Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trịnh bệnh cho lợn nái sinh sản và lợn con theo mẹ tại trại nguyễn đức binh xã ba trại, ba vì, hà nội

66 41 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2019, 08:56

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - THÁI HỮU MINH Tên chuyên đề: “THỰC HIỆN QUY TRÌNH CHĂM SĨC NI DƯỠNG PHỊNG TRỊ BỆNH CHO LỢN NÁI SINH SẢN LỢN CON THEO MẸ TẠI TRẠI NGUYỄN ĐỨC BINH BA TRẠI, BA VÌ, NỘI” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chun ngành: Chăn ni Thú y Khoa: Chăn ni Thú y Khóa học: 2014 - 2018 THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - THÁI HỮU MINH Tên chun đề: “THỰC HIỆN QUY TRÌNH CHĂM SĨC NI DƯỠNG PHÒNG TRỊ BỆNH CHO LỢN NÁI SINH SẢN LỢN CON THEO MẸ TẠI TRẠI NGUYỄN ĐỨC BINH BA TRẠI, BA VÌ, NỘI” KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên ngành: Lớp : Khoa: Khóa học: Giảng viên hướng dẫn: Chăn ni Thú y K46 - CNTY - N01 Chăn nuôi Thú y 2014 - 2018 TS Văn Doanh THÁI NGUYÊN - 2018 i LỜI CẢM ƠN Sau trình học tập trường thực tập tốt nghiệp sở, đến em hồn thành khóa luận tốt nghiệp Qua em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc tới Ban giám hiệu trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, ban chủ nhiệm khoa Chăn nuôi thú y, thầy cô giáo khoa tận tình dìu dắt, giúp đỡ em suốt trình thực tập Đặc biệt, thầy giáo hướng dẫn TS Văn Doanh bảo trực tiếp hướng dẫn em hồn thành khóa luận tốt nghiệp Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới anh Nguyễn Đức Binh - chủ trại cán kỹ thuật anh công nhân viên trại Nguyễn Đức Binh Ba Vì, Nội tạo điều kiện giúp đỡ em suốt trình thực tập sở Xin gửi lời cảm ơn tới gia đình, bạn bè người thân động viên, cổ vũ em tạo điều kiện thuận lợi giúp em hồn thành tốt q trình thực tập Em xin chúc thầy giáo, cô giáo luôn mạnh khỏe, hạnh phúc thành đạt sống, có nhiều thành công giảng dạy nghiên cứu khoa học Trong q trình viết khóa luận khơng tránh khỏi thiếu sót Em kính mong giúp đỡ, đóng góp ý kiến thầy để khóa luận em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, tháng năm 2018 Sinh viên Thái Hữu Minh ii DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Những biểu lợn đẻ Bảng 2.2 Ý nghĩa dịch chảy từ âm đạo qua thời gian xuất 18 Bảng 3.1 Khẩu phần ăn cho đàn lợn trại 31 Bảng 3.2 Lịch tiêm phòng vắc xin trại 33 Bảng 4.1 Tình hình chăn ni lợn trại lợn Nguyễn Đức Binh, qua năm 2015 - 2017 40 Bảng 4.2 Số lượng lợn nái, lợn trực tiếp chăm sóc ni dưỡng trại qua tháng thực tập 41 Bảng 4.3 Kết thực quy trình đỡ lợn đẻ trại 42 Bảng 4.4 Một số tiêu số lượng lợn lợn nái từ tháng năm 2017 đến tháng 11 năm 2017 43 Bảng 4.5 Kết thực vệ sinh, sát trùng trại 45 Bảng 4.6 Kết tiêm vắc xin, thuốc phòng bệnh cho lợn nái sinh sản lợn sở 46 Bảng 4.7 Tình hình mắc bệnh đàn lợn nái sinh sản trại 47 Bảng 4.8 Tình hình mắc bệnh đàn lợn nuôi trại 48 Bảng 4.9 Kết điều trị bệnh đàn lợn nái sinh sản 49 Bảng 4.10 Kết điều trị bệnh đàn lợn tạị sở 50 Bảng 4.11 Kết thực thao tác kỹ thuật lợn 51 iii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nghĩa từ Cs Cộng Sự Đ Đồng LMLM Lở mồm long móng Nxb Nhà xuất STT Số thứ tự TT Thể trọng iv MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC BẢNG .ii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT iii MỤC LỤC iv Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu yêu cầu chuyên đề 1.2.1 Mục tiêu 1.2.2 Yêu cầu chuyên đề Phần TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Điều kiện sở nơi thực tập 2.1.1 Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên 2.1.2 Cơ sở vật chất trang trại 2.1.3 Cơ cấu tổ chức trang trại 2.1.4 Thuận lợi, khó khăn 2.2 Cơ sở tài liệu liên quan đến chuyên đề thực 2.2.1 Những hiểu biết q trình ni dưỡng chăm sóc lợn nái sinh sản 2.2.2 Đặc điểm lợn giai đoạn theo mẹ 2.2.3 Những hiểu biết phòng trị bệnh cho vật ni 13 2.2.4 Những hiểu biết số bệnh thường gặp đàn lợn nái sinh sản lợn 17 2.3 Tổng quan nghiên cứu nước 27 2.3.1 Tổng quan nghiên cứu nước 27 2.3.2 Tổng quan nghiên cứu nước 28 Phần ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN 30 3.1 Đối tượng thực 30 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 30 3.3 Nội dung tiến hành 30 v 3.4 Các tiêu phương pháp thực 30 3.4.1 Các tiêu theo dõi 30 3.4.2 Phương pháp thực 30 3.4.3 Một số cơng thức tính tốn tiêu phương pháp xử lý số liệu 38 Phần KẾT QUẢ THẢO LUẬN 40 4.1 Kết theo dõi tình hình chăn ni lợn trại năm (2015 – 2017) 40 4.2 Kết thực quy trình chăm sóc ni dưỡng đàn lợn sở 41 4.3 Kết thực quy trình đỡ đẻ cho lợn nái trại 42 4.4 Kết ni dưỡng chăm sóc lợn sở 43 4.5 Kết thực quy trình phòng bệnh cho đàn lợn sở 44 4.5.1 Kết vệ sinh, sát trùng sở 44 4.5.2 Kết cơng tác tiêm phòng sở 45 4.6 Tình hình mắc bệnh lợn nái lợn sở 47 4.7 Kết công tác chẩn đoán điều trị bệnh cho đàn lợn sở 48 4.8 Kết thực thao tác lợn sở 51 PHẦN KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 52 5.1 Kết luận 52 5.2 Đề nghị 53 TÀI LIỆU THAM KHẢO 54 MỘT SỐ HÌNH ẢNH KHI THỰC HIỆN CHO CHUYÊN ĐỀ Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Chăn nuôi ngành kinh tế quan trọng Việt Nam Trong chăn ni lợn giữ vị trí hàng đầu, góp phần cung cấp lượng lớn thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, mang lại thu nhập cho người chăn nuôi, nâng cao đời sống người dân Cùng với xu hướng phát triển hội, chăn nuôi lợn chuyển từ loại hình chăn ni nơng hộ nhỏ lẻ sang chăn nuôi tập trung trang trại, từ giúp cho ngành chăn ni lợn đạt bước phát triển không ngừng chất lượng số lượng Yêu cầu đặt cho ngành chăn ni lợn nâng cao hiệu kinh tế, suất chất lượng sản phẩm tốt, người tiêu dùng tin cậy Để thực điều ngồi khâu chăm sóc, ni dưỡng đàn lợn thịt, người ta không ý đến chất lượng đàn lợn nái sinh sản, định đến suất chất lượng đàn lợn sau cai sữa đàn lợn thịt sau.Với diễn biến phức tạp dịch bệnh đòi hỏi người chăn ni cần có quy trình chăm óc ni dưỡng tốt, nắm rõ diễn biến hạn chế tác hại dịch bệnh lên đàn lợn mình, góp phần đem lại nguồn thu cho ngành chăn nuôi lợn nói riêng ngành chăn ni nói chung Xuất phát từ tình hình thực tế nhằm cung cấp kiến thức, nâng cao trình độ, tay nghề sinh viên, đồng ý Ban chủ nhiệm khoa Chăn nuôi Thú y với giúp đỡ thầy giáo hướng dẫn sở nơi thực tập, em tiến hành thực chuyên đề: “Thực quy trình chăm sóc ni dưỡng phòng trịnh bệnh cho lợn nái sinh sản lợn theo mẹ trại Nguyễn Đức Binh Ba Trại, Ba vì, Nội” 1.2 Mục tiêu yêu cầu chuyên đề 1.2.1 Mục tiêu - Nắm tình hình chăn nuôi trại lợn nái Nguyễn Đức Binh, Ba Trại, huyện Ba Vì, Nội - Nắm quy trình chăm sóc lợn nái sinh sản - Nắm loại thức ăn dành cho lợn nái sinh sản, phần ăn cách cho lợn nái ăn qua giai đoạn mang thai - Nắm bệnh hay xảy lợn nái sinh sản lợn theo mẹ phương pháp phòng trị bệnh hiệu 1.2.2 Yêu cầu chuyên đề - Đánh giá tình hình chăn ni trại lợn nái Nguyễn Đức Binh, Ba Trại, huyện Ba Vì, Nội - Thực tốt quy trình chăm sóc, ni dưỡng cho đàn lợn nái lợn nuôi trại - Nắm bệnh đàn lợn nái sinh sản, lợn theo mẹ qua giai đoạn thời gian thực tập Phần TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Điều kiện sở nơi thực tập 2.1.1 Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên Ba Vì huyện tận phía Tây Bắc Nội, địa bàn huyện có phần lớn dãy núi Ba Vì chạy qua phía Nam huyện, phía Đơng giáp thị Sơn Tây, phía Đơng Nam giáp huyện Thạch Thất Phía Nam giáp huyện Lương Sơn (về phía Đơng Nam huyện) Kỳ Sơn Hòa Bình (về phía Tây Nam huyện) Phía Bắc giáp thành phố Việt Trì, Phú Thọ, với ranh giới sơng Hồng (sơng Thao) nằm phía Bắc Phía Tây giáp huyện Lâm Thao, Tam Nơng, Thanh Thủy Phú Thọ Phía Đơng Bắc giáp huyện Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Phúc, ranh giới sông Hồng Huyện Ba Vì huyện bán sơn địa, diện tích tự nhiên 428,0 km², lớn Thủ đô Nội Trên địa bàn huyện có vườn quốc gia Ba Vì Ở ranh giới huyện với tỉnh Phú Thọ có hai ngã ba sơng là: Ngã ba Trung sông Đà sông Hồng (tại Phong Vân) ngã ba Bạch Hạc sông Hồng sông Lô (tại Tản Hồng Phú Cường, đối diện với thành phố Việt Trì) Các điểm cực: Cực Bắc Phú Cường, cực Tây Thuần Mỹ, cực Nam Khánh Thượng, cực Đông Cam Thượng - Vị trí địa lý Ba Trại Ba Trại miền núi huyện Ba Vì Nằm chân núi Ba Vì, có diện tích khoảng 36 km2, Ba Trại xưa thuộc huyện Bất Bạt, tỉnh Sơn Tây cũ, ngày thuộc huyện Ba Vì tỉnh Nội Vị trí địa lý giáp: Phía Đơng giáp Tản Lĩnh, phía Bắc giáp Cẩm Lĩnh, phía Tây giáp Thuần Mỹ, Phía Nam giáp núi Ba Vì - Địa hình Nhìn chung địa hình phần lớn đồi gò, độ cao đồi chênh từ đến 20 mét, độ dốc khơng lớn Diện tích ruộng có 730 mẫu bắc phần lớn ruộng chằm, diện tích lại đất đồi 45 Bảng 4.5 Kết thực vệ sinh, sát trùng trại STT Công việc Vệ sinh chuồng trại hàng ngày Phun sát trùng định kỳ xung quanh chuồng trại Quét rắc vôi đường Số lượng Kết Tỷ lệ (lần) (lần) (%) 180 170 94,44 65 53 81,53 48 40 83,33 Kết bảng 4.5 cho thấy: Lịch khử trùng em trực tiếp tham gia sở Trong tháng thực tập sở, vệ sinh chuồng trại 180 lần, e trực tiếp thực 170 lần đạt 94,44 %, kế hoạch phun khử trùng sở 65 lần, em trực tiếp phun khử trùng 53 lần đạt 81,53 % Kế hoạch rắc vôi đường 48 lần, em thực 40 lần đạt 83,88 % Tỷ lệ phun sát trùng chuồng trại sở 1/250 tỷ lệ pha sát trùng vệ sinh 1/3200 Khi phun khử trùng cần pha tỷ lệ, pha nhiều tốn kém, gây tổn thương bề mặt da, pha q khơng đủ liều để tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh Rắc vôi chuồng em thực hàng ngày Khi rắc vôi không nên rắc nhiều, nên từ cuối hường gió lên tránh lợn bị sặc, người rắc vôi phải đeo găng tay, ủng, đeo trang để đảm bảo sức khỏe Mỗi tuần sở thực sát trùng lần vào thứ thứ 7, xả gầm lần Vệ sinh tổng chuồng em thực hàng ngày gồm công việc như: Quét dọn hành lang đường đi, quét dọn đường cấp thức ăn, lau máng, lau sàn lợn Khi rửa máng tránh phun nước vào tai lợn nái 4.5.2 Kết cơng tác tiêm phòng sở Phòng bệnh ln vấn đề đặt lên hàng đầu, phòng bệnh tốt hạn chế ngăn chặn dịch bệnh xảy Dưới kết tiêm phòng bệnh em tham gia thực trình bày bảng 4.6 46 Bảng 4.6 Kết tiêm vắc xin, thuốc phòng bệnh cho lợn nái sinh sản lợn sở Loại lợn Tuần tuổi Mang thai Lợn tuần thứ 10 nái Mang thai tuần thứ 12 – ngày 10 - 14 Lợn ngày 16 – 18 ngày 22 -24 ngày Số Vắc xin, chế phòng phẩm, thuốc Dịch tả Coglapest 28 100 100 LMLM Aftopor 22 100 100 Thiếu sắt Fe - B12 - HDH 1220 100 100 Cầu trùng Hanzuril 1220 100 100 Suyễn MycoplasmaVac 1204 100 100 Còi cọc Circo 1199 100 100 Linco Spex 1194 100 100 Tiêu chảy, hô hấp tiêm Tỷ lệ An Bệnh (%) tồn (%) Qua bảng 4.6 cho thấy quy trình phòng bệnh cho đàn lợn lợn nái vắc xin sở Lợn nái mang thai tuần thứ 10 tiêm vắc xin dịch tả, em trực tiếp tiêm 28 (an toàn đạt 100%) Lợn nái mang thai tuần thứ 12, em tiêm vắc xin aftopor phòng bệnh LMLM cho 22 (an tồn 100%) Lợn - ngày tuổi tiêm vắc xin Fe - B12 - HDH phòng bệnh thiếu sắt cho lợn con, số tiêm 1220 (an toàn 100%), nhỏ cầu trùng cho 1220 (an toàn 100%) Lợn 10 - 14 ngày tuổi tiêm vắc xin suyễn em tiêm 1204 (an toàn 100%) Lợn 16 - 18 ngày tuổi tiêm vắc xin circo phòng hội chứng còi cọc, em trực tiếp tiêm cho 1199 (an toàn 100%), 22 - 24 ngày tuổi lợn tiêm vắc xin tiêu chảy, hô hấp, em tiêm 1194 (an toàn 100%) 47 4.6 Tình hình mắc bệnh lợn nái lợn sở Qua chăm sóc theo dõi cán kỹ sư em tham gia chẩn đoán phát số bệnh lợn nái lợn sở Kết trình bày bảng 4.7 bảng 4.8 Bảng 4.7 Tình hình mắc bệnh đàn lợn nái sinh sản trại Số nái Số nái theo dõi mắc bệnh (con) (con) Bệnh viêm tử cung 100 15 15,00 Bệnh viêm vú 100 3,00 Mất sữa 100 4,00 Bệnh sát 100 3,00 Bại liệt sau đẻ 100 2,00 Nái chậm động dục 100 4,00 Chỉ tiêu theo dõi Tên bệnh Tỷ lệ (%) Bảng 4.7 cho thấy, 100 lợn nái chăm sóc ni dưỡng có 15 mắc bệnh viêm tử cung, mắc bệnh sát nhau, mắc bệnh sữa, mắc bệnh viêm vú, mắc bệnh bại liệt sau đẻ chậm động dục Tỷ lệ lợn nái mắc bệnh viêm tử cung đàn lợn nái nuôi trại cao chiếm 15,00 % trường hợp lợn đẻ khó, thường áp dụng dùng biện pháp can thiệp tay, không kỹ thuật gây tổn thương quan sinh dục lợn Chữa trị bệnh viêm sau đẻ kéo dài, không dứt điểm làm bệnh trở thành mãn tính hay bị lại.Mặt khác, trình phối giống cho lợn nái phương pháp thụ tinh nhân tạo không kỹ thuật làm sây sát niêm mạc tử cung, tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập phát triển gây bệnh Do q trình can thiệp lợn đẻ khó phải sử dụng thủ thuật để móc lấy thai làm cho vi khuẩn từ bên dễ dàng xâm nhập vào gây viêm Số lợn nái mắc bệnh sát chiếm 3,00%, nguyên nhân gây nên bệnh kế phát từ ca lợn nái mắc bệnh viêm tử cung thể nặng, cho ăn nhiều giai đoạn chửa kỳ làm thai to, khó đẻ, thao tác đỡ đẻ khơng làm đứt nhau, sót 48 Tỷ lệ mắc bệnh bại liệt sau đẻ thấp nhất, chiếm 2,00% Do lợn mẹ mang thai số lượng lớn (20 con) ăn uống dẫn đến thiếu hụt Ca Bảng 4.8 Tình hình mắc bệnh đàn lợn nuôi trại Chỉ tiêu Số lợn theo dõi Số lợn mắc bệnh Tỷ lệ (con) (con) (%) Hội chứng tiêu chảy 1138 786 69,06 Hội chứng hô hấp 1138 87 7,64 Tên bệnh Kết bảng 4.8 cho thấy lợn thường xảy hội chứng điển hình hội chứng tiêu chảy hơ hấp Trong hội chứng tiêu chảy có tỷ lệ mắc cao hơn, cụ thể với số lượng theo dõi (1138 con) có 786 mắc hội chứng tiêu chảy, chiếm 69,06% cao hội chứng hô hấp với số lợn mắc 87 con, chiếm 7,64% Nguyên nhân lợn đẻ sức đề kháng yếu dễ bị ảnh hưởng yếu tố bên vi sinh vật xâm hại hay nhiệt độ chuồng ni khơng thích hợp (lạnh q hay nóng quá), lợn hiếu động nghịch nước, đặc biệt vào ngày nhiệt độ xuống thấp cần phải có úm bóng điện sưởi cho lợn Cách khắc phục tốt để hạn chế lợn mắc bệnh tiêu chảy cho lợn bú sữa đầu sau đẻ giữ ấm thể cho lợn Bên cạnh đó, việc thời tiết lạnh mà lợn không giữ ấm khiến lợn mắc bệnh đường hơ hấp, ngồi q trình vệ sinh chuồng ni chưa tốt, khơng khí chuồng nuôi nhiều bụi bẩn, thức ăn khô bị mốc sinh nhiều bụi dẫn tới viêm phổi làm cho số lợn mắc bệnh hộ chứng hô hấp cao 4.7 Kết cơng tác chẩn đốn điều trị bệnh cho đàn lợn sở * Đối với lợn nái sinh sản Từ chẩn đoán lâm sàng chúng em theo dõi điều trị bệnh sản khoa thông qua bảng 4.9 sau: 49 Bảng 4.9 Kết điều trị bệnh đàn lợn nái sinh sản Số nái theo Số lợn mắc Số lợn điều trị Tỷ lệ khỏi dõi(con) bệnh (con) khỏi (con) (%) Viêm tử cung 100 15 14 93,33 Viêm vú 100 66,66 Mất sữa 100 50,00 Sát 100 3 100 Bại liệt sau đẻ 100 50,00 Nái chậm động dục 100 4 100 Tên bệnh Bảng 4.9 cho thấy bệnh có tỷ lệ khỏi tương đối cáo Trong cao bệnh sát nhau, điều trị khỏi con, đạt 100% bệnh dễ phát chữa trị, mẹ thường mệt mỏi, bỏ ăn, dịch từ tử cung chảy nhiều Tiếp đến bệnh viêm tử cung, viêm vú điều trị 15 có tỷ lệ khỏi 93,33% 66,66% việc chẩn đốn bệnh thường khó khăn hơn, phát bệnh bệnh thể viêm nặng điều trị khó khăn Còn bệnh sữa có tỷ lệ khỏi thấp nhất, điều trị khỏi con, đạt 50% Bệnh bại liệt điều trị khỏi đạt tỷ lệ 50% lợn mắc bệnh khả phục hồi xương khó, khả lại, vận động khó khăn, bị bại liệt thường bị loét vùng nằm sàn chuồng, để lâu lợn mẹ gầy yếu dẫn đến chết Nái chậm động dục với số khỏi điều trị chiếm tỉ lệ 100% Đối với bệnh sát nhau, viêm tử cung sau đẻ trại dùng oxytocin liều ml/con để tăng cường co bóp trơn tử cung, giúp đẩy thai, sản dịch nhanh Kết hợp dùng kháng sinh để điều trị phòng viêm nhiễm tái phát hitamox LA với liều lượng ml/10 kg TT Điều trị ngày liên tục Sau thai dịch tử cung hết em dùng nước muối sinh lý 0,9 % để rửa tử cung ba ngày liên tục Bệnh viêm vú em dùng vetrimoxin LA liều ml/10 kg TT Điều trị ngày kết hợp vệ sinh sàn chuồng vệ sinh sát trùng vùng vú bị viêm Lợn bại liệt sau đẻ mắc với tỷ lệ % Do điều kiện ni dưỡng, chăm sóc tốt, thức ăn đảm bảo dinh dưỡng làm cho mẹ có sức khỏe tốt, với bị 50 bệnh em dùng Mg calxium 60ml/con tiêm ngày kết hợp trợ lực cấp tốc nái chậm động dục em sử dụng han-prost 2ml hết hợp cho nái tiếp xúc gần đực giống *Đối với lợn Trong thời gian thực tập trại, thực tế cho thấy lợn thường mắc loại hội chứng tiêu chảy hội chứng hơ hấp em thực điều trị thông qua bảng 4.10 sau: Bảng 4.10 Kết điều trị bệnh đàn lợn tạị sở Chỉ tiêu Số lợn Số lợn điều trị khỏi bệnh (con) (con) Hội chứng tiêu chảy 786 758 96,43 Hội chứng hô hấp 87 86 98,85 Tên bệnh Tỷ lệ khỏi bệnh (%) Kết bảng 4.10 cho thấy số điều trị khỏi lợn mắc hội chứng tiêu chảy thấp so với hội chứng hô hấp Trong số 187 bị mắc hội chứng hơ hấp có 170 khỏi, đạt 90,90%, hội chứng tiêu chảy có 728 khỏi tổng số 786 điều trị, đạt 92,62% Nguyên nhân lợn đẻ sức đề kháng yếu dễ bị ảnh hưởng yếu tố bên vi sinh vật xâm hại hay nhiệt độ chuồng nuôi không thích hợp (lạnh q hay nóng q) đặc biệt ngày mùa đơng nhiệt độ thấp cần phải có úm bóng điện sưởi cho lợn Đối với lợn mắc hội chứng tiêu chảy chúng em sử dụng thuốc nova-gentylo (1ml/10kg TT) NOR 100 (1ml/10-15kg TT) Còn với lợn mắc hội chứng hơ hấp chúng em sửa dụng Amoxinject LA (1ml/10kg TT) kết hợp Bromhexine (1ml/10kg TT) giúp hỗ trợ hô hấp, điều trị 3-5 ngày Qua thấy tỷ lệ khỏi bệnh cao việc dùng thuốc để điều trị chúng em kết hợp với khâu ni dưỡng chăm sóc tốt để nâng cao sức đề kháng cho lợn đồng thời tăng cường công tác vệ sinh thú y 51 4.8 Kết thực thao tác lợn sở Qua bảng 4.11 ta thấy tỷ lệ thực công việc đỡ đẻ, mài nanh, bấm đuôi, bấm tai, Tiêm chế phẩm Fe - B12 phòng bệnh thiếu máu, phòng cầu trùng (cho uống), đạt 100% Do lợn sau đẻ phải mài nanh, bấm tai, cắt ln để tránh tình trạng cắn nhau, cắn vú mẹ làm sớm giúp vết thương mau lành, chảy máu Thiến lợn đực đạt tỷ lệ an tồn 100% q trình thao tác nhanh, xác, đảm bảo vệ sinh sát trùng cho heo Bảng 4.11 Kết thực thao tác kỹ thuật lợn STT Tên công việc Số (con) Số lượng An thực toàn (con) (con) Tỷ lệ (%) Đỡ lợn đẻ 1254 722 722 100 Mài nanh,cắt đuôi 1236 722 722 100 1220 895 895 100 1239 895 895 100 Tiêm chế phẩm Fe-B12 phòng bệnh thiếu máu Cho uống hazuril phòng cầu trùng Bấm tai lợn 496 318 318 100 Thiến lợn đực 608 325 325 100 Qua công việc giúp em học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm q trình chăm sóc lợn nâng cao tay nghề kỹ thuật lợn đồng thời giúp em mạnh dạn hơn, tự tin vào khả mình, hồn thành tốt cơng việc giao 52 PHẦN KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Qua tháng thực tập trại lợn nái Nguyễn Đức Binh, Ba Trại, huyện Ba Vì, Nội em có số kết luận sau: - Về hiệu chăn nuôi trại: + Hiệu chăn nuôi trại tốt + Năng suất sinh sản cao (1254 con/100 nái) - Về công tác thú y trại: + Quy trình phòng bệnh cho đàn lợn trang trại thực nghiêm ngặt, với giám sát chặt chẽ kỹ thuật + Công tác vệ sinh: Hệ thống chuồng trại ln đảm bảo thống mát mùa Hè, ấm áp mùa Đông Hàng ngày có cơng nhân qt dọn vệ sinh chuồng trại, thu gom phân, nước tiểu, vệ sinh cống rãnh, đường trại quét dọn rắc vôi theo quy định Công nhân, khách tham quan vào khu chăn nuôi lợn phải sát trùng, tắm nước trước thay quần áo bảo hộ lao động + Cơng tác phòng bệnh: Trong khu vực chăn ni, hạn chế lại giữ chuồng, hành lang chuồng bên ngồi chuồng rắc vơi bột, phương tiện vào trại sát trùng cách nghiêm ngặt cổng vào Với phương châm phòng bệnh nên tất lợn trại cho uống thuốc, tiêm phòng vắc xin đầy đủ Quy trình phòng bệnh vắc xin trại thực nghiêm túc, đầy đủ kỹ thuật Đối với loại lợnquy trình tiêm riêng, từ lợn nái, lợn hậu bị, lợn đực lợn Lợn tiêm vắc xin trạng thái khỏe mạnh, chăm sóc ni dưỡng tốt, khơng mắc bênh truyền nhiễm bệnh mãn tính khác để tạo trạng thái miễn dịch tốt cho đàn lợn Tỷ lệ tiêm phòng vắc xin cho đàn lợn đạt 100% 53 - Những chuyên môn học trại: Qua tháng thực tập trại em học hỏi dạy nhiều điều kiến thức thao tác kỹ thuật chăm sóc ni dưỡng phòng trị bệnh cho đàn lợn Những công việc em học làm như: + Đỡ lợn đẻ + Mài nanh, bấm số tai, bấm đuôi, tiêm chế phẩm Fe – B12 cho lợn + Thiến lợn đực + Tham gia vào cơng tác tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn lợn + Tham gia vào quy trình chăm sóc, ni dưỡng đàn lợn lợn mẹ trại ( cho lợn ăn, tắm chải cho lợn mẹ, dọn vệ sinh chuồng ,… ) 5.2 Đề nghị Xuất phát từ thực tế trại, qua phân tích đánh giá hiểu biết mình, em có số ý kiến nhằm nâng cao hoạt động trại sau: - Trại lợn cần thực quy trình vệ sinh phòng bệnh quy trình ni dưỡng, chăm sóc đàn lợn nái kỹ thuật để giảm tỷ lệ lợn nái mắc bệnh sinh sản nói riêng bệnh tật nói chung - Đầu tư nâng cấp thêm sở hạ tầng, vật chất kỹ thuật, dụng cụ thú y - Tăng cường công tác chăm sóc ni dưỡng quản lý, thực tốt cơng tác vệ sinh thú y - Quy trình phòng bệnh tiêm vắc xin nghiêm ngặt - Chẩn đoán điều trị bệnh sớm để tỷ lệ khỏi bệnh đần lợn cao để không ảnh hưởng đến kết sản xuất 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu Tiếng Việt Bilken (1994), Quản lý lợn nái lợn hậu bị để sinh sản có hiệu Nguyễn Xn Bình (2000), Phòng trị bệnh heo nái - heo - heo thịt, Nxb Nông nghiệp, Nội, tr 29 – 35 Lê Xuân Cương (1986), Năng suất sinh sản lợn nái, Nxb Nông nghiệp, Nội Trần Thị Dân (2004), Sinh sản heo nái sinh lý heo con, Nxb Nơng nghiệp, TP Hồ Chí Minh Phạm Hữu Doanh, Lưu Kỷ (2003), Kỹ thuật nuôi lợn nái mắn đẻ sai Nxb Nơng nghiệp, Nội Đồn Thị Kim Dung, Lê Thị Tài (2002), Phòng trị bệnh lợn nái để sản xuất lợn thịt siêu nạc xuất khẩu, Nxb Nông nghiệp, Nội Trần Tiến Dũng, Dương Đình Long, Nguyễn Văn Thanh (2002), Giáo trình sinh sản gia súc, Nxb Nông nghiệp, Nội Nguyễn Hiên, Huỳnh Thị Mỹ Lệ, Lê Văn Lãnh, Đỗ Ngọc Thúy (2012), Giáo trình bệnh truyền nhiễm thú y, Nxb Nông nghiệp, Nội Từ Quang Hiển, Phan Đình Thắm, Ngơn Thị Hốn ( 2001 ), Giáo trình thức ăn dinh dưỡng học gia súc – gia cầm, Nxb Nông nghiệp, Nội 10 Phạm Sỹ Lăng, Phan Địch Lân, Trương Văn Dung (2002), Bệnh phổ biếnở lợn biện pháp phòng trị, Nxb Nơng nghiệp, Nội 11 Nguyễn Đức Lưu, Nguyễn Hữu Vũ (2004), Một số bệnh quan trọng lợn, Nxb Nông nghiệp, Nội 12 Lê Hồng Mận (2002), Chăn nuôi lợn nái sinh sản nông hộ, Nxb Nông nghiệp, Nội 13 Lê Văn Năm (2009), Hướng dẫn điều trị số bệnh gia súc, gia cầm, Nxb Nông nghiệp, Nội 14 Nguyễn Tài Năng, Phạm Đức Chương, Cao Văn, Nguyễn Thị Quyên (2016), Giáo trình Dược lý học thú y, Nxb Đại học Hùng Vương 55 15 Nguyễn Như Pho (2002), “Ảnh hưởng số yếu tố kỹ thuật chăn nuôi đến hội chứng M.M.A khả sinh sản heo nái”, Luận án Tiến sỹ nông nghiệp, trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh 16 Trần Văn Phùng, Từ Quang Hiển, Trần Thanh Vân, Thị Hảo (2004), Giáo trình chăn nuôi lợn, Nxb Nông nghiệp, Nội 17 Nguyễn Ngọc Phụng, Công tác vệ sinh thú y chăn nuôi lợn, Nxb Lao động hội, Nội 18 Lê Văn Tạo, Khương Bích Ngọc, Nguyễn Thị Vui, Đồn Băng Tâm (1993), “Nghiên cứu chế tạo vacxin E coli uống phòng bệnh phân trắng lợn con”, Tạp chí Nơng nghiệp Thực phẩm, số 9, tr 324 – 325 19 Nguyễn Văn Thanh (2004), Phòng trị số bệnh thường gặp gia súc, gia cầm, Nxb Lao động hội 20 Nguyễn Văn Thanh (2007), “ Khảo sát tỷ lệ mắc thử nghiệm điều trị bệnh viêm tử cung đàn lợn nái ngoại nuôi vùng Đồng Bắc Bộ”, Tạp chí KHKT Thú y, tập 14, số 21 Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Thị Thương, Giang Hoàng (2015), Bệnh thường gặp lợn nái sinh sản chăn ni theo mơ hình gia trại, Nxb Nông nghiệp, Nội 22 Nguyễn Văn Thanh, Trần Tiến Dũng, Sử Thanh Long, Nguyễn Thị Mai Thơ (2016), Giáo trình bệnh sinh sản gia súc, Nxb Nơng nghiệp, Nội 23 Hoàng Toàn Thắng, Cao Văn (2006), Giáo trình sinh lý học động vật ni, Nxb Nơng nghiệp, Nội 24 Ngô Nhật Thắng (2006), Hướng dẫn chăn ni phòng trị bệnh cho lợn, Nxb Lao động hội, Nội 25 Trịnh Đình Thâu, Nguyễn Văn Thanh (2010), “ Tình hình bệnh viêm tử cung đàn lợn nái ngoại biện pháp phòng trị”, Tạp chí KHKT Thú y 26 Trekaxova A.V., Đaninko L.M., Ponomareva M.I., Gladon N.P (1983), Bệnh lợn đực lợn nái sinh sản, (Nguyễn Đình Chí dịch), Nxb Nông nghiệp, Nội 56 II Tài liệu nước 27 Gardner J.A.A., Dunkin A.C., Lloyd L.C (1990), “Metritis - Mastitis Agalactia”, in Pig production in Autralia Butterworths, Sydney, pp Hughes, P.E (2000), “Feed sows by their backfat”, Feed international, Kotowski, K (1990), “The efficacy of wisol-T in pig production”, Medycyna weterynaryjna, 46 (10) 28 Smith B.B., Martineau G., BisaillonA (1995), “Mammary gland and lactaion problems”, In disease of swine, 7thedition, Iowa state university press, pp 40- 57 29 Taylor D.J (1995), Pig diseases 6th edition, Glasgow university 30 UrbanV.P., SchnurV.I., Grechukhin A.N (1983), “The metritis, mastitis agalactia syndome of sows as seen on a large pig farm”, Vestnik selskhozyaistvennoinauki, 6, pp 69 – MỘT SỐ HÌNH ẢNH KHI THỰC HIỆN CHO CHUYÊN ĐỀ Hình 1: Thiến lợn Hình 3: Bấm nanh Hình 2: Tiêm chế phẩm Fe-B12 Hình 4: Đỡ đẻ lợn Hình 5: Phòng cầu trùng Hình 6: Vaccin suyễn Hình 6: Kháng thể chống tiêu chảy Hình 7: Nái viêm vú Hình 9,10: Thức ăn hỗn hợp dành cho lợn nái chửa nái nuôi ... HỮU MINH Tên chuyên đề: “THỰC HIỆN QUY TRÌNH CHĂM SĨC NI DƯỠNG VÀ PHỊNG TRỊ BỆNH CHO LỢN NÁI SINH SẢN VÀ LỢN CON THEO MẸ TẠI TRẠI NGUYỄN ĐỨC BINH XÃ BA TRẠI, BA VÌ, HÀ NỘI” KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP... hình chăn ni trại lợn nái Nguyễn Đức Binh, xã Ba Trại, huyện Ba Vì, Hà Nội - Nắm quy trình chăm sóc lợn nái sinh sản - Nắm loại thức ăn dành cho lợn nái sinh sản, phần ăn cách cho lợn nái ăn qua... tập, em tiến hành thực chuyên đề: Thực quy trình chăm sóc ni dưỡng phòng trịnh bệnh cho lợn nái sinh sản lợn theo mẹ trại Nguyễn Đức Binh xã Ba Trại, Ba vì, Hà Nội 1.2 Mục tiêu yêu cầu chuyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trịnh bệnh cho lợn nái sinh sản và lợn con theo mẹ tại trại nguyễn đức binh xã ba trại, ba vì, hà nội , Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trịnh bệnh cho lợn nái sinh sản và lợn con theo mẹ tại trại nguyễn đức binh xã ba trại, ba vì, hà nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn