Bài giảng Số học 6 chương 3 bài 14: Tìm giá trị phân số của một số cho truớc

9 20 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2019, 16:28

... Muốn tìm giá phân số củas một Vậy muốn tìmtr giá trị phân số ta trước lấy sốtacho củacho mộttrước, số cho làmtrước nhân nào? với phân số Tổng qt muốn tìmm cho n trước ta làm nào? b Tìm giá trị phân. .. với tử số Tìm giá trị phân số số cho trước Ví dụ Lớp 6A có 45 học sinh, Biết : Lớp 6A có 45 học sinh: đá bóng, số học sinh thích thích chơi bóng đá 43 60 % thích đá cầu, thích chơi bóng bàn 60 % thíchthích... Muốn tìm số HS lớp 6A thích bóng đá, ta phải tìm 45 Muốn ta phải nhân 45 với Tìm giá trị phân số số cho trước Ví dụ: Số HS thích đá bóng lớp 6A là: 45  30 ( HS ) Số HS thích đá cầu lớp 6A là:
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Số học 6 chương 3 bài 14: Tìm giá trị phân số của một số cho truớc, Bài giảng Số học 6 chương 3 bài 14: Tìm giá trị phân số của một số cho truớc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn