ĐÁNH GIÁ kết QUẢ PHẪU THUẬT u TUYẾN nước bọt MANG TAI tại BỆNH VIỆN TAI mũi HỌNG TRUNG ƯƠNG

76 27 0
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/07/2019, 15:41

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI VŨ THỊ LOAN ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT U TUYẾN NƯỚC BỌT MANG TAI TẠI BỆNH VIỆN TAI MŨI HỌNG TRUNG ƯƠNG ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ Y HỌC HÀ NỘI – 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI VŨ THỊ LOAN ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT U TUYẾN NƯỚC BỌT MANG TAI TẠI BỆNH VIỆN TAI MŨI HỌNG TRUNG ƯƠNG Chuyên ngành: Tai Mũi Họng Mã số: ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ Y HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Lê Minh Kỳ HÀ NỘI – 2016 MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ Chương 1: TỔNG QUAN .3 1.1 Lịch sử nghiên cứu 1.2 Giải phẫu học, giải phẫu ứng dụng ngoại khoa, mô họccủa tuyến nước bọt mang tai 1.2.1 Giải phẫu học 1.2.2 Giải phẫu ứng dụng ngoại khoa tuyến mang tai 10 1.2.3 Mô học 11 1.3 Lâm sàng, cận lâm sàng u tuyến nước bọt mang tai 12 1.3.1 Lâm sàng .12 1.3.2 Cận lâm sàng 12 1.4 Phân loại u tuyến nước bọt 15 1.4.1 U biểu mơ lành tính tuyến nước bọt 15 1.4.2 Ung thư biểu mô tuyến 15 1.4.3 Không thuộc u biểu mô tuyến .16 1.4.4 Tương tự u .16 1.5 Điều trị phẫu thuật u tuyến nước bọt mang tai 16 1.5.1 Chỉ định 17 1.5.2 Chống định 17 1.5.3 Các phương pháp phẫu thuật 17 1.6 Các biến chứng phẫu thuật 22 1.6.1 Biến chứng không đặc hiệu 22 1.7 Tái phát 25 Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 2.1 Đối tượng 26 2.1.1 Tiêu chuẩn lựa chọn 26 2.1.2 Tiêu chuẩn loại trừ 26 2.2 Phương pháp nghiên cứu .26 2.2.1 Thiết kế nghiên cứu .26 2.2.2 Nội dung nghiên cứu .27 2.2.3 Phương pháp thu thập thông tin 34 2.2.4 Xử lý số liệu 34 2.2.5 Thời gian tiến hành .34 2.2.6 Địa điểm nghiên cứu .34 2.2.7 Đạo đức nghiên cứu .34 Chương 3: DỰ KIẾN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 35 3.1 Đặc điểm lâm sàng, CĐHA, mô bệnh học 35 3.1.1 Tuổi, giới .35 3.1.2 Thời gian xuất triệu chứng 35 3.1.3 Lý vào viện .36 3.1.4 Kích thước u 36 3.1.5 Các đặc điểm u .37 3.1.6 Các đặc điểm khác 37 3.1.7 Đặc điểm khối utrên siêu âm 38 3.1.8 Đặc điểm u CLVT 39 3.1.9 Bản chất mô học khối u 40 3.2 Đánh giá kết phẫu thuật, biến chứng, di chứng phẫu thuật 40 3.2.1 Loại phẫu thuật 40 3.2.2 Thời gian điều trị sau mổ 41 3.2.3 Tình trạng viện 41 3.2.4 Liên quan tuổi bệnh nhân thời gian điều trị sau mổ 41 3.2.5 Liên quan tuổi BN tình trạng viện .42 3.2.6 Biến chứng không đặc hiệu 42 3.2.7 Biến chứng đặc hiệu 43 3.2.8 Vị trí mức độ liệt mặt sau mổ 43 3.2.9 Liên quan mức độ liệt mặt vàloại phẫu thuật 44 3.2.10 Liên quan mức độ liệt kích thước khối u .44 3.2.11 Các nguyên nhân tổn thương dây VII trình phẫu thuật.45 3.2.12 Tiến triển sau mổ nhóm liệt mặt 45 3.2.13 Rối loạn cảm giác (RLCG) vùng nhánh tai lớn chi phối 46 3.2.14 Tiến triển rối loạn cảm giác vùng nhánh tai lớn chi phối .46 3.2.15 Thời gian bắt đầu hồi phục RLCG vùng nhánh tai lớn chi phối .47 3.2.16 Hội chứng Frey 47 3.2.18 Kết theo dõi từ sau điều trị phẫu thuật tháng 48 3.2.19 Kết theo dõi sau điều trị phẫu thuật từ tháng đến 18 tháng.48 3.2.20 Bước đầu đánh giá kết thẩm mĩ đường rạch da sau tai 49 Chương 4: DỰ KIẾN BÀN LUẬN .50 4.1 Đặc điểm lâm sàng, CĐHA, mô bệnh học 50 4.2 Kết phẫu thuật, biến chứng, di chứng phẫu thuật kết thẩm mĩ đường rạch da sau tai .50 DỰ KIẾN KẾT LUẬN 51 DỰ KIẾN KIẾN NGHỊ .51 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Bảng 3.2 Bảng 3.3 Bảng 3.4 Bảng 3.5 Bảng 3.6 Bảng 3.7 Bảng 3.8 Bảng 3.9 Bảng 3.10 Bảng 3.11 Bảng 3.12 Bảng 3.13 Bảng 3.14 Bảng 3.15 Bảng 3.16 Bảng 3.17 Bảng 3.18 Bảng 3.19 Bảng 3.20 Bảng 3.21 Bảng 3.22 Bảng 3.23 Bảng 3.25 Bảng 3.27 Bảng 3.28 Bảng 3.29 Tuổi, giới bệnh nhân 35 Thời gian xuất triệu chứng vào viện .35 Lý vào viện 36 Kích thước u 36 Các đặc điểm u 37 Các đặc điểm khác .37 Đặc điểm khối u siêu âm 38 Đặc điểm u CLVT 39 Phân loại mô bệnh học theo WHO 40 Các phương pháp phẫu thuật tuyến mang tai 40 Thời gian điều trị sau mổ 41 Tình trạng viện 41 Liên quan tuổi bệnh nhân thời gian điều trị sau mổ .41 Liên quan tuổi bệnh nhân tình trạng viện 42 Biến chứng không đặc hiệu .42 Biến chứng đặc hiệu 43 Vị trí mức độ liệt mặt sau mổ .43 Liên quan mức độ liệt loại phẫu thuật 44 Liên quan mức độ liệt mặt kích thước khối u .44 Nguyên nhân gây tổn thương dây VII gặp trình phẫu tích 45 Tiến triển sau mổ nhóm liệt mặt 45 Cảm giác sau mổ vùng nhánh tai lớn chi phối .46 Tiến triển rối loạn cảm giác vùng nhánh tai lớn chi phối .46 Thời gian bắt đầu xuất hội Frey 47 Kết theo dõi sau điều trị phẫu thuật đến tháng 48 Sau điều trị phẫu thuật từ tháng đến 18 tháng 48 Mức độ hài lòng bệnh nhân thẩm mĩ đường rạch da sau tai .49 DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Giải phẫu tuyến mang tai .5 Hình 1.2 Liên quan tuyến mang tai thần kinh mặt Hình 1.3 Cấu trúc vi thể tuyến mang tai 11 Hình 1.4 Giải phẫu TNBMT bình diện Axial CHT 14 Hình 1.5 Vùng phẫu thuật đường rạch da 18 Hình 1.6 Đường rạch da sau tai 19 Hình 1.7 Bộc lộ tuyến mang tai 19 Hình 1.8 Tìm bộc lộ dây TK VII 20 Hình 1.9 Cắt thuỳ nơng bảo tồn dây TK VII 21 Hình 1.10 Cắt thuỳ sâu bảo tồn dây VII .21 ĐẶT VẤN ĐỀ U tuyến nước bọt mang tai (UTNBMT) loại u thường gặp chiếm 85% tổng số u tuyến nước bọt U chủ yếu lành tính chiếm 75 – 80% đa số u tuyến đa hình hay gọi u hỗn hợp [1], nhiên khả thối hóa ác tính chúng cao [2], [3] Tổng số ung thư TNBMT nói chung chiếm 2% đến 4% ung thư vùng Đầu Cổ [4] Ở Mỹ, ung thư TNBMT chiếm 6% ung thư đầu - cổ, 0,3% tổng số ung thư toàn thể [5], [6] Triệu chứng lâm sàng u thường mờ nhạt giai đoạn sớm, bệnh thường phát u phát triển, lan rộng, xâm lấn tổ chức làm ảnh hưởng đến chức năng, thẩm mĩ người bệnh, gây khó khăn cho việc điều trị, tăng tỷ lệ biến chứng tái phát Một đặc điểm u tuyến nước bọt triệu chứng lâm sàng nghèo nàn đặc điểm mô bệnh học lại đa dạng, phong phú với tiên lượng khác đòi hỏi định điều trị phù hợp Vì việc thăm khám hỏi bệnh kỹ lưỡng áp dụng phương pháp chẩn đốn hình ảnh CT scanner (hoặc MRI) thăm dò chức năng, siêu âm, chụp ống tuyến nước bọt cản quang, chọc hút kim nhỏ, nghiên cứu mô bệnh học để định phương pháp phẫu thuật Điều trị hóa trị xạ trị phương pháp bổ trợ, phẫu thuật phương pháp điều trị tốt lựa chọn từ nhiều thập niên trước Phẫu thuật UTNBMT phẫu thuật đòi hỏi tỉ mỉ, khéo léo phẫu thuật viên cấu tạo giải phẫu phức tạp vùng mang tai.Việc đảm bảo phẫu thuật đủ rộng bảo tồn dây thần kinh giúp làm giảm tỷ lệ tái phát di chứng sau phẫu thuật cho người bệnh Đó mối quan tâm hàng đầu phẫu thuật viên Đã có nhiều cơng trình nghiên cứu nước tổng kết kết điều trị UTNBMT chủ yếu u tuyến đa hình.Trong hai thập niên trở lại đây, người ta bắt đầu quan tâm hiệu thẩm mỹ sau phẫu thuật thấy giá trị chất lượng sống người bệnh Bằng chứng có thay đổi kĩ thuật phẫu thuật thực hiện, cải tiến không ngừng nhằm đạt hiệu tối đa Tại bệnh viên Tai mũi họng Trung ương năm gần đây, số lượng bệnh nhân chẩn đoán UTNBMT điều trị phương pháp phẫu thuật ngày nhiều Trong có áp dụng đường rạch da sau tai kĩ thuật phẫu thuật nhằm đem lại hiệu cao thẩm mỹ cho bệnh nhân Trên sở tiến hành nghiên cứu đề tài: “Đánh giá hiệu phẫu thuật u tuyến nước bọt mang tai bệnh viện Tai mũi họng Trung ương” với hai mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng, CĐHA, mô bệnh học u tuyến nước bọt mang tai Đánh giá kết quả, biến chứng, di chứng phẫu thuật bước đầu đánh giá kết thẩm mĩ đường rạch sau tai phẫu thuật u tuyến nước bọt mang tai Chương TỔNG QUAN 1.1 Lịch sử nghiên cứu Năm 460 – 370 trước công nguyên, Hypocrate mô tả bệnh lý tuyến nước bọt, đặc biệt nhấn mạnh đến tuyến mang tai chia thành loại: bệnh lý viêm mủ bệnh lý u tuyến Việc phân loại u tuyến tiến hành lâu: năm 1924 Masson, 1954 Fote Frazell, năm 1971 Eneroth đề nghị việc phân loại dựa nghiên cứu mô bệnh học [7] Năm 1991 tổ chức y tế giới đưa bảng phân loại u tuyến nước bọt bổ sung vào năm 1992 để sử dụng thống cho chẩn đốn mơ bệnh học [8] David M.Yourem cộng (1999) [9] đánh giá giá trị CLVT, SA CHT chẩn đoán sỏi TNBMT Theo Harrison Linsky cộng (2002) [10], đánh giá giá trị chẩn đoán CLVT Từ kỷ 17 người ta quan tâm đến phẫu thuật u tuyến nước bọt mà đặc biệt u tuyến mang tai Năm 1965, Heister mô tả phương pháp lấy bỏ nhân khối u Năm1908, Pierre Pural lần mô tả phương pháp bảo tồn dâyVII Kĩ thuật cắt toàn tuyến nước bọt có bảo tồn dây VII mô tả chi tiết vào năm 1938 Redon Padovani Tiếp sau có nhiều cơng trình nghiên cứu Frey, Langdon, Legent F, Vincent Loche phẫu thuật u tuyến nước bọt mang tai di chứng lâu dài phẫu thuật [11] Năm 1967, đường rạch da sửa đổi lần mô tả Appiani [12] 29 Đinh Xuân Thành Nhận xét hình ảnh chụp cắt lớp vi tính u tuyến nước bọt mang tai, Luận văn thạc sĩ y học, Đại học Y Hà Nội 30 Full text of “Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery,4th Ed Part IV infections.” , accessed: 08/22/2016 31 ci5v8-chap3.pdf , accessed: 08/22/2016 32 Guerrier Y (1988), Traité de technique chirurgicale o.r.l et cervicofaciale, Masson 33 Marchese-Ragona R., De Filippis C., Marioni G., et al (2005) Treatment of complications of parotid gland surgery.Acta Otorhinolaryngol Ital, 25(3), 174–178 34 Wang S.J and Eisele D.W (2007) Superficial Parotidectomy.Salivary Gland Disorders Springer Berlin Heidelberg, 237–246 35 Urofrance: Article , accessed: 08/18/2016 36 artikel-annals.pdf , accessed: 08/18/2016 37 9-BOUTIBA.pdf , accessed: 08/17/2016 38 Trotoux J (1994) [Technique of intraoperative treatment of a retromandibular defect after parotidectomy.Use of a blot clot].Ann OtoLaryngol Chir Cervico Faciale Bull Société Oto-Laryngol Hôp Paris, 111(1), 35–37 39 Motz K.M and Kim Y.J (2016) Auriculotemporal Syndrome (Frey Syndrome) Otolaryngol Clin North Am, 49(2), 501–509 BỆNH ÁN MẪU HÀNH CHÍNH Họ tên: Tuổi : Nam Nữ Địa chỉ: Khi cần báo tin: Số điện thoại liên lạc: Ngày vào viện: Thời gian điều trị: 2.LÝ DO VÀO VIỆN 3.TIỀN SỬ Bản thân: Gia đình: 4.BỆNH SỬ 4.1 Thời gian phát khối sưng phồng hay khối nhân vùng mang tai 4.2 Bên có khối sưng phồng Bên phải Bên trái  Cả hai bên  4.3 Biểu kèm theo Đau  Liệt mặt  4.4 Điều trị trước vào viện a.Không điều trị  b.Nội khoa: Kháng sinh, giảm phù nề, giảm viêm  Khơng rõ  c.Ngoại khoa Chích rạch lấy nhân khối u  Phẫu thuật cắt thùy nông toàn tuyến  PHẦN KHÁM BỆNH 5.1 Toàn thân a.Thể trạng b.Tuyến giáp c Hạch cổ Khơng có  Có  Vị trí Kích thước Thời gian xuất 5.2 Bộ phận a Khối u - Vị trí: Bên phải Bên trái Cả hai bên Theo dõi u thùy nông Theo dõi u thùy sâu - Liên quan với quan lân cận: Đẩy dồn bên họng - Mật độ: Mềm Chắc - Bề mặt: Nhẵn Gồ ghề - Di động: Có Khơng Rắn b Tình trạng liệt mặt ngoại biên(nếu có) - Vị trí: Liệt nhánh thái dương- mặt Liệt nhánh cổ -mặt Liệt toàn bộ - Mức độ: Nhẹ Nặng c Khám Tai mũi họng -Tai -Mũi Vừa -Họng d Các phận khác CÁC XÉT NGHIỆM 6.1 Chọc hút tế bào U lành U ác Chưa xác định rõ 6.2 Giải phẫu bệnh(sau mổ) - Loại u: U lành U ác - Loại tế bào: 6.3 Siêu âm - Kích thước -Vị trí: Bên phải Bên trái Cả hai bên - Mật độ: Đồng nhất Khơng đồng nhất 6.4 Chụp cắt lớp vi tính a.Khối u - Kích thước - Vị trí: Bên phải Bên trái - Tỷ trọng: Tăng Giảm Không mô tả Có Khơng - Ngấm thuốc cản quang: -Đẩy dồn cấu trúc lân cận: Cả hai bên Da vùng tuyến mang tai Khoảng quanh amidan Không mô tả - Xâm lấn cấu trúc lân cận *Hạch cổ - Vị trí -Kích thước 6.5 Chụp cộng hưởng từ(xác định thêm) - Vị trí u: Thùy nơng - Cấu trúc lân cận bị đẩy dồn: Thùy sâu Cấu trúc mạch máu lân cận Khoảng quanh amidan Không mô tả - Xâm lấn cấu trúc lân cận CHẨN ĐỐN 7.1 Chẩn đốn trước mổ 7.2 Chẩn đoán sau mổ ĐIỀU TRỊ 8.1 Điều trị ngoại khoa a.Loại phẫu thuật b Đường rạch da c Dây tai lớn Cắt thùy nông  Cắt toàn tuyến  Phối hợp nạo vét hạch cổ  Đường chữ S  Đường sau tai  Bảo tồn Cắt đoạn  d Nhánh dây VII bóc tách Nhánh thái dương-mặt  Nhánh cổ-mặt  e Tổn thương dây VII trình phẫu tích - Cắt đoạn nhánh dây VII theo yêu cầu bệnh tích  - Nhánh thân dây VII bị cắt kĩ thuật phẫu tích  - Các tổn thương nhánh không cắt đoạn:bỏng, kéo giãn 8.2 Điều trị nội khoa Các nhóm thuốc sử dụng(liều lượng, cách sử dụng, thời gian) a Kháng sinh b Giảm đau c Giảm phù nề 9.TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG 9.1 Thời gian điều trị sau mổ 9.2 Tình trạng lúc viện Tốt  Trung bình Chưa ổn định 9.3 Biến chứng không đặc hiệu a Chảy máu sau mổ  - Thời gian xuất - Xử trí: Điều trị ngoại khoa  Điều trị nội khoa  Thuốc sử dụng  b Vết mổ chậm liền  - Xử trí c Hoại tử da vết mổ - Thời gian xuất - Xử trí 9.4 Biến chứng đặc hiệu a Liệt mặt sau mổ *Thời gian xuất Bảng Mac Mey cải tiến Ngày khám Khám vận động Nhăn trán Nhíu mày Nhắm mắt Nhíu mũi Thổi sáo Phồng má Trề môi Cơ bám da cổ Nếp nhăn trán 10 Rãnh mũi má Tổng Cho điểm: Tốt: 10 điểm Khá:6 điểm Xấu:3 điểm Kết luận: Bình thường:100 điểm Liệt nhẹ: 60 điểm Liệt vừa: từ 30 – 60 điểm Liệt nặng hoàn toàn: 30 điểm * Vị trí liệt: * Mức độ liệt: Nhánh thái dương- mặt  Nhánh cổ - mặt  Toàn hai nhánh  Nhẹ Vừa Nặng * Điều trị: - Nội khoa Thuốc sử dụng:Giảm phù nề Giãn mạch Vitamin nhóm B - Ngoại khoa Phương pháp sử dụng: Nối đoạn Ghép đoạn Xoa bóp Chiếu tia hồng ngoại - Vật lý trị liệu Phương pháp sử dụng: - Châm cứu - Khơng điều trị * Tiến triển liệt mặt - Nhóm có liệt mặt trước mổ Khơng hồi phục Hồi phục tốt  Hồi phục kém - Nhóm có liệt mặt sau mổ Khơng hồi phục Hồi phục tốt  Hồi phục kém * Thời gian hồi phục liệt mặt b Rối loạn cảm giác vùng dây tai lớn chi phối * Thời gian xuất *Kiểu rối loạn cảm giác Tê bì *Thời gian hồi phục cảm giác c Rò tuyến mang tai Giảm cảm giác Mất cảm giác * Thời gian xuất *Xử trí: Băng ép Ngoại khoa Nội khoa *Thời gian hồi phục d Lõm da vùng mang tai * Thời gian xuất *Xử trí: e Khít hàm * Thời gian xuất *Xử trí g Hội chứng Frey * Thời gian xuất *Mức độ biểu triệu chứng - Tiết mồ hơi: Ít  Nhiều  - Nóng da: Ít  Nhiều  - Đỏ da: Ít  Nhiều  PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SAU RA VIỆN Họ tên:……………… ………………… Tuổi………… Địa chỉ:…………………………………… ……………………… Ngày viện:…………………………………………… ………… Ngày khám:……………………………………………… ………… Toàn thân - Tinh thần - Thể trạng - Tuyến giáp - Hạch ngoại biên Vị trí Kích thước Số lường Vết mổ - Liền tốt  - Hoại tử da vết mổ  Thời gian xuất - Sẹo lồi  Thời gian xuất + Hài lòng sẹo mổ: Rất hài lòng Hài lòng Khơng hài lòng Da vùng mang tai Lõm da Không lõm da Khối u sau mổ - Không tái phát  - Tái phát:  Thời gian xuất Vị trí Bề mặt Kích thước Rò tuyến mang tai - Khơng rò tuyến - Rò tuyến Thời gian xuất - Khơng rò tuyến Thời gian hồi phục Hội chứng Frey - Thời gian xuất - Mức độ biểu triệu chứng - Tiết mồ hơi: Ít  Nhiều  - Nóng da: Ít  Nhiều  - Đỏ da: Ít  Nhiều  - Tiến triển triệu chứng - Tiết mồ hôi: Không thay đổi Giảm  Tăng - Nóng da: Khơng thay đổi  Giảm  Tăng - Đỏ da: Không thay đổi  Giảm Tăng Liệt mặt Bảng Mac Mey cải tiến Ngày khám Khám vận động Nhăn trán Nhíu mày Nhắm mắt Nhíu mũi Thổi sáo Phồng má Trề môi Cơ bám da cổ Nếp nhăn trán 10 Rãnh mũi má Tổng Cho điểm: Tốt: 10 điểm Khá: điểm Kết luận: Bình thường:100 điểm Liệt nhẹ: 60 điểm Liệt vừa: từ 30 – 60 điểm Xấu: điểm Liệt nặng hồn tồn: 30 điểm * Vị trí liệt Nhánh thái dương- mặt Nhánh cổ- mặt Toàn hai nhánh * Mức độ liệt Nhẹ  Vừa Nặng * Tiến triển liệt mặt - Nhóm có liệt mặt trước mổ Không hồi phục Hồi phục tốt  Hồi phục kém - Nhóm có liệt mặt sau mổ Không hồi phục Hồi phục tốt  Hồi phục kém * Thời gian hồi phục liệt mặt Rối loạn cảm giác vùng dây tai lớn chi phối * Thời gian xuất *Kiểu rối loạn cảm giác: Tê bì Giảm cảm giác Mất cảm giác *Thời gian hồi phục cảm giác Các xét nghiệm 9.1 Chẩn đốn hình ảnh(thực với trường hợp nghi ngờ tái phát u hay phát tái phát u, xuất hạch cổ) a Siêu âm * Khối u: Không tái phát  Tái phát  - Kích thước - Vị trí - Mật độ * Hạch cổ Vị trí Kích thước * Các bất thường quan khác b Chụp cộng hưởng từ * Khối u Không tái phát  Tái phát  - Kích thước - Vị trí - Mật độ * Hạch cổ Vị trí Kích thước * Các bất thường quan khác 9.2 Chẩn đốn mơ bệnh học(thực ca có tái phát khối u, xuất hạch cổ) a Chọc hút tế bào U lành U ác  Chưa xác định rõ b Giải phẫu bệnh(xác định sau mổ) - Loại u: U lành U ác - Loại tế bào 9.3 Điện đồ (EMG) Theo dõi tiến triển trường hợp liệt mặt ngoại biên 21 ngày Phục hồi dây VII  Thối hóa dây VII BỘ CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SAU MỔ Kính gửi…………………………………………………………………… Trong trường hợp đến khám lại, đề nghị … vui lòng điền đầy đủ thơng tin gửi lại cho theo địa ghi sẵn phong bì kèm theo Chúng tơi xin chân thành cảm ơn! Họ tên:…………………………………………………Tuổi………………… Địa chỉ:…………………………………………Số điện thoại……………… Tình trạng sức khỏe - Tốt -Giảm trước mổ - Kém nhiều sau mổ Vết mổ - Liền tối - Thủng da vết mổ - Sẹo lồi + Hài lòng sẹo mổ: Rất hài lòng Hài lòng Khơng hài lòng - Đau vết mổ Da vùng mổ - Lõm da Không lõm da Rò nước bọt sau mổ (qua vết mổ) - Khơng rò nước bọt - Rò nước bọt Thời gian xuất hiện……… - Khơng rò nước bọt Thời gian hồi phục……… Khối u sau mổ - Không tái phát  - Tái phát(sờ thấy u)  Thời gian xuất hiện……………… - Vị trí: Cùng bên  Đối bên Cả hai bên (trong trường hợp tái phát đề nghị đến khám lại ngay) Hạch vùng cổ sau mổ - Không sờ thấy hạch  - Phát thấy hạch  Thời gian xuất Vị trí: Cùng bên  Đối bên Cả hai bên (trong trường hợp đề nghị đến khám lại ngay) Các triệu chứng xuất ăn, nhai Da vùng mổ 7.1 Tiết mồ hơi: Có Khơng * Nếu có: - Thời gian xuất sau mổ - Mức độ biểu Ít (lấm mặt da) Nhiều (chảy thành dòng mặt da) - Tiến triển triệu chứng Không thay đổi Giảm  Tăng 7.2 Nóng da : Có Khơng * Nếu có: - Thời gian xuất sau mổ - Mức độ biểu Ít (lấm mặt da) Nhiều (chảy thành dòng mặt da) - Tiến triển triệu chứng Không thay đổi Giảm  Tăng 7.3 Đỏ da Có Khơng * Nếu có: - Thời gian xuất sau mổ - Thời gian xuất sau mổ - Mức độ biểu Ít (màu sắc da thay đổi) Nhiều (màu da đỏ nhìn thấy rõ) - Tiến triển triệu chứng Không thay đổi Giảm  Tăng Cảm giác phần vành tai * Khơng có rối loạn cảm giác sau mổ * Có rối loạn cảm giác sau mổ - Thời gian xuất - Kiểu rối loạn cảm giác: Tê bì Mất cảm giác Giảm cảm giác - Tiến triển rối loạn cảm giác Không thay đổi Giảm  Tăng - Thời gian phục hồi rối loạn cảm giác sau mổ: Liệt mặt * Thời gian xuất - Trước mổ bao lâu: - Sau mổ bao lâu: * Biểu - Mắt nhắm khơng kín cố gắng: Bên phải Bên trái - Méo miệng gắng sức(thổi sáo, thổi lửa,…): Bên phải Bên trái * Tiến triển liệt mặt - Nếu xuất liệt mặt trước mổ: Không hồi phục Hồi phục tốt  Hồi phục kém - Nếu xuất liệt mặt sau mổ: Không hồi phục Hồi phục tốt  Hồi phục kém * Thời gian hồi phục liệt mặt sau mổ (bao lâu): ... bệnh học u tuyến nước bọt mang tai Đánh giá kết quả, biến chứng, di chứng ph u thuật bước đ u đánh giá kết thẩm mĩ đường rạch sau tai ph u thuật u tuyến nước bọt mang tai 3 Chương TỔNG QUAN 1.1... muộn di lấy bỏ 1.5.3 Các phương pháp ph u thuật Phân loại theo Y Guerrier [32] 1.5.3.1 Ph u thuật tuyến mang tai bán phần Ph u thuật lấy nhân khối u đơn Ph u thuật cực tuyến mang tai Ph u thuật. .. 1.5.3.2 Ph u thuật tuyến mang tai toàn phần Ph u thuật tuyến mang tai toàn phần bảo tồn dây VII Ph u thuật tuyến mang tai toàn phần không bảo tồn dây VII 1.5.3.3 Ph u thuật tuyến mang tai mở rộng
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ kết QUẢ PHẪU THUẬT u TUYẾN nước bọt MANG TAI tại BỆNH VIỆN TAI mũi HỌNG TRUNG ƯƠNG , ĐÁNH GIÁ kết QUẢ PHẪU THUẬT u TUYẾN nước bọt MANG TAI tại BỆNH VIỆN TAI mũi HỌNG TRUNG ƯƠNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn