Bài 12 Tiết19:Nhật Bản giữa thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX

Eric Schmidt
Eric Schmidt(11610 tài liệu)
(9 người theo dõi)
Lượt xem 1035
17
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 16 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/09/2013, 10:10

Mô tả: Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo và các em học sinh Giáo viên: Bùi Thị Hồng Nhung Kiểm tra bài cũ Tại sao các nước Đông Nam á lại trở thành đối tượng xâm lược của chủ nghĩa thực dân phương tây? -Đông Nam á có vị chí chiến lược quan trọng, nằm trên đường hàng hải từ Tây sang Đông, nối liền Ân Độ Dương với Thái Bình Dương.Đây là khu vực giàu tài nguyên:lúa gạo, cây hương liệu, động vật ,khoáng sản có nguồn nhân công rẻ mạt và thị trường tiêu thụ rộng lớn. -Chế độ phong kiến ở các nước Đông Nam á đâng suy yếu. -Nhu cầu thuộc dịa của các nước phương Tây ngày càng lớn. Nhật bản giữa thế kỉ xix đầu thế kỉ xx Bài 12 I.Cuộc duy tân Minh Trị a,Hoàn cảnh Chủ nghĩa tư bản phương Tây nhòm ngó xâm lược Chế độ phong kiến Nhật khủng hoảng nghiêm trọng Tình hình đó đã đặt ra yêu cầu gì cho nư ớc Nhật -Hoặc duy trì chế độ phong kiến mục nát làm mồi cho thực dân Âu- Mỹ -Hoặc tiến hành canh tân để phát triển đất nước Em cã hiÓu biÕt g× vÒ Thiªn hoµng Minh TrÞ. b, Nội dung: Tháng 1 năm 1868 cải cách duy tân Minh Trị được tiến hành trên tất cả các mặt Kinh tế:Thống nhất tiền tệ, xóa bỏ độc quyền ruộng đất của giai cấp phong kiến, xây dựng cơ sở hạ tầng, đường xá ,cầu cống Chính trị xã họi:Thủ tiêu chế độ nông nô, đưa quý tộc tư sản hoá và đại tư sản lên cầm quyền Quân sự:Quân đội được tổ chức và huấn luyện theo kiểu phương Tây, công nghiệp đóng tàu và sản xuất vũ khí được chú trọng V× sao nøoc NhËt kh«ng bÞ biÕn thµnh thuéc ®Þa hay nöa thuéc ®Þa . phương Tây ngày càng lớn. Nhật bản giữa thế kỉ xix đầu thế kỉ xx Bài 12 I.Cuộc duy tân Minh Trị a,Hoàn cảnh Chủ nghĩa tư bản phương Tây nhòm ngó xâm lược. phóng dân tộc ở phương Đông đầu thế kỉ XX trong đó có Việt Nam II.Nhật Bản chuyển sang chủ nghĩa đế quốc a,Kinh tế Chủ nghĩa tư bản phát triển mạnh ở Nhật

— Xem thêm —

Xem thêm: Bài 12 Tiết19:Nhật Bản giữa thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, Bài 12 Tiết19:Nhật Bản giữa thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, Bài 12 Tiết19:Nhật Bản giữa thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bai-12-tiet19-nhat-ban-giua-the-ki-xix-dau-the-ki-xx

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.20841717720032 s. Memory usage = 18.57 MB