Ứng dụng công nghệ tin học và phương pháp đo RTK comnav t300 tiến hành thực hiện công tác đo vẽ bản đồ địa chính xã kiên lao huyện lục ngạn tỉnh bắc giang

66 63 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2019, 08:57

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - - LÀNH DUY TÙNG Tên đề tài: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN HỌC PHƯƠNG PHÁP ĐO RTK COMNAV T300 TIẾN HÀNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐO VẼ BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH KIÊN LAO - HUYỆNLỤC NGẠN TỈNH BẮC GIANG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Quản lý đất đai Khoa : Quản lý Tài nguyên Khóa học : 2014 - 2018 Thái Nguyên, năm 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - - LÀNH DUY TÙNG Tên đề tài: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN HỌC PHƯƠNG PHÁP ĐO RTK COMNAV T300 TIẾN HÀNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐO VẼ BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH KIÊN LAO - HUYỆN LỤC NGẠN TỈNH BẮC GIANG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Quản lý đất đai Lớp : K46 QLĐĐ N04 Khoa : Quản lý Tài nguyên Khóa học : 2014 - 2018 Giảng viên hướng dẫn : TS Vũ Thị Thanh Thủy Thái Nguyên - 2018 i LỜI CAM KẾT Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực dưới hướng dẫn bảo tận tình giảng viên TS Vũ Thị Thanh Thủy Tôi xin cam đoan rằng, giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Thái Nguyên, tháng năm 2018 SINH VIÊN Lành Duy Tùng ii LỜI CẢM ƠN Thực tập tốt nghiệp giai đoạn cần thiết quan trọng sinh viên, thời gian để sinh viên tiếp cận với thực tế, nhằm củng cố vận dụng kiến thứchọc nhà trường Trong suốt trình điều tra, nghiên cứu đề tài, ngồi nỗ lực thân, tơi nhận hướng dẫn nhiệt tình, chu đáo thầy giúp đỡ nhiệt tình Cơng Ty Cổ Phần Trắc Địa Cơng TrìnhĐức Nghiêm Tơi xin chân thành cảm ơn trường Đại Học Nông Lâm nơi đào tạo, giảng dạy giúp đỡ suốt trình học tập nghiên cứu trường Tôi xin chân thành cảm ơn giảng viên TS Vũ Thị Thanh Thủy giảng viên Khoa Quản Lý Tài Nguyên, người trực tiếp hướng dẫn, bảo giúp đỡ tơi suốt thời gian thực tập hồn thành khóa luận tốt nghiệp Tơi xin chân thành cảm ơn thầy cô Khoa Quản Lý Tài Nguyên tạo điều kiện giúp đỡ Đồng thời xin chân thành cảm ơn cô chú, anh chị công tác Công Ty Cổ Phần Trắc Địa Cơng Trình Đức Nghiêm, nhân viên cơng ty nhân dân tạo điều kiện giúp đỡ tơi q trình thực tập tốt nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, tháng năm 2018 SINH VIÊN Lành Duy Tùng iii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Tóm tắt vài thơng số phân mảnh đồ 12 Bảng 2.2: Các tiêu kỹ thuật đường chuyền kinh vĩ 18 Bảng 4.1: Tọa độ điểm địa sở mốc địa hạng 35 Bảng 4.2: Những yêu cầu kỹ thuật lưới đường chuyềnđịa 36 Bảng 4.3: Kết thống kê diện tích đất (mảnh đồ số 77) chỉnh lý .51 iv DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1: Lưới chiếu RTK-Kruger Hình 2.2: Phép chiếu UTM Hình 2.3: Sơ đồ quy trình cơng nghệ đo vẽ đồ địa 16 Hình 2.4: Giao diện phần mềm MicroStation V8i 22 Hình 2.5: Máy chủ anten phát tín hiệu 25 Hình 2.6: Máy con(ROVER) đứng vị trí cần đo vẽ 26 Hình 2.7: Máy chủ phát tín hiệu cho máy con(ROVER) 26 Hình 4.1: Cấu trúc file liệu từ máy đo điện tử 39 Hình 4.2: File số liệu sau copy sang 39 Hình 4.3: Phần mềm đổi định dạng file số liệu 40 Hình4.4: file số liệu sau đổi 40 Hình 4.5: Khởi động khóa Gcadas kết nối có sở liệu 41 Hình 4.6: Tạo tệp kiệu thuộc tính cho đồ họa tương ứng 41 Hình 4.7: Thiết lập đơn vị hành khu đo 42 Hình 4.8: Đặt tỷ lệ đồ 42 Hình 4.9: Trút điểm lên vẽ 43 Hình 4.10: Tìm đường dẫn để lấy số liệu 43 Hình 4.11: Triển điểm chi tiết lên vẽ 44 Hình 4.12: Một góc tờ đồ chỉnh lý khơng khép kín 44 Hình 4.13: Tạo topology cho đồ 45 Hình 4.14:Chọn lớp tham gia tính diện tích 46 Hình 4.15: Tính diện tích 46 Hình 4.16: Chọn lớp tính diện tích 47 Hình 4.17: Vẽ nhãn quy chủ 47 Hình 4.18: Chọn hàng cột theo tương ứng 48 Hình 4.19: Gán nhãn cho tờ đồ 48 Hình 4.20: Gán thơng tin từ nhãn 49 Hình 4.21: Vẽ nhã tự động 49 Hình 4.22: Sau vẽ nhãn 50 v THÔNG TIN LUẬN VĂN Họ tên sinh viên: Lành Duy Tùng Lớp: K46 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI N04 Khóa: 2014 - 2018 Cán hướng dẫn: TS Vũ Thị Thanh Thủy Tên đề tài:ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN HỌC PHƯƠNG PHÁP ĐO RTK COMNAV T300 TIẾN HÀNH THỰC HIỆN CƠNG TÁC ĐO VẼBẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH Về lý thuyết, Luận văn nghiên cứu tổng quan ứng dụng công nghệ đo, vẽ công tác thành lập lưới khống chế trắc địa Về thực nghiệm, Luận văn thử nghiệm đo đạc lưới đo vẽ cấp phục vụ dự án thành lập đồ Kiên Lao huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang công nghệ GPSRTK với giải pháp thiết bịmáy Comnav T300 Kết so sánh tọa độ với giá trị tương ứng từ công nghệ đo khác cho thấy máy Comnav T300 hoàn toàn đáp ứng yêu cầu thành lập lưới đo vẽ cấp công nghệ GPS RTK vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nguyên nghĩa CSDL Cơ sở liệu TNMT Tài nguyên & Môi trường TT Thông tư QĐ Quyết định TCĐC Tổng cục Địa Chính CP Chính Phủ QL Quốc lộ UTM Lưới chiếu hình trụ ngang đồng góc VN-2000 Hệ quy chiếu hệ tọa độ quốc gia VN-2000 BĐĐC Bản đồ địa RTK Real Time Kinematic Đo động thời gian thực GPS Hệ thống định vị toàn cầu GNSS Global Navigation Satellite System Hệ thống vệ tinh dẫn đường toàn cầu vii MỤC LỤC LỜI CAM KẾT i LỜI CẢM ƠN .ii DANH MỤC CÁC BẢNG iii DANH MỤC CÁC HÌNH iv THÔNG TIN LUẬN VĂN v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi MỤC LỤC vii Phần ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu đề tài 1.3 Ý nghĩa đề tài Phần TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học 2.1.1 Khái niệm đồ địa 2.1.2 Tính chất, vai trò BĐĐC 2.1.3 Các loại đồ địa 2.1.4 Các yếu tố nội dung đồ địa 2.2 Thành lập lưới khống chế trắc địa 17 2.2.1 Khái quát lưới tọa độ địa 17 2.2.2 Những yêu cầu, kĩ thuật lưới đường chuyền kinh vĩ 17 2.2.3 Thành lập đường chuyền kinh vĩ 19 2.2.4 Đo vẽ chi tiết, thành lập đồ 19 2.3 Ứng dụng số phần mềm tin học biên tập đồ địa 22 2.3.1 Phần mềm MicroStation V8i 22 2.3.2 Phần mềm Gcadas 23 viii 2.3.3 Giới thiệu sơ lược máy RTK COMNAV T300 24 Phần ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 29 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 29 3.3 Nội dung nghiên cứu 29 3.4 Phương pháp nghiên cứu 30 Phần KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU & THẢO LUẬN 32 4.1 Điều kiện tự nhiên - kinh tế - hội 32 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 32 4.1.2 Điều kiện kinh tế - hội 33 4.1.3 Hiện trạng sử dụng đất 33 4.1.4 Thuận lợi, khó khăn 33 4.2 Đo vẽ chi tiết BĐĐC công nghệ RTK COMNAV T300 34 4.2.1 Những tài liệu phục vụ cho công tác xây dựng đồ địa 34 4.2.2 Thành lập lưới kinh vĩ 34 4.2.3 Đo vẽ chi tiết 38 4.2.4 Ứng dụng phần mềm Gcadas MicrostationV8i thành lập đồ địa 38 4.2.5 Kiểm tra kết đo 50 4.2.6 In đồ 50 4.2.7 Giao nộp sản phẩm 50 4.3 Những thuận lợi, khó khăn biện pháp khắc phục 51 Phần KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 53 5.1 Kết luận 53 5.2 Kiến nghị 53 TÀI LIỆU THAM KHẢO 55 42 Hệ thống → Thiết lập đơn vị hành → Chọn Tỉnh/ Thành phố: Bắc Giang; Quận/Huyện: huyệnLục Ngạn; Phường/Xã/Thị trấn:Kiên Lao → Thiết lập Hình 4.7: Thiết lập đơn vị hành khu đo - Sau thiệt lập đơn vị hành ta tiến hành đặt tỷ lệ cho đồ Hình 4.8: Đặt tỷ lệ đồ 43 - Nhập số liệu đo đạc: Tạo mới tệp DGN theo hệ quy chiếu VN2000, Nhập số liệu đo đạc từ Văn Hình 4.9: Trút điểm lên vẽ - Trút điểm lên vẽ xong ta tìm đường đến để lấy số liệu Hình 4.10: Tìm đường dẫn để lấy số liệu 44 - Sau tìm đường dẫn để lấy số liệu ta tiến hành triển điểm chi tiết lên vẽ Hình 4.11: Triển điểm chi tiết lên vẽ - Một góc tờ đồ chỉnh lý khơng khép kín Hình 4.12: Một góc tờ đồ chỉnh lý khơng khép kín 45 - Sau đo đạc nối ranh xong để tạo topology diện tích, tâm chạy sửa lỗi đồ - Topology mơ hình lưu trữ liệu đồ ( khơng gian ) chuẩn hóa Nó khơng lưu trữ thơng tin địa lý, mơ tả vị trí, kích thước, hình dạng đối tượng đồ riêng rẽ mà còn mơ tả quan hệ khơng gian chúng với nối nhau, kề - Chức quan trọng công việc xây dựng đồ Sau đóng vùng sửa lỗi, topology mơ hình đảm bảo việc tự động tính diên tích, đầu vào chức tạo đồ địa chính, tạo hồ sơ đất, tạo đồ chủ đề, vẽ nhãn Hình 4.13: Tạo topology cho đồ - Chọn lớp tham gia tính diện tích để sửa lỗi xem nối điểm bắt xác chưa, bắt điểm chưa tới, hay bắt điểm q 46 Hình 4.14:Chọn lớp tham gia tính diện tích - Sau chọn lớp tính diện tích ta tiến hành tính diện tích Hình 4.15: Tính diện tích 47 - Chọn lớp tính diện tích -> chấp nhận Hình 4.16: Chọn lớp tính diện tích - Sau tạo topology xong ta tiến hành vẽ nhãn quy chủ từ excel Hình 4.17: Vẽ nhãn quy chủ 48 - Ra bảng chọn hàng cột theo tương ứng Hình 4.18: Chọn hàng cột theo tương ứng - Sau vẽ nhãn quy chủ xong ta tiến hành gán nhãn cho tờ đồ Hình 4.19: Gán nhãn cho tờ đồ 49 Mỗi đất gồm liệu: loại đất, tên chủ sử dụng đất, số hiệu đất, địa chỉ, diện tích… ta tiến hành sau: Hồ sơ → Nhập thông tin từ nhãn → Gán thơng tin từ nhãn: Mục đích sử dụng, Đối tượng sử dụng, Số hiệu đất, Diện tích Hình 4.20: Gán thơng tin từ nhãn - Sau gán thông tin từ nhãn =>Vẽ nhãn ( tự động ) Hình 4.21: Vẽ nhã tự động 50 - Sau vẽ nhãn xong Hình 4.22: Sau vẽ nhãn 4.2.5 Kiểm tra kết đo Sau biên tập hoàn chỉnh, đồ in thử , tiến hành rà soát, kiểm tra, so sánh, mức độ xác đồ so với thực địa Lựa chọn khả nghi có sai số lớn, tiến hành đo khoảng cách đồ Sau chuyển khoảng cách thực địa đồng thời dùng thước dây đo khoảng cách thực địa so sánh kết chúng với Những sai số nằm giới hạn cho phép Như vậy, độ xác đồ sau biên tập đạt yêu cầu kỹ thuật 4.2.6 In đồ Khi đồ kiểm tra hồn chỉnh độ xác đạt u cầu kỹ thuật, lúc tiến hành in thức đồ này.(Mảnh đồ số 77) 4.2.7 Giao nộp sản phẩm 01 đĩa cd 01 đồ đo vẽ chỉnh lý (Mảnh đồ số 77) 51 Các điểm lưới khống chế Bảng 4.3: Kết thống kê diện tích đất (mảnh đồ số 77) chỉnh lý STT Loại đất Đất nông thôn Ký Số Diện tích (m2) ONT 12 13020.2 Đất chuyên trồng lúa LUC 14 16751.6 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 8103.3 NHK 22485.1 Đất nương rẫy trồng hàng năm khác hiệu Đất trồng lâu năm CLN 18747.5 Đất rừng sản xuất RSX 9080.1 BHK 7948.6 56 96136.4 Đất trồng hang năm khác Tổng Qua bảng 4.3 cho thấy mảnh đồ số (77) hoàn thành với 56 chỉnh lý với tổng diện tích 96136.4 m2 4.3 Những thuận lợi, khó khăn biện pháp khắc phục  Thuận lợi  Dưới tạo điều kiện thuận lợi từ lãnh đạo địa phương Kiên Lao, công ty Cổ Phần Trắc Địa Cơng Trình Đức Nghiêm bà xã, giúp chúng em hồn thiện tốt cơng việc  Trong q trình thực tập chúng em tiếp xúc với phần mềm, máy móc, trang thiết bị đạt chuẩn Q trình củng cố kiến thức cho thân chúng em, vững vàng hơn, tự tin 52  Đo đạc cho kết xác, xử lý số liệu hoàn toàn tự động, giúp kiệm thời gian nâng cao hiệu  Khó khăn  Kiên Lao nghèo huyện, sở hạ tầng chưa hoàn thiện, nên việc di chuyển lại đồn đo đạc ln gặp khó khăn  Trong trình nhận ranh giới, mốc giới đất có số hộ gia đình, cá nhân chưa thống ranh giới, mốc giới đất  Khí hậu khắc nghiệp mưa thường xuyên  Biện pháp khắc phục  Tuyên truyền mạnh mẽ tới toàn dân địa bàn quản lý nội dung công tác đo đạc Để tạo đồng thuận hợp tác cao từ chủ sử dụng đất, thuận lợi cho công tác thiết lập đồ địa  Phối hợp với cán quản lý đất đai giáp ranh, cung cấp đồ giáp ranh, phục vụ việc đo vẽ thuận lợi  Tiếp tục nghiên cứu ứng dụng công nghệ khoa học trình đo đạc thành lập đồ cách xác 53 Phần KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Bản đồ địa Kiên Lao trung tâm đo đạc đồ đo vẽ cũ có nhiều thay đổi không đáp ứng nhu cầu quản lý đất đai phường nên Công ty Cổ Phần Trắc Địa Cơng Trình Đức Nghiêm phê duyệt cấp tiến hành đo vẽ thành lập đồ địa cho tồn Kiên Lao Sau tiến hành đo vẽ chỉnh lý lại toàn diện tích Kiên Lao, sau đo vẽ chỉnh lý thu kết sau: - Thành lập lưới đo vẽ bao gồm: 237 điểm địa sở hạng cao 46 mốc địa hạng có độ xác đảm bảo theo quy định - Đã thành lập mảnh đồ địa thuộc Kiên Lao Huyện Lục Ngạn - Tỉnh Bắc Giang tờ đồ đo đạc, xử lý, biên tập theo phần mềm MicroStation V8i, Gcadas, GcadasCE đạt kết tốt Mảnh đồ (77) nghiệm thu với 56 đất, tổng diện tích 96136.4m2 5.2 Kiến nghị Phát triển nguồn nhân lực cho ngành địa chính, đào tạo kỹ thuật viên sử dụng thành thạo phần mềm MicroStation V8i, Gcadas modul, phần mềm khác có liên quan đến thành lập, biên tập đồ không ngừng phổ biến, ứng dụng khoa học công nghệ mới - Đổi mới, đại hố cơng nghệ đo đạc đồ Các đồ nên xử lý, biên tập Gcadas để có hệ thống liệu thống nhất, đảm bảo cho việc lưu trữ, quản lý khai thác 54 - Nhà nước cần tập trung kinh phí đầu tư xây dựng quy trình cơng nghệ tiên tiến, thống văn pháp lý, đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển ngành - Nhà nước cần quan tâm bồi dưỡng đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho tất đội ngũ làm công tác quản lý đất đai câp, tạo điều kiện phát triển ngành Quản lý đất đai để bắt kịp tiến độ cơng nghiệp hóa đại hóa đất nước 55 TÀI LIỆU THAM KHẢO Luật đất đai 2013,Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội Thông tư 55/2013/TT-BTNMT Quy định chia mảnh, đánh số mảnh đồ địa Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 Nghị định Chính phủ thi hành Luật Đất đai Quyết định 08/2008/QĐ- BTNMT ngày 10/11/2008 Quy phạm thành lập đồ địa tỷ lệ 1:200; 1:500; 1:1000; 1:2000; 1:50000; 1:10000 Vũ Thị Thanh Thủy, Lê Văn Thơ, Phan Đình Binh, Nguyễn Ngọc Anh, (2008), Giáo trình trắc địa sở, NXB Nơng Nghiệp – HN Tổng cục Địa chính, (1999), Ký hiệu đồ địa tỷ lệ 1:500; 1:1000; 1:2000; 1:5000 Viện nghiên cứu Địa chính, (2002), Hướng dẫn sử dụng phần mềm MicroStation & Mappingoffice để thành lập đồ địa chính, Hà Nội Bộ Tài Ngun Mơi trường, (2005), Quy trình đo vẽ thành lập đồ địa chính, Hà Nội 10 Cơng ty cổ phần Cổ Phần Trắc Địa Cơng Trình Nghiêm Minh, kế hoạch thi cơng,cơng tác: đo đạc chỉnhđồ địa chính, xây dựng CSDL địa Kiên Lao huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang 11.Lê Văn Thơ (2009), Bài giảng môn trắc địa I – Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên 12 Vũ Thị Thanh Thủy (2009) Bài giảng trắc địa II – Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên 13 TT25-2014 ngày 19/05/2014, Quy định thành lập BĐĐC, Bộ TN&MT 14.TT 05/2009/TT-BTNMT ngµy 1/6/2009,Hướng dẫn kiểm tra, thẩm định nghiệm thu cơng trình, sản phẩm địa chính, Bộ TN & MT 56 15.Luật đất đai 2013 ngày 29/11/2013 16 Tổng cục địa chính, Hướng dẫn sử dụng máy RTK COMNAV T300 17 Tổng cục địa Hướng dẫn sử dụng phần mềm gCadas 18 Nguyễn Ngọc Anh, (2013), Bài giảng thực hành tin học chuyên ngành– Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên 19 Nguyễn Thị Kim Hiệp (Chủ biên) Vũ Thanh Thủy, Võ Quốc Việt, Phan Đình Binh, Lê Văn Thơ, Giáo trình đồ địa (2006) NXB Nơng nghiệp Hà Nội ... CÔNG NGHỆ TIN HỌC VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐO RTK COMNAV T300 TIẾN HÀNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐO VẼBẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH Về lý thuyết, Luận văn nghiên cứu tổng quan ứng dụng công nghệ đo, vẽ công tác thành lập lưới... hành thực cơng tác đo vẽ đồ địa xã Kiên Lao huyện Lục Ngạn Tỉnh Bắc Giang 1.2 Mục đích nghiên cứu đề tài - Ứng dụng cơng nghệ tin học máy RTK COMNAVT300 vào thành lập lưới khống chế đo vẽ, đo vẽ. ..ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - - LÀNH DUY TÙNG Tên đề tài: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN HỌC VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐO RTK COMNAV T300 TIẾN HÀNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐO VẼ BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng công nghệ tin học và phương pháp đo RTK comnav t300 tiến hành thực hiện công tác đo vẽ bản đồ địa chính xã kiên lao huyện lục ngạn tỉnh bắc giang , Ứng dụng công nghệ tin học và phương pháp đo RTK comnav t300 tiến hành thực hiện công tác đo vẽ bản đồ địa chính xã kiên lao huyện lục ngạn tỉnh bắc giang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn