CƠ sở lí LUẬN về bạo lực GIA ĐÌNH, GIÁO dục PHÒNG NGỪA bạo lực GIA ĐÌNH và HUY ĐỘNG NGUỒN lực CỘNG ĐỒNG TRONG PHÒNG NGỪA bạo lực GIA ĐÌNH

64 65 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2019, 10:50

SỞ LUẬN VỀ BẠO LỰC GIA ĐÌNH, GIÁO DỤC PHỊNG NGỪA BẠO LỰC GIA ĐÌNH HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC CỘNG ĐỒNG TRONG PHÒNG NGỪA BẠO LỰC GIA ĐÌNH - lược lịch sử nghiên cứu vấn đề - Những nghiên cứu giới Trong năm 90, tác giả Michael P Jonhson tiến hành nghiên cứu tài liệu cách đối phó với bạo lực, ảnh hưởng nạn nhân cái, ảnh hưởng xã hội bạo lực bạn đời Vào năm 1998, tác giả Rachel Jewke, Jonathan Levin tiến hành nghiên cứu cắt ngang bạo lực phụ nữ thực ba địa phương Nam Phi Mục đích để đo mức độ lạm dụng thể chất, tình dục tình cảm phụ nữ, để xác định yếu tố nguy vấn đề liên quan đến sức khoẻ sử dụng dịch vụ y tế Năm 2004 tác giả Kishor S; Johnson K thực nghiên cứu đa quốc gia hồ bạo lực gia đình Nghiên cứu sử dụng số liệu hộ gia đình liệu cá nhân từ Chương trình Khảo sát Nhân học (DHS) để kiểm tra mức độ tương quan BLGĐ hậu sức khoẻ BLGĐ phụ nữ Số liệu thu từ quốc gia Campuchia (2000), Colombia (2000), Cộng hòa Dominican (2002), Ai Cập (1995), Haiti (2000), Ấn Độ (1998-1999), Nicaragua (1998), Peru (2000) , Zambia (2001-2002) phân tích khn khổ so sánh để cung cấp phân tích đa dạng tượng bạo lực gia đình Để đạt điều này, chương trình DHS bắt đầu thu thập thơng tin tình trạng bạo lực gia đình phụ nữ bối cảnh gia đình vào đầu năm 1990 Tuy nhiên, đến cuối năm 1990, chương trình DHS phát triển mô đun tiêu chuẩn câu hỏi với tham vấn chuyên gia đo lường bạo lực gia đình, giới tính nghiên cứu điều tra Mơ-đun việc thực phù hợp với khuyến nghị Tổ chức Y tế Thế giới thu thập liệu bạo lực gia đình Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 20/11/2014 công bố nghiên cứu cho thấy nỗ lực gần nhằm ngăn chặn bạo lực gia đình chưa thực hiệu tới 1/3 phụ nữ toàn giới bị bạo hành thân thể Cụ thể, từ 100 đến 140 triệu phụ nữ phải gánh chịu tổn thương tâm lý khoảng 70 triệu trẻ em gái bị kết ngồi ý muốn trước 18 tuổi Khoảng 7% nữ giới nguy bị xâm hại tình dục Theo kết nghiên cứu, bạo lực gia tăng xung đột khủng hoảng nhân đạo gây hệ thể chất tinh thần cho nạn nhân Ngay quốc gia tiên tiến nhiều phụ nữ trở thành nạn nhân tình trạng phân biệt đối xử bạo hành, không tiếp cận đầy đủ dịch vụ y tế pháp luật Bà Claudia Garcia-Moreno, bác sĩ tâm lý WHO, cho việc xác định sớm phụ nữ trẻ em đối tượng nạn bạo lực, việc hỗ trợ giải hiệu vấn nạn góp phần nâng cao đời sống phụ nữ, giúp họ tiếp cận với dịch vụ thiết yếu sống - Những nghiên cứu Việt Nam Ở Việt Nam, vấn đề bạo lực gia đình bắt đầu quan tâm nghiên cứu từ năm 90 kỷ XX Sau Hội nghị quốc tế bạo lực sở giới tổ chức Bali năm 1993 Hội nghị quốc tế phụ nữ lần thứ tổ chức Bắc Kinh năm 1995,“bạo lực gia đình” khẳng định chủ đề quan trọng nghiên cứu xã hội phục vụ cho công phát triển Trên sở định nghĩa Liên hợp quốc bạo lực phụ nữ, nghiên cứu bạo lực gia đình Việt Nam đưa nhiều phân loại khác hành vi bạo lực gia đình Trong hầu hết nghiên cứu đề cập đến hành vi bạo lực thể chất với tên gọi khác ngược đãi thân thể (Vũ Mạnh Lợi cộng sự, 1999), hay bạo hành thể xác (Lê Phương Mai, 2000; Nguyễn Thị Hoài Đức, 2001), hay cưỡng thân thể (Bùi Thu Hằng, 2001) Bên cạnh tác giả đề cập đến hành vi bạo lực tâm lý, tinh thần, tình cảm tình dục Ngồi ra, nghiên cứu Lê Thị Quý (2000) Lê Ngọc Văn (2004) phân loại bạo lực thành hai loại bạo lực nhìn thấy bạo lực khơng nhìn thấy được…Nhìn chung nghiên cứu đưa kết luận gốc rễ nạn bạo lực sở giới bất bình đẳng quan hệ giới Năm 2001, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Trung tâm Nghiên cứu thị trường Phát triển triển khai đề tài nghiên cứu: “BLGĐ phụ nữ Việt Nam: kết nghiên cứu Thái Bình, Lạng Sơn Tiền Giang” Với phương pháp nghiên cứu định tính định lượng, đề tài tìm hiểu nhận thức, thái độ người dân cán thi hành pháp luật tổ chức đoàn thể xã hội Kết nghiên cứu rằng, BLGĐ chịu tác động nhiều yếu tố kinh tế, văn hóa, xã hội khác Mức độ phổ biến BLGĐ thay đổi theo đặc điểm văn hóa dân tộc, khu vực sống Ở nơi mức sống thấp, tư tưởng trọng nam, khinh nữ nặng nề bạo lực diễn phổ biến Nghiên cứu khẳng định, BLGĐ liên quan mật thiết đến yếu tố đặc điểm cặp vợ chồng hoàn cảnh gia đình như: trình độ học vấn, nghề nghiệp, thu nhập, mức sống… Những gia đình trình độ học vấn thấp, kinh tế khó khăn, nghề nghiệp khơng ổn định, sinh đẻ nhiều mắc tệ nạn xã hội mức độ bạo lực cao so với nhóm gia đình khác cuối cùng, kết nghiên cứu cung cấp chứng ban đầu mối liên hệ BLGĐ thay đổi địa vị vai trò người phụ nữ chuyển sang kinh tế thị trường Trong số trường hợp, phụ nữ địa vị xã hội vai trò kinh tế cao người chồng lại thường chịu bạo lực nhiều Năm 2003, viết “Bạo lực gia đình từ góc nhìn người nghèo” nhóm tác giả Phạm Kiều Oanh Nguyễn Thị Khoa đăng tạp chí Khoa học Phụ nữ, số 2/2003 trích từ nghiên cứu tình trạng bạo lực gia đình Tổ chức ActionAid Việt Nam, thực tỉnh Lai Châu Ninh Thuận Mục đích nghiên cứu tìm hiểu nhận thức nhân dân quyền địa phương bạo lực gia đình phương án can thiệp khả thi để giảm thiểu tình trạng cộng đồng Cách hiểu bạo lực người dân cán quyền địa phương nghiên cứu nghiêng vũ lực, đánh đập Về nguyên nhân dẫn đến tình trạng bạo lực, nghiên cứu nhấn mạnh đến nguyên nhân kinh tế với nhận định khó khăn kinh tế dễ gây xích mích hai vợ chồng Mặc dù khơng phân tích rõ khác nhận thức người dân cán cấp tỉnh, huyện, xã người đọc thấy cán cách nhìn nhận vấn đề BLGĐ đầy đủ xác so với người dân Những khía cạnh BLGĐ thể rõ nét kết nghiên khác như: “Bạo lực gia đình” Bùi Thu Hằng, đăng Tạp chí Khoa học Phụ nữ, số 2/2001; “Nghiên cứu BLGĐ sở giới Việt Nam” tác giả Nguyễn Hữu Minh cộng sự, năm 2005; “Bạo lực chồng vợ Việt Nam năm gần đâ ” nhóm tác giả thuộc Viện Gia đình Giới, đăng Tạp chí Khoa học Phụ nữ, số 3/2006; “Bạo lực giới: giá phải trả cao” (UNFPA, 2005); “BLGĐ - nghiên cứu đề xuất” tác giả Đinh Văn Quảng, đăng Tạp chí Gia đình Trẻ em, số 6/2007 Các cơng trình nghiên cứu tóm lược, so sánh kết nghiên cứu trước đưa tranh chung, đa màu sắc BLGĐ, đặc biệt nhấn mạnh đến vấn đề nhận thức Kết luận chung nghiên cứu cho thấy nhận thức nhân dân, phụ nữ bạo lực, bình đẳng giới nhiều hạn chế Những nguyên nhân tổng hợp từ nghiên cứu giống với nguyên nhân nghiên cứu thực địa Cụ thể, hạn chế trình độ học vấn, khó khăn kinh tế, nghề nghiệp, gia tăng tệ nạn xã hội… làm cho việc giảm thiểu tình trạng bạo lực thêm khó khăn phức tạp Cuốn “Bạo lực gia đình - sai lệch giá trị” Lê Thị Quý - Đặng Vũ Cảnh Linh, NXB khoa học xã hội, Hà Nội, 2007 tập trung nghiên cứu tình trạng bạo lực gia đình phụ nữ Việt Nam nay, nguyên nhân hậu bạo lực gia đình đặc biệt cơng tác phòng chống bạo lực gia đình - học kinh nghiệm Việt Nam Cuốn “Bình đẳng giới Việt Nam” Trần Thị Vân Anh - Nguyễn Hữu Minh (chủ biên), NXB khoa học xã hội, Hà Nội, 2008 góp phần nghiên cứu vấn đề bạo lực gia đình Việt Nam góc độ giới, đồng thời dành hẳn chương để đưa quan niệm chung bạo lực gia đình làm rõ yếu tố tác động đến hành vi bạo lực Phản ánh kết nghiên cứu định tính lịch sử đời sống nam giới Việt Nam, báo cáo “Dạy vợ từ thuở bơ vơ về, xu hướng, đường hình thành lối sống bạo lực/phi bạo lực nam giới thành phố Huế huyện Phú Xuyên, Việt Nam” nhóm tác giả Đào Thế Đức, Hoàng Cầm, Lê Hà Trung Lee Kanthoul, tháng 12/2012 nghiên cứu, tìm hiểu đường hình thành thái độ hành vi bình đẳng, bất bình đẳng giới bạo lực Phương pháp nghiên cứu điều chỉnh nhằm tìm hiểu sâu sắc nguyên nhân sâu xa bạo lực giới mối liên quan với quan hệ nam tính Báo cáo cung cấp thơng tin hữu ích cho nhà hoạch định sách quan tổ chức nhằm hoạch định chiến lược, xây dựng tầm nhìn xác định ưu tiên chương trình phòng chống bạo lực sở giới, thu hút trọng tham gia trẻ em trai, nam giới, với phụ nữ trẻ em gái vào hoạt động Năm 2010, viết “Nhận thức kinh nghiệm đội ngũ cán tế điều trị, hỗ trợ nạn nhân BLGĐ: thực tế vấn đề đặt ra” tác giả Lê Ngọc Lân dựa kết nghiên cứu Dự án “Nâng cao chất lượng chăm sóc y tế nạn nhân bạo lực giới sở y tế Việt Nam” thực năm 2009 bệnh viện thành phố Hồ Chí Minh Đà Nẵng, phân tích nhận thức bạo hành, kinh nghiệm hỗ trợ điều trị bệnh nhân nạn nhân bạo hành cán y tế Nghiên cứu cán y tế bệnh viện nhận thức tồn diện dạng bạo lực cách khác tiếp cận, sàng lọc bệnh nhân điều trị hỗ trợ Bên cạnh việc chăm sóc, chữa trị y tế cho nhóm bệnh nhân nạn nhân bạo hành, tỷ lệ định cán y tế hỗ trợ tinh thần giúp đỡ khác Từ thực tế đó, cán y tế bệnh viện yêu cầu, khuyến nghị nhằm nâng cao lực, điều kiện công tác giải pháp hỗ trợ khác để chất lượng dịch vụ y tế, đặc biệt cho bệnh nhân nạn nhân bạo lực giới, ngày đảm bảo Nguồn lực cộng đồng khái niệm cách toàn vẹn bao gồm thành phần sau:[7] Các nguồn tài nguyên thiên nhiên (natural capitals): nguồn tài nguyên thiên nhiên tồn cộng đồng Ví dụ: đất sản xuất, tài nguyên rừng, thuỷ sản… Các nguồn tài sản vật chất (physical capitals): cơng trình xây dựng phục vụ trực tiếp hay gián tiếp cho đời sống nhân dân cộng đồng (và cộng đồng lân cận) Ví dụ: sở hạ tầng (điện, đường, trường, trạm) Các nguồn tài sản người (human capitals): gồm kỹ (skills), kiến thức (knowledge) lực (talent) thành viên cộng đồng Các nguồn tài sản xã hội (social capitals): mối quan hệ thành viên cộng đồng, ví dụ niềm tin (trust) Các nguồn tài sản tài (financial capitals): nguồn lực kinh tế tồn cộng đồng hệ thống ngân hàng hoạt động vùng, khả kinh tế thành viên cộng đồng - Nguyên tắc chế thực công tác huy động nguồn lực cộng đồng giáo dục phòng ngừa BLGĐ Một số nguyên tắc đạo thực công tác huy động nguồn lực cộng đồng: "Nguyên tắc điều định ra, thiết phải tuân theo loạt việc làm" Do vậy, muốn thực thành công việc huy động nguồn lực cộng đồng tham gia phát triển giáo dục phòng ngừa BLGĐ điều kiện cần phải tuân theo nguyên tắc chủ đạo sau: Nguyên tắc lợi ích chủ thể Chỉ việc huy động nguồn lực mang lại lợi ích thực sự, thiết thân lơi lực lượng xã hội cá nhân tham gia phối hợp hình thức, mức độ khác Do vậy, hoạt động hợp tác phải xuất phát từ nhu cầu, lợi ích hai phía, để bên tham gia tìm thấy, thoả mãn lợi ích Mỗi người dân, gia đình với hồn cảnh khác nhu cầu riêng lợi ích Do đó, cơng tác tun truyền, vận động cần phải quan tâm đến lợi ích mà người dân hưởng, cụ thể lợi ích với họ Lợi ích họ giảm thiểu nguy đe dọa hạnh phúc gia đình, bình n ngơi nhà, khơng bạo hành, không bạo lực Trẻ em sống, phát triển môi trường xã hội lành mạnh Ở địa phương, nhà lãnh đạo, quản lý thấy lợi ích thiết thực từ việc huy động nguồn lực từ cộng đồng tham gia vào công tác giáo dục phòng ngừa BLGĐ Muốn phát triển kinh tế - xã hội cách bền vững cần ý tới việc nâng cao chất lượng sống cho người dân Phòng ngừa BLGĐ cách để phát triển gia đình bền vững, hạt nhân xã hội từ người dân sống ổn định tập trung phát triển kinh tế Các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn quần chúng, tổ chức xã hội, doanh nghiệp tham gia giáo dục phòng ngừa BLGĐ để thực phần chức mà họ đảm nhiệm Trên sở nguyên tắc này, quyền địa phương ban ngành, đoàn thể cần phải tác động mặt tích cực, khuyến khích, huy động người tham gia phát hiện, ngăn ngừa hình thức BLGĐ, hỗ trợ, vận động bà con, làng xóm mình, huy động nguồn lực nhân dân, phù hợp với khả năng, tiềm lực nhân dân Nguyên tắc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ lực lượng tham gia vào cơng tác giáo dục phòng ngừa BLGĐ Mỗi quan, ban, ngành, đoàn thể tổ chức xã hội, địa phương, gia đình chức năng, nhiệm vụ riêng phát triển chung xã hội Đối với phòng ngừa BLGĐ, quan, ban ngành, đoàn thể cần xác định rõ chức năng, nhiệm vụ việc tham gia, đóng góp nhằm thực mục tiêu chung chức năng, nhiệm vụ quy định văn luật, nghị định, thông tư ban hành Thực nguyên tắc này, quyền địa phương sở để vận động thuyết phục lực lượng xã hội tham gia vào trình huy động nguồn lực "xin cho" hay "ban ơn" cho cơng tác giáo dục phòng ngừa BLGĐ Ngun tắc tuân thủ theo pháp lý Trong hoạt động tổ chức, lực lượng, cá nhân xã hội đòi hỏi phải tuân thủ theo quy định chung mặt pháp luật Quá trình huy động khuyến khích cần dựa sở pháp lý Luật phòng chống BLGĐ, Luật bảo vệ, chăm sóc trẻ em, Luật nhân gia đình, văn luật pháp lệnh, nghị định, thông tư, chủ trương Đảng, chế, sách Nhà nước, quy định, hương ước, quy ước địa phương sở pháp lý cho vận động lực lượng xã hội tham gia giáo dục phòng ngừa BLGĐ Song tổ chức xã hội cần sở pháp lý cho phép để tổ chức vận động thành viên lực lượng xã hội tham gia giáo dục phòng ngừa BLGĐ sở pháp lý phát huy chức năng, nhiệm vụ tham gia giáo dục phòng ngừa BLGĐ - Mục tiêu, nội dung huy động nguồn lực cộng đồng giáo dục phòng ngừa BLGĐ địa bàn * Mục tiêu công tác huy động nguồn lực cộng đồng giáo dục phòng ngừa BLGĐ: Huy động cộng đồng tham gia vào việc tuyên truyền, vận động người dân phòng ngừa BLGĐ Thực điều nhằm nâng cao nhận thức cho người dân hậu BLGĐ, cách ngăn ngừa BLGĐ xảy hệ thống văn pháp luật quy định phòng chống BLGĐ Từ người dân ý thức, trách nhiệm thực xây dựng nếp sống văn hóa, gia đình hạnh phúc Sự tham gia cộng đồng vào cơng tác giáo dục phòng ngừa BLGĐ tạo nên hiệu sâu rộng đến với người dân địa bàn Huy động lực lượng tham gia vào phát hiện, ngăn chặn vụ việc BLGĐ BLGĐ thường diễn cách bình lặng, nạn nhân vụ BLGĐ thường khơng dám lên tiếng Do với tham gia cộng đồng nhằm phát ngăn chặn kịp thời vụ BLGĐ tránh hậu đáng tiếc xảy Huy động xã hội đầu tư nguồn lực cho giáo dục phòng ngừa BLGĐ Sự đầu tư đầu tư vốn xây dựng hệ thống sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đời sống người dân, huy động vốn tín dụng cho người dân vay vốn làm ăn, sản xuất Ngồi huy động người dân tham gia vào hoạt động phong trào, hoạt động tuyên truyền phổ biến kiến thức gia đình văn hóa, bình đẳng giới * Nội dung công tác huy động nguồn lực cộng đồng giáo dục phòng ngừa BLGĐ: Nội dung huy động cộng đồng để tạo nguồn lực phục vụ việc giáo dục phòng ngừa BLGĐ địa phương Cụ thể: Xây dựng kế hoạch công tác huy động nguồn lực cộng đồng: Để huy động tiềm cộng đồng hỗ trợ cho trình tổ chức hoạt động giáo dục phòng ngừa BLGĐ cần kết hợp quyền với người dân lực lượng từ cộng đồng sẵn địa bàn Xây dựng kế hoạch công tác huy động nguồn lực cộng đồng nhằm phối hợp với để hoạt động, liên kết đòi hỏi phải chặt chẽ, tạo nên mối quan hệ hỗ trợ phụ thuộc lẫn sở thống mục đích Tổ chức hoạt động triển khai công tác huy động nguồn lực cộng đồng: Để tạo bước đột phá việc huy động cộng đồng tham gia hoạt động triển khai công tác huy động nguồn lực cộng đồng cần hướng vào việc tổ chức hoạt động, phong trào thi đua, tổ chức ngày hội để cộng đồng hội thể quan tâm giáo dục phòng ngừa BLGĐ Tuy nhiên, bó hẹp phạm vi phong trào thật khó đánh giá, đặc biệt đánh giá xã hội Chính vậy, quyền địa phương phải biết thiết kế, tổ chức hoạt động, phong trào chứng kiến, tham gia trực tiếp cộng đồng, biện pháp tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể nhân dân sinh sống địa bàn Kiểm tra, đánh giá công tác huy động nguồn lực cộng đồng: Thực tế cho thấy để giáo dục phòng ngừa BLGĐ muốn phát huy vai trò tác dụng với cộng đồng hỏi đội ngũ cán quản lý, cán chuyên trách phải thực đầy đủ, bước trình tổ chức thực công tác huy động nguồn lực cộng đồng, từ khâu lập kế hoạch, tổ chức, điều hành đạo, kiểm tra, tổng kết nắm vững thông tin khâu xuyên suốt toàn trình Khơng tổ chức đắn việc thực chương trình hoạt động việc lập kế hoạch mong muốn giấy Trong cấu trúc trình quản lý kế hoạch coi “xương sống” tổ chức thực phần lại “cơ thể” quản lý Tổ chức q trình phân cơng phối hợp nhiệm vụ nguồn lực để đạt mục tiêu đặt Phối hợp lực lượng tham gia công tác huy động nguồn lực cộng đồng: Huy động nguồn lực cộng đồng huy động tổ chức lực lượng toàn xã hội tham gia vào q trình giáo dục phòng ngừa BLGĐ, đồng thời tạo điều kiện để người dân hưởng thụ lợi ích từ hỗ trợ Đồng thời thực hóa cơng tác giáo dục phòng ngừa BLGĐ khơng đạo thực cấp ban ngành, đoàn thể mà tham gia người dân sinh sống địa bàn Thực chất việc huy động nguồn lực cộng đồng tổ chức hệ thống hoạt động trình phối hợp chặt chẽ, thường xuyên quan, đoàn thể nhân dân, tổ chức xã hội,…để vận động tầng lớp nhân dân tham gia nhiệt tình hiệu vào cơng tác phòng ngừa BLGĐ - Các lực lượng tham gia công tác huy động nguồn lực cộng đồng Để huy động phối hợp lực lượng xã hội tham gia vào công tác giáo dục phòng ngừa BLGĐ cần chế hình thức phù hợp với chức năng, tính chất lực lượng xã hội Các lực lượng tham gia công tác huy động nguồn lực cộng đồng bao gồm Chính quyền địa phương lực lượng giữ vai trò trung tâm, nòng cốt, chủ động việc huy động cộng đồng tham gia giáo dục phòng ngừa BLGĐ, trung tâm hình thức cộng tác, phối hợp Các cấp ủy Đảng quyền địa phương (HĐND UBND); quan chuyên môn UBND (ban, ngành chức năng), đoàn thể nhân dân tổ chức xã hội tham gia vào cơng tác phòng ngừa BLGĐ Gia đình: thiết chế xã hội thực chức giáo dục, đối tượng thiếu tiến hành huy động nguồn lực nhằm đạt mục tiêu việc phòng ngừa BLGĐ Hầu hết vụ BLGĐ bắt nguồn từ mâu thuẫn nội gia đình Bản thân thành viên gia đình vừa nạn nhân vừa thủ phạm gây nên hình thức bạo lực Do đó, gia đình lực lượng quan trọng yếu tố định đến việc xảy việc liên quan đến BLGĐ Các tổ chức trị - xã hội: Thường xuyên tham gia phối hợp tổ chức hội, Mặt trận Tổ quốc đoàn thể quần chúng để vận động nhân dân tham gia hiệu vào cơng tác giáo dục phòng ngừa BLGĐ chế huy động phối hợp lực lượng xã hội tham gia giáo dục phòng ngừa BLGĐ đương nhiên nằm chế phổ biến xã hội ta Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý phát huy quyền làm chủ nhân dân Các nguyên tắc đồng thời vai trò định Đảng quyền địa phương cơng tác huy động lực lượng xã hội tham gia vào giáo dục phòng ngừa BLGĐ Với mục đích phòng ngừa bạo lực gia đình việc huy động liên kết nguồn lực cộng đồng việc làm quan cần thiết Bạo lực gia đình diễn từ lâu thu hút quan tâm nghiên cứu từ năm 60 kỉ XX ngày diễn nhiều biến động phức tạp Để ngăn ngừa loại trừ BLGĐ cần thời gian thay đổi từ bên nhận thức cá nhân Chính ngồi việc huy động nguồn lực nội lực cá nhân, cần thực huy động nguồn lực sẵn địa phương nguồn lực bên ngồi để thực mục tiêu chung cần phải thực gắn kết nguồn lực tạo nên thống mang tính chất bền vững nhằm đạt hiệu cao công tác phòng ngừa BLGĐ Nhìn chung, quan, tổ chức, cụ thể cá nhân quan, tổ chức tham gia vào giải vụ việc BLGĐ địa phương bên nạn nhân BLGĐ phải đương đầu với nhiều thách thức Mối quan hệ tình cảm thân thiết người gây bạo lực nạn nhân khiến họ khó thể rõ vướng mắc, rắc rối họ với người ngồi q trình giải quyết, xử lý vụ việc Bởi vậy, việc huy động tham gia cộng đồng quyền giải vụ việc BLGĐ quan trọng Thực tiễn nhiều nghiên cứu nhấn mạnh tầm quan trọng cách tiếp cận mang tính phối hợp tồn diện vụ việc BLGĐ, bao gồm tham gia tất quan, tổ chức cá nhân liên quan Sự phối hợp thực nhiều cấp độ, nhiều hình thức khác nhau; ngành tư pháp, y tế, văn hóa, giáo dục lao động, thương binh xã hội quyền địa phương, người đứng đầu cộng đồng tổ chức xã hội cần tham gia giải vụ việc; đặc biệt công tác truyền thông nâng cao nhận thức BLGĐ tổ chức thực hòa giải BLGĐ xảy Một quyền cộng đồng thật vào vụ việc BLGĐ hội giải triệt để, hiệu - Các yếu tố ảnh hưởng tới công tác huy động nguồn lực cộng đồng phòng ngừa BLGĐ Hệ thống văn quy phạm pháp luật, gồm luật quy định luật Luật phòng chống BLGĐ, Luật nhân gia đình, Luật trẻ em các nghị quyết, thông tư liên tịch ngành, Sự quan tâm đạo đắn cấp uỷ Đảng, quyền quan trọng, đem lại hiệu thiết thực, tạo điều kiện cho hoạt động phổ biến kiến thức, tuyên truyền, vận động nhân dân BLGĐ chất lượng Năng lực quản lý, phẩm chất đạo đức, nhiệt huyết đội ngũ cán quản lý, cán chuyên trách vấn đề BLGĐ Sự phối hợp chặt chẽ quan, ban ngành, đoàn thể việc thực mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch hoạt động phòng, ngăn ngừa, giải vụ BLGĐ xảy Luật Phòng chống bạo lực gia đình định nghĩa cụ thể hành vi bạo lực gia đình, là: "hành vi cố ý thành viên gia đình gây tổn hại khả gây tổn hại thể chất, tinh thần, kinh tế thành viên khác gia đình" Bạo lực gia đình nhiều nguyên nhân khác gây hậu nghiêm trọng không với cá nhân mà với cộng đồng xã hội Việc giáo dục phòng chống BLGĐ ý nghĩa quan trọng phát triển bền vững kinh tế, xã hội Giáo dục phòng ngừa BLGĐ hình thức truyền dạt kiến thức pháp luật BLGĐ để người hiểu, tuân thủ ý thức chấp hành tốt luật tránh tác hại hậu bạo lực gia đình gây Giáo dục phòng ngừa BLGĐ trình tổ chức biện pháp tác động nhằm làm ngăn ngừa, hạn chế tình trạng bạo lực gia đình Giáo dục phòng ngừa BLGĐ cho cộng đồng người dân tộc thiểu số đóng vai trò quan trọng phải tổ chức, thực thường xuyên, liên tục, tích cực tất nơi nhằm giúp nâng cao nhận thức ý thức pháp luật, chuyển đổi hành vi gia đình đồng bào dân tộc thiểu số góp phần giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình, nâng cao chất lượng sống phát triển bền vững Việc liên kết huy động nguồn lực cộng đồng công tác giáo dục phòng ngừa BLGĐ cần thiết cần phối hợp đồng quan ban ngành, đồn thể quyền địa phương nhằm phát huy hiệu nguồn lực cộng đồng ... phụ thuộc vào hoàn cảnh cụ thể gia đình, vào nhận thức hành động thành viên gia đình Thứ nhất: bạo lực nhìn thấy Vấn đề bạo lực hành vi bạo lực gia đình vấn đề phức tạp, thể nhiều góc độ Trong thực... tìm hiểu huy động cộng đồng giáo dục, phòng ngừa BLGĐ cho người Thái đen vấn đề mới, thiết thực cần quan tâm nghiên cứu - Một số vấn đề lí luận đề tài - Bạo lực gia đình - Khái niệm Trong tiếng... vấn đề gia đình [2, tr 27] Gia đình tế bào xã hội, hình thức thu nhỏ xã hội nên bạo lực gia đình coi hình thức thu nhỏ bạo lực xã hội với nhiều dạng thức khác - Các hình thức bạo lực gia đình
- Xem thêm -

Xem thêm: CƠ sở lí LUẬN về bạo lực GIA ĐÌNH, GIÁO dục PHÒNG NGỪA bạo lực GIA ĐÌNH và HUY ĐỘNG NGUỒN lực CỘNG ĐỒNG TRONG PHÒNG NGỪA bạo lực GIA ĐÌNH , CƠ sở lí LUẬN về bạo lực GIA ĐÌNH, GIÁO dục PHÒNG NGỪA bạo lực GIA ĐÌNH và HUY ĐỘNG NGUỒN lực CỘNG ĐỒNG TRONG PHÒNG NGỪA bạo lực GIA ĐÌNH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn