Đề kiểm tra Toán 7 HK1 lần 2

2 325 5
Ernst Chladni

Ernst Chladni

Tải lên: 11,480 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/2 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/09/2013, 21:10

PGD CAI LẬY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mã số : 08 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc *******oOo ******** ĐỀ KIỂM TRA LẦN 2 HKI NĂM HỌC 2008 – 2009 Môn: Toán – Khối 7 Thời gian: 45 phút A / TỰ LUẬN : (6đ ) Bài 1 : Tính a ) 2 2 24 72 b ) 10 8 : 2 8 c ) 1 17 4 + 19 5 - 17 4 + 19 14 + 0,2 d ) 7 2 . 15 3 1 - 7 2 . 8 3 1 Bài 2 : Tìm x , biết : a) x + 3 1 = 4 3 b) 27 x = 6.3 2 − c) 7.1 − x = 2.3 Bài 3 : Theo hợp đồng hai tổ sản xuất chia lãi với nhau theo tỉ lệ 3 : 5 . Hỏi mỗi tổ chia được bao nhiêu nếu tổng số lãi là 12 800 000 đồng B / TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (4đ) Câu 1 : Kết quả của biểu thức (-3) 2 . (-3) 3 bằng : A) (-3) 6 B) (-3) 5 C) 3 5 D) 3 6 Câu 2 : Điền vào chỗ trống a) 2 3 ) 4 3 (       − =       − 4 3 b)Vì 5 2 = ----- nên = 5 Câu 3 : 36 bằng : A) 36 B) 6 C) -6 D) 6 2 Câu 4 : Nếu x = 2 thì x 2 bằng : A) 2 B) 4 C) 8 D) 16 Câu 5 : Điền vào chổ trống : a) Nếu a là số thực thì a là số …… hoặc số ……. b) Nếu b là số vô tỉ thì b viết được dưới dạng …… Câu 6 : Chọn câu đúng sai : a) a là số nguyên thì a là số thực b) a là số nguyên thì a không là số vô tỉ ĐÁP ÁN A) TỰ LUẬN : (6.0 Điểm ) Bài 1 : a) 9 b) 5 8 c) 5 11 d) 2 Bài 2 : a) x = 12 5 b) x = -15 c) x = 4 hoặc x = -0.6 Bài 3 : x = 4 800 000 y = 8 000 000 TRẮC NGHIỆM (4.0 điểm ) Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 B a) 6 b) 25 B D a) hữu tỉ vô tỉ b) số thập phân vô hạn tuần hoàn a) Đúng b) Đúng . ******** ĐỀ KIỂM TRA LẦN 2 HKI NĂM HỌC 20 08 – 20 09 Môn: Toán – Khối 7 Thời gian: 45 phút A / TỰ LUẬN : (6đ ) Bài 1 : Tính a ) 2 2 24 72 b ) 10 8 : 2 8 c ) 1 17. 17 4 + 19 5 - 17 4 + 19 14 + 0 ,2 d ) 7 2 . 15 3 1 - 7 2 . 8 3 1 Bài 2 : Tìm x , biết : a) x + 3 1 = 4 3 b) 27 x = 6.3 2 − c) 7. 1 − x = 2. 3 Bài 3 : Theo
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra Toán 7 HK1 lần 2, Đề kiểm tra Toán 7 HK1 lần 2, Đề kiểm tra Toán 7 HK1 lần 2

Bình luận về tài liệu de-kiem-tra-toan-7-hk1-lan-2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP