Áp dụng quy trình chăm sóc nuôi dưỡng, phòng và trị bệnh cho đàn lợn nái nuôi con tại trại lợn đỗ văn trưởng liên kết với tập đoàn đức hạnh BMG

75 19 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2019, 09:56

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM PHẠM THỊ UYÊN Tên chuyên đề: ÁP DỤNG QUY TRÌNH CHĂM SĨC NI DƯỠNG, PHỊNG TRỊ BỆNH CHO ĐÀN LỢN NÁI NUÔI CON TẠI TRẠI LỢN ĐỖ VĂN TRƯỞNG LIÊN KẾT VỚI TẬP ĐỒN ĐỨC HẠNH BMG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên ngành: Chăn ni Thú y Khoa: Chăn ni Thú y Khóa học: 2014 – 2018 Thái Nguyên, năm 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM PHẠM THỊ UYÊN Tên chun đề: ÁP DỤNG QUY TRÌNH CHĂM SĨC NI DƯỠNG, PHỊNG TRỊ BỆNH CHO ĐÀN LỢN NÁI NI CON TẠI TRẠI LỢN ĐỖ VĂN TRƯỞNG LIÊN KẾT VỚI TẬP ĐỒN ĐỨC HẠNH BMG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chuyên ngành: Lớp: Khoa: Chính quy Chăn ni Thú y K46CNTYN01 Chăn ni Thú y Khóa học: 2014 – 2018 Giảng viên hướng dẫn: TS Trần Đức Hạnh TS Phan Thị Hồng Phúc Thái Nguyên, năm 2018 LỜI CẢM ƠN Qua thời gian học tập rèn luyện Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên sau tháng thực tập tốt nghiệp sở em nhận giúp đỡ tận tình thầy, giáo bạn bè Đến em hồn thành chương trình học thực tập tốt nghiệp Nhân dịp em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Ban Giám hiệu Trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Ban chủ nhiệm khoa Chăn ni Thú y tồn thể thầy, giáo khoa Chăn ni Thú y tận tình giảng dạy giúp đỡ em suốt thời gian học tập trường Đặc biệt em xin cảm ơn quan tâm giúp đỡ thầy giáo TS Trần Đức Hạnh cô giáo TS Phan Thị Hồng Phúc người tận tình hướng dẫn, bảo em suốt thời gian thực tập, giúp em hồn thành khóa luận Em xin chân thành cảm ơn tới ban lãnh đạo tồn thể cán bộ, cơng nhân viên Tập đoàn Đức Hạnh BMG giúp đỡ em hoàn thành tốt thời gian thực tập Em xin chân thành cảm ơn anh Đỗ Văn Trưởng – Chủ trang trại chăn nuôi lợn, xã Vũ Vân, huyện Vũ Thư, thành phố Thái Bình cho phép, tạo điều kiện giúp đỡ em suốt trình thực tập trang trại Qua đây, em xin bày tỏ lòng biết ơn tới gia đình, người thân bạn bè ủng hộ, động viên, giúp đỡ em suốt thời gian học tập thực đề tài Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng Sinh viên Phạm Thị Uyên năm 2018 i DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: Lịch sát trùng trại lợn nái 40 Bảng 4.1 Tổng hợp kết thực tập Tập đoàn Đức Hạnh BMG 50 Bảng 4.2 Tình hình chăn ni trại năm 2016 năm 2017 52 Bảng 4.3 Kết thực vệ sinh, sát trùng trại 53 Bảng 4.4 Kết phòng bệnh cho đàn lợn trại thuốc vắc xin 54 Bảng 4.5 Kết chẩn đoán điều trị bệnh đàn lợn nái 55 Bảng 4.6 Kết chẩn đoán điều trị bệnh cho đàn lợn trại 56 Bảng 4.7 Kết thực số biện pháp kỹ thuật đàn lợn trại 57 Bảng 4.8 Kết thực quy trình ni dưỡng, chăm sóc đàn lợn 58 ii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT Cs: Cộng Kg: Kilogam G: Gam Ml: Mililit Nxb: Nhà xuất STT: Số thứ tự TT: Thể trọng VAC: Vườn - Ao - Chuồng iii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC BẢNG i DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT .ii MỤC LỤC iii Phần 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu yêu cầu chuyên đề 1.2.1 Mục tiêu 1.2.2 Yêu cầu Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Điều kiện sở thực tập 2.1.1 Tập đoàn Đức Hạnh BMG 2.1.2 Trại lợn Đỗ Văn Trưởng, xã Vũ Vân, huyện Vũ Thư, Thái Bình 2.2 Tổng quan tài liệu kết nghiên cứu ngồi nước có liên quan đến chun đề 2.2.1 Những hiểu biết phòng, trị bệnh cho vật nuôi 2.2.2 Những hiểu biết số bệnh thường mắc sở 12 2.2.3 Đặc điểm sinh lý, sinh dục lợn nái 22 2.2.4 Đặc điểm lợn giai đoạn theo mẹ 25 2.2.5 Những hiểu biết quy trình ni dưỡng chăm sóc lợn nái đẻ lợn nái nuôi 30 2.3 Tổng quan nghiên cứu nước 34 2.3.1 Các nghiên cứu nước 34 2.3.2 Tình hình nghiên cứu ngồi nước 36 Phần 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 38 3.1 Đối tượng nghiên cứu 38 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 38 3.3 Nội dung thực 38 iv 3.4 Các tiêu theo dõi phương pháp thực 39 3.4.1 Các tiêu theo dõi phương pháp theo dõi tiêu 39 3.4.2 Phương pháp thực 39 3.4.3 Quy trình xuất bán lợn 49 Phần 4: KẾT QUẢ THẢO LUẬN 50 4.1 Kết thực tập Tập đoàn Đức Hạnh BMG 50 4.2 Kết thực tập trại lợn Đỗ Văn Trưởng, xã Vũ Vân, huyện Vũ Thư, thành phố Thái Bình 51 4.2.1 Tình hình chăn ni trại 51 4.2.2 Kết thực quy trình phòng bệnh trại 52 4.2.3 Kết cơng tác chẩn đốn điều trị bệnh đàn lợn trại55 4.2.4 Kết thực quy trình ni dưỡng chăm sóc đàn lợn 58 Phần 5: KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 60 5.1 Kết luận 60 5.2 Đề nghị 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO 62 Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Chăn ni ngày có vị trí quan trọng cấu ngành nông nghiệp Sản phẩm ngành chăn nuôi nguồn thực phẩm thiếu nhu cầu đời sống người Trong đó, chăn ni lợn phổ biến trở thành nghề quan trọng để phát triển kinh tế hộ gia đình nơng nghiệp trang trại, đặc biệt mơ hình trang trại VAC Với mục đích đa ngành kinh tế nay, chăn nuôi lợn trở thành mũi nhọn cấu ngành chăn ni nói riêng phát triển cơng nghiệp hóa, đại hóa nói chung Để hồn thành chương trình học Nhà trường, thực phương châm “Học đôi với hành”, “Lý thuyết gắn liền với thực tiễn”, giai đoạn thực tập tốt nghiệp sở trước trường quan trọng sinh viên, nhằm củng cố hệ thống lại toàn kiến thức học, nâng cao tay nghề, đồng thời tạo cho tự lập, lòng u nghề, có phong cách làm việc đắn,đáp ứng nhu cầu thực tiễn sản xuất Thực tập trại chăn nuôi lợn giúp sinh viên nắm phương pháp tổ chức ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất, trường trởthành người cán khoa học có chun mơn, đáp ứng nhu cầu thực tiễn,góp phần xứng đáng vào nghiệp phát triển đất nước Xuất phát từ sở khoa học thực tiễn trên, đồng ý Ban chủ nhiệm khoa Chăn nuôi Thú y - trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên với giúp đỡ tận tình giáo hướng dẫn sở thực tập, em tiến hành thực chuyên đề: “Áp dụng quy trình chăm sóc ni dưỡng, phòng trị bệnh cho đàn lợn nái nuôi trại lợn Đỗ Văn Trưởng liên kết với tập đoàn Đức Hạnh BMG” 1.2 Mục tiêu yêu cầu chuyên đề 1.2.1 Mục tiêu - Đánh giá tình hình chăn ni sở - Học thực hành thành thạo quy trình phòng, trị bệnh ni dưỡng, chăm sóc đàn lợn nái ni sở chăn nuôi 1.2.2 Yêu cầu - Nắm vững quy trình phòng, trị bệnh đàn lợn nái ni - Nắm vững quy trình ni dưỡng, chăm sóc lợn nái ni - Thực tốt yêu cầu, quy định sở - Chăm chỉ, học hỏi để nâng cao kỹ thuật, tay nghề cá nhân Phần TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Điều kiện sở thực tập 2.1.1 Tập đoàn Đức Hạnh BMG Tập đoàn Đức Hạnh BMG thành lập tháng 12 năm 2002, hoạt động kinh doanh lĩnh vực: sản xuất vắc xin phòng bệnh, sản xuất kinh doanh thuốc thú y, dược phẩm, thực phẩm chức năng, chế phẩm sinh học, thức ăn chăn ni Nhận thức sâu sắc vấn đề tầm nhìn, sứ mệnh tạo giá trị cốt lõi cho xã hội, định hướng phát triển sản phẩm chất lượng cao, lựa chọn phân khúc khách hàng chăn ni có kỹ thuật, chuyên nghiệp, theo hướng công nghiệp quylớn Ngay từ ngày đầu, hội đồng quản trị định hướng cần phải đổi công nghệ, đổi dây chuyền máy móc thiết bị, nâng cao chất lượng, lấy phương châm “Hiệu sử dụng bạn sức mạnh chúng em” kim nam xuyên suốt hoạt động tiền đề để tập đoàn vươn lên phát triển trở thành tập đoàn hàng đầu Việt Nam sản xuất vắc xin, thuốc thú y chất lượng cao, tiêu chuẩn quốc tế, hướng đến xuất cạnh tranh bền vững thời kỳ hội nhập Sản phẩm tập đoàn Đức Hạnh BMG mang lại giá trị kinh tế hiệu điều trị bệnh cao, hợp với hình thức chăn ni trang trại công nghiệp quy mô lớn, kỹ thuật đại, đầu năm 2010, Ban lãnh đạo tập đoàn đầu tư 195 tỷ đồng xây dựng nhà máy thuốc thú y đạt tiêu chuẩn tổ chức Y tế giới GMP/WHO với dây chuyền: Thuốc tiêm, thuốc dung dịch uống thuốc bột, đưa vào sử dụng từ cuối năm 2011 Đến nay, Tập đoàn tiếp tục đầu tư thêm 250 tỷ đồng xây dựng nhà máy vắc xin với dây chuyền sản xuất vắc xin vi khuẩn, dây truyền vắc xin vi rút tế bào dây chuyền sản xuất vắc xin vi rút phôi trứng, dây chuyền công nghệ Châu Âu vào hoạt động cho kết tốt 54 phòng vắc xin biện pháp tạo miễn dịch chủ động cho gia súc chống lại mầm bệnh biện pháp hữu hiệu Hiệu vắc xin phụ thuộc vào trạng thái sức khỏe vật, sở trại tiêm vắc xin cho lợn khỏe mạnh để tạo trạng thái miễn dịch tốt cho đàn lợn Quy trình phòng bệnh vắc xin ln trại thực nghiêm túc, đầy đủ kỹ thuật Lợn tiêm vắc xin trạng thái khỏe mạnh, chăm sóc ni dưỡng tốt, khơng mắc bệnh truyền nhiễm bệnh mãn tính khác Tỷ lệ tiêm phòng vắc xin cho đàn lợn ln đạt 100% Bảng 4.4 Kết phòng bệnh cho đàn lợn trại thuốc vắc xin Loại lợn Lợn Lợn nái sinh sản Vắn xin/ Liều thuốc/chế lượng phẩm (ml/con) Số theo dõi (con) Thực (con) Tỷ lệ (%) Tuần tuổi Phòng bệnh - ngày Thiếu sắt Fe - B12 1-2 1140 1009 88,51 - ngày Cầu trùng DizilcocLA 1140 552 48,42 16 – 18 ngày Dịch tả MarPets.vac 1140 552 48,42 10 tuần chửa Dịch tả MarPets.vac 100 30 30,00 12 tuần chửa LMLM FDM.vac 100 30 30,00 Quy trình tiêm phòng, phòng bệnh cho đàn lợn trang trại thực tích cực, thường xuyên bắt buộc Tiêm phòng cho đàn lợn nhằm tạo thể chúng sức miễn dịch chủ động, chống lại xâm nhập vi khuẩn, tăng sức đề kháng cho thể 55 4.2.3 Kết cơng tác chẩn đốn điều trị bệnh đàn lợn trại 4.2.3.1 Kết chẩn đoán điều trị bệnh đàn lợn nái Trong thời gian thực tập trại em tham gia vào cơng tác chẩn đốn điều trị bệnh cho đàn lợn nái với kỹ sư trại Qua chúng em trau dồi thêm kiến thức, kinh nghiệm chẩn đoán số bệnh thường gặp, nguyên nhân gây bệnh biện pháp điều trị bệnh Kết cơng tác chẩn đốn điều trị bệnh đàn lợn nái bảng 4.5: Bảng 4.5 Kết chẩn đoán điều trị bệnh đàn lợn nái STT Bệnh lợn nái mắc Số nái Số mắc theo dõi bệnh (con) Tỷ lệ mắc bệnh (%) Số nái điều trị khỏi (con) Tỷ lệ (%) Khỏi Loại thải Bệnh viêm tử cung 100 13 13 12 92,31 7,69 Bệnh viêm vú 100 2 100 Hiện tượng đẻ khó 100 4 100 Bảng 4.5 cho thấy số lợn mắc bệnh viêm tử cung cao cao số lợn mắc bệnh viêm vú nhiều Theo em tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung đàn lợn nái nuôi trại cao đàn lợn nái thuộc dòng nái giống ngoại có suất sinh sản cao, lại chưa thích nghi cao với điều kiện nước ta, ni dưỡng, chăm sóc chưa thật tốt thời tiết khơng thuận lợi Đây nguyên nhân gây nên bệnh viêm tử cung lợn nái Mặt khác, trình phối giống cho lợn nái phương pháp thụ tinh nhân tạo không kỹ thuật làm sây sát niêm mạc tử cung, tạo 56 điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập phát triển gây bệnh Hoặc trình can thiệp lợn đẻ khó phải sử dụng thủ thuật để móc lấy thai làm cho vi khuẩn từ bên dễ dàng xâm nhập vào gây viêm Số lợn nái mắc bệnh viêm vú con, theo em thấy nguyên nhân gây nên bệnh kế phát từ ca lợn nái mắc bệnh viêm tử cung thể nặng, vi khuẩn theo máu đến vú gây viêm vú, ngồi trình mài nanh lợn sơ sinh chưa tốt, trình lợn bú sữa gây tổn thương đầu núm vú lợn mẹ Tỷ lệ nái điều trị không khỏi bệnh viêm tử cung 7,69% cao bệnh viêm tử cung việc chẩn đốn bệnh thường khó khăn hơn, phát bệnh bệnh thể viêm nặng điều trị khó khăn Vì trại loại thải lợn nái 4.2.3.2 Kết chẩn đoán điều trị bệnh cho đàn lợn Kết chẩn đoán điều trị bệnh cho đàn lợn trình bày bảng 4.6: Bảng 4.6 Kết chẩn đoán điều trị bệnh cho đàn lợn trại Stt Bệnh lợn mắc Số Số lợn mắc Tỷ lệ mắc (con) theo dõi bệnh (%) Số lợn điều trị (con) Không Khỏi khỏi Tỷ lệ (%) Không Khỏi khỏi Tiêu chảy 1140 233 20,44 223 10 95,71 4,29 Viêm phổi 1140 47 4,12 43 91,49 8,51 Viêm khớp 1140 0,53 83,33 16,67 Qua bảng 4.6 thấy lợn trại mắc tiêu chảy 233 tỷ lệ điều trị khỏi bệnh tương đối cao 95,71%, nguyên nhân lợn đẻ sức đề kháng yếu dễ bị ảnh hưởng yếu tố bên vi sinh 57 vật xâm hại hay nhiệt độ chuồng nuôi không thích hợp (lạnh q hay nóng q) đặc biệt vào ngày mùa đông nhiệt độ xuống thấp cần phải có úm bóng điện sưởi cho lợn Cách khắc phục tốt để hạn chế lợn mắc tiêu chảy cho lợn bú sữa đầu sau đẻ giữ ấm thể cho lợn Bên cạnh đó, thời tiết lạnh mà lợn không giữ ấm khiến lợn mắc số bệnh đường hô hấp viêm phổi, nguyên nhân làm cho số lợn mắc bệnh viêm phổi cao 47 con, tỷ lệ điều trị khỏi 91,49% Bên cạnh đó, tình trạng lợn chùi đầu gối xuống nền, heo cắn nhau, sàn lớn heo bị tụt chân, khiến da bị trầy xước nguyên nhân gây viêm khớp lợn con, tỷ lệ điều trị khỏi 83,33% 4.2.3.3 Kết thực số kỹ thuật đàn lợn trại Trong thời gian thực tập trại chúng em vừa tham gia chăm sóc, ni dưỡng đàn lợn vừa học làm số kỹ thuật như: Đỡ đẻ cho lợn nái, mài nanh, bấm số tai, thiến lợn đực mổ hecni cho lợn Kết thực số biện pháp kỹ thuật trình bày bảng 4.7: Bảng 4.7 Kết thực số biện pháp kỹ thuật đàn lợn trại Công việc STT Số lượng (con) Thực (con) Tỷ lệ (%) Đỡ đẻ cho lợn nái 100 100 100 Mài nanh, bấm số tai lợn 1140 936 82,11 Thiến lợn đực 431 375 87,01 Mổ hecni 19 10 52,63 Qua bảng 4.7 cho thấy thời gian thực tập, em đỡ đẻ cho 100 lợn nái đạt 100% thủ thuật đàn lợn Công việc mài nanh, bấm số tai thực nhiều với số làm 936 đạt 58 82,11% Vì lợn sau sinh cần phải mài nanh không làm tổn thương vú lợn mẹ bú tránh việc lợn cắn nhau, bấm số tai sớm để vết thương nhanh liền, chảy máu giảm stress cho lợn Công việc mổ hecni chiếm tỷ lệ thấp số lượng lợn bị hecni thấp, thời gian thực tập em có theo dõi phát 19 lợn bị hecni tiến hành mổ 10 đạt tỷ lệ 52,63% Nguyên nhân dẫn đến lợn bị hecni chủ yếu bẩm sinh, đẻ lợn mắc, phần trình thao tác kỹ thuật thiến lợn không làm sa ruột bẹn Qua công việc giúp em học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm chăm sóc lợn nâng cao tay nghề thao tác kỹ thuật lợn con, đồng thời giúp em mạnh dạn hơn, tự tin vào khả mình, hồn thành tốt cơng việc giao 4.2.4 Kết thực quy trình ni dưỡng chăm sóc đàn lợn Chăm sóc, ni dưỡng quy trình khơng thể thiếu trại chăn ni nào, suốt thời gian thực tập trại em tham gia làm công việc nuôi dưỡng, chăm sóc cho đàn lợn trại Em học hỏi mở mang kiến thức nhiều cách cho ăn, thức ăn dành cho loại lợn nào, thao tác kỹ thuật để chăm sóc lợn mẹ tốt Kết thực quy trình ni dưỡng, chăm sóc đàn lợn trình bày bảng 4.8: Bảng 4.8 Kết thực quy trình ni dưỡng, chăm sóc đàn lợn STT Cơng việc Cho lợn ăn hàng ngày Số lượng Số lượng trực tiếp làm công việc (lần) (lần) 300 185 Tỷ lệ (%) 61,67 59 Tắm chải cho lợn mẹ 150 71 47,33 Như biết q trình chăm sóc, ni dưỡng ảnh hưởng lớn đến sức khỏe khả sinh sản lợn nái Chính vậy, cần phải cho lợn nái lợn ăn bữa đủ lượng thức ăn dinh dưỡng theo quy định Lợn nái đẻ nuôi cho ăn lần/ngày (bữa sáng chiều), lợn nái chửa ăn lần/ngày vào buổi sáng Qua thời gian thực tập, em thực công việc cho lợn ăn hàng ngày 185 lần đạt 61,67% Việc tắm, chải cho lợn nái sinh sản vô quan trọng thực thường xuyên (1 lần/ ngày) thời gian thực tập em thực công việc tắm chải cho lợn mẹ 71 lần đạt 47,33%, cao so với việc cho lợn ăn hàng ngày 60 Phần KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Qua tháng thực tập em học hỏi rèn luyện nhiều thứ vô bổ ích Trong đó, có tháng thực tập Tập đoàn Đức Hạnh BMG em tham gia hội nghị, hội thảo, hỗ trợ đại lý đặc biệt tham gia lớp tập huấn Tập đoàn giúp em học hỏi nhiều điều tác phong làm việc, văn hóa tập đồn với kỹ mềm vơ quan trọng tháng thực tập trang trại giúp em có kỹ nghề thao tác kỹ thuật chăm sóc, ni dưỡng phòng trị bệnh cho đàn lợn Trong thời gian thực tập tốt nghiệp trang trại, em có số kết luận sau: - Hiệu chăn nuôi trại tốt - Tỷ lệ lợn sơ sinh (12,29 con/đàn) lợn cai sữa (10,64 con/đàn), trung bình tháng trại xuất khoảng 600 lợn cai sữa Để đạt kết cố gắng không ngừng công việc cán kỹ thuật công nhân trại - Cơ cấu đàn lợn sinh sản năm 2016,2017 dao động từ 250 - 300 - Công tác vệ sinh sát trùng trại thực thường xuyên hàng ngày Vệ sinh chuồng rắc vơi đường lần/ngày, phun sát trùng chuồng trại tiến hành định kỳ lần/tuần - Cơng tác chẩn đốn điều trị đàn lợn trại cho thấy số lợn mắc hội chứng tiêu chảy 233 con, số chữa khỏi 223 chiếm tỷ lệ 95,71% Viêm phổi có số mắc 47 con, số chữa khỏi 43 chiếm tỷ lệ 91,49% Bệnh viêm khớp có số mắc chữa 61 khỏi chiếm tỷ lệ 83,33% Như lợn trại mắc hội chứng tiêu chảy chiếm tỷ lệ cao - Đánh giá q trình thực cơng tác khác đàn lợn trại thực đầy đủ bao gồm: đỡ đẻ lợn, mài nanh, bấm đuôi, thiến lợn đực, tiêm Fe-B12, tiêm phòng vắc xin - Kết thực quy trình ni dưỡng chăm sóc đàn lợn trại thực hàng ngày 5.2 Đề nghị - Trại lợn cần thực tốt quy trình vệ sinh phòng bệnh quy trình ni dưỡng, chăm sóc đàn lợn nái để giảm tỷ lệ lợn nái mắc bệnh sinh sản nói riêng bệnh tật nói chung - Thực tốt công tác vệ sinh trước, sau đẻ, có thao tác đỡ đẻ khoa học để giảm bớt tỷ lệ mắc bệnh đường sinh sản lợn nái - Thực số biện pháp để làm hạn chế tỷ lệ nhiễm bệnh đàn lợn như: + Nâng cao kỹ thuật đỡ đẻ kỹ thuật chăm sóc lợn khác cho công nhân Hướng dẫn cho công nhân cách phát bệnh đàn lợn + Đảm bảo khí hậu chuồng ni thích hợp với giai đoạn phát triển lợn con, đặc biệt giai đoạn từ - 21 ngày tuổi 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Việt Nguyễn Xn Bình (2000), Phòng trị bệnh heo nái – heo – heo thịt, Nxb Nông nghiệp – Hà Nội, trang 29 – 35 Trần Ngọc Bích, Nguyễn Thị Cẩm Loan, Nguyễn Phúc Khánh (2016), “Khảo sát tình hình viêm nhiễm đường sinh dục lợn nái sau sinh hiệu điều trị số loại kháng sinh”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, tập XXIII (số 5), tr 51 – 56 Sa Đình Chiến, Cù Hữu Phú (2016), “Một số đặc điểm bệnh tiêu chảy lợn tháng tuổi Sơn La”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, tập XXIII (số 2), tr 40 - 44 Trần Thi ̣Dân (2004), Sinh sản heo nái sinh lý heo con, Nxb Nông nghiệp TpHCM Phạm Hữu Doanh, Lưu Kỷ (2003), Kỹ thuật nuôi lợn nái mắn đẻ sai con, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Đoàn Kim Dung, Lê Thị Tài (2002), Phòng trị bệnh lợn nái để sản xuất lợn thịt siêu nạc xuất khẩu, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Đoàn Thị Kim Dung (2004), Sự biến động số vi khuẩn hiếu khí đường ruột, vai trò E.coli hội chứng têu chảy lợn con, phác đồ điều trị, Luận án tiến sỹ Nơng Nghiệp, Hà Nội Nguyễn Chí Dũng (2013), Nghiên cứu vai trò gây bệnh vi khuẩn E.coli hội chứng tiêu chảy lợn nuôi tỉnh Vĩnh Phúc biện pháp phòng trị, Luận án thạc sỹ khoa học Nông nghiệp Trần Tiến Dũng, Dương Đình Long, Nguyễn Văn Thanh (2002), Sinh sản gia súc, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 63 10 Dwane R.Zimmernan Edepurkhiser (1992), Quản lý lợn nái, lợn hậu bị để có hiệu quả, Nxb Bản đồ 11 Trần Đức Hạnh (2013), Nghiên cứu vai trò gây bệnh Escherichia coli, Salmonella Clostridium perfringens gây tiêu chảy lợn nái tình phía Bắc biện pháp phòng trị, Luận án tiến sỹ Nông nghiệp 12 Nguyễn Bá Hiên, Huỳnh Thị Mỹ Lệ (2012), Giáo trình bệnh truyền nhiễm thú y, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 13 Từ Quang Hiển, Phan Đình Thắm, Ngơn Thị Hốn (2001), Giáo trình thức ăn dinh dưỡng học gia súc - gia cầm, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 14 Phạm Sỹ Lăng, Phan Đic ̣h Lân, Trương Văn Dung (2002), Bênh phổ biến lợn biện pháp phòng trị, tâp II, Nxb Nông nghiêp,̣ trang 44 - 52 15 Nguyễn Đức Lưu, Nguyễn Hữu Vũ (2004), Một số bệnh quan trọng lợn, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 16 Lê Minh, Nguyễn Văn Quang, Phan Thị Hồng Phúc, Đỗ Quốc Tuấn, La Văn Cơng (2017), Giáo trình thú y, Nxb Nơng nghiệp, Hà Nội 17 Nguyễn Thị Hồng Minh (2014), Nghiên cứu biến đổi số tiêu lâm sàng, phi lâm sàng thử nghiệm biện pháp phòng, trị hội chứng MMA lợn nái sinh sản, Luận án Tiến sĩ Nông nghiệp, Hà Nội 18 Lê Văn Năm (2009), Phòng trị bệnh lợn, Nxb Nơng nghiệp, Hà Nội 19 Lê Văn Năm (2013), Bệnh viêm phổi địa phương - suyễn lợn, Nxb Lao động - Xã hội 20 Nguyễn Tài Năng, Phạm Đức Chương, Cao Văn, Nguyễn Thị Quyên (2016), Giáo trình Dược lý học thú y, Nxb Đại học Hùng Vương 21 John Nichl (1992), Quản lý lợn nái hậu bị để sinh sản có hiệu quả, Nxb Nơng nghiệp, Hà Nội 22 Trần Văn Phùng, Từ Quang Hiển, Trần Thanh Vân, Hà Thị Hảo (2004), Giáo trình chăn ni lợn, Nxb Nơng nghiệp, Hà Nội 64 23 Nguyễn Ngọc Phụng, Công tác vệ sinh thú y chăn nuôi lợn, Nxb Lao động xã hội, Hà Nội 24 Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Thị Hồng Minh, Trịnh Đình Thâu (2013), “Thực trạng hội chứng viêm tử cung, viêm vứ, sữa (M.M.A) ảnh hưởng hội chứng đến suất sinh sản lợn nái”, Tạp chí KHKT thú y, Tập XX, số 6, tr.47 – 52 25 Nguyễn Văn Thanh (2014), Sinh sản gia súc 2, Nxb Nông nghiệp 26 Hồng Tồn Thắng, Cao Văn (2005), Giáo trình sinh lý học động vật, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 27 Trịnh Đình Thâu, Nguyễn Văn Thanh (2010), “Tình hình bệnh viêm tử cung đàn lợn nái ngoại biện pháp phòng trị”, Tạp chí KHKY thú y tập 17 28 Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Bá Tiếp (2013), “Vai trò Escherichia coli Salmonella spp hội chứng tiêu chảy lợn trước sau cai sữa nghiên cứu mơ hình trại ni cơng nghiệp”, Tạp chí khoa học phát triển, tập 11 (3), 318 – 327 29 Trekaxova A.V, Đaninko L.M, Ponomareva M.I, Gladon N.P (1983), Bệnh lợn đực lợn nái sinh sản, (Nguyễn Đình Chí dịch), Nxb Nơng nghiệp, Hà Nội 30 Trần Thanh Vân, Nguyễn Thị Thuý Mỵ, Mai Anh Khoa, Bùi Thị Thơm, Nguyễn Thu Quyê n, Hà Thị Hảo, Nguyễn Đức Trường (2017), Giáo trình chăn ni chun khoa, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội II Tài liệu tiếng nước 31 Gardner J.A.A., Dunkin A.C., Lloyd L.C (1990), “Metritis - Mastitis Agalactia”, in Pig production in Autralia, Butterworths, Sydney, pp 32 Glawisschning E., Bacher H (1992), “The Efficacy of Costat on E.coli infectedweaning pigs” 12th IPVS congress, August 17 - 22, p 182 65 33 White B R., Mc Laren D G., Dzink P J., Wheeler M B (2013), “Attain ment of puberty and the mechanism of large litter size in Chinese Meishan females versus Yorkshire females”, Biology of Reproduction, 44, p 160 34 Smith B.B, Martineau G, Bisaillon A, (1995), “Mammary gland and lactaion problems”, In disease of swine, 7th edition, Iowa state university press, pp 40 - 57 35 Taylor D.J (1995), Pig diseases 6th edition, Glasgow university, U.K 36 Urban, V.P., Schnur, V.I., Grechukhin, A.N (1983), “The metritis, mastitis agalactia syndrome of sows as seen on a large pig farm”, Vestnik selskhozyaistvennoinauki, 6, pp 69 - III Tài liệu internet 37 Nguyễn Ánh Tuyết (2015), Bệnh viêm khớp lợn con, http://nguoichannuoi.com/benh-viem-khop-tren-heo-con-fm471.html PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH THỰC HIỆN CHUN ĐỀ Hình ảnh thực tập Tập đoàn Đức Hạnh BMG Ảnh 1: Mổ hecni lợn Ảnh 2: Cắt đuôi lợn Ảnh 5: Đỡ đẻ lợn Ảnh 7: Lợn tiêu chảy Ảnh 6: Lợn mẹ viêm tử cung Ảnh 8: Lợn tiêu chảy Ảnh 9: Lợn bị viêm khớp Ảnh 11: Cắt tai lợn Ảnh 10: Lợn chết viêm phổi Ảnh 12: Phối lợn ... PHẠM THỊ UYÊN Tên chuyên đề: ÁP DỤNG QUY TRÌNH CHĂM SĨC NI DƯỠNG, PHỊNG VÀ TRỊ BỆNH CHO ĐÀN LỢN NÁI NUÔI CON TẠI TRẠI LỢN ĐỖ VĂN TRƯỞNG LIÊN KẾT VỚI TẬP ĐỒN ĐỨC HẠNH BMG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI... Nguyên với giúp đỡ tận tình giáo hướng dẫn sở thực tập, em tiến hành thực chun đề: Áp dụng quy trình chăm sóc ni dưỡng, phòng trị bệnh cho đàn lợn nái ni trại lợn Đỗ Văn Trưởng liên kết với tập đoàn. .. 4.5 Kết chẩn đoán điều trị bệnh đàn lợn nái 55 Bảng 4.6 Kết chẩn đoán điều trị bệnh cho đàn lợn trại 56 Bảng 4.7 Kết thực số biện pháp kỹ thuật đàn lợn trại 57 Bảng 4.8 Kết thực quy trình
- Xem thêm -

Xem thêm: Áp dụng quy trình chăm sóc nuôi dưỡng, phòng và trị bệnh cho đàn lợn nái nuôi con tại trại lợn đỗ văn trưởng liên kết với tập đoàn đức hạnh BMG , Áp dụng quy trình chăm sóc nuôi dưỡng, phòng và trị bệnh cho đàn lợn nái nuôi con tại trại lợn đỗ văn trưởng liên kết với tập đoàn đức hạnh BMG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn