Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn con từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi tại trại lợn tuấn hà, xã yên sơn , huyện lục nam, tỉnh bắc giang

63 35 0
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2019, 09:56

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN THỊ VÂN Tên chuyên đề: “ÁP DỤNG QUY TRÌNH CHĂM SĨC, NI DƯỠNG PHỊNG TRỊ BỆNH CHO LỢN CON TỪ SINH ĐẾN 21 NGÀY TUỔI TẠI TRẠI LỢN TUẤN HÀ, YÊN SƠN, HUYỆN LỤC NAM, TỈNH BẮC GIANG” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chun ngành: Chăn ni Thú y Khoa: Chăn ni Thú y Khóa học: 2014 - 2018 Thái Ngun, 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN THỊ VÂN Tên chuyên đề: “ÁP DỤNG QUY TRÌNH CHĂM SĨC, NI DƯỠNG PHỊNG TRỊ BỆNH CHO LỢN CON TỪ SINH ĐẾN 21 NGÀY TUỔI TẠI TRẠI LỢN TUẤN HÀ, YÊN SƠN, HUYỆN LỤC NAM, TỈNH BẮC GIANG” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chun ngành: Chính quy Chăn ni Thú y Lớp : Khoa: Khóa học: Giảng viên hướng dẫn: CNTY46- N01 Chăn nuôi Thú y 2014 - 2018 PGS.TS Từ Trung Kiên Thái Nguyên, 2018 i LỜI CẢM ƠN Sau thời gian học tập trường thực tập sở, đến tơi hồn thành khóa luận tốt nghiệp Để có kết ngồi nỗ lực thân, tơi ln nhận giúp đỡ chu đáo, tận tình nhà trường, thầy cô giáo khoa Chăn nuôi Thú y, trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, trang trại chăn ni Tuấn Hà Tơi xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc tới: Ban Giám hiệu trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Ban Chủ nhiệm khoa tồn thể thầy giáo, giáo khoa Chăn ni Thú y tận tình dạy dỗ, dìu dắt tơi suốt q trình học tập trường Trang trại chăn nuôi Tuấn Hà, Yên Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang tạo điều kiện giúp đỡ tơi suốt q trình thực tập, giúp tơi hồn thành tốt cơng việc thời gian thực tập sở Đặc biệt, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo PGS.TS Từ Trung Kiên động viên, giúp đỡ hướng dẫn, bảo tơi tận tình suốt q trình thực tập tốt nghiệp hồn thành khóa luận tốt nghiệp đại học Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới gia đình, người thân bạn bè giúp đỡ động viên suốt thời gian hồn thành khóa luận Tơi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2018 Sinh viên Nguyễn Thị Vân ii LỜI NĨI ĐẦU Để hồn thành chương trình đào tạo nhà trường, thực phương châm “Học đôi với hành”, “Lý thuyết gắn liền với thực tiễn sản xuất”, thực tập tốt nghiệp giai đoạn cuối tồn chương trình học tập sinh viên Giai đoạn thực tập khoảng thời gian để sinh viên củng cố hệ thống hóa tồn kiến thức học, làm quen với thực tế sản xuất, từ nâng cao trình độ chuyên môn, nắm phương pháp tổ chức tiến hành công việc nghiên cứu, ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất, tạo cho có tác phong làm việc đứng đắn, sáng tạo để trường trở thành người cán khoa học kỹ thuật có trình độ chun mơn cao, đáp ứng yêu cầu thực tiễn góp phần xứng đáng vào nghiệp phát triển đất nước Xuất phát từ nguyện vọng thân, theo phân công Khoa Chăn nuôi Thú y, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, đồng ý thầy giáo hướng dẫn tiếp nhận sở, thực tập trại chăn nuôi Tuấn Hà, Yên Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang từ ngày 18/5/2017 đến ngày 18/11/2017 Nhờ nỗ lực thân, quan tâm, giúp đỡ tận tình lãnh đạo cán bộ, nhân viên trại, bảo tận tình thầy giáo hướng dẫn, đến tơi hồn thành nhiệm vụ thực tập tốt nghiệp hoàn thành báo cáo tốt nghiệp với đề tài “Áp dụng quy trình chăm sóc, ni dưỡng phòng trị bệnh cho lợn từ sinh đến 21 ngày tuổi trại lợn Tuấn Hà, Yên Sơn , huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang” Do bước đầu làm quen với thực tiễn sản xuất nghiên cứu khoa học nên báo cáo khơng tránh khỏi hạn chế, thiếu sót Vậy, tơi kính mong nhận đóng góp q báu thầy, cô, bạn đồng nghiệp để báo cáo hoàn chỉnh Thái nguyên, ngày… tháng…năm 2018 Người viết khóa luận Nguyễn Thị Vân iii DANH MỤC BẢNG trang Bảng 2.1 Kết sản xuất trại lợn Tuấn Bảng 3.1 Lịch sát trùng trại lợn nái 33 Bảng 4.1 Cơ cấu đàn lợn trại năm 2015-2017 36 Bảng 4.2 Số lượng lợn trực tiếp chăm sóc, ni dưỡng 37 Bảng 4.3 Tỷ lệ nuôi sống lợn từ sinh đến 21 ngày tuổi trại 39 Bảng 4.4 Kết thực vệ sinh, sát trùng trại 40 Bảng 4.5 Kết phòng bệnh cho đàn lợn từ sinh đến 21 ngày tuổi nuôi trại thuốc vắc xin 41 Bảng 4.6 Tình hình mắc bệnh đàn lợn từ sinh đến 21 ngày tuổi nuôi trại 42 Bảng 4.7 Kết điều trị bệnh đàn lợn 43 Bảng 4.8 Kết thực công việc khác thời gian thực tập sở 44 iv DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT Cn : Chủ nhật CP : Charoen Pokphand cs : Cộng GGP : Kí hiệu đời cụ kị KHKT : Khoa học kỹ thuật Nxb : Nhà xuất STT : Số thứ tự TB : Trung bình TT : Thể trọng UBND : Ủy ban nhân dân v MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC BẢNG iii DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT iv MỤC LỤC v PHẦN 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu yêu cầu chuyên đề 1.2.1 Mục tiêu chuyên đề 1.2.2 Yêu cầu chuyên đề PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Điều kiện sở nơi thực tập 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 2.1.2 Điều kiện kinh tế - hội 2.1.3 Tình hình sản xuất sở thực tập 2.1.4 Đối tượng kết sản xuất sở (trong năm) 2.1.5 Đánh giá chung 2.2 Cơ sở khoa học chuyên đề 10 2.2.1 Đặc điểm giải phẫu, sinhlợn từ sinh đến 21 ngày tuổi 10 2.2.2 Hiểu biết vi khuẩn E coli 15 2.2.3 Một số bệnh thường gặp lợn 18 2.3 Tình hình nghiên cứu bệnh lợn nước ngồi nước 28 2.3.1 Tình hình nghiên cứu bệnh lợn nước 28 2.3.2 Tình hình nghiên cứu bệnh lợn giới 29 PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG - NỘI DUNG - PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH 31 3.1 Đối tượng phạm vi thực 31 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 31 3.3 Nội dung thực 31 3.4 Các tiêu theo dõi phương pháp thực 31 3.4.1 Các tiêu theo dõi 31 vi 3.4.2 Phương pháp thực 32 3.4.3 Phương pháp chẩn đoán điều trị bệnh cho đàn lợn từ sinh đến 21 ngày tuổi nuôi trại 34 3.4.4 Phương pháp xác định tiêu 35 3.4.5 Phương pháp xử lý số liệu 35 PHẦN 4: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ 36 4.1 Tình hình chăn ni trại lợn Tuấn Hà, n Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang năm 36 4.2 Thực biện pháp chăm sóc, ni dưỡng cho đàn lợn từ sinh đến 21 ngày tuổi trại 37 4.2.1 Số lượng lợn trực tiếp chăm sóc, ni dưỡng tháng thực tập 37 4.2.2 Cơng tác chăm sóc ni dưỡng đàn lợn tháng thực tập 37 4.3 Tỷ lệ nuôi sống lợn từ sinh đến 21 ngày tuổi trại lợn Tuấn 39 4.4 Kết thực biện pháp phòng bệnh cho đàn lợn giai đọan từ sinh đến 21 ngày tuổi thời gian thực tập trại 39 4.4.1 Phòng bệnh phương pháp vệ sinh, sát trùng trại 39 4.4.2 Kết phòng, trị bệnh cho đàn lợn trại thuốc vắc xin 41 4.4.3 Tình hình mắc bệnh đàn lợn từ sinh đến 21 ngày tuổi nuôi trại 42 4.4.4 Kết thực công việc khác thời gian thực tập sở 43 PHẦN 5: KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 46 5.1 Kết luận 46 5.2 Đề nghị 46 TÀI LIỆU THAM KHẢO 48 PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Ngành chăn ni lợn có vị trí quan trọng ngành chăn nuôi gia súc nước giới nước ta, nguồn cung cấp thực phẩm với tỷ trọng cao chất lượng tốt cho người, nguồn cung cấp phân bón lớn cho ngành trồng trọt nguồn cung cấp sản phẩm phụ da, mỡ… cho ngành cơng nghiệp chế biến Với vị trí quan trọng hàng đầu việc cung cấp thực phẩm cho người dân, chăn ni nói chung chăn ni lợn nói riêng Đảng Nhà nước ta quan tâm hướng đến phát triển bền vững Bên cạnh việc áp dụng phương thức chăn nuôi theo hướng công nghiệp, quy mô chăn nuôi lớn, áp dụng biện pháp kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng tiên tiến, chế biến thức ăn với chất lượng cao, loại thức ăn thay thế, thức ăn bổ sung, phối hợp phần ăn có đầy đủ chất dinh dưỡng Mục đích việc chăn ni lợn giai đoạn theo mẹ áp dụng biện pháp khoa học kĩ thuật để đàn lợn sau sinh đạt tỷ lệ cao, khỏe mạnh sở để tạo giống tốt giúp nâng cao sức sống đàn lợn Hiện nay, tình hình dịch bệnh diễn phức tạp đặc biệt đàn lợn theo mẹ nhiều trang trại với quylớn Tình hình dịch bệnh diễn phức tạp, ảnh hưởng đến kinh tế, suất chất lượng đàn lợn Do yêu cầu cấp thiết đặt lúc phải có nghiên cứu áp dụng quy trình chăm sóc ni dưỡng phòng trị bệnh cho lợn Căn vào tình hình thực tế trên, đồng ý tạo điều kiện giúp đỡ ban Chủ nhiệm khoa Chăn nuôi Thú y, thầy giáo hướng dẫn sở thực tập, em tiến hành thực chuyên đề: “Áp dụng quy trình chăm sóc, ni dưỡng, phòng trị bệnh cho lợn từ sinh đến 21 ngày tuổi trại lợn Tuấn Hà, Yên Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang” 1.2 Mục tiêu yêu cầu chuyên đề 1.2.1 Mục tiêu chuyên đề Đánh giá chung tình hình chăn ni trại lợn Tuấn Hà, Yên Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang Áp dụng quy trình chăm sóc, ni dưỡng cho lợn ni trại Xác định tình hình nhiễm, thực quy trình phòng, trị bệnh cho đàn lợn từ sinh đến 21 ngày tuổi 1.2.2 Yêu cầu chuyên đề Đánh giá tình hình chăn ni trại lợn TuấnÁp dụng quy trình chăm sóc, ni dưỡng cho lợn nuôi trại đạt hiệu cao Áp dụng biện pháp phòng, trị bệnh cho đàn lợn nuôi trại 41 thể chúng sức miễn dịch chủ động, chống lại xâm nhập vi khuẩn, tăng sức đề kháng cho thể Trong tháng thực tập trại, chúng tơi tham gia vào quy trình phòng bệnh cho đàn lợn Kết việc áp dụng quy trình phòng bệnh thuốc vắc xin cho đàn lợn trại trình bày qua bảng 4.5 Bảng 4.5 Kết phòng bệnh cho đàn lợn từ sinh đến 21 ngày tuổi nuôi trại thuốc vắc xin Số Đường Số con Tỷ đưa tiêm/uống an lệ (con) thuốc toàn (%) (con) Thời điểm phòng bệnh Bệnh phòng Vắc xin /thuốc/chế phẩm Liều lượng (ml) 2-3 Thiếu săt Fe + B12 Tiêm 500 500 100 Tiêu chảy Amoxicol Uống 500 499 99,8 Cầu trùng Diacoxin Uống 600 600 100 Tiêm 500 489 97,8 ngày tuổi 3-6 ngày tuổi - 21 ngày tuổi Viêm phổi địa Mycoplasma phương Qua kết bảng 4.5 cho thấy kết tổng quát việc phòng bệnh cho đàn lợn trại thuốc vắc xin Lợn sau - ngày tuổi tiêm Fe + B12 để phòng thiếu sắt, thuốc phòng trị cầu trùng nâng cao sức đề kháng cho lợn con, 100% lợn sau sinh tiêm Trong tháng thực tập, tiêm Fe + B12 cho 500 lợn ngày tuổi kết an tồn tỷ lệ 100%, uống thuốc diacoxin phòng trị bệnh cầu trùng cho 600 lợn kết đạt tỷ lệ 100% Cho uống thuốc amoxicol phòng tiêu chảy 42 cho lợn từ - ngày tuổi số lượng 500 con, kết đạt an toàn 100% Tiêm phòng vắc xin Mycoplasma cho 500 lợn từ - 21 ngày tuổi, kết an toàn đạt tỷ lệ 97,8% Trại thường xuyên phải quan tâm đến phòng trị bệnh cho lợn chất lượng đàn định lợi nhuận hiệu kinh doanh 4.4.3 Tình hình mắc bệnh đàn lợn từ sinh đến 21 ngày tuổi nuôi trại Để xác định tỷ lệ mắc bệnh đàn lợn từ sinh đến 21 ngày tuổi tiến hành theo dõi 1250 Kết trình bày bảng 4.6 Bảng 4.6 Tình hình mắc bệnh đàn lợn từ sinh đến 21 ngày tuổi nuôi trại STT Tên bệnh Hội chứng tiêu chảy Viêm phổi Viêm khớp Số lợn theo dõi (con) 1250 Số lợn mắc bệnh (con) Tỷ lệ (%) 120 9,6 30 2,4 15 1,2 Kết bảng 4.6 cho thấy lợn từ sinh đến 21 ngày tuổi bị mắc tiêu chảy nhiều Trong trình theo dõi thấy 120 bị mắc, chiếm tỷ lệ 9,6% Tiếp theo bệnh viêm phổi qua theo dõi có 30 mắc chiếm tỷ lệ 2,4% Bệnh viêm khớp có tỷ lệ mắc thấp qua theo dõi có 15 mắc chiếm 1,2% Sởlợn từ sinh đến 21 ngày tuổi có tỷ lệ mắc tiêu chảy cao lợn lứa tuổi phát triển số phận thể chưa hoàn thiện, đặc biệt hệ thống miễn dịch thể chưa hoàn chỉnh dẫn đến sức đề kháng yếu nên dễ bị tác động yếu tố môi trường làm giảm sức đề kháng lợn từ dẫn đến lợn bị bệnh tiêu chảy với tỷ cao 43 Bảng 4.7 Kết điều trị bệnh đàn lợn Chỉ tiêu Thuốc điều trị Tên bệnh Hội chứng tiêu chảy Viêm phổi Nova – amcoli Viêm khớp Liều lượng (ml) Thời gian Đường cho tiêm thuốc (ngày) Kết Số Số lợn lợn Tỷ lệ điều khỏi (%) trị (con) (con) 1ml/10kg TT Tiêm bắp 3-5 120 118 98,33 Flojec 1ml/10kg TT Tiêm bắp 3-5 30 29 96,67 Pendistrep L.A 1ml/10kg TT Tiêm bắp 3-5 15 13 86,67 Kết bảng 4.7 cho thấy hội chứng tiêu chảy dùng thuốc Nova amcoli tiêm bắp 1ml/10kgTT Thời gian điều trị từ - ngày Kết điều trị cho 120 con, khỏi 118 đạt tỷ lệ 98,33% Đối với bệnh viêm phổi dùng thuốc flojec với liều 1ml/10kgTT tiêm bắp thời gian điều trị từ - ngày Kết điều trị cho 30 khỏi 29 con, đạt tỷ lệ 96,67% Đối với bệnh viêm khớp dùng thuốc pendistrep L.A tiêm bắp với liều 1ml/10kg TT, tiêm liên tục – ngày Kết bảng điều trị cho 15 có 13 khỏi bệnh, đạt tỷ lệ 86,67% Như vậy, kết điều trị số bệnh bảng 4.7 thấy bệnh phát điều trị kịp thời kết khỏi bệnh cao Nhưng bệnh khơng phát điều trị sớm bệnh trở nên trầm trọng làm ảnh hưởng đến khả sinh trưởng, phát triển lợn gây thiệt hại kinh tế cho người chăn nuôi 4.4.4 Kết thực công việc khác thời gian thực tập sở 44 Trong tháng thực tập trại việc thực chuyên đề, chúng tơi tham gia số cơng tác khác, kết trình bày bảng 4.8 Bảng 4.8 Kết thực công việc khác thời gian thực tập sở Công việc STT Kết thực Số lượng hiện/khỏi thực Số lượng Tỷ lệ (con) (%) (con) Đỡ đẻ lợn nái 358 358 100 Mổ hecni cho lợn 20 18 90,00 Mài nanh 3605 3605 100 Bấm số tai, cắt đuôi 3605 3605 100 Thiến lợn 1795 1792 99,83 Kết bảng 4.8 cho thấy tháng thực tập thực công việc khác trại không đồng Công việc đỡ đẻ cho lợn thực 358 ca kết đạt an tồn 100% Cơng việc mổ hecni cho lợn chiếm tỷ lệ thấp số lượng lợn bị hecni ít, tháng thực tập tơi có theo dõi phát 20 lợn bị hecni tiến hành mổ 18 (đạt tỷ lệ 90%) Nguyên nhân dẫn đến lợn bị hecni chủ yếu đẻ lợn bị, phần trình thao tác kỹ thuật thiến lợn không làm sa ruột bẹn Công việc mài nanh cho lợn thực nhiều 3605 con, kết đạt tỷ lệ 100% Công việc bấm số tai, cắt đuôi cho lợn thực 3605 kết đạt tỷ lệ 100% Vì lợn sau sinh cần phải mài nanh không làm tổn thương vú lợn mẹ bú tránh việc lợn 45 cắn nhau, bấm số tai, cắt đuôi sớm để vết thương nhanh liền, chảy máu giảm stress cho lợn Công việc thiến cho lợn thực 1795 con, đạt tỷ lệ 99,83% nguyên nhân thực thao tác kỹ thuật không 46 PHẦN KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Qua tháng thực tập trại lợn Tuấn Hà, Yên Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang em có số kết luận sau: Cơng tác chẩn đoán điều trị bệnh đàn lợn trại cho thấy số lợn mắc hội chứng tiêu chảy 120 con, số chữa khỏi 118 đạt tỷ lệ 98,33% Viêm phổi có số mắc 30 con, số chữa khỏi 29 đạt tỷ lệ 96,67% Viêm khớp có số mắc 15 con, số chữa khỏi 13 đạt tỷ lệ 86,67% Những tháng thực tập trang trại giúp em có kỹ nghề thao tác kỹ thuật q trình chăm sóc, ni dưỡng phòng trị bệnh cho đàn lợn Những kỹ nghề chúng em học làm như: + Kỹ thuật đỡ đẻ cho lợn + Kỹ thuật mài nanh, bấm số tai, bấm đuôi + Kỹ thuật thiến lợn đực, mổ hecni cho lợn đực + Kỹ thuật phòng chẩn đoán, điều trị bệnh cho đàn lợn con, lợn nái + Kỹ thuật ni dưỡng, chăm sóc đàn lợn lợn mẹ trại (cho lợn ăn, tắm chải cho lợn mẹ, dọn vệ sinh chuồng trại, ) Từ kỹ nghề học sở chúng em tự tin nghề học độc lập áp dụng kỹ thuật, chuyên môn thực tiễn sản xuất 5.2 Đề nghị Xuất phát từ thực tế trại qua phân tích đánh giá hiểu 47 biết mình, em có số ý kiến nhằm nâng cao hoạt động khoa Chăn nuôi thú y trang trại sau: + Với khoa Chăn nuôi Thú y: tiếp tục cử sinh viên trang trại để thực tập, điều kiện tốt để sinh viên nâng cao tay nghề học hỏi kinh nghiệm sản xuất + Với trang trại: Mở rộng quy mô sản xuất, đầu thêm sở hạ tầng, vật chất kỹ thuật, dụng cụ thú y Tăng cường cơng tác chăm sóc nuôi dưỡng quản lý, thực tốt công tác vệ sinh thú y Thực tốt công tác vệ sinh trước, sau đẻ, có thao tác đỡ đẻ khoa học nhằm giảm bớt tỷ lệ mắc bệnh đường sinh sản lợn nái Cần nâng cao tay nghề cho đội ngũ kỹ thuật trang trại công nhân trại nhằm nâng cao chất lượng phục vụ sản xuất Tăng cường công tác quản lý lợn để hạn chế thấp tình trạng lợn chết bị đè rơi xuống gầm Thực tốt công tác mổ hecni cho lợn Lợn cai sữa cần chăm sóc tốt để giảm tỷ lệ mắc bệnh 48 TÀI LIỆU THAM KHẢO II Tài liệu Tiếng Việt Đặng Xn Bình (2000), “Xác định vai trò vi khuẩn Escherichia coli Clostridium perfringens bệnh ỉa chảy lợn giai đoạn 35 ngày tuổi, bước đầu nghiên cứu chế tạo số sinh phẩm phòng bệnh”, Luận văn Thạc sĩ Khoa học Nông nghiệp, Viện Khoa học kỹ thuật Nông Nghiệp Việt Nam, Hà Nội Đào Trọng Đạt, Phan Thanh Phượng, Lê Ngọc Mỹ, Huỳnh Văn Kháng (1996), Bệnh lợn nái lợn con, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Lê Thanh Hải, Nguyễn Thị Viễn, Trần Thu Hằng, Nguyễn Hữu Thao, (1995), “Nghiên cứu xác định tổ hợp lai ba máu để sản xuất heo nuôi thịt đạt tỷ lệ nạc 52%”, Hội nghị KH Chăn nuôi - Thú y, tr 143 - 160 Trần Thị Hạnh, Đặng Xuân Bình (2002),”Chế tạo thử nghiệm số chế phẩm sinh học phòng trị bệnh tiêu chảy lợn E coli Cl.pefringen” Tạp chí KHKT thú y, IV(1), tr 19 - 28 Nguyễn Bá Hiên, Huỳnh Thị Mỹ Lệ ( 2012 ), Giáo trình bệnh truyền nhiễm thú y, Nhà xuất nông nghiệp, Hà Nội Từ Quang Hiển, Phan Đình Thắm (1995), “Giáo trình thức ăn dinh dưỡng gia súc gia cầm’’, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Hội chăn nuôi Việt Nam (2000), Cẩm nang chăn nuôi gia súc, gia cầm, tập I, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Trương Quang Khải, Nguyễn Quang Tính, Nguyễn Quang Tuyên, Cù Hữu Phú, Lê Văn Dương (2012), “ Kết phân lập xác định số dặc tính sinh học chủng Streptococcus suis Pasteurella multocida lợn mắc bệnh viêm phổi tỉnh Bắc Giang”, Tạp chí KHKT thú y, 19(4), tr 42-46 49 Laval A (1997), ‘‘Incidence des Enterites pore’’, Báo cáo tại: “Hội thảo Thú y bệnh lợn”, Cục Thú y Hà Nội 10 Nguyễn Quang Linh (2005), Giáo trình kỹ thuật chăn nuôi lợn, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 11 Luther (1993), “Tiêu chảy lợn sinh” Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 12 Lê Văn Năm (2013), Bệnh viêm phổi địa phương- suyễn lợn, Nxb Lao động – hội, Nông nghiệp 13 Nguyễn Thị Nội, Nguyễn Ngọc Nhiên, Cù Hữu Phú (1989), “ Vắc xin hỗn hợp salsco, chế tạo từ chủ vi khuẩn E.coli, Salmonella, Streptococus để phòng tiêu chảy cho lợn”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y số 14 Trần Văn Phùng, Từ Quang Hiển, Trần Thanh Vân, Hà Thị Hảo (2004), Giáo trình chăn ni lợn, Nxb Nơng Nghiệp, Hà Nội 15 Nguyễn Khánh Quắc, Nguyễn Quang Tuyên (1993), “Giáo trình chăn nuôi lợn’’, trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 16 Hồng Tồn Thắng, Cao Văn (2006), Giáo trình sinh lý học động vật, Nxb Nông nghiệp Hà Nội 17 Trịnh Văn Thịnh (1985), Bệnh lợn Việt Nam, Nxb Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội 18 Nguyễn Hữu Vũ, Nguyễn Đức Lưu (2004), Một số bệnh quan trọng lợn, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội II Tài liệu nước 19 Glawsschning E., Bacher H (1992), ‘‘The Efficacy of Costat on E coli infected weaning pigs’’, 12th IPVS congress, August 17 – 22, 182 50 20 Erwin M Kohrler (1996), Epithelial cell invasion and adherence of K88, K99, F41 and 987P position Escherichia coli to intestinal villi of to week old pigs, Vet Microbiol, pp 7-18 21 Jones (1976), Role of the K88 antigen in the pathogenic of neonatal diarrhea caused by Eschrichia coli in piglets, Infection and Immunity 6, pp 918 – 927 22 Smith R A Nagy Band Feket Pzs, “The transmissible nature of the genetic factor in E coli that controls hemolysin production”, J Gen Microbiol 47, pp 153 – 161 MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HỌA Hình 1: Thuốc Pendistrep L.A điều trị viêm khớp Hình 2:Thuốc ADE Bcomlex trợ sức, trợ lực Hình 3: Thuốc Nova Fe cấp sắt Hình 4: Thuốc Diacoxin vitamin B12 phòng cầu trùng Hình 5: Thuốc Thuốc Nova Amcoli điều trị tiêu chảy, viêm phổi, viêm rốn Hình 7: Lợn chết tiêu chảy Hình 6: Lợn mắc tiêu chảy Hình 8: Lợn viêm phổi Hình 9: Lợn tiêu chảy Hình 11: Đỡ đẻ cho lợn Hình 10: Lợn viêm khớp Hình 12: Thiến lợn Hình 13: Xử lý đẻ khó cho lợn nái Hình 14: Mài nanh Hình 15:Tiêm phòng vacxin dịch tả Hình 16: Vệ sinh trước phối Hình 17: Tiêm kháng sinh điều trị bệnh viêm đường sinh dục cho lợn nái ... thực chuyên đề: Áp dụng quy trình chăm sóc, ni dưỡng, phòng trị bệnh cho lợn từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi trại lợn Tuấn H , xã Yên Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang 1.2 Mục tiêu yêu cầu chuyên... NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN THỊ VÂN Tên chuyên đề: ÁP DỤNG QUY TRÌNH CHĂM SĨC, NI DƯỠNG VÀ PHỊNG TRỊ BỆNH CHO LỢN CON TỪ SƠ SINH ĐẾN 21 NGÀY TUỔI TẠI TRẠI LỢN TUẤN H , XÃ YÊN SƠN, HUYỆN... chuyên đề Đánh giá chung tình hình chăn ni trại lợn Tuấn H , xã n Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang Áp dụng quy trình chăm sóc, ni dưỡng cho lợn ni trại Xác định tình hình nhiễm, thực quy trình
- Xem thêm -

Xem thêm: Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn con từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi tại trại lợn tuấn hà, xã yên sơn , huyện lục nam, tỉnh bắc giang , Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn con từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi tại trại lợn tuấn hà, xã yên sơn , huyện lục nam, tỉnh bắc giang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn