NHỮNG BIỆN PHÁP tổ CHỨC dạy NGHỀ THEO ĐỊNH HƯỚNG GIÁO dục KHỞI NGHIỆP tại TRUNG tâm GIÁO dục NGHỀ NGHIỆP GIÁO dục THƯỜNG XUYÊN THANH hà, hải DƯƠNG

57 31 0
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2019, 11:12

BIỆN PHÁP TỔ CHỨC DẠY NGHỀ THEO ĐỊNH HƯỚNG GIÁO DỤC KHỞI NGHIỆP TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP- GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN THANH HÀ, HẢI DƯƠNG - Định hướng phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục đào tạo huyện Thanh Hà - Định hướng phát triển kinh tế-xã hội, giáo dục đào tạo Trong báo cáo tổng kết sau 20 năm tái lập, huyện Thanh Hà đạt nhiều thành tựu vượt bậc phát triển kinh tế xã hội Năm 2017, tổng giá trị sản xuất huyện đạt 5.471 tỷ đồng, cao gấp 4,1 lần so với năm 1997 Kinh tế tăng trưởng tốt chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng nơng nghiệp từ 66% (năm 1997) 45% (năm 2017) Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp đạt 1.645 tỷ đồng, tăng 2,1 lần so với năm 1997 Giá trị ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng đạt 1.784 tỷ đồng, tăng 7,4 lần so với năm 1997 Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí năm 2017 giảm 6,2% Năm 2017, thu nhập bình quân đầu người huyện đạt 31,2 triệu đồng (cao gấp 11,5 lần so với năm 1997) Huyện có 53 trường học đạt chuẩn quốc gia (năm 1997 trường nào), chiếm 64,6%; 81 tổng số 94 làng, khu dân cư đạt danh hiệu văn hóa, chiếm 86,2%; 100% số xã, thị trấn có nước sạch; có tổng số 24 xã công nhận đạt chuẩn nông thôn Định hướng phát triển kinh tế-xã hội, giáo dục đào tạo huyện Thanh Hà đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2030 xác định: “Đẩy mạnh chuyển dịch cấu kinh tế, cấu lao động Cần lưu ý nâng cao chất lượng quy hoạch để phát huy mạnh nông nghiệp, nơng thơn Tập trung nghiên cứu mơ hình sản xuất để cấu lại ngành sản xuất nông nghiệp theo quy môn lớn, theo chuỗi giá trị, sản phẩm sạch, an toàn, đáp ứng nhu cầu thị trường” Giáo dục đào tạo huyện liên tục phát triển quy mô chất lượng Cơng tác phổ cập giáo dục - xố mù chữ thực tốt cấp học, bậc học Năm học 2016 - 2017, chất lượng giáo dục cấp học tiếp tục trì; nghiệm thu trẻ mẫu giáo tuổi 100% đạt yêu cầu, hoàn thành chương trình Tiểu học đạt 100%, tốt nghiệp THCS đạt 98,1%, tốt nghiệp THPT đạt 98,6%, tốt nghiệp THBT đạt 90,1%; thi vào lớp 10 THPT huyện xếp thứ 6/12 huyện, thị xã, thành phổ tỉnh; 650 học sinh đỗ Đại học Công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia kiểm định chất lượng giáo dục chuyển biến tích cực, đến tồn huyện có 57 trường chuẩn, tăng 07 trường so với năm 2016; tỉ lệ trường đạt chuẩn Quốc gia đạt 69,5%, cao trung bình tỉnh Trong năm tới, huyện Thanh Hà tiếp tục quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giữ vững chất lượng giáo dục mũi nhọn nằm tốp đầu tỉnh [56] Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; huyện Thanh Hà quy hoạch khu công nghiệp Tiền Tiến-Thanh Hải, cụm công nghiệp Tiền Tiến, Thanh Cường-Vĩnh Lập với diện tích 420 Thực cải tạo, nâng cấp đường 390 đoạn Tân An- Thanh Hải, tuyến đường nhánh thị trấn Thanh Hà nâng cấp 3,3 km đường huyện quản lý; xây dựng bãi đỗ xe xã Thanh Thủy, Thanh Xá, Thanh Bính; đẩy mạnh phong trào làm đường giao thông nông thôn… Với 382 km đường nhựa bê-tông xi măng làm (mục tiêu đại hội 30-40 km/năm) nhiều cơng trình cơng cộng xây dựng, diện mạo nhiều làng quê Thanh Hà thực đổi mới, khang trang, tươi đẹp năm trước [56] - Định hướng phát triển ngành, nghề, lĩnh vực Huyện Thanh Hà địa phương có tiềm canh tác ăn quả, coi phát triển nơng nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với thị trường đặc trưng vùng hướng quan trọng phát triển kinh tế huyện Cùng với chuyển đổi cấu trồng, Thanh Hà quan tâm phát triển kinh tế trang trại, mở rộng mơ hình chăn ni theo hướng cơng nghiệp Giá trị sản xuất bình quân trang trại đạt 3,74 tỷ đồng/năm Thực chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Huyện ủy Thanh Hà đạo cấp ủy, quyền xã, thị trấn huyện huy động hệ thống trị vào cuộc, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo đồng thuận nhân dân, huy động nguồn lực dân để xây dựng kết cấu hạ tầng theo tiêu chí nơng thơn Huy động nguồn vốn để xây dựng nông thôn mới, ưu tiên cơng trình phục vụ dân sinh, cơng trình xây dựng; phấn đấu xã cơng nhận nông thôn năm 2018, gồm xã: Thanh Khê, Thanh Hồng, Thanh Thủy, Cẩm Chế Đi đôi với phát triển kinh tế nông nghiệp, Thanh Hà tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, thu hút doanh nghiệp đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ Tồn huyện có làng nghề 2.000 sở công nghiệp, tiểu thủ cơng nghiệp, thu hút vạn lao động, góp phần chuyển dịch nhanh cấu lao động địa phương Hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển quy mô hiệu quả, đáp ứng ngày tốt nhu cầu sản xuất, văn hóa đời sống nhân dân Trong năm tới, Thanh Hà tập trung phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn gắn với bảo vệ môi trường Đẩy nhanh ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất nông nghiệp chế biến nông sản theo hướng sản phẩm nơng nghiệp sạch, chất lượng cao, có sức cạnh tranh Đẩy mạnh xúc tiến thương mại tạo điều kiện để doanh nghiệp đầu tư vào huyện, mở rộng sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp có Phát triển văn hóa-xã hội, khơng ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội Tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa Củng cố quốc phòng, quân địa phương; giữ vững an ninh trị, trật tự an tồn xã hội, bước xây dựng huyện Thanh Hà giàu mạnh, văn minh [56] - Định hướng phát triển trung tâm giáo dục nghề nghiệpgiáo dục thường xuyên huyện ThanhĐịnh hướng phát triển GDTX năm dựa định hướng đổi hệ thống GD quốc dân, đổi phát triển phương thức GDTX Nghị số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI đổi bản, tồn diện GDĐT, đáp ứng u cầu cơng nghiệp hóa, đại hóa điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế rõ: “Hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng hệ thống giáo dục mở, học tập suốt đời xây dựng xã hội học tập” Một mục đích "Giáo dục thường xuyên" khuyến khích phát triển GDPCQ cho người lớn đề theo đuổi đề án GD mà họ mong tiến hành, khơng bị lệ thuộc vào giáo trình chương trình quy hay khơng quy, tổ chức hay trường học cung cấp Nó cho thấy: người thực "giáo dục thường xun" cách quy, khơng quy phi quy tuỳ theo nhu cầu điều kiện Do vậy, việc phát triển TTGDNN-GDTX huyện Thanh Hà năm tới gắn với tinh thần Nghị 29NQ/TW đổi bản, toàn diện GDĐT; đáp ứng mục tiêu Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 20122020” Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 Đề án thành phần Đề án xây dựng XHHT Khi đó, TTGDNN-GDTX vùng ĐBSH với định hướng phát triển TTGDTX toàn quốc phát triển theo hướng sau: đa dạng hóa chương trình giáo dục, đào tạo đáp ứng nhu cầu học tập người dân Nhất việc đáp ứng nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, GD chuyển đổi nghề nghiệp theo kế hoạch, mục tiêu bồi dưỡng địa phương đề tới năm 2020 năm Ngồi ra, khu vực Thanh Hà tập trung nhiều khu cơng nghiệp, khu chế xuất nhu cầu DN đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH địa phương cần hướng tới [7] -Nguyên tắc lựa chọn nhóm giải pháp Dạy nghề phổ thơng trình diễn lâu dài tác đọng nhiều thành tố nhằm tạo chuyển biến nhận thức, tình cảm, thái độ, động học sinh Sự lựa chọn nghề phù hợp gắn liền với tư tưởng khởi nghiệp thay đổi lối tư truyền thống, phổ biến Diễn biến tâm lý, tư khởi nghiệp kiến thức nghề nghiệp chọn khởi đầu cho việc sẵn sàng tham gia vào thị trường lao động với tâm bước tự chủ Vì vậy, việc đề xuất biện pháp tổ chức dạy nghề phổ thông cho học sinh phải đạo luận điểm mang tính nguyên tắc sau: -Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa, thực tiễn phát triển Nguyên tắc phát huy ưu điểm hoạt động thực tiễn, tổng hợp kinh nghiệm quý báu dạy nghề phổ thông, giáo dục hướng nghiệp nhà khoa học giới kinh nghiệm quốc gia Đảm bảo tính thừa kế phát triển tạo lên đồng nhân tố cấu trúc trình GDHN nhằm tác động vào mặt nhận thức, tình cảm hành động học sinh vấn đề chọn nghề, định hướng khởi nghiệp; phù hợp với đặc điểm đối tượng, hứng thú nghề nghiệp, phát huy tính chủ động, tích cực nhận thức định chọn nghề tương lai thân học sinh -Nguyên tắc đảm bảo phù hợp Đảm bảo phù hợp với điều kiện kinh tế- xã hội địa phương, gắn với cộng đồng dân cư yếu tố quan trọng tác động đến phát triển tiềm kinh tế địa phương; đáp ứng yêu cầu đất nước địa bàn -Nguyên tắc đảm bảo tham gia cộng đồng Sự tham gia nhiều lực lượng xã hội tham gia tới giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề phổ thông với nhà trường hội cha mẹ học sinh, đồn thể, quyền địa phương, doanh nghiệp địa bàn, nghệ nhân, người lao động thuộc lĩnh vực cần thiết Điều khai thác nguồn lực kinh nghiệm quý báu từ nguồn lực nội tại, sẵn có cộng đồng Nguyên tắc này, giúp học sinh có môi trường tốt tiếp cận tới nghề nghiệp tương lai, cầu nối lý thuyết, thực hành, thực tiễn nghề; tạo tiền đề tốt cho tinh thần khởi nghiệp mảnh đất quê hương -Đề xuất biện pháp tổ chức dạy nghề theo định hướng giáo dục khởi nghiệp dựa vào cộng đồng trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương - Nâng cao nhận thức cho lực lượng tham gia dạy nghề theo định hướng giáo dục khởi nghiệp dựa vào cộng đồng - Mục tiêu, ý nghĩa giải pháp Nhóm biện pháp tác động trực tiếp đến nhận thức lực lượng tham gia dạy nghề, giúp họ nhận thức đầy đủ dạy nghề phổ thông theo định hướng GDKN dựa vào cộng đồng Đây nhóm biện pháp quan trọng nhận thức ba mặt đời sống tâm lý, sở hình thành thái độ, định hướng, thúc đẩy hoạt động người Mặt khác, kết nghiên cứu thực tiễn cho thấy “khó khăn cơng tác dạy nghề phổ thông việc giáo viên chưa kịp thời cập nhật nội dung phương pháp tổ chức hoạt động dạy nghề hình thành cho học sinh tư tưởng khởi nghiệp”, kết nghiên cứu cho thấy phần lớn nhận thức giáo viên lực lượng tham gia dạy nghề hạn chế Vì vậy, nâng cao nhận thức cho lực lượng tham gia dạy nghề theo định hướng giáo dục khởi nghiệp cho học sinh góp phần nâng Tính khả thi TT Nội dung giải pháp Rất hiệu Huy động 219 Hiệu 50 Khơng Trung Xếp bình hạng hiệu 31 lực lượng tham gia dạy nghề gắn với GDKN 73.00% 16.67 % 2.63 10.33% cho học sinh Sau có kết xin ý kiến, chúng tơi tiến hành vấn sâu số cán trả lời phiếu khảo sát nhằm phân tích sâu lý giải kết khảo sát Qua tơi phân tính kết khảo sát sau: -Biện pháp Phần lớn ý kiến cho biện pháp cần thiết có hiệu Điều cho thấy Biện pháp “Nâng cao nhận thức cho giáo viên trung tâm” cần quan tâm từ đầu tiên, tiền đề cho việc đổi sau Bên cạnh đó, chúng tơi tiến hành vấn trực tiếp 04 cán 07 ý kiến cho không cần thiết không hiệu thấy rằng: Ở ý kiến khơng cần thiết, ý kiến cho địa bàn huyện Thanh Hà phần lớn đất nông nghiệp, trồng ăn nên tính khởi nghiệp chưa cần thiết nơi có nhiều làng nghề khu công nghiệp Ở ý kiến không hiệu cho rằng, việc nhận thức cán giáo viên, người trực tiếp giảng dạy học sinh khó thay đổi thói quen nếp sống làng q nặng nề Tuy nhiên, đối tượng giáo viên trẻ họ nhạy bén chủ động đón đầu đổi Qua đó, chúng tơi nhận thấy rằng, giải pháp tôn cho hành động, tiền đề nhằm định hướng tư tưởng cho cán quản lý, giáo viên hoạt động DN Trung tâm - Biện pháp Nâng cao nhận thức cho lực lượng tham gia dạy nghề nhà trường Biện pháp số 2, có 184/300 người cho cần thiết 219/300 số người hỏi cho hiệu quả, chiếm thứ hạng số 09 biện pháp đề xuất Khi tìm hiểu kỹ thơng qua cán quản lý cấp sở, giám đốc Trung tâm cho thấy thực biện pháp tạo mối liên hệ gắn kết nhà trường, gia đình xã hội Đặc biệt tham gia hỗ trợ khối doanh nghiệp hội để nâng cao chất lượng dạy nghề Trung tâm Tuy nhiên, tính khả thi giải pháp lại tương đối thấp so với tính hiệu quả, tìm hiểu ngun nhân thực tiễn cho thấy việc nâng cao nhận thức đối tượng hỗ trợ tham gia bên nhà trường khó thực Nếu đối tượng thơng qua nhận thức xã hội có nhận thức đắn thuận lợi Tuy nhiên, đối tượng tư tưởng nặng nề ứng thí thi cử cho em khó lay chuyển Cho dù vậy, có đồng thuận lực lượng tham gia tình tính hiệu hoạt động DN cải thiện rõ rệt - Biện pháp Đổi nội dung dạy nghề theo định hướng giáo dục khởi nghiệp dựa vào cộng đồng giải pháp cốt lõi khâu tổ chức DN Kết khảo sát cho thấy có tới 92,00% ý kiến cho cần thiết, cần thiết, 92,67% ý kiến cho hiệu quả, hiệu xếp hạng số biện pháp đề xuất Số liệu cho thấy việc đề Biện pháp thứ quan trọng tổ chức triển khai nhiệm vụ trọng dạy nghề Trung tâm giai đoạn tới Bên cạnh đó, thực vấn sâu số chuyên gia có kinh nghiệm làm giáo dục thường xuyên nghỉ hưu cấp tỉnh, ý kiến cho rằng, nội dung GDHN, dạy nghề phổ thông hình thức, khơng có chất lượng phần nội dung DN không phù hợp, không theo kịp biến đổi nghề nghiệp Nội dung DN phần lớn trung tâm thực 11 nghề gợi ý Bộ GDĐT, nhiều nghề lỗi thời không phù hợp với đặc thù nghề địa phương - Biện pháp Đổi phương pháp tổ chức hoạt động dạy nghề biện pháp quan trọng trực tiếp tác động đến chất lượng đào tạo nghề Kết khảo sát tính cần thiết hiệu cho thấy có tới 96,00% (xếp hạng 1) ý kiến cho biện pháp cần thiết cần thiết, hiệu hiệu Bằng việc tìm hiểu nghiên cứu định hướng hoạt động trọng tâm giai đoạn tới, khẳng định biện pháp cần thiết bối ngành giáo dục thúc đẩy đổi phương pháp dạy học Việc dạy học hình thành lực, phẩm chất người học; tăng tính thực hành thực nghiệm Nghị 29/NQ đổi toàn diện xác định phát triển nâng cao chất lượng đội ngũ cán quản lý, giáo viên khâu then chốt q trình đổi GD Chúng tơi nhận thấy rằng, đội ngũ cán quản lý, giáo viên GDTX cần đào tạo bồi dưỡng để đổi phương pháp giáo dục, đào tạo đáp ứng nhu cầu DN Cùng với nhiệm vụ giải pháp Nghị 29/NQ-TW phát triển, nâng cao lực đội ngũ quản lý, giáo viên, Giải pháp điều kiện cần quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo nghề Trung tâm GDNN-GDTX - Biện pháp Tăng cường phát huy hiệu đường học nghề kết hợp với khởi nghiệp địa phương biện pháp đạt nhiều ý kiến đồng thuận cao Từ số liệu khảo sát cho thấy có 93,00% (xếp hạng 2) ý kiến cho cần thiết cần thiết, nhiên có có 92,67% (xếp hạng 7) ý kiến cho hiệu hiệu Điều cho thấy giải pháp đưa có tính đồng thuận cao, nhiều ý kiến quan tâm Tuy nhiên, thứ hạng biện pháp lại đứng thứ Nhiều ý kiến cho tính khả thi biện pháp chưa cao với đối tượng học sinh trường thực khởi nghiệp địa phương không đơn giản, em cần có độ chín suy nghĩ, cần có kinh nghiệm nguồn vốn cho việc khởi nghiệp Tuy nhiên, tác giả cho độ tuổi em ta cần giáo dục tạo cho em ý trí tâm, khát khao khởi nghiệp Chính tư tưởng khởi nghiệp khởi nguồn từ trường học sống lao động định hướng suy nghĩ cho em sau sau vài năm trải nghiệm nghề nghiệp - Biện pháp Thiết lập mối quan hệ trung tâm với sở sản xuất, doanh nghiệp địa bàn coi biện pháp tăng cường điều kiện thực hành nghề nghiệp học sinh Qua việc thiết lập mối quan hệ trung tâm với sở sản xuất giúp học viên cọ sát với nghề học, điều kiện đảm bảo cho việc sau trường học sinh tham gia vào thị trường lao động mà qua đào tạo lại Số liệu khảo sát cho thấy có 92,66% ý kiến cho cần thiết cần thiết 93,00% ý kiến cho hiệu hiệu xếp thứ hạng Kết cho thấy biện pháp vừa có tính cần thiết tính khả thi cao Hơn nữa, trực tiếp khảo sát 10 sở sản xuất, doanh nghiệp địa bàn, chủ doanh nghiệp nhiệt tình đón nhận học sinh thực hành, trải nghiệm doanh nghiệp Thông qua vấn, tác giả thấy rằng, nhu cầu tuyển dụng lao động qua đào tạo sở sản xuất doanh nghiệp quan tâm học sinh đào tạo có đủ điều kiện tốt nguyên tắc lao động nghề đó, tiếp cận nhanh cơng việc Ngồi ra, học sinh tham gia đào tạo nghề học tập tác phong nghề nghiệp, điểu kiện làm việc, xu phát triển nghề nghiệp Do đó, chủ sở sản xuất, doanh nghiệp yên tâm - Biện pháp Kết hợp việc dạy nghề với việc nói chuyện, trải nghiệm doanh nhân Biện pháp Các ý kiến cho cần thiết, cần thiết 93,00% (xếp hạng 6) tính khả thi lại cao, nhiều ý kiến cho khả thi khả thi (xếp hạng 2) Để tìm hiểu kỹ biện pháp vấn số chuyên gia giáo dục Nhìn chung ý kiến cho để giáo dục khởi nghiệp cho học sinh thông qua việc dạy nghề cần tạo môi trường cho em tiếp xúc với người tiếng, doanh nhân thành đạt, qua chia sẻ họ tác động không nhỏ tới niềm đam mê, hứng thú, thái độ nghề nghiệp em, giúp em có tâm ý trí khởi nghiệp Đây biện pháp mang tính kích thích tạo động lực bên học sinh - Biện pháp Tăng cường sở vật chất phục vụ cho việc dạy nghề phổ thông coi biện pháp nhằm tăng tính thực hành, thực nghiệm học sinh Biện pháp phù hợp với tinh thần đổi giáo dục, đào tạo Nghị 29/NQ-TW đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo, chuyển dịch việc tổ chức học tập cho học viên trọng đến việc học sinh không học kiến thức mà cần làm với kiến thức học Tăng cường sở vật chất phục vụ cho việc dạy nghề phổ thông hướng cần thiết tâm để nâng cao chất lượng đào tạo nghề phổ thông Phần lớn ý kiến giải pháp tập trung vào hai mức độ cần thiết hiệu Cụ thể, mức độ cần thiết cần thiết 93,00% tính khả thi mức độ hiệu hiệu 84,00% Với tỷ lệ cho thấy hầu kiến đồng tình với giải pháp này, đặc biệt bối cảnh ngày Nhìn vào tỷ lệ đánh giá cho thấy 51 (chiếm tỷ lệ 17,00%) ý kiến cho giải pháp không cần thiết, 48 (chiếm tỷ lệ 16,00%) ý kiến cho giải pháp không hiệu Để tìm hiểu rõ nguyên nhân ý kiến khơng đồng tình, chúng tơi vấn sâu số giáo viên TTGDNNGDTX 51 ý kiến khơng đồng tình Phần lớn ý kiến cho việc tăng cường sở vật chất cho trung tâm bối cảnh ngày khó khăn nguồn kinh phí hạn hẹp Do đó, tính khả thi đầu tư kinh phí khơng cao Tuy nhiên, nghiên cứu kỹ lưỡng CSVC TTGDNNGDTX Thanh Hà cho thấy, năm 2017 Trung tâm sáp nhập đổi tên từ Trung tâm KTTHHN TTDN, sáp nhập có số thiết bị nghề định số nghề phù hợp với xu phát triển nghề địa phương Việc tăng cường CSVC theo nghĩa biện pháp cần bổ sung thêm sở CSVC, trang thiết bị thiếu Để làm việc này, Trung tâm cần kiểm kê, rà soát mua sắm bổ sung Do vậy, biện pháp hồn tồn có tính khả thi tính hiệu thực - Biện pháp Huy động lực lượng tham gia dạy nghề gắn với GDKN cho học sinh giải pháp nhận ý kiến đồng thuận cao, đạt 96,00% tính khả thi, xếp thứ hạng 90,64% tính hiệu xếp thứ hạng biện pháp đề Giải pháp nhiều đồng tình, hưởng ứng nhà quản lý GD cấp chủ trương giáo dục ngành giáo dục quan tâm Trong giáo dục, đào tạo cần có tham gia gia đình nhiều lực lượng xã hội Trên đề xuất biện pháp tổ chức hoạt dạy nghề theo định hướng GDKN gắn với cộng đồng TTGDNN-GDTX huyện Thanh Hà mà cho yêu cầu cấp thiết góp phần thực tốt mục tiêu dạy nghề cho học sinh, thay đổi mạnh mẽ tới tư tưởng, tư học sinh mà đội ngũ giáo viên lực lượng tham gia hỗ trợ DN Trong đó, công việc tổ chức hoạt động DN, muốn nhấn mạnh việc cần phải đảm bảo nguyên tắc bản: kế thừa, phát huy mạnh hoạt động thực tiễn, tổng hợp kinh nghiệm tiên tiến, tạo nên vận động đồng nhân tố liên quan tới hoạt động DN theo định hướng GDKN gắn với cộng đồng; đảm bảo phù hợp biện pháp đề xuất với điều kiện kinh tế xã hội, đặc thù hoạt động dạy nghề TTGDNN-GDTX huyện Thanh Hà, phát huy ảnh hưởng nhiều mặt lực lượng giáo dục nhà trường Đối với biện pháp DN cho học sinh TTGDNNGDTX huyện Thanh Hà, tập trung làm rõ yêu cầu quan trọng bao gồm: Nhóm biện pháp 1: Nâng cao nhận thức cho lực lượng tham gia dạy nghề theo định hướng giáo dục khởi nghiệp dựa vào cộng đồng Nhóm biện pháp 2: Đổi nội dung, phương pháp tổ chức hoạt động dạy nghề nhằm hình thành cho học viên ý trí tinh thần khởi nghiệp Nhóm biện pháp 3: Các biện pháp hỗ trợ tổ chức chức hoạt động dạy nghề theo định hướng giáo dục khởi nghiệp dựa vào cộng đồng Các biện pháp nêu có mối quan hệ biện chứng, thống bổ trợ cho nhau, TTGDNN-GDTX huyện Thanh Hà cần thực đồng nhóm biện pháp, phát huy tác dụng biện pháp nhằm đáp ứng tốt yêu cầu DN giai đoạn Căn vào kết nghiên cứu đề tài, tác giả rút số kết luận, kiến nghị sau: Giáo dục hướng nghiệp có hoạt động DN phổ thông chức năng, nhiệm vụ TTGDNN-GDTX Nhiệm vụ này, trung tâm triển khai cho đối tượng học sinh trung tâm trường phổ thông địa bàn huyện Thanh Hà Đối với hệ niên, học sinh độ tuổi phổ thông, nội dung học tập bổ ích góp phần định hướng phát triển nghề nghiệp cho học sinh, chuẩn bị tham gia vào thị trường lao động Công tác dạy nghề phổ thông hạn chế nhiều mặt như: nội dung, tài liệu chương trình cập nhật; phương pháp học tập hình thức, đơn điệu nhàm chán; sở vật chất cho việc thực hành nghề thiếu thốn Điều ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng dạy nghề phổ thơng Bên cạnh đó, bối cảnh xã hội ngày lực lượng lao động dồi trình độ hạn chế Lao động phổ thông chiếm tỉ lệ lớn nông thông chưa qua đào tạo bản, khoa học có chất lượng Việc dạy nghề phổ thông theo định hướng GDKN hướng phù hợp, thực tiễn bối cảnh ngày Đảng Chính phủ quan tâm tạo lập cho hệ trẻ trào lưu khởi nghiệp Trên sơ nội hàm khải niệm công cụ, lý luận GDHN, DN phổ thông, đề tài khảo sát thực trạng tổ chức DN phổ thơng TTGDNN-GDTX huyện Thanh Hà để tìm mặt mạnh, phân tích nguyên nhân hạn chế, bất cập Thực tế khảo sát, phân tích số liệu cho thấy, việc triển khai DN phổ thông chưa ý tới chất lượng học nghề Bản thân học sinh chưa biết rõ việc lựa chọn nghề phù hợp, việc học nghề trọng tới yếu tố cộng điểm cho kỳ thi THPT quốc gia Cùng với nhận thức giáo viên đơn giản, hạn chế, coi nhẹ công tác dạy nghề Do vậy, kết phân tích số liệu điều tra, vấn thầy cô giáo, chuyên gia ghi nhận cho thấy hiệu DN TTGDNN-GDTX huyện Thanh Hà thấp, chưa tác động mạnh mẽ đến ý thức học nghề học sinh Nguyên nhân chủ yếu nhận thức cán bộ, giáo viên tham gia hoạt động DN này; với chưa phát huy vai trò cha mẹ học sinh lực lượng tham gia công tác DN này; điều kiện tổ chức CSVC thiếu thốn Phương tiện DN thiếu thốn Trên sở cụ thể hóa mục tiêu, nội dung, hình thức, điều kiện triển khai hoạt động DN theo định hướng GDKN gắn với cộng đồng, luận văn đề xuất biện pháp tổ chức hoạt động DN phổ thông nhằm giải tốt yêu cầu lý luận thực tiễn đặt với hoạt động địa bàn huyện Thanh Hà Luận văn nhấn mạnh việc cần phải đảm bảo nguyên tắc đề xuất giải pháp DN phổ thông định hướng GDKN là: kế thừa, phát huy mạnh hoạt động thực tiễn, tổng hợp kinh nghiệm tiên tiến, tạo lên vận động đồng nhân tố, lực lượng tham gia hỗ trợ; phù hợp với điều kiện KT-XH địa phương; phát huy ảnh hưởng nhiều mặt lực lượng tham gia giáo dục nhà trường - Tiếp tục có thị, hướng dẫn TTGDNNGDTX việc thực công tác GDHN DN phổ thông; hướng dẫn định hướng công tác đánh giá việc học nghề học sinh gắn với GDKN - Tập huấn cho giáo viên phương pháp tổ chức DN cho học sinh theo định hướng GDKN - Xây dựng Chương trình, tài liệu GDKN có định mức 105 tiết (tương đương với 105 tiết môn nghề phổ thông hành); học sinh học sau học song Chương trình cơng nhận cấp chứng nghề phổ thông - Hỗ trợ tài liệu địa phương liên quan tới công tác GDHN; biên soạn tài liệu GDKN phù hợp với huyện địa bàn tỉnh Hải Dương, có huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương; - Hỗ trợ, bổ sung kính phí, CSVC cho cơng tác DN phổ thơng; đào tạo, bồi dưỡng giáo viên công tác DN, đặc biệt DN theo định hướng GDKN - Lãnh đạo trung tâm cần tổ chức cho giáo viên quán triệt đầy đủ thị, nghị công tác GDHN, hoạt động DN phổ thông, tham gia đợt tập huấn, đồng thời tạo điều kiện cho giáo viên cập nhật thơng tin tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa phương, phát triển ngành nghề nhu cầu nhân lực đất nước huyện Thanh Hà - Tổ chức thảo luận ý nghĩa, nội dung, phương pháp tổ chức dạy nghề phổ thông theo định hướng GDKN - Hỗ trợ, kết nối công tác DN với lực lượng tham gia địa bàn, tạo môi trường trào lưu khởi nghiệp cho học sinh ngồi ghế nhà trường - Cần phát triển bổ sung sở lý luận công tác DN phổ thông theo hướng DN theo định hướng GDKN Ngay khóa đào tạo giáo viên trường sư phạm cần trang bị cho sinh viên nội dung liên quan tới GDKN, Giáo dục kinh doanh nhà trường phương pháp tổ chức giáo dục cho sinh viên sư phạm - Quá trình thực tập phạm sinh viên trường phổ thông, TTGDNN-GDTX cần đánh giá cao, vị trí ưu tiên định hướng giáo dục ... hương -Đề xuất biện pháp tổ chức dạy nghề theo định hướng giáo dục khởi nghiệp dựa vào cộng đồng trung tâm giáo dục nghề nghiệp -giáo dục thường xuyên huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương - Nâng cao... dung dạy nghề theo định hướng giáo dục khởi nghiệp dựa vào cộng đồng Để truyền tải Biện pháp 4: Đổi phương pháp tổ chức hoạt động dạy nghề Để đổi phương pháp tổ chức hoạt động dạy nghề cần quan tâm. .. quan tâm trình đào tạo nghề - Các biện pháp hỗ trợ tổ chức chức hoạt động dạy nghề theo định hướng giáo dục khởi nghiệp dựa vào cộng đồng - Biện pháp 8: Tăng cường sở vật chất phục vụ cho việc dạy
- Xem thêm -

Xem thêm: NHỮNG BIỆN PHÁP tổ CHỨC dạy NGHỀ THEO ĐỊNH HƯỚNG GIÁO dục KHỞI NGHIỆP tại TRUNG tâm GIÁO dục NGHỀ NGHIỆP GIÁO dục THƯỜNG XUYÊN THANH hà, hải DƯƠNG , NHỮNG BIỆN PHÁP tổ CHỨC dạy NGHỀ THEO ĐỊNH HƯỚNG GIÁO dục KHỞI NGHIỆP tại TRUNG tâm GIÁO dục NGHỀ NGHIỆP GIÁO dục THƯỜNG XUYÊN THANH hà, hải DƯƠNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn