Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng, trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản nuôi tại trang trại nguyễn xuân dũng, huyện ba vì, thành phố hà nội

64 28 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2019, 08:56

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN THỊ TÂM Tên chuyên đề: THỰC HIỆN QUY TRÌNH CHĂM SĨC, NI DƯỠNG PHỊNG, TRỊ BỆNH CHO ĐÀN LỢN NÁI SINH SẢN NUÔI TẠI TRANG TRẠI NGUYỄN XUÂN DŨNG, HUYỆN BA VÌ, THÀNH PHỐ NỘI KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chuyên ngành: Khoa: Khóa học: Chính quy Chăn ni Thú y Chăn ni Thú y 2014 - 2018 Thái Nguyên, năm 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN THỊ TÂM Tên chun đề: THỰC HIỆN QUY TRÌNH CHĂM SĨC, NI DƯỠNG PHÒNG, TRỊ BỆNH CHO ĐÀN LỢN NÁI SINH SẢN NUÔI TẠI TRANG TRẠI NGUYỄN XUÂN DŨNG, HUYỆN BA VÌ, THÀNH PHỐ NỘI KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chun ngành: Chính quy Chăn ni Thú y Lớp: Khoa: K46CNTY - N01 Chăn nuôi Thú y Khóa học: Giảng viên hướng dẫn: 2014 - 2018 TS TRẦN VĂN THĂNG Thái Nguyên, năm 2018 i LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian thực tập tốt nghiệp, để hồn thành khóa luận mình, tơi nhận bảo tận tình thầy giáo hướng dẫn, giúp đỡ thầy cô giáo Khoa Chăn nuôi Thú y trại lợn nái Nguyễn Xuân Dũng, Ba Vì, Nội Tơi nhận cộng tác nhiệt tình bạn đồng nghiệp, giúp đỡ, cổ vũ động viên người thân gia đình Nhân dịp tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo TS Trần Văn Thăng tận tình trực tiếp hướng dẫn tơi thực thành cơng khóa luận Tơi xin cảm ơn Ban giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm tạo điều kiện thuận lợi cho phép tơi thực khóa luận Tơi xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới lãnh đạo trại lợn nái Nguyễn Xn Dũng, Ba Vì, Nội tồn thể anh chị em công nhân trại hợp tác giúp đỡ bố trí thí nghiệm, theo dõi tiêu thu thập số liệu làm sở cho khóa luận Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới gia đình, người thân bạn bè đồng nghiệp giúp đỡ động viên suốt thời gian học tập trường, thời gian thực tập tốt nghiệp hồn thành khóa luận Tôi xin chân thành cảm ơn tất cả! Thái Nguyên, ngày tháng Sinh viên Nguyễn Thị Tâm năm 2018 ii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Một số tiêu chí phân biệt thể viêm tử cung 22 Bảng 3.1 Lịch sát trùng trại lợn nái 36 Bảng 4.1 Tình hình chăn ni trại qua năm 38 Bảng 4.2 Kết thực quy trình chăm sóc, ni dưỡng đàn lợn 39 Bảng 4.3 Kết thực số thủ thuật đàn lợn 40 Bảng 4.4 Phòng bệnh phương pháp vệ sinh, sát trùng trại 41 Bảng 4.5 Kết phòng bệnh cho đàn lợn ni trại 42 Bảng 4.6 Kết chẩn đoán, điều trị bệnh đàn lợn 44 Bảng 4.7 Kết chẩn đoán, điều trị bệnh đàn lợn nái 45 iii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT Cs : Cộng Kg : Kilogam G : gam Ml : Mililit Nxb : Nhà xuất CP : Công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam STT : Số thứ tự TT : Thể trọng iv MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT iii MỤC LỤC iv Phần 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu yêu cầu chuyên đề 1.2.1 Mục tiêu 1.2.2 Yêu cầu Phần 2: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 2.1 Điều kiện sở thực tập 2.1.1 Vị trí địa lý 2.1.2 Điều kiện khí hậu 2.1.3 Cơ cấu tổ chức trại 2.1.4 Cơ sở vật chất trại 2.1.5 Thuận lợi khó khăn trại 2.2 Tổng quan tài liệu kết nghiên cứu trong, ngồi nước có liên quan đến nội dung chuyên đề 2.2.1 Sinhsinh sản lợn nái 2.2.1.1 Hoạt động sinh dục lợn nái 2.2.1.2 Biểu động dục lợn nái 2.2.1.3 Quá trình mang thai đẻ 2.2.1.4 Sự tiết sữa lợn nái 10 2.2.2 Những hiểu biết quy trình ni dưỡng chăm sóc lợn nái đẻ lợn nái ni 10 v 2.2.2.1 Quy trình ni dưỡng, chăm sóc lợn nái đẻ 10 2.2.2.2 Quy trình ni dưỡng, chăm sóc lợn nái ni 12 2.2.3 Biện pháp phòng trị bệnh sinh sản lợn nái 14 2.2.3.1 Phòng bệnh 14 2.2.3.2 Điều trị bệnh 15 2.2.4 Một số bệnh thường gặp lợn nái sinh sản trình thực tập 17 2.2.4.1 Bệnh đẻ khó 17 2.2.4.2 Bệnh viêm tử cung (Metritis) 19 2.2.4.3 Bệnh viêm vú (Mastitis) 23 2.3 Tình hình nghiên cứu nước 26 2.3.1 Tình hình nghiên cứu giới 26 2.3.2 Tình hình nghiên cứu nước 28 Phần 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH 34 3.1 Đối tượng nghiên cứu 34 3.2 Địa điểm tiến hành 34 3.3 Nội dung thực 34 3.4 Các tiêu theo dõi phương pháp thực 34 3.4.1 Các tiêu theo dõi 34 3.4.2 Phương pháp theo dõi 35 3.4.2.1 Phương pháp đánh giá tình hình chăn ni trại 35 3.4.2.2 Phương pháp áp dụng quy trình chăm sóc, ni dưỡng cho đàn lợn nái lợn nuôi trại 35 3.4.3 Phương pháp xử lý số liệu 37 Phần 4: KẾT QUẢ THẢO LUẬN 38 4.1 Kết đánh giá tình hình chăn ni trại 38 4.2 Kết thực đề tài 39 vi 4.2.1 Kết thực quy trình chăm sóc, ni dưỡng cho đàn lợn ni trại 39 4.2.1.1 Kết thực chăm sóc, ni dưỡng cho đàn lợn nái sinh sản ni trại 39 4.2.1.2 Kết thực số biện pháp thủ thuật đàn lợn trại 40 4.2.2 Kết thực quy trình phòng bệnh cho đàn lợn 41 4.2.2.1 Phòng bệnh phương pháp vệ sinh, sát trùng trại 41 4.2.2.2 Kết phòng bệnh cho đàn lợn trại thuốc vaccine 42 4.2.3 Kết thực chẩn đoán, điều trị bệnh cho đàn lợn nuôi trại 43 Phần 5: KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 48 5.1 Kết luận 48 5.2 Đề nghị 48 TÀI LIỆU THAM KHẢO 50 I Tài liệu tiếng Việt 50 II Tài liệu tiếng Anh 52 Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Ngành chăn ni lợn có vị trí quan trọng ngành chăn ni gia súc nước ta nước giới, nguồn cung cấp thực phẩm với tỷ trọng cao chất lượng tốt cho người, nguồn cung cấp phân bón lớn cho ngành trồng trọt nguồn cung cấp sản phẩm phụ da, mỡ… cho ngành công nghiệp chế biến Với vị trí quan trọng hàng đầu việc cung cấp thực phẩm cho người dân, ngành chăn nuôi nói chung chăn ni lợn nói riêng Đảng Nhà nước ta quan tâm hướng đến phát triển bền vững Bên cạnh việc mở rộng áp dụng phương thức chăn nuôi theo hướng công nghiệp, quy mô chăn nuôi lớn, áp dụng biện pháp kỹ thuật chăm sóc, ni dưỡng tiên tiến, chế biến thức ăn với chất lượng cao, loại thức ăn thay thế, thức ăn bổ sung, phối hợp phần ăn có đầy đủ chất dinh dưỡng Mục đích việc chăn ni lợn nái lợn giai đoạn theo mẹ áp dụng biện pháp khoa học kỹ thuật để đàn lợn sau sinh đạt tỷ lệ cao, khỏe mạnh sở để tạo giống tốt giúp nâng cao sức sống đàn Hiện nay, tình hình dịch bệnh diễn phức tạp, đặc biệt đàn lợn nái nhiều trang trại với quylớn Tình hình dịch bệnh ngày diễn phức tạp ảnh hưởng đến kinh tế, suất chất lượng đàn lợn Do yêu cầu cấp thiết đặt lúc phải có nghiên cứu áp dụng quy trình chăm sóc, ni dưỡng phòng, trị bệnh cho đàn lợn Xuất phát từ thực tế trên, chúng em tiến hành đề tài: “Thực quy trình chăm sóc, ni dưỡng phòng, trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản nuôi trang trại Nguyễn Xuân Dũng, Huyện Ba Vì, Thành Phố Nội” 1.2 Mục tiêu yêu cầu chuyên đề 1.2.1 Mục tiêu - Đánh giá tình hình chăn ni trại Trại Nguyễn Xuân Dũng, Huyện Ba Vì, Thành phố Nội - Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng cho đàn lợn nái sinh sản nuôi trại - Xác định tình hình nhiễm, áp dụng đánh giá hiệu quy trình phòng, trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản nuôi trại 1.2.2 Yêu cầu - Đánh giá cụ thể tình hình chăn ni trại Nguyễn Xn Dũng, Huyện Ba Vì, Thành phố Nội - Áp dụng quy trình chăm sóc, ni dưỡng cho đàn lợn nái sinh sản ni trại đạt hiệu cao - Xác định tình hình nhiễm, áp dụng đánh giá hiệu quy trình phòng, trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản nuôi trại 42 khâu quan trọng, nhận thức điều này, chúng em cố gắng thực hiện, công việc vất vả mà trước vào trang trại, chúng em chưa phải thực với khối lượng công việc lớn Qua đây, chúng em học tập rèn luyện thân vững vàng, chín chắn hơn, vượt lên tự tin trước trường 4.2.2.2 Kết phòng bệnh cho đàn lợn trại thuốc vaccine Quy trình tiêm phòng, phòng bệnh cho đàn lợn trang trại thực tích cực, thường xuyên bắt buộc Tiêm phòng cho đàn lợn nhằm tạo thể chúng sức miễn dịch chủ động, chống lại xâm nhập vi khuẩn, tăng sức đề kháng cho thể Trong tháng thực tập trại, em tham gia vào quy trình phòng bệnh cho đàn lợn Kết việc áp dụng quy trình phòng bệnh thuốc vaccine cho đàn lợn trại trình bày qua bảng 4.5 Bảng 4.5 Kết phòng bệnh cho đàn lợn ni trại Loại Tuần tuổi Phòng lợn phòng bệnh Lợn Vaccine/ Thuốc/chế phẩm Số Đường Liều Số lượng đưa lượng an toàn lợn thuốc (ml/con) (con) (con) - ngày Thiếu sắt Fe + B12 Tiêm 1109 1109 - ngày Cầu trùng Totrazil, Diacoxin 5% Uống 1109 1109 10 - 14 ngày Viêm phổi Mycoplasma Tiêm bắp 1109 1109 16 - 18 ngày Dịch tả Coglapest Tiêm bắp 1109 1109 Qua kết bảng 4.5, thấy kết tổng quát việc phòng trị bệnh cho đàn lợn trại thuốc vaccine Lợn sau - 43 ngày tuổi tiêm Fe + B12 để phòng thiếu sắt, thuốc phòng trị cầu trùng nâng cao sức đề kháng cho lợn con, 100% lợn sau sinh tiêm Trong tháng thực tập, em tiêm Fe + B12 cho 1.021 lợn ngày tuổi đạt an tồn 100%, uống thuốc phòng trị bệnh cầu trùng cho 1109 lợn an toàn 100% Ngồi ra, tiêm vaccine phòng bệnh dịch tả lợn cho 1109 lợn từ 10 - 15 ngày tuổi tiêm vaccine Mycoplasma cho 1109 lợn từ - 10 ngày tuổi, đạt an toàn 100% 4.2.3 Kết thực chẩn đoán, điều trị bệnh cho đàn lợn nuôi trại Trong thời gian tháng thực tập trại, em tham gia vào công tác chẩn đoán điều trị bệnh cho đàn lợn với anh kỹ sư trại Qua đó, em trau dồi thêm kiến thức, kinh nghiệm chẩn đoán số bệnh thường gặp, nguyên nhân gây bệnh cách khắc phục, điều trị bệnh Làm tốt cơng tác chẩn đốn giúp vật nhanh chóng khỏi bệnh, giảm tỷ lệ chết, giảm thời gian dùng thuốc giảm thiệt hại kinh tế Vì vậy, hàng ngày, chúng em cán kỹ thuật tiến hành theo dõi lợn ô chuồng phát lợn có biểu khác thường Khi phát bệnh, lợn khơng có biểu triệu chứng điển hình, thường thấy vật ủ rũ, mệt mỏi, ăn uống giảm bỏ ăn, lười hoạt đông, thân nhiệt tăng Do vậy, để chẩn đốn xác bệnh khơng dựa vào biểu bên ngồi vật mà phải dựa vào kinh nghiệm cán kỹ thuật, cơng nhân có tay nghề cao đơi phải sử dụng biện pháp phi lâm sàng khác Sau kết cơng tác chẩn đốn điều trị bệnh em thực đàn lợn nuôi trại 44 Bảng 4.6 Kết chẩn đoán, điều trị bệnh đàn lợn STT Tên bệnh Số Số lợn Số lợn mắc (số điều trị theo dõi điều Phác đồ điều trị trị) (con) khỏi Tỷ lệ khỏi (%) (con) Nova - amcoli: Tiêu 932 chảy 1ml/con/ngày, Tiêm bắp 908 97,42 165 94,29 29 90,63 Điều trị - ngày Tylogenta: 1,5ml/con Viêm phổi 175 1109 Tiêm bắp, ngày/lần Điều trị từ - ngày Tiêm Amlistin: Viêm khớp 1ml/con/ngày 32 Tiêm bắp Điều trị - ngày Kết bảng 4.6 cho thấy: Em tham gia điều trị 932 lợn bị tiêu chảy Tuy nhiên, số điều trị khỏi đạt 908 lợn con, tương ứng 97,42% Nguyên nhân lợn đẻ sức đề kháng yếu dễ chịu tác động điều kiện ngoại cảnh bên ngồi, hệ tiêu hóa chưa hồn thiện nên khả khỏi bệnh không cao Trong thời gian thực tập, em tham gia điều trị cho 175 lợn bị viêm phổi, điều trị khỏi 165 con, hiệu điều trị đạt 94,29% Thuốc điều trị viêm phổi dùng nhiều trại Tylogenta, hiệu điều trị cao Ngoài ra, hướng dẫn kỹ sư trại, em trực tiếp điều trị cho 32 bị viêm khớp, điều trị khỏi 29 con, đạt tỷ lệ 90,63% 45 Qua việc tham gia chẩn đoán, điều trị bệnh cho đàn lợn nuôi trại, em thấy tự tin có thêm nhiều kinh nghiệm hữu ích cho công việc em sau trường Ngồi việc, chẩn đốn điều trị cho đàn lợn con, em tham gia thực đàn lợn nái Kết chẩn đoán điều trị bệnh cho đàn lợn nái trình bày bảng 4.7 Bảng 4.7 Kết chẩn đoán, điều trị bệnh đàn lợn nái Kết Chỉ tiêu Thuốc điều trị Số nái Số nái Tỷ lệ điều trị khỏi khỏi (con) (con) (%) ngày 51 38 74,50 ngày 30 27 90,00 ngày 191 176 92,14 ngày 16 14 87,50 Liệu trình Tên bệnh Hiện tượng đẻ khó Lutalyse ml/con; Oxytocin Chườm nước đá Viêm vú lạnh, tiêm Analgin kết hợp với tiêm Vetrimoxin LA Oxytocin; cồn Iod 10% làm tử Viêm tử cung cung, đồng thời tiêm Amoxinject LA 10ml/con/ngày Oxytocin; nước muối sinh lý 0,9% Bệnh sót để rửa tử cung đông thời tiêm Amoxinject LA 10ml/con/ngày 46 Kết bảng 4.7 cho thấy: Trong tổng số 51 lợn nái xảy tượng đẻ khó, chúng em can thiệp thành cơng 38 ca đẻ khó, đạt 74,50% Biện pháp can thiệp em áp dụng là: phát có biểu chuẩn bị cho việc sinh sản, thường dùng thuốc Lutalyse ml/con theo dõi khoảng - mà không thấy lợn ra, lúc chúng em tiến hành phương pháp ngoại khoa dùng tay móc thai Sau móc thai ngồi hết, tiêm amoxcijet có tác dụng chống viêm nhiễm sau đẻ Số ca can thiệp an toàn đạt 74,50% Do thời gian đầu em chưa thành thạo công việc, kỹ thuật can thiệp chưa tốt, số trường hợp thai chết ngạt từ trước lợn mẹ có biểu đẻ nên khơng can thiệp được, thai to không lấy khỏi tử cung mẹ Theo kết bảng trên, số 30 nái bị viêm vú, em tham gia điều trị khỏi 27 lợn nái, đạt 90% Biện pháp điều trị áp dụng là: phong bế giảm đau bầu vú cách chườm nước đá lạnh (cục bộ), tiêm Analgin kết hợp với tiêm Vetrimoxin LA (toàn thân) Kết điều trị có trường hợp lợn nái bị viêm vú lâu nái nhiều lứa nên điều trị không khỏi Đồng thời, em điều trị 191 lợn nái bị viêm tử cung, khỏi 176 nái, đạt 92,14% Kết số trường hợp nái già (nái đẻ lứa thứ 12) bị viêm nhiều lần nên không chữa khỏi nái bị viêm lại sau q trình chăm sóc Biện pháp điều trị em áp dụng: cách đẩy hết dịch mủ sát trùng quan sinh dục tiến hành điều trị kháng sinh Thuốc dùng để đẩy mủ chất khác tử cung sử dụng Oxytocin Thuốc làm tử cung co bóp đẩy chất tử cung ngồi, sau tiến hành thụt rửa nhiều lần cồn Iod 10% để làm tử cung đồng thời tiêm Amoxinject LA 10 ml/con/ngày thuốc có tác dụng chống viêm Kết điều 47 trị khỏi 92,14% Tuy nhiên, trình theo dõi, chúng em thấy có bị bệnh điều trị khỏi thường không động dục trở lại có chửa trở lại hay đẻ non sảy thai, thường bị loại thải Chúng em kịp thời phát, theo dõi điều trị heo nái xuất bệnh sót nhau, cụ thể sau: Phát 16 trường hợp lợn nái có tượng xuất bệnh, qua trình điều trị chữa khỏi 14 đạt 87,50%, số trường hợp phát muộn nên trình điều trị gặp nhiều khó khăn Biện pháp điều trị, em Tiêm oxytoxin da để kích thích co bóp tử cung cho sót lại đẩy hết Sau thai ra, dùng nước muối sinh lý 0,9% để rửa tử cung ba ngày liên tục 48 Phần KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận - Về hiệu chăn nuôi trại: Trung bình lợn nái trại sản xuất 2,2 - 2,4 lứa/năm Số sơ sinh 11,23 con/đàn, số cai sữa: 10,5 con/đàn Trại hoạt động vào mức theo đánh giá công ty chăn nuôi CP Việt Nam - Những chuyên môn học trại: Qua tháng thực tập trại, em học hỏi dạy nhiều điều kiến thức thao tác kỹ thuật chăm sóc ni dưỡng phòng trị bệnh cho đàn lợn Những công việc em học thực sau: + Đỡ lợn đẻ + Mài nanh, bấm số tai, bấm đuôi, tiêm chế phẩm Fe - Dextran - B12 10% cho lợn + Thiến lợn đực, mổ hecni cho lợn đực + Tham gia vào cơng tác tiêm vaccine phòng bệnh cho đàn lợn + Tham gia vào quy trình vệ sinh sát trùng, chăm sóc, ni dưỡng đàn lợn lợn mẹ trại (cho lợn ăn, tắm chải cho lợn mẹ, dọn vệ sinh chuồng…) đạt hiệu cao hoàn thành 100% nhiệm vụ giao + Chăm sóc ni dưỡng lợn nái sinh sản q trình mang thai ni + Phòng điều trị số bệnh thường gặp lợn nái sinh sản 5.2 Đề nghị - Trại lợn cần thực tốt quy trình vệ sinh phòng bệnh quy trình ni dưỡng, chăm sóc đàn lợn nái để giảm tỷ lệ lợn nái mắc bệnh sinh sản 49 - Thực tốt công tác vệ sinh trước, sau đẻ, có thao tác đỡ đẻ khoa học để giảm bớt tỷ lệ mắc bệnh đường sinh sản lợn nái - Nhà trường Ban chủ nhiệm khoa Chăn nuôi thú y tiếp tục cho sinh viên khóa sau trại thực tập để có nhiều kiến thức thực tế nâng cao tay nghề trước trường 50 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Việt Nguyễn Xuân Bình (1996), Điều trị bệnh heo nái, heo con, heo thịt, Nxb Tổng hợp, Đồng Tháp, tr 41 - 44 Lê Xuân Cương (1996), Năng suất sinh sản lợn nái, Nxb Khoa học Kỹ thuật Cù Xuân Dần (1996), Giáo trình sinh lý học gia súc, Nxb Nông nghiệp Nội Đào Trọng Đạt, Phan Thanh Phượng, Lê Ngọc Mỹ, Huỳnh Văn Kháng (2000), Bệnh lợn nái lợn con, Nxb Nông nghiệp Nguyễn Hiên, Huỳnh Thị Mỹ Lệ (2012), Giáo trình bệnh truyền nhiễm thú y, Nxb nơng nghiệp, Nội Nguyễn Huy Hồng (1996), Tự trị bệnh cho heo, Nxb Tổng hợp, Đồng Tháp, tr 76 - 87 Phạm Sỹ Lăng, Phan Dịch Lân (1995), Cẩm nang bệnh lợn, Nxb Nông nghiệp, Nội, tr 226 - 229 Phạm Sỹ Lăng, Nguyễn Thị Kim Lan, Nguyễn Văn Thọ (2006), Các bệnhsinh trùng bệnh nội sản khoa thường gặp lợn biện pháp phòng trị, Nxb Nơng nghiệp, Nội Trương Lăng (2009), Hướng dẫn điều trị bệnh lợn, Nxb Đà Nẵng, tr 79 - 88 10 Trương Lăng, Xuân Giao (2002), Hướng dẫn điều trị bệnh lợn, Nxb Lao động - Xã hội, tr 80 - 82 11 Nguyễn Đức Lưu, Nguyễn Hữu Vũ (2004), Một số bệnh quan trọng lợn, Công ty cổ phần dược vật tư thú y Hanvet, tr 157 - 172 12 Nguyễn Thị Hồng Minh, Nguyễn Văn Thanh, Trịnh Đình Thâu, Phạm Kim Đăng (2013), “Biểu lâm sàng số tiêu sinh lý, sinh 51 hóa máu lợn mắc hội chứng viêm vú, viêm tử cung, sữa”, Tạp chí Khoa học Nơng nghiệp Việt Nam, tập XI (số 5), tr 641 - 647 13 Lê Văn Năm, Trần Văn Bình, Nguyễn Thị Hương (1999), Hướng dẫn phòng trị bệnh lợn cao sản, Nxb Nông nghiệp, Nội, tr 158 - 163 14 Nguyễn Hữu Ninh, Bạch Đăng Phong (1986), Thuốc thú y tập II, Nxb Nông nghiệp, Nội, tr 17 15 Nguyễn Như Pho (2002), “Ảnh hưởng việc tăng cường điều kiện vệ sinh đến hội chứng MMA suất sinh sản heo nái”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật thú y, tập IX (số 1), tr 60 - 65 16 Trần Văn Phùng, Từ Quang Hiển, Trần Thanh Vân, Thị Hảo (2004), Giáo trình chăn ni lợn, Nxb Nông nghiệp, Nội 17 Pierre Brouillt, Bernarrd Farouilt (2003), Điều trị viêm vú lâm sàng, Nxb Nông nghiệp, Nội 18 Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Quế Côi (2006), Chăn nuôi lợn trang trại, Nxb Lao động - Xã hội, tr 127 - 130 19 Lê Thị Tài, Đoàn Kim Dung, Phương Song Liên (2002), Phòng trị số bệnh thú y thuốc nam, Nxb Nông nghiệp, Nội 20 Nguyễn Văn Thanh (2007), “Kết khảo sát tình hình mắc bệnh viêm tử cung lợn nái ngoại nuôi số trang trại vùng đồng Bắc Bộ”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật thú y, tập XIV (số 3), tr 38 - 43 21 Nguyễn Văn Thanh, Bùi Thị Tho, Bùi Tuấn Nhã (2004), Phòng trị số bệnh thường gặp gia súc, gia cầm, Nxb Lao động - Xã hội 22 Hồng Tồn Thắng, Cao Văn (2005), Giáo trình sinh lý học động vật, Nxb Nông nghiệp Nội 23 Trịnh Đình Thâu, Nguyễn Văn Thanh (2010), ”Tình hình bệnh viêm tử cung đàn lợn nái ngoại biện pháp phòng trị”, Tạp chí khoa học kỹ thuật thú y, tập XVII 52 24 Trịnh Văn Thịnh (1985), Bệnh lợn Việt Nam, Nxb khoa học kỹ thuật, Nội, tr.253 - 256 25 Trekaxova (1983), Nguyễn Đình Chí dịch, Bệnh lợn đực lợn nái sinh sản, Nxb Nông nghiệp, Nội, tr 85 - 90 26 Đỗ Quốc Tuấn (2005), Bài giảng sản khoa bệnh sản khoa gia súc, Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên 27 Trần Thanh Vân, Nguyễn Thị Thuý Mỵ, Mai Anh Khoa, Bùi Thị Thơm, Nguyễn Thu Quyên, Thị Hảo, Nguyễn Đức Trường (2017), Giáo trình chăn nuôi chuyên khoa, Nxb Nông nghiệp, Nội II Tài liệu tiếng Anh 28 Christensen R V., Aalbaek B., Jensen H E (2007), “Pathology of udder lesions in sows”, J Vet Med A Physiol Patho.l Clin Med 2007 Nov., 54(9), tr 491 29 Debois C H W (1989), Endometritis and ferti in the cow, Thesis, Utrecht 30 White B R., Mc Laren D G., Dzink P J., Wheeler M B (2013), “Attain ment of puberty and the mechanism of large litter size in Chinese Meishan females versus Yorkshire females”, Biology of Reproduction, 44 (Suppl 1), 160 MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA ĐỀ TÀI Ảnh 1: Mổ Hecnya Ảnh 2: Điều trị heo Ảnh 3: Cho lợn ăn Ảnh 4: Truyền nuớc cho lợn mẹ Ảnh 5: Rác vôi vệ sinh chuồng Ảnh 6: Lấy tinh lợn Ảnh 7: thuốc cầu trùng cho heo Ảnh 8: thuốc điều trị heo Ảnh 9: Heo nái bị viêm vú Ảnh 11: Thuốc điều trị heo nái sót Ảnh 10: Heo nái bị vêm tử cung Ảnh 12: Thuốc điều trị heo Ảnh 11: Thuốc điều trị heo nái viêm tử cung Ảnh 12: Thuốc điều trị heo ... NÔNG LÂM NGUYỄN THỊ TÂM Tên chuyên đề: THỰC HIỆN QUY TRÌNH CHĂM SĨC, NI DƯỠNG VÀ PHỊNG, TRỊ BỆNH CHO ĐÀN LỢN NÁI SINH SẢN NUÔI TẠI TRANG TRẠI NGUYỄN XUÂN DŨNG, HUYỆN BA VÌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHĨA... dụng quy trình chăm sóc, ni dưỡng phòng, trị bệnh cho đàn lợn Xuất phát từ thực tế trên, chúng em tiến hành đề tài: Thực quy trình chăm sóc, ni dưỡng phòng, trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản nuôi. .. trang trại Nguyễn Xuân Dũng, Huyện Ba Vì, Thành Phố Hà Nội 2 1.2 Mục tiêu yêu cầu chuyên đề 1.2.1 Mục tiêu - Đánh giá tình hình chăn ni trại Trại Nguyễn Xn Dũng, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng, trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản nuôi tại trang trại nguyễn xuân dũng, huyện ba vì, thành phố hà nội , Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng, trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản nuôi tại trang trại nguyễn xuân dũng, huyện ba vì, thành phố hà nội

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn