Bài 44: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Chim

13 1,143 3 Gửi tin nhắn cho Max Born
Max Born

Max Born

Tải lên: 11,373 tài liệu

  • Loading...
1/13 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/09/2013, 14:10

- ngòai chim bồ câu ra còn có nhưng lòai nào khác? - lớp chim có sự đa dạng như thế nào? các lọai chim có chung đặc điểm gì? bài 44 ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP CHIM I. Các nhóm chim II. Đặc điểm chung của chim III.Vai trò của chim iI Hiện nay có có khỏang 9600 lòai chim xếp vào 27 bộ. ở Việt nam có khỏang 830 loài Lớp chim được chia làm ba bộ: - chim chạy - chim bay - chim bơi Hãy nêu đặc điểm của nhóm chim chạy? đà điểu Úc D.A nhóm chin bơi như chim cánh cụt Hãy nêu đặc điểm của chim cánh cụt? D.A Nhóm chim bay Hãy nêu đặc điểm chung của nhóm chim bay? D.A phần II: đặc điểm chung Qua các đại diện hãy nêu đặc điểm chung của lớp chim về cấu tạo cơ thể, các hệ cơ thể, chi? D.A Phần III: Vai trò Hãy cho biết vai trò của lớp chim trong tự nhiên và trong đời sống con người? Dáp án _ Nhóm chim chạy hòan toàn không biết bay - thích nghi với tập tính chạy - cánh ngắn ýếu, chân cao và to - Nhóm chim bơi hòan tòan không biết bay - Đi lại trên cạn vụng về - Thích nghi với lại bơi lội trong nước - Cánh dài khỏe lông nhỏ, dày không thấm nước, chân có màng bơi [...]... thế nào? các lọai chim có chung đặc điểm gì? bài 44 ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP CHIM I. Các nhóm chim II. Đặc điểm chung của chim III.Vai trò của chim iI Hiện nay có có khỏang 9600 lòai chim xếp vào 27 bộ. ở Việt nam có khỏang 830 loàiLớp chim được chia làm ba bộ:- chim chạy- chim bay- chim bơi ... lớp chim trong tự nhiênvà trong đời sống con người?Dáp án - Nhóm chim bơi hòan tòan không biết bay- Đi lại trên cạn vụng về- Thích nghi với lại bơi lội trong nước- Cánh dài khỏe lông nhỏ, dày không thấm nước, chân có màng bơi - ngòai chim bồ câu ra còn có nhưng lòai nào khác?- lớp chim có sự đa dạng như thế nào? các lọai chim có chung . ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP CHIM I. Các nhóm chim II. Đặc điểm chung của chim III.Vai trò của chim iI Hiện nay có có khỏang 9600 lòai chim xếp. Lớp chim được chia làm ba bộ: - chim chạy - chim bay - chim bơi Hãy nêu đặc điểm của nhóm chim chạy? đa điểu Úc D.A nhóm chin bơi như chim
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 44: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Chim, Bài 44: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Chim, Bài 44: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Chim

Bình luận về tài liệu bai-44-da-dang-va-dac-diem-chung-cua-lop-chim

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP