Tỉ lệ và các yếu tố liên quan đến bệnh chàm tay của nhân viên y tế tại quận 5 thành phố Hồ Chí Minh (Luận án tiến sĩ)

178 441 0
  • Loading ...
1/178 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/06/2019, 07:38

Tỉ lệ và các yếu tố liên quan đến bệnh chàm tay của nhân viên y tế tại quận 5 thành phố Hồ Chí MinhTỉ lệ và các yếu tố liên quan đến bệnh chàm tay của nhân viên y tế tại quận 5 thành phố Hồ Chí MinhTỉ lệ và các yếu tố liên quan đến bệnh chàm tay của nhân viên y tế tại quận 5 thành phố Hồ Chí MinhTỉ lệ và các yếu tố liên quan đến bệnh chàm tay của nhân viên y tế tại quận 5 thành phố Hồ Chí MinhTỉ lệ và các yếu tố liên quan đến bệnh chàm tay của nhân viên y tế tại quận 5 thành phố Hồ Chí MinhTỉ lệ và các yếu tố liên quan đến bệnh chàm tay của nhân viên y tế tại quận 5 thành phố Hồ Chí MinhTỉ lệ và các yếu tố liên quan đến bệnh chàm tay của nhân viên y tế tại quận 5 thành phố Hồ Chí MinhTỉ lệ và các yếu tố liên quan đến bệnh chàm tay của nhân viên y tế tại quận 5 thành phố Hồ Chí MinhTỉ lệ và các yếu tố liên quan đến bệnh chàm tay của nhân viên y tế tại quận 5 thành phố Hồ Chí Minh BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẶNG THỊ NGỌC BÍCH TỈ LỆ VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN BỆNH CHÀM TAY CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI QUẬN THÀNH PHỚ HỜ CHÍ MINH LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2019 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẶNG THỊ NGỌC BÍCH TỈ LỆ VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN BỆNH CHÀM TAY CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI QUẬN THÀNH PHỚ HỜ CHÍ MINH Chun ngành: Dịch tễ học Mã số: 62720117 LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS ĐỖ VĂN DŨNG Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận án trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Nghiên cứu sinh ĐẶNG THỊ NGỌC BÍCH ii MỤC LỤC Trang phụ bìa Trang LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iii THUẬT NGỮ VIỆT ANH iv DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC HÌNH ix DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ x ĐẶT VẤN ĐỀ 1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Đại cương bệnh chàm tay 1.2 Chàm tay bệnh nghề nghiệp 1.3 Bệnh chàm tay nhân viên y tế 13 1.4 Các mơ hình thay đổi hành vi nghiên cứu can thiệp thay đổi hành vi phòng ngừa, điều trị bệnh chàm tay 26 1.5 Một số nhận xét bệnh chàm tay nhân viên y tế qua y văn 36 1.6 Tổng quan bệnh viện công lập quận TPHCM 38 CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 40 2.1 Giai đoạn (mục tiêu mục tiêu 2) 40 2.2 Giai đoạn (mục tiêu 3) 46 2.3 Quản lý phân tích số liệu 57 2.4 Y đức nghiên cứu 58 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 60 3.1 Giai đoạn 60 3.2 Giai đoạn 74 CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN 81 4.1 Giai đoạn 81 4.2 Giai đoạn (Hiệu truyền thông giáo dục sức khỏe) 104 4.3 Tiêu chí để cơng nhận bệnh nghề nghiệp 111 4.4 Điểm mạnh điểm yếu đề tài 112 4.5 Tính ứng dụng 114 KẾT LUẬN 116 KIẾN NGHỊ 117 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI .a TÀI LIỆU THAM KHẢO b A TIẾNG VIỆT b B TIẾNG ANH d PHỤ LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt tiếng việt Nghĩa tiếng Việt BS Bác sỹ BV Bệnh viện CTCH Chấn thương chỉnh hình ĐD Điều dưỡng ĐLC (σ) Độ lệch chuẩn GDSK Giáo dục sức khỏe KTC95% Khoảng tin cậy 95% NVYT Nhân viên y tế NHS Nữ hộ sinh SVĐD Sinh viên điều dưỡng TB (μ) Trung bình TPHCM Thành phố Hồ Chí Minh iv THUẬT NGỮ VIỆT ANH Tiếng Việt Bệnh thể tạng: dùng cho ba bệnh Tiếng Anh (chữ viết tắt) Atopy lý dị ứng gồm: viêm da dị ứng, viêm mũi dị ứng hen suyễn Các yếu tố thần kinh miễn dịch Neuroimmunological factors Chàm bàn tay, chàm tay Hand eczema (HE) Hand dermatitis (HD) Chàm dị ứng, viêm da dị ứng Allergic dermatitis Chàm kích ứng, viêm da kích ứng Irritant dermatitis Chàm tăng sừng Hyperkeratotic dermatitis Chàm thể tạng bàn tay Atopic hand dermatitis Chàm thể tạng, viêm da địa Atopic Dermatitis (AD) Atopic Eczema (AE) Chàm tiếp xúc Contact dermatitis Chàm tiếp xúc kích ứng mạn tính, Chronic Irritant Contact Dermatitis viêm da tiếp xúc kích ứng mạn tính (CICD) Chàm, viêm da Eczema, Dermatitis Cơ địa dị ứng, thể tạng dị ứng Atopic diathesis Dị ứng Allergy Glutathione S dịch mã P1 Glutathione S transferase P1(GSTP1) Hành trình dị ứng Allergic march Interleukin Interleukin (IL) Kháng nguyên biệt hóa tế bào đơn Monocyte differentiation antigen nhân v Tiếng Việt Tiếng Anh (chữ viết tắt) Mề đay Urticarica Men chymotryptic lớp sừng Stratum corneum chymotryptic enzyme (SCCE) Men Peptidase có liên quan Kallikrein-related peptidase Kallikrein/men chymotryptic lớp 7/Stratum Corneum Chymotryptic sừng Enzyme (KLK7/SCCE) Men Peptidase huyết ức chế Serine Peptidase Inhibitor Kazal Kazal típ Type (SPINK5) Phức hợp biệt hóa thượng bì Epidermal Differentiation Complex (EDC) Rửa tay nhanh dung dịch có Alcohol-based hand rubs (ABHR) cồn Tạng dị ứng, địa dị ứng Atopic diathesis Tế bào Langerhans Langerhans cell (LC) Tế bào tua Dendritic cell (DC) - tế bào tua dòng tủy - Myeloid Dendritic Cell (mDC) - tế bào tua dòng tiểu cầu - Plasmacytoid Dendritic Cell (pDC) Tế bào tua thượng bì viêm Inflammatory Dendritic Epidermal Cells (IDEC) Thụ thể alpha polypeptide có lực Fc fragment of IgE high-affinity cao với đoạn Fc IgE receptor alpha polypeptide (FCER1A) Tỉ lệ mắc bệnh năm (tỉ lệ year prevalence mắc thời khoảng năm) Tổ đỉa bàn tay Dyshidrotic hand dermatitis Yếu tố kích hoạt dòng bạch cầu hạt Granulocyte-macrophage đại thực bào colonystimulating factor (GM-CSF) vi Tiếng Việt Tiếng Anh (chữ viết tắt) Yếu tố ức chế liên quan Lympho Lymphoepithelial Kazal-Type- thượng bì loại Kazal Related Inhibitor (LETKI) Yếu tố kết hợp Associated factor Yếu tố nguy Risk factor vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng Tên bảng Trang 1.1 Phân loại bệnh chàm/chàm tay theo chế sinh bệnh học 1.2 Các dạng lâm sàng bệnh chàm tay 1.3 Tỉ lệ mắc bệnh chàm tay quốc gia giới 12 1.4 Bộ câu hỏi tự chẩn đoán 13 1.5 Bộ câu hỏi chẩn đoán dựa vào danh sách triệu chứng 14 1.6 Tính giá trị câu hỏi so với chẩn đoán lâm sàng 14 1.7 Tỉ lệ mắc bệnh chàm tay NVYT qua câu hỏi 17 1.8 Tỉ lệ mắc bệnh chàm tay BS qua câu hỏi 17 1.9 Tỉ lệ mắc bệnh chàm tay ĐD qua câu hỏi 18 1.10 Tỉ lệ mắc bệnh chàm tay SVĐD qua câu hỏi 18 1.11 Tỉ lệ mắc bệnh chàm tay qua khám lâm sàng 21 2.1 Tiêu chí để chẩn đốn bệnh chàm tay 44 2.2 Khung Logic tóm tắt dự án mơ thực nghiệm can thiệp phòng ngừa bệnh chàm tay 51 3.1 Đặc điểm dịch tễ học NVYT giai đoạn 60 3.2 Đặc điểm địa dị ứng 62 3.3 Thâm niên công tác NVYT mẫu cắt ngang 62 3.4 Tỉ lệ mắc bệnh chàm tay theo câu hỏi khám lâm sàng 64 3.5 Độ nặng bệnh chàm tay 64 3.6 Tỉ lệ bệnh chàm tay dựa câu hỏi theo đặc điểm quần thể 65 3.7 Tỉ lệ bệnh chàm tay qua khám lâm sàng theo đặc điểm quần thể 66 viii Bảng Tên bảng Trang 3.8 Đặc điểm bệnh chàm tay nhân viên y tế 68 3.9 Các yếu tố liên quan đến bệnh chàm tay dựa câu hỏi 69 3.10 Các yếu tố liên quan đến bệnh chàm tay dựa khám lâm sàng 71 3.11 Mơ hình đa biến 1: bệnh chàm tay theo câu hỏi qua phân tích hồi quy logistic đa biến (mơ hình Poisson) 73 3.12 Mơ hình đa biến 2: bệnh chàm tay theo câu hỏi qua phân tích hồi quy logistic đa biến (mơ hình Poisson) 74 3.13 Đặc điểm mẫu thời điểm ban đầu (T0) 75 3.14 Đặc điểm mẫu sau tháng truyền thông GDSK (T1) 76 3.15 Hiệu can thiệp tỉ lệ bệnh chàm tay nhóm 77 3.16 Hiệu GDSK đến kiến thức phòng bệnh nhóm 78 3.17 Hiệu GDSK đến hành vi dùng kem dưỡng da nhóm 79 3.18 Hiệu GDSK đến hành vi đeo găng tay nhóm 80 4.1 Tỉ lệ mắc bệnh chàm tay dân số chung ngành nghề y qua khám lâm sàng 85 4.2 Tỉ lệ chàm tay nhân viên y tế với câu hỏi qua y văn 88 4.3 Tỉ lệ mắc bệnh chàm tay dân số chung số nước nghề y qua câu hỏi 89 4.4 Chàm tay tiền thể tạng dị ứng qua y văn 93 4.5 Chàm tay số lần rửa tay qua y văn 97 4.6 Chàm tay giới tính qua y văn 103 ... bệnh chàm tay nhân viên y tế 68 3.9 Các y u tố liên quan đến bệnh chàm tay dựa câu hỏi 69 3.10 Các y u tố liên quan đến bệnh chàm tay dựa khám lâm sàng 71 3.11 Mơ hình đa biến 1: bệnh chàm tay. .. đoán lâm sàng 14 1.7 Tỉ lệ mắc bệnh chàm tay NVYT qua câu hỏi 17 1.8 Tỉ lệ mắc bệnh chàm tay BS qua câu hỏi 17 1.9 Tỉ lệ mắc bệnh chàm tay ĐD qua câu hỏi 18 1.10 Tỉ lệ mắc bệnh chàm tay. ..giới tính mức độ rửa tay; thời gian đeo găng tay mức độ rửa tay đến bệnh chàm tay nhân viên y tế (p
- Xem thêm -

Xem thêm: Tỉ lệ và các yếu tố liên quan đến bệnh chàm tay của nhân viên y tế tại quận 5 thành phố Hồ Chí Minh (Luận án tiến sĩ), Tỉ lệ và các yếu tố liên quan đến bệnh chàm tay của nhân viên y tế tại quận 5 thành phố Hồ Chí Minh (Luận án tiến sĩ), c. Phân loại dựa vào thời gian mắc bệnh [44], b. Phòng ngừa bệnh chàm tay, a. Tỉ lệ hiện mắc bệnh chàm tay qua bộ câu hỏi, c. Mô hình xuyên lý thuyết, d. Kiểm soát yếu tố gây nhiễu:, b. Phân tích số liệu, CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, b. Tỉ lệ mắc bệnh trong 1 năm (ti lệ hiện mắc thời khoảng 1 năm), b. Cơ địa dị ứng, f. Suy diễn nhân quả, c. Sử dụng dung dịch sát khuẩn nhanh, I. Yếu tố thể tạng (gien), Phụ lục 3. BỘ CÂU HỎI PHỎNG VẤN NHÂN VIÊN Y TẾ VỀ BỆNH CHÀM TAY, Phụ lục 9. KẾT QUẢ CỦA THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU BỆNH CHỨNG SAU NGHIÊN CỨU CẮT NGANG

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn