Bài giảng Số học 6 chương 3 bài 14: Tìm giá trị phân số của một số cho truớc

20 18 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2019, 16:28

... Tính số học sinh lớp 6A 15 thích đá bóng, đá cầu, bóng bàn, bóng chuyền Giải Số học sinh thích đá bóng là: 45 = 30 (học sinh) Số học sinh thích đá cầu là: 60 45 .60 % = 45 = 27 100 (học sinh) Số học. .. (học sinh) Số học sinh thích bóng chuyền là: 45 = 12 15 (học sinh) 2) Quy tắc (SGK / 50) m m Muốn tìm số b cho trước, ta tính b n n (m,n N, n0) (SGK/51) Tìm a) 76cm là: 76 32 15 b) 62 ,5% 96. .. giá tiền? Ổ bánh sinh nhật giá 240 240 000 000 đồng Hỏi ổ bánh sinh nhật giá tiền? 240 000 :–?+ = 180 000 Bài 14 1) Ví dụ (SGK / 50) Lớp 6A có 45 học sinh, số học sinh thích đá 32 bóng, 60 % học
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Số học 6 chương 3 bài 14: Tìm giá trị phân số của một số cho truớc, Bài giảng Số học 6 chương 3 bài 14: Tìm giá trị phân số của một số cho truớc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn