Thực hiện quy trình kỹ thuật chăn nuôi lợn thịt và tình hình tiêu chảy ở lợn thịt tại trại quân dung xã thịnh đức, thành phố thái nguyên, tỉnh thái nguyên

74 59 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2019, 09:56

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - NGUYỄN ĐỨC TUẤN Tên chuyên đề: THỰC HIỆN QUY TRÌNH KỸ THUẬT CHĂN NI LỢN THỊT TÌNH HÌNH TIÊU CHẢY LỢN THỊT TẠI TRẠI QUÂN DUNG THỊNH ĐỨC, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên ngành: Chăn nuôi Thú y Khoa: Chăn nuôi Thú y Khóa học: 2014 - 2018 Thái Nguyên, năm 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - NGUYỄN ĐỨC TUẤN Tên chuyên đề: THỰC HIỆN QUY TRÌNH KỸ THUẬT CHĂN NI LỢN THỊT TÌNH HÌNH TIÊU CHẢY LỢN THỊT TẠI TRẠI QUÂN DUNG THỊNH ĐỨC, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên ngành: Chăn nuôi Thú y Lớp: K46 - CNTY - N01 Khoa: Chăn ni Thú y Khóa học: 2014 - 2018 Giảngviên hướng dẫn: ThS Lê Minh Toàn Thái Nguyên, năm 2018 i LỜI CẢM ƠN Qua thời gian học tập rèn luyện trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên sau tháng thực tập tốt nghiệp trại Quân Dung, nhờ nỗ lực thân, giúp đỡ thầy cơ, gia đình bạn bè em hoàn thành tốt đợt thực tập tốt nghiệp Nhân dịp em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Ban Giám hiệu Nhà trường, phòng ban, thầy giáo nhà trường, thầy cô giáo Khoa Chăn nuôi Thú y tận tình giảng dạy giúp đỡ em suốt thời gian học tập trường Đặc biệt em xin chân thành cảm ơn quan tâm, giúp đỡ thầy giáo ThS.Lê Minh Tồn người tận tình bảo, hướng dẫn em suốt thời gian thực tập, giúp em hồn thành khóa luận tốt nghiệp Cũng qua cho em gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Ban Giám đốc, tồn thể cán cơng nhân trại Quân Dung Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên, tỉnhThái Nguyên tạo điều kiện thuận lợi cho em hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp học hỏi nâng cao tay nghề Xin cảm ơn gia đình, bạn bè ln động viên giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để em hoàn thành tốt trình thực tập tốt nghiệp Một lần em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2018 Sinh viên Nguyễn Đức Tuấn ii LỜI MỞ ĐẦU Để hồn thành chương trình đào tạo nhà trường, thực phương châm “Học đôi với hành”, “Lý thuyết gắn liền với thực tiễn sản xuất”, thựctập tốt nghiệp giai đoạn cuối toàn chương trình học tập sinh viên Giai đoạn thực tập khoảng thời gian để sinh viên củng cố hệ thống hóa tồn kiến thức học, làm quen với thực tế sản xuất, từ nâng cao trình độ chun mơn, nắm phương pháp tổ chức tiến hành công việc nghiên cứu, ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất, tạo cho có tác phong làm việc đứng đắn, sáng tạo để trường trở thành người cán khoa học kỹ thuậttrình độ chuyên môn cao, đáp ứng yêu cầu thực tiễn góp phần xứng đáng vào nghiệp phát triển đất nước Xuất phát từ nguyện vọng thân, theo phân công Khoa Chăn nuôi - Thú y, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, đồng ý thầy giáo hướng dẫn tiếp nhận sở, thực tập trại chăn nuôi ông Dương Văn Quân Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên từ ngày 18/5/2017đến ngày 18/11/2017 Nhờ nỗ lực thân, quan tâm, giúp đỡ tận tình lãnh đạo cán bộ, nhân viên trại, bảo tận tình thầy giáo hướng dẫn ThS Lê Minh Tồn, đến tơi hồn thành nhiệm vụ thực tập tốt nghiệp hoàn thành báo cáo tốt nghiệp với đề tài “Thực quy trình kỹ thuật chăn ni lợn thịt tình hình tiêu chảy lợn thịt trại Quân Dung Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên” Do bước đầu làm quen với thực tiễn sản xuất nghiên cứu khoa học nên báo cáo không tránh khỏi hạn chế, thiếu sót Vậy, tơi kính mong nhận đóng góp q báu thầy, cơ, bạn đồng nghiệp để báo cáo hoàn chỉnh iii DANH MỤC BẢNG Bảng 4.1 Khối lượng thức ăn trực tiếp cho lợn ăn thời gian trại 34 Bảng 4.2 Kết thực công tác vệ sinh chăn nuôi 38 Bảng 4.3 Kết tiêm phòng cho đàn lợn trại 39 Bảng 4.4 Kết cơng tác chăm sóc, ni dưỡng đàn lợn 43 Bảng 4.5 Tình hình mắc tiêu chảy đàn lợn thịt theo tháng 44 Bảng 4.6 Tình hình lợn mắc bệnh chết tiêu chảy theo lứa tuổi 46 Bảng 4.7 Tỷ lệ lợn thịt mắc tiêu chảy theo tính biệt 48 Bảng 4.8 Những biểu lâm sàng lợn mắc tiêu chảy 49 Bảng 4.9 Bệnh tích chủ yếu lợn măc Hội chứng tiêu chảy 50 Bảng 4.10 Kết điều trị lợn mắc tiêu chảy 51 iv DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 4.1 Biểu đồ tình hình lợn mắc tiêu chảy qua tháng theo dõi 45 Hình 4.2 Biểu đồ lợn chết tiêu chảy 47 v DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT cs Cộng Cl.perfringens Clostridiumperfringens CP Charoen Pokphand ĐVT Đơn vịtính Nhà xuất Nhà xuất HCTC Hội chứng tiêu chảy STT Số thứ tự Scs Sau cai sữa S.suis Streptococcussuis P.multocida Pasteurellamultocida PED Pressure Equipment Directive (Bệnh tiêu chảy truyền nhiễm) TT Thể trọng TGE Transmissible GastroEnteritis (Bệnh viêm ruột dày truyền nhiễm) VTM Vitamin vi MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i LỜI MỞ ĐẦU ii DANH MỤC BẢNG iii DANH MỤC CÁC HÌNH iv DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT v MỤC LỤC vi Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu yêu cầu 1.2.1 Mục tiêu 1.2.2 Yêu cầu PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Điều kiện sở nơi thực tập 2.1.1 Quá trình thành lập phát triển trại chăn nuôi Quân Dung 2.1.2 Thuận lợi khó khăn 2.2 Cơ sở khoa học đề tài 2.2.1 Đặc điểm sinh trưởng, khả sản xuất lợn thịt 2.2.2 Nguyên nhân gây Hội chứng tiêu chảy 10 2.2.3 Cơ chế gây Hội chứng tiêu chảy bệnh lý lâm sàng 19 2.2.4 Hậu Hội chứng tiêu chảy 20 2.2.5 Triệu chứng bệnh tích Hội chứng tiêu chảy 23 2.2.6 Một số đặc điểm dịch tễ Hội chứng tiêu chảy 24 2.2.7 Các biện pháp phòng bệnh 24 2.2.8 Điều trị Hội chứng tiêu chảy 26 2.3 Tổng quan nghiên cứu nước 28 vii 2.3.1 Tình hình nghiên cứu nước 28 2.3.2 Tình hình nghiên cứu giới 29 Phần ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 31 3.1 Đối tượng nghiên cứu 31 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 31 3.3 Nội dung tiến hành 31 3.4 Các tiêu phương pháp theo dõi 31 3.4.1 Các tiêu theo dõi 31 3.4.2 Phương pháp tiến hành nghiên cứu tiêu 31 3.4.3 Cơng thức tính tốn tiêu 32 3.5 Phương pháp xử lý số liệu 32 PHẦN KẾT QUẢ THẢO LUẬN 33 4.1 Kết chăm sóc ni dưỡng đàn lợn thịt 33 4.1.1 Công tác chăn nuôi 33 4.1.2 Công tác thú y 38 4.1.3 Công tác điều trị bệnh 40 4.1.4 Công tác khác 41 4.2 Kết theo dõi Tình hình mắc Hội chứng tiêu chảy đàn lợn thịt thời gian thực tập 44 4.2.1 Tình hình mắc tiêu chảy đàn lợn thịt 44 4.2.2 Kết theo dõi tình hình lợn mắc tiêu chảy theo lứa tuổi 46 4.2.3 Kết theo dõi tình hình lợn mắc tiêu chảy theo tính biệt 48 4.2.4 Những biểu lâm sàng lợn mắc Hội chứng tiêu chảy 48 4.2.5 Bệnh tích lợn mắc Hội chứng tiêu chảy 50 4.2.6 Quy trình phòng bệnh điều trị trại 51 4.2.7 Kết điều trị Hội chứng tiêu chảy đàn lợn thịt 51 PHÀN KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 53 viii 5.1 Kết luận 53 5.2 Tồn 53 5.3 Đề nghị 53 TÀI LIỆU THAM KHẢO MỘT SỐ HÌNH ẢNH THỰC TẬP 50 chứng phân lỗng, tanh, khắm, màu trắng, vàng hay nâu, có lẫn bọt khí phân Trong 100% lợn có triệu chứng phân lỏng hay sền sệt, phân thường dính vào đuôi, hậu môn hay mông lợn Khi đứng gần lợn bệnh dễ phát nhờ mùi phân màu phân Lợn bị tiêu chảy dẫn đến nước, gây rối loạn trình trao đổi chất thể, gây thiếu máu Vì với lợn mắc bệnh thường gặp triệu chứng: Niêm mạc nhợt nhạt, khô chiếm 21,34 %, mắt lõm sâu chiếm 28,03 %, lông xù chiếm 87,87 % Lợn mắc tiêu chảy, nước, chất điện giải, gây thiếu máu, làm cho vật sút cân nhanh, sinh trưởng phát triển chậm làm cho vật gầy còm 4.2.5 Bệnh tích lợn mắc Hội chứng tiêu chảy Bảng 4.9 Bệnh tích chủ yếu lợn măc Hội chứng tiêu chảy Số lợn mổ Số lợn có bệnh khám (con) tích (con) 10 16 Biểu bệnh tích Sung huyết ruột non Mắt lõm sâu Tỷ lệ (%) 62,50 Xuất huyết điểm phổi Sung huyết màng treo ruột Tím mõm móng chân 37,50 Mắt lõm sâu Qua bảng 4.9 cho thấy lợn mắc tiêu chảy dễ nhận biết qua bệnh tích: Đối với bệnh tích ruột lợn bị sung huyết, hạch màng treo ruột sưng chiếm tỷ lệ cao 62,5% Đối với bệnh tích xuất huyết điểm phổi, sung huyết màng treo ruột, tím mõm móng chân, mắt lõm sâu chiếm tỷ lệ 37,5% Qua cho thấy bệnh tích Hội chứng tiêu chảy đặc trưng, không kịp thời điều trị tỷ lệ chết cao 51 4.2.6 Quy trình phòng bệnh điều trị trại * Quy trình phòng bệnh trại lợn Quân Dung gồm bước: Bước 1: Chuẩn bị sau xuất lợn Bước 2: Chuẩn bị trước xuất lợn Bước 3: Sắp xếp lợn ôchuồng Bước 4: Chăm sóc lợn trại Bước 5: Chăm sóc ni dưỡng lợn tốt q trình ni *Quy trình điều trị trại Quân Dung Bước 1: Theo dõi phát bệnh Bước 2: Tách lợn bệnh Bước 3: Điều trị bệnh theo giai đoạn 4.2.7 Kết điều trị Hội chứng tiêu chảy đàn lợn thịt Trên sở điều kiện sở, xác định phác đồ điều trị Trong hai phác đồ điều trị, thay đổi loại kháng sinh, loại thuốc tăng cường sức đề kháng, thuốc bổ, chất điện giải dùng giống Bảng 4.10 Kết điều trị lợn mắc tiêu chảy Phác đồ điều trị Loại thuốc (giai đoạn) Liều lượng cách dùng Số lợn Số lợn Tỷ lệ điều trị khỏi khỏi (con) (con) (%) 144 133 92,36 95 90 94,74 Lợn nhỏ:1ml/5kg; AMCOLI I Lợn lớn:1ml/10kg TT/ngày Tiêm bắp: lần Điện giải- Pha nước uống Gluco-K-C 5-10 g/con/ngày MD NOR 100 1ml/20kg TT/ngày II Điện giải- Pha nước uống 5- Gluco-K-C 10 g/con/ngày 52 Qua bảng 4.10 cho thấy hai loại thuốc có kết điều trị khỏi cao tương đương Cụ thể thuốc AMCOLI tỷ lệ chữa khỏi 88,19% Còn MD NOR tỷ lệ chữa khỏi 96,84% Đối với thuốc AMCOLI tiêm với liều lượng 1ml/8-10kg thể trọng.Vì tiêm thuốc cần ý tới thể trọng lợn để tiêm phù hợp.Nếu tiêm so với thể trọng lợn bệnh lâu khỏi nhờn thuốc, tiêm q liều lợn bị còi cọc, chậm lớn, gây sốc thuốc chết 53 PHẦN KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Qua thời gian thực tập trại lợn Quân Dung - Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên Từ kết thu được, rút số kết luận sau: - Kết chăm sóc, ni dưỡng đàn lợn thịt Trực tiếp chăm sóc ni dưỡng đàn lợn 603 từ cai sữa đến xuất chuồng 587 con: Số lợn chết 16 con, tỷ lệ chết 2,65%; đàn lợn ăn hết 183120 kg - Kết theo dõi tình hình mắc Hội chứng tiêu chảy đàn lợn thịt Lợn nuôi thịt tất lứa tuổi mắc tiêu chảy, lợn mắc hội chứng tiêu chảy giảm dần theo tuổi, nhiên giai đoạn cai sữa đến 60 ngày tuổi mắc nhiều (26,53%), giai đoạn từ 120-150 ngày tuổi tỷ lệ lợn mắc (1,02%) Tính biệt ảnh hưởng tới tỷ lệ lợn mắc tiêu chảy: Lợn đực tỷ lệ mắc tiêu chảy 38,93%, lợn tỷ lệ mắc tiêu chảy 40,33% Lợn mắc tiêu chảy có triệu chứng điển hình: vật mệt mỏi ủ rũ, lười vận động, giảm ăn, thở nhanh, phân loãng, mắt lợn lõm sâu, có biểu sốt, có biểu niêm mạc nhợt nhạt Hai loại thuốc AMCOLI MD NOR 100 có hiệu lực tương đương điều trị tiêu chảy lợn thịt 5.2 Tồn Thời gian thực tập tốt nghiệp có hạn nên nhiều kiến thức lớp chưa áp dụng vào trình thực tập 5.3 Đề nghị 54 Qua thời gian thực tập trại CP Quân Dung, Thịnh Đức thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên, mạnh dạn đưa số đề nghị sau: Về cơng tác phòng bệnh: Phải thực quy trình vệ sinh phòng dịch, tiến hành tiêm Vắc xin phòng bệnh cho đàn lợn quy trình, thời gian kỹ thuật Cần phun thuốc sát trùng chuồng trại theo lịch Về cơng tác chăm sóc ni dưỡng quản lí đàn lợn: theo dõi đàn lợn hàng ngày để phát sớm, chẩn đốn xác cách ly lợn ốm, điều trị kịp thời, triệt để Đề nghị nhà trường tiếp tục cho sinh viên thực tập đến trại để học hỏi quy trình chăm sóc ni dưỡng, phòng trị bệnh Giúp sinh viên nâng cao tay nghề TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Việt ArChe H (2000), Sổ tay dịch bệnh động vật, (Phạm Gia Ninh Nguyễn Đức Tâm dịch), Nhà xuất Bản đồ, Hà Nội Đoàn Thị Kim Dung (2004),“Sự biến động số vi khuẩn hiếu khí đường ruột, vai trò E.coli hội chứng tiêu chảy lợn con, phác đồ điều trị”, Luận án tiến sỹ nông nghiệp, Hà Nội Đào Trọng Đạt (1995), Bệnh lợn ỉa phân trắng, Nhà xuất Nông thôn Trần Đức Hạnh, Nguyễn Quang Tuyên, Cù Hữu Phú (2011), “Kết phân lập, xác định đặc tính sinh học serotyp chủng Salmonella spp lợn tiêu chảy số tỉnh phía Bắc”, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật thú y - tập XVIII - số NguyễnHiên (2001), Một số vi khuẩn đường ruột thường gặp biến động chúng gia súc khỏe mạnh bị tiêu chảy nuôi vùng ngoại thành Hà Nội, Luận án tiến sỹ Nông nghiệp Phạm Khắc Hiếu, Lê Thị Ngọc Diệp, Trần Thị Lộc (1998),” Stress đời sống người vật nuôi” Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội Bùi Quý Huy (2003),“Sổ tay phòng chống bệnh từ đông vật lây sang người- bệnh E.coli”, Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội Lâm Thị Thu Hương, Đường Chi Mai (2011), “Tỷ lệ nhiễm Rotavirus Escherichia coli k88 lợn tiêu chảy”, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật thú y - tập XVIII - số Johansson L (1972) (Phan Cự Nhân, Trần Đình Miên, Tạ Hồn, Trần Đình Trọng dịch ), “ Cơ sở di truyền suất chọn giống động vật”, tập I, II, Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội 10 Nguyễn Thị Kim Lan, La Văn Công, Nguyễn Thị Ngân, Lê Minh (2009),” Tình hình bệnh tiêu chảy lợn sau cai sữa tỷ lệ nhiễm giun sán lợn tiêu chảy Thái Nguyên”, Tạp chí khoa học kĩ thuật thú y, Tập XVI (1) 11 Nguyễn Thị Kim Lan, Lê Minh, Nguyễn Thị Ngân (2006),” Một số đặc điểm dịch tễ hội chứng tiêu chảy lợn thái nguyên”, tạp chí khoa học kỹ thuật thú y, Tập XIII (4) 12 Laval A, Incidence dé Enterrites por Báo cáo tại: ‘‘Hội tháo Thú y bệnh lợn” cục Thú y hội Thú y Hà Nội ngày 14/11/1997 13 Phạm Sỹ Lăng, Trương Văn Dung, Hoàng Văn Năm, Trần Duy Khánh (2006), Các bệnh truyền nhiễm thường gặp lợn biện pháp phòng trị, Nhà xuất Nơng nghiệp 14 Trần Đình Miên, Vũ Kính Trực (1975),” Chọn giống nhân giống gia súc”,Nhà xuất Nông nghiệp”, Hà Nội- Luận văn thạc sĩ khoa học Nông nghiệp 15 Sử An Ninh (1993),” Kết bước đầu tìm hiểu nhiệt độ, độ ẩm thích hợp phòng bệnh lợn phân trắng” Kết nghiên cứu khoa học, khoa chăn nuôi thú y, đại học nông nghiệp I (1991-1993), Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội 16 Nguyễn Như Pho (2003), Bệnh tiêu chảy lợn, Nhà xuất Nơng nghiệp, TP Hồ Chí Minh 17 Trần Văn Phùng, Từ Quang Hiển, Trần Thanh Vân, Hà Thị Hảo (2004), “Giáo trình chăn ni lợn”, Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội 18 Tô Thị Phượng (2006), “Nghiên cứu tình hình Hội chứng tiêu chảy lợn ngoại hướng nạc Thanh Hóa biện pháp phòng trị”, Luận văn tiến sỹ Nơng nghiệp, Hà Nội 19 Phạm Thế Sơn, Phạm Khắc Hiếu (2008), “Tác dụng kháng khuẩn chế phẩm EM-TK21 với vi khuẩn E.coli, Salmonella, Cl.perfringes (invitro) khả phòng trị bệnh tiêu chảy chế phẩm EM-TK21 lợn 160 ngày tuổi”, tạp chí khoa học kĩ thuật thú y, Tập XV (1), Trang 69-72 ̣ huân (2005), Giáo trình chăn ni lợn , Dùng 20 Vũ Đình Tơn, Trần Thi T trường trung học chuyên nghiệp, nhà xuất Nông Nghiệp 21 Giang Hồng Tuyến(2009),” Nghiên cứu chọn lọc nâng cao tính trạng số sơ sinh sống/ổ nhóm lợn MC3000, khả tăng khối lượng tỷ lệ nạc nhóm lợn MC15”, Luận án tiến sĩ nông nghiệp, Viện chăn nuôi, Hà Nội 22 Phạm Ngọc Thạch (1996), Một số tiêu lâm sàng phi lâm sàng trâu viêm ruột ỉa chảy biện pháp phòng trị, Luận án tiến sỹ Nơng nghiệp, Hà Nội 23 Nguyễn Như Thanh (2001), “Dịch tễ học thú y” Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội 24 Nguyễn Thiện, Trần Đình Miên, Võ Trọng Hốt (2005),” Con lợn Việt Nam”, Nhà xuất Nông nghiệp II Tài liệu tiếng Anh 25 Glawis Chning E, Bacher H, ‘‘The Efficacy of Costat on E.coli infected weaning pigs”, 12th IPVS congress, August 17-22, 1992; 182 26 LecceJ.G., Kinh M.W, Mock R (1976), “Rotavirus-like agent asociated with fatal diarrhoea in neonotal pigs” Infec Immun, pp.816-825 27 Radostis O.M., Blood D.C and Gay C.C (1994),” Veterinary medicine”, A textbook of the Diseases of cattle,Sheep, Pigs, Goats and Horses Set by paston press L.t.d London, norfolk, Eighthedition 28 Yongfei Pan, Xiaoyan Tian, Wei Li, Qingfeng Zhou, Dongdong Wang, Yingzuo Bi, Feng Chen,Yanhua Song (2012), Isolation and characterization of a variant porcine epidemic diarrhea virus in China, Pan et al Virology Journal, 9, 195 MỘT SỐ HÌNH ẢNH THỰC TẬP Hình 1: Qt vơi tường chồng Hình 2: Rửa chuồng Hình 3: Tiêm Vắc xin Hình 4: Lấy mẫu máu xét nghiệm Hình 5: Mổ khám bệnh tích Hình 6: Thuốc Nor-100 Hình 7: Thuốc Norfloxacin 50% Hình 8: Thuốc Roxollin Hình 9: Lợn tiêu chảy Hình 10: Phân lợn bị tiêu chảy Hình 11: Lợn khâu lòi rom Hình 12: Báo cáo lợn chết Hình 13: Chuẩn bị đệm lót ... tình hình tiêu chảy lợn thịt trại Quân Dung xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 1.2 Mục tiêu yêu cầu 1.2.1 Mục tiêu - Thực quy trình chăm sóc nuôi dưỡng cho đàn lợn thịt trại. .. tài Thực quy trình kỹ thuật chăn ni lợn thịt tình hình tiêu chảy lợn thịt trại Quân Dung xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên Do bước đầu làm quen với thực tiễn sản xuất nghiên... HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM  - NGUYỄN ĐỨC TUẤN Tên chuyên đề: THỰC HIỆN QUY TRÌNH KỸ THUẬT CHĂN NI LỢN THỊT VÀ TÌNH HÌNH TIÊU CHẢY Ở LỢN THỊT TẠI TRẠI QUÂN DUNG XÃ THỊNH ĐỨC,
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hiện quy trình kỹ thuật chăn nuôi lợn thịt và tình hình tiêu chảy ở lợn thịt tại trại quân dung xã thịnh đức, thành phố thái nguyên, tỉnh thái nguyên , Thực hiện quy trình kỹ thuật chăn nuôi lợn thịt và tình hình tiêu chảy ở lợn thịt tại trại quân dung xã thịnh đức, thành phố thái nguyên, tỉnh thái nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn