THỰC TRẠNG QUẢN lý GIÁO dục HƯỚNG NGHIỆP CHO học SINH các TRƯỜNG TRUNG học cơ sở QUẬN HOÀNG MAI THÀNH PHỐ hà nội TRONG bối CẢNH HIỆN NAY

77 46 0
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2019, 11:12

THỰC TRẠNG QUẢN GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆPCHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC SỞ QUẬN HOÀNG MAI THÀNH PHỐ NỘI TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY - lược tình hình kinh tế - xã hội Quận Hoàng Mai, thành phố Nội - Điều kiện tự nhiên Quận Hồng Mai nằm phía Đơng Nam nội thành Nội thành lập vào hoạt động từ 01/01/2004 theo Nghị định số 132/2003/NĐ-CP ngày 06/11/2003 Chính phủ việc điều chỉnh địa giới hành để thành lập quận Long Biên, Hồng Mai, thành lập phường trực thuộc quận Long Biên, quận Hồng Mai, thành phố Nội Quận Hồng Mai diện tích: 4.104,1ha, dân số từ 19 vạn đến 333.483 người Quận 58 tổ chức sở Đảng với 12.000 đảng viên - Điều kiện kinh tế - xã hội Theo báo cáo UBND quận, năm 2017 kinh tế quận tiếp tục trì tăng trưởng cao, tổng giá trị sản xuất ước đạt 30.454 tỷ đồng, tăng 13,58% so năm 2016 vượt kế hoạch đề 13,55%; thu ngân sách quận đạt ước 4.576,9 tỷ đồng, 101,3% dự toán tăng 27% so năm 2016 (năm 2016 đạt 3.551 tỷ đồng), cao từ trước đến Về văn hố - xã hội: nhiều tiến vượt bậc, bám sát nhiệm vụ trị, nâng cao chất lượng, thực hiệu cơng tác thơng tin tun truyền, phổ biến chủ trương Đảng, sách Nhà nước Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" đạt nhiều kết quả, đến 140 thơn, cụm dân cư 06 tổ dân phố, 53 quan, đơn vị công nhận danh hiệu văn hóa 63 thơn, khu phố nhà văn hố, huyện tỷ lệ nhà văn hố thơn, cụm dân cư đứng đầu huyện ngoại thành Công tác Giáo dục - Đào tạo phát triển toàn diện, thực chất sở vật chất trường học tăng cường đầu tư Chất lượng giáo dục nâng cao, đạt nhiều thành tích quan trọng 100% trường lớp THPT, THCS, Tiểu học Mầm non xây dựng đại, THCS 42/52 trường cơng nhận đạt chuẩn quốc gia chiếm tỉ lệ 82,6% Công tác y tế, dân số - KHHGĐ cấp thường xuyên quan tâm, chất lượng khám chữa bệnh tiếp tục nâng lên, mạng lưới y tế sở tiếp tục củng cố Trung tâm Y tế, phòng khám đa khoa đầu tư khang trang bước đại Thực tốt công tác Dân số - KHHGĐ, giảm tỷ lệ sinh hàng năm 0,3%, giảm tỷ lệ sinh thứ trở lên 0,5% - Thực trạng giáo dục THCS Quận Hoàng Mai thành phố Nội a Về quy mô, chất lượng giáo dục học sinh - Thống kê quy mô, số trường THCS Số điểm Năm học Số trường Số lớp 2014 – 2015 15 286 15 2015 – 2016 15 303 15 2016 – 2017 15 323 15 trường (Nguồn:Phòng GD&ĐT Quận Hồng Mai) Quận Hồng Mai có: 15 trường THCS với 323 lớp So với kỳ năm học 2015 – 2016, tăng 23 lớp Mạng lưới trường, lớp cấp THCS đảm bảo đáp ứng yêu cầu thực mục tiêu phổ cập giáo dục THCS phát triển giáo dục trung học - Bảng xếp loại văn hóa, hạnh kiểm học sinh trường THCS (Bổ sung xếp loại bảng tổng hợp văn hóa, hạnh kiểm năm gần đây) Tổng hợp chung hạnh kiểm T T Trườn Tổng g Tốt THCS SL Khá Đại Kim Đền Lừ Định Công Giáp Bát Hoàng Liệt 933 532 774 902 509 726 1105 1071 1966 1891 % 96, 95, 93, 96, 96, SL % 31 3,3 23 4,3 48 6,2 32 2,9 75 3,8 Trung bình S L % 0, Yếu S L % 10 11 12 13 HVT Lĩnh Nam Mai Động Tân Định Tan Mai Thanh Trì Thịnh Liệt Trần Phú 14 Vĩnh 470 428 1282 1194 1252 1206 1946 1850 1646 1566 893 564 776 506 639 593 858 808 91, 42 8,9 88 6,9 46 3,7 96 4,9 80 4,9 86, 11 12, 93, 96, 95, 95, 89, 92, 94, 54 44 9,6 6,9 50 5,8 0, 0, 0, Hưng 15 Yên Sở Tổng 753 716 95, 37 1561 1474 94, 86 4,9 5,5 11 0, (Nguồn:Phòng GD&ĐT quận Hồng Mai) Kết thống kê cho thấy: Số lượng Học sinh xếp loại đạo đức loại tốt, đạt tỷ lệ cao Chất lượng văn hoá nâng lên, chất lượng đại trà chất lượng mũi nhọn Học sinh xếp loại văn hoá loại tốt chiếm 94,4% loại đạt 5,5% HS hạnh kiểm loại trung bình, yếu, tỷ lệ đậu tốt nghiệp THCS hàng năm cao b Về sở vật chất, trang thiết bị dạy học Trong năm qua, quan tâm lãnh đạo cấp nên sở vật chất, trang thiết bị dạy học bậc THCS quận Hoàng Mai đến đạt kết sau: - Thống kê sở vật chất, trang thiết bị trường THCS Stt sở vật chất Số lượng Số phòng học 358 Sân chơi, bãi tập 15 Nhà vệ sinh 105 Phòng hội đồng 15 Phòng học thí nghiệm 22 Phòng thực hành 10 Phòng máy tính 17 Số máy vi tính 680 Thư viện đạt chuẩn 08 10 Nhà kho thiết bị, hội trường Ghi 16 (Nguồn:Phòng GD&ĐT quận Hồng Mai) Qua bảng thống kê cho ta thấy số phòng học, phòng học chức trường THCS cải thiện rõ rệt 08 thư viện đạt chuẩn, thời gian tới ngành GD quan tâm đẩy mạnh đầu tư, xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia Các phòng chức đầu tư xây cải tạo từ phòng học cũ bước đáp ứng yêu cầu trường Ngành GD quận Hoàng Mai tranh thủ nguồn đầu tư để xây dựng nâng cấp sở vật chất, xây dựng nâng cấp trường chuẩn quốc gia, tăng cường số phòng học máy vi tính ứng dụng CNTT vào dạy học nhằm tạo điều kiện cho em học tập môi trường thân thiện với sở vật chất, trang thiết bị đạt chuẩn theo quy định c Về đội ngũ giáo viên - Về số lượng cấu đội ngũ: Tổng số GV THCS 644 người 77,3% CB, GV trình độ đại học 7,9% trình độ thạc sĩ, đảm bảo số lượng Tuy nhiên, thực tế nay, tình trạng cân đối, khơng đồng cấu đội ngũ môn học (thừa GV dạy văn hóa, thiếu GV dạy mơn đặc thù) đặc biệt CB, GV làm công tác hướng nghiệp - Trình độ đội ngũ Cán bộ, giáo viên T T Cán bộ, giáo viên Trình độ đào tạo Tổng số Số lượng % 644 100 Trong đó: Thạc sĩ 51 7,9 Đại học 498 77,3 Cao đẳng 95 14,8 (Nguồn:Phòng GD&ĐT quận Hồng Mai) Qua kết thống kê chất lượng cán bộ, giáo viên cho thấytrình độ đội ngũ cán bộ, giáo viên ổn định, đảm bảo số lượng Đây sở quan trọng để lãnh đạo trường triển khai hoạt động giảng dạy, giáo dục nhà trường - Giới thiệu khảo sát Để khảo sát thực trạng quản giáo dục hướng nghiệp trường THCS quận Hoàng Mai bối cảnh nay, tiến hành nghiên cứu khảo sát cụ thể sau: S L % S L % S L % S L % Xây dựng đội ngũ hỗ trợ GDHN (cán QL, GV, Đoàn 28 42 23 34 10 12 1.9 niên lực lượng) Thường trang xuyên 20 30 18 27 18 27 10 15 2.2 bị thiết bị, đồ dùng dạy học như: Tranh ảnh, video clip nghề, máy tính nối internet, mạng máy chiếu, mô tả nghề, trắc nghiêm; 3 thông tin liệu hướng nghiệp Đảm bảo nguồn lực kinh phí cho 20 GDHN 30 22 33 18 27 9.1 2.1 Tham mưu với cấp ủy, quyền địa phương, doanh nghiệp, đơn vị đóng địa 32 48 16 24 14 21 6.1 1.8 bàn tổ chức hoạt động GDHN cho học sinh Thường xuyên 28 42 26 39 6.1 12 2.1 cung cấp thông tin chủ đề định 4 hướng phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đất nước; giới nghiệp; thống trường nghề hệ TCCN, đào tạo nghề, CĐ chế sách phù hợp, khen thưởng, đãi ngộ xứng đáng để động 20 viên khuyến khích GV phụ trách nghiệp hướng 30 25 37 11 16 10 15 1.8 Yếu tố nhà trường đảm bảo tốt là“Thường xuyên trang bị thiết bị, đồ dùng dạy học như: Tranh ảnh, video clip nghề, máy tính nối mạng internet, máy chiếu, mô tả nghề, trắc nghiêm; thông tin liệu hướng nghiệp Với X X =2.27 đứng thứ = 2.15 cao thứ “Thường xuyên cung cấp thông tin chủ đề định hướng phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đất nước; giới nghề nghiệp; hệ thống trường TCCN, đào tạo nghề, CĐ ” Các điều kiện về“Tham mưu với cấp ủy, quyền địa phương, doanh nghiệp, đơn vị đóng địa bàn tổ chức hoạt động GDHN cho học sinh; chế sách phù hợp, khen thưởng, đãi ngộ xứng đáng để động viên khuyến khích GV phụ trách hướng nghiệp” chưa trường trọng Thực tế thời gian vừa quan chế độ sách GV làm cơng tác GDHN chưa ưu đãi, chưa sách hỗ trợ thêm, tính bình thường tiết dạy mơn học khác nên khơng kích thích GV đầu tư cho GDHN, nguồn kinh phí sử dụng chung nguồn, từ khơng khả mở rộng cho hoạt động GDHN Bên cạnh đó, sở vật chất, tài chưa quan tâm mức, CSVC hoàn toàn phụ thuộc vào trường THCS, khơng sở riêng, khơng thiết bị riêng, cá nhà trường trang bị theo phận theo chức nhà trường, khơng phòng tư vấn hướng nghiệp độc lập Điều đặt cho cấp quản lý, lãnh đạo nhà trường cần tăng cường sách, điều kiện yếu tố nội lực quan trọng Để tìm biện pháp hữu hiệu tác động thay đổi thực trạng, chúng tơi cần nghiên cứu tìm mối quan hệ nhân - quả, thực trạng quản GDHN cho HS THCS nguyên nhân chi phối minh chứng phần sau - Thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến GDHN trường trung học sở bối cảnh -Thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến GDHN trường THCS bối cảnh T T Nội dung Mức độ cần thiết Khôn Ảnh Phân Rất g ảnh hưởn ảnh X Th ứ bậc hưởn g g SL % S L % hưởn vân S L g % S L % Yếu tố khách quan: Sự đạo Đảng, Nhà nước 56 cấp quản lí 37 11 16 18 Bối cảnh kinh tế - xã hội 43 9.1 17 Yếu tố kinh tế thị trường lao động 38 14 Cha mẹ học sinh 38 Xu hướng nghề 65 57 57 27 2.7 25 2.6 21 16 24 2.7 2 12 30 2.7 57 22 13 3 19 2.6 nghiệp 38 hội việc làm 30 45 33 14 21 2.7 nghề Ngành nghề truyền thống địa phương 42 42 8 Truyền thống nghề 60 nghiệp gia đình 40 Hồn cảnh gia đình 33 16 15 2.7 10 12 50 27 2.6 18 24 7 25 2.7 17 Yếu tố chủ quan Nhận thức CBQL, GV, HS ý nghĩa tầm quan trọng GDHN 15 18 10 2 Yếu tố thân học sinh Chương trình hoạt động giáo dục HN 16 24 9.1 19 66 3.5 44 28 33 31 38 47 3.2 57 3.4 18 34 Nội dung GDHN 2 Phương 18 pháp/hình thức giáo dục HN 2 19 31 47 3.2 28 53 3.3 5 Năng lực đội ngũ giáo viên làm công tác hướng 0.0 36 63 3.6 4 nghiệp Năng lực đội ngũ CB quản công tác hướng nghiệp 0 7.6 22 46 69 3.6 2 sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu phục vụ công tác 14 21 34 43 3.2 9 GDHN Sự phối hợp 39 7.6 53 3.1 9 nhà trường với cha mẹ HS, sở đào tạo, doanh nghiệp … công tác GDHN cho học sinh Kết khảo sát cho thấy, yếu tố ảnh hưởng ảnh hưởng đến quản GDHN cho HS THCS Cụ thể sau: Yếu tố khách quan: Yếu tố khách quan ảnh hưởng nhiều đến quản GDHN cho HS trường THCS quận Hoàng Mai thành phố Nội là: “Yếu tố kinh tế thị trường lao động hồn cảnh gia đình” ĐTB=2.76 “Yếu tố kinh tế thị trường lao động” ĐTB=2.73 “Cha mẹ học sinh” ĐTB=2.73 Yếu tố chủ quan: Yếu tố chủ quan ảnh hưởng nhiều đến quản GDHN cho HS trường THCS quận Hồng Mai thành phố Nội là: “Năng lực đội ngũ giáo viên làm công tác hướng nghiệp” ĐTB=3.64; “Năng lực đội ngũ CB quản cơng tác hướng nghiệp” ĐTB=3.62; “Nhận thức CBQL, GV, HS ý nghĩa tầm quan trọng GDHN” với ĐTB 3.52 Để GDHN mang tính chuyên nghiệp hơn, mặt cần xây dựng đội ngũ CBQL GV, mặt cần phải tổ chức tư vấn hướng nghiệp đủ lực hiểu biết tâm lứa tuổi học sinh, với điều kiện hoạt động để cơng tác GDHN chiều sâu đạt hiệu cao, số CBQL, GV, hỏi ý kiến đồng tình cao cơng tác tư vấn hướng nghiệp thành lập tổ tư vấn hướng nghiệp học đường cấp học cấp THCS Xây dựng sách khuyến khích cho người học tham gia theo hướng phân luồng giáo dục nghề nghiệp, thể từ chế độ tuyển sinh đến chế độ học bổng học phí, sách cho học sinh nghèo sớm theo hướng nghề nghiệp Ưu tiên cho học sinh tốt nghiệp THCS vào luồng đào tạo nghề vay vốn để học tập, chế độ miễn giảm học phí tạo hội việc làm để em vừa làm vùa học để giải phần chi phí học tập Qua khảo sát cách vấn trực tiếp, đa số GV cho yếu tố “Như vậy, để tổ chức GDHN cho HS THCS đòi hỏi điều kiện thích hợp phương tiện, sở vật chất tổ chức giáo dục, điều kiện tổ chức, quản Bên cạnh đó, cần sách riêng nhằm khen thưởng, động viên GV giỏi đạt thành tích cao, hay sách đãi ngộ đặc thù cho GV tham gia tích cực GDHN cho HS Kết nghiên cứu sở để xây dựng biện pháp thực chương đề tài - Đánh giá chung thực trạng quản hoạt động hướng nghiệp cho học sinh trường trung học sở quận Hoàng Mai, Nội - Những thành công Công tác GDHNcho học sinh trường THCS quận Hoàng Mai, Nội thực với hình thức đa dạng, phong phú nên đáp ứng yêu cầu nhiều học sinh trường THCS Quận Quản việc thực mục tiêu GDHN cho HS trường THCS thực tương đối tốt Quản lí việc thực nội dung GDHN cho học sinh trường THCS tiến hành đa dạng, phong phú Một yếu tố quan trọng góp phần vào thành đồng thuận trí cao đội ngũ nguyên nhân góp phần tạo nên hiệu giáo dục Qua khảo sát, phân tích thực trạng Mục 2.3, 2.4 Chương đánh giá cụ thể ưu điểm việc quản GDHN trường THCS Một số trường sử dụng nhiều đường GDHN khác số phương pháp sử dụng thường xuyên hiệu Với việc sử dụng đường làm cho mối quan hệ thầy trò thêm gắn bó, GV HS điều kiện mở rộng mối quan hệ hiểu biết hơn, số đông HS hội gần gũi, tìm hiểu giúp đỡ học tập, trao đổi khoa học, mở rộng quan hệ giao lưu, hình thành các kỹ năng, thêm thơng tin đầy đủ ngành, nghề từ tự tin lựa chọn ngành, nghề phù hợp với xu hướng, kỹ thân Tổ chức GDHN giúp cung cấp cho HS thông tin chuẩn xác thị trường lao động, thông tin tuyển dụng, yêu cầu lực, kỹ theo ngành, nghề Đây sở vững để HS lựa chọn đắn tự tin việc chọn nghề phù hợp với khả - Những hạn chế, nguyên nhân hạn chế a Hạn chế Tuy nhiên, quản GDHN cho HS THCS quận Hoàng Mai gặp khơng khó khăn, vướng mắc Nhận thức chưa đắn, chưa đồng mục tiêu, vai trò, vị trí GDHN cho HS Một số nội dung GDHN số trường THCS Quận nghèo nàn, thiếu ý tưởng, lực tích hợp GDHN số giáo viên hạn Một số học sinh nhút nhát, chưa chủ động hoạt động hướng nghiệp, phụ huynh thờ với cơng tác Công tác kiểm tra, đánh giá kết GDHN cho HS số trường THCS thực chưa tốt b Nguyên nhân tồn tại, yếu Do nhận thức số CBQL vị trí, vai trò, tâm quan trọng công tác GDHN chưa đầy đủ Năng lực quản hoat động GDHN cho HS số trường hạn chế Đa số GV khơng đào tạo chuyên GDHN, họ tập huấn GDHN ngắn hạn, chí số đợt tập huấn nội dung mang tính hình thức nên họ áp dụng vào công tác GDHN hạn chế, lúng túng mang tính hình thức Công tác tuyển chọn cán bộ, GV, nhân viên làm công tác GDHN cho HS số trường chưa tốt, trường phân cơng GV khơng vào lực GDHN Do Phòng Giáo dục – Đào tạo Quận kể trường THCS Quận chưa đầu tư nhiều kinh phí cho hoạt động GDHN Qua nội dung khảo sát, phân tích, thấy, thời gian qua, công tác quản GDHN cho HS trường THCS quận Hoàng Mai đạt kết quả, thành tựu định Điều góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường chất lượng giáo dục tồn diện cho nhà trường Q trình nghiên cứu cho thấy phần lớn CBQL, GV, học sinh trường THCS quận Hồng Mai nhận thức đắn cần thiết phải thực GDHN cho HS Nhà trường tổ chức số hoạt động phù hợp với học sinh, thu hút tham gia lực lượng bên bên nhà trường, bước đầu tác dụng tích cực, giúp học sinh lựa chọn đắn chọn ngành, nghề yếu tố khách quan ảnh hưởng nhiều đến quản GDHN cho HS trường THCS quận Hoàng Mai thành phố Nội là: “Yếu tố kinh tế thị trường lao động hồn cảnh gia đình”; “Yếu tố kinh tế thị trường lao động” “Cha mẹ học sinh” yếu tố chủ quan ảnh hưởng nhiều “Năng lực đội ngũ giáo viên làm công tác hướng nghiệp”; “Năng lực đội ngũ CB quản công tác hướng nghiệp”; “Nhận thức CBQL, GV, HS ý nghĩa tầm quan trọng GDHN” ... GDHN quản lý GDHN cho học sinh trường THCS Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội bối cảnh - Xác định thuận lợi, khó khăn yếu tố tác động đến quản lý GDHN cho học sinh trường THCS Quận Hoàng Mai, Thành. .. Thành phố Hà Nội bối cảnh - Đề xuất số biện pháp quản GDHN cho học sinh trường THCS Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội bối cảnh Xử lý kết khảo sát Để khảo sát thực trạng quản lý GDHN trường THCS quận. .. quản lý GDHN cho học sinh trường THCS Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội bối cảnh - Đưa kết luận kiến nghị từ kết khảo sát, làm sở để đề xuất biện pháp quản lý GDHN trường THCS quận Hoàng Mai bối
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG QUẢN lý GIÁO dục HƯỚNG NGHIỆP CHO học SINH các TRƯỜNG TRUNG học cơ sở QUẬN HOÀNG MAI THÀNH PHỐ hà nội TRONG bối CẢNH HIỆN NAY , THỰC TRẠNG QUẢN lý GIÁO dục HƯỚNG NGHIỆP CHO học SINH các TRƯỜNG TRUNG học cơ sở QUẬN HOÀNG MAI THÀNH PHỐ hà nội TRONG bối CẢNH HIỆN NAY , Có đội ngũ hỗ trợ giáo dục hướng nghiệp (cán bộ quản lý, giáo viên, Đoàn thanh niên...các lực lượng xã hội)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn