Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn nái sinh sản tại trại lợn nguyễn văn hùng xã ngọc vân, huyện tân yên, tỉnh bắc giang

71 33 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2019, 08:56

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM DƯƠNG TRÀ MY Tên chuyên đề: “THỰC HIỆN QUY TRÌNH CHĂM SĨC, NI DƯỠNG PHỊNG TRỊ BỆNH CHO LỢN NÁI SINH SẢN TẠI TRẠI LỢN NGUYỄN VĂN HÙNG NGỌC VÂN, HUYỆN TÂN YÊN, TỈNH BẮC GIANG” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên ngành: Chăn Ni Thú Y Khoa: Chăn ni Thú y Khóa học: 2014 - 2018 Thái Nguyên, năm 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM DƯƠNG TRÀ MY Tên chun đề: “THỰC HIỆN QUY TRÌNH CHĂM SĨC, NI DƯỠNG PHÒNG TRỊ BỆNH CHO LỢN NÁI SINH SẢN TẠI TRẠI LỢN NGUYỄN VĂN HÙNG NGỌC VÂN, HUYỆN TÂN YÊN, TỈNH BẮC GIANG” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chun ngành: Chăn Ni Thú Y Lớp: K46 - CNTY - N01 Khoa: Chăn ni Thú y Khóa học: 2014-2018 Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Hưng Quang Thái Nguyên, 2018 i LỜI CẢM ƠN Sau thời gian học tập rèn luyện Trường Đại học Nông Lâm Đại học Thái Nguyên sau tháng thực tập tốt nghiệp sở, học hỏi, rèn luyện nâng cao tay nghề, em ln nhận giúp đỡ tận tình thầy, giáo bạn bè Đến nay, em hồn thành chương trình học thực tập tốt nghiệp Để có kết này, ngồi nỗ lực thân, em nhận ủng hộ, động viên giúp đỡ tổ chức, cá nhân trường Em xin chân thành cảm ơn tới Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên, Ban chủ nhiệm khoa toàn thể thầy giáo, cô giáo khoa Chăn nuôi Thú y tận tình giảng dạy, bảo giúp đỡ em suốt trình học tập trường Tập thể lớp K46 - CNTY - N02 Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên sát cánh bên em trình học tập rèn luyện trường Đặc biệt em xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc đến thầy giáo PGS.TS Nguyễn Hưng Quang, người tận tình hướng dẫn em suốt thời gian thực tập, giúp em hoàn thành khóa luận Em xin chân thành cảm ơn tồn thể cơng nhân viên tập đồn Đức Hạnh BMG, gia đình anh Nguyễn Văn Hùng, cán kỹ thuật tồn thể cơng nhân trại chăn nuôi anh Nguyễn Văn Hùng, Ngọc Vân, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang tạo điều kiện giúp đỡ em trình thực đề tài Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 10 tháng 05 năm 2018 Sinh viên Dương Trà My ii LỜI NĨI ĐẦU Để hồn thành chương trình đào tạo nhà trường thời gian thực tập sinh viên trước trường quan trọng cần thiết Nhằm thực phương châm “Học đôi với hành”, “Lý thuyết gắn liền với thực tiễn sản xuất”, thời gian để sinh viên tiếp xúc với thực tế sản xuất nhằm củng cố lại kiến thức học trường; để nâng cao trình độ, chun mơn, nắm phương pháp tổ chức tiến hành công việc nghiên cứu, ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất, tạo cho có tác phong làm việc đắn, sáng tạo để trường trở thành người cán khoa học kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, góp phần xứng đáng vào nghiệp phát triển đất nước Xuất phát từ nguyện vọng thân, đồng ý Ban giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên khoa Chăn ni Thú Y, hướng dẫn,chỉ bảo tận tình thầy giáo PGS.TS.Nguyễn Hưng Quang tiếp nhận Tập Đoàn Đức Hạnh BMG em thực đề tài: “Thực quy trình chăm sóc, ni dưỡng phòng trị bệnh cho lợn nái sinh sản trại lợn Nguyễn Văn Hùng Ngọc Vân, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang” Do bước đầu làm quen với thực tiễn sản xuất nên khóa luận khơng tránh khỏi hạn chế, thiếu sót Vậy, em kính mong nhận đóng góp q báu thầy, cô giáo bạn đồng nghiệp để khóa luận em hồn thiện iii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Lịch sát trùng trại lợn nái 35 Bảng 4.1 Tình hình chăn ni lợn trang trại Nguyễn Văn Hùng qua năm 2015 – 2017 37 Bảng 4.2 Số lượng lợn nái trực tiếp chăm sóc ni dưỡng trại 41 Bảng 4.3 Những biểu lợn đẻ 42 Bảng 4.4 Kết công tác khác thực trại 45 Bảng 4.5 Tình hình sinh sản lợn nái nuôi trại 46 Bảng 4.6 Một số tiêu số lượng lợn lợn nái 47 Bảng 4.7 Kết phòng bệnh cho lợn nái sinh sản lợn trại 49 Bảng 4.8 Tình hình mắc bệnh đàn lợn nái sinh sản trại 51 Bảng 4.9: Kết điều trị bệnh đàn nái sinh sản trại 52 Bảng 4.10: Tổng hợp kết Tập Đoàn BMG 55 iv DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT CP : Cổ phần Cs : Cộng KHKT : Khoa học kỹ thuật Nxb : Nhà xuất TT : Thể trọng VTM : Vitamin v MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i LỜI NÓI ĐẦU ii DANH MỤC CÁC BẢNG iii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT iv MỤC LỤC v Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu yêu cầu 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu Phần TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Điều kiện sở nơi thực tập 2.1.1 Tập Đoàn Đức Hạnh BMG 2.1.2 Điều kiện tự nhiên trang trại 2.1.3 Cơ cấu tổ chức trang trại 2.1.4 Cơ sở vật chất trang trại 2.1.5 Thuận lợi, khó khăn 2.2 Tổng quan tài liệu kết nghiên cứu ngồi nước có liên quan đến nội dung chuyên đề 2.2.1 Đặc điểm sinh lý, sinh dục lợn nái 2.2.2 Kỹ thuật chăn nuôi lợn nái 2.2.3 Một số bệnh sinh sản thường gặp lợn 18 2.3 Tình hình nghiên cứu nước 27 2.3.1 Tình hình nghiên cứu nước 27 2.3.2 Tình hình nghiên cứu giới 29 PHẦN ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN .32 3.1 Đối tượng 32 vi 3.2 Địa điểm thời gian thực 32 3.3 Nội dung thực 32 3.4 Các tiêu phương pháp thực 32 3.4.1 Các tiêu thực 32 3.4.2 Phương pháp thực 33 3.4.3 Phương pháp tính tốn tiêu 36 3.5 Phương pháp xử lý số liệu 37 Phần KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 38 4.1 Tình hình chăn ni lợn trại lợn Nguyễn Văn Hùng, Ngọc Vân, huyện Tân Yên Bắc Giang qua năm từ 2015 – 2017 38 4.2 Thực quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng đàn lợn nái sinh sản 38 4.2.1 Quy trình chăm sóc, ni dưỡng lợn nái chửa 40 4.2.2 Quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng lợn nái đẻ nuôi 40 4.2.3 Số lượng lợn nái trực tiếp chăm sóc ni dưỡng trại thời gian thực tập 41 4.3 Các công tác khác thực trại 43 4.4 Tình hình sinh sản lợn nái nuôi trại 46 4.5 Một số tiêu số lượng lợn lợn nái 49 4.6 Kết phòng bệnh cho lợn nái sinh sản lợn trại 4.7 Kết chẩn đoán điều trị bệnh cho lợn nái sinh sản trại 50 4.7.1 Tình hình mắc bệnh đàn lợn nái sinh sản trại 52 4.7.2 Kết điều trị bệnh đàn lợn nái sinh sản trại 53 4.8 Kết thực tập Tập Đoàn Đức Hạnh BMG 54 PHẦN KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 57 5.1 Kết luận 57 5.2 Đề nghị 58 TÀI LIỆU THAM KHẢO 59 PHỤ LỤC Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Trong năm gần đây, ngành chăn ni lợn nước ta có bước phát triển mạnh, chiếm vị trí đặc biệt quan trọng việc cung cấp thực phẩm, đáp ứng nhu cầu đời sống ngày cao người Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược phát triển chăn nuôi đến năm 2020”, định hướng phát triển chăn ni trở thành ngành sản xuất hàng hóa, bước đáp ứng nhu cầu thực phẩm cho tiêu dùng nước xuất Trong năm tiếp theo, hướng phát triển ngành chăn nuôi chuyển sang sản xuất theo phương thức trang trại, chăn nuôi công nghiệp, phấn đấu tỷ trọng chăn nuôi nông nghiệp đến năm 2020 đạt khoảng 40% Để cung cấp giống cho nhu cầu chăn nuôi trang trại việc phát triển đàn lợn nái sinh sản cần đặc biệt quan tâm Tuy nhiên, nguyên nhân làm hạn chế khả sinh sản lợn nái nuôi trang trại bệnh xảy nhiều, khả thích nghi giống lợn nái ngoại với khí hậu nước ta kém, đặc biệt bệnh quan sinh dục như: đẻ khó, viêm tử cung, viêm vú, sữa sữa, sảy thai truyền nhiễm, Các bệnh nhiều yếu tố điều kiện vệ sinh, chăm sóc ni dưỡng kém, thức ăn, nước uống không đảm bảo vệ sinh, vi khuẩn, virus gây nên, Chính vậy, việc chăm sóc tìm hiểu bệnh quan sinh sản đàn lợn nái việc cần thiết Xuất phát từ tình hình thực tế trên, đồng ý Ban chủ nhiệm khoa Chăn nuôi Thú Y - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên, với giúp đỡ thầy giáo hướng dẫn sở nơi thực tập, em thực đề tài: “Thực quy trình chăm sóc, ni dưỡng phòng trị bệnh cho lợn nái sinh sản trại lợn Nguyễn Văn Hùng xa Ngọc Vân huyện Tân Yên tỉnh Bắc Giang” 1.2 Mục tiêu yêu cầu chuyên đề 1.2.1 Mục tiêu - Nắm quy trình chăm sóc lợn nái sinh sản - Nắm loại thức ăn dành cho lợn nái sinh sản, phần ăn cách cho lợn nái ăn qua giai đoạn mang thai - Nắm bệnh hay xảy lợn nái sinh sản phương pháp phòng trị bệnh hiệu 1.2.2 Yêu cầu - Đánh giá tình hình chăn nuôi trại lợn Nguyễn Văn Hùng - Thực quy trình chăm sóc, ni dưỡng cho đàn lợn nái ni trại - Xác định tình hình nhiễm bệnh đàn nái sinh sản áp dụng quy trình chăm sóc, ni dưỡng 49 Bảng 4.7 Kết phòng bệnh cho lợn nái sinh sản lợn trại Thời Loại điểm Lợn phòng bệnh Bệnh phòng Loại vắc xin, thuốc Lợn 14 ngày Khô Parvosuin nái sau sinh thai MR ngày sau Thiếu Lợn đẻ máu từ 1-2 ngày Tiêu sơ sinh sau đẻ chảy ngày sau Cầu NANOCO đẻ trùng C đến 21 ngày tuổi Số Số Liều Đườn con Tỷ dùng g sử sử an lệ (ml) dụng dụng toàn (%) (con) (con) 21 21 100 1642 1642 100 1642 1642 100 1642 1642 100 FER-B12 1-2 Baytril Tiêm bắp Tiêm bắp Cho uống Cho uống Nhìn vào bảng 4.7 thấy tổng quát việc phòng bệnh cho đàn lợn lợn nái thuốc vắc xin trại Phòng bệnh cho lợn con: lợn 1-2 ngày sau đẻ cho uống Baytril phòng tiêu chảy, tồn số lợn sau sinh ngày tuổi tiêm sắt (FER-B12) ngày tuổi uống thuốc phòng cầu trùng (NANOCOC) Trong tháng thực tập,em thực việc tiêm FER-B12, cho uống Baytril, cho uống NANOCOC cho tổng số 1642 lợn (đạt tỷ lệ 100%) 50 4.1.7 Kết chẩn đoán điều trị bệnh cho lợn nái sinh sản trại 4.1.7.1 Tình hình mắc bệnh đàn lợn nái sinh sản trại Trong thời gian tháng thực tập trại em tham gia vào công tác chẩn đoán điều trị bệnh cho đàn lợn nái với kỹ sư trại.Sau kết cơng tác chẩn đốn bệnh đàn lợn nái trại * Bệnh sót - Triệu chứng lợn nái bị sót nhau: vật đứng nằm khơng yên, thích uống nước, nhiệt độ tăng, sản dịch chảy màu nâu * Bệnh viêm tử cung - Triệu chứng: lợn đẻ - ngày, giảm ăn hay bỏ ăn, sốt nhẹ, có dịch nhầy chảy từ âm hộ, màu trắng đục màu phớt vàng Lợn nái bỏ ăn, mệt mỏi, sốt 40,5 - 42ºC * Bệnh viêm vú - Triệu chứng: bệnh xảy sau đẻ - - 10 ngày, có đến tháng Viêm vú thường xuất vài vú lan tồn vú, vú có màu hồng, sưng đỏ, sờ vào thấy nóng, cứng, ấn vào lợn nái có phản ứng đau Lợn nái giảm ăn, bị nặng bỏ ăn, nằm chỗ, sốt cao 40,5ºC 42ºC kéo dài suốt thời gian viêm Sản lượng sữa giảm, lợn nái thường nằm úp đầu vú xuống sàn, cho bú Vắt sữa vú bị viêm thấy sữa loãng, sữa có cặn cục sữa vón lại, xuất cục casein màu vàng, xanh lợn cợn có mủ đơi có máu Lợn thiếu sữa kêu la, chạy vòng quanh mẹ đòi bú, lợn ỉa chảy, xù lông, gầy nhanh, tỷ lệ chết cao từ 30% đến 100% Kết theo dõi thể bảng 4.8 51 Bảng 4.8 Tình hình mắc bệnh đàn lợn nái sinh sản trại Chỉ tiêu Tên bệnh Số nái Số nái mắc bệnh Tỷ lệ theo dõi (con) (con) (%) Bệnh sót 173 10 5,78 Bệnh viêm vú 173 2,89 Bệnh viêm tử cung 173 22 12,71 Bảng 4.8 cho thấy, tỷ lệ lợn nái mắc bệnh viêm tử cung đàn lợn nái nuôi trại cao nhất, chiếm 12,71% đàn lợn nái thuộc dòng nái giống ngoại có suất sinh sản cao, lại chưa thích nghi với điều kiện ni dưỡng, chăm sóc thời tiết không thuận lợi Mặt khác, trình phối giống cho lợn nái phương pháp thụ tinh nhân tạo không kỹ thuật làm xây xát niêm mạc tử cung, tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập phát triển gây bệnh Do q trình can thiệp lợn đẻ khó phải sử dụng thủ thuật để móc lấy thai hay bị trầy xước, làm cho vi khuẩn từ bên dễ dàng xâm nhập vào gây viêm Số lợn nái mắc bệnh viêm vú con, chiếm tỷ lệ 2,89% Lợn mắc viêm vú kế phát từ bệnh viêm tử cung, chuồng bẩn, vú bị tổn thương Số lợn nái mắc bệnh sót 12 chiếm 5,78%; nguyên nhân gây nên bệnh kế phát từ ca lợn nái mắc bệnh viêm tử cung thể nặng, cho ăn nhiều giai đoạn chửa kỳ làm thai to, khó đẻ, thao tác đỡ đẻ khơng làm đứt nhau, sót 52 4.1.7.2 Kết điều trị bệnh đàn lợn nái sinh sản trại Bảng 4.9: Kết điều trị bệnh đàn nái sinh sản trại Chỉ Kết tiêu Thời Thuốc Liều lượng Đường sử dụng Tên gian dùng thuốc (ngày) bệnh Bệnh sót Oxytocin ml/con + Oxytocin thụt rửa nước tiêm 3-5 muối 0,9 % da ngày Số nái điều trị (con) Số nái Tỷ lệ khỏi (%) (con) 13 13 100 83,33 31 29 93,54 Vệ sinh bầu vú, sát Bệnh viêm vú trùng cồn iot 5%, dùng khăn mềm thấm nước xoa bóp nhẹ vài lần/ngày + 1ml Kháng sinh tiêm 3-5 bắp ngày CEFANEW-LA Bệnh Thụt rửa nước viêm muối + tử CEFQUINOM 150 cung Tiêm sâu bắp thịt 1ml/10-15kg TT Kết hợp MARTOSAL bồi da 3-5 ngày bổ thể Qua bảng 4.9 cho thấy, số lợn nái mắc bệnh viêm tử cung cao nhất, cao số lợn mắc bệnh sót viêm vú 53 - Viêm tử cung: tổng số 31 nái bị viêm tử cung điều trị khỏi 29 nái; đạt 93,54 % Kết điều trị tương đối cao, số trường hợp nái già bị viêm nhiều lần nên không chữa khỏi nái bị viêm lại sau q trình chăm sóc Biện pháp điều trị: điều trị cách đẩy hết dịch mủ sát trùng quan sinh dục tiến hành điều trị kháng sinh Đầu tiên cho thụt rửa qua nước muối, tiêm 1ml CEFQUINOM150 mũi tiêm có tác dụng ngày mà an tồn cho nái mang thai lợn bú, không giảm sữa, khơng tồn dư kháng sinh có phổ tác dụng rộng, kết hợp với METOSAL hỗ trợ điều trị bệnh tăng sức đề kháng Tuy số điều trị khỏi cao trình theo dõi, em thấy có bị bệnh điều trị khỏi thường khơng động dục trở lại có chửa trở lại hay đẻ non sảy thai, thường bị loại thải - Viêm vú: tổng số nái bị viêm vú, em tham gia điều trị khỏi nái, đạt 83,33% Biện pháp điều trị áp dụng: giúp lợn giảm đau bầu vú cách dùng khăn ướt thấm nước xoa bóp nhẹ vài lần ngày, vắt cạn nước viêm bầu vú, vệ sinh sát trùng bầu vú cồn iot 5%, sau tiêm 1ml kháng sinh CEFANEW-LA Kết điều trị có trường hợp lợn nái bị viêm vú lâu nái đẻ nhiều lứa nên điều trị không khỏi - Sót nhau: tổng số 13 nái bị sót nhau, em tham gia điều trị khỏi hoàn toàn, đạt tỷ lệ 100% Biện pháp điều trị: dùng oxytocin để tử cung co bóp đẩy hết sản dịch trung gian bên ngồi, sau thụt rửa nước muối 0,9% Nên can thiệp kịp thời nái có biểu bệnh, khơng để q muộn gây viêm tử cung 4.2 Kết thực tập Tập Đồn Đức Hạnh BMG Trong q trình thực tập Tập đoàn Đức Hạnh BMG em tham gia vào nhiều công việc làm kho bao bì, kho thành phẩm, hỗ trợ 54 hội nghị hội thảo lớn nhỏ kết thực tập Tập đoàn Đức Hạnh BMG tổng hợp bảng 4.10 Bảng 4.10 Tổng hợp kết thực tập Tập Đồn BMG Bộ phận cơng tác Nội dung cơng việc Số ngày - Vào thẻ kho đơn xuất - Lấy hàng theo đơn xuất hàng Kho thành phẩm kho bao bì - Sắp xếp thuốc kho - Kiểm hàng xuất 37 - Giao hàng cho cán thị trường - Vào thẻ kho phiếu nhập - Nhập hàng, kiểm tra hàng nhập Hỗ trợ hội thảo, - Các hội nghị tri ân khách hàng giới thiệu sản phẩm 10 hội nghị - Tại kho thành phẩm công ty, nơi phân phối thuốc cho cán thị trường để giao đến tận tay đại lý Được tham gia vào khâu nhập xuất thuốc, em nhận thấy việc ghi chép tên thuốc, số lượng thuốc phải thật xác Việc ghi chép sai hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất công ty Chỉ sai tên thuốc đơn hàng bị hủy Quá trình hoạt động kho thành phẩm mắt xích khơng thể thiếu chuỗi hoạt động sản xuất công ty - Hội nghị, hội thảo nơi công ty gặp mặt đối tác để trao đổi 55 vấn đề liên quan hai bên Hỗ trợ hội nghị, hội thảo, giúp em hiểu biết nhiều quy cách làm việc cơng ty, thơng tin sách mở rộng thị trường, tri ân khách hàng; đổi dây truyền sản xuất thuốc thú y giới thiệu sản phẩm - Được tham gia vào việc hỗ trợ đại lý hội vàng để em tích lũy thêm cho thân kinh nghiệm thực tế, học hỏi thêm nhiều mơ hình chăn ni đặc biệt giúp em phát triển kỹ mềm, kỹ bán hàng, thứ mà cần sau trường 56 PHẦN KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Qua tháng thực tập thực quy trình chăm sóc, ni dưỡng phòng trị bệnh cho lợn nái sinh sản trại lợn Nguyễn Văn Hùng em rút số kết luận sau: * Công tác chăn nuôi - Công tác chăn nuôi trại thực tốt đem lại hiệu cao - Năm 2016 trại có 21 lợn đực giống làm việc lợn đực hậu bị, 451 lợn nái sinh sản 38 lợn nái hậu bị, 10441 lợn Tính đến năm 2017, trại có 14 lợn đực giống làm việc lợn đực hậu bị, 426 lợn nái sinh sản 30 lợn nái hậu bị, 7914 lợn - Số đẻ trung bình 12,28 con/lứa/nái Tỷ lệ nái đẻ bình thường 95,37%; tỷ lệ nái đẻ khó 4,62% * Cơng tác vệ sinh Việc vệ sinh trại thực thường xuyên, đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y Hệ thống chuồng trại đảm bảo ấm áp mùa đơng, thống mát mùa hè Có cơng nhân quét dọn, vệ sinh chuồng trại, vệ sinh cống rãnh hàng ngày, đường trại quét dọn rắc vôi theo quy định Công nhân, kỹ sư, khách tham quan vào khu chăn nuôi lợn phải sát trùng, tắm nước trước thay quần áo bảo hộ lao động * Công tác thú y - Lịch tiêm phòng vắc xin trại thực nghiêm ngặt, theo lịch trình - Thực đỡ đẻ 150 lợn con; mài nanh, bấm số tai, cắt đuôi 160 lợn con; thiến lợn đực 30 con; mổ hecni lợn 57 - Cơng tác phòng bệnh thực nghiêm túc, theo lịch làm việc trại nên hạn chế thấp tình trạng dịch bệnh xảy Tỷ lệ mắc bệnh sót (5%), bệnh viêm vú (2,3%), bệnh viêm tử cung (11,92%) tương đối thấp 5.2 Đề nghị Xuất phát từ thực tế trại, qua phân tích, đánh giá, em có số ý kiến nhằm nâng cao hoạt động trại sau: - Đầu tư, nâng cấp thêm sở hạ tầng, vật chất kỹ thuật, dụng cụ thú y - Tăng cường cơng tác chăm sóc, ni dưỡng, quản lý, thực tốt công tác vệ sinh thú y - Đưa khoa học kỹ thuật vào sản xuất, cố gắng thực tốt mục tiêu phương hướng đề - Nhà trường Ban chủ nhiệm khoa Chăn nuôi thú y tiếp tục cho sinh viên khóa sau trại thực tập để có nhiều kiến thức thực tế nâng cao tay nghề trước trường 58 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu Tiếng Việt Nguyễn Xuân Bình (1996), Trị bệnh heo nái, heo con, heo thịt, Nxb Tổng hợp, Đồng Tháp Nguyễn Xn Bình (2005), Phòng trị bệnh lợn nái, lợn lợn thịt, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Trần Minh Châu (1996), Một trăm câu hỏi bệnh chăn nuôi gia súc, gia cầm, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Lê Xuân Cương (1986), Năng suất sinh sản lợn nái, Nxb Nông nghiệp Hà Nội Quách Thị Diễm (2016), Nghiên cứu khả sản xuất hai tổ hợp lai đực Pidu × nái F1 (LY) đực Duroc × nái F1 (LY) nuôi trại chăn nuôi lợn nái sinh sản Sư đoàn 3, Lạng Giang, Bắc Giang, Luận văn thạc sĩ chăn nuôi, Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Đoàn Thị Kim Dung, Lê Thị Tài (2002), Phòng trị bệnh lợn nái Để sản xuất lợn thịt siêu nạc xuất khẩu, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Trần Tiến Dũng, Dương Đình Long, Nguyễn Văn Thanh (2002), Giáo trình sản khoa gia súc, Nxb Nơng nghiệp, Hà Nội Văn Lệ Hằng, Đào Đức Thà, Chu Đình Tới (2009), Sinh sản vật ni, Nxb Giáo Dục Nguyễn Đức Hùng, Nguyễn Mạnh Hà, Trần Huê Viên, Phan Văn Kiểm (2003), Giáo trình Truyền giống nhân tạo vật nuôi, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 10 Phạm Sỹ Lăng, Phan Địch Lân, Trương Văn Dung (2003), Bệnh phổ biến lợn biện pháp phòng trị, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 59 11 Nguyễn Quang Linh (2005), Giáo trình chăn ni lợn, Nxb Nơng nghiệp Hà Nội 12 Nguyễn Đức Lưu, Nguyễn Hữu Vũ (2004), Một số bệnh quan trọng lợn, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 13 Lê Hồng Mận (2004), Kỹ thuật chăn nuôi lợn, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 14 Lê Minh, Nguyễn Văn Quang, Phan Thị Hồng Phúc, Đỗ Quốc Tuấn, La Văn Cơng (2017), Giáo trình thú y, Nxb Nơng nghiệp, Hà Nội 15 Lê Văn Năm (1999), Cẩm nang bác sĩ thú y hướng dẫn phòng trị bệnh lợn cao sản, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 16 Lường Tuấn Nhã (2016), Nghiên cứu khả sản xuất lợn nái Móng Cái, địa phương lai thương phẩm F1 (LR × MC) ni thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, Luận văn thạc sĩ chăn nuôi, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 17 Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Quế Côi (2005), Chăn nuôi lợn trang trại, Nxb Lao động - hội 18 Nguyễn Thanh Sơn, Phạm Văn Duy, Lê Thị Kim Ngọc (2008), Tài liệu tập huấn kỹ thuật chăn nuôi lợn nái sinh sản hướng nạc, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 19 Nguyễn Văn Thanh (2007), Khảo sát tỷ lệ mắc thử nghiệm điều trị bệnh viêm tử cung đàn lợn nái ngoại ni vùng Đồng Bắc bộ,Tạp chí KHKT thú y - tập XIV (số 3), tr 38 - 43 20 Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Thị Thương, Giang Hoàng Hà (2015), Bệnh thường gặp lợn nái sinh sản chăn ni theo mơ hình gia trại, Nxb Nơng nghiệp, Hà Nội 21 Hồng Tồn Thắng, Cao Văn (2006), Giáo trình sinh lý học vật nuôi, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 60 22 Trịnh Đình Thâu, Nguyễn Văn Thanh (2010), “Tình hình bệnh tử cung đàn nái ngoại biện pháp phòng trị”, Tạp chí KHKT thú y tập XVII (số 1), tr 72 - 76 23 Nguyễn Thiện, Nguyễn Tấn Anh (1993), Thụ tinh nhân tạo cho lợn Việt Nam, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 24 Đào Thị Minh Thuận (2010), Nghiên cứu thực trạng bệnh viêm tử cung đàn lợn nái sinh sản nuôi theo mơ hình trang trại tỉnh Thái Bình thử nghiệm số biện phòng, trị bệnh, Luận văn Thạc sĩ Nông nghiệp 25 Đỗ Quốc Tuấn (1999), Bài giảng môn sản khoa gia súc, Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 26 Trịnh Văn Tuấn (2015), Nghiên cứu số tiêu sinh sản, bệnh quan sinh dục thử nghiệm phác đồ điều trị đàn lợn nái ngoại huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ, Luận văn thạc sĩ thú y, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 27 Trần Thanh Vân, Nguyễn Thị Thúy Mỵ, Mai Anh Khoa, Bùi Thị Thơm, Nguyễn Thu Quyên, Hà Thị Hảo, Nguyễn Đức Trường (2017), Giáo trình chăn ni chun khoa, Nxb Nơng nghiệp, Hà Nội 28 Vũ Đình Vượng (1999), Giáo trình bệnh nội khoa, Đại học Nơng Lâm Thái Nguyên 61 II Tài liệu Tiếng Anh 29 Christensen R V., Aalbaek B., Jensen H E (2007), “Pathology of udder lesions in sows”, J Vet Med A Physiol, Patho.l Clin, Med, 2007 Nov., 54(9), pp 491 30 Herber L., Cornedia P., Ioan Pe., Ioan B., Diana M., Ovidiu S Sandel (2010), “Possibilities to combat MMA syndrome in sows”, Scientific paper: Animal Science and Biotechnologies, 2010, 43 (2) 31 Kemper N Gerhets I (2009), “Bacteria in milk from anterior and postpartum dysgalactia syndrome”, Acta Vetermaria Scandinavica (51), pp 26 32 Kemper N., Bardehle D., Lehmann J., Gerjets Looft H., Preissler R (2013), “The role of bacterial pathogens in coliform mastitis in sows”, Berl Munch Tierarzlt Wochenschr 126, Heft 3/4, Seiten, pp 130 - 136 33 McIntosh G B (1996), Mastitis metritis agalactia syndrome, Science report, Animal research institute, Yeerongpilly, Queensland, Astralia, Unpublish, pp.1-4 III Tài liệu internet 34 Muirhead M va Alexander T (2010), Reproductive system, managing Pig health and the treatment of disease, http://www.thepigsite.com 35 Shrestha A (2012), Mastitis, Metritis and Aglactia in sows, http://www.slideshare.net PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HỌA THỰC HIỆN ĐỀ TÀI Hình 1: Tiêm oxytocin Hình 3: Bấm tai Hình 2: Mổ hecnia Hình 4: Thiến lợn Hình 5: Hỗ trợ đại lý Hình 6: Hỗ trợ đơn hàng ... TRÀ MY Tên chuyên đề: “THỰC HIỆN QUY TRÌNH CHĂM SĨC, NI DƯỠNG VÀ PHỊNG TRỊ BỆNH CHO LỢN NÁI SINH SẢN TẠI TRẠI LỢN NGUYỄN VĂN HÙNG XÃ NGỌC VÂN, HUYỆN TÂN YÊN, TỈNH BẮC GIANG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP... ni lợn trại lợn Nguyễn Văn Hùng, xã Ngọc Vân, huyện Tân Yên Bắc Giang qua năm từ 2015 – 2017 38 4.2 Thực quy trình chăm sóc, ni dưỡng đàn lợn nái sinh sản 38 4.2.1 Quy trình chăm sóc, ni dưỡng. .. Nguyên, với giúp đỡ thầy giáo hướng dẫn sở nơi thực tập, em thực đề tài: Thực quy trình chăm sóc, ni dưỡng phòng trị bệnh cho lợn nái sinh sản trại lợn Nguyễn Văn Hùng xa Ngọc Vân huyện Tân
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn nái sinh sản tại trại lợn nguyễn văn hùng xã ngọc vân, huyện tân yên, tỉnh bắc giang , Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn nái sinh sản tại trại lợn nguyễn văn hùng xã ngọc vân, huyện tân yên, tỉnh bắc giang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn