Bài giảng Hình học 6 chương 2 bài 5: Vẽ góc cho biết số đo

15 13 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2019, 16:16

... KIỂM TRA BÀI CŨ Cho hình vẽ: Đáp án: AOB = 450 AOC = 1350 Hãy viết tên góc cho biết số đo chúng ? BOC = 900 § 5: VẼ GĨC CHO BIẾT SỐ ĐO Vẽ góc nửa mặt phẳng: Ví dụ 1: Cho tia Ox Vẽ góc xOy Hãy... Ox ta vẽ tia Oy để xOy = m0 ? § 5: VẼ GĨC CHO BIẾT SỐ ĐO Vẽ góc nửa mặt phẳng Ví dụ 1: (SGKtr83) y Để vẽ góc ABC em tiến hành nào? 500 O + Vẽ tia BC (hay tia BA) x Ví dụ 2: Vẽ góc ABC biết ABC... 500 thước đo góc Góc xOy góc cần vẽ § 5: VẼ GĨC CHO BIẾT SỐ ĐO Vẽ góc nửa mặt phẳng y Ví dụ 1: (SGKtr83) y O O m0 m0 x 500 x * Nhận xét: Trên nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ tia Oy cho xOy
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Hình học 6 chương 2 bài 5: Vẽ góc cho biết số đo, Bài giảng Hình học 6 chương 2 bài 5: Vẽ góc cho biết số đo

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn