CƠ sở lý LUẬN về QUẢN lý HOẠT ĐỘNG tư vấn HƯỚNG NGHIỆP CHO học SINH TRUNG học PHỔ THÔNG

45 22 0
  • Loading ...
1/45 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2019, 11:12

SỞ LUẬN VỀ QUẢN HOẠT ĐỘNG VẤN HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH THPT Tổng quan nghiên cứu vấn hướng nghiệp phát triển mạnh hệ thống giáo dục xem cơng cụ hữu hiệu mang tính chiến lược nhằm đảm bảo chất lượng giáo dục tạo phù hợp hoạt động nhà trường thị trường lao động xã hội để hướng tới việc tăng cường chức xã hội sở giáo dục bối cảnh hội nhập cạnh tranh phát triển lành mạnh Đồng thời, vấn hướng nghiệp coi điều kiện thiếu cho lựa chọn phát triển đắn nghề nghiệp hệ trẻ Các nghiên cứu nước Hướng nghiệp xuất Mỹ, năm 1850 đến 1940, gắn liền với cá nhân Francis Galton, Wilheim Wundt, James Cattell, Alfred Binet, Frank Parsons, Robert Yerkes, E K Strong Cuối năm 1800, hệ thống công nghiệp với quy mô lớn đời làm thay đổi mạnh mẽ môi trường làm việc điều kiện sống Khu vực đô thị phát triển, với tốc độ phát triển tập trung hố cơng nghiệp thu hút nhiều người dân lao động từ khu vực nông thôn Để đáp ứng yêu cầu nhà máy công nghiệp điều kiện sống khắc nghiệt, chật chội khu nhà ổ chuột, nhu cầu đổi xuất hiện, vài nhà nghiên cứu bắt đầu quan tâm đến hành vi người, quan tâm đến điều kiện sống làm việc xã hội bị thay đổi cách mạng công nghiệp Những điều kiện khách quan để phôi thai cho đời ngành khoa học, ngành tham vấn nghề [13] Nước Mỹ phòng vấn nghề giới Frank Parsons thành lập vào năm 1908 Boston Nhiệm vụ phòng vấn cho niên nhu cầu tìm kiếm công ăn việc làm giúp cho họ chọn nghề phù hợp với lực, sở trường mình, nói cách khác, họ giúp cho học sinh lựa chọn công việc cách khôn ngoan, thực việc di chuyển tiếp cận từ trường học đến công việc phù hợp Hiện nay, Mỹ kết hợp chặt chẽ việc vấn nghề với chương trình cơng nghệ dạy nghề, họ đưa môn “Hướng dẫn chọn nghề” (Career Guidance) vào giảng dạy trường phổ thông Từ bậc trung học đến đại học cố vấn tâm làm việc trường Công việc họ xuất phát từ nhu cầu lựa chọn nghề phù hợp tương lai học sinh, họ đưa lời khuyên cho học sinh nên nộp đơn xin vào học trường đại học phù hợp với trình độ khiếu học sinh Chương trình giáo dục THPT cấu tạo mềm, gồm chương trình A B Từ vào học lớp 9, người cố vấn cho học sinh nên học theo chương trình tuỳ theo nhu cầu, nguyện vọng em sau muốn học lên đại học ngành hay sau học xong phổ thông làm Cuốn sách “Hướng dẫn chọn nghề” xuất năm 1948 Pháp xem sách nói hướng nghiệp Nội dung sách đề cập đến phát triển đa dạng ngành nghề xã hội phát triển cơng nghiệp từ rút kết luận coi giáo dục hướng nghiệp vấn đề quan trọng thiếu xã hội ngày phát triển nhân tố thúc đẩy xã hội phát triển Ở Liên Xô (cũ) vào năm 29, 30 kỷ XX, vấn đề hướng nghiệp cho HS nhà khoa học lãnh đạo quyền Xơ viết đặc biệt quan tâm V.I Lênin thị yêu cầu phải cho HS làm quen với khoa học kỹ thuật, làm quen với sở sản xuất đại N.K Crupxkaia - nhà giáo dục học lỗi lạc nêu lên luận điểm “Tự chọn nghề” cho thanh, thiếu niên Theo bà, thông qua hướng nghiệp, trẻ em phải nhận thức sâu sắc hướng phát triển kinh tế đất nước, nhu cầu sản xuất cần yêu cầu mà xã hội đề trước em lĩnh vực lao động sản xuất Mặt khác, công tác hướng nghiệp lại phải giúp cho trẻ em phát triển hứng thú lực nghề nghiệp, giáo dục cho em thái độ lao động đúng, động chọn nghề sáng Từ em thái độ tự giác việc chọn nghề Ở nước khu vực Châu Á quan tâm đến vấn đề Tại trường trung học phổ thông, dù trường công lập hay thục em bắt đầu xuất nhu cầu tìm hiểu lựa chọn nghề nghiệp tương lai Và việc định hướng tương lai cho học sinh năm lớp 10 thông qua hoạt động câu lạc hướng dẫn riêng cho em giáo viên chủ nhiệm Lớp 11 nhà trường mời giảng viên bên sinh viên trường hay lãnh đạo doanh nghiệp đến nói chuyện kinh nghiệm thân hay hoạt động doanh nghiệp họ Lớp 12 nhà trường tổ chức cho học sinh tham quan để định hướng cho tương lai Ngoài nội dung giáo dục bắt buộc chương trình dạy học, đa số nước mơn tự chọn tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh phát triển xu hướng học lên (Academic) học nghề phù hợp với nhu cầu xã hội nhu cầu điều kiện cụ thể học sinh [25] Như vậy, việc điểm qua tình hình số nước giới cho ta thấy việc vấn hướng nghiệp cho học sinh phổ thông xu tất yếu thời đại Vì vậy, hướng nghiệp đòi hỏi đánh giá dựa kết hợp tiêu chí giáo dục dự báo nhân cách tương lai Nhà trường cần phải nhà vấn hướng nghiệp chuyên môn để giúp học sinh lựa chọn khố học thích hợp với nhu cầu, hứng thú, lực học sinh (có tính đến nhu cầu thị trường lao động), dự báo khó khăn học tập giúp học sinh giải khó khăn Các nghiên cứu nước Những năm 60 kỉ XX, Việt Nam, lí luận thực tiễn hướng nghiệp bắt đầu phát triển chủ yếu dựa sởluận kinh nghiệm thực tiễn hướng nghiệp Liên Xô Thời kì đầu, quan niệm hướng nghiệp đơi với giáo dục lao động, để định hướng nghề nghiệp cho học sinh trước hết cần giáo dục cho học sinh thái độ sẵn sàng bước vào hoạt động nghề nghiệp Quan điểm thể rõ “Một số vấn đề giáo dục lao động” Đến đầu năm 80, xuất nhu cầu đẩy mạnh giáo dục lao động, cơng nghiệp hóa – Hiện đại hóa nhằm chuẩn bị kĩ cho học vào sống hướng nghiệp thực nhà nước trọng đến Trong thời gian viết tác giả Phạm Tất Dong, Nguyễn Thị Bình, Đoàn Chi, Đặng Danh Ánh, Nguyễn Minh Đường, Nguyễn Văn Hộ đề cập đến trách nhiệm nhà trường việc định hướng nghề cho học sinh, biện pháp hướng nghiệp cho học sinh xây dựng số sởluận tảng hướng nghiệp Các nhà khoa học sâu nghiên cứu vấn đề lí luận chung hướng nghiệp giáo Dục hướng nghiệp, khái quát mục tiêu, nội dung, đường hướng nghiệp nhà trường phổ thông Khẳng định vị trí vai trò hướng nghiệp giáo Dục hướng nghiệp nhà trường THPT Chính nghiên cứu tác giả sở lí luận, thực tiễn cho việc thực giáo Dục hướng nghiệp nhà trường phổ thông Tiếp cận theo hướng vấn nghề nước ta: Những năm 80, tác giả Phạm Huy Thụ, Phạm Ngọc Luận, Phạm Tất Dong, Nguyễn Thế Trường, Đoàn Chi, Cù Nguyên Hanh tiến hành nghiêu cứu xây dựng nội dung phương pháp vấn nghề cho số thương binh học nghề sau kết thúc chiến tranh Các tác giả Đặng Danh Ánh, Phạm Đức Quang, Phạm Ngọc Anh, Đỗ Thị Hòa với Nguyễn Viết Sự nghiên cứu đề tài “Mô tả nghề đào tạo nhằm mục đích hướng nghiệp” cơng trình tập trung đề cập đến việc xây dựng phòng hướng nghiệp việc vấn nghề trường nghề trường phổ thơng Tuy nhiên, cung cấp nhiều liệu q giá cho cơng tác hướng nghiệp trường phổ thông Cùng thời gian Phạm Huy Thụ, Phạm Tất Dong, Nguyễn Thế Trường biên soạn tài liệu sinh hoạt hướng nghiệp cho học sinh cuối cấp phổ thông sở lớp phổ thơng trung học, đề cập rõ rệt vấn đề vấn nghề xây dựng nhiều họa đồ nghề giá trị thực tiễn để phục vụ vấn nghề Thực trạng công tác vấn hướng nghiệp nhiều tác giả nghiên cứu Nguyễn Viết Sự, Hà Thị Đức, Lưu Xuân Mới Các tác giả đề cập đến vấn đề nội dung vấn hướng nghiệp nghèo nàn, chưa thu hút đáp ứng nhu cầu cần vấn học sinh THPT, người làm công tác vấn hướng nghiệp nhận thức rõ tầm quan trọng cấp thiết công tác học sinh họ lại thiếu thông tin điều kiện cấp thiết để làm tốt Bên cạnh tác giả nói đến nhân tố ảnh hưởng đến lựa chọn nghề học sinh họ cho việc lựa chọn nghề nghiệp phần lớn cá nhân học sinh định (chiếm 50%), chịu tác động từ gia đình giáo viên Trong nghiên cứu tác giả Lê Khắc Thìn vấn đề “Tìm hiểu thực trạng lựa chọn nghề nghiệp học sinh lớp 12 công tác hướng nghiệp trường THPT” nhấn mạnh đến nguyện vọng chọn nghề học sinh Do nước ta mở cửa phát triển kinh tế nhiều thành phần, hợp tác kinh tế với nhiều nước giới, em xu hướng vào trường thuộc lĩnh vực kinh tế, công nghệ tiên tiến Như vậy, định hướng học sinh vào trường phát triển theo xu phát triển xã hội Tuy nhiên, nhiều em chọn nghề theo rung cảm từ nhỏ, từ mẫu người tưởng, em chọn nghề theo vui thích cá nhân, theo yêu cầu cha mẹ Do khơng phù hợp sở thích nguyện vọng Hầu hết em cho nghề em thích phù hợp sở thích khả thân, yêu thích nghề phù hợp với nguyện vọng xã hội coi trọng 20% học sinh cho biết chưa hiểu rõ nghề nên khơng biết thích gì? Bên cạnh đó, hiểu biết học sinh nghề định chọn ít, chưa sâu sắc, khơng rõ ràng, cụ thể Những nguồn thông tin quan trọng (cha mẹ, thầy cô, phương tiện thông tin đại chúng) để giúp cho em nhận thức đắn nghề nghiệp chưa phát huy hết tác dụng Vì vậy, biểu tượng nghề nghiệphọc sinh định chọn không rõ ràng, phiến diện điều dễ hiểu [32] Tác giả Nguyễn Ngọc Minh cơng trình nghiên cứu “Nhận thức giáo viên vấn hướng nghiệp nhà trường THPT” nêu lên thực trạng vấn hướng nghiệp nhà trường THPT hầu hết trường THPT giáo viên kiêm nhiệm thêm cơng tác này, q trình chuẩn bị thơng tin, kiến thức cho công tác vấn hướng nghiệp nhà trường giáo viên mang tính tự phát, chưa hệ thống Tác giả nêu lên thái độ giáo viên vai trò vấn hướng nghiệp nhà trường, đa số giáo viên nhận biết Khái niệm quản Theo Fredrich Wiliam Taylor (1956 – 1915) với thuyết quản khoa học “Quản biết xác điều bạn muốn người khác làm sau hiểu họ hồn thành cơng việc cách tốt rẻ nhất” [20] Theo Henry Fayol (1841 – 1925) với thuyết quản hành cho “Quản gồm năm chức bản: (i) kế hoạch hóa, (ii) tổ chức, (iii) huy, (iv) phối hợp, (v) kiểm tra” mà sau chúng kết hợp thành chức năng: kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo, kiểm tra [20] Theo Max Weber (1864 – 1920) với thuyết quản bàn giấy đưa phác đồ chi tiết việc quản để tổ chức vận hành thông qua bẩy đặc trưng: “(i) hệ thống thức quy tắc; (ii) Khách quan lạnh lùng; (iii) Phân công lao động; (iv) Cấu trúc thứ bậc; (v) Cấu trúc quyền hạn chi tiết; (vi) Cam kết nghiệp suốt đời; (vii) Tính lí [21] Theo Nguyễn Quốc Chí Nguyễn Thị Mỹ Lộc “Hoạt động quản tác động định hướng, chủ đích chủ thể quản đến khách thể quản tổ chức nhằm vận hành đạt mục đích tổ chức” [20] Theo lí luận Chủ nghĩa Mác – Lê nin “Quản xã hội cách khoa học tác động ý thức chủ thể quản toàn hay hệ thống khác xã hội sở nhận thức vận dụng đắn quy luật khách quan vốn nhằm đảm bảo cho hoạt động phát triển tối ưu theo mục đích đặt ra” [4] Tóm lại: Quản tác động chủ thể quản thông qua công cụ quản nguồn lực tạo lập môi trường phù hợp để đối tượng quản hoàn thành tốt nhiệm vụ làm cho tổ chức tồn phát triển đạt mục đích Theo cách tiếp cận chức hoạt động quản bốn chức chủ yếu, là: kế hoạch hóa, tổ chức, lãnh đạo kiểm tra Quản hoạt động vấn hướng nghiệp Là điều phối hoạt động, lựa chọn nhân sự, tập hợp người, vận động đội ngũ, giải trục trặc, huy động nguồn lực, tạo môi trường hỗ trợ tích cực cho hoạt động vấn hướng nghiệp cho học sinh Nguyên tắc quản hoạt động vấn hướng nghiệp trường phổ thông Hoạt động vấn hướng nghiệp cần phải thống với hoạt động giáo dục khác nhà trường Nguyên tắc đòi hỏi hoạt động vấn hướng nghiệp nhà trường phải góp phần hình thành nhân cách tồn diện cho học sinh; mặt khác, giáo dục hướng nghiệp phải tiến hành đồng với nội dung giáo dục khác, nhằm đảm bảo giáo dục tác động thống lên nhân cách người học Hoạt động hướng nghiệp nhà trường nhiệm vụ trang bị cho học sinh hiểu biết giới nghề nghiệp, yêu cầu nghề… hình thành lực nghề nghiệp, lực nhận thức, lực sáng tạo; bồi dưỡng, trau dồi tình cảm nghề nghiệp sở hiểu biết nghề, vinh quang khó khăn mà cá nhân phải trải qua Các hoạt động hướng nghiệp tổ chức nhà trường giai đoạn, lứa tuổi, khối lớp cần tạo điều kiện để mở rộng hoạt động trí tuệ học sinh, hình thành cho học sinh thị hiếu thẩm mỹ lành mạnh khả thích ứng cao với nghề Hoạt động vấn hướng nghiệp cần phải thực theo trật tự logic khoa học phù hợp với đối tượng Ngun tắc đòi hỏi q trình GDHN phải tiến hành cho trình tiếp thu tri thức kỹ nghề nghiệp ngành, nghề khác HS cần phải diễn theo trình tự nghiêm ngặt, phù hợp với logic khoa học lĩnh vực nghề nghiệp tương ứng, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lứa tuổi lao động nhận thức HS Chỉ sở nguyên tắc mà trình lĩnh hội tri thức nghề nghiệp HS diễn cách ý thức, HS khả vận dụng linh hoạt, hiệu tri thức học vào trình lao động thực tiễn Hoạt động vấn hướng nghiệp cần đảm bảo tính phân hố cá biệt hóa Để đảm bảo tính giáo dục hoạt động hướng nghiệp làm cho hoạt động hướng nghiệp đạt hiệu quả, trình giáo dục hướng nghiệp cần phải tuân thủ tính phân hố tính cá biệt hóa Bởi vì, sở nhận định, đánh giá đắn lực, sở trường, khả hoạt động trí tuệ thể lực học sinh, đem lại hiệu cho việc lĩnh hội tri thức kỹ liên quan đến nghề khác Như biết, nghề khác xã hội yêu cầu riêng người lao động tri thức, kỹ năng, thái độ, sức khoẻ… Trong khi, người khả đáp ứng yêu cầu nghề hay số nghề định xã hội lĩnh vực ấy, người gắn bó máu thịt với nghề, theo nghề suốt đời Trong xã hội đại, hệ thống nghề nghiệp trạng thái biến động phát triển khoa học công nghệ Do dó, đảm bảo phân hố cá biệt GDHN trở nên quan trọng nhằm giúp HS chọn nghề gắn bó với nghề mà chọn Hoạt động vấn hướng nghiệp đảm bảo tính thực tiễn Tính thực tiễn nguyên tắc cần phải quán triệt trình GDHN Mục đích cao cuối tồn hệ thống giáo dục đảm bảo cho giáo dục phục vụ tốt yêu cầu thực tiễn, trở thành động lực thúc đẩy thực tiễn phát triển Trong trình hướng nghiệp, đảm bảo tính thực tiễn làm tăng khả ứng dụng kiến thức học vào thực tế, giúp HS trở thành người khả sáng tạo thích nghi nhanh chóng với xã hội đầy biến động ngày Các yếu tố ảnh hưởng đến quản hoạt động vấn hướng nghiệp nhà trường phổ thông Chủ thể quản Chủ thể quản ảnh hưởng lớn đến hoạt động vấn hướng nghiệp nhà trường phổ thông đạo rõ ràng định hướng cấp lãnh đạo đạo rõ ràng chức quản (Kế - tổ - đạo – kiểm) giúp cho hoạt động hiệu Bên cạnh nhận thức đội ngũ giáo viên nhà trường với công tác vấn hướng nghiệp cho học sinh quan trọng hết lực lượng quản trực tiếp hoạt động vấn hướng nghiệp cho học sinh Đối tượng quản Đối tượng quản chịu chi phối trực tiếp chủ thể quản hoạt động vấn hướng nghiệp bao gồm: Học sinh phụ huynh học sinh tài liệu vấn hướng nghiệp cho học sinh Sự nhận thức học sinh vai trò hướng nghiệp với việc tìm hiểu, lựa chọn phấn đấu nghề nghiệp nhận thức phụ huynh với việc lựa chọn nghề nghiệp học sinh yếu tố chịu quản chủ thể quản Môi trường quản Chủ thể quản quản đối tượng quản môi trường quản hoạt động vấn hướng nghiệp bao gồm: Hoạt động trải nghiệm thực tiễn tìm hiểu nghề nghiệp cho học sinh- Sự biến đổi nhu cầu nghề nghiệp xã hội- Thực tiễn đào tạo nghề mơ hình đào tạo nghê nghiệp xã hội (tất mức độ đào tạo nghề) ảnh hưởng lớn đến hoạt động vấn hướng nghiệp mơi trường quản tốt ảnh hưởng tốt chủ thể quản tác động đến đối tượng quản hiệu quản cách tốt Vận dụng thuyết quản vào việc quản hoạt động vấn hướng nghiệp trường THPT Kết hoạch hoá hoạt động vấn hướng nghiệp Kế hoạch hóa hoạch định cơng việc cần thực cách chủ động khoa học Kế hoạch hóa chức đầu tiên, giúp trù liệu cho việc thực đạt kết tốt Kế hoạch hoá chức quan trọng việc lãnh đạo, soạn thảo thông qua định quản quan trọng Kế hoạch hoá hoạt động vấn hướng nghiệp nhà trường phổ thông thể cơng việc: Xây dựng kế hoạch hóa công tác đạo tổ chức hoạt động vấn hướng nghiệp Xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động vấn hướng nghiệp tổng thể Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nâng cao lực cho cán tham gia hoạt động vấn hướng nghiệp Xây dựng kế hoạch phối kết hợp chặt chẽ với cha mẹ, lực lượng khác công tác vấn hướng nghiệp cho học sinh Xây dựng kế hoạch đánh giá hiệu hoạt động vấn Xây dựng quy chế thi thua, khen thưởng giáo viên tham gia vấn hướng nghiệp Xây dựng kế hoạch huy động nguồn lực tài cho hoạt động vấn hướng nghiệp Xây dựng kế hoạch vấn, tuyên truyền cấp thiết hoạt động vấn hướng nghiệp đến với học sinh Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ tham gia vào hoạt động vấn hướng nghiệp Xây dựng kế hoạch, nội dung, phương pháp vấn hướng nghiệp lồng nghép mơn học liên quan Xây dựng kế hoạch phát triển nội dung vấn hướng nghiệp cho phù hợp với thực tiễn nhà trường địa phương Tổ chức quản hoạt động vấn hướng nghiệp Chức tổ chức quản giáo dục thiết kế cấu, phương thức quyền hạn hoạt động phận (cơ quan) quản giáo dục cho phù hợp với mục tiêu tổ chức Đây chức phát huy vai trò, nhiệm vụ, vận hành sức mạnh tổ chức thực hiệu nhiệm vụ quản Trong đề tài, tổ chức quản hoạt động vấn hướng nghiệp Tổ chức công tác đào tạo, bồi dưỡng cán làm công tác vấn hướng nghiệp gồm hoạt động:Xây dựng phát triển chương trình vấn hướng nghiệp cho học sinh; xây dựng kế hoạch vấn hướng nghiệp (cho học sinh, cho phụ huynh,v.v…); huy động sử dụng nguồn lực cho hoạt động vấn hướng nghiệp.; tổ chức hoạt động vấn hướng nghiệp; hoat động kiểm tra, đánh giá hiệu vấn hướng nghiệp; định hướng, phát triển đội ngũ vấn hướng nghiệp; việc đào tạo bồi dưỡng chuyên môn cho cán làm công tác vấn hướng nghiệp Chỉ đạo thực hoạt động vấn hướng nghiệp Đây chức thể lực người quản lí Sau hoạch định kế hoạch xếp tổ chức, người cán quản phải điều khiển, đạo cho hệ thống hoạt động theo kế hoạch nhằm thực mục tiêu đề Trong hoạt động vấn hướng nghiệp đề tài, đạo thực hoạt động vấn hướng nghiệm gồm có: Thực trạng công tác đạo hoạt động vấn hướng nghiệp gồm:Chỉ đạo việc đào tạo, bồi dưỡng cán làm công tác quản lý: Bồi dưỡng sở luận khoa học hoạt động vấn hướng nghiệp; Bồi dưỡng kĩ vấn hướng nghiệp theo nhóm; Bồi dưỡng kĩ vấn hướng nghiệp cá nhân; Bồi dưỡng kĩ đánh giá đặc điểm tâm cá nhân học sinh; Bồi dưỡng kĩ tìm hiểu nghề nghiệp xây dựng mơ tả nghề nghiệp; Bồi dưỡng kĩ tìm hiểu, nghiên cứu biến động nghề nghiệp xã hội; Bồi dưỡng kĩ vấn lựa chọn sở đào tạo nghề; Bồi dưỡng kĩ nưng vấn xây dựng kế hoạch phát triển nghề nghiệp cho học sinh; Bồi dưỡng kĩ phối kết hợp lực lượng giáo dục việc vấn hướng nghiệp cho học sinh; Bồi dưỡng kĩ đánh giá hiệu hoạt động vấn hướng nghiệp; Bồi dưỡng kĩ đánh giá Chỉ đạo việc tăng cương sở vật chất cho hoạt động hướng nghiệp gồm: Tài liệu phục vụ cho công tác vấn hướng nghiệp; Trang thiết bị hỗ trợ cho hoạt động vấn hướng nghiệp (máy tính, máy chiếu.v.v ); Trang thiết bị hoạt động vấn hướng nghiệp (trắc nghiệm lực, đánh giá thể lực….Bộ dụng cụ hướng nghiệp); Phòng hướng nghiệp (các hình ảnh nghề nghiệp, phim ảnh nghề nghiệp, mơ hình nghề nghiệp, v.v…); Nguồn kinh phí cho hoạt động hướng nghiệp; Kiểm tra hoạt động vấn hướng nghiệp Chức kiểm tra chức cố hữu quản Khơng kiểm tra khơng quản Kiểm tra chức xuyên suốt trình quản chức cấp quản Kiểm tra hoạt động nhằm thẩm định, xác định hành vi cá nhân hay tổ chức trình thực định Trong đề tài, hoạt động kiểm tra hoạt động vấn hướng nghiệp gồm: Kiểm tra mức độ thực nội dung hoạt động vấn hướng nghiệp:Tư vấn việc giúp học sinh nhận diện đánh giá lực thân em việc định hướng nghề nghiệp ; vấn bối cảnh xã hội với phát triển nghề nghiệp, nhu cầu nghề nghiệp xã hội; vấn phát triển sở đào tạo nghề lựa chọn sở đào tạo nghề; vấn nghề đặc điểm yêu cầu nghề cho học sinh hiểu nhận biết nghề; vấn chọn nghề phù hợp với hoàn cảnh (hồn cảnh gia đình, lực thân, nhu cầu xã hội, v.v…); vấn việc xây dựng kế hoạch phát triển nghề nghiệp cá nhân học sinh Kiểm tra hiệu hình thức hoạt động vấn hướng nghiệp:Tư vấn hướng nghiệp thông qua hoạt động chào cờ, sinh hoạt lớp ; vấn hướng nghiệp thơng qua hoạt động ngoại khóa; vấn hướng nghiệp thơng qua hoạt động trải nghiệm, tìm hiểu thực tiễn nghề nghiệp ; vấn hướng nghiệp thông qua sinh hoạt câu lạc nghề nghiệp ; vấn hướng nghiệp thông qua học hướng nghiệp ; vấn hướng nghiệp thông qua toạ đàm, hội nghị với nhà vấn, doanh nhân, tổ chức xã hội ; vấn hướng nghiệp qua buổi sinh hoạt đoàn niên ; vấn hướng nghiệp thông qua dạy học môn học lớp học (giáo dục lồng nghép) ; vấn toạ đàm định hướng nghề nghiệp cha mẹ học sinh ; vấn hướng nghiệp thông qua truyền thông việc ứng dụng công nghệ thông tin Kiểm tra mức độ tham gia đội ngũ thực hoạt động vấn hướng nghiệp : Cán quản (Ban giám hiệu); Giáo viên chuyên trách; Giáo viên hợp tác; Cán đoàn thể; Cha mẹ học sinh; Các lực lượng đoàn thể xã hội; Các tổ chức xã hội; Các chuyên gia vấn hướng nghiệp; Các nhà tuyển dụng/ doanh nghiệp; Ban đại diện cha mẹ học sinh; Những học sinh thành đạt nhà trường Kiểm tra phù hợp nội dung vấn hướng nghiệp với thực tiễn học sinh : Nội dung kiến thức vấn hướng nghiệp; Hình thức tổ chức vấn hướng nghiệp; Phương pháp tổ chức vấn hướng nghiệp; Điều kiện thực tiễn tổ chức vấn hướng nghiệp Quản hoạt động vấn hướng nghiệp cho học sinh tiến hành nghiên cứu nhiều nước giới (Châu Âu, Á) đề cập đến nghiên cứu nhiều diễn giả, nhà quản vấn đề Để thực nghiên cứu hoạt động vấn hướng nghiệp nghề nghiệp, luận văn khái niệm liên quan khái niệm “nghề”, khái niệm “chọn nghề”, khái niệm “hướng nghiệp” khái niệm “tư vấn hướng nghiệp” cách rõ nét, sâu sắc kế thừa nhà khoa học nước Để quản hiệu quả, chương vận dụng kiến thức quản giáo dục sang quản hoạt động hướng nghiệp nhà trường phổ thông Trong quản hoạt động vấn hướng nghiệp nhiều hướng tiếp cận song luận văn tiếp cận cách logic, gắn kết thống Luận văn phân tích sâu tổ chức quản hoạt động vấn hướng nghiệp để xây dựng đường quản hoạt động vấn hướng nghiệp nhà trường phổ thơng góp phần định hướng nghề nghiệp theo nhu cầu xã hội, giúp học sinh THPT làm quen tiếp xúc với nghề để chọn nghề cho phù hợp tương lai ... định hướng nghề cho học sinh, biện pháp hướng nghiệp cho học sinh xây dựng số sở lí luận tảng hướng nghiệp Các nhà khoa học sâu nghiên cứu vấn đề lí luận chung hướng nghiệp giáo Dục hướng nghiệp, ... nghề cho tư ng lai Nhận định tác giả Các cơng trình nghiên cứu nước làm rõ nội dung tư vấn hướng nghiệp cho học sinh, nhiên, chưa có cơng trình nghiên cứu việc quản lý hoạt động tư vấn hướng nghiệp. .. Chính vậy, dựa tảng tư vấn hướng nghiệp, tiến hành đề tài nghiên cứu việc quản lý hoạt động tư vấn hướng nghiệp cho học sinh nhà trường phổ thơng, nhằm mục đích thúc đẩy hoạt động ngày hiệu quả,
- Xem thêm -

Xem thêm: CƠ sở lý LUẬN về QUẢN lý HOẠT ĐỘNG tư vấn HƯỚNG NGHIỆP CHO học SINH TRUNG học PHỔ THÔNG , CƠ sở lý LUẬN về QUẢN lý HOẠT ĐỘNG tư vấn HƯỚNG NGHIỆP CHO học SINH TRUNG học PHỔ THÔNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn