đề thi HK1 các khối

7 30 0 Gửi tin nhắn cho Laurene Powell Jobs
Laurene Powell Jobs

Laurene Powell Jobs

Tải lên: 11,691 tài liệu

  • Loading...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/09/2013, 03:10

TRƯỜNG:…………………………… LỚP:…………………………………… HỌ TÊN:………………………………. KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC: 2008– 2009 MÔN: TIẾNG VIỆT – LỚP 4 Điểm viết Điểm đọc Trung bình Nhận xét của giáo viên A- KIỂM TRA VIẾT:(10đ) Câu 1: Chính tả: Nghe – Viết bài “Người ăn xin” (SGK/T30) (Từ đầu….xấu xí biết nhường nào) ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… B) KIỂM TRA ĐỌC :(10đ) * Đọc hiểu: Đọc thầm bài: “ Thưa chuyện với mẹ” (SGK/T85) Điền chữ Đ vào có ý đúng nhất 1) Cương xin mẹ học nghề gì? Nghề hàn Nghề may Nghề rèn Nghề xây 2) Cương xin mẹ học nghề rèn để làm gì? Để kiếm một nghề kiếm sống Thích nghề rèn Đỡ đần cho mẹ Thương mẹ vất vả, muốn học một nghề để kiếm sống, đỡ đần cho mẹ. 3) Theo Cương việc làm nào đáng bị coi thường? Nghề rèn Ăn xin Bán vé số Trộm cắp hay ăn bám 4) Cử chỉ của mẹ trong lúc trò chuyện với con? Xoa đầu Cương Nắm tay con Ôm Cương vào lòng Cả 3 ý trên đầu sai 5) Bài văn trên có mấy danh từ riêng? Một từ. Đó là từ…………………. Hai từ. Đó là từ…………………. Ba từ. Đó là từ…………………. Bốn từ. Đó là từ…………………. TRƯỜNG:…………………………… KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1 LỚP:…………………………………… HỌ TÊN:………………………………. NĂM HỌC: 2008– 2009 MÔN: TIẾNG VIỆT – LỚP 2 Điểm viết Điểm đọc Trung bình Nhận xét của giáo viên A- KIỂM TRA VIẾT:(10đ) Câu 1: Chính tả: Nghe – Viết bài “Chiếc bút mực” ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… 2) Tập làm văn: Viết từ 3 đến 4 câu nói về trường em. ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… B) KIỂM TRA ĐỌC:(10đ) * Đọc hiểu: Đọc đoạn đã được tập chép và trả lời các câu hỏi . Điền chữ Đ vào có ý đúng nhất 1) Trong lớp chỉ còn có ai phải viết bút chì? Mai Lan Cả Mai và Lan 2) Một hôm cô giáo cho ai được viết bút mực? Mai Lan Cả Mai và Lan 3) Vì sao Lan khóc? Lan vui quá Lan quên bút ở nhà Lan được viết bút mực 4) Lúc đó, Mai làm gì? Khóc theo bạn Mai rất vui Mai lấy bút cho bạn mượn * Đọc thành tiếng: - Đọc đoạn 1 bài “ Cô giáo lớp em” 2 1 1 114 TRƯỜNG :……………………………… LỚP:……………………………………… HỌ TÊN:………………………………… KIỂM TRA GIỮA KÌ 1 NĂM HỌC:2008 – 2009 MÔN : TOÁN - LỚP 1 Điểm Nhận xét của giáo viên Câu 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào (1đ) 1 + 2 = 3 2 + 1 < 3 3 + 1 = 4 3 + 1 > 4 Câu 2: Tính (1đ) 2 + 1 = 2 + 2 = 1 + 3 = 3 + 1 = Câu 3: Viết số vào theo mẫu ( 2đ) 5 4 2 3 Câu 4: Nối số với phép tính thích hợp 2 + 1 1 + 1 1 + 3 2 + 0 2 + 2 2 + 1 Câu 5: Viết phép tính thích hợp: TRƯỜNG:…………………………… KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1 2 4 3 LỚP:…………………………………… HỌ TÊN:………………………………. NĂM HỌC: 2008– 2009 MÔN: TIẾNG VIỆT – LỚP 1 Điểm viết Điểm đọc Trung bình Nhận xét của giáo viên ( Điểm đọc: 10, Điểm viết: 10; tính trung bình cộng (làm tròn số) để tính điểm toàn bài) I/ Kiểm tra viết (25 phút) 1/ Âm, vần ( 2 đ – mỗi âm, vần 0,5 đ – GV đọc cho HS viết) …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… 2) Từ ngữ ( 2 đ – mỗi từ 0,5 đ – GV viết lên bảng cho HS viết) …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… 3/ Câu ( 3 đ – Sai 1 tiếng trừ 0,5 đ – GV viết lên bảng cho HS nhìn viết) …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… 4/ Điền l hay n? …….á cờ; …….ơ đỏ II- Kiểm tra đọc ( GV chia lớp thành 3 nhóm, kiểm tra từng học sinh đọc thành tiếng) 1/ Đọc âm ( 4 đ – mỗi âm 0,5 đ) Nhóm 1: e b l ê ô I d th Nhóm 2: ô c h th n đ c b Nhóm 3: m ơ a l th d t e 2/Đọc từ ngữ ( 3 đ – mỗi từ 1 đ) Nhóm 1: lá cờ da thỏ ca nô Nhóm 2: ba lô nơ đỏ bế bé Nhóm 3: cá mè bi ve thơ ca 3/ Đọc các câu ( 3 đ, sai 1 tiếng trừ 0,5 đ) Nhóm 1: bò bê có bó cỏ to Nhóm 2: bé hà có vở để vẽ Nhóm 3: bé và mẹ đi bộ ở bờ hồ . ……………………………………………………………………………………………………………… B) KIỂM TRA ĐỌC:(10đ) * Đọc hiểu: Đọc đoạn đã được tập chép và trả lời các câu hỏi . Điền chữ Đ vào có ý đúng nhất 1) Trong lớp chỉ còn có ai phải. cờ da thỏ ca nô Nhóm 2: ba lô nơ đỏ bế bé Nhóm 3: cá mè bi ve thơ ca 3/ Đọc các câu ( 3 đ, sai 1 tiếng trừ 0,5 đ) Nhóm 1: bò bê có bó cỏ to Nhóm 2: bé hà
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi HK1 các khối, đề thi HK1 các khối, đề thi HK1 các khối

Bình luận về tài liệu de-thi-hk1-cac-khoi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP