THỰC TRẠNG PHỐI hợp GIỮA NHÀ TRƯỜNG và CỘNG ĐỒNG TRONG GIÁO dục HƯỚNG NGHIỆP CHO học SINH TRUNG học cơ sở THÀNH PHỐ hải DƯƠNG,TỈNH hải DƯƠNG

73 73 0
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2019, 11:12

THỰC TRẠNGPHỐI HỢP GIỮA NHÀ TRƯỜNG CỘNG ĐỒNG TRONG GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH TRUNG HỌC SỞ THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG,TỈNH HẢI DƯƠNG -Khái quát tình hình kinh tế xã hội giáo dục thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương - Khái quát tình hình kinh tế xã hội thành phố Hải Dương - Khái quát đặc điểm tự nhiên thành phố Hải Dương Thành phố Hải Dương đô thị loại II trực thuộc tỉnh Hải Dương, diện tích 71,386 km2, dân số 283.893 người; trung tâm trị, hành chính, kinh tế, cơng nghiệp tỉnh Hải Dương Với vị trí trung tâm tỉnh, quy hoạch vùng thủ đô Hà Nội, trung tâm đồng sông Hồng tam giác tăng trưởng kinh tế phía Bắc (Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh) Thành phố Hải Dương 21 đơn vị hành chính, gồm 17 phường (Quang Trung, Trần Phú, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Phạm Ngũ Lão, Lê Thanh Nghị, Thanh Bình, Bình Hàn, Cẩm Thượng, Ngọc Châu, Hải Tân, Tứ Minh, Việt Hòa, Tân Bình, Nhị Châu,Thạch Khơi, Ái Quốc) xã (Tân Hưng, Nam Đồng, An Châu, Thượng Đạt) Năm 1997, thị xã Hải Dương nâng cấp lên thành phố (đô thị loại III), ghi dấu ấn quan trọng lịch sử phát triển TP Hải Dương Phát huy truyền thống văn hóa, cách mạng hệ cha ông, Đảng nhân dân thành phố chung sức, chung lòng, tập trung phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng quy mô thành phố, tăng cường quản lý xây dựng nếp sống văn minh đô thị Sau 12 năm phấn đấu, ngày 15-52009, Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 616/QĐ-TTg công nhận TP Hải Dương đô thị loại II Đại hội Đảng TP Hải Dương lần thứ 22 (nhiệm kỳ 2015-2020) đề mục tiêu đến năm 2020 là: "Tiếp tục đổi mới, nâng cao lực lãnh đạo, sức chiến đấu tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quản lý, điều hành quyền; phát huy dân chủ, tăng cường đồn kết, huy động sức mạnh tổng hợp hệ thống trị toàn dân Sử dụng hiệu nguồn lực; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường xây dựng kết cấu hạ tầng, nâng cao đời sống vật chất tinh thần nhân dân; quản lý tốt trật tự đô thị bảo vệ mơi trường; giữ vững ổn định trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tạo tiền đề để xây dựng TP Hải Dương trở thành đô thị loại I trước năm 2020"[ 13] - Tình hình kinh tế, xã hội thành phố Hải Dương -Về Dân số: “Dân số trung bình thành phố Hải Dương năm 2016 374,4 nghìn người (chiếm 21,8%), Dân số đông tiềm nhu cầu sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, nhân tố thúc đẩy ngành sản xuất hàng tiêu dùng phát triển, đồng thời cung cấp cho ngành kinh tế nguồn lao động dồi (khoảng 63% dân số độ tuổi lao động) lao động trẻ đáp ứng tốt cho nhu cầu ngành kinh tễ xã hội, đặc biệt đáp ứng lực lượng lao động lớn cho doanh nghiệp địa bàn thành phố nói riêng tỉnh Hải Dương nói chung” [ 31] - Về kinh tế: “Kinh tế thành phố liên tục phát triển đạt tốc độ tăng trưởng cao, cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng đẩy mạnh phát triển cơng nghiệp dịch vụ Thành phố khu công nghiệp, cụm công nghiệp với tổng diện tích 1.000 ha, thu hút gần 200 dự án; 2.300 doanh nghiệp, 16.430 hộ kinh doanh thu hút vạn lao động Giá trị sản xuất công nghiệp năm tăng 17,2%/năm (9 tháng đầu năm 2017 kim ngạch xuất hàng hóa ước đạt 462,3 triệu USD) Thành phố 3.423 hộ sản xuất tiểu thủ công nghiệp cá thể, tăng 17% so với năm 2015; giải việc cho 1.724 lao động Sản xuất nông nghiệp chuyển mạnh sang sản xuất hàng hố, hình thành số vùng sản xuất chuyên canh, nuôi trồng thuỷ sản tập trung Thu nhập bình quân 01 đất canh tác đạt 122 triệu đồng” [31 ] - Về văn hóa xã hội: Phong trào tồn dân đồn kết xây dựng đời sống văn hóa phát triển rộng khắp Các thiết chế văn hóa quan tâm đầu tư xây dựng “Thành phố 221/225 thơn, khu dân cư nhà văn hóa; 125 làng, khu dân cư văn hóa; 91,1% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa” [31] Thường xun chăm lo phát triển tồn diện nghiệp giáo dục đào tạo “Quy mô, chất lượng dạy học ngày mở rộng, nâng cao; đa dạng hóa loại hình trường lớp năm qua thành phố phát triển thêm 33 trường, 348 lớp học (thành lập 12 trường, 87 lớp tiếp nhận 21 trường, 261 lớp thuộc xã) 100% giáo viên cấp học đạt chuẩn Chất lượng giáo dục giáo dục tồn diện, giáo dục mũi nhọn ln dẫn đầu tỉnh” [31 ] Mạng lưới quy mô giáo dục địa bàn thành phố Hải Dương không ngừng củng cố, hoàn thiện, ngày phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế xã hội thành phố, đáp ứng nhu cầu học tập phong phù nhân dân thực mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài địa phương - Mạng lưới giáo dục trung học sở thành phố Hải Dương Mạng lưới giáo dục trung học sở thành phố Hải Dương năm hoc 2016 - 2017 thể qua bảng - Mạng lưới trường trường THCS thành phố Hải Dương năm học 2016 - 2017 Đơn vị tính: Người T T Khối Tên Trường Khối Khối Khối Tổng số Số Số Số Số Số Số Số Số L Học Số lớ HS lớ HS lớ HS lớ HS p p p p (lớ (lớ (lớ (lớ p sin HS h / Lớ p) Trường THCS Ái Quốc p) 14 p) 11 p) 12 p 10 44 173 11 21 474 Trường THCS 50 43 36 An Châu Trường THCS Bình Hàn 15 13 12 524 36, 28, 34, Trường THCS Bình 26 22 27 969 40, Minh Trường THCS Cẩm 12 95 Thượng 94 71 1 381 34, Trường THCS Hải Tân 14 10 14 92 485 34, Trường THCS Lê Hồng 16 5 20 21 17 18 8 10 25 2 22 109 39, 760 42, Phong Trường THCS Lê Quý Đôn 14 22 24 790 43, Trường THCS Nam 10 93 10 400 33, Đồng Trường 10 THCS Ngô Gia 26 26 35 112 43, Tự 11 Trường 29 28 8 30 THCS Ngọc 0 35 35 39 25 134 46, Châu Trường 12 THCS Tân Bình 8 5 Trường 13 THCS Tân 11 95 10 70 1 383 34, Hưng Trường 14 THCS Thạch 17 10 13 12 535 35, Khôi Trường 15 THCS Thượng 28, 48 40 46 38 172 50 50 54 47 201 25, Đạt 16 Trường THCS Trần Hưng Đạo Trường 17 THCS Trần Phú Trường 18 THCS Tứ Minh Trường 19 THCS Việt Hòa 16 19 12 4 12 18 11 16 17 10 4 13 15 10 2 21 105 42, 5 2 70 35, 588 700 442 34, 41, 36, Trường 20 THCS Võ Thị 25 26 31 Sáu 21 Trường 70 THCS 10 gia đình học sinh Trao đổi hoạt động học sinh 21 14,00 58 38,67 71 47,33 15 100 ngồi xã hội Bàn với quyền cha mẹ HS nội dung giáo dục 31 20,6 86 57,3 33 22,0 15 0 100 hướng nghiệp cho HS Bàn với 18 12,0 71 47,33 61 40,67 15 100 quyền cha 0 mẹ HS xây dựng môi trường hướng nghiệp cho HS địa 59 phương Cùngchính quyền địa phương nghiệp doanh tổ 22 14,67 82 chức tham quan, hướng nghiệp 54,6 46 30,67 15 100 cho HS n = 150 Qua kết khảo sát thu cho thấy, thời gian qua công tác phối hợp nhà trường với LLCĐ triển khai với nội dung như: Trao đổi với địa phương cha mẹ tình hình học tập học sinh trường; Trao đổi thói quen nghề nghiệp gia đình học sinh; Trao đổi hoạt động học sinh xã hội; Bàn với quyền cha mẹ HS nội dung giáo dục hướng nghiệp cho HS; Bàn với quyền cha mẹ HS xây dựng môi trường hướng nghiệp cho HS địa phương; Cùng 60 CQĐP doanh nghiệp tổ chức tham quan, hướng nghiệp cho HS Theo kết vấn, cán ban, ngành, đoàn thể, giáo viên THPT THCS bậc phụ huynh học sinh địa bàn thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương cho rằng: nội dung phối hợp nhà trường với LLCĐ triển khai chưa nhiều, hiệu mang lại chưa cao Điều xuất phát từ bất cập chế phối hợp nhà trường LLCĐ GDHN cho học sinh THCS địa bàn thành phố - Thực trạng hình thức phối hợp nhà trường với cộng đồng giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trung học sở thành phố Hải Dương Để thực thường xuyên nội dung phối hợp NT CĐ GDHN cho học sinh cần hình thức, biện pháp phối hợp phù hợp Kết nghiên cứu hình thức, biện pháp phố hợp thể qua bảng - Đánh giá hình thức phối hợp nhà trường LLCĐ giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THCS 61 Mức độ sử dụng Sử dụng TT Hình thức thường phối hợp xuyên S L Bàn % Sử dụng không chưa sử thường dụng Chung xuyên S L % SL % SL % bạc, thống kế hoạch quản lý, giáo dục 17 11,33 88 58,6 45 30 15 100 hướng nghiệp địa bàn Họp phụ 79 52,6 54 huynh học sinh theo định kỳ 36 17 11,33 15 100 62 ( đột xuất) Trực tiếp đến gia đình trao đổi với phụ 24 huynh 16,0 78 52 48 32,0 15 0 15,3 15 100 GDHN cho em họ Trao đổi qua hội phụ huynh học 81 54,0 46 30,67 23 100 sinh Trao đổi với gia đình qua thư, từ, 99 66,0 41 27,3 10 6,67 82 54,6 15 100 điện thoại Nhà trường 23 15,3 45 mở lớp tập 30 63 15 100 huấn GDHN cho học sinh, CMHS lực lượng cộng đồng Phối hợp với tổ chức đoàn niên, hội phụ nữ, doanh nghiệp tổ 18 chức hoạt động 12,0 42 nhằm giáo dục hướng nghiệp cho học sinh 64 28 90 60,00 15 100 n = 150 Từ kết khảo sát bảng cho thấy, đa số ý kiến khảo sát cho thời gian qua số hình thức phối hợp LLCĐ GDHN cho học sinh THCS sử dụng với mức độ không thường xuyên Thực trạng đòi hỏi trường THPT, THCN, trung tâm GDTX mà trực tiếp cán phụ trách công tác GDHN cho học sinh cần nghiên cứu áp dụng đa dạng hiệu biện pháp phối hợp LLCĐ GDHN cho học sinh THCS Kết nghiên cứu thu thực trạng vấn đề cho thấy, hình thức phối hợp học sinh THCS là: Bàn bạc, thống kế hoạch quản lý, GDHN địa bàn; Họp phụ huynh học sinh theo định kỳ ( đột xuất); Trực tiếp đến gia đình trao đổi với phụ huynh GDHN cho em họ; Trao đổi qua hội phụ huynh học sinh; Trao đổi với gia đình qua thư, từ, điện thoại; Nhà trường mở lớp tập huấn GDHN cho học sinh, CMHS LLCĐ; Phối hợp với tổ chức đoàn niên, hội phụ nữ, doanh nghiệp tổ chức hoạt động nhằm GDHN cho học sinh 65 - Thực trạng hiệu phối hợp nhà trường với cộng đồng giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trung học sở thành phố Hải Dương Qua thực trạng phối hợp nhà trường LLCĐ GDHN cho học sinh THCS địa bàn thành phố Hải Dương đạt kết định Qua khảo sát vấn cán ban, ngành, đoàn thể, giáo viên trường THCS bậc phụ huynh học sinh địa bàn thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương nhằm đánh giá hiệu phối hợp nhà trường với LLCĐ GDHN cho học sinh THCS thể nội dung, kết thể bảng - Đánh giá hiệu phối hợp nhà trường LLCĐ giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THCS TT Đánh giá hiệu Cán quản lý phối hợp ban, ngành, Phụ huynh đoàn thể, học sinh trường, giáo viên Số 66 % Số % lượng lượng (người) (người) Rất hiệu 0 0 Hiệu 78 78 37 74 Không hiệu 22 22 13 26 Tổng 100 100 50 100 Qua số liệu điều tra cho thấy 78 cán quản lý ban, ngành, đoàn thể, trường, giáo viên cho phối hợp nhà trường LLCĐ GDHN cho HS THCS hiệu quả, chiếm 78% Còn 22% cho khơng hiệu công tác phối hợp GDHN cho HS THCS 37 phu huynh khảo sát cho phối hợp hiệu quả, chiếm 74%, 26% phụ huynh khảo sát cho hiệu cơng tác phối hợp nhà trường LLCĐ GDHN cho HS THCS Không ý kiến cho cơng tác phối hợp “rất hiệu quả” Do vậy, cần biện pháp nhằm nâng cao hiệu công tác phối hợp 67 nhà trường với cộng đồng GDHN cho học sinh THCS - Thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến phối hợp nhà trường với cộng đồng giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trung học sở thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương - Công tác giáo dục hướng nghiệp trường trung học sở thể khẳng định rằng, hoạt động chọn nghề học sinh tổ chức, hướng dẫn điều khiển thông qua hoạt động hướng nghiệp nhà trường Vì vậy, nói q trình chọn nghề HS, hoạt động GDHN nhà trường giữ vị trí quan trọng ảnh hưởng cách mạnh mẽ so với chủ thể hướng nghiệp khác Hiệu hướng nghiệp nhà trường phản ánh chất lượng chọn nghề học sinh Tuy nhiên, thời gian qua hoạt động HN nhà trường phổ thơng cho HS tồn nhiều bất cập chương trình nội dung HN nghèo nàn, thiếu đội ngũ cán chun mơn HN, thiếu sở vật chất, 68 phận không nhỏ đội ngũ lãnh đạo giáo viên chưa coi trọng hoạt động GDHN cho học sinh Cần kết hợp tốt gia đình - nhà trường – doanh nghiệp nhằm đạt hiệu cao công tác HN hỗ trợ cho em việc lựa chọn nghề nghiệp tương lai cách phù hợp để mai em niềm hạnh phúc cơng việc Bằng cách phối hợp tổ chức cho học sinh buổi tham quan thực tế nhà máy, xí nghiệp, … Hoặc tổ chức cho HS buổi sinh hoạt ngoại khóa, chun đề nhằm tìm hiều nhiều kĩ ngành nghề xã hội địa phương - Điều kiện kinh tế gia đình Sự lựa chọn nghề nghiệp học sinh phụ thuộc vào hồn cảnh gia đình nhiều, chí đóng vai trò định CMHS thường xu chọn trường cho theo hướng áp đặt Hoặc kì vọng vào nên buộc em phải thi vào trường cơng lập, trường chun lớp chọn để sau thi ĐH mà phải trường danh tiếng 69 kinh tế, bách khoa, y dược … nhằm thỏa mãn ước nguyện gia đình mà qn điều phù hợp với em hay khơng Mặc khác, điều kiện kinh tế gia đình đóng vai trò định việc chọn trường HS Đối với nhiều gia đình gặp eo hẹp kinh tế, bạn HS thường lựa chọn nghề thời gian đào tạo ngắn chi phí đào tạo rẻ chí chấp nhận đào tạo nghề mà thân khơng thích để khơng phải đóng học phí đào tạo - Sự lựa chọn ngành nghề học sinh Trong hoạt động chọn nghề, thân HS bị chi phối ảnh hường nhiều hành vi lựa chọn thành viên khác nhóm Các em thường xu hướng bắt chước đồng hoá hành vi chọn nghề bạn vào hành vi cách vơ thức cho dù nghề thân chọn chưa hẳn phù hợp với nguyện vọng mong muốn thân Điều giải thích lý HS nhóm bạn chơi lại dự định nghề nghiệp tương tự từ khối thi, ngành thi, sở đào tạo 70 Sự lựa chọn nghề HS hệ thống động định thúc đẩy Những động bắt nguồn từ nhu cầu, hứng thú riêng người củng cố hồn thiện thơng qua q trình nhận thức, đánh giá cá nhân giá trị nghề thân “Sự lựa chọn nghề nghiệp cá nhân xuất phát từ động bên quan hệ trực tiếp với nội dung trình thực hoạt động nghề nghiệp Động bên vai trò quan trọng thúc đẩy ngườivươn lên mục tiêu định để thỏa mãn tâm lý hoạt động nghề nghiệp Những động bên trình độ kiến thức khoa học kỹ thuật nghề đó, lực, sở trường nghề đó, việc hiểu ý nghĩa xã hội, giá trị xã hội nghề Mặt khác, việc lựa chọn nghề nghiệp HS xuất phát từ động bên ngồi tác động khách quan đến cá nhân tình cụ thể Những động bên thường tạo lựa chọn nghề nghiệp cách thu động góp phần định việc thúc đẩy người hoạt động Những động bên ngồi chọn nghề gần nhà, thành phố, lời khuyên gia đình, bạn bè ”[18] 71 - Sự liên kết nhà trường doanh nghiệp Quan hệ hợp tác trường LLCĐ nhấn mạnh yếu tố cốt lõi xây dựng hệ thống giáo dục gắn liền yêu cầu thực tiễn, đáp ứng tốt nhu cầu xã hội Tuy nhiên, thực tế dường mối quan hệ chưa thực gắn kết, phát huy hiệu thể nói, liên kết nhà trường LLCĐ mang lại nhiều lợi ích cho hoạt động đào tạo nhà trường, cho doanh nghiệp, cho người học cho xã hội Tuy nhiên, không nhà trường, mối quan hệ giới hạn hình thức đưa sinh viên đến thực tập tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp Thậm chí hợp tác tuyển dụng sinh viên chưa sâu mà đơn giản DN nhu cầu tuyển dụng gửi thông báo đến trường, nhà trường dán thông báo bảng tin để sinh viên biết, chủ động nộp hồ cho DN Nhà trường chưa chủ động chăm lo tìm kiếm hội việc làm cho sinh viên Rõ ràng tiềm phát triển hợp tác nhà trường DN chưa khai thác hết.Nguyên nhân hạn chế phát triển chương trình hợp tác là: DN nhà trường chưa chủ động tạo hội động lực cho 72 Một bên nhà trường cần hỗ trợ sở vật chất, công nghệ, kinh nghiệm quản lý, thực tập sản xuất bên doanh nghiệp cần NNL chất lượng cao ổn định Nhà nước thiếu quy định khuyến khích trường DN liên kết, hợp tác 73 ... nhà trường với cộng đồng GDHN cho học sinh trung học sở địa bàn thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương - Đối tượng khảo sát Để tìm hiểu rõ phối hợp nhà trường cộng đồng giáo dục hướng nghiệp cho học. .. lượng học sinh luân chuyển không nhiều Thực tế tỷ lệ học sinh tốt nghiệp tiểu học tuyển sinh vào lớp địa bàn thành phố Hải Dương đạt mức cao, 99% - Chất lượng giáo dục học THCS Thành phố Hải Dương. .. kinh tế xã hội giáo dục thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương - Khái quát tình hình kinh tế xã hội thành phố Hải Dương - Khái quát đặc điểm tự nhiên thành phố Hải Dương Thành phố Hải Dương đô thị
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG PHỐI hợp GIỮA NHÀ TRƯỜNG và CỘNG ĐỒNG TRONG GIÁO dục HƯỚNG NGHIỆP CHO học SINH TRUNG học cơ sở THÀNH PHỐ hải DƯƠNG,TỈNH hải DƯƠNG , THỰC TRẠNG PHỐI hợp GIỮA NHÀ TRƯỜNG và CỘNG ĐỒNG TRONG GIÁO dục HƯỚNG NGHIỆP CHO học SINH TRUNG học cơ sở THÀNH PHỐ hải DƯƠNG,TỈNH hải DƯƠNG

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn