Bài giảng Hình học 6 chương 2 bài 5: Vẽ góc cho biết số đo

16 11 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2019, 16:16

... BIẾT SỐ ĐO Bài tập: Vẽ góc ABC có số đo 60 0 Trong cách vẽ sau cách đúng? Cách sai? Vì sao? C 12 C 12 60 15 15 60 30 30 B 180 A 12 60 30 180 B B A C 150 180 A BÀI : VẼ GÓC CHO BIẾT SỐ ĐO Vẽ hai góc. .. góc 500 BÀI : VẼ GĨC CHO BIẾT SỐ ĐO Ví dụ 2: Hãy vẽ góc ABC biết ABC = 300 Giải: + Vẽ tia BC  A  300 B C 22 7 8 + Vẽ tia BA tạo với tia BC góc 300 10 góc phải vẽ ABC 9 10 BÀI : VẼ GÓC CHO BIẾT... tìm hiểu học hơm Bài  y O x BÀI : VẼ GÓC CHO BIẾT SỐ ĐO Vẽ góc nửa mặt phẳng xOy = 400 Ví dụ : Cho tia Ox Vẽ góc xOy cho * Cách vẽ: Đặt thước đo góc nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox cho: O tia
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Hình học 6 chương 2 bài 5: Vẽ góc cho biết số đo, Bài giảng Hình học 6 chương 2 bài 5: Vẽ góc cho biết số đo

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn