bai 21 Chien tranh the gioi thu hai

23 265 2 Gửi tin nhắn cho Amedeo Avogadro
Amedeo Avogadro

Amedeo Avogadro

Tải lên: 11,505 tài liệu

  • Loading...
1/23 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/09/2013, 02:10

I- Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh thế giới thứ hai I- Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh thế giới thứ hai Bài 21: CHIếN TRANH THế GIớI THứ HAI (1939 -1945) ?Sau chiến tranh thế giới lần 1, đặc biệt là sự khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933, các nước đế quốc mâu thuẫn với nhau sâu sắc về quyền lợi và thuộc địa. - Chủ nghĩa phát xít ra đời, chúng mưu toan gây chiến tranh phân chia lại thế giới. - Thời kì này các nước đế quốc hình thành hai khối: Anh, Pháp, Mĩ><Đức,ý, Nhật >< gay gắt về thị trường và thuộc địa, cả hai khối đều thù địch với Liên Xô. I- Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh thế giới thứ hai I- Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh thế giới thứ hai Bài 21: CHIếN TRANH THế GIớI THứ HAI (1939 -1945) - Khối Anh, Pháp, Mĩ thực hiện đường lối thoả hiệp với khối phát xít chĩa mũi nhọn vào Liên Xô và nhượng bộ Đức để cho Đức sát nhập áo vào Đức và chiếm Tiệp Khắc. - Tháng 3-1939, Hít-le thấy chưa đủ lực lượng tấn công Liên Xô cho nên đã tấn công các nước Châu Âu trước. - 01-9-1939, Đức tấn công Ba Lan, chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ. I- Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh thế giới thứ hai I- Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh thế giới thứ hai Bài 21: CHIếN TRANH THế GIớI THứ HAI (1939 -1945) II- Những diễn biến chính 1- Chiến tranh bùng nổ và lan rộng toàn thế giới (từ ngày 01-9- 1939 đến đầu năm 1943) a-Châu âu - Anh, Pháp tuyên chiến với Đức, chiến tranh lan nhanh khắp thế giới I- Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh thế giới thứ hai I- Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh thế giới thứ hai Bài 21: CHIếN TRANH THế GIớI THứ HAI (1939 -1945) II- Những diễn biến chính 1- Chiến tranh bùng nổ và lan rộng toàn thế giới(từ ngày 1-9- 1939 đến đầu năm 1943 a- Châu âu - Đức nhanh chóng đánh chiếm các nước Tây Âu, Na uy,Đan Mạch,Pháp, Luých- xăm-bua - Đức đã tung vào Ba Lan 57 sư đoàn xe tăng,3000 máy bay.Ngày 29-9 Vác- sa -va rơi vào tay Đức.Tháng 4 đến tháng 6- 1940,Đức tập trung lức lượng đánh các nước Tây Âu,Bắc Âu I- Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh thế giới thứ hai I- Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh thế giới thứ hai Bài 21: CHIếN TRANH THế GIớI THứ HAI (1939 -1945) II- Những diễn biến chính 1- Chiến tranh bùng nổ và lan rộng toàn thế giới(từ ngày 1-9- 1939 đến đầu năm 1943 a- Châu âu - 09-4-1940,Đức đánh chiếm Na uy và Đan mạch -10-5-1940, Đức tấn công ào ạt Bỉ, Hà lan, Luých-xăm bua và Pháp. -22-6-1940, Pháp kí hiệp ước đầu hàng Đức (quân Pháp bị tước vũ khí,3/4 lãnh thổ Pháp bị Đức chiếm đóng và phải nuôi toàn bộ quân Đức) I- Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh thế giới thứ hai I- Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh thế giới thứ hai Bài 21: CHIếN TRANH THế GIớI THứ HAI (1939 -1945) II- Những diễn biến chính 1- Chiến tranh bùng nổ và lan rộng toàn thế giới(từ ngày 1-9- 1939 đến đầu năm 1943 a- Châu âu - Sau khi thắng Pháp, Đức thực hiện một đoàn đánh nghi binh mang tên "sư tử biển", Đức vờ dốc toàn bộ lực lượng vượt biển đánh Anh nhưng thực chất là đánh Liên Xô. - Cuối năm 1940, đầu năm 1941 Đức chiếm nốt các nước Đông Âu và Nam Âu, Hung-ga-ri, Bun-ga-ri, Ru-ma-ni I- Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh thế giới thứ hai Bài 21: CHIếN TRANH THế GIớI THứ HAI (1939 -1945) II- Những diễn biến chính 1- Chiến tranh bùng nổ và lan rộng toàn thế giới(từ ngày 1-9- 1939 đến đầu năm 1943 a- Châu âu - 22- 6-1941 Đức tấn công Liên xô I- Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh thế giới thứ hai I- Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh thế giới thứ hai Bài 21: CHIếN TRANH THế GIớI THứ HAI (1939 -1945) II- Những diễn biến chính 1- Chiến tranh bùng nổ và lan rộng toàn thế giới(từ ngày 1-9- 1939 đến đầu năm 1943 a- Châu âu - Đức tấn công Lên Xô với quy mô lớn từ biển Ban tích đến biển Đen, chúng huy động 190 sư đoàn (5,5 triệu quân), 3712 xe tăng, 4950 máy bay. Đức dự định tấn công Liên Xô trong vòng hai tháng Từ đây cuộc đại chiến thế giới lần hai đã thay đổi tính chất I- Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh thế giới thứ hai I- Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh thế giới thứ hai Bài 21: CHIếN TRANH THế GIớI THứ HAI (1939 -1945) II- Những diễn biến chính 1- Chiến tranh bùng nổ và lan rộng toàn thế giới(từ ngày 1-9- 1939 đến đầu năm 1943 a- Châu âu - Thảo luận: Vì sao từ đây chiến tranh thế giới thứ hai thay đổi tính chất? - Trước tháng 6-1941 các nước đế quốc tranh giành thuộc địa lẫn nhau, nhưng từ đó trở đi,phe phát xít đã chĩa mũi nhọn vào Liên Xô(thành trì của cách mạng thế giới) I- Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh thế giới thứ hai I- Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh thế giới thứ hai Bài 21: CHIếN TRANH THế GIớI THứ HAI (1939 -1945) II- Những diễn biến chính 1- Chiến tranh bùng nổ và lan rộng toàn thế giới(từ ngày 1-9- 1939 đến đầu năm 1943 a- Châu âu b- Châu á - Tháng 7-1941,Nhật bất ngờ tấn công Trân Châu Cảng nhanh chóng làm chủ Châu á Thái Bình Dương c- Châu Phi [...]... thứ hai Bài 21: CHIếN TRANH THế GIớI THứ HAI (1939 -1945)II-Những diễn biến chínhIII-Kết cục của chiến tranh thế giới thứ hai Câu hỏi củng cốQua hình 77,78 em có suy nghĩ gì về hậu quả của chiến tranh thế giới thứ hai đối với nhâ loại I- Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh thế giới thứ hai I- Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh thế giới thứ hai Bài 21: CHIếN TRANH THế GIớI THứ HAI (1939 -1945)II-... bùng nổ chiến tranh thế giới thứ hai I- Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh thế giới thứ hai Bài 21: CHIếN TRANH THế GIớI THứ HAI (1939 -1945)II- Những diễn biến chính1- Chiến tranh bùng nổ và lan rộng toàn thế giới (từ ngày 01-9-1939 đến đầu năm 1943)a-Châu âu- Anh, Pháp tuyên chiến với Đức, chiến tranh lan nhanh khắp thế giới I- Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh thế giới thứ hai I- Nguyên... nổ chiến tranh thế giới thứ hai I-Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh thế giới thứ hai Bài 21: CHIếN TRANH THế GIớI THứ HAI (1939 -1945)II-Những diễn biến chính1-Chiến tranh bùng nổ và lan rộng toàn thế giới(từ ngày 1-9-1939 đến đầu năm 1943 2-Quân đồng minh phẩn công.Chiến tranh kết thúc(từ đầu 1943 đến tháng 8-1945)a-Chiến thắng Xta-lin-grát(2-2-1943) tạo ra bước ngoặt mới cho chiến tranh thế... nổ chiến tranh thế giới thứ hai I- Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh thế giới thứ hai Bài 21: CHIếN TRANH THế GIớI THứ HAI (1939 -1945)II- Những diễn biến chính1- Chiến tranh bùng nổ và lan rộng toàn thế giới(từ ngày 1-9-1939 đến đầu năm 19432- Quân đồng minh phẩn công.Chiến tranh kết thúc(từ đầu 1943 đến tháng 8-1945)a- Chiến thắng Xta-lin-grát(2-2-1943) tạo ra bước ngoặt mới cho chiến tranh thế... chiến tranh thế giới thứ hai Bài 21: CHIếN TRANH THế GIớI THứ HAI (1939 -1945)II- Những diễn biến chính1- Chiến tranh bùng nổ và lan rộng toàn thế giới(từ ngày 1-9-1939 đến đầu năm 1943a- Châu âub- Châu á- Tháng 7-1941,Nhật bất ngờ tấn công Trân Châu Cảng nhanh chóng làm chủ Châu á Thái Bình Dươngc- Châu Phi I- Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh thế giới thứ hai Bài 21: CHIếN TRANH. .. TRANH THế GIớI THứ HAI (1939 -1945)II- Những diễn biến chính1- Chiến tranh bùng nổ và lan rộng toàn thế giới(từ ngày 1-9-1939 đến đầu năm 1943a- Châu âu- 22- 6-1941 Đức tấn công Liên xô I- Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh thế giới thứ hai I- Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh thế giới thứ hai Bài 21: CHIếN TRANH THế GIớI THứ HAI (1939 -1945)II- Những diễn biến chính1- Chiến tranh bùng nổ và... chiến tranh thế giới thứ hai I- Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh thế giới thứ hai Bài 21: CHIếN TRANH THế GIớI THứ HAI (1939 -1945)II- Những diễn biến chính1- Chiến tranh bùng nổ và lan rộng toàn thế giới(từ ngày 1-9-1939 đến đầu năm 19432- Quân đồng minh phẩn công.Chiến tranh kết thúc(từ đầu 1943 đến tháng 8-1945)a- Chiến thắng Xta-lin-grát (2-2-1943) tạo ra bước ngoặt mới cho chiến tranh thế... bước ngoặt mới cho chiến tranh thế giới thứ hai - Ngày 2-2-1943 Liên Xô thắng lớn tiêu diệt 2/3 quân Đức, 1/3 bị bắt sống trng đó có tư lệnh Pao lút và 24 viên tướng I-Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh thế giới thứ hai I-Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh thế giới thứ hai Bài 21: CHIếN TRANH THế GIớI THứ HAI (1939 -1945)II-Những diễn biến chính1-Chiến tranh bùng nổ và lan rộng toàn thế giới(từ... công.Chiến tranh kết thúc(từ đầu 1943 đến tháng 8-1945)a-Chiến thắng Xta-lin-grát(2-2-1943) tạo ra bước ngoặt mới cho chiến tranh thế giới thứ hai b- Quân đồng minh phản công phe phát xít-Ngày 15-8-1945 Nhật hoàmg kí giấy đầu hàng đồng minh vô điều kiện.Chiến tranh thÕ giíi thø hai kÕt thóc. I-Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh thế giới thứ hai I-Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh thế giới thứ hai ... ngoặt mới cho chiến tranh thế giới thứ hai b- Quân đồng minh phản công phe phát xít+Tại Bắc Phi 5-1943 ý phải hạ khí giới đấu hàng,25-7-1943 chủ nghĩa phát xít sụp đổ I-Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh thế giới thứ hai I-Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh thế giới thứ hai Bài 21: CHIếN TRANH THế GIớI THứ HAI (1939 -1945)II-Những diễn biến chính1-Chiến tranh bùng nổ và lan rộng toàn thế giới(từ . nổ chiến tranh thế giới thứ hai I- Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh thế giới thứ hai Bài 21: CHIếN TRANH THế GIớI THứ HAI (1939 -1945) ?Sau chiến tranh thế. Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh thế giới thứ hai I- Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh thế giới thứ hai Bài 21: CHIếN TRANH THế GIớI THứ HAI (1939 -1945) - Khối
- Xem thêm -

Xem thêm: bai 21 Chien tranh the gioi thu hai, bai 21 Chien tranh the gioi thu hai, bai 21 Chien tranh the gioi thu hai

Bình luận về tài liệu bai-21-chien-tranh-the-gioi-thu-hai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP