Bài giảng Hình học 6 chương 1 bài 8: Khi nào AM+MB=AB

32 16 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2019, 09:57

HÌNH HỌCBÀI GIẢNG NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG QUÝ THẦY, CÔ VỀ DỰ TIẾT HỌC BÀI 8: KHI NÀO THÌ AM +MB = AB ? KIỂM TRA BÀI CŨ Câu hỏi 1: Cho đoạn thẳng AB, M điểm Cho biết điểm M có vị trí đoạn thẳng AB? Trả lời: Điểm M có vị trí đoạn thẳng AB : Điểm M thuộc đoạn thẳng AB: - M trùng với A, trùng với B, nằm hai điểm A B Điểm M không thuộc đoạn thẳng AB: - M, A, B không thẳng hàng - M, A, B thẳng hàng M không nằm A B Câu hỏi 2: Nêu cách đo độ dài đoạn thẳng AB? Cách đo độ dài đoạn thẳng AB : Đặt cạnh thước qua hai điểm A B cho điểm A trùng với vạch số - Nếu điểm B trùng với vạch đó, giả sử trùng với vạch 16 mm ta nói độ dài đoạn thẳng AB 16 mm B A - Nếu điểm B khơng trùng với vạch thước đọc theo vạch chia gần với điểm B A B Nếu phải đo chiều dài lớp học có độ dài lớn độ tiếp nhiều lần dài thước phải làmĐo thếliên nào? cộng độ dài lại Cách làm vận dụng kiến thức hình học liên quan đến cộng độ dài hai đoạn thẳng BÀI 8: KHI NÀO THÌ AM+ MB = AB? Khi tổng độ dài hai đoạn thẳng AM MB độ dài đoạn thẳng AB? ?1 Cho điểm M nằm hai điểm A B A M B - Đo độ dài đoạn thẳng AM, MB, AB - So sánh AM + MB với AB hình 48a 48 b (độ dài đoạn thẳng AB A không đổi) AM =2 cm MB = 3cm AB = cm AM+MB = AB B M AM = 1,5 cm MB = 3,5 cm AB = cm AM+MB = AB Hình 48 Tiếp tục thực với mơ hình, di chuyển điểm M vị trí cho M nằm hai điểm A B Đọc kết đo AM, MB, AB so sánh AM + MB với AB Khi AM+MB = AB ? Nhận xét: Nếu M nằm hai điểm A B AM + MB = AB Nếu M không nằm hai điểm A B AM + MB = AB ? Trong trường hợp M, A, B thẳng hàng Tiếp tục thực với mơ hình, di chuyển điểm M vị trí cho M khơng nằm hai điểm A B Đọc kết đo AM, MB, AB so sánh AM + MB với AB A B M M M A B A AM + M B B ≠ AB Nếu M không nằm hai điểm A B AM + MB = AB? Khi điểm nằm hai điểm lại, biết độ dài hai ba đoạn thẳng ta có tính độ dài đoạn thẳng lại M nằm hai điểm A B: Biết AM= cm AB = cm Tính MB = cm AM = cm BM = cm M B = cm AB = cm AB =9 cm AM = cm Cho ba điểm thẳng hàng, ta cần đo đoạn thẳng mà biết độ dài ba đoạn thẳng? Cho ba điểm thẳng hàng, ta cần đo hai đoạn thẳng mà biết độ dài ba đoạn thẳng II Một vài dụng cụ đo khoảng cách hai điểm mặt đất Hình 50 Thước cuộn vải Hình 51 Thước cuộn kim loại Thước chữ A Muốn đo khoảng cách hai điểm mặt đất, trước hết ta phải làm gì? Muốn đo khoảng cách hai điểm mặt đất, trước hết ta phải gióng đường thẳng hai điểm dùng thước cuộn để đo Nêu cách đo khoảng cách hai điểm mặt đất hai trường hợp : - Khoảng cách hai điểm mặt đất nhỏ độ dài thước cuộn? - Khoảng cách hai điểm mặt đất lớn độ dài thước cuộn? Đo khoảng cách hai điểm C D mặt đất nhỏ độ dài thước cuộn: Giữ cố định đầu thước điểm căng thước qua điểm thứ hai C m 00 m CD = 18 m D 10 20 Gióng đường thẳng qua hai điểm A B Sử dụng thước đo liên tiếp nhiều lần cộng độ dài lại AB = 15 +15 + = 39 (m) A 0m 10 15 B Trong thực tế muốn đo khoảng cách hai điểm mặt đất lớn độ dài thước cuộn phải chia thành đoạn nhỏ hơn, đo đoạn cộng độ dài chúng lại Bài tập : Cho điểm M nằm A N, N nằm hai điểm A B , P nằm hai điểm N B, giải thích : AM+ MN +NP +PB =AB A M N P Trả lời: Vì M nằm A N nên AM + MN = AN Vì P nằm N B nên NP + PB = NB Vì N nằm A B nên AN +NB = AB Do AM+ MN +NP +PB =AB B Nhận xét vừa học mở rộng cho việc cộng nhiều đoạn thẳng Bài tập 48( SGK/121) Em Hà có sợi dây dài 1,25m, em dùng dây đo chiều rộng lớp học Sau bốn lần căng dây liên tiếp khoảng cách hai đầu dây mép tường lại độ dài sợi dây Hỏi chiều rộng lớp học? Trả lời: Chiều rộng lớp học : 1,25 +1,25 × = 5+ 0,25 = 5,25(m) Bài tập: Điểm nằm hai điểm lại ba điểm A, B, C a) Biết AB = 4cm; AC = 5cm; BC = 1cm b) Biết AB = 1,8 cm; AC = 5,2 cm; BC = 4cm Trả lời: a) Ta có AB +BC = AC (vì 4cm +1cm = 5cm ) nên B nằm A C b) AB +AC ≠ BC AB +BC ≠ AC AC +BC ≠ AB Vậy khơng có điểm nằm hai điểm lại ba điểm A, B, C Biết thêm dấu hiệu để nhận biết điểm nằm hai điểm lại HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ -Nhớ điều kiện AM +MB = AB -Biết thêm dấu hiệu để nhận biết điểm nằm hai điểm lại -Đo khoảng cách hai điểm xa mặt đất nhờ phương pháp cộng đoạn thẳng - Làm tập 46, 48, 49, 50 (SGK/120) - Tiết sau luyện tập GIỜ HỌC ĐẾN ĐÂY KẾT THÚC XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN CÁC THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM! ... dài thước phải làmĐo thếliên nào? cộng độ dài lại Cách làm vận dụng kiến thức hình học liên quan đến cộng độ dài hai đoạn thẳng BÀI 8: KHI NÀO THÌ AM+ MB = AB? Khi tổng độ dài hai đoạn thẳng... chiều rộng lớp học? Trả lời: Chiều rộng lớp học : 1, 25 +1, 25 × = 5+ 0,25 = 5,25(m) Bài tập: Điểm nằm hai điểm lại ba điểm A, B, C a) Biết AB = 4cm; AC = 5cm; BC = 1cm b) Biết AB = 1, 8 cm; AC =... AM+ MN +NP +PB =AB B Nhận xét vừa học mở rộng cho việc cộng nhiều đoạn thẳng Bài tập 48( SGK /12 1) Em Hà có sợi dây dài 1, 25m, em dùng dây đo chiều rộng lớp học Sau bốn lần căng dây liên tiếp
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Hình học 6 chương 1 bài 8: Khi nào AM+MB=AB, Bài giảng Hình học 6 chương 1 bài 8: Khi nào AM+MB=AB

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn