Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho đàn lợn thịt nuôi tại trại lợn phạm khắc bộ huyện mỹ hào tỉnh hưng yên

69 65 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2019, 09:56

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HÀ DUY TÙNG Tên chuyên đề: “ÁP DỤNG QUY TRÌNH CHĂM SĨC, NI DƯỠNG PHỊNG TRỊ BỆNH CHO ĐÀN LỢN THỊT NUÔI TẠI TRẠI LỢN PHẠM KHẮC BỘ - HUYỆN MỸ HÀO - TỈNH HƯNG YÊN” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành/ngành : Chăn nuôi thú y Khoa : Chăn ni thú y Khóa học : 2014 - 2018 Thái Nguyên, năm 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HÀ DUY TÙNG Tên chuyên đề: “ÁP DỤNG QUY TRÌNH CHĂM SĨC, NI DƯỠNG PHỊNG TRỊ BỆNH CHO ĐÀN LỢN THỊT NUÔI TẠI TRẠI LỢN PHẠM KHẮC BỘ - HUYỆN MỸ HÀO - TỈNH HƯNG YÊN” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chun ngành/ngành : Chăn ni thú y Lớp : N01 - K46 CNTY Khoa : Chăn nuôi thú y Khóa học : 2014 - 2018 Giảng viên hướng dẫn : TS Dương Thị Hồng Duyên Thái Nguyên, năm 2018 i LỜI CẢM ƠN Trong suốt quãng thời gian học tập rèn luyện mái trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Cũng thời gian thực tập tốt nghiệp, trang trại chăn nuôi lợn thuộc Công ty Cổ phần CP Việt Nam Em nhận giúp đỡ tận tình thầy cô khoa Chăn nuôi Thú y Nhân dịp em xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc tới: Ban giám hiệu Trường Đại học Nơng Lâm Thái Ngun, Ban chủ nhiệm khoa tồn thể thầy giáo, cô giáo khoa Chăn nuôi Thú y tạo điều kiện thuận lợi để em hồn thành khóa luận tốt nghiệp Đặc biệt em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới cô giáo hướng dẫn TS Dương Thị Hồng Duyên tận tình hướng dẫn, nhắc nhở bảo chu em hồn thành tốt khóa luận Đồng thời em xin bày tỏ lòng cảm ơn trân thành tới Công ty Cổ Phần chăn nuôi CP Việt Nam, với gia đình chủ trang trại bác Phạm Khắc Bộ toàn thể cán kỹ sư anh em công nhân trại giúp đỡ , tạo điều kiện cho em hoàn thành đợt thực tập tốt nghiệp Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới gia đình, người thân bạn bè động viên khích lệ tinh thần giúp đỡ em suốt thời gian thực tập hồn thành khóa luận Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2018 Sinh viên HÀ DUY TÙNG ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 4.1 Kết thực công tác vệ sinh sát trùng 36 Bảng 4.2 Lịch tiêm phòng vắc xin áp dụng cho lợn thịt trại 37 Bảng 4.3 Kết tiêm phòng vắc xin cho đàn lợn trại 37 Bảng 4.4 Bảng nhiệt độ yêu cầu lợn qua tuần tuổi 41 Bảng 4.5 Kết thực cơng tác chăm sóc, nuôi dưỡng quản lý đàn lợn 42 Bảng 4.6 Tỷ lệ mắc bệnh viêm đường hô hấp tỷ lệ chết lợn nuôi trại theo tháng tuổi 43 Bảng 4.7 Kết áp dụng phác đồ điều trị bệnh viêm đường hô hấp cho đàn lợn thịt nuôi tại 45 Bảng 4.8 Tình hình mắc hội chứng tiêu chảy đàn lợn thịt hiệu điều trị 47 Bảng 4.9 Tỷ lệ mắc bệnh viêm đuôi, viêm rốn, viêm khớp đàn lợn thịt nuôi trại hiệu điều trị 48 Bảng 4.10 Kết thực xuất lợn trại 50 Bảng 4.11 Kết thực nhập lợn 51 iii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT cs : Cộng Nxb : Nhà xuất TT : Thể trọng Vsv : Vi sinh vật Scs : Sau cai sữa E coli : Escherichia coli C Perfringens : Clostridium perfringens S typhimurium : Salmonella typhimurium iv MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT iii MỤC LỤC iv Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu Phần TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Điều kiện sở thực tập 2.1.1 Ví trí địa lí 2.1.2 Điều kiện khí hậu 2.1.3 Cơ cấu tổ chức trại 2.1.4 Cơ sở vật chất trại 2.1.5 Thuận lợi khó khăn 2.2 Tổng quan tài liệu nước 2.2.1 Đặc điểm sinh trưởng khả sản xuất phẩm chất thịt lợn 2.2.2 Một số bệnh thường gặp lợn thịt 11 2.2.3 Tình hình nghiên cứu ngồi nước 26 Phần ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH 31 3.1 Đối tượng 31 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 31 3.3 Nội dung thực 31 3.4 Các tiêu phương pháp thực 31 3.4.1 Các tiêu theo dõi 31 3.4.2 Phương pháp theo dõi thu thập thông tin 31 v 3.4.3 Phương pháp xử lý số liệu 32 Phần KẾT QUẢ THẢO LUẬN 33 4.1 Cơng tác vệ sinh, phòng dịch, chuẩn bị nhập lợn 33 4.1.1 Cơng tác vệ sinh, phòng dịch 33 4.1.2 Công tác chuẩn bị nhập lợn 34 4.1.3 Công tác nhập lợn 35 4.2 Kết cơng tác vệ sinh phòng bệnh 35 4.2.2 Kết thực cơng tác tiêm phòng 36 4.3 Kết thực cơng tác chăm sóc, ni dưỡng quản lý đàn lợn 38 4.4 Kết điều trị số bệnh lợn thịt trại 42 4.4.1 Kết chẩn đoán điều trị bệnh viêm đường hô hấp cho đàn lợn thịt nuôi trại 43 4.4.2 Tình hình mắc hội chứng tiêu chảy đàn lợn thịt hiệu điều trị 46 4.4.3 Tỷ lệ mắc bệnh viêm đuôi, viêm rốn, viêm khớp đàn lợn thịt nuôi trại hiệu điều trị 48 4.5 Kết thực số công việc khác thời gian thực tập 49 4.5.1 Xuất lợn 49 4.5.2 Vệ sinh chuồng trại sau xuất lợn 50 4.5.3 Nhập lợn 51 Phần KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 52 5.1 Kết luận 52 5.2 Kiến nghị 53 TÀI LIỆU THAM KHẢO 54 Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Nông nghiệp ba ngành kinh tế mũi nhọn nước ta, với phát triển kinh tế xã hội, khoa học kỹ thuật hội nhập quốc tế ngày sâu rộng Ngành chăn ni nói chung ngành chăn ni lợn nói riêng năm 2017 vừa qua gặp nhiều biến động, đứng trước áp lực, thách thức khó khăn chất lượng sản phẩm thịt lợn khả cạnh tranh thị trường Hiện nay, ngành chăn nuôi lợn trọng đầu tư phát triển, áp dụng tiến khoa học kỹ thuật Những tiến giống, thức ăn, công tác thú y, làm cho đàn lợn không ngừng tăng lên số lượng chất lượng ngày nâng cao Không đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng nước mà phục vụ xuất Phát triển ngành chăn ni nói chung ngành chăn ni lợn nói riêng mang lại lợi nhuận kinh tế trước tiên người chăn ni, sau tạo động lực tiền đề đem lại lợi ích kinh tế cho quốc gia Tuy nhiên để đạt thành tựu đó, để chăn ni lợn có hiệu quả, vấn đề quan trọng cần đặc biệt quan tâm phòng chống dịch bệnh vệ sinh thú y Dịch bệnh yếu tố quan trọng, ảnh hưởng đến chi phí chăn ni giá thành sản phẩm Cùng với phải thực tốt cơng tác chăm sóc ni dưỡng quản lý đàn vật ni Đã có nhiều cơng trình nghiên cứu, nhiều loại thuốc sử dụng để phòng trị bệnh, kết đem lại khơng mong muốn Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đó, em tiến hành đề tài: “Áp dụng quy trình chăm sóc, ni dưỡng phòng trị bệnh cho đàn lợn thịt nuôi trại lợn Phạm Khắc Bộ - huyện Mỹ Hào - tỉnh Hưng Yên” 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích - Xác định tình hình chăn ni trại Phạm Khắc Bộ - huyện Mỹ Hào - tỉnh Hưng Yên - Áp dụng quy trình kỹ thuật chăm sóc, ni dưỡng cho đàn lợn thịt ni trại - Xác định tình hình nhiễm, áp dụng đánh giá hiệu quy trình phòng, trị bệnh cho đàn lợn thịt ni trại 1.2.2 Yêu cầu - Thực thành thạo quy trình kỹ thuật chăm sóc, ni dưỡng cho đàn lợn thịt nuôi trại - Nhận biết chẩn đoán số bệnh hay xảy đàn lợn thịt nuôi trại - Thành thạo thao tác chuyên môn học, áp dụng đánh giá hiệu số phác đồ dùng điều trị bệnh đàn lợn thịt nuôi trại Phần TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Điều kiện sở thực tập 2.1.1 Ví trí địa lí Trại lợn Phạm Khắc Bộ trại gia công Công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam, với quy mô 1000 lợn thịt ông Phạm Khắc Bộ làm chủ trại Trang trại xây dựng địa bàn Thôn Đọ - Xã Bạch Sam - Huyện Mỹ Hào - Tỉnh Hưng Yên với tổng diện tích 4000m2 Mỹ Hào Huyện nằm đồng Bắc Bộ, phía Bắc giáp huyện Văn Lâm, phía Tây giáp huyện Yên Mỹ, phía Nam giáp huyện Ân Thi, tỉnh Hưng n Phía Đơng giáp huyện tỉnh Hải Dương là: Cẩm Giàng (ở phía Đơng Bắc) huyện Bình Giang (ở phía Đơng Nam) Sơng Kẻ Sặt nằm ranh giới huyện với huyện Bình Giang tỉnh Hải Dương Ngoài địa bàn thị xã có sơng Bần, sơng Bắc Hưng Hải, sơng Cẩm Xá chảy qua Diện tích tự nhiên Huyện Mỹ Hào 79,1 km² Huyện nằm trục đường quốc lộ chạy từ Hà Nội, qua thị trấn Bần Yên Nhân, xuyên qua huyện, sang tỉnh Hải Dương Quốc lộ 39 xuất phát từ ngã ba với quốc lộ thị trấn Bần Yên Nhân thành phố Hưng Yên, sang Thái Bình Phía đơng có quốc lộ 38 chạy ghé qua, giao với quốc lộ ranh giới với huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 2.1.2 Điều kiện khí hậu Hưng Yên nằm vùng khí hậu cận nhiệt đới ẩm, chia làm mùa rõ rệt (Xuân, Hạ, Thu, Đông) Mùa mưa kéo dài từ cuối tháng đến tháng 10 hàng năm Lượng mưa mùa mưa chiếm tới 70% tổng lượng mưa năm Diện tích: 923,09 km² (rộng Hà Nam, Bắc Ninh) 48 Qua bảng cho thấy, việc áp dụng hai phác đồ điều trị cho tỷ lệ lợn khỏi bệnh tương đối cao với hiệu lực điều trị từ 92,98 – 95,65% Từ kết trên, thân em có nhận xét sơ sau: Mặc dù với số mẫu phản ánh ảnh hưởng hội chứng tiêu chảy tới thể lợn thông qua triệu chứng lâm sàng Khi lợn bị bệnh thể nặng triệu chứng lâm sàng thể rõ rệt: lợn gầy yếu, còi cọc, lơng xù, niêm mạc nhợt nhạt, ủ rũ, xiêu vẹo phân dính quanh hậu mơn Còn lợn bị thể nhẹ chớm bị bệnh thấy có triệu chứng: giảm ăn bỏ ăn, gầy yếu, lông xù, ỉa chảy, nặng không điều trị kịp thời dẫn đến chết Kết nghiên cứu em phù hợp với nhận xét (Ngô Nhật Thắng, 2006) [23] 4.4.3 Tỷ lệ mắc bệnh viêm đuôi, viêm rốn, viêm khớp đàn lợn thịt nuôi trại hiệu điều trị Kết q trình điều bệnh viêm đi, viêm rốn cho đàn lợn nuôi trại em theo dõi, ghi chép thể bảng 4.9 Bảng 4.9 Tỷ lệ mắc bệnh viêm đuôi, viêm rốn, viêm khớp đàn lợn thịt nuôi trại hiệu điều trị Tên bệnh Viêm đuôi Viêm rốn Phác đồ điều trị Số theo dõi (con) Số mắc bệnh (con) Tỷ lệ mắc bệnh (%) 497 22 4,43 22 19 86,36 497 0,80 60,00 497 16 3,22 16 14 87,50 Số Số điều khỏi trị (con) (con) Tỷ lệ khỏi (%) + Amoxinject LA 1ml/ 10 kg TT/ ngày, tiêm bắp (tiêm – mũi, mũi cách 48 giờ) Bôi xanh methylen ngày lần + Vetrimoxin LA 1ml/ 10 kg TT/ ngày, tiêm Viêm bắp (tiêm – mũi, khớp mũi cách 48 giờ) Bôi xanh methylen ngày lần 49 Nguyên nhân lợn bị viêm đuôi viêm rốn lợn bị lợn khác ô chuồng cắn đuôi dẫn đến viêm đuôi, mút cuống rốn gây sứt sát tổn thương vùng rốn dẫn đến viêm rốn bé cắt rốn không đảm bảo kỹ thuật vệ sinh, dẫn đến nhập nuôi lợn bị hernia rốn Lợn bị stress môi trường nuôi nhốt thức ăn thiếu chất dẫn đến hành đồng cắn đuôi Trong trình theo dõi phát 22 lợn bị bệnh viêm đuôi, lợn bị viêm rốn, sử dụng phác đồ điều trị dùng Amoxinject LA bôi xanh methylene để điều trị cho lợn, nhận thấy lợn chớm bị chữa trị có tỷ lệ khỏi cao Những lợn phát muộn chữa trị lâu khỏi khỏi sức khỏe khả sinh trưởng khơng trước Qua bảng cho thấy, hiệu điều trị khỏi bệnh viêm đuôi cao với tỷ lệ khỏi đạt 86,36% Hiệu trị bệnh viêm rốn đạt mức trung bình 60,00% Cùng với em theo dõi phát điều trị 16 lợn bị viêm khớp Sử dụng phác đồ điều trị dùng Vetrimoxin LA bôi xanh methylene, với hiệu điều trị tương đối cao, tỷ lệ khỏi bệnh 87,50% 4.5 Kết thực số công việc khác thời gian thực tập 4.5.1 Xuất lợn Khi đến thời gian xuất lợn, cơng ty CP có kế hoạch xuất bán lợn thông báo chủ trang trại để chuẩn bị người đuổi bắt lợn Khi xe vào trại phải sát trùng cổng theo quy định vào khu vực xuất lợn Trong thời gian thực tập em tham gia trực tiếp vào lần xuất lợn Quá trình xuất lợn thực gồm bước sau: - Bắt lợn lên xe - Khi bắt phải đuổi từ - 10 lượt theo khối lượng yêu cầu 50 - Cân con, ghi số liệu vào phiếu cân - Sau khi, xuất xong phải quét rọn sẽ, quét vôi cầu cân khu vực xuất lợn, đường đuổi lợn Kết thực cơng việc xuất lợn trình bày bảng 4.10 Bảng 4.10 Kết thực xuất lợn trại Số lợn xuất Khối lượng trung bình/con lợn (con) xuất (kg) 100 124 231 125 30 123 68 121 57 119 Tổng 486 122,4 Đợt xuất Bảng 4.10 cho thấy, em trực tiếp tham gia lần xuất lợn với tổng số 486 con, khối lượng trung bình lợn xuất 122,4 kg/con 4.5.2 Vệ sinh chuồng trại sau xuất lợn Sau xuất lợn, trại thường xuyên thực vệ sinh chuồng trại để đảm bảo an tồn dịch bệnh Em tham gia q trình vệ sinh tiến hành theo bước sau: - Vệ sinh bên ngồi chuồng ni: + Vệ sinh đường đuổi lợn + Vệ sinh cầu cân + Vệ sinh khu vực xe đến đỗ trại - Vệ sinh chuồng ni: + Hót phân chuồng + Cọ rửa sẽ: bạt trần, giàn mát, quạt (che chắn túi nilon), máng ăn, thành chuồng, chuồng 51 + Quét vôi tường, thành chuồng, chuồng + Phun sát trùng + Kiểm tra lại toàn hệ thống điện, quạt, máy bơm có hoạt động tốt không + Kiểm tra giàn mát, song sắt, máng ăn, núm uống, bạt, trần + Nếu có hỏng sửa chữa thay + Lắp quây úm chờ lứa 4.5.3 Nhập lợn Sau công tác chuẩn bị nhập lợn tiến hành xong, có kế hoạch công ty CP thông báo cho chủ trại để chuẩn bị công nhân đuổi bắt lợn Quá trình nhập lợn thực sau: + Dồn lợn xe mép sát thùng xe tiến hành bắt xuống lồng cân + Thả 10 vào lồng lần cân + Ghi chép số liệu vào phiếu nhập lợn + Đuổi lợn vào chuồng ni có chuẩn bị thiết bị lồng úm, bóng đèn úm, ván úm, Bảng 4.11 Kết thực nhập lợn Đợt Số nhập Khối lượng trung bình/con nhập nhập (con) (kg) 300 5,64 250 5,71 210 5,59 290 5,62 Tổng 1050 5,64 52 Phần KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Qua suốt tháng thực tập trại, quãng thời gian ngắn Em học hỏi dạy nhiều điều kiến thức thao tác kỹ thuật chăm sóc ni dưỡng phòng trị bệnh cho đàn lợn thịt Những công việc em học thực sau: - Được tham gia tiêm phòng cho đàn lợn thịt nuôi trại Sau sử dụng vắc xin, 100% số lợn khơng có biểu bất thường hay phản ứng thuốc - Đã trực tiếp tham gia vệ sinh máng ăn, kiểm tra vòi nước uống, cho lợn ăn, kiểm tra cách ly lợn ốm đạt 100% khối lượng công việc giao - Đã chẩn đốn, phát 218 lợn có biểu bệnh đường hô hấp áp dụng phác đồ điều trị Tỷ lệ lợn khỏi bệnh tương đối cao với hiệu lực từ 89,47 – 97,37% - Đã chẩn đốn, phát 103 lợn có biểu tiêu chảy sử dụng hai phác đồ điều trị Tỷ lệ lợn khỏi bệnh tương đối cao với hiệu lực điều trị từ 92,98 – 95,65% - Đã phát 22 lợn bị viêm đuôi, lợn bị viêm rốn tiến hành sử dụng phác đồ điều trị Tỷ lệ lợn khỏi bệnh cao bệnh viêm đuôi đạt 86,36%, bệnh viêm rốn có hiệu điều trị đạt mức trung bình 60% - Đã chẩn đốn, phát 16 lợn bị viêm khớp sử dụng phác đồ điều trị Tỷ lệ khỏi bệnh tương đối cao với tỷ lệ khỏi 87,5% - Đã trực tiếp tham gia lần xuất lợn với tổng số 486 con, khối lượng trung bình lợn xuất 122,4 kg/con 53 5.2 Kiến nghị - Trại lợn cần thực tốt quy trình vệ sinh phòng bệnh quy trình ni dưỡng, chăm sóc đàn lợn để giảm tỷ lệ lợn mắc bệnh hội chứng tiêu chảy, viêm phổi, viêm khớp - Thực tốt công tác vệ sinh, sát trùng chuồng xung quanh chuồng, vệ sinh chuồng trại để tránh lây lan mầm bệnh - Nhà trường ban chủ nhiệm khoa tiếp tục cho sinh viên khóa sau trại thực tập tốt để có nhiều kiến thức thực tế nâng cao tay nghề 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Việt Đặng Xuân Bình, Nguyễn Thị Ngân, Phan Thị Hồng Phúc (2007), “Vi khuẩn Actinobacillus pleuropneumoniae bệnh viêm màng phổi lợn”, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật, tập XVI số 2, Hội Thú y Việt Nam Đoàn Thị Kim Dung (2004), Sự biến động số vi khuẩn hiếu khí đường ruột, vai trò E coli hội chứng tiêu chảy lợn con, phác đồ điều trị, Luận án Tiến sỹ nông nghiệp, Hà Nội Nghiêm Thị Anh Đào (2008), Xác định vai trò vi khuẩn E coli gây hội chứng tiêu chảy lợn địa bàn ngoại thành Hà Nội, Luận văn Thạc sĩ khoa học Nông nghiệp Đào Trọng Đạt, Phan Thanh Phượng, Lê Ngọc Mỹ, Huỳnh Văn Kháng (1996), Bệnh lợn nái lợn con, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Trần Đức Hạnh (2013), Nghiên cứu vai trò gây bệnh Escherichia coli, Salmonella Clostridium perfringers gây tiêu chảy lợn tỉnh phía Bắc biện pháp phòng trị, Luận án Tiến sĩ Nông nghiệp Herenda D., Chambers P G., Ettriqui, Soneviratna, Daislva I J P., (1994), “Bệnh viêm phổi”, Cẩm nang kiểm tra thịt lò mổ dùng cho nước phát triển, tr 175 - 177 Trương Quang Hải, Nguyễn Quang Tính, Nguyễn Quang Tuyên, Cù Hữu Phú, Lê Văn Dương (2012), “Kết phân lập xác định số đặc tính sinh học chủng Streptococcus suis Pasteurella multocida lợn mắc viêm phổi tỉnh Bắc Giang”, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y, 19(7), tr.71 - 76 Nguyễn Bá Hiên (2001), Một số vi khuẩn đường ruột thường gặp biến động chúng gia súc khoẻ mạnh bị tiêu chảy nuôi vùng ngoại thành Hà Nội, Luận án Tiến sỹ nông nghiệp 55 Johansson L (1972), Phan Cự Nhân, Trần Đình Miên, Tạ Tồn, Trần Đình Trọng dịch, Cơ sở di truyền suất chọn giống động vật I, II, Nxb Khoa học Kỹ thuật 10 Phạm Sỹ Lăng, Nguyễn Văn Quang, Bạch Quốc Thắng (2006), 17 bệnh lợn, Nxb Lao Động - Xã Hội, tr - 64 11 Nguyễn Thị Kim Lan, La Văn Cơng, Nguyễn Thị Ngân, Lê Minh (2009), “Tình hình bệnh tiêu chảy lợn sau cai sữa tỷ lệ nhiễm giun sán lợn tiêu chảy Thái Nguyên”, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y, tập XVI (1), 36 - 41 12 Hồ Văn Nam, Nguyễn Thị Đào Nguyên, Trương Quang, Phùng Quốc Chướng, Chu Đức Thắng, Phạm Ngọc Thạch (1997), “Hệ vi khuẩn gây bệnh viêm ruột ỉa chảy lợn”, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y, Tập IV (số 1), tr.15 - 22 13 Nguyễn Thị Ngữ (2005), Nghiên cứu tình hình hội chứng tiêu chảy lợn huyện Chương Mỹ - Hà Tây, xác định số yếu tố gây bệnh vi khuẩn E.coli samonella, biện pháp phòng trị, Luận văn Thạc sỹ Nông nghiệp, Hà Nội 14 Sử An Ninh (1993), Kết bước đầu tìm hiểu nhiệt độ, độ ẩm thích hợp phòng bệnh lợn phân trắng, Kết nghiên cứu khoa học, Khoa chăn nuôi Thú y, Đại học Nông Nghiệp I (1991 - 1993), Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, tr.48 15 Trần Văn Phùng, Từ Quang Hiển, Trần Thanh Vân, Hà Thị Hảo (2004), Giáo trình chăn ni lợn, Nxb Nơng nghiệp, tr.11 - 58 16 Nguyễn Văn Tâm, Cù Hữu Phú (2006), “Phân lập vi khuẩn Salmonella gây hội chứng tiêu chảy cho lợn tiêu chảy lợn nuôi Vĩnh Phúc biện pháp phòng trị”, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y, tập XIV, (số 2/2006) 56 17 Vũ Đình Tơn, Trần Thị Thuận (2005), Giáo trình chăn ni lợn, Giáo trình dùng trường THCN, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, tr.18 - 154 18 Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Bá Tiếp (2013), “Vai trò Escherichia coli Salmonella spp Trong hội chứng tiêu chảy lợn trước sau cai sữa nghiên cứu mơ hình trại ni cơng nghiệp”, Tạp chí Khoa học phát triển, tập 11, số 3, tr 318 - 327 19 Giang Hồng Tuyến (2009), Nghiên cứu chọn lọc tính trạng số sơ sinh sống/ổ nhón lợn Móng Cái MC 3000, khả tăng khối lượng tỷ lệ nạc nhóm lợn MC 15, Luận án tiến sỹ nông nghiệp 20 Nguyễn Thiện, Trần Đình Miên, Võ Trọng Hốt (2005), Con lợn Việt Nam, Nxb Nông nghiệp 21 Nguyễn Văn Thiện (2008), Thống kê sinh vật học ứng dụng chăn nuôi, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 22 Bạch Quốc Thắng (2011), Nghiên cứu sử dụng vi khuẩn nhóm Lactobacillus phòng trị bệnh tiêu chảy lợn theo mẹ, Luận án tiến sĩ Khoa học Nông nghiệp, Viện Thú y Quốc Gia, Hà Nội II Tài liệu tiếng Anh 23 Akita E M., Nakai S., (1993), “Comparison of four purification methols for the production of immunoglobulins from eggs laid by hens immunological methols”, Vet 160(1993), p 207 - 214 24 Bergenland H U., Fairbrother J N., Nielsen N O., Pohlenz J F (1992), Escherichia coli infection Diseases of Swine, Iowa stale University press/ AMES, IOWA U.S.A 7th Edition, pp 487 - 488 25 Clifton Hadley F A., Alexanderand Enright M R., (1986), “A Diaglosis of Streptococcus suis infection”, Inproc Am Assoc swine Pract., p 473 - 491 57 26 Glawisschning E., Bacher H., (1992), The Efficacy of Costat on E coli infected weaning pigs, 12th IPVS congress, August 17 - 22, p 182 27 Katri Levonen (2000), The detection of respiratory diseseases in swine herds by means by means of antibody assay on colotrum from sow, Department of Food and Environment Hygiene, Faculty of Veterinary Medicine, University of Helsinki 28 Kielstein P (1966), “On the occurrencer of toxi producing Pasteurella multocida strains atrophic rhinitis and in pneumoniae of swine and cattle”, Vet Med., p 418 - 424 29 Radostits O.M., Blood D., Cand Gay C., (1994), Veterinary medicine, the textbook of the cattle, sheep, pig, goats and horses, Diseases caused by Escherichia coli, London, Philadenphia, Sydney, Tokyo, Toronto, pp 703 730 30 Smith H W., Halls S (1967), “Observations by the ligated segment andoral inoculation methods on Escherichia coli infections in pigs, calves, lambs and rabbits”, Journal of Pathology and Bacteriology , 93, p 499 - 529 31 Sokol A., Mikula I., Sova C (1981), “Neonatal coli - infecie laboratoriana diagnostina a prevencia UOLV”, Kosice 32 Tajima M., Yagihashi T (1982), “Interaction of Mycoplasma hyopneumoniae with the porcine respiratory epithelium as observed by electron microscopy”, Infect Immun., 37: p 1162 - 1169 PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH THỰC HIỆN CHO ĐỀ TÀI Ảnh 1: Phun sát trùng chuẩn bị Ảnh 2: Quét vôi chuồng nhập lợn Ảnh 3: Phun sát trùng bên chuồng Ảnh 4: Phun sát trùng xe chở lợn Ảnh 5: Chuẩn bị chuồng nhập lợn Ảnh 6: Tiêm phòng bệnh vắc xin Ảnh 7: Vệ sinh chuồng nuôi Ảnh 8: Cho Lợn ăn Ảnh 9: Điều trị lợn bị ho Ảnh 11 : Cách ly lợn bị viêm đường hô hấp Ảnh 10: Lợn bị viêm đuôi Ảnh 12: Bật đèn úm cho lợn Ảnh 13: Lợn bị viêm rốn Ảnh 14: Lợn bị viêm khớp Ảnh 15: Các loại thuốc tiêm dùng trại ... NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM  HÀ DUY TÙNG Tên chuyên đề: ÁP DỤNG QUY TRÌNH CHĂM SĨC, NI DƯỠNG VÀ PHỊNG TRỊ BỆNH CHO ĐÀN LỢN THỊT NUÔI TẠI TRẠI LỢN PHẠM KHẮC BỘ - HUYỆN MỸ HÀO - TỈNH... trị bệnh cho đàn lợn thịt ni trại lợn Phạm Khắc Bộ - huyện Mỹ Hào - tỉnh Hưng Yên 2 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích - Xác định tình hình chăn nuôi trại Phạm Khắc Bộ - huyện Mỹ Hào - tỉnh Hưng. .. tỉnh Hưng Yên - Áp dụng quy trình kỹ thuật chăm sóc, ni dưỡng cho đàn lợn thịt ni trại - Xác định tình hình nhiễm, áp dụng đánh giá hiệu quy trình phòng, trị bệnh cho đàn lợn thịt nuôi trại 1.2.2
- Xem thêm -

Xem thêm: Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho đàn lợn thịt nuôi tại trại lợn phạm khắc bộ huyện mỹ hào tỉnh hưng yên , Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho đàn lợn thịt nuôi tại trại lợn phạm khắc bộ huyện mỹ hào tỉnh hưng yên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn