giao trinh vat ly thong ke va nhiet dong luc hoc tap 1

10 31 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2019, 17:01

... thứcnhiệt động 11 2 4 .11 Nguyên lí thứ ba nhiệt động lực học(định lí Nernst - Planck) 11 4 4 .12 Nhiệt độ tuyệt đối â m 11 5 4 .13 Điều kiện cản hệ nhiệt động 11 9 4 .14 Các bất đẳng... 15 8 Chương VI MỘT số ỨNG DỤNG KHÁCCỦA NHIỆTĐỘNG Lực HỌC 17 1 6 .1 Chuyển pha 17 1 6.2 Khí thực van der VVaals 18 2 6.3 Hiện tượng từ 18 6 6.4 Động... 14 9 5 .12 Các dung dịch chất điện li m ạnh 15 0 5 .13 Cân hóa học 15 2 5 .14 Nhiệt động lực học pin điện hoá 15 5 5 .15 ứng dụng nguyên lí thứ ba nhiệtđộng lực học 15 7
- Xem thêm -

Xem thêm: giao trinh vat ly thong ke va nhiet dong luc hoc tap 1 , giao trinh vat ly thong ke va nhiet dong luc hoc tap 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn