Bài giảng Số học 6 chương 3 bài 12: Phép chia phân số

16 44 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2019, 16:52

... −7 3 −7 2/ Phép chia phân số: * Thực phép tớnh: 6: 6 Đ ápán:- 6: = : = = − 10 5 ??Qua Phát 2biểu chia chia một phânphân số hay số nguyên cho VDquy trên,tắc muốn số hay số nguyên cho phân số? số. .. nào? phân PHÉP CHIA PHÂN SỐ 1/ Số nghịch đảo: Định nghĩa: Hai số nghịch đảo tích chúng 2/ Phép chia phân số: Quy tắc: Muốn chia phân số hay số nguyên cho phân số, ta nhân số bị chia với số nghịch... Hai số nghịch đảo tích chúng 3 7 3 =1 VD: hai số nghịch đảo vì: −7 3 −7 2/ Phép chia phân số: Quy tắc: Muốn chia phân số hay số nguyên cho phân số, ta nhân số bị chia với số nghịch đảo số chia
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Số học 6 chương 3 bài 12: Phép chia phân số, Bài giảng Số học 6 chương 3 bài 12: Phép chia phân số

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn