Bài giảng Số học 6 chương 3 bài 12: Phép chia phân số

13 16 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2019, 16:52

... 4 .3 6 3 4 .3 6   2 1.2 Vậy, : 4 ( = ) Số nghịch đảo: * Định nghĩa: (SGK)  Phép chia phân số:  * Quy tắc: (SGK) Muốn chia phân số hay số nguyên cho d a.d c a.d a c a d (c của 0) số phân. .. haiphân phâns số, ta nhân tử với nhân mẫu với Áp dụng: Tính:  12 ( 3) .12 ( 3) .3     4.7 1.7 §12 PHÉP CHIA PHÂN SỐ * Ví dụ: Làm phép nhân: -5 = -5 -5 Ta nói số nghịch đảo ; -5 số. .. 0) số phân :số,  ta nhân số nghịch đảo  a : với  a số bị; chia c c d chia. b d b c b.c * Bài tập: Làm phép tính sau:   ( 5).1  5  :   :3  12 4 .3 4 Muốn chia phân số cho số nguyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Số học 6 chương 3 bài 12: Phép chia phân số, Bài giảng Số học 6 chương 3 bài 12: Phép chia phân số, NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY. CÔ GIÁO THAM DỰ TIẾT HỌC CỦA LỚP

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn