HOẠT ĐỘNG với đồ vật

2 22 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/07/2019, 15:12

HOẠT ĐỘNG VỚI ĐỒ VẬT Lĩnh vực: Phát triển tình cảm, kỹ xã hội thẩm mỹ Chủ đề: Đồ dùng đồ chơi bé Tên đề tài: Xâu vòng màu đỏ màu xanh Đối tượng: Lớp 24-36 tháng tuổi Số lượng trẻ: 12 trẻ Thời gian: 15-18 phút Ngày soạn: Ngày dạy: Họ tên người dạy: I Mục đích yêu cầu Kiến thức - Trẻ biết xâu dây vào lỗ hạt - Biết xâu nhiều hạt để tạo thành vòng - Trẻ phân biệt màu xanh, màu đỏ -Trẻ biết xâu vòng để tặng cô, trẻ nhận biết màu đỏ, màu xanh 2.Kỹ năng: - Luyện tập trẻ nhận màu xanh, màu đỏ - Rèn phát triển khéo léo đôi bàn tay - Phát triển ngôn ngữ cho trẻ, dạy trẻ phát âm tốt từ : xâu vòng, hạt vòng, dây Thái độ: Trẻ hứng thú tham gia hoạt động, trẻ biết quý mến thể tình cảm với bà, mẹ, giáo II Chuẩn bị *Chuẩn bị cơ: vòng mẫu cô - Bàn nhỏ để trẻ trưng bày sản phẩm *Chuẩn bị trẻ: - Dây xâu vòng có thắt nút, hạt vòng màu đỏ, màu xanh - Rổ đựng hạt - Thảm để trẻ ngồi III Tiến hành Hoạt động cô * Hoạt động 1: Ổn định tổ chức gây hứng thú - Cô cho trẻ hát hát: “Cô mẹ” - Trong hát nhắc đến ai? GD: Các, bà, mẹ cô giáo người gàn gũi thân thiết chăm sóc phải ngoan nghe lời bà, mẹ cô -Hôm cô có quà muốn dành tặng cho đấy, khám phá với nhé! 1, 2, 3… Mở! + Trên tay cô cầm cáy đây? + Các có biết vòng xâu ngun vật liệu khơng? + hạt vòng có màu gì? ? - Vậy hơm hướng dẫn xâu vòng thật đẹp để tặng cho cho bà, cho Hoạt động trẻ Trẻ hát hát: cô mẹ - Nhắc đến cô giáo mẹ - Trẻ lắng nghe - Trẻ quan sát Trẻ lắng nghe - Chiếc vòng - xâu từ hạt vòng Trẻ trả lời: Màu xanh màu đỏ mẹ cho cô giáo * Hoạt động 2: Cơ làm mẫu + Cô xâu mẫu lần - Chiếc vòng xâu gì? + Cơ xâu mẫu lần - Cô xâu mẫu cho trẻ, vừa xâu mẫu vừa phân tích cách cầm dây cách xâu hạt cho trẻ quan sát: - Tay trái cầm hoa để hở lỗ, tay phải cầm đầu dây xâu qua lỗ Sau xâu vòng xong thắt nút lại - Cơ làm gì? - Cơ xâu bơng hoa màu gì? - Cơ xâu vòng để tặng cho ai? - Cô xâu nào? - Cô xâu vòng ống hút màu gì? - Chúng sẵn sàng để xâu vòng thật đẹp để tặng cho cô mẹ chưa? * Hoạt động 3: Trẻ thực - Cô cho trẻ lên lấy rổ chỗ ngồi Trong trình trẻ thực trẻ chưa làm được, cô cầm tay trẻ thực - Con làm đấy? - Các xâu vòng để làm gì? - Con biết bơng hoa màu khơng? - Còn ống hút màu gì? * Hoạt động 4: Kết thúc - Cơ nhận xét sau hoạt động Cơ cho trẻ đem vòng tặng cô Trẻ trả lời Trẻ quan sát Trẻ trả lời Trẻ thực ... xâu vòng để làm gì? - Con biết bơng hoa màu khơng? - Còn ống hút màu gì? * Hoạt động 4: Kết thúc - Cô nhận xét sau hoạt động Cô cho trẻ đem vòng tặng Trẻ trả lời Trẻ quan sát Trẻ trả lời Trẻ thực... nào? - Cơ xâu vòng ống hút màu gì? - Chúng sẵn sàng để xâu vòng thật đẹp để tặng cho mẹ chưa? * Hoạt động 3: Trẻ thực - Cô cho trẻ lên lấy rổ chỗ ngồi Trong trình trẻ thực trẻ chưa làm được, cầm...mẹ cho giáo * Hoạt động 2: Cô làm mẫu + Cô xâu mẫu lần - Chiếc vòng xâu gì? + Cô xâu mẫu lần - Cô xâu mẫu cho trẻ,
- Xem thêm -

Xem thêm: HOẠT ĐỘNG với đồ vật, HOẠT ĐỘNG với đồ vật

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn