Bài 17.Định dạng đoạn văn bản

André-Marie Ampère
André-Marie Ampère(11658 tài liệu)
(17 người theo dõi)
Lượt xem 75
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 12 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/09/2013, 05:10

Mô tả: Kiểm tra bài cũ Nêu ý nghĩa của các nút lệnh được đánh số trên thanh công cụ sau: 1 2 6 3 4 5 1: Hộp chọn phông chữ 2: Hộp chọn cỡ chữ 3: Chữ đậm 4: Chữ nghiêng 5: Chữ gạch chân 6: Hộp chọn màu chữ Trả lời: Ý nghĩa của từng nút lệnh là: Bài 16. Đ NH D NG ĐO N VĂN B NỊ Ạ Ạ Ả 1. Định dạng đoạn văn Định dạng đoạn văn là thay đổi các tính chất sau đây của đoạn văn bản :  Kiểu căn lề;  Vị trí lề của cả đoạn văn bản so với toàn trang;  Khoảng cách lề của dòng đầu tiên;  Khoảng cách đến đoạn văn trên hoặc dưới;  Khoảng cách giữa các dòng trong đoạn văn; Nhận xét Khác với định dạng kí tự, định dạng đoạn văn tác động đến toàn bộ đoạn văn bản mà con trỏ soạn thảo đang ở đó. Bài 16. Đ NH D NG ĐO N VĂN B NỊ Ạ Ạ Ả 1. Định dạng đoạn văn Các dạng căn lề đoạn văn bản Bài 16. Đ NH D NG ĐO N VĂN B NỊ Ạ Ạ Ả 1. Định dạng đoạn văn Khoảng cách giữa các đoạn văn và giữa các dòng trong một đoạn văn Vậy, làm thế nào để định dạng được đoạn văn bản như trên? Bài 16. Đ NH D NG ĐO N VĂN B NỊ Ạ Ạ Ả 2. Sử dụng các nút lệnh để định dạng đoạn văn Để thực hiện định dạng đoạn văn, em chỉ cần đưa con trỏ soạn thảo vào đoạn văn bản và sử dụng các nút lệnh trên thanh công cụ định dạng. Căn lề Thay đổi lề cả đoạn văn Giãn cách dòng trong đoạn văn Bài 16. Đ NH D NG ĐO N VĂN B NỊ Ạ Ạ Ả 2. Sử dụng các nút lệnh để định dạng đoạn văn Bài 16. Đ NH D NG ĐO N VĂN B NỊ Ạ Ạ Ả Ví dụ căn lề đoạn văn bản Bài 16. Đ NH D NG ĐO N VĂN B NỊ Ạ Ạ Ả Ví dụ thay đổi khoảng cách giữa các dòng trong đoạn văn bản và tăng / giảm mức thụt lề trái Bài 16. Đ NH D NG ĐO N VĂN B NỊ Ạ Ạ Ả 3. Định dạng đoạn văn bằng hộp thoại Paragraph Hộp thoại Paragraph (Đoạn văn bản) được dùng để tăng hay giảm khoảng cách giữa các đoạn văn bản. Cách mở: Đặt con trỏ soạn thảo vào đoạn văn cần định dạng và mở hộp thoại Paragraph bằng lệnh Format → Paragraph… Bài 16. Đ NH D NG ĐO N VĂN B NỊ Ạ Ạ Ả 3. Định dạng đoạn văn bằng hộp thoại Paragraph . 1. Định dạng đoạn văn Các dạng căn lề đoạn văn bản Bài 16. Đ NH D NG ĐO N VĂN B NỊ Ạ Ạ Ả 1. Định dạng đoạn văn Khoảng cách giữa các đoạn văn và giữa các. với định dạng kí tự, định dạng đoạn văn tác động đến toàn bộ đoạn văn bản mà con trỏ soạn thảo đang ở đó. Bài 16. Đ NH D NG ĐO N VĂN B NỊ Ạ Ạ Ả 1. Định dạng

— Xem thêm —

Xem thêm: Bài 17.Định dạng đoạn văn bản, Bài 17.Định dạng đoạn văn bản, Bài 17.Định dạng đoạn văn bản

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bai-17-dinh-dang-doan-van-ban

Đăng ký

Generate time = 0.22736692428589 s. Memory usage = 18.57 MB