Bài giảng Số học 6 chương 3 bài 12: Phép chia phân số

13 19 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2019, 16:52

... nhân hai phân số Vậy thực phép chia phân số − × Tính: ta thay phép chia phép nhân 15 Giải: không? 1.1 − ⋅ = − 15 1 .3 2 −1 = − = + 3 3 = Khi thực phép trừ, ta thay phép trừ phép toán gì? Bài mới:... sánh: Số nghịch đảo: Phép chia phân số: 2 a) : × b) : × Quy tắc: Qua ?4 thấy muốn chia phân Muốn chiasố phân số số hay nguyên chohay Câu a: số 2.4 phân sốnguyên ta thực cho hiệnmột nh phân =... Số nghịch đảo: Phép chia phân số: Quy tắc: dhay a c chiaamộtdphânasố Muốn : = ⋅ = d nguyên b.cphân b ccho b số số, tac nhân số bị chia với số d d a nghịch a : =đảo a ⋅ của =số chia( c ≠ 0) a dc
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Số học 6 chương 3 bài 12: Phép chia phân số, Bài giảng Số học 6 chương 3 bài 12: Phép chia phân số

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn