Đề kiểm tra Toán 7 HK1 lần 2

Ernst Chladni
Ernst Chladni(11481 tài liệu)
(8 người theo dõi)
Lượt xem 298
5
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 2 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/09/2013, 21:10

Mô tả: PGD CAI LẬY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mã số : 08 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc *******oOo ******** ĐỀ KIỂM TRA LẦN 2 HKI NĂM HỌC 2008 – 2009 Môn: Toán – Khối 7 Thời gian: 45 phút A / TỰ LUẬN : (6đ ) Bài 1 : Tính a ) 2 2 24 72 b ) 10 8 : 2 8 c ) 1 17 4 + 19 5 - 17 4 + 19 14 + 0,2 d ) 7 2 . 15 3 1 - 7 2 . 8 3 1 Bài 2 : Tìm x , biết : a) x + 3 1 = 4 3 b) 27 x = 6.3 2 − c) 7.1 − x = 2.3 Bài 3 : Theo hợp đồng hai tổ sản xuất chia lãi với nhau theo tỉ lệ 3 : 5 . Hỏi mỗi tổ chia được bao nhiêu nếu tổng số lãi là 12 800 000 đồng B / TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (4đ) Câu 1 : Kết quả của biểu thức (-3) 2 . (-3) 3 bằng : A) (-3) 6 B) (-3) 5 C) 3 5 D) 3 6 Câu 2 : Điền vào chỗ trống a) 2 3 ) 4 3 (       − =       − 4 3 b)Vì 5 2 = ----- nên = 5 Câu 3 : 36 bằng : A) 36 B) 6 C) -6 D) 6 2 Câu 4 : Nếu x = 2 thì x 2 bằng : A) 2 B) 4 C) 8 D) 16 Câu 5 : Điền vào chổ trống : a) Nếu a là số thực thì a là số …… hoặc số ……. b) Nếu b là số vô tỉ thì b viết được dưới dạng …… Câu 6 : Chọn câu đúng sai : a) a là số nguyên thì a là số thực b) a là số nguyên thì a không là số vô tỉ ĐÁP ÁN A) TỰ LUẬN : (6.0 Điểm ) Bài 1 : a) 9 b) 5 8 c) 5 11 d) 2 Bài 2 : a) x = 12 5 b) x = -15 c) x = 4 hoặc x = -0.6 Bài 3 : x = 4 800 000 y = 8 000 000 TRẮC NGHIỆM (4.0 điểm ) Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 B a) 6 b) 25 B D a) hữu tỉ vô tỉ b) số thập phân vô hạn tuần hoàn a) Đúng b) Đúng . ******** ĐỀ KIỂM TRA LẦN 2 HKI NĂM HỌC 20 08 – 20 09 Môn: Toán – Khối 7 Thời gian: 45 phút A / TỰ LUẬN : (6đ ) Bài 1 : Tính a ) 2 2 24 72 b ) 10 8 : 2 8 c ) 1 17. 17 4 + 19 5 - 17 4 + 19 14 + 0 ,2 d ) 7 2 . 15 3 1 - 7 2 . 8 3 1 Bài 2 : Tìm x , biết : a) x + 3 1 = 4 3 b) 27 x = 6.3 2 − c) 7. 1 − x = 2. 3 Bài 3 : Theo

— Xem thêm —

Xem thêm: Đề kiểm tra Toán 7 HK1 lần 2, Đề kiểm tra Toán 7 HK1 lần 2, Đề kiểm tra Toán 7 HK1 lần 2

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu de-kiem-tra-toan-7-hk1-lan-2

Đăng ký

Generate time = 0.17396283149719 s. Memory usage = 18.57 MB