Tìm hiểu vai trò, chức năng, nhiệm vụ của cán bộ phụ trách nông nghiệp xã linh sơn huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên

49 46 0
  • Loading ...
1/49 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2019, 08:57

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - - HÀ THẾ HIỂN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Tên đề tài: TÌM HIỂU VAI TRỊ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÁN BỘ PHỤ TRÁCH NÔNG NGHIỆP LINH SƠN ĐỒNG HỶ - THÁI NGUYÊN Hệ đào tạo :Chính quy Định hƣớng đề tài :Hƣớng ứng dụng Chuyên ngành :Phát triển nông thôn Khoa :Kinh tế Phát triển nông thơn Khóa :2014 – 2018 Thái Ngun, năm 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - - HÀ THẾ HIỂN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Tên đề tài: TÌM HIỂU VAI TRỊ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÁN BỘ PHỤ TRÁCH NÔNG NGHIỆP LINH SƠN ĐỒNG HỶ - THÁI NGUYÊN Hệ đào tạo :Chính quy Định hƣớng đề tài :Hƣớng ứng dụng Chuyên ngành :Phát triển nông thôn Lớp :K46 – PTNT Khoa :Kinh tế PTNT Khóa :2014 – 2018 Giáo viên hƣớng dẫn :Th.S Đặng Thị Bích Huệ Thái Nguyên,năm 2018 i LỜI CẢM ƠN Thực tập tốt nghiệp giai đoạn cần thiết quan trọng sinh viên, bước đầu giúp sinh viên tiếp cận với thực tế nhằm củng cố vận dụng kiến thức học nhà trường vào thực tế Được giúp đỡ Ban giám hiệu Nhà trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Ban chủ nhiệm Khoa Kinh tế Phát triển nông thôn, hướng dẫn trực tiếp giảng viên Th.S Đặng Thị Bích Huệ, em thực đề tài: “Tìm hiểu vai trò, chức năng, nhiệm vụ cán phụ trách nông nghiệp Linh Sơn, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên” Sau thời gian tháng thực tập UBND Linh Sơn, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, đến đề tài hồn thành Trong q trình thực đề tài, với nỗ lực phấn đấu thân, em nhận nhiều giúp đỡ tập thể, cá nhân Nhân dịp này, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới giảng viên Th.S Đặng Thị Bích Huệ, người tận tình giúp đỡ, trực tiếp hướng dẫn em suốt thời gian thực tập hoàn thành đề tài thực tập Em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Thầy, Cô giáo Khoa Kinh tế Phát triển nôngthôn, trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên dạy dỗ em năm tháng học tập trường Qua đây, em xin cảm ơn tập thể cán UBND Linh Sơn, cấp ngành quan tâm giúp đỡ, hướng dẫn, bảo nhiệt tình cung cấp tài liệu, thông tin để em hồn thành đề tài thực tập Do thời gian thực tập có hạn, kiến thức kinh nghiệm thân hạn chế nên đề tài em khơng tránh khỏi thiếu sót.Rất mong nhận ý kiến góp ý Thầy, Cơ giáo tất bạn để đề tài hoàn thiện Thái Nguyên, tháng 12 năm 2017 Sinh viên Hà Thế Hiển ii DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 3.1: Tình hình sử dụng đất Linh Sơn năm (2015 - 2016) 14 Bảng 3.2: Một số tiêu kinh tế chủ yếu Linh Sơn giai đoạn 2015 - 2016 15 Bảng 3.3 : Nội dung thực tập công việc cụ thể 20 Bảng 3.4: Thống kê số lượng vật nuôi 23 Bảng 3.5 : Các hoạt động CBPTNN Linh Sơn 26 Bảng 3.6: Các lớp tập huấn, đào tạo cho người dân năm 2016 28 Bảng 3.7: Kết xây dựng mơ hình trình diễn năm 2014 – 2016 29 Bảng 3.8: Các hoạt động tham quan, hội thảo năm 2014 - 2016 30 Bảng 3.9: Kết tiêm phòng cho đàn gia súc năm 2016 31 Bảng 3.10: Kết phòng chống dịch bệnh cho trồng năm 2016 32 Bảng 3.11: Các hoạt động chuyển giao khoa học kỹ thuật năm 2016 33 iii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT Stt Nguyên nghĩa Viết tắt BVTV Bảo vệ thực vật CBPTNN Cán phụ trách nông nghiệp CCB Cựu chiến binh CĐV Cổ động viên DT Diện tích HĐND Hội đồng nhân dân KHKT Khoa học kỹ thuật LMLM Lở mồm long móng NN Nơng nghiệp 10 NS Năng suất 11 PCCR Phòng chống cháy rừng 12 PTNT Phát triển nông thôn 13 SDD Suy dinh dưỡng 14 TBKT Tiến kỹ thuật 15 TDTT Thể dục thể thao 16 THCS Trung học sở 17 TS Thủy sản 18 TT Thể thao 19 UBND Ủy ban nhân dân 20 VĐV Vận động viên iv MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC BẢNG BIỂU ii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT iii MỤC LỤC iv Phần MỞ ĐẦU 1.1.Sự cần thiết thực nội dung thực tập 1.2 Mục tiêu chung 1.3 Mục tiêu cụ thể 1.3.1 Về chuyên môn 1.3.2 Về thái độ, kĩ làm việc 1.4 Nội dung phương pháp nghiên cứu 1.4.1 Nội dung thực tập 1.4.2 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Thời gian địa điểm thực tập Phần2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở lý luận 2.1.1 Một số khái niệm 2.1.2 Yêu cầu cán nông nghiệp cấp 2.1.3 Nhiệm vụ cán phụ trách nông nghiệp 2.1.4 Các văn pháp lý liên quan đến nội dung thực tập 2.2 Cơ sở thực tiễn 2.2.1 Quản lý, phụ trách nông nghiệp số quốc gia giới 2.2.2 Quản lý, phụ trách nông nghiệp số địa phương Việt Nam 10 Phần KẾT QUẢ THỰC TẬP 13 3.1 Khái quát sở thực tập 13 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 13 v 3.1.2 Điều kiện kinh tế - hội 15 3.1.3 Những thuận lợi khó khăn liên quan đến nội dung thực tập 19 3.2 Kết thực tập 19 3.2.1 Nội dung thực tập công việc cụ thể 19 3.2.2 Tóm tắt kết thực tập 23 3.3 Bài học kinh nghiệm rút từ thực tế 34 3.4 Đề xuất giải pháp cho hoạt động khuyến nông cán phụ trách nông nghiệp Linh Sơn 34 Phần KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 38 4.1 Kết luận 38 4.2 Kiến nghị 39 4.2.1 Đối với huyện Đồng Hỷ 39 4.2.2 Đối với cấp 39 4.2.3 Đối với CBPTNN 39 TÀI LIỆU THAM KHẢO 41 Phần MỞ ĐẦU 1.1.Sự cần thiết thực nội dung thực tập Việt Nam nước nông nghiệp với điểm xuất phát thấp, 65% dân số sống nông thôn 42% lao động hội làm việc lĩnh vực nông nghiệp (năm 2016), suất khai thác ruộng đất suất lao động thấp, sản xuất manh mún nhỏ lẻ, chưa khai thác hết tiềm sẵn có đất nước Nơng nghiệp nhiều bất cập như: Chưa đáp ứng nhu cầu cải thiện đời sống nhân dân, chưa cung cấp đủ nguyên liệu cho công nghiệp hàng hoá xuất khẩu, chưa tạo động lực thúc đẩy cơng nghiệp hố, đại hố nơng nghiệp nơng thơn, sản xuất nơng nghiệp gặp nhiều khó khăn điều kiện thời tiết, dịch bệnh, việc chăm sóc chưa hợp lý Để khắc phục tồn hạn chế cần có lãnh đạo Đảng Chính Phủ, quan cán khuyến nông, nỗ lực hàng chục triệu nơng dân đóng góp to lớn tất đội ngũ cán phụ trách nông nghiệp Đội ngũ cán nông nghiệp ngày khẳng định vị trí, vai trò cộng đồng, hội với nhiệm vụ truyền bá kiến thức phát triển nông nghiệp, nông thôn cho nông dân, tuyên truyền phổ biến kĩ thuật nông lâm ngư nghiệp cho nông dân, hướng dẫn nông dân quy trình kĩ thuật thâm canh loại trồng vật ni mới, xây dựng mơ hình cho cộng đồng tham quan học tập cán nông nghiệp đem “nguyên liệu” thông tin khoa học đến, bày cách làm cho người dân, chất “xúc tác” thổi bùng lửa canh tân hộ, cộng đồng, để người người, nhà nhà toàn thể cộng đồng tự chủ, giải tốt công việc Bên cạnh thành tựu đạt đội ngũ cán nơng nghiệp sở yếu trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lại không bồi dưỡng thường xuyên, không cập nhật thông tin kịp thời, khả thực hành chưa thục, chưa hoàn thành vai trò “xúc tác” khoa học kĩ thuật với nông dân Linh Sơn nông với hoạt động sản xuất nông nghiệp chủ yếu như: trồng trọt, chăn ni lâm nghiệp Chính vậy, cán phụ trách nơng nghiệp đóng vai trò lớn việc thúc đẩy hoạt động phát triển.Xuất phát từ vấn đề em tiến hành thực đề tài: “Tìm hiểu vai trò, chức năng, nhiệm vụ cán phụ trách nông nghiệp Linh Sơn, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên”từ đề xuất giải pháp nhằm giải vấn đề khó khăn đưa nhìn xác cụ thể người cán sống làm việc dân 1.2 Mục tiêu chung Tìm hiểu vai trò, chức năng, nhiệm vụ cán phụ trách nông nghiệp Linh Sơn - huyện Đồng Hỷ - tỉnh Thái Nguyên, làm đề xuất giải pháp nâng cao hiệu công tác 1.3 Mục tiêu cụ thể 1.3.1 Về chuyên môn - Đánh giá tiềm điều kiện tự nhiên kinh tế hội Linh Sơn - Đánh giá thực trạng sản xuất nông nghiệp Linh Sơn - Tìm hiểu vai trò, chức năng, nhiệm vụ cán phụ trách nông nghiêp Linh Sơn - Tìm hiểu mức độ thực chức hoàn thành nhiệm vụ cán phụ trách nông nghiệp Linh Sơn - Đề xuất giải pháp cho hoạt động cán phụ trách nông nghiệp việc thúc đẩy sản xuất nông nghiệp 1.3.2 Về thái độ, kĩ làm việc - Phải có tinh thần thái độ làm việc nghiêm túc, phải làm việc theo kế hoạch quy định thời gian thực tập - Chấp hành nghiêm túc nội quy kỷ luật đơn vị thực tập - Có tinh thần trách nhiệm cao nhận công việc giao, làm đến nơi đến chốn, xác, kịp thời đơn vị thực tập phân công - Chủ động ghi chép nội dung thực tập đơn vị chuẩn bị số liệu để viết báo cáo thực tập - Tham gia đầy đủ, tích cực hoạt động phong trào đơn vị thực tập - Không tự ý nghỉ, khơng tự động rời bỏ vị trí thực tập 1.4 Nội dung phƣơng pháp nghiên cứu 1.4.1 Nội dung thực tập - Tìm hiểu đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế - hội Linh Sơn - Thực trạng sản xuất nông nghiệp Linh Sơn - Tìm hiểu vai trò, chức năng, nhiệm vụ CBPTNN - Mô tả công việc cụ thể CBPTNN - Đề xuất giải pháp cho cáchoạt động CBPTNN Linh Sơn 1.4.2 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp: Thu thập số liệu tình hình hoạt động nơng nghiệp số địa phương khác, tình hình tự nhiên, kinh tế, hội, văn pháp lý phòng NN & PTNT huyện Đồng Hỷ, báo cáo cuối năm Linh Sơn năm 2015, 2016, để có số liệu cần thiết Thơng tin thu thập qua nguồn: Sách, báo, tạp chí, internet, niên giám thống kê, báo cáo tổng kết, kết nghiên cứu khoa học Các liệu, thông tin thu thập từ quan: Bộ NN PTNT, viện, trường, Tổng cục thống kê 28 Bảng 3.6: Các lớp tập huấn, đào tạo cho ngƣời dân năm 2016 STT Lớp Tập huấn kĩ thuật thâm canh giống lúa lai, giống lúa Tập huấn định hướng xây dựng tổ hợp tác Tập huấn chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất vùng 135 Tổ chức tập huấn kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh ổi Tổ chức tập huấn quy định chăn ni trang trại Tập huấn quy trình xây dựng nhãn hiệu “Ổi Linh Sơn” Tập huấn kỹ thuật canh tác hoa Tập huấn kỹ thuật canh tác khoai tây Số lớp Sốngƣời tham gia 240 20 33 80 40 110 1 134 88 (Nguồn: Thống kê CBPTNN Linh Sơnnăm 2016) Qua bảng 3.6 ta thấy, hoạt động tập huấn CBPTNN chủ yếu lĩnh vực trồng trọt Trong năm 2016 tổ chức 13 lớp tập huấn với số lượng người tham gia 745 người.Tuy nhiên, số lớp tập huấn người dân tham gia lớp “Tập huấn định hướng xây dựng tổ hợp tác” “Tập huấn chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất vùng 135”, ngun nhân người dân khơng có nhu cầu Bên cạnh Linh Sơn xây dựng nhãn hiệu “Ổi Linh Sơn”, mà lớp tập huấn phòng trừ sâu bệnh ổi lớp tập huấn quy trình xây dựng nhãn hiệu “Ổi Linh Sơn” người dân tham gia đơng Nội dung lớp tập huấn có khác chủ yếu kỹ thuật thâm canh trồng Chưa có nhiều lớp tập huấn chăn ni Trong năm 2016 có lớp tập huấn “Tổ chức tập huấn quy định chăn nuôi trang trại” Các hoạt động tập huấn đem lại hiệu thực tế cho người dân Giúp bà biết kỹ thuật canh tác tốt, đem lại suất, chất lượng cao Ngoài ra, lớp tập huấn tạo điều kiện để bà nơng dân học hỏinhững kinh nghiệm sản xuất mới, áp dụng kiến thức tập huấn 29 vào thực tế sản xuất để nâng cao suất, chất lượng trồng, vật ni, góp phần cải thiện sống * Hoạt động xây dựng mơ hình trình diễn Xây dựng mơ hình trình diễn phương pháp có hiệu làm thay đổi nhận thức người dân theo phương châm “trăm nghe không thấy” Mơ hình trình diễn giới thiệu TBKT, trồng vật nuôi mang lại hiệu kinh tế cao Vì vậy, hàng năm CBPTNN Linh Sơn triển khai thực mơ hình trình diễn tiến KHKT tạo bước chuyển biến tích cực cấu sản xuất, phương thức canh tác hiệu kinh tế Bảng 3.7:Kết xây dựng mơ hình trình diễn năm 2014 – 2016 Số Năm Tên mơ hình Địa điểm Số hộ Diện Năng tham tích suất gia (ha) (tạ/ha) 17 100 68 71 12 430 18 340 lƣợng mơ hình Mơ hình trồng ổi 2014 Mơ hình giảm tăng – cánh đồng giống TH 3-3 2015 Chử Xóm Thanh Chử Mơ hình giống lúa Xóm Thơng lai TH 3-5 Nhãn Mơ hình trồng mướp Xóm Ngọc đắng lai Lâm Mơ hình trồng cà 2016 Xóm Thanh chua Xóm Núi Hột (Nguồn: Thống kê CBPTNN Linh Sơn) Qua bảng 3.7 ta thấy, số lượng mô hình trình diễncòn hạn chế có mơ hình triển khai thực hiện,do người dân tự ti, sợ rủi ro kinh 30 phí dành cho mơ hình hạn hẹp.Các mơ hình chủ yếu trồng trọt Tuy nhiên, số mơ hình trồng ổi, mướp đắng lai, cà chua nhiều hộ dân tham gia mơ hình cho suất cao Khả nhân rộng mơ hình cao, giúp bà cải thiện suất trồng, tăng thu nhập, cải thiện cho đời sống * Hoạt động tham quan, hội thảo Các tham quan hội thảo năm gần thể qua bảng 3.8: Bảng 3.8: Các hoạt động tham quan, hội thảotrong năm 2014 - 2016 Số lƣợng Năm Tên hoạt động Địa điểm ngƣời tham gia Tham quan mơ hình trồng ổi 2014 Tham quan mơ hình giảm tăng – cánh đồng giống TH 3-3 Tham quan mơ hình trồng giống 2015 lúa lai TH 3-5 Tham quan mô hình trồng mướp đắng lai 2016 Tham quan mơ hình trồng cà chua Xóm Thanh Chử 29 Xóm Thanh Chử 18 Xóm Thơng Nhãn 20 Xóm Ngọc Lâm 33 Xóm Núi Hột 26 (Nguồn: Thống kê CBPTNN Linh Sơn) Qua bảng 3.8 ta thấy, năm tổ chức tham quan, hội thảo, tất mơ hình trồng trọt Qua buổi tham quan, hội thảo CBNN bà nông dân thấy kết việc áp dụng tiến khoa học kĩ thuật vào sản xuất để có so sánh với cách làm cũ gia đình, từ rút kinh nghiệm sản xuất nơng nghiệp hộ gia đình nhằm đem lại hiệu kinh tế cao 31 Tuy nhiên, số người tham gia ít, chủ yếu cấp quyền hộ tham gia mơ hình, chưa có tham gia hộ nơng dân khác Nguyên nhân hội thảo tổ chức vào mùa vụ, nơng dân có thời gian rảnh để tham gia Do vậy, cần xếp thời gian địa điểm tổ chức phù hợp cho người tham gia chuẩn bị kỹ lưỡng điều kiện vật chất * Hoạt động phòng chống dịch bệnh - Tiêm phòng cho vật ni: Cơng tác tiêm phòng vật nuôi năm 2016 thể qua bảng 3.9 sau: Bảng 3.9: Kết tiêm phòng cho đàn gia súc năm 2016 STT Tên bệnh Số Dịch tả lợn 4.600 Tụ dấu lợn 4.580 Tụ huyết trùng trâu, Lở mồm, long móng Dại chó 720 1.130 800 Tổng 11.540 (Nguồn: UBND Linh Sơn) Cơng tác tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh quan tâm thực có hiệu quả, đợt tiêm phòng năm, tiêu tiêm phòng đạt kế hoạch đề khơng có bệnh dịch xảy địa bàn Tuy nhiên q trình cùngcán tiêm phòng tơi thấy nhiều hộ gia đình có vật ni khơng đăng kí tiêm Nhận thức họ kém, họ nghĩ hộ khác tiêm không bị dịch bệnh Vì vậy, chúng tơi phải giải thích, thuyết phục họ để họ thay đổi nhận thức mình, sau xảy dịch bệnh ảnh hưởng tới vật ni mà ảnh hưởng đến sức khỏe gia đình họ người xung quanh 32 - Phòng chống dịch bệnh trồng: Trong năm 2016 địa bàn dịch bệnh xuất trồng, nhiên cơng tác phòng chống dịch bệnh triển khai, thể qua bảng 3.10: Bảng 3.10: Kết phòng chống dịch bệnh cho trồng năm 2016 Tên bệnh STT Diện tích (ha) Sâu hại lúa 132 Rầy nâu lúa 152 Đạo ôn lúa 131 Rệp phấn trắng ổi 30 Sâu đục trái ổi 30 (Nguồn: UBND Linh Sơn) Cán nông nghiệp xuống xóm kiểm tra, đơn đốc, làm tốt cơng tác dự báo, kịp thời hướng dẫn nông dân phun thuốc phòng trừ sâu bệnh an tồn, hiệu quả, chủ động biện pháp phòng chống dịch bệnh cho trồng.Cơng tác phòng chống dịch bệnh trồng quan tâm thực tốt khơng có dịch bệnh xảy địa bàn * Hướng dẫn người dân làm thủ tục khai thác gỗ - Hướng dẫn người dân chuẩn bị hồ sơ khai thác gỗ theo quy định Nhà nước,hồ sơ bao gồm: + Bản đăng ký khai thác gỗ (theo mẫu) + Bản dự kiến sản phẩm khai thác (theo mẫu) + Biên xác nhận kiểm lâm địa bàn cán lâm nghiệp + Bản thiết kế dự án lâm sinh chủ rừng tự phê duyệt - CBPTNN tiếp nhận kiểm tra hồ sơ hộ gia đình Nếu hợp lý tiếp nhận hồ sơ, khơng hợp lệ hướng dẫn hộ gia đình làm lại theo quy định 33 - Kiểm tra đối tượng khai thác gỗ, địa điểm khai thác gỗ, tham mưu cho lãnh đạo làm tờ trình - Sau UBND xác nhận chuyển hồ sơ đến Hạt kiểm lâm thành phố * Lập kế hoạch phòng chống cháy rừng vào mùa khơ - Tham mưu cho chủ tịch UBND xây dựng phương án, kế hoạch PCCR - Thơng báo cho trưởng xóm kế hoạch PCCR - Phối hợp với Hạt Kiểm lâm thành phố, UBND thành phố, Trạm kiểm lâm thành lập lực lượng PCCR sở tổ chức tập huấn, huấn luyện, diễn tập chữa cháy rừng an toàn lao động cho lực lượng PCCR sở - Phối hợp với kiểm lâm sở thường xuyên tuần tra rừng, dọn bớt tầng thực bì - Tổ chức thực phương án huy động lực lượng, phương tiện chữa cháy rừng xảy cháy lớn địa bàn - Báo cáo tình hình thực kế hoạch với UBND xã, Hạt kiểm lâm thành phố * Hoạt động chuyển giao khoa học kỹ thuật Bảng 3.11: Các hoạt động chuyển giao khoa học kỹ thuật năm 2016 STT Các lớp chuyển giao kỹ thuật Thâm canh giống lúa lai, giống lúa Địa điểm Số ngƣời tham gia Toàn 240 Trồng khoai tây Xóm Thanh Chử 88 Trồng mướp đắng lai Xóm Ngọc Lâm 83 Trồng cà chua Xóm Núi Hột 91 (Nguồn: Thống kê CBPTNN Linh Sơn) Qua bảng 3.11 ta thấy, năm 2016 có hoạt động chuyển giao khoa học kỹ thuật với số người tham gia 502 người, chủ yếu kỹ thuật 34 trồng, lớp chuyển giao kỹ thuật Thâm canh giống lúa lai, giống lúa có số lượng người tham gia nhiều với 240 người Thực chiến lược phát triển bền vững ngành nông nghiệp, gắn áp dụng tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất thông qua chương trình tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, xây dựng mơ hình điểm, thời gian qua, người dân bước thay đổi dần nhận thức, thay phương pháp canh tác cũ, hiệu sang áp dụng biện pháp kỹ thuật 3.3 Bài học kinh nghiệm rút từ thực tế Qua công việc làm tháng thực tập địa bàn rút số học kinh nghiệm sau: - Nên thường xuyên thực tế đồng ruộng để biết tình hình sản xuất bà - Biết soạn thảo văn tốt - Tự tin giao tiế p, đưa các ý kiế n của bản thân, không nga ̣i ngùng hay sơ ̣ ý kiế n đó là sai mà không dám nói Đây chiń h là yế u tố quyế t đinh ̣ sự thành công công việc - Cần chủ động tiếp cận thông tin nhanh chóng, kịp thời để cung cấp cho người dân cách đầy đủ - Có phương pháp đạo cho đạt hiệu cao - CBPTNN nên hoạt động tích cực hiệu sản xuất nơng nghiệp cao, hình thành nhiều hình thức sản xuất quy mô lớn, nâng cao thu nhập cho bà - Khi làm nhà nước nên ăn mặc lịch sự, gọn gàng 3.4 Đề xuất giải pháp cho hoạt động khuyến nông cán phụ trách nông nghiệp Linh Sơn Thứ nhất: Quy hoạch cán bộ, hoàn thiện hệ thống CBNN - Xây dựng quy hoạch dài hạn hệ thống CBNN cấp xã, đảm bảo xã, phường, thị trấn có cán phụ trách nông nghiệp CBNN khơng 35 người có lực, trình độ mà phải có tâm huyết, có lòng u nghề, nhiệt tình với cơng việc Do quy hoạch người có cam kết gắn với nơng nghiệp, nơng dân - Rà sốt lực lượng cán nơng nghiệp, loại bỏ cán yếu không đủ lực, kết hiệu làm việc thấp người khơng có tâm huyết với nghề Tuyển dụng người có đủ lực, tâm huyết - Thực chuẩn hóa đội ngũ CBNN theo yêu cầu, nhiệm vụ Định kỳ năm lần tiến hành đánh giá lực CBNN cấp để xem lực có đáp ứng u cầu cơng việc hay khơng Chỉ người đủ lực trình độ, kiến thức, kỹ năng, phẩm chất đạo đức giữ lại làm CBNN - Xây dựng kế hoạch phát triển mạng lưới cộng tác viên thôn bản: thú y thôn bản, cộng tác viên CTV khuyến nông, CLB xã, phường, thị trấn - Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho CBNN cấp + Tăng cường công tác đào tạo tập huấn + Tìm hiểu nhu cầu đào tạo nơng dân, xây dựng tổ chức lớp tập huấn theo nhu cầu đào tạo nông dân + Tăng cường lớp tập huấn trường để nơng dân vừa nghe lý thuyết vừa thực hành - Thúc đẩy tham gia người dân cách thay đổi phương pháp tập huấn, thay phương pháp thuyết trình, cán nơng nghiệp nên kết hợp sử dụng phương pháp tham gia như: thảo luận, động não… Để nơng dân có hội trao đổi kinh nghiệm sản xuất đặt câu hỏi trực tiếp với người cán bộ, có người nơng dân đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng - Tăng cường bổ sung trang thiết bị phục vụ hoạt động CBNN như: + Cung cấp cho cán Khuyến Nông kho chứa loại giống trồng 36 + Cung cấp cho cán Thú y quần áo bảo hộ, găng tay, ủng, hộp xốp, tủ lạnh bảo quản thuốc Thứ hai: Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động tư vấn dịch vụ CBNN - Phối hợp với công ty giống vật tư nông nghiệp để cung ứng vật tư nông nghiệp kịp thời cho nông dân, giảm ép giá tư thương từ giảm chi phí đầu vào sản xuất, nâng cao hiệu kinh tế - Để thực tư vấn hiệu cán phụ trách nơng nghiệp cần có kiến thức sâu rộng nhiều lĩnh vực Vì thân cán nơng nghiệp cần có nỗ lực nâng cao kiến thức Bên cạnh cần tăng cường tập huấn củng cố kiến thức thông tin cho cán nơng nghiệp - Khuyến khích người dân chủ động trao đổi, hợp tác với cán phụ trách nông nghiệp - Mở rộng nội dung tư vấn dịch vụ để người dân đưa định hiệu hoạt động sản xuất tiêu thụ sản phẩm Thứ ba: Giải pháp công tác thông tin tuyên truyền - Thường xuyên đổi nội dung phương pháp tuyên truyền để tăng sức hấp dẫn Tăng thời lượng tuyên truyền phương tiên thông tin đài phát - Tăng cường thông tin thị trường, tạo điều kiện hội để nông dân tiếp cận với thị trường, chủ động bố trí sản xuất tiêu thụ sản phẩm - Huy động tham gia tổ chức đồn thể địa phương như: hội nơng dân, hội phụ nữ, hội đoàn niên…Giúp đỡ cán phụ trách nông nghiệp thực công tác tuyên truyền - Tìm kiếm hợp tác với nơng dân nhiệt tình tham gia vào hoạt động cán phụ trách nông nghiệp, tăng cường tập huấn đào tạo cho nông dân đầu mối để họ giúp cán nơng nghiệp thực cơng tác thông tin tuyên truyền cách hiệu sâu rộng 37 - Liên tục cập nhậtnhững thông tin liên quan đến nông nghiệp Phối hợp với trưởng xóm thực thơng tin tun truyền định kỳ thường xuyên cung cấp thông tin đáp ứng nhu cầu người dân Thứ tƣ: Giải pháp Cơ chế sách - Tăng cường sách thu hút người có trình độ đại học trở lên người trẻ tuổi làm việc cấp xã, đồng thời hỗ trợ cán bộ, công chức chưa đạt chuẩn; mạnh dạn giải chế độ cán bộ, công chức cấp có lực, trình độ, sức khỏe khơng đảm bảo thực nhiệm vụ địa phương - Hoàn thiện cơng tác khen thưởng, kỷ luật cơng chức khen thưởng, kỷ luật nhằm tạo động lực để cán bộ, cơng chức phấn đấu hồn thành nhiệm vụ 38 Phần KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 4.1 Kết luận Qua thời gian thực tập thực đề tài “Tìm hiểu vai trò, chức năng, nhiệm vụ cán phụ trách nông nghiệp Linh SơnĐồng Hỷ - Thái Nguyên”, rút số kết luận sau: CBPTNN Linh Sơn hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ, chức cùa mình, từ giúp người dân phát triển sản xuất nơng nghiệp Tuy nhiên, hạn chế cần khắc phục để hồn thành tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ Trong cơng tác thơng tin tuyên truyền góp phần đưa KHKT vào sản xuất nông nghiệp Trongnăm 2016,CBPTNN cấp phát cho người dân 1.000 tài liệu liên quan tới kỹ thuật trồng trọt chăn nuôi Tuy nhiên nội dung đơn thuần, chưa phong phú Đồng thời, việc tư vấn hoạt động nông nghiệp chưa đáp ứng hết nhu cầu người dân Công tác tập huấn, đào tạo kỹ thuật CBPTNN tổ chức triển khai thường xuyên, chủ yếutập trung vào lĩnh vực trồng trọt Trong 2016,CBPTNN tổ chức 13 lớp tập huấn với 745 người tham gia Hiệu lớp tập huấn tính thực tế tiến KHKT ngày nâng cao Hàng năm, CBPTNN kết hợp với người dân triển khai thực số mơ hình trình diễn tiến KHKT tạo bước chuyển biến tích cực cấu sản xuất, phương thức canh tác hiệu kinh tế đáp ứng kỳ vọng người dân Nhưng số hộ tham gia mơ hình chưa nhiều Qua năm (2014 – 2016) tổ chức tham quan, hội thảo trồng trọt Tuy nhiên, số người tham gia ít, chủ yếu cấp quyền hộ tham gia mơ hình 39 Cơng tác tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh vật ni trồng quan tâm thực có hiệu quả, đợt tiêm phòng năm, tiêu tiêm phòng, phun thuốc trừ sâu bệnh đạt kế hoạch đề khơng có bệnh dịch xảy địa bàn 4.2 Kiến nghị 4.2.1 Đối với huyện Đồng Hỷ - Định hướng quy hoạch đội ngũ CBPTNN, đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ cho CBPTNN - Tuyển chọn người có đủ lực, trình độ, phẩm chất đạo đức tham gia lĩnh vực nông nghiệp cấp - Tăng cường đầu tư kinh phí cho nơng nghiệp, đầu tư bổ sung trang thiết bị cho hoạt động nông nghiệp - Luôn đưa đạo kịp thời để CBPTNN nắm bắt tình hình 4.2.2 Đối với cấp - Tạo điều kiện để CBPTNN đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp, kỹ - Tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho CBPTNN hoạt động, bố trí có đủ chỗ làm việc ổn định trụ sở UBND xã, bổ sung trang thiết bị làm việc cho CBPTNN - Tạo điều kiện để CBPTNN phối hợp với tổ chức địa phương trình triển khai hoạt động họ 4.2.3 Đối với CBPTNN - Cần nhận thức đắn vai trò, trách nhiệm người CBPTNN với nông dân, nông nghiệp nông thôn, cần thường xuyên học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ, kỹ để tổ chức hoạt động nông nghiệp đáp ứng kịp thời nhu cầu bà nông dân - Cần u nghề có tâm huyết với cơng việc 40 - Ln học hỏi tìm tòi kinh nghiệm mới, hiệu để áp dụng vào sản xuất - Nghiên cứu lĩnh vực liên quan để đáp ứng nhu cầu tư vấn nông nghiệp cho bà cách tốt 41 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Việt Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X (2008),Nghị số 26- NQ/TW “về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”, Hà Nội Bộ Nông nghiệp PTNT (2009),Thông tư số 04/2009 TT-BNN hướng dẫn nhiệm vụ cán bộ, nhân viên chuyên môn, kỹ thuật ngành nông nghiệp phát triển nông thôn công tác địa bàn cấp xã, Hà Nội Chính phủ (2008),Nghị định số 01/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Bộ Nội Vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện nhiệm vụ quản lý nhà nước Uỷ ban nhân dân cấp nông nghiệp phát triển nông thôn, Hà Nội Quốc hội (2008),Luật cán cơng chức số 22/2008/QH12, Hà Nội Thủ tướng phủ (2009),Quyết định số 491/QĐ-TTgngày 16/4/2009 việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia nơng thơn thông tư số 54/2009/TT-BNNPTNT ngày 21/8/2009 nông nghiệp phát triển nông thôn, hướng dẫn thực Bộ tiêu chí quốc gia nơng thơn mới, Hà Nội UBND Linh Sơn (2015), “Báo cáo Kết thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - hội năm 2015 phương hướng phát triển năm 2016” UBND Linh Sơn (2016),“Báo cáo Kết thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - hội năm 2016 phương hướng phát triển năm 2017” 42 II Tài liệu internet http://baohatinh.vn/nong-nghiep/lanh-dao-tinh-ha-tinh-tham-quan-mot-somo-hinh-san-xuat-tai-nakhon-phanom/78528.htm http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?clas s_id=1&mode=detail&document_id=81139 10 https://vi.m.wikipedia.org/wiki/N%C3%B4ng_nghi%E1%BB%87p 11 https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-042009-TT-BNN-nhiem-vu-can-bo-nhan-vien-chuyen-mon-ky-thuatnganh-nong-nghiep-phat-trien-nong-thon-cong-tac-dia-ban-cap-xa85708.aspx 12 http://www.baobinhdinh.com.vn/viewer.aspx?macm=5&macmp=5&mabb =44507 13 http://www.nghean.vn:10040/wps/portal/quynhluu/!ut/p/c4/04_SB8K8xL LM9MSSzPy8xBz9CP0os3j3ED8XX8tgYxM3Zz8LA083gzDPsEAjI wtHE_2CbEdFAKyTTGg!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/ connect/huyen+quynh+luu/hql/ttsk/xaydungdang/8f5367804ca3f0c5b5 b6ff75541bd389 14 http://www.khuyennongvn.gov.vn/vi-VN/guong-san-xuat-gioi/bac-ninhtam-guong-nguoi-can-bo-khuyen-nong_t114c44n9145 15 http://bnews.vn/nga-nh-nong-nghie-p-canada-tie-p-ca-n-vo-i-cong-nghecao/47881.html 16 http://www1.vnua.edu.vn/tapchi/Upload/2102014tc%20so%205%2022.pdf 17 http://iasvn.org/homepage/Phat-trien-nong-nghiep-cong-nghe-cao-cuaHoa-Ky-9795.html ... kinh tế xã hội xã Linh Sơn - Đánh giá thực trạng sản xuất nông nghiệp xã Linh Sơn - Tìm hiểu vai trò, chức năng, nhiệm vụ cán phụ trách nông nghiêp xã Linh Sơn - Tìm hiểu mức độ thực chức hoàn... tài: Tìm hiểu vai trò, chức năng, nhiệm vụ cán phụ trách nông nghiệp xã Linh Sơn, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên từ đề xuất giải pháp nhằm giải vấn đề khó khăn đưa nhìn xác cụ thể người cán sống... người cán sống làm việc dân 1.2 Mục tiêu chung Tìm hiểu vai trò, chức năng, nhiệm vụ cán phụ trách nông nghiệp xã Linh Sơn - huyện Đồng Hỷ - tỉnh Thái Nguyên, làm đề xuất giải pháp nâng cao hiệu
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu vai trò, chức năng, nhiệm vụ của cán bộ phụ trách nông nghiệp xã linh sơn huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên , Tìm hiểu vai trò, chức năng, nhiệm vụ của cán bộ phụ trách nông nghiệp xã linh sơn huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn