Bài 12 Tiết19:Nhật Bản giữa thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX

16 1,067 17 Gửi tin nhắn cho Eric Schmidt
Eric Schmidt

Eric Schmidt

Tải lên: 11,608 tài liệu

  • Loading...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/09/2013, 10:10

Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo và các em học sinh Giáo viên: Bùi Thị Hồng Nhung Kiểm tra bài cũ Tại sao các nước Đông Nam á lại trở thành đối tượng xâm lược của chủ nghĩa thực dân phương tây? -Đông Nam á có vị chí chiến lược quan trọng, nằm trên đường hàng hải từ Tây sang Đông, nối liền Ân Độ Dương với Thái Bình Dương.Đây là khu vực giàu tài nguyên:lúa gạo, cây hương liệu, động vật ,khoáng sản có nguồn nhân công rẻ mạt và thị trường tiêu thụ rộng lớn. -Chế độ phong kiến ở các nước Đông Nam á đâng suy yếu. -Nhu cầu thuộc dịa của các nước phương Tây ngày càng lớn. Nhật bản giữa thế kỉ xix đầu thế kỉ xx Bài 12 I.Cuộc duy tân Minh Trị a,Hoàn cảnh Chủ nghĩa tư bản phương Tây nhòm ngó xâm lược Chế độ phong kiến Nhật khủng hoảng nghiêm trọng Tình hình đó đã đặt ra yêu cầu gì cho nư ớc Nhật -Hoặc duy trì chế độ phong kiến mục nát làm mồi cho thực dân Âu- Mỹ -Hoặc tiến hành canh tân để phát triển đất nước Em cã hiÓu biÕt g× vÒ Thiªn hoµng Minh TrÞ. b, Nội dung: Tháng 1 năm 1868 cải cách duy tân Minh Trị được tiến hành trên tất cả các mặt Kinh tế:Thống nhất tiền tệ, xóa bỏ độc quyền ruộng đất của giai cấp phong kiến, xây dựng cơ sở hạ tầng, đường xá ,cầu cống Chính trị xã họi:Thủ tiêu chế độ nông nô, đưa quý tộc tư sản hoá và đại tư sản lên cầm quyền Quân sự:Quân đội được tổ chức và huấn luyện theo kiểu phương Tây, công nghiệp đóng tàu và sản xuất vũ khí được chú trọng V× sao nøoc NhËt kh«ng bÞ biÕn thµnh thuéc ®Þa hay nöa thuéc ®Þa [...]... thành thuộc địa hay nửa thuộc địa C, ý nghĩaMở đường cho kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển đưa Nhật trở thành một nước có nền công thương nghiệp phát triển nhất Châu áGiúp Nhật thoát khỏi số phận thuộc địaảnh hưởng đến phong trào giải phóng dân tộc ở phương Đông đầu thế kỉ XX trong đó có Việt Nam Kiểm tra bài cũTại sao các nước Đông Nam á lại trở thành đối tượng xâm lược của... phương tây? III.Cuộc đấu tranh của nhân dân lao động Nhật Bản a,Nguyên nhânBị bọn chủ áp bức, bóc lột nặng nề công nhân Nhật vùng lên đấu tranhb,Đặc điểm-Các tổ chức nghiệp đoàn ra đời tham gia lÃnh đạo phong trào-1901Đảng XÃ hội Dân Chủ Nhật thành lập-Các phong trào diễn ra sôi nổi mạnh mẽ với nhiều hình thức phong phú ở đầu thế kỉ XX . phương Tây ngày càng lớn. Nhật bản giữa thế kỉ xix đầu thế kỉ xx Bài 12 I.Cuộc duy tân Minh Trị a,Hoàn cảnh Chủ nghĩa tư bản phương Tây nhòm ngó xâm lược. phóng dân tộc ở phương Đông đầu thế kỉ XX trong đó có Việt Nam II.Nhật Bản chuyển sang chủ nghĩa đế quốc a,Kinh tế Chủ nghĩa tư bản phát triển mạnh ở Nhật
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 12 Tiết19:Nhật Bản giữa thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, Bài 12 Tiết19:Nhật Bản giữa thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, Bài 12 Tiết19:Nhật Bản giữa thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX

Bình luận về tài liệu bai-12-tiet19-nhat-ban-giua-the-ki-xix-dau-the-ki-xx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP