Vận chuyển các chất trong cây

Luis Alvarez
Luis Alvarez(9492 tài liệu)
(4 người theo dõi)
Lượt xem 386
12
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 19 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/09/2013, 10:10

Mô tả: Bài 2: Các dòng mạch dẫn trong cây ---------- Hình 2.3:Áp suất rễ. Hãy giải thích các hiện tượng sau ? Tiết 2 B 7 Con đường gian bào 1 Biểu bì 2 Lớp vỏ 3 Nội bì 4 Trung trụ 5 Mạch gỗ 6 Đai Caspari 8 Con đường tế bào chất Hãy chú thích vào các vị trí trên hình? Trong cây có những dòng vận chuyển vật chất nào? Trong cây có các dòng vận chuyển vật chất: -Dòng mạch gỗ (Dòng đi lên) vận chuyển nước và các ion khoáng. -Dòng mạch rây (Dòng đi xuống) vận chuyển các chất hữu cơ. . đường tế bào chất Hãy chú thích vào các vị trí trên hình? Trong cây có những dòng vận chuyển vật chất nào? Trong cây có các dòng vận chuyển vật chất: -Dòng. vật chất: -Dòng mạch gỗ (Dòng đi lên) vận chuyển nước và các ion khoáng. -Dòng mạch rây (Dòng đi xuống) vận chuyển các chất hữu cơ. Hãy chỉ ra ? v à i o

— Xem thêm —

Xem thêm: Vận chuyển các chất trong cây, Vận chuyển các chất trong cây

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu van-chuyen-cac-chat-trong-cay

readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.251426935196 s. Memory usage = 17.74 MB