Áp dụng quy trình chăm sóc nuôi dưỡng, phòng và trị bệnh cho đàn lợn thịt tại công ty cổ phần khai thác khoáng sản thiên thuận tường

63 52 0
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2019, 09:56

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ––––––––––––––––––––– HỒNG MINH TÙNG Tên đề tài: ÁP DỤNG QUY TRÌNH CHĂM SĨC NI DƯỠNG, PHỊNG TRỊ BỆNH CHO ĐÀN LỢN THỊT NUÔI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC KHỐNG SẢN THIÊN THUẬN TƯỜNG, TỈNH QUẢNG NINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên ngành: Chăn nuôi Thú y Khoa: Chăn nuôi Thú y Khóa học: 2014 - 2018 THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM ––––––––––––––––––––– HỒNG MINH TÙNG Tên đề tài: ÁP DỤNG QUY TRÌNH CHĂM SĨC NI DƯỠNG, PHỊNG TRỊ BỆNH CHO ĐÀN LỢN THỊT NI TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC KHỐNG SẢN THIÊN THUẬN TƯỜNG, TỈNH QUẢNG NINH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chuyên ngành: Lớp: Chính quy Chăn ni Thú y K46 CNTY N01 Khoa: Khóa học: Chăn nuôi Thú y 2014 - 2018 Giảng viên hướng dẫn: TS Trần Thị Hoan THÁI NGUYÊN - 2018 i LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình học tập lý thuyết trường thực tập sở, đến em hồn thành khố luận tốt nghiệp đại học Để hồn thành khố luận em nhận bảo, giúp đỡ nhiệt tình giáo hướng dẫn, giúp đỡ Ban chủ nhiệm khoa Chăn nuôi Thú y, trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên trang trại chăn nuôi lợn thuộc Cơng ty cổ phần khai thác khống sản Thiên Thuận Tường Em nhận cộng tác nhiệt tình bạn đồng nghiệp, giúp đỡ, cổ vũ động viên người thân gia đình Để đáp lại tình cảm đó, qua em xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc kính trọng tới tất tập thể, cá nhân tạo điều kiện giúp đỡ em suốt trình thực tập Trước tiên, em xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu nhà trường, Ban chủ nhiệm Khoa Chăn nuôi thú y thầy giáo khoa Chăn nuôi thú y trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên tận tình dạy dỗ dìu dắt em suốt thời gian học trường thời gian thực tập tốt nghiệp Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn quan tâm, bảo hướng dẫn nhiệt tình giáo hướng dẫn TS Trần Thị Hoan, người trực tiếp hướng dẫn em thực thành cơng khóa luận Em xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới Ban Giám đốc cơng ty cỏ phần khai thác khoáng sản Thiên Thuận Tường tồn thể anh chị em cơng nhân trang trại hợp tác giúp đỡ em suốt q trình thực tập, hướng dẫn cơng tác kỹ thuật, theo dõi tiêu thu thập số liệu làm sở cho khóa luận Qua đây, em xin bày tỏ lòng biết ơn tới gia đình, người thân bạn bè giúp đỡ động viên em suốt thời gian học tập rèn luyện trường Cuối cùng, em xin trân trọng gửi tới thầy giáo, giáo hội đồng đánh giá khóa luận lời cảm ơn chân thành lời chúc tốt đẹp Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 15 tháng năm 2018 Sinh viên Hoàng Minh Tùng ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 4.1 Kết thực công tác vệ sinh sát trùng 33 Bảng 4.2 Lịch tiêm phòng vắc xin áp dụng cho lợn thịt trại 34 Bảng 4.3 Kết tiêm phòng vắc xin cho đàn lợn thịt trại 35 Bảng 4.4 Kết thực công tác chăm sóc, ni dưỡng quản lý đàn lợn thịt 38 Bảng 4.5 Kết điều trị bệnh đường hô hấp cho đàn lợn thịt nuôi trại 39 Bảng 4.6 Kết điều trị hội chứng tiêu chảy cho đàn lợn thịt nuôi trại 40 Bảng 4.7 Kết điều trị bệnh viêm khớp cho đàn lợn thịt nuôi trại 41 Bảng 4.8 Kết thực xuất lợn trại 42 Bảng 4.9 Kết thực nhập lợn trại 44 Bảng 4.10 Kết thực pha điện giải 45 iii DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT Cs: Cộng KTKS: Khai thác khoáng sản Nxb: Nhà xuất PED: Porcin Epidemic Diarrhoea TT: Thể trọng Tr : Trang TGE: Transmisssible gastro enteritis iv MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT iii MỤC LỤC iv Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích, mục tiêu yêu cầu chuyên đề 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu Phần TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 2.1 Điều kiện sở thực tập 2.1.1 Vị trí địa lý 2.1.2 Điều kiện khí hậu 2.1.3 cấu tổ chức trại 2.1.4 sở vật chất trại 2.1.5 Thuận lợi khó khăn trại 2.2 Tổng quan nghiên cứu nước 2.2.1 Đặc điểm sinh trưởng khả sản xuất phẩm chất thịt lợn 2.2.2 Một số bệnh thường gặp lợn thịt 2.2.3 Tình hình nghiên cứu nước 24 Phần ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH 31 3.1 Đối tượng 31 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 31 3.3 Nội dung thực 31 3.4 Các tiêu phương pháp thực 31 3.4.1 Các tiêu theo dõi 31 3.4.2 Phương pháp theo dõi thu thập thông tin 32 v 3.4.3 Phương pháp xử lý số liệu 32 Phần KẾT QUẢ THẢO LUẬN 33 4.1 Kết cơng tác vệ sinh phòng bệnh 33 4.1.1 Kết thực công tác vệ sinh sát trùng 33 4.1.2 Kết thực công tác tiêm phòng 34 4.2 Kết thực cơng tác chăm sóc, ni dưỡng quản lý đàn lợn thịt 35 4.3 Kết chẩn đoán điều trị số bệnh lợn thịt trại 38 4.3.1 Kết chẩn đốn điều trị bệnh đường hơ hấp cho đàn lợn thịt nuôi trại 39 4.3.2 Kết chẩn đoán điều trị hội chứng tiêu chảy cho đàn lợn thịt nuôi trại 40 4.3.3 Kết chẩn đoán điều trị bệnh viêm khớp cho đàn lợn thịt nuôi trại 41 4.4 Xuất lợn vệ sinh chuồng trại sau xuất 41 4.4.1 Xuất lợn 42 4.4.2 Vệ sinh chuồng trại sau xuất lợn 43 4.5 Nhập lợn vệ sinh chuồng trại trước nhập lợn 43 4.5.1 Chuẩn bị chuồng trước nhập lợn nhập lợn 43 4.6 Các chất bổ trợ kích thích phần ăn cho lợn 45 Phần KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 46 5.1 Kết luận 46 5.2 Kiến nghị 47 TÀI LIỆU THAM KHẢO 48 MỘT SỐ HÌNH ẢNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Trong tiến trình hội nhập kinh tế giới, kinh tế Việt Nam bước phát triển vượt bậc đạt thành tựu to lớn đưa đất nước ngày lên, đời sống nhân dân cải thiện nâng cao Vì mà nhu cầu sản phẩm chất lượng cao người dân quan tâm, đặc biệt nhu cầu thực phẩm, không số lượng mà chất lượng Chăn ni lợn nghề truyền thống từ lâu đời Được quan tâm Đảng nhà nước ngành chăn nuôi lợn ngày phát triển, đem lại hiệu kinh tế cao Khơng cung cấp thực phẩm giá trị kinh tế cao đáp ứng nhu cầu thực phẩm cho xã hội mà nguồn thu nhập đáng kể cho người chăn ni Bên cạnh cung cấp lượng phân bón lớn cho ngành trồng trọt số phụ phẩm cho ngành công nghiệp chế biến Trong đó, quy trình chăn ni lợn thịt nái khâu quan trọng, góp phần định thành công nghề chăn nuôi lợn, đặc biệt việc ni lợn thịt để đàn lợn thịt lớn nhanh, nhiều nạc đạt tiêu chuẩn Trong chăn nuôi lợn thịt khí hậu Việt Nam kiểu khí hậu nóng ẩm mưa nhiều nên việc chăn ni gặp nhiều khó khăn Để định đến suất chất lượng thịt, ngồi điều kiện tự nhiên quy trình chăm sóc ni dưỡng yếu tố ảnh hưởng lớn đến tiêu Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, chúng em tiến hành thực chun đề: “Áp dụng quy trình chăm sóc ni dưỡng, phòng trị bệnh cho đàn lợn thịt Cơng ty cổ phần khai thác khoáng sản Thiên Thuận Tường” 1.2 Mục đích, mục tiêu yêu cầu chuyên đề 1.2.1 Mục đích - Đánh giá tình hình chăn ni trại Cơng ty cổ phần khai thác khống sản Thiên Thuận Tường - Áp dụng quy trình chăm sóc, ni dưỡng cho đàn lợn thịt ni trang trại - Xác định tình hình nhiễm bệnh, áp dụng đánh giá hiệu quy trình phòng trị bệnh cho đàn lợn thịt ni trang trại 1.2.2 Yêu cầu - Đánh giá tình hình chăn ni trang trại trại Cơng ty cổ phần khai thác khoáng sản Thiên Thuận Tường - Áp dụng quy trình kỹ thuật chăm sóc, ni dưỡng cho đàn lợn thịt nuôi trại đạt hiệu cao - Xác định tình hình nhiễm bệnh, áp dụng đánh giá hiệu quy trình phòng trị bệnh cho đàn lợn thịt nuôi trang trại - Nắm vững quy trình ni dưỡng, chăm sóc lợn - Chăm chỉ, học hỏi để cao kỹ thuật, tay nghề cá nhân Phần TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 2.1 Điều kiện sở thực tập 2.1.1 Vị trí địa lý Trang trại sản xuất lợn hướng nạc trực thuộc Công ty cổ phần KTKS Thiên Thuận Tường nằm địa bàn hành phường Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Phường Cửa Ơng địa hình phức tạp, phía Bắc dải núi cao Độ cao trung bình 600m, thuộc cánh cung bình phong Đơng Triều – Móng Cái Phía đơng giáp sơng Mơng Dương – Huyện Vân Đồn Phía tây giáp phường Cẩm Phú, xã Dương Huy Phía nam giáp biển Phía bắc giáp phường Mơng Dương Trang trại xây dựng khu đất rộng 6ha Khu đất dạng đồi núi thấp, bị chia cắt nhiều khe sơng nhỏ Địa hình cao phía Tây phía Bắc, thấp phía Đơng Nam Độ dốc bình qn 15 -200 Với địa hình thích hợp cho việc canh tác nhiều loại ăn lấy gỗ nuôi trồng thủy sản 2.1.2 Điều kiện khí hậu Trại chăn ni nằm địa bàn phường Cửa Ơng, thành phố Cẩm Phả điều kiện khí hậu mang đặc trưng khí hậu thành phố Cẩm Phả Khí hậu thành phố Cẩm Phả khí hậu nhiệt đới gió mùa, nhiệt độ trung bình từ 22,7 -24,10C; Lượng mưa trung bình 1,297=1910,5mm; Độ ẩm trung bình 81,3 %; Số nắng năm từ 1530-1776 Gió chủ đạo gió đơng Nam đơng Bắc Hàng năm gió bão, mưa to, bị ảnh hưởng bão xảy năm 2.1.3 cấu tổ chức trại cấu tổ chức trại tổ chức sau: 01: Chủ trại giám đốc công ty 42 Khi xe vào trại phải sát trùng cổng theo quy định vào khu vực xuất lợn, sau xuất lợn phân bên tiến hành phun sát trùng khu vực cân lợn không trở lại chuồng Khi tắm sát trùng đồng thời ngâm quần áo lao động vào nước + nước sát trùng tỉ lệ 1/3200 4.4.1 Xuất lợn Trong thời gian thực tập, em tham gia trực tiếp vào lần xuất lợn Quá trình xuất lợn thực gồm bước sau: - Chia tổ thành nhóm: Ngồi trong, tuyệt đối nhóm ngồi tiếp xúc với xe nhập lợn không trở lại chuồng không trở tắm sát trùng - Đuổi lợn lên xe - Khi đuổi phải đuổi từ - 10 lượt theo khối lượng khách yêu cầu - Cân con, ghi số liệu vào phiếu cân - Sau khi, xuất xong phải quét rọn sẽ, quét vôi cầu cân khu vực xuất lợn, đường đuổi lợn - Bộ phận phía ngồi xuất bán lợn tiến hành phun sát trùng quanh khu vưc xe đậu, xuất hết lợn tiến hành thao tác phun sát trùng quanh khu vực Khi trở tắm sát trùng ngâm quần áo vào nước sát trùng – 3h sau tiến hành giặt Kết thực công việc xuất lợn trình bày bảng 4.8 Bảng 4.8 Kết thực xuất lợn trại Đợt xuất Tổng Số lợn xuất (con) 497 498 495 496 498 496 2980 Khối lượng trung bình/con lợn xuất bán (kg) 122,86 120,34 128,57 118,24 124,32 120,36 122,45 43 Kết bảng 4.8 cho thấy, em trực tiếp tham gia lần xuất lợn với tổng số 2.980 con, khối lượng trung bình lợn xuất 122,45 kg/con 4.4.2 Vệ sinh chuồng trại sau xuất lợn Sau xuất lợn, trại thường xuyên thực vệ sinh chuồng trại để đảm bảo an toàn dịch bệnh Em tham gia trình vệ sinh tiến hành theo bước sau: - Vệ sinh bên ngồi chuồng ni: + Vệ sinh đường đuổi lợn + Vệ sinh cầu cân + Vệ sinh khu vực xe đến đỗ trại - Vệ sinh chuồng ni: + Hót phân chuồng + Cọ rửa sẽ: bạt trần, giàn mát, quạt (che chắn túi nilon), máng ăn, thành chuồng, chuồng + Quét vôi tường, thành chuồng, chuồng + Phun sát trùng để ngày đóng kín cửa khơng bật quạt + Kiểm tra lại toàn hệ thống điện, quạt, máy bơm hoạt động tốt khơng + Kiểm tra giàn mát, song sắt, máng ăn, núm uống, bạt, trần + Nếu hỏng sửa chữa thay + Lắp quây úm, bạt um, bóng điện úm chờ lứa 4.5 Nhập lợn vệ sinh chuồng trại trước nhập lợn 4.5.1 Chuẩn bị chuồng trước nhập lợn nhập lợn Trong thời gian thực tập, em tham gia trực tiếp vào lần nhập lợn Quá trình nhập lợn thực gồm bước sau: Tổ trưởng chia thành nhóm bao gồm phần cơng việc khác - Nhóm chng bao gồm 3-5 thành viên chuẩn bị dụng cụ công việc sau : 44 + Chuẩn bi vệ sinh quét lại chuồng ô lần để tránh bụi bẩn ảnh hưởng đến lợn + Chuẩn bị ván gỗ kích thước 1,2m × 1m để chắn cửa lùa lợn nhập vào ô muốn nhốt + Chuẩn bị đá nhỏ cài núm uống để kích thích lợn biết vị trí uống nước + Thắp sẵn bóng úm ô chuồng chuẩn bị đưa lợn về, chỉnh lại dây điện, bạt úm để an toàn, tránh lợn cắn tới dây điện úm + Điều chỉnh nhiệt độ chuồng nuôi từ hệ thống quạt + Khi lợn nhập hành lang đuổi khéo từ từ dùng ván chắn vào vị trí lớn đâu tiến hành san lọc lợn theo kích cỡ + Rắc thức ăn vào lồng úm, mép cửa chuồng, số lượng nhỏ để rèn luyện cách ăn cho lợn nhận biết vị trí ăn, khơng vệ sinh cửa chuồng - Nhóm nhập lợn bao gồm – thành viên theo xe tải lên khu vực trại nái để tiến hành nhập, đếm lợn Nhóm cơng việc sau : + Chọn lợn theo đạo kĩ sư + Không chọn lợn non + Không chọn lợn vấn đề viêm rốn + Không chọn lợn thể trạng gầy lông xù + Không chọn lơn chân co biểu lại khó khăn Kết thực cơng việc nhập lợn trình bày bảng 4.9 Bảng 4.9 Kết thực nhập lợn trại Đợt xuất Số lợn nhập (con) Tổng 500 500 500 500 500 500 3000 Khối lượng trung bình/con lợn nhập (kg) 4,53 5,03 4,52 5,04 5,00 4,52 4,76 45 Kết bảng 4.9 cho thấy, em trực tiếp tham gia lần nhập lợn với tổng số 3.000 con, khối lượng trung bình lợn nhập 4,76 kg/con 4.6 Các chất bổ trợ kích thích phần ăn cho lợn Trong thời gian thực tập, em cán kĩ thuật hướng dẫn cách kích thích ăn cho lợn cách pha nhỏ giọt, chảy giọt vào máng ăn tự động, tác dụng giảm bụi thức ăn, mùi vị thơm, kích thích lợn ăn đạt tiêu chuẩn thức ăn Thời gian áp dụng : Từ cho lợn ăn thức ăn tự máng ăn tự động, đến xuất bán Ngoài áp dụng cho trường hợp tổng đàn lợn ăn yếu không đạt tiêu chuẩn thức ăn Kết thực cơng việc trình bày bảng 4.10 Bảng 4.10 Kết thực pha điện giải Số dụng 496 MD 62 100 495 ELECTROLYRES 62 100 494 – 5g/lít nước 60 100 Phác đồ áp dụng Số lần/ Ngày Tổng Độ an Tháng áp lần toàn % Kết bảng 4.10 cho thấy, em trực tiếp tham gia 184 lần pha nhỏ giọt từ cho lợn ăn thức ăn tự máng ăn tự động (trong tháng tháng 31 ngày, tháng 30 ngày) 46 Phần KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Qua tháng thực tập trại, em học hỏi dạy nhiều điều kiến thức thao tác kỹ thuật chăm sóc ni dưỡng phòng trị bệnh cho đàn lợn thịt Em số kết luận sau: - Về công tác thú y trại: + Quy trình phòng bệnh cho đàn lợn trang trại thực nghiêm ngặt, với giám sát chặt chẽ kĩ sư công ty + Công tác vệ sinh: Hệ thống chuồng trại ln đảm bảo thống mát mùa hè, ấm áp mùa đông Công nhân, kỹ sư, khách tham quan vào khu chăn nuôi lợn phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định trại + Công tác phòng bệnh: Quy trình phòng bệnh vắc xin trại thực nghiêm túc, đầy đủ kỹ thuật Với phương châm phòng bệnh nên tất lợn trại tiêm phòng vắc xin đầy đủ - Những công việc em học thực sau: + Được tham gia tiêm phòng 4.000 lợn ni trại Sau sử dụng vắc xin, 100% số lợn khơng biểu bất thường hay phản ứng thuốc + Đã trực tiếp tham gia vệ sinh máng ăn, kiểm tra vòi nước uống, cho lợn ăn, kiểm tra cách ly lợn ốm đạt 100% khối lượng công việc giao + Đã chẩn đoán, phát 200 lợn biểu bệnh đường hơ hấp áp dụng phác đồ điều trị Tỷ lệ lợn khỏi bệnh tương đối cao với hiệu lực từ 91,67 - 96,88%, trung bình đạt 94,50% + Đã chẩn đốn, phát 174 lợn biểu tiêu chảy sử dụng phác đồ điều trị Tỷ lệ lợn khỏi bệnh tương đối cao với hiệu lực điều trị từ từ 96,55 - 100%, trung bình đạt 97,12% 47 + Đã chẩn đoán, phát 106 lợn biểu viêm khớp sử dụng phác đồ điều trị Tỷ lệ khỏi bệnh tương đối cao với hiệu lực điều trị từ 83,33 - 100%, trung bình đạt 91,50% + Đã trực tiếp tham gia lần xuất lợn với tổng số 2.980 con, khối lượng trung bình lợn xuất 122,45 kg/con + Đã trực tiếp tham gia lần nhập lợn với tổng số 3.000 con, khối lượng trung bình lợn nhập 4,76 kg/con + Đã trực tiếp bổ sung chất điện giải vào quy trình pha nhỏ giọt tháng nuôi lợn nhỏ, từ cho lợn ăn thức ăn tự máng ăn tự động công ty 5.2 Kiến nghị - Trại lợn cần thực tốt quy trình vệ sinh phòng bệnh quy trình ni dưỡng, chăm sóc đàn lợn để giảm tỷ lệ lợn mắc bệnh hội chứng tiêu chảy, viêm phổi, viêm khớp, viêm da - Thực tốt công tác vệ sinh, sát trùng chuồng xung quanh chuồng, vệ sinh chuồng trại để tránh lây lan mầm bệnh - Nhà trường ban chủ nhiệm khoa tiếp tục cho sinh viên khóa sau trại thực tập tốt để nhiều kiến thức thực tế nâng cao tay nghề 48 TÀI LIỆU THAM KHẢO Đặng Xuân Bình, Nguyễn Thị Ngân, Phan Thị Hồng Phúc (2007), “Vi khuẩn Actinobacillus pleuropneumoniae bệnh viêm màng phổi lợn”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật, tập XVI số 2, Hội thú y Việt Nam Đặng Hoàng Biên (2016), “Khả sản xuất đa hình gen PRKAG3 lợn Lũng Pù lợn Bản”, Luận án tiến sĩ nông nghiệp, Viện chăn ni Sa Đình Chiến, Cù Hữu Phú (2016), “Vai trò vi khuẩn E.coli hội chứng tiêu chảy lợn hai tháng tuổi Sơn La biện pháp phòng trị”, Tạp chí khoa học kỹ thuật thú y, 23(3), tr.65 Đoàn Thị Kim Dung (2004), “Sự biến động số vi khuẩn hiếu khí đường ruột, vai trò E coli hội chứng tiêu chảy lợn con, phác đồ điều trị”, Luận án tiến sỹ nông nghiệp, Hà Nội Nguyễn Chí Dũng (2013), “Nghiên cứu vai trò gây bệnh vi khuẩn E.coli hội chứng tiêu chảy lợn nuôi Vĩnh Phúc biện pháp phòng trị”, Luận văn thạc sĩ khoa học Nơng nghiệp Đào Trọng Đạt, Phan Thanh Phượng, Lê Ngọc Mỹ, Huỳnh Văn Kháng (1996), Bệnh lợn nái lợn con, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Nghiêm Thị Anh Đào (2008), “Xác định vai trò vi khuẩn E coli gây hội chứng tiêu chảy lợn địa bàn ngoại thành Hà Nội”, Luận văn thạc sĩ khoa học Nông nghiệp Nguyễn Bá Hiên, Huỳnh Thị Mỹ Lệ (2012), Giáo trình bệnh truyền nhiễm thú y, Nhà xuất Đại học Nông nghiệp, Hà Nội Nguyễn Bá Hiên (2001), “Một số vi khuẩn đường ruột thường gặp biến động chúng gia súc khoẻ mạnh bị tiêu chảy nuôi vùng ngoại thành Hà Nội”, Luận án tiến sỹ Nông nghiệp, Đại học Nơng nghiệp 10 Trương Quang Hải, Nguyễn Quang Tính, Nguyễn Quang Tuyên, Cù Hữu Phú, Lê Văn Dương (2012), “Kết phân lập xác định số đặc 49 tính sinh học chủng Streptococcus suis Pasteurella multocida lợn mắc viêm phổi tỉnh Bắc Giang”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, tập XIX,(số 7/2012), tr.71 - 76 11 Trần Đức Hạnh (2013), “Nghiên cứu vai trò gây bệnh Escherichia coli, Salmonella Clostridium perfringers gây tiêu chảy lợn tỉnh phía Bắc biện pháp phòng trị”, Luận án tiến sĩ Nông nghiệp, Đại học Thái Nguyên 12 Trần Thị Hạnh, Đặng Xuân Bình, Lưu Quỳng Hương (2004), Xác định vai trò vi khuẩn E coli Cl perfringens bệnh tiêu chảy lợn giai đoạn theo mẹ, chế tạo sinh phẩm phòng bệnh, Viện Thú Y 35 năm xây dựng phát triển (1969 - 2004), Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, tr 393 - 405 13 Herenda D., Chambers P G., Ettriqui, Soneviratna, Daislva I J P., (1994), “Bệnh viêm phổi”, Cẩm nang kiểm tra thịt lò mổ dùng cho nước phát triển, tr 175 - 177 14 Đặng Văn Kỳ (2007), Bệnh liên cầu khuẩn biện pháp phòng trị, Tài liệu hội thảo hội chứng rối loạn hô hấp & sinh sản bệnh liên cầu khuẩn lợn, tr 148-156 15 Phạm Sỹ Lăng, Phan Địch Nhân, Trương Văn Dung (1997), Bệnh Phổ biến lợn biện pháp phòng trị, Nxb Nơng nghiệp, Hà Nội 16 Phạm Sỹ Lăng (2007), Bệnh Liên cầu khuẩn lợn biện pháp phòng trị, Tài liệu hội thảo hội chứng rối loạn hô hấp & sinh sản bệnh liên cầu khuẩn lợn, tr 148-156 17 Phạm Sỹ Lăng, Nguyễn Văn Quang, Bạch Quốc Thắng (2006), 17 bệnh lợn, Nxb Lao Động - Xã Hội, tr - 64 18 Lê Văn Lãnh, Huỳnh Thị Mỹ Lệ, Trịnh Đình Thâu, Đặng Hữu Anh, Đỗ Ngọc Thúy Nguyễn Bá Hiên (2012),”Phân lập số vi khuẩn cộng 50 phát gây bệnh lợn nghi mắc bệnh suyễn, đề xuất biện pháp phòng trị bệnh”, Tạp chí khoa học kỹ thuật Thú y, tập XIX, (số 2/2012), tr.30 19 Nguyễn Ngọc Nhiên (1996), “Vai trò số vi khuẩn đường hô hấp hội chứng ho thở truyền nhiễm lợn biện pháp phòng trị”, Luận án tiến sĩ khoa học nông nghiệp,tr 59 20 Hồ Văn Nam, Nguyễn Thị Đào Nguyên, Trương Quang, Phùng Quốc Chướng, Chu Đức Thắng, Phạm Ngọc Thạch (1997), “Hệ vi khuẩn gây bệnh viêm ruột ỉa chảy lợn”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, Tập IV (số 1), tr.15 - 22 21 Lê Văn Năm (2013), “Bệnh viêm phổi địa phương – suyễn lợn”, Báo tổ quốc, phát hành ngày 18/7/2013 22 Nguyễn Thị Bích Ngà (2015), “Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ, bệnh học biện pháp phòng trị bệnh giun tròn Trichocephalus spp.gây lợn tỉnh Thái Nguyên, Bắc Kạn” Luận án tiến sĩ thú y, ĐH Nông Lâm Thái Nguyên 23 Khương Bích Ngọc (1996), “Bệnh cầu khuẩn số sở chăn nuôi tập chung số biện pháp phòng trị”, Luận án phó tiến sĩ Khoa học Nông nghiệp 24 Nguyễn Thị Ngữ (2005), “Nghiên cứu tình hình hội chứng tiêu chảy lợn huyện Chương Mỹ - Hà Tây, xác định số yếu tố gây bệnh vi khuẩn E.coli samonella, biện pháp phòng trị”, Luận văn Thạc sỹ Nơng nghiệp, Hà Nội 25 Sử An Ninh, Dương Quang Hưng, Nguyễn Đức Tâm (1981), “Tìm hiểu hội chứng stress bệnh phân trắng lợn con”, Tạp chí nơng nghiệp cơng nghiệp thực phẩm 26 Sử An Ninh (1993), “Kết bước đầu tìm hiểu nhiệt độ, độ ẩm thích hợp phòng bệnh lợn phân trắng, Kết nghiên cứu khoa học”, Khoa 51 chăn nuôi thú y, Đại học Nông Nghiệp I (1991 - 1993), Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, tr.48 27 Trịnh Phú Ngọc (2001), “Xác định số đặc tính sinh vật yếu tố độc lực vi khuẩn Streptococcus gây bệnh lợn số tỉnh phía Bắc”, Luận án tiến sĩ Nơng nghiệp 28 Cù Hữu Phú, Nguyễn Ngọc Nhiên, Nguyễn Thu Hằng, Âu Xuân Tuấn, Nguyễn Bích Thủy, Vũ Ngọc Quý (2005) “Xác định nguyên nhân gây bệnh đường hô hấp lợn ni số tỉnh phía Bắc” Tạp chí khoa học kỹ thuật thú y, tập VII, (số 4/2005) 29 Trần Văn Phùng, Từ Quang Hiển, Trần Thanh Vân, Hà Thị Hảo (2004), “Giáo trình chăn ni lợn”, Nxb Nông nghiệp, tr 11 - 58 30 Nguyễn Mạnh Phương, Cù Hữu Phú, Văn Thị Hường Nguyễn Bá Tiếp (2012), “Một số đặc điểm Salmonella spp” Gây tiêu chảy lợn sau cai sữa số trang trại ni cơng nghiệp miền Bắc”, Tạp chí khoa học kỹ thuật thú y, tập XIX, (số 5/2012), tr 34 31 Trịnh Hồng Sơn (2014), “Khả sản xuất giá trị giống dòng lợn đực VCN03”, Luận án tiến sĩ nông nghiệp, Viện chăn nuôi 32 Nguyễn Văn Thiện (2008), “Thống kê sinh vật học ứng dụng chăn nuôi”, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 33 Bạch Quốc Thắng (2011), “Nghiên cứu sử dụng vi khuẩn nhóm Lactobacillus phòng trị bệnh tiêu chảy lợn theo mẹ”, Luận án tiến sĩ Khoa học Nông nghiệp, Viên Thú Y Quốc Gia, Hà Nội 34 Nguyễn Văn Tuyên, Dương Văn Quảng (2016), “Vai trò Escherichia Coli Salmonella spp hội chứng tiêu chảy lợn rừng trước sau cai sữa theo mô hình ni bán hoang dã”, Tạp chí khoa học kỹ thuật Thú y, tập XXIII (số 7/2016), tr 54 35 Nguyễn Văn Tâm, Cù Hữu Phú (2006), “Phân lập vi khuẩn Salmonella gây hội chứng tiêu chảy cho lợn tiêu chảy lợn nuôi Vĩnh Phúc 52 biện pháp phòng trị”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú Y, tập XIV, (số 2/2006) 36 Trần Huy Toản (2009), “Điều tra, xác định bệnh viêm phổi địa phương Mycoplasma hyopneumoniae số vi khuẩn cộng phát khác gây cho lợn địa bàn thành phố Hải Phòng, đề xuất biện pháp phòng trị”, Luận văn thạc sĩ nông nghiệp 37 Trần Thu Trang (2013), “Đặc điểm dịch tễ dịch tiêu chảy (Porcin Epidemic Diarrhoea - PED) biện pháp can thiệp dịch số trại miền bắc Việt Nam” Luận văn Thạc sỹ Thú y, Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội 38 Nguyễn Đức Thủy (2015), “Nghiên cứu số đặc điểm dịch tễ, vai trò vi khuẩn E.Coli hội chứng tiêu chảy lợn hai tháng tuổi huyện Đầm Hà Hải Hà - tỉnh Quảng Ninh, biện pháp phòng trị”, Luận văn Thạc sĩ thú y, Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên 39 Nguyễn Ngọc Minh Tuấn (2010), “Nghiên cứu vai trò gây bệnh vi khuẩn Clostridium perfringers hội chứng tiêu chảy lợn Phú Thọ biện pháp phòng trị”, Luận văn thạc sĩ khoa học Nông nghiệp 40 Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Bá Tiếp (2013), “Vai trò Escherichia coli Salmonella spp hội chứng tiêu chảy lợn trước sau cai sữa nghiên cứu mơ hình trại ni cơng nghiệp”, Tạp chí khoa học phát triển, tập 11, số 3, tr 318 - 327 41 Bùi Tiến Văn (2015),” Nghiên cứu số đặc điểm dịch tễ, vai trò vi khuẩn E.coli hội chưng tiêu chảy lợn – 45 ngày tuổi huyện miền núi tỉnh Thanh Hoá, biện pháp phòng trị” Luận văn thạc sỹ thú y, Đại Học Nông Lâm, Đại Học Thái Nguyên 42.http://www.lợn.com.vn/?x/=newsdetail&n=4789&/c/=101&/g/=24&/7/11/2016/ nhiet-do-anh-huong-toi-nang-suat-chan-nuoi-lợn.html (pig pork) 53 II TÀI LIỆU NƯỚC NGOÀI 43 Akita E M., Nakai S., (1993), “Comparison of four purification methols for the production of immunoglobulins from eggs laid by hens immunological methols”, Vet 160(1993), p 207 - 214 44 Anton A.C Jacobs, Peter L.W Loeffen, Anton J.G.van den Gerg, and Paul K.storm (1994) “Identification, furification, and characterizaytion of a thiol-activated hemolysin (suilysin) of Infection and Immunity”, pp 1742-1748 45 Bergenland H U., Fairbrother J N., Nielsen N O., Pohlenz J F (1992), Escherichia coli infection Diseases of Swine, Iowa stale University press/ AMES, IOWA U.S.A 7th Edition, pp 487 - 488 46 Clifton Hadley F A.; Alexanderand Enright M R., (1986), “A Diaglosis of Streptococcus suis infection”, Inproc Am Assoc swine Pract., p 473 - 491 47 Glawisschning E., Bacher H., (1992), The Efficacy of Costat on E coli infected weaning pigs, 12th IPVS congress, August 17 - 22, p 182 48 Higgins R., Gottschalk M (2002), “Streptococcal diseases, Diseases of swine”, pp 563-573 Streptococcus suis, J Clin Microbiol, No 17, pp 993-996 49 Kataoka Y., Yamashita T., Sunaga S., Imada Y., Ishikawa H., Kishima M.; and Nakazawa M (1996) “An enzymelinked immunosorbent assay (ELISA) for the detection of anitibody against Streptococcus suis type in infected pigs”, J Vet Med Sci, No 58, pp 369-372 50 Katri Levonen (2000), The detection of respiratory diseseases in swine herds by means by means of antibody assay on colotrum from sow, Department of Food and Environment Hygiene, Faculty of Veterinary Medicine, University of Helsinki 54 51 Kielstein P (1966), “On the occurrencer of toxi producing Pasteurella multocida strains atrophic rhinitis and in pneumoniae of swine and cattle”, Vet Med., p 418 - 424 52 Radostits O.M., Blood D., Cand Gay C., (1994), Veterinary medicine, the textbook of the cattle, sheep, pig, goats and horses, Diseases caused by Escherichia coli, London, Philadenphia, Sydney, Tokyo, Toronto, pp 703 - 730 53 Rosenbach Standford, S.E; Higgins, S (1984): Streptococaldisesae, 7th edition 1992 Edited by Leman A.P et al Iowa state University press Ames 54 Smith H W., Halls S (1967), “Observations by the ligated segment andoral inoculation methods on Escherichia coli infections in pigs, calves, lambs and rabbits”, Journal of Pathology and Bacteriology , 93, p 499 - 529 55 Sokol A., Mikula I., Sova C (1981), “Neonatal coli - infecie laboratoriana diagnostina a prevencia UOLV”, Kosice 56 Tajima M., Yagihashi T (1982), “Interaction of Mycoplasma hyopneumoniae with the porcine respiratory epithelium as observed by electron microscopy”, Infect Immun., 37: p 1162 – 1169 57 Thacker, E., 2016 Mycopasmal diseases In: straw.B.E., Zimmerman, J.J., D ’Allaire, S., Tailor, D.J (Eds.), Diseases of Swine 9th ed Blacwell Publishing Ltd., Oxford, UK, pp 701-717 58 Whittlestone, P 1979 Mycoplasmas in pigs, 133-166 Trong JG Tully RF Whitcomb (ed.),The Mycoplasmas, vol II Academic Press, Inc., New York MỘT SỐ HÌNH ẢNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI ... ––––––––––––––––––––– HỒNG MINH TÙNG Tên đề tài: ÁP DỤNG QUY TRÌNH CHĂM SĨC NI DƯỠNG, PHỊNG VÀ TRỊ BỆNH CHO ĐÀN LỢN THỊT NUÔI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC KHỐNG SẢN THIÊN THUẬN TƯỜNG, TỈNH QUẢNG NINH KHĨA LUẬN... hình chăn nuôi trại Công ty cổ phần khai thác khoáng sản Thiên Thuận Tường - Áp dụng quy trình chăm sóc, ni dưỡng cho đàn lợn thịt ni trang trại - Xác định tình hình nhiễm bệnh, áp dụng đánh... tiễn, chúng em tiến hành thực chun đề: Áp dụng quy trình chăm sóc ni dưỡng, phòng trị bệnh cho đàn lợn thịt Cơng ty cổ phần khai thác khống sản Thiên Thuận Tường 1.2 Mục đích, mục tiêu yêu cầu
- Xem thêm -

Xem thêm: Áp dụng quy trình chăm sóc nuôi dưỡng, phòng và trị bệnh cho đàn lợn thịt tại công ty cổ phần khai thác khoáng sản thiên thuận tường , Áp dụng quy trình chăm sóc nuôi dưỡng, phòng và trị bệnh cho đàn lợn thịt tại công ty cổ phần khai thác khoáng sản thiên thuận tường

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn