THỰC TRẠNG GIÁO dục kỹ NĂNG SỐNG CHO học SINH ở các TRƯỜNG TIỂU học xã tân PHÚ ĐÔNG, THÀNH PHỐ SA đéc, TỈNH ĐỒNG THÁP THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CỘNG ĐỒNG

60 40 0
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2019, 11:02

THỰC TRẠNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNGCHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌCXÃ TÂN PHÚ ĐÔNG, THÀNH PHỐ SA ĐÉC, TỈNH ĐỒNG THÁP THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆMCỘNG ĐỒNG - Thực trạng giáo dục trường Tiểu học Tân Phú Đông, tỉnh Đồng Tháp Tân Phú Đơngtrường Tiểu học cơng lập Quy mô trường, lớp ổn định từ nhiều năm gần đây.Từ đó, số giáo viên Tiểu học ổn định theo Riêng giáo viên dạy môn chuyên biệt, mơn tự chọn mơn đặc thù có tăng lên theo nhu cầu phát triển chất lượng giáo dục toàn diện Công tác phổ cập giáo dục Tiểu học có nhiều tiến cơng nhận đạt phổ cập giáo dục Tiểu học độ tuổi nhiều năm liền Cấp Tiểu học có số học sinh lí tưởng, trung bình khơng q 35 HS/lớp; Tỉ lệ giáo viên/lớp dần nâng cao từ 1,2 GV/lớp mà đạt 1,5 GV/lớp; tỉ lệ HS/GV lại lí tưởng trung bình từ 30 HS/GV; tỉ lệ lớp/phòng học từ lớp/1 phòng, điều kiện thuận lớp để tổ chức học buổi/ngày để nâng cao chất lượng giáo dục Đội ngũ CB-GV cấp Tiểu học đảm bảo số lượng, cấu môn học Trình độ đào tạo đạt chuẩn hóa trở theo quy định (đạt 100%), tỉ lệ chuẩn (Cao đẳng, Đại học,…) đạt 75,5% (tăng 20% so với năm trước) Trình độ đào tạo đội ngũ cấp Tiểu học cao thể phấn đấu tâm không ngừng học tập cán bộ, giáo viên toàn cấp tiểu học Đây điều kiện để nâng cao tay nghề điều kiện tiên cho việc nâng cao chất lượng giáo dục Tiểu học thời gian tới Số phòng học ln ổn định đảm bảo lớp /1 phòng học, để đủ số phòng học buổi/ngày Đảm bảo điều kiện nâng cao chất lượng giáo dục tồn diện có 2/2 trường công nhận đạt chuẩn quốc gia Tỉ lệ học sinh bỏ học giảm xuống đáng kể Chất lượng dạy học ổn định nâng cao hàng năm Chất lượng đội ngũ giáo viên dạy giỏi cấp ngày phát triển Các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt trì phát huy tác dụng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện nhà trường - Khảo sát thực trạng GD KNS thông qua HĐ TNCĐ cho HS trường Tiểu học Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp - Mục tiêu khảo sát Thu thập số liệu, thơng tin xác, cụ thể nhận thức, thực trạng giáo dục KNS thông qua HĐ TNCĐ cho HS trường Tiểu học Tân Phú Đơng phân tích kết quả, tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến thực trạng - Nội dung khảo sát (1)Thực trạng nhận thức giáo dục KNS cho HS trường Tiểu học Tân Phú Đông thông qua HĐ TNCĐ; (2)Thực trạng nội dung GD KNS cho HS trường Tiểu học Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc thông qua HĐ TNCĐ; (3)Thực trạng quy trình GD KNS cho HS trường Tiểu học Tân Phú Đông thông qua HĐ TNCĐ; (4)Thực trạng phương pháp GD KNS cho HS trường Tiểu học Tân Phú Đông thơng qua HĐ TNCĐ; (5)Thực trạng loại hình GD KNS cho HS trường Tiểu học Tân Phú Đông thông qua HĐ TNCĐ; (6)Thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến GD KNS cho HS trường Tiểu học Tân Phú Đông thông qua HĐ TNCĐ; -.Đối tượng khảo sát: 50 phiếu dành cho CB-GV, 100 phiếu dành cho học sinh 100 phiếu dành cho đối tượng cha mẹ học sinh hai trường Tiểu học Tân Phú Đông -Phương pháp khảo sát (1) Phương pháp quan sát: quan sát số hoạt động chủ yếu học sinh học tập quan sát biểu hoạt động giáo dục khác Tiến hành quan sát lớp trường Tiểu học Tân Phú Đông (2) Phương pháp vấn: Trong trình khảo sát tiến hành vấn thầy, cô giáo CBQL, HS PHHS trường Tiểu học Tân Phú Đông (3) Phương pháp điều tra phiếu hỏi: Tiến hành khảo sát giáo viên, CBQL học sinh (lớp 5) trường Tiểu học Tân Phú Đông - Thực trạng GD KNS cho HS trường Tiểu học Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Thápthông qua HĐ TNCĐ - Thực trạng nhận thức GD KNS cho HS Trường Tiểu học Tân Phú Đông thông qua HĐ TNCĐ (1)Thực trạng nhận thức ý nghĩa GD KNS cho HS Tiểu học Để đánh giá thực trạng nhận thức ý nghĩa GD KNS cho HS tiểu học, tiến hành khảo sát 250 phiếu hỏi Trong đó, có 50 phiếu dành cho CB-GV trường tiểu học, 100 phiếu dành cho học sinh Tiểu học 100 phiếu dành cho đối tượng cha mẹ học sinh Tiểu học Mức độ đánh giá tiêu chí:Rất quan trọng (4 điểm); Quan trọng (3 điểm); Bình thường (2 điểm); Không quan trọng (1 điểm) Kết khảo sát thực trạng nhận thức ý nghĩa GD KNS cho HS Tiểu học thể qua bảng thống kê sau: (bảng 2.1) -Thực trạng nhận thức ý nghĩa GD KNS cho HS Tiểu học Mức độ Rất Tiê Kỹ sống cần hình qua u thành học sinh tiểu n học trọn chí g (4) Qua n trọn g (3) Bình Trun Khơn g g bình thườ ng (2) quan (250 trọng phiế (1) u) a Nhóm KN nhận thức Nhận thức thân 100 107 42 3.22 Xây dụng kế hoạch 85 98 65 3.06 KN học tự học 145 46 57 3.34 Tư tích cực tư 125 56 67 3.22 115 48 86 3.11 sáng tạo 3.19 Giải vấn đề b Nhóm KN hội KN giao tiếp 124 56 69 3.21 KN thuyết trình nói 112 75 61 3.19 3.15 đám đông KN diễn đạt cảm xúc 89 89 70 3.06 105 73 68 3.12 10 KN quan sát 123 69 55 3.25 11 KN lãnh đạo 93 84 71 3.07 phản hồi c KN làm việc nhóm Nhóm KN quản lý 3.12 thân 12 KN làm chủ 105 72 72 3.12 13 Quản lý thời gian 104 68 75 3.09 14 Giải trí lành mạnh 106 74 67 3.13 d Nhóm KN giao tiếp 15 Xđ đối tượng giao tiếp 16 Xđ nội dung hình thức giao tiếp e Nhóm KN 3.26 124 69 56 3.26 121 73 53 3.25 phòng 3.40 chống bạo lực 17 Phòng chống xâm hại 142 82 26 3.46 18 Phòng chống bạo lực học 135 76 39 3.38 thân thể đường 18 Phòng chống bạo lực gia đình 19 Tránh tác đồng xấu từ bạn bè 137 74 39 3.39 134 69 47 3.35 Kết khảo sát cho thấy rằng: “Nhóm KN phòng chống bạo lực”có điểm trung bình 3.4/4 điểm, cao nhóm kỹ khảo sát Điều chứng tỏ, nhóm kỹ có ý nghĩa nhận thức quan trọng cần quan tâm giáo dục cho học sinh mà người đánh giá quan tâm Đứng thứ hai nhóm khảo sát “Nhóm KN giao tiếp” có trung bình khảo sát 3.26/4 điểm Tầm quan trọng nhóm kỹ người quan tâm cho cần thiết phải quan tâm giáo dục HS rèn luyện KN Các nhóm kỹ lại có điểm trung bình cao (trên 3.12/4 điểm) Điều chứng tỏ rằng, người khảo sát quan tâm đến việc GD rèn luyện KNS cho học sinh Tiểu học, tính chất quan trọng cần thiết hình thành phát triển nhân cách học sinh Tiểu học Tóm lại, thực trạng nhận thức ý nghĩa GD KNS cho HS tiểu học đánh giá điểm trung bình cao Điều chứng tỏ họ quan tâm đến việc GD KNS cho HS tiểu học cần thiết quan trọng việc dạy chữ dạy người (2)Thực trạng nhận thức hình thức GD KNS cho HS trường Tiểu học Tân Phú Đông thông qua tổ chức HĐTNCĐ Để đánh giá thực trạng nhận thức GD KNS cho HS trường TH Tân Phú Đông thông qua tổ chức HĐCĐ, tiến hành khảo sát 250 phiếu hỏi Trong có 50 phiếu dành cho CB-GV trường Tiểu học, 100 phiếu dành cho học sinh tiểu học 100 phiếu dành cho đối tượng cha mẹ học sinh Tiểu học Mức độ đánh giá tiêu chí: Rất quan trọng (4 điểm); Quan trọng (3 điểm); Bình thường (2 điểm); Khơng quan trọng (1 điểm) Mức độ ảnh hưởng (250 phiếu) Nội dung khảo sát T Ảnh Ảnh hưởn hưở g ng TT nhiều Sức khỏe thể chất tinh thần HS Nề nếp học tập học sinh Nề nếp sinh hoạt hàng ngày HS Khơn Th g Trung ứ ảnh bình bậ c hưởn g 184 66 2.74 165 85 2.66 173 77 2.69 149 101 2.60 Tố chất linh hoạt, thích khám phá, rèn luyện thân HS Mức độ ảnh hưởng (250 phiếu) Nội dung khảo sát T Ảnh Ảnh hưởn hưở g ng TT nhiều Khơn Th g Trung ứ ảnh bình bậ c hưởn g 159 91 2.64 162 88 2.65 176 74 2.70 184 66 2.74 Ý chí tâm vượt khó để hồn thành nhiệm vụ học tập Kính trọng thầy Quý mến, hợp tác tốt với bạn bè Kết học tập mơn văn hóa tốt 2.68 Kết đánh giá thực trạng yếu tố hoạt động cá nhân ảnh hưởng đến GD KNS cho HS trường Tiểu học Tân Phú Đông thông qua HĐ TNCĐ có điểm trung bình chung 2.68/3 điểm, cao Chứng tỏ yếu tố thuộc hoạt động cá nhân khảo sát có ảnh hưởng lớn đến GD KNS thông qua HĐ TNCĐ cho học sinh trường Tiểu học có ý nghĩa Tiêu chí “Kết học tập mơn văn hóa tốt”, tiêu chí “Sức khỏe thể chất tinh thần HS” hai tiêu chí yếu tố hoạt động cá nhân có ảnh hưởng lớn GDKNS thông qua HĐTNCĐ cho học sinh tiểu học -Thực trạng yếu tố nhà trường Để đánh giá thực trạng yếu tố nhà trường ảnh hưởng đến GD KNS cho HS trường Tiểu học Tân Phú Đông thông qua HĐ TNCĐ, tiến hành khảo sát 250 phiếu hỏi Trong có 50 phiếu dành cho CB-GV trường Tiểu học, 100 phiếu dành cho học sinh Tiểu học 100 phiếu dành cho đối tượng cha mẹ học sinh Tiểu học Mức độ đánh giá theo mức độ: -Ảnh hưởng nhiều - điểm -Ảnh hưởng - điểm -Khơng ảnh hưởng - điểm - Thực trạng yếu tố nhà trường ảnh hưởng đến GD KNS cho HS tiểu học thông qua HĐTNCĐ Mức độ ảnh hưởng (250 phiếu) Nội dung khảo sát T Ảnh Ảnh hưởn hưở g ng TT nhiều Phẩm chất đạo đức nhà giáo Khơn Th g Trung ứ ảnh bình bậ c hưởn g 174 76 2.70 Trình độ đào tạo chun mơn nghiệp vụ 159 91 2.64 183 67 2.73 194 56 2.78 168 82 2.67 184 66 2.74 169 81 2.68 giảng dạy Năng lực đội ngũ cán quản lý nhà trường Năng lực đội ngũ giáo viên Uy tín, lĩnh, phong cách lãnh đạo, quản lý nhà trường Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học Nhà trường phối hợp tốt với cộng đồng hội 2.70 Kết đánh giá thực trạng yếu tố nhà trường ảnh hưởng đến GD KNS cho HS tiểu học Tân Phú Đông thông qua HĐ TNCĐ có điểm trung bình chung 2.70/3 điểm, cao Chứng tỏ yếu tố Nhà trường khảo sát có ảnh hưởng lớn đến GD KNS cho học sinh trường Tiểu học thông qua HĐ TNCĐ có ý nghĩa Tiêu chí “Năng lực đội ngũ giáo viên”, “Năng lực đội ngũ cán quản lý nhà trường” “Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học” tiêu chí thuộc yếu tố Nhà trường có ảnh hưởng lướn GDKNS cho học sinh trường Tiểu học thông qua HĐTNCĐ -Thực trạng yếu tố hội ảnh hưởng đến GD KNS cho HS trường Tiểu học Tân Phú Đông thông qua HĐ TNCĐ Để đánh giá thực trạng yếu tố hội ảnh hưởng đến GD KNS cho HS tiểu học trường tiểu học Tân Phú Đôngthông qua HĐ TNCĐ, tiến hành khảo sát 250 phiếu hỏi Trong có 50 phiếu dành cho CB-GV trường Tiểu học, 100 phiếu dành cho học sinh Tiểu học 100 phiếu dành cho đối tượng cha mẹ học sinh Tiểu học Mức độ đánh giá theo mức độ: -Ảnh hưởng nhiều - điểm -Ảnh hưởng - điểm -Khơng ảnh hưởng - điểm - Thực trạng yếu tố hội ảnh hưởng đến GD KNS cho HS trường tiểu họcxã Tân Phú Đông thông qua HĐTNCĐ Mức độ ảnh hưởng (250 phiếu) Nội dung khảo sát T Ảnh Ảnh hưởn hưở g ng TT nhiều Khơn Th g Trung ứ ảnh bình bậ c hưởn g 159 91 2.64 168 82 2.67 Chính trị, kinh tế, hội địa phương (cấp xã) phát triển Cơ chế, sách Nhà nước giáo Mức độ ảnh hưởng (250 phiếu) Nội dung khảo sát T Ảnh Ảnh hưởn hưở g ng TT nhiều Khơn Th g Trung ứ ảnh bình bậ c hưởn g 174 76 2.70 196 54 2.78 163 87 2.65 167 83 2.67 dục tiểu học Mật độ cộng đồng dân cư nơi trường đóng Phong tục, tập quán, văn hóa,… địa phương Các tổ chức Hội hội hoạt động tốt Hạ tầng giao thông, điện, nước tốt Mức độ ảnh hưởng (250 phiếu) T TT Nội dung khảo sát Ảnh Ảnh hưởn hưở g ng nhiều Khơn Th g Trung ứ ảnh bình bậ c hưởn g 2.68 Kết đánh giá thực trạng tiêu chí thuộc yếu tố hội ảnh hưởng đến GD KNS cho HS tiểu học Tân Phú Đơng thơng qua HĐ TNCĐ có điểm trung bình chung 2.68/3 điểm, cao Chứng tỏ yếu tố hội khảo sát có ảnh hưởng lớn đến GD KNS cho học sinh trường Tiểu học thơng qua HĐ TNCĐ có ý nghĩa Các tiêu chí “Phong tục, tập quán, văn hóa,… địa phương”, tiêu chí “Mật độ cộng đồng dân cư nơi trường đóng” tiêu chí “Cơ chế, sách Nhà nước giáo dục Tiểu học” tiêu chí thuộc yếu tố hội có ảnh hưởng lớn đến GDKNS cho học sinh trường Tiểu học thông qua HĐ TNCĐ - Đánh giá thực trạng phân tích nguyên nhân thực trạng -Thực trạng nhận thức Thực trạng nhận thức vai trò, ý nghĩa tác dụng GDKNS cho HS tiểu học đánh giá mức độ nhận thức cao Mức độ đánh giá nhận thức người tầm quan trọng việc GDKNS cao kết thực GDKNS học HS Tiểu học Nhận thức có hành động Tuy nhiên, kết thực chưa cao so với nhận thức họ chưa có phương pháp GDKNS phù hợp thực tiễn -.Thực trạng GDKNS cho HS trường Tiểu học thông qua HĐTNCĐ Thực trạng GDKNS thông qua HĐ TNCĐ cho học sinh trường Tiểu học đánh giá tốt Cụ thể, “Thực trạng thực nội dung GD KNS cho HS trường Tiểu học Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc thơng qua HĐ TNCĐ” có điểm đánh giá trung bình 3.04/4 điểm; “Thực trạng quy trình GD KNS cho HS trường Tiểu học Tân Phú Đơng thơng qua HĐ TNCĐ” có điểm đánh giá trung bình 2.91/4 điểm; “Thực trạng sử dụng phương pháp GD KNS cho HS trường Tiểu học Tân Phú Đơng thơng qua HĐ TNCĐ” có điểm đánh giá trung bình 2.7/4 điểm; “Thực trạng sử dụng hình thức GD KNS cho HS trường Tiểu học Tân Phú Đơng” có điểm đánh giá trung bình 2.85/4 điểm; “Thực trạng vận dụng loại hình GD KNS cho HS trường Tiểu học Tân Phú Đơng thơng qua HĐ TNCĐ” có điểm đánh giá trung bình 3.16/4 điểm Kết thực trạng đánh giá chất lượng cao thuộc tiêu chí “phương pháp GDKNS”, tiêu chí “các loại hình GDKNS” tiêu chí “các hình thức GDKNS” thơng qua hoạt động TNCĐ cho HS trường Tiểu học Giải thích: “Các tiêu chí yếu tố”: tức kết trung bình tiêu chí yếu tố ảnh hưởng khảo sát riêng; “Chung”: tức kết khảo sát yêu tố, chưa có tiêu chí yếu tố ảnh hưởng Thực trạng yếu tố ảnh hưởng GDKNS thông qua HĐTNCĐ cho thấy chúng có tác động lớn đến chất lượng hoạt động GDKNS cho học sinh trường Tiểu học thơng qua HĐTNCĐ, qua điểm trung bình khảo sát chung 2.72/3 điểm Thực trạng hai yếu tố “Nhà trường” yếu tố “Gia đình” có tác động lớn đến chất lượng GDKNS cho học sinh trường Tiểu học Tân Phú Đông thông qua HĐTNCĐ 2.6 Nguyên nhân thực trạng Điều kiện tự nhiên điều kiện kinh tế hội tạo Tân Phú Đông nông Nhân dân sống chủ yếu nghề nơng nghiệp, dịch vụ nơng nghiệp hạn chế, dân trí thấp, giao lưu văn hóa văn minh hạn chế, sở hạ tầng,văn minh vật chất chưa phát triển nhiều Chất lượng GD KNS thấp nhiều nguyên nhân có nguyên nhân chất lượng đội ngũ giáo viên bất cập, mặt trình độ, lực giáo viên khơng đồng đều; điều kiện sở vật chất thiết bị giáo dục hạn hẹp, đầu tư chưa mức; phương pháp giáo dục nặng lý thuyết tổ chức hình thức GD trải nghiệm, nhẹ nhàng, phong phú mà hiểu quả; nội dung giáo dục khơ cứng, nặng nề, máy móc, áp đặt, giáo viên chưa linh hoạt, tự chủ, sáng tạo phù hợp điều kiện học sinh đời sống nhân dân vùng Sự phối hợp phận nhà trường chưa mang lại hiệu tốt Sự phối hợp nhà trường với tổ chức đồn thể, trị, hội địa phương việc GD KNS mang tính hành hóa Thực trạng chất lượng giáo dục kỹ sống trường Tiểu học Tân Phú Đơng nhiều hạn chế Chất lượng đánh giá hiệu thấp, chưa quan tâm rèn luyện đầy đủ đồng kỹ theo yêu cầu Thực trạng GDKNS thông qua HĐ TNCĐ cho học sinh trường Tiểu học đánh giá mức trung bình Đó nội dung “thực trạng nhận thức”, “thực trạng thực nội dung”, “thực trạng thực quy trình”, “thực trạng thực phương pháp” thực trạng thực hình thức GDKNS” Thực trạng yếu tố ảnh hưởng GDKNS cho học sinh Tiểu học thông qua HĐ TNCĐ đánh giá chúng có ảnh hưởng cao, phù hợp với thực tiến GDKNS cho HS Tiểu học Nguyên nhân hoạt động giáo dục kỹ sống thông qua HĐ TNCĐ hạn chế lực tổ chức hoạt động GD KNS trường Tiểu học chưa theo kịp yêu cầu đổi giáo dục Phương pháp, hình thức, loại hình nội dung giáo dục KNS đơn điệu, nghèo nàn, cứng nhắc, chưa hấp dẫn phù hợp với học sinh Tiểu học Sự phối hợp phận bên nhà trường rời rạc, chưa nhịp nhàng hiệu giáo dục KNS Sự kết hợp chưa chặt chẽ, gắn kết trách nhiệm bên nhà trường ngồi nhà trường mỏng manh theo thời vụ, chưa chủ động, tích cực theo kế hoạch bên nhằm mang lại hiệu cao cho hoạt động ... sát giáo viên, CBQL học sinh (lớp 5) trường Tiểu học xã Tân Phú Đông - Thực trạng GD KNS cho HS trường Tiểu học xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Thápthông qua HĐ TNCĐ - Thực trạng. .. giáo dục KNS cho HS trường Tiểu học xã Tân Phú Đông thông qua HĐ TNCĐ; (2 )Thực trạng nội dung GD KNS cho HS trường Tiểu học xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc thông qua HĐ TNCĐ; (3 )Thực trạng quy... KNS cho HS trường Tiểu học xã Tân Phú Đông thông qua HĐ TNCĐ; (4 )Thực trạng phương pháp GD KNS cho HS trường Tiểu học xã Tân Phú Đông thông qua HĐ TNCĐ; (5 )Thực trạng loại hình GD KNS cho HS trường
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG GIÁO dục kỹ NĂNG SỐNG CHO học SINH ở các TRƯỜNG TIỂU học xã tân PHÚ ĐÔNG, THÀNH PHỐ SA đéc, TỈNH ĐỒNG THÁP THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CỘNG ĐỒNG , THỰC TRẠNG GIÁO dục kỹ NĂNG SỐNG CHO học SINH ở các TRƯỜNG TIỂU học xã tân PHÚ ĐÔNG, THÀNH PHỐ SA đéc, TỈNH ĐỒNG THÁP THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CỘNG ĐỒNG , Kết quả đánh giá “thực trạng áp dụng hình thức GD KNS cho HS ở các trường Tiểu học xã Tân Phú Đông” có điểm trung bình chung là 2.85/4 điểm là trung bình khá. Điều đó chứng tỏ rằng, thực trạng áp dụng các hình thức GDKNS cho HS Tiểu học được GV làm khá th

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn