Bài giảng Hình học 6 chương 1 bài 8: Khi nào AM+MB=AB

9 25 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2019, 09:57

BÀI TaiLieu.VN Vẽ điểm A;B;C với B nằm A C Giải thích cách vẽ? - Trên hình vẽ có đoạn thẳng nào? Kể tên - Đo đoạn thẳng hình vẽ? - So sánh độ dài AB + BC với AC - Rút nhận xét TaiLieu.VN Khi tổng độ dài hai đoạn thẳng AM Cho điểm M nằm điểm A B Đo ?1 MB dài đoạn AB? độvàdài đoạnđộthẳng AM, thẳng MB, AB So (Sgk) sánh AM + MB với AB A M B M nằm điểm A vàgiữa B ⇔ AM +AMB = AB Nếu điểm M nằm điểm B AM+ = AB Ngược lại, AM+MB = AB Ví dụ:MB (Sgk) điểm Mgiữa nằm điểm vàvà B Cho điểm M nằm điểm A B Biết Vì M nằm Agiữa B2nên : AAM + MB = AB AM= cm, cm MB Thay AM = AB= cm, AB = 8Tính cm, ta có: + MB = MB = - Vậy: MB = (cm) TaiLieu.VN Một vài dụng cụ đo khoảng cách điểm mặt đất :  Thước Để đo khoảng cách cuộn hai vải điểm mặt đất :  Thước Gióng đường thẳng qua hailoại điểm cuộn kim Dùng thước Thướccuộn chữ Abằng vải thước cuộn kim Cách đo: loại đểSgk/121 đo TaiLieu.VN TaiLieu.VN Cho ba điểm C, O, D thẳng hàng điểm C không nằm O D Cho biết CD = 10 cm, OC = cm Tính OD Cho AI = 1,8 cm; BI = 2,2 cm; AB = cm Ba điểm A, B, I có thẳng hàng khơng? Vì sao? TaiLieu.VN Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng Biết AC = cm ; BC = cm ; AB = cm Lấy D tia CA cho CD = cm Chỉ phát biểu sai: Đ a/ C nằm A B Đ b/ A nằm D C c/ DA = 1cm A C CA d/ DDnằm Đ S B TaiLieu.VN • Làm tập 50, 51, 52 (Sgk) •Làm tập 45, 46, 47, 48, 49, 50 (SBT) •Thực đầy đủ tập phiếu học tập •Chuẩn bị “Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài” Trong trường hợp sau, cho biết ba điểm A, B, M có thẳng hàng khơng? Vì sao? a/ AM = 3,2 cm, MB = 2,8 cm, AB = cm b/ AM = 4,8 cm, MB = 2,6 cm, AB = 2,2 cm c/ AB = 3,4 cm, MB = 3,8 cm, AM = 7,2 cm TaiLieu.VN Chúc em học tập tốt TaiLieu.VN ... - Trên hình vẽ có đoạn thẳng nào? Kể tên - Đo đoạn thẳng hình vẽ? - So sánh độ dài AB + BC với AC - Rút nhận xét TaiLieu.VN Khi tổng độ dài hai đoạn thẳng AM Cho điểm M nằm điểm A B Đo ?1 MB dài... thước cuộn kim Cách đo: loại đểSgk /12 1 đo TaiLieu.VN TaiLieu.VN Cho ba điểm C, O, D thẳng hàng điểm C không nằm O D Cho biết CD = 10 cm, OC = cm Tính OD Cho AI = 1, 8 cm; BI = 2,2 cm; AB = cm Ba... C nằm A B Đ b/ A nằm D C c/ DA = 1cm A C CA d/ DDnằm Đ S B TaiLieu.VN • Làm tập 50, 51, 52 (Sgk) •Làm tập 45, 46, 47, 48, 49, 50 (SBT) •Thực đầy đủ tập phiếu học tập •Chuẩn bị “Vẽ đoạn thẳng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Hình học 6 chương 1 bài 8: Khi nào AM+MB=AB, Bài giảng Hình học 6 chương 1 bài 8: Khi nào AM+MB=AB

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn