Đề thi thử THPT quốc gia 2019 môn sinh học lần 4 trường THPT chuyên bắc ninh

12 37 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2019, 16:28

... F2: 0,18AA; 0 ,44 Aa; 0,38aa F3:0,24AA; 0,32Aa; 0 ,44 aa F4: 0,28AA; 0, 24 Aa; 0 ,48 aa Cho biết kiểu gen khác có sức sống khả sinh sản Quần thể có khả chịu tác động nhân tố sau đây? A Giao phối không... biểu: (1) Biết xác kiểu gen người (2) Xác suất sinh có máu O cặp – 1/ 24 (3) Xác suất sinh có máu A cặp – 1/8 (4) Xác suất sinh có máu B cặp 10 – 11 3 /4 Theo lí thuyết, có phát biểu đúng? A B C D... 10 kiểu tổ hợp giao tử (4) sai, Câu 28: A Phương pháp: Quần thể có cấu trúc di truyền: XAA.yAa:zaa y Tần số alen p A  x   q a   p A Cách giải: Tần số alen F1: A=0 ,4; F4:0 ,4 =>Tần số alen
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT quốc gia 2019 môn sinh học lần 4 trường THPT chuyên bắc ninh , Đề thi thử THPT quốc gia 2019 môn sinh học lần 4 trường THPT chuyên bắc ninh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn