GIAO AN HOAT DONG NGOAI GIO LEN LOP

53 1,210 3 Gửi tin nhắn cho Charles Ergen
Charles Ergen

Charles Ergen

Tải lên: 11,612 tài liệu

  • Loading...
1/53 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/09/2013, 01:10

Tr ờng THCS A hải đ ờng Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp Chủ điểm lên lớp Chủ điểm tháng 9: Truyền thống nhà trờng Tuần 1: Hoạt động 1 tháng 9 Bầu cán bộ lớp 1Yêu cầu giáo dục: Giúp học sinh: -Hiểu trách nhiệm của bản thân trong năm học cuối cấp và thống nhất phơng hớng hoạt động các lớp trong năm học này. -Lựa chọn đợc đội ngũ cán bộ lớp năng động ,sáng tạo để góp phần phát huy truyền thống cúa nhà trờng, của lớp. -Tự giác ,tích cực hợp tác trong mọi hoạt động của lớp . 2.Nội dung và hình thức hoạt động: a.Nội dung: -Tổng kết hoạt động của lớp, của cán bộ lớp trong năm học vừa qua và phơng hớng hoạt động trong năm học mới . -Bầu cán bộ lớp mới -Tổng kết : sĩ số 40 nam 18 nữ 22 Đoàn viên 0 Đội viên 40 con thơng binh 0 con liệt sĩ 0 Gia đình khó khăn 0 Về họclực : Loại giỏi 6 Loại khá 29 Loại trung bình 5 Về hạnh kiểm: Loại tốt 37 Loại khá 2 TB 1 Học sinh tiên tiến 35 Học sinh cá biệt 0 Trong lớp nhiều em ngoan, có ý thức rèn luyện tu dỡng đạo đức, có ý thức chấp hành nội quy, có ý thức vơn lên trong học tập Bên cạnh đó còn một số em cha chăm ,ý thức tu dỡng đạo đức cha cao thờng xuyên ,còn vi phạm nội quy của nhà trờng. -Phơng hớng hoạt động năm học mới: +Danh hiệu thi đua : lớp tiên tiến xuất sắc +Xếp loại đạo dức cuối năm: Tốt 100% +Chỉ tiêu học sinh khá giỏi Giỏi 70% ; Khá 30% +Các chỉ tiêu về các hoạt động khác: Hoàn thành xuất sắc Giáo viên Nguyễn Quốc Việt Hoạt động ngoài giờlên lớp 9 1 Tr ờng THCS A hải đ ờng 2.Hìnhthức: Báo cáo và thảo luận a.Bầu cán bộ lớp mới : -Lớp trởng Lê Thị Hải Yến -Lớp phó: Học tập Phạm Thị Chiên Lao động Đỗ Văn Trọng -Tổ trởng: 4 tổ trởng: Nguyễn Thị Huệ; Đỗ Thị Huệ; Nguyễn Ngọc Tải; Phạm Thị Thủy +Một em phụ trách văn nghệ: Nguyễn Thị Huệ b.Hình thức: -Báo cáo và thảo luận -Bầu cán bộ lớp 3.Chuẩn bị hoạt động: a. Về phơng tiện: -Bảng tổng kết hoạt động của lớp trong năm học lớp 8 và phơng hớng hoạt động trong năm học cuối cấp trung học cơ sở -Phiếu bầu -Một số tiết mục văn nghệ b.Về tổ chức: -Cán bộ lớp họp để: +Đánh giá hoạt động của lớp và cán bộ lớp trong năm học vừa qua. +Thống nhất phơng hớng hoạt động trong năm học mới . +Phân công chuẩn bị cụ thể -Viết bản tổng kết năm học cũ và phơng hớng hoạt động năm học cuối cấp: Lớp trởng viết ( Lê Thị Hải Yến) -Điều khiển chơng trình : Lê THị Hải Yến - Thơ kí: Trần Thị Phợng -Trang trí lớp: Tổ 1 -Một số tiết mục văn nghệ: Mỗi tổ một tiết mục -Giáo viên chủ nhiệm góp ý cho bản dự thảo tổng kết -Mỗi học sinh chuẩn bị một ý kiiến đóng góp về phơng hớng hoạt động của lớp,lựa chọn cán bộ lớp mới . 4. Tiến trình hoạt động: a.Khởi động lớp chúng ta đoàn kếtnhạc sĩ Mộng Lân. b. Thảo luận : -Đọc báo cáo và thảo luận về hoạt động của lớp,của cán bộ lớp trong năm học vừa qua và phơng hớng hoạt động trong năm học cuối cấp trung học cơ sở. c. Bầu cán bộ lớp mới : -Ngời điều khiển chơng trình nhắc lại những tiêu chuẩn của đội ngũ cán bộ lớp trong năm học cuối cấp trung học cơ sở. Sau đó đề nghị mọi ngời tự ứng cử, đề cử một danh sách mới . -Bầu ban kiểm phiếu -Đại diện ban kiểm phiếu nói rõ thể lệ bầu. Giáo viên Nguyễn Quốc Việt Hoạt động ngoài giờlên lớp 9 2 Tr ờng THCS A hải đ ờng -Tiến hành bầu ( bằng phiếu hoặc biểu quyết) -Công bố kết quả -Cán bộ lớp mới nhận nhiệm vụ -Giáo viên chủ nhiệm phát biểu ý kiến 2. Văn nghệ: -Ngời điều khiển giới thiệu lần lợt các tiết mục văn nghệ 5.Kết thúc hoạt động: -Giáo viên chủ nhiệm đánh giá kết quả hoạt động. a. Về u điểm: -ý thức, kỉ luật, trật tự -Tinh thần tham gia ,kết quả vai trò ngời điều khiển. b. Nhợc điểm: -Chuẩn bị ,các bớc tiến hành, ý thức c.Giáo viên chủ nhiệm giao nhiệm vụ cho cán bộ lớp ,cho tập thể lớp. Tuần 2: Hoạt động 2 tháng 9 Thảo luận về nhiệm vụ của học sinh cuối cấp trung học cơ sở 1. Yêu càu giáo dục : Sau hoạt động học sinh cần đạt: -Hiểu rõ nhiệm vụ học sinh cuối cấp trung học cơ sở chính là đẻ thực hiện quyền phát triển tối đa nhân cách, tài năng trí tuệ và thể chất của các em. -Tự xác định đợc trách nhiệm của bản thân phảI hoàn thành tốt các nhiêm vụ đó,tôn trọng ý kiến của bạn, chân thành góp ý kiến của bạn cha đúng. -biết bày tỏ ý kiến của mình và biết sử dụng các phơng pháp hợp lý,có hiệu quả để hoàn hành năm học cuối cấp của năm học cuối cấp trung học cơ sở. 2. Nội dung và hình thức hoạt động: a.Nội dung : -Nhiệm vụ của học sinh cuối cấp trung học cơ sở và quyền của các em -Tầm quan trọng của việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ đó. -Các biện pháp thực hiện b. hình thức hiện: -Trao đổi thảo, luận,trò chơi giải ô chữ 3.Chuẩn bị hoạt động: a. Về phơng tiện hoạt động: -Công ớc về quyền trẻ em điều 13, 28,.29,31 -Tình huống thảo luận. -Một em học sinh có năng khiếu văn nghệ và đã có nhiều tiết mục xuất sắc trong những hội diễn văn nghệ của trờng năm học lớp 6,7,8, vào năm học lớp 9 em nói Giáo viên Nguyễn Quốc Việt Hoạt động ngoài giờlên lớp 9 3 Tr ờng THCS A hải đ ờng với một bạn khác Năm nay tớ định không tham gia mà tập trung thời gian và sức lực cho việc văn hoá để tốt nghiệp đạt điểm cao, qua đó thi vào trờng trung học phổ thông chuyên ngữ. Nếu trợt tốt nghiệp hoặc thi chuyển cấp thì uổng công học 9 năm trời Với tình huống đó các em sẽ giảI quyết nh thế nào? a. Lời tâm sự của bạn thể hiện tôn trọng của bạn đó nh thế nào b. Nhận thức của bạn về nhiệm vụ của học sinh cuối cấp trung học cơ sở nh thế nào ? c. Theo bạn bạn sẽ nói với bạn đó về nhiệm vụ của học sinh cuối cấp trunghọc cơ sở nh thế nào và cần làm gì để thực hiện tốt nhiều nhiệm vụ đó . d.Qua lời tâm sự, bạn they bạn đó đã thực hiện đợc quyền gì và cha thực hiện đợc quyền gì của trẻ em có liên quan tới nhiệm vụ của học sinh cuối cấp trung học cơ sở. -Giấy khổ lớn bút dạ -Một số tiết mục văn nghệ -ô chữ trò chơi e.Về tổ chức : -Giáo viên chủ nhiệm phổ biến yêu cầu, nội dung, kế hoạch hoạt động -Cán bộ lớp phân công các công việc cụ thể -Xây dựng chơng trình ( Lê Thị Hải Yến) -Cử ngời điều khiển ( Lê Thị Hải Yến) - Thơ kí: Trần Thị Phợng - Cử ngời mời đại biểu ( Đỗ Văn Trọng) - Phân công trang trí ,kê bàn ghế ( Tổ 2) -Phân công cá nhân, tổ,nhóm chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ 4.Tiến hành hoạt động: *Khởi động : Hát tập thể hoặc chơi một trò chơI tập thể -Ngời điều khiển chơng trình tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu, chơng trình hoạt độngvà thơ kí -Thảo luận về nhiêm vụ học sinh cuối cấp trung học cơ sở -Ngời điều khiển chơng trình nêu tình huống và giao nhiệm vụ cho các nhóm -Học sinh thảo luận theo nhóm, tổ,thơ kí ghi kêt quả thảo luận của các nhóm -Đại diện nhóm báo cáo kết quả của nhóm trớc lớp -Các nhóm khác nhận xét bổ xung -Ngời điều khiển chơng trình gợi ý cho các bạn nói thêm về ý nghĩa và biện pháp thực hiện tốt các nhiệm vụ của ngời học sinh lớp 9, sau đó chốt lại: Nhiệm vụ của ngời học sinh là phảI phấn đấu toàn diện, phát huy tối đa của bản thân để dạt kết quả cao nhất cho mình để phát hut truyền thống của nhà trờng, cụ thể là: +PhảI hoàn thành chơng trình học có kết quả tốt +PhảI lựa chọn cho mình con đờng phấn đấu cho phù hợp với năng lực của mình Giáo viên Nguyễn Quốc Việt Hoạt động ngoài giờlên lớp 9 4 Tr ờng THCS A hải đ ờng +Phải chuẩn mực cho bản thân một cách sống có trách nhiệm trong xã hội theo tinh thần hiểu biết ,hoà bình khoan dung, bình đẳng, biết kính trọng cha mẹ, tôn trọng bản sắc văn hoá,ngôn ngữ và các giá trị của mình cũng nh các giá trị của ngời khác . *Trò chơi giải ô chữ : + ô số1: ô chữ có 12 chữ cái.Đây là tên một loại quỹ để dự thởng cho những học sinh nghèo vợt khó thực hiện xuất sắc nhiệm vụ và quyền đợc học tập của trẻ em. +ô số 2: ô chữ có 11 chữ cái: Đây là công cụ của nớc ta để bảo vệ quyền trẻ em đặc biệt nhóm quyền đợc phát triển +ô số 3: Có 9 chữ cái :Đây là truyền thống của trẻ em nớc ta đối với đất nớc +ô số 4: Có 5 chữ cái.Đây là nghĩa vụ của trẻ em đối với ông bà, cha mẹ và các anh hùng thơng binh ,liệt sĩ +ô số 5 có 7 chữ cái. Đây là lực lợng quan trọng giúp chúng ta học tốt +ô số 6 có 7 chữ cái. Đây là một nhóm quyền của trẻ em +ô số 7 có 8 chữ cái. Đay là một yêu cầu thờng đối với học sinh lớp 9 nói riêng và trẻ em nói chung để thực hiện nhiệm vụ năm học và quyền đợc phát triển. +ô số 8 có 7 chữ cái. đây là cáI quý nhất đối với mọi ngời +ô số 9 có 5 chữ cái. Đây là đối tợng của Công ớcquốc tế và quyền hạn của trẻ em +ô số 10 có 7 chữ cái. Đây là tinh thần cần cố gắng để học tập tốt +ô số 11.chìa khoá hàng dọc có 10 chữ cái Trả lời ô chữ : ô số 1: Quỹ khuyến học ô số 2: Luật giáo dục ô số 3: Yêu Tổ Quốc ô số 4: Đền ơn ô số 5: Nhà giáo ô số 6 : Tham gia ô số 7: Rèn luyện Ô số8 : Sức khoẻ Ô số 9: Trẻ em Ô số 10: Miệt mài Ô số 11: Quyền trẻ em Văn nghệ: Các tiết mục văn nghệ xen kẽ vào giữa nội dung 5.Kết thúc hoạt động: -Giáo viên chủ nhiệm nhận xét đánh giá kết quả hoạt động -Nhắc nhở động viên cả lớp thực hiện tốt nhiệm vụ năm học cuối cấp trung học cơ sở. Tuần 3 Hoạt động 3 tháng 9 Giáo viên Nguyễn Quốc Việt Hoạt động ngoài giờlên lớp 9 5 Tr ờng THCS A hải đ ờng Thảo luận về tặng kỉ vật lu niệm cho nhà trờng 1.Yêu cầu giáo dục: Giúp học sinh -ý nghĩa của tặng kỉ vật lu niệm cho nhà trờng của học sinh cuối cấp trung học cơ sở. -Có tính chất lu luyến gắn bó với nhà trờng, -Tích cực học tập để hoàn thành tốt nhiêm vụ năm học cuối cấp trung học cơ sở. 2.Nội dung và hình thức hoạt động : a. Nội dung: -Lựa chọn phơng án tặng kỉ vật lu niệm cho nhà trờng -Xây dung kế hoạch thực hiện b. Hình thức : -Thảo luận -Xây dung kế hoạch tặng vật lu niệm cho nhà trờng 3.Chuẩn bị hoạt động: a.Về phơng tiện: -Bản dự thảo kế hoạch tặng kỉ vật lu niệm cho nhà trờng -Một số tiết mục văn nghệ b. Về ttổ chức: - Cán bộ lớp dự thảo kế hoạch tặng kỉ vật lu niệm cho nhà trờng - Giáo viên chủ nhiệm góp ý kiến cho bản dự thảo của cán bộ lớp -Mỗi học sinh chuẩn bị dự kiến về tặng kỉ vật lu niệm và kế hoạch thực hiện -Phân công ngời điều khiển chơng trình và thơ kí -Mỗi tổ chuẩn bị một tiết mục văn nghệ - phân công tổ 2 trang trí lớp ,tổ 3 kê bàn ghế 4. Tiến trình hoạt động: a. Khởi động: -Bạn điều khiển chơng trình bắt nhịp cho cả lớp hát một bài ( Nguyễn Thị Huệ) b. Thảo luận về tặng kỉ vật lu niệm cho nhà trờng: -Ngời điều khiển chơng trình giới thiệu bạn lớp trởng trình bày ý nghĩa và một số hình thức tặng kỉ vật cho nhà trờng. -Lớp trởng nêu ý nghĩa của năm học cuối cấp và đa ra một số kỉ vật cho nhà trờng nh: +Trồng cây lu niệm +Xây dung tập san về các hoạt động của lớp để tặng nhà trờng +Xây dựng bồn hoa lu niệm, mua ghế đá lu niệm -Cả lớp thảo luận, phát biểu để chọn một hình thức kỉ vật phù hợp trờng mình. c. Xây dung kế hoạch thực hiện: -Cả lớp cùng thảo luận để: +Xác định mục cần đạt là gì? +Những công việc cần làm để đạt mục tiêu đó Giáo viên Nguyễn Quốc Việt Hoạt động ngoài giờlên lớp 9 6 Tr ờng THCS A hải đ ờng +Thời gian thực hiện trong bao lâu, khi nào bắt đầu +Phân công cụ thể cho tùng cá nhân , nhóm tổ, xung phong đảm nhận -Thơ kí thông qua kế hoạch thực hiện ( Trần Thị Phợng) -Ngời điều khiển chơng trình chốt lại kỉ vật đã chọn và nhắc nhở cả lớp thực hiện theo kế hoạch và nhiệm vụ đã phân công. d.Văn nghệ : -Ngời điều khiển chơng trình giới thiệu các tiết mục văn nghệ của cá nhân và tập thể. e. Kết thúc hoạt động: -Giáo viên chủ nhiệm nhận xét: +Ưu nhợc điểm +Đánh giá kết quả hoạt động +Nhắc nhở học sinh và động viên cả lớp thực hiện tốtkế hoạch đã đề ra. Tuần 4 Hoạt động 4 tháng 9 Thi viết, vẽ ca ngợi truyền thống nhà trờng 1.Yêu cầu giáo dục : Giúp học sinh: -Hiểu về truyền thống của lớp và của trờng -Tự hào, tôn trọng ,giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của lớp ,của trờng -Phát huy t duy ngôn ngữ,kĩ năng viết, vẽ ,giao tiếp, hợp tác. 2.Nội dung và hình thức hoạt động: a. Nội dung: Ca ngợi truyền thống của lớp của trờng b. Hình thức: -Thi viết , vẽ .làm thơ -Trò chơi 3.chuẩn bị hoạt động: a. về phơng tiện: -Giấy khổ lớn bút màu băng dính -Gợi ý một số chủ đề các tổ lựa chọn +Giúp đỡ bạn có hoàn cảnh khó khăn +Cách sinh hoạt lớp, trờng +Chân dung những học sinh giỏi +Chân dung những thầy cô giáo dạy giỏi -Biểu điểm -Một số tiết mục văn nghệ b.Về tổ chức: Giáo viên Nguyễn Quốc Việt Hoạt động ngoài giờlên lớp 9 7 Tr ờng THCS A hải đ ờng -Giáo viên chủ nhiệm nêu chủ đề hoạt động, mục đích ,yêu cầu và gợi ý một số chủ đề để học sinh suy nghĩ và lựa chọn. -Lớp thảo luận nhằm: +Thống nhất yêu cầu,nội dung, kế hoạch và chơng trình hoạt độmg +Ngời điều khiển chơng trình: Lê Thị Hải Yến + Thơ kí: Trần Thị Phợng +Cử ban giám khảo: Bốn tổ trởng +Mỗi tổ chuẩn bị một tiết mục văn nghệ và một câu hỏi về truyền thống nhà tr- ờng, phân công 2hoặc 3 em dự thi sáng tác thơ +Phân công tổ trang trí lớp ,mua tặng phẩm, mời đại biểu: Tổ 3 4.Tiến hành hoạt động: a.Khởi động: Ngời điều khiển chơng trình bắt nhịp cả lớp hát bài Trờng của em b. Thi vẽ tranh ca ngợi truyền thống nhà trờng: -Từng tổ thảo luận, chọn đề tài và vẽ tranh trong thời gian quy định - Trng bày tranh của các tổ trớc lớp -Thảo luận tranh của các tổ về: +Nội dung của bức tranh +Hình thức trình bày -Đại diện tong tổ trình bày ý kiến của tổ mình về bức tranh của tổ bạn theo thứ tự ngời điều khiển yêu cầu) -Đại diện tổ có bức tranh nhận xét lời bình tổ bạn và trình bày nội dung bức tranh của tổ mình -Ban giám khảo căn cứ vào đáp án và lời bình của các tổ để cho điểm từng tổ c.Trò chơi: -Ngời điều khiển chơng trình giới thiệu đại diện từng tổ lên đọc câu hỏi, câu đố trong giảI ô chữ của tổ mình cho cả lớp nghe Ví dụ câu hỏi của tổ 1: Bạn hãy giải ô chữ sau: Ô chữ có 12 chữ cái Đây là phơng châm ngành giáo dục. Nó đã trở thành mục tiêu phấn đấu của thầy trò trong các nhà trờng ta Học sinh trả lời Giáo viên ghi đáp án Dạy tốt học tốt Giáo viên đa đáp án đúng Tổ 2 trình bày một câu danh ngôn về học tập Học học nữa , học mãi Tổ 3 hát một bài hát nói về trờng, lớp ,thầy cô Tổ 4 :Trờng ta thành lập từ bao giờ,hãy nói qua về quá trình hình thành và phát triển của trờng. -Mỗi thành viên của lớp đều có quyền xung phong trả lời. Ngời trả lời đúng đợc tặng quà hoặc vỗ tay Giáo viên Nguyễn Quốc Việt Hoạt động ngoài giờlên lớp 9 8 Tr ờng THCS A hải đ ờng - Nếu ai trả lời đúng thì đại diện tổ có câu hỏi đó đa ra đáp án d. Thi sáng tác thơ, theo chủ đề ca ngợi truyền thống nhà trờng: -Thí sinh mỗi tổ thảo luận với nhau để cùng sáng tác một bài thơ theo chủ đề đã chọn. -Hết thời gian quy định, ngời điều khiển chơng trình thu bài và đọc lần lợt các bài thơ của tng tổ -Ban giám khảo cho điểm từng tổ -Th kí công bố điểm sau khi cộng -Trong lúc đó ngời điều khiển văn nghệ giới thiệu các tiết mục văn nghệ của tổ -Đại diện ban giám khảo công bố kết quả. Chủ điểm tháng 10 Chăm ngoan học giỏi I. Mục tiêu giáo dục: Giúp học sinh: Giáo viên Nguyễn Quốc Việt Hoạt động ngoài giờlên lớp 9 9 Tr ờng THCS A hải đ ờng -Nhận thức sâu sắc những lời dạy của Bác Hồ trong th gửi học sinh nhân ngày khai trờng đầu tiên của nớc Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà tháng 9 năm 1945 và th gửi ngành giáo dục ngày 16-10-1968 -Xác định trách nhiệm học tập tích cực theo lời dạy của Bác Hồ để đạt kết quả tốt trong kì thi cuối cấp trung học cơ sở -Biết đoàn kết giúp đỡ nhau trong trong học tập và rèn luyện tiến bộ II. Nội dung hoạt động chủ điểm: - Hớng dẫn chuẩn bị -Tổ chức hoạt động III.Tiến hành hoạt động cụ thể Ngày sọan: Ngày dạy: Tuần 5 Hoạt động1 tháng 10 Lễ đăng kí thi đua học tập 1.Yêu cầu giáo dục: Giúp học sinh -Nắm vững các chỉ tiêu thi đua học tập tốt của lớp và xác định chỉ tiêu phấn đấu cá nhân trong năm học để đạt kết quả cao. -ủng hộ các biện pháp thi đua học tập tốt của lớp ,có động cơ học tập đúng đắn để vơn lên. -Rèn luyện phơng pháp học tập tích cực,đoàn kết giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. 2.Nội dung và hình thức hạt động: a. Nội dung: -Đa ra các chỉ tiêu thi đua học tập và dự thảo chơng trình hành động của lớp , các biện pháp thực hiện -Các tổ và cá nhân đăng kí thi đua -Một số tiết mục văn nghệ tạo không khí sôi nổi b.Hình thức: Lễ đăng kí thi đua và văn nghệ 3.Chuẩn bị hoạt động a.Về phơng tiện: - Bản đăng kí thi đua của cá nhân -Bản đăng kí thi đua của lớp tổ -Một số tiết mục văn nghệ b.Về tổ chức : * Giáo viên chủ nhiệm: - Nêu yêu cầu,kế hoạch, thời gian tổ chức hoạt động, Lễ đăng kí thi đua học tập tốt -Giáo nhiệm vụ cho lớp chuẩn bị và thực hiện -Giúp học sinh bổ xung hoàn chỉnh kế hoạch chuẩn bị Giáo viên Nguyễn Quốc Việt Hoạt động ngoài giờlên lớp 9 10 [...]... bạc ,trao đổi về nội dung thảo luận Xây dựng câu hỏi câu đố vui. +Giao nhiệm vụ cho cán bộ lớp thực hiện tổ chức hoạt động-Học sinh: +Họp bàn phân công và giao nhiệm vụ cho các tổ + Cử ngời dẫn chơng trình chung: Lê Thị Hải Yến điều khiển chơng trình. + Thành lập ban giám khảo: gồm 4 tổ trởng , ban thơ kí: Phạm Thị Chiên. +Trang trí lớp: Tổ 1 Kẻ hàng chữ trên bảng: Uống nớc nhớ nguồn Kê bàn... đàn thanh niên về chủ đềHoà bình và hữu nghị1.Yêu cầu giáo dục: Giúp học sinh: -Nâng cao hiểu biết về vấn đề hoà bình, ý nghĩa của hào bình đối với sự pháttriển tình hữu nghị giữa các dân tộc. Khắc sâu kiến thức về một số vấn đề mànhân loại quan tâm nh : Nh môi trờng ,đói nghèo , chiến tranh. - Có kĩ năng phát triển các sự kiện , các tình huống, có liên quan đến hoà bình,biết bày tỏ quan điểm... sáng tác một bài thơ theo chủ đề đÃchọn.-Hết thời gian quy định, ngời điều khiển chơng trình thu bài và đọc lần lợt các bàithơ của tng tổ-Ban giám khảo cho điểm từng tổ-Th kí công bố điểm sau khi cộng-Trong lúc đó ngời điều khiển văn nghệ giới thiệu các tiết mục văn nghệ của tổ-Đại diện ban giám khảo công bố kết quả. Chủ điểm tháng 10Chăm ngoan học giỏiI. Mục tiêu giáo dục: Giúp học sinh:Giáo... đội chơi gồm 3 học sinh, các đội chơi tự đặt tên Ví dụ : đội sao mai , đội tre xanh, đội sao hôm. -Chuẩn bị các câu hỏi , câu đố: Nguyễn Thị Phợng - Phân công ngời điều khiển chơng trình: Lê Thị Hải Yến- Ban giám khảo: 4 tổ trởng- Nhóm trang trí:Tổ 2- Chuẩn bị phần thởng( nếu có): Phạm Thị Thuỷ- Chuẩn bị đáp án, thang điểm: Nguyễn Thị Phợng -Mời đại biểu: Phạm Thị Chiên 4. Tiến hành hoạt động:a.... nguồnNgày soạn: 25/11/07 Ngày dạy:Tuần 13 Thảo luận chủ đề :thanh niên phát huy truyềnthống cách mạng dân tộc1.Mục tiêu giáo dục: Giúp học sinh :- Hiểu truyền thống cách mạng của dân tộc ta, truyền thốnganh hùng cách mạng của quân đội nhân dân Việt Nam. Từ đó xác định tráchnhiệm góp phần giữ gìn phát huy truyền thống đó.-Tôn trọng biết ơn các anh hùng liệt sĩ, quân và dân ta đà hi sinh tất cả vì độclập... quân đội nhân dân Việt Nam.2. Nội dung và hình thức hoạt động:a. Nội dung:- Ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của địa phơng, của dân tộc, truyềnthống chiến đấu,truyền thống quân dân và thành tích to lớn.- Ca ngợi những tấm gơng đà hi sinh vì đất nớc, anh hùng, liệt sĩ,bộ đội, thanhniên xung phong .B, hình thức :* Thi hỏi đáp về chủ đề uống nớc nhớ nguồnGiáo viên Nguyễn Quốc Việt Hoạt... về sự đổi mới đất nớc về mặt đời sốngvăn hoá hiện nay? CH5: HÃy bày tỏ ý kiến và quan điếm của bạn đối với những hiện tợng tiêucực trong xà hội hiện nay cần phảI phấn đấu loại bỏ? CH6: Bạn có quyền đợc biết các thông tin về sự đổi mới và phát triển đất nớckhông ? tại sao?CH7: Ban có quyền đợc bày tỏ ý kiến và quan điểm của bạn đối với nhữnghiện tợng tiêu cực , sai tráI hiện nay không? Tại sao?... của học sinh.b. Hình thức:- Liên hoan văn nghệ-Triển lÃm3. Chuẩn bị :a. Về phơng tiện:-Một số bài bát bài thơ hoặc tiểu phẩm:- Các t liệu học sinh su tầm đợc-Tập san của lớpb.Về tổ chức :-Báo tờng của lớp Giáo viên chủ nhiệm:Gợi ý các nội dung chính trong hoạt động < Văn nghệvà triển lÃm>, giúp học sinh định hớng về khối lợng công việc và thời gian phùhợp để hoàn thành công việc đó.... địa phơng tham gia giao lu với lớp .- Yêu cầu học sinh tìm hiểu các phong trào ở địa phơng , tình hình , kinh tế ,văn hoá , những nét đổi mới , những gơng Đảng viên tiêu biểu. - Chuẩn bị câu hỏi để giao lu: 4 tổ trởng - Chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ: Nguyễn Thị Huệ-Chuẩn bị hoa và quà tặng < nếu có>: Phạm Thị Thuỷ- Mời đại biểu dự < Tổng phụ trách , đại diện ban giám hiệu>: Phạm... trình giao lu có xen kẽ các tiết mục văn nghệ của lớp và các đảng viên. c. Giao lu văn nghệ : Ngời điều khiển chơng trùnh văn nghệ lần lợt giới thiệucác tiết mục văn nghệ. 5. Kết thúc hoạt động: Giáo viên chủ nhiệm nhận xét đánh giá . 6. Rút kinh nghiệm Ngày soạn: Ngày dạy:Tuần 20 Sinh hoạt văn nghệ mừng Đảng ,mừng xuân1.Yêu cầu giá dục :-Càng thêm tin yêu Đảng ,luôn tự hào về Đảng đà mang . của em b. Thi vẽ tranh ca ngợi truyền thống nhà trờng: -Từng tổ thảo luận, chọn đề tài và vẽ tranh trong thời gian quy định - Trng bày tranh của các tổ trớc. cơ sở. Sau đó đề nghị mọi ngời tự ứng cử, đề cử một danh sách mới . -Bầu ban kiểm phiếu -Đại diện ban kiểm phiếu nói rõ thể lệ bầu. Giáo viên Nguyễn Quốc
- Xem thêm -

Xem thêm: GIAO AN HOAT DONG NGOAI GIO LEN LOP, GIAO AN HOAT DONG NGOAI GIO LEN LOP, GIAO AN HOAT DONG NGOAI GIO LEN LOP

Bình luận về tài liệu giao-an-hoat-dong-ngoai-gio-len-lop

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP