Bài Thuyết trình Xử phạt Hành chính trong lĩnh vực Quản lý Đất đai (POWERPOINT TRONG FILE DOWNLOAD)

77 33 0
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/07/2019, 16:59

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI CHUYÊN ĐỀ 2: PHÍ VÀ LỆ PHÍ Nhóm – Lớp ĐH2QĐ2 DANH SÁCH NHĨM Nguyễn Tuấn Linh Nguyễn Tú Uyên Từ Hằng Nga Hoàng Ngọc Anh Nguyễn Viết Tuấn Phạm Ngọc Mai Hà Hương Ly Lăng Thanh Nghĩa NỘI DUNG XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐẤT PHÍ VÀ LỆ PHÍ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI KHÁI NIỆM HÌNH THỨC XỬ PHẠT CÁC TRƯỜNG HỢP VI PHẠM VÀ MỨC ĐỘ XỬ PHẠT Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa khơng quan nhà nước có thẩm quyền cho phép < 0.5 Phạt Phạt tiền tiền từ từ 5.000.000 2.000.000 10.000.000 5.000.000 10.000.000 20.000.000 < 0.5 Phạt Phạt tiền tiền từ từ trên 5.000.000 10.000.000 20.000.000 30.000.000 10.000.000 20.000.000 0.5 - 0.5 - PNN LMU > > Phạt tiền tiền từ từ trên Phạt 30.000.000 50.000.000 20.000.000 20.000.000 30.000.000 10.000.000 Tự ý chuyển mục đích sử dụng RDD , RPH, RSX mà không quan nhà nước có thẩm quyền cho phép RDD RPH RSX Tự ý CHN CLN PNN NTS LMU NKH < Phạt tiền từ 5.000.000 10.000.000 10.000.000 20.000.000 Phạt Phạt tiền tiền từ từ trên 20.000.000 10.000.000 đồng - 20.000.000 - 30.000.000 - 10 > 10 Phạt tiền từ 20.000.000 30.000.000 30.000.000 50.000.000 Chuyển mục đích sử dụng NNP khơng phải LUA, RPH, RDD mà không quan nhà nước có thẩm quyền cho phép < 0.5 Phạt tiền từ 1.000.000 - 2.000.000 CHN NNP NTS Nước Không phải mặn PNN 0.5 - Phạt tiền từ 2.000.000 - 5.000.000 NTS Ao, hồ, đầm LMU LUA, RPH, RDD < 0.5 > 0.5 - > Phạt cảnh cáo phạt tiền từ 500.000 - 1.000.000 Phạt tiền từ 1.000.000 - 2.000.000 Phạt tiền từ 5.000.000 - 10.000.000 Phạt tiền từ 2.000.000 - 5.000.000 Chuyển mục đích sử dụng PNN sang mục đích khác nhóm PNN mà khơng quan nhà nước có thẩm quyền cho phép PKO MỨC Phạt tiền từ 2.000.000 - 5.000.000 MỨC Phạt tiền từ 5.000.000 - 10.000.000 MỨC Phạt tiền từ 10.000.000 - 20.000.000 Tự ý MỨC Phạt tiền từ 20.000.000 - 50.000.000 MỨC Phạt tiền từ 5.000.000 - 10.000.000 DSN MỨC ( Có mục đích kinh doanh) ( CSK khơng phải TMD ) Phạt tiền từ 10.000.000 - 20.000.000 TMD SKC MỨC Phạt tiền từ 20.000.000 - 50.000.000 MỨC Phạt tiền từ 50.000.000 - 100.000.000 Lấn chiếm đất Lấn chiếm đất LUA RPH RDD NNP RSX PKO Không phải Phạt tiền từ 5.000.000 1.000.000 10.000.000 3.000.000 3.000.000 5.000.000 LUA, RPH, RDD Trừ TH hành vi lấn, chiếm đất thuộc hành lang bảo vệ an tồn cơng trình hình thức mức xử phạt thực theo quy định Nghị định XPVPHC lĩnh vực hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; lĩnh vực chuyên ngành khác LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ Số tiền lệ phí trước bạ phải nộp = Giá tính lệ phí trước bạ x Tỷ lệ lệ phí trước bạ (%) Số tiền lệ phí trước bạ phải nộp • Tối đa 500 triệu đồng/1 tài sản/lần trước bạ Giá tính lệ phí trước bạ • Là giá Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành để làm tính lệ phí trước bạ loại tài sản Tỷ lệ lệ phí trước bạ (%) • Tỷ lệ lệ phí trước bạ nhà, đất 0,5% PHÍ VÀ LỆ PHÍ KHÁI NIỆM HỆ THỐNG VBPL LIÊN QUAN ĐẾN PHÍ VÀ LỆ PHÍ CĂN CỨ VÀ CÁC TÍNH PHÍ, LỆ PHÍ TRONG QL&SDĐ CÁC TRƯỜNG HỢP MIÊN LỆ PHÍ CÁC TRƯỜNG HỢP MIÊN LỆ PHÍ 2.4.1 • Lệ phí địa + Miễn nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận trường hợp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà quyền sử dụng đất ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu cơng trình xây dựng trước ngày Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 Chính phủ quy định việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất có hiệu lực thi hành (ngày 10/12/2009) mà có nhu cầu cấp đổi giấy chứng nhận + Miễn lệ phí cấp giấy chứng nhận hộ gia đình, cá nhân nơng thơn Trường hợp hộ gia đình, cá nhân quận thuộc thành phố trực thuộc Trung ương phường nội thành thuộc thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh cấp giấy chứng nhận nơng thơn khơng miễn lệ phí cấp giấy chứng nhận CÁC TRƯỜNG HỢP MIÊN LỆ PHÍ 2.4.2 • Lệ phí trước bạ - Nhà, đất trụ sở quan đại diện ngoại giao, quan lãnh nước ngoài, quan Đại diện tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc nhà người đứng đầu quan ngoại giao, quan lãnh … - Tài sản (trừ nhà, đất) tổ chức, cá nhân nước sau đây: + Cơ quan đại diện ngoại giao, quan lãnh sự, quan đại diện tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc + Viên chức ngoại giao, viên chức lãnh sự, nhân viên hành kỹ thuật quan đại diện ngoại giao quan lãnh nước ngoài, thành viên quan tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc thành viên gia đình họ bao gồm vợ chồng chưa đủ 18 tuổi sống chung gia đình khơng phải cơng dân Việt Nam khơng thường trú Việt Nam + Tổ chức, cá nhân nước ngồi khác khơng thuộc đối tượng nêu điểm a, b khoản theo điều ước quốc tế mà Việt Nam thành viên có quy định miễn nộp khơng phải nộp lệ phí trước bạ - Đất nhà nước giao cho tổ chức, cá nhân sử dụng vào mục đích sau đây: + CCC + Sử dụng thăm dò, khai thác khoáng sản, nghiên cứu khoa học theo giấy phép xác nhận quan nhà nước có thẩm quyền + Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng cho thuê, không phân biệt đất hay ngồi khu cơng nghiệp, khu chế xuất; đầu tư xây dựng nhà để kinh doanh - Đất Nhà nước giao công nhận sử dụng vào mục đích sản xuất nơng nghiệp, lâm nghiệp, ni trồng thuỷ sản làm muối - Đất nông nghiệp chuyển đổi quyền sử dụng đất hộ gia đình, cá nhân theo chủ trương chung “dồn điền đổi thửa” theo quy định pháp luật đất đai - Đất nơng nghiệp hộ gia đình, cá nhân tự khai hoang quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Đất thuê nhà nước thuê tổ chức, cá nhân có quyền sử dụng đất hợp pháp - Nhà, đất sử dụng vào mục đích cộng đồng tổ chức tơn giáo, sở tín ngưỡng Nhà nước công nhận phép hoạt động - Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa - Nhà, đất thừa kế, quà tặng giữa: vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với nuôi; cha chồng, mẹ chồng với dâu; cha vợ, mẹ vợ với rể; ông nội - Nhà hộ gia đình, cá nhân tạo lập thơng qua hình thức phát triển nhà riêng lẻ theo quy định pháp luật - Tài sản cho thuê tài chuyển quyền sở hữu cho bên thuê kết thúc thời hạn thuê thông qua việc nhượng, bán tài sản cho thuê bên th khơng phải nộp lệ phí trước bạ - Nhà, đất, tài sản đặc biệt, tài sản chuyên dùng, tài sản phục vụ công tác quản lý chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh theo quy định pháp luật - Nhà, đất thuộc tài sản nhà nước dùng làm trụ sở quan quan nhà nước, đơn vị nghiệp công lập, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp theo quy định pháp luật - Nhà, đất bồi thường nhà nước thu hồi nhà, đất mà tổ chức, cá nhân bị thu hồi nhà, đất nộp lệ phí trước bạ - Tài sản tổ chức, cá nhân nộp lệ phí trước bạ phải đăng ký lại quyền sở hữu, sử dụng việc chia, tách, cổ phần hoá, hợp nhất, sáp nhập, đổi tên tổ chức theo định quan có thẩm quyền - Tài sản tổ chức, cá nhân nộp lệ phí trước bạ, phải đăng ký lại quyền sở hữu sử dụng chuyển đến địa phương khác mà không thay đổi chủ sở hữu, sử dụng tài sản - Nhà tình nghĩa, nhà đại đồn kết, nhà hỗ trợ mang tính chất nhân đạo tương tự theo chủ trương định nhà nước từ cấp huyện trở lên, bao gồm đất kèm theo nhà đăng ký quyền sở hữu, sử dụng mang tên người tặng - Nhà xưởng sở sản xuất; nhà kho, nhà ăn, nhà để xe sở sản xuất, kinh doanh CẢM ƠN THẦY VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE ... DUNG XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐẤT PHÍ VÀ LỆ PHÍ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI KHÁI NIỆM HÌNH THỨC XỬ PHẠT CÁC TRƯỜNG HỢP VI PHẠM VÀ MỨC ĐỘ XỬ PHẠT... quản lý giới sử dụng đất, mốc địa giới hành Di chuyển, làm sai lệch mốc giới sử dụng đất, mốc địa giới hành Phạt tiền từ 1.000.000 - 5.000.000 Làm hư hỏng mốc giới sử dụng đất, mốc địa giới hành. .. có GCN, đất có tranh chấp, đất bị kê biên để đảm bảo thi hành án, đất hết thời hạn sử dụng không quan nhà nước có thẩm quyền gia hạn, chưa hồn thành nghĩa vụ tài liên quan đến đất đai < Phạt tiền
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài Thuyết trình Xử phạt Hành chính trong lĩnh vực Quản lý Đất đai (POWERPOINT TRONG FILE DOWNLOAD), Bài Thuyết trình Xử phạt Hành chính trong lĩnh vực Quản lý Đất đai (POWERPOINT TRONG FILE DOWNLOAD)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn