Bài 44: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Chim

Max Born
Max Born(11376 tài liệu)
(10 người theo dõi)
Lượt xem 1123
3
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 13 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/09/2013, 14:10

Mô tả: - ngòai chim bồ câu ra còn có nhưng lòai nào khác? - lớp chim có sự đa dạng như thế nào? các lọai chim có chung đặc điểm gì? bài 44 ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP CHIM I. Các nhóm chim II. Đặc điểm chung của chim III.Vai trò của chim iI Hiện nay có có khỏang 9600 lòai chim xếp vào 27 bộ. ở Việt nam có khỏang 830 loài Lớp chim được chia làm ba bộ: - chim chạy - chim bay - chim bơi Hãy nêu đặc điểm của nhóm chim chạy? đà điểu Úc D.A nhóm chin bơi như chim cánh cụt Hãy nêu đặc điểm của chim cánh cụt? D.A Nhóm chim bay Hãy nêu đặc điểm chung của nhóm chim bay? D.A phần II: đặc điểm chung Qua các đại diện hãy nêu đặc điểm chung của lớp chim về cấu tạo cơ thể, các hệ cơ thể, chi? D.A Phần III: Vai trò Hãy cho biết vai trò của lớp chim trong tự nhiên và trong đời sống con người? Dáp án _ Nhóm chim chạy hòan toàn không biết bay - thích nghi với tập tính chạy - cánh ngắn ýếu, chân cao và to - Nhóm chim bơi hòan tòan không biết bay - Đi lại trên cạn vụng về - Thích nghi với lại bơi lội trong nước - Cánh dài khỏe lông nhỏ, dày không thấm nước, chân có màng bơi . ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP CHIM I. Các nhóm chim II. Đặc điểm chung của chim III.Vai trò của chim iI Hiện nay có có khỏang 9600 lòai chim xếp. Lớp chim được chia làm ba bộ: - chim chạy - chim bay - chim bơi Hãy nêu đặc điểm của nhóm chim chạy? đa điểu Úc D.A nhóm chin bơi như chim

— Xem thêm —

Xem thêm: Bài 44: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Chim, Bài 44: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Chim, Bài 44: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Chim

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bai-44-da-dang-va-dac-diem-chung-cua-lop-chim

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.346768856049 s. Memory usage = 18.42 MB