Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản nuôi tại trại lợn nguyễn xuân dũng, ba vì hà nội

68 30 0
  • Loading ...
1/68 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2019, 08:56

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LA THỊ LOAN Chun đề: THỰC HIỆN QUY TRÌNH CHĂM SĨC, NI DƯỠNG PHỊNG TRỊ BỆNH CHO ĐÀN LỢN NÁI SINH SẢN NUÔI TẠI TRẠI LỢN NGUYỄN XUÂN DŨNG, BA - NỘI KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo Chuyên ngành Khoa Khóa học : : : : Chính quy Chăn ni thú y Chăn ni thú y 2014 - 2018 THÁI NGUYÊN - NĂM 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LA THỊ LOAN Chun đề: THỰC HIỆN QUY TRÌNH CHĂM SĨC, NI DƯỠNG PHỊNG TRỊ BỆNH CHO ĐÀN LỢN NÁI SINH SẢN NUÔI TẠI TRẠI LỢN NGUYỄN XUÂN DŨNG, BA - NỘI KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo Chuyên ngành Lớp Khoa Khóa học Giảng viên hướng dẫn : : : : : : Chính quy Chăn nuôi thú y CNTY 46 - N01 Chăn nuôi thú y 2014 - 2018 PGS TS Đặng Xuân Bình THÁI NGUYÊN - NĂM 2018 i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành tốt báo cáo tốt nghiệp cố gắng nỗ lực thân, em nhận nhiều giúp đỡ quý báu cá nhân tập thể Nhân dịp cho em bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Ban Giám hiệu trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Ban chủ nhiệm khoa Chăn ni Thú y, tồn thể thầy khoa Chăn nuôi Thú y tạo điều kiện thuận lợi cho phép em thực khóa luận Đặc biệt em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo PGS TS Đặng Xuân Bình tận tình trực tiếp hướng dẫn em suốt trình thực tập Em xin chân thành cảm ơn chủ trang trại, cán công nhân viên trại chăn ni lợn Nguyễn Xn Dũng, Huyện Ba Vì, Thành phố Nội tạo điều kiện cho em thực tập rèn luyện sở Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình, người thân, bạn bè giúp đỡ động viên em suốt thời gian học tập thực đề tài Trong suốt thời gian thực tập vừa qua thân chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế, dựa vào kiến thức học nên trình viết khóa luận nhiều sai sót Em kính mong nhận giúp đỡ, ý kiến nhận xét thầy để giúp em hồn thiện kiến thức có nhiều kinh nghiệm bổ ích cho cơng việc sau Em xin chân thành cảm ơn! Thái nguyên, ngày tháng năm 2018 Sinh viên LA THỊ LOAN ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Ý nghĩa dịch chảy từ âm đạo qua thời gian xuất 17 Bảng 3.1 Khẩu phần ăn lợn mẹ chuồng đẻ 28 Bảng 3.2 Lịch sát trùng chuồng trại trại lợn 34 Bảng 3.3 Lịch tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn lợn trại 35 Bảng 4.1 Tình hình chăn ni lợn trại qua năm 2015 - 2017 41 Bảng 4.2 Số lượng lợn nái trực tiếp chăm sóc ni dưỡng trại thời gian thực tập 42 Bảng 4.3 Tình hình sinh sản lợn nái nuôi trại 43 Bảng 4.4 Một số tiêu số lượng lợn lợn nái 44 Bảng 4.5 Kết tiêm vắc xin phòng bệnh cho lợn nái sinh sản lợn 46 Bảng 4.6 Tình hình mắc bệnh đàn lợn nái sinh sản 47 Bảng 4.7 Kết điều trị bệnh đàn lợn nái sinh sản 48 Bảng 4.8 Tình hình mắc bệnh đàn lợn 49 Bảng 4.9 Kết thực công tác điều trị bệnh đàn lợn 50 Bảng 4.10 Kết thực thao tác lợn 52 iii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT Cs : Cộng G : Gam Kg : Kilogam KTKS: Khai thác khoáng sản Ml Mililit : Nxb : Nhà xuất STT : Số thứ tự TT : Thể trọng Σ : Tổng iv MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT iii MỤC LỤC iv Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích yêu cầu chuyên đề 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu chuyên đề Phần TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Điều kiện sở nơi thực tập 2.1.1 Điều kiện trang trại 2.1.2 Thuận lợi, khó khăn 2.2 Cơ sở khoa học liên quan đến chuyên đề thực 2.2.1 Những hiểu biết quy trình ni dưỡng chăm sóc lợn nái đẻ lợn nái ni 2.2.2 Đặc điểm sinh lý, sinh dục lợn nái 2.2.3 Những hiểu biết sinh lý tiết sữa lợn nái yếu tố ảnh hưởng 11 2.2.4 Những hiểu biết phòng trị bệnh cho vật ni 14 2.2.5 Những hiểu biết số bệnh thường gặp đàn lợn nái đẻ nuôi 16 2.3 Tổng quan nghiên cứu nước 23 2.3.1 Tổng quan nghiên cứu nước 23 2.3.2 Tổng quan nghiên cứu nước 25 Phần ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN 27 3.1 Đối tượng 27 3.2 Địa điểm thời gian thực 27 3.3 Nội dung thực 27 v 3.4 Các tiêu phương pháp thực 27 3.4.1 Các tiêu thực 27 3.4.2 Phương pháp thực 27 3.4.3 Cơng thức tính phương pháp xử lý số liệu 40 Phần KẾT QUẢ THẢO LUẬN 41 4.1 Tình hình chăn ni lợn trại lợn Nguyễn Xuân Dũng, Ba - Nội .41 4.2 Kết thực quy trình chăm sóc, ni dưỡng đàn lợn nái sinh sản 42 4.3 Kết thực quy trình đỡ đẻ cho lợn nái sinh sản 43 4.4 Kết ni dưỡng, chăm sóc đàn lợn theo mẹ 44 4.5 Kết thực biện pháp phòng bệnh cho lợn nái sinh sản, lợn 45 4.6 Kết chẩn đoán điều trị bệnh cho lợn nái sinh sản 46 4.7 Kết chẩn đoán điều trị bệnh cho lợn 49 4.8 Kết thực thao tác lợn 51 Phần KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 53 5.1 Kết luận 53 5.2 Đề nghị 53 TÀI LIỆU THAM KHẢO 55 PHỤ LỤC 61 Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Trong năm gần đây, kinh tế nước ta có bước phát triển mạnh mẽ Song song với phát triển nhiều ngành nghề khác chăn ni giữ vị trí quan trọng, đóng góp phần không nhỏ vào phát triển chung đất nước để đáp ứng nhu cầu ngày phát triển người dân nguồn thực phẩm, ngành chăn ni lợn chiếm vị trí quan trọng, cung cấp khối lượng thịt, mỡ cho người Thịt lợn thực phẩm thiếu sống hàng ngày người Sản phẩm phụ ngành chăn nuôi lợn nguồn cung cấp phân bón với số lượng lớn cho ngành trồng trọt, da nguồn nguyên liệu cho ngành chế biến Đặc biệt lợn nái sinh sản cung cấp nguồn giống thực phẩm cho ngành chăn nuôi thị trường ngồi nước Bên cạnh đó, chăn ni lợn mang lại hiệu kinh tế cao cho người chăn ni Trong ngành chăn ni lợn, lợn nái có vai trò quan trọng Muốn ngành chăn ni ngày phát triển, đạt hiệu kinh tế cao việc ta phải ý đến quy trình ni dưỡng, chăm sóc lợn nái sinh sản Chăm sóc, ni dưỡng phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản có vai trò quan trọng việc nâng cao suất chăn nuôi Trong năm gần đây, cơng tác chăm sóc, ni dưỡng trọng, việc phòng chống dịch bệnh quan tâm hơn, chăn ni gặp nhiều khó khăn kỹ thuật Để nắm bắt quy trình kỹ thuật ni dưỡng, chăm sóc, phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản, đồng ý khoa, giáo viên hướng dẫn sở thực tập, em tiến hành thực chuyên đề: “Thực quy trình chăm sóc ni dưỡng phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản nuôi trại lợn Nguyễn Xuân Dũng, Ba - Nội” 1.2 Mục đích yêu cầu chuyên đề 1.2.1 Mục đích - Nắm tình hình chăn ni trại lợn Nguyễn Xuân Dũng, Ba - Nội - Nắm quy trình chăm sóc lợn nái sinh sản - Nắm loại thức ăn, phần ăn chế độ ăn cho lợn nái sinh sản qua giai đoạn mang thai - Nắm bệnh hay xảy lợn nái sinh sản phương pháp phòng trị bệnh hiệu 1.2.2 Yêu cầu chuyên đề - Đánh giá tình hình chăn ni trại lợn Nguyễn Xn Dũng, Ba Nội - Áp dụng đầy đủ quy trình chăm sóc, ni dưỡng cho đàn lợn nái ni trại - Xác định tình hình nhiễm bệnh đàn lợn nái sinh sản áp dụng quy trình chăm sóc, ni dưỡng phòng trị bệnh Phần TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Điều kiện sở nơi thực tập 2.1.1 Điều kiện trang trại 2.1.1.1 Vị trí địa lý Trại lợn Nguyễn xuân Dũng trại Công ty CP thuộc thôn Hương Canh, xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì, thành phố Nội Đây xã miền núi nằm sườn tây núi Ba vì, cách trung tâm huyện Ba 35 km, cách trung tâm thành phố Nội 82 km Xã có địa bàn giáp gianh với tỉnh, phía Đơng Nam giáp tỉnh Hồ Bình, phía Tây cách sơng Đà tỉnh Phú Thọ 2.1.1.2 Đặc điểm khí hậu Ba huyện bán sơn địa, nằm phía Tây Bắc thủ Nội, thời tiết điển hình cho khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm miền Bắc Việt Nam Do trại lợn ông Nguyễn Xuân Dũng chịu ảnh hưởng chung khí hậu vùng Với mùa hè nóng với lượng mưa tương đối cao, mùa đông lạnh khơ Nằm vùng nhiệt đới, Ba quanh năm tiếp nhận lượng xạ mặt trời dồi nhiệt độ cao, nhiệt độ khơng khí trung bình hàng năm khoảng 23,6oC Độ ẩm tương đối trung bình năm 79% Lượng mưa trung bình năm 1800 mm năm có khoảng 114 ngày mưa, đặc điểm khí hậu rõ nét thay đổi khác biệt hai mùa nóng, lạnh Khoảng từ tháng tới tháng mùa nóng mưa, nhiệt độ trung bình mùa 29,2ºC Từ tháng 11 đến tháng nǎm sau mùa đông thời tiết khơ Nhiệt độ trung bình mùa đơng 15,2ºC Giữa hai mùa lại có hai thời kỳ chuyển tiếp (tháng tháng 10) làm cho thời tiết diễn biến phức tạp (Nguồn: Trung tâm khí tượng thủy văn huyện Ba Vì, thành phố Nội) 2.1.1.3 Cơ cấu tổ chức trang trại Cơ cấu tổ chức trang trại bao gồm: - 01: Chủ trại, quản lý trại, kế toán, bảo vệ - 02: Kỹ thuật viên - 12: Công nhân 47 bệnh thường gặp, nguyên nhân gây bệnh cách khắc phục, điều trị bệnh Sau kết cơng tác chẩn đốn điều trị bệnh đàn lợn nái trại Kết thực nội dung trình bày bảng 4.6 bảng 4.7 Bảng 4.6 Tình hình mắc bệnh đàn lợn nái sinh sản Chỉ tiêu Số nái theo dõi Số nái mắc Tỷ lệ mắc (con) bệnh (con) bệnh (%) Viêm tử cung 348 14 4,02 Viêm vú 348 1,44 Mất sữa 348 0,86 Sót 348 0,29 Viêm khớp 348 0,57 Tử cung lộn bít tất 348 0,57 Tên bệnh Qua bảng số liệu 4.6: cho thấy, bệnh gặp phải đàn lợn nái tỷ lệ lợn mắc bệnh viêm tử cung cao chiếm 4,02% Sở dĩ tỷ lệ lợn nái mắc bệnh viêm tử cung cao chăm sóc ni dưỡng vệ sinh q trình lợn đẻ, phối lợn chưa tốt làm tổn thương đường sinh dục tạo điều kiện cho loại vi khuẩn xâm nhập gây bệnh Hai trình can thiệp lợn đẻ khó khơng đảm bảo vơ trùng tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn dễ dàng xâm nhập gây viêm Số lượng lợn viêm vú chiếm tỷ lệ 1,44%, nguyên nhân gây nên bệnh kế phát từ ca lợn nái mắc bệnh viêm tử cung thể nặng, vi khuẩn theo máu đến vú gây viêm vú Ngoài q trình mài nanh lợnsinh chưa tốt, nên lợn bú gây tổn thương đầu núm vú Tiếp theo tỷ lệ mắc bệnh sữa 0,86% Tỷ lệ lợn mắc bệnh sữa cao lợn bị tiêu chảy q yếu khơng kích thích tuyến vú lợn mẹ hoạt động, lâu dần dẫn đến sữa, cơng tác ghép đàn chưa tốt Ngồi lợn mắc bệnh khác sót nhau, viêm khớp tử cung lộn bít tất, nhiên với tỷ lệ không cao cụ thể: tỷ lệ lợn mắc bệnh viêm khớp tử cung lộn bít tất 0,57%, bệnh sót 0,29% 48 Trong trình thực tập trại em học kỹ thuật để khắc phục bệnh là: ý quan sát nhằm phát bệnh sớm báo cáo kịp thời để có hướng điều trị tốt nhất, cần tổ chức tập huấn lại kỹ thuật tra cám theo bảng cám, kỹ thuật đỡ đẻ cho công nhân, nhẹ nhàng việc đuổi lợn, làm nanh tai thời gian quy định giữ môi trường chăn nuôi Qua thân em học hỏi kinh nghiệm quan sát, phát bệnh thường gặp đàn lợn nái trại, cách điều trị hộ lý chăm sóc cho lợn mẹ bệnh Bảng 4.7 Kết điều trị bệnh đàn lợn nái sinh sản Tên bệnh Số lợn mắc bệnh (con) Số lợn điều trị (con) Không Khỏi khỏi 13 Tỷ lệ (%) Không Khỏi khỏi 92,86 7,14 Viêm tử cung 14 Viêm vú 80 20 Mất sữa 3 100 Sót 1 100 Viêm khớp 1 50 50 Tử cung lộn bít tất 1 50 50 Kết bảng 4.7 cho ta biết kết điều trị số bệnh đàn lợn nái sinh sản trại tỷ lệ khỏi bệnh cao, cao bệnh sót bệnh sữa với tỷ lệ khỏi 100% Nguyên nhân bệnh sót bệnh sữa có tỷ lệ khỏi bệnh cao bệnh dễ phát điều trị kịp thời Tỷ lệ khỏi bệnh viêm tử cung cao thứ đạt 92,86% nái bệnh điều trị tích cực cơng tác vệ sinh trọng Bệnh viêm vú có tỷ lệ khỏi cao đạt 80% bệnh viêm khớp bệnh tử cung lộn bít tất có tỷ lệ khỏi thấp đạt 50% lợn mắc bệnh khả phục hồi khơng cao, khả lại khó khăn 49 Trong q trình điều trị bệnh ngồi việc dùng loại thuốc để điều trị chúng em kết hợp với việc tăng cường chăm sóc, ni dưỡng để lợn có điều kiện tốt phục hồi sức khỏe cung cấp đầy đủ thức ăn nước uống đảm bảo số lượng chất lượng Đối với lợn nái mắc bệnh mà khả phục hồi trại tiến hành loại thải Qua q trình chẩn đốn điều trị bệnh cho đàn lợn nuôi trại chúng em rút học kinh nghiệm để hạn chế lợn nái sau đẻ bị viêm khớp thời gian có chửa phải tăng cường vitamin D phần ăn lợn nái tăng cường ánh sáng chuồng nuôi Để hạn chế bệnh đường sinh dục lợn nái trình thụ tinh nhân tạo phải kiểm tra nghiêm ngặt dụng cụ, vô trùng cẩn thận, tay người thực thụ tinh phải rửa sạch, sát trùng cẩn thận, không sử dụng lợn đực bị bệnh đường sinh dục để lấy tinh 4.7 Kết chẩn đoán điều trị bệnh cho lợn Ngồi cơng tác chẩn đốn điều trị bệnh cho đàn lợn nái trại em tham gia vào cơng tác chẩn đốn điều trị số bệnh gặp phải đàn lợn Kết chẩn đoán điều trị bệnh cho đàn lợn trình bày bảng 4.8 bảng 4.9 Bảng 4.8 Tình hình mắc bệnh đàn lợn Chỉ tiêu Số lợn theo dõi Số lợn mắc Tỷ lệ lợn Tên bệnh (con) bệnh (con) mắc bệnh (%) Hội chứng tiêu chảy 3784 1981 52,35 Hội chứng hô hấp 3784 723 19,10 50 Kết bảng 4.8 cho thấy tình hình mắc bệnh đàn lợn ni trại, 3784 lợn theo dõi có 1981 lợn mắc hội chứng tiêu chảy chiếm 52,35%, có 723 lợn mắc hội chứng hơ hấp chiếm 19,10% Nguyên nhân lợn đẻ sức đề kháng yếu dễ bị ảnh hưởng yếu tố bên vi sinh vật xâm hại hay nhiệt độ chuồng ni khơng thích hợp (lạnh hay nóng quá) Cách khắc phục tốt để hạn chế lợn mắc bệnh tiêu chảy cho lợn bú sữa đầu sau đẻ giữ ấm thể cho lợn Bên cạnh đó, việc thời tiết lạnh mà lợn không giữ ấm khiến lợn mắc số bệnh đường hơ hấp ngồi q trình vệ sinh chuồng ni chưa tốt, khơng khí chuồng ni nhiều bụi bẩn, thức ăn khô bị mốc sinh nhiều bụi dẫn tới bệnh đường hô hấp làm cho số lợn mắc hội chứng hơ hấp cao vậy, việc giữ ấm cho lợn ngày thời tiết lạnh giá điều cần thiết, bên cạnh phải cung cấp thức ăn đảm bảo số lượng chất lượng nước uống đầy đủ Bảng 4.9 Kết thực công tác điều trị bệnh đàn lợn Tên bệnh Hội chứng tiêu chảy Hội chứng hô hấp Số lợn điều trị (con) Tỷ lệ (%) Số lợn mắc bệnh Không Không Khỏi Khỏi (con) khỏi khỏi 1981 1869 112 94,35 5,65 723 687 36 95,02 4,98 Kết bảng 4.9 cho thấy 1981 lợn mắc bệnh tiêu chảy sau điều trị có 1869 lợn khỏi bệnh chiếm tỷ lệ 94,35%, số lợn mắc bệnh hô hấp 723 sau điều trị khỏi 687 chiếm 95,02% Tỷ lệ khỏi bệnh cao trại có cơng tác điều trị kịp thời bệnh, kết hợp với khâu nuôi dưỡng chăm sóc tốt để nâng cao sức đề kháng cho lợn con, đồng thời tăng cường công tác vệ sinh thú y 51 Em tham gia điều trị bệnh rút nhiều kinh nghiệm cho mình: * Về kỹ phát bệnh: + Hội chứng hô hấp: Mắt lợn sưng, có chất tiết dính đầy mí mắt, lơng xù, còi cọc, mổ khám thấy phổi khơng đồng màu, dị dạng, độ đàn hồi + Hội chứng tiêu chảy: Chủ yếu quan sát thấy hậu mơn dính phân, lợn gầy, sàn lợn bẩn * Kỹ phòng bệnh + Chú ý điều chỉnh nhiệt độ chuồng nuôi: Chuồng lợn chửa kỳ cuối: 25 - 27ºC, chuồng đẻ: 27 - 28,5ºC, chuồng cai sữa: 31 - 32ºC + Giữ cho chuồng sàn khô ráo, sẽ: ngày sau sinh sàn lợn lau nước sát trùng pha tỷ lệ 1:6000 chờ khô cho lợn bú sữa, sau ngày sàn ướt rắc vơi bột quét Phải rắc quét vôi đường chuồng vào buổi sáng + Cho lợn uống thuốc tiêm phòng vắc xin dầy đủ + Phải thường xuyên kiểm tra đàn lợn vào sáng để kịp thời phát mắc bệnh Ngồi em học cách điều trị bệnh hộ lý sau điều trị bệnh (lợn gầy yếu phải chuyển sang ăn cám cháo trộn amoxicol trộn chuối) 4.8 Kết thực thao tác lợn Trong tháng thực tập trang trại bên cạnh cơng tác ni dưỡng, chăm sóc, tiêm vắc xin phòng bệnh, chẩn đốn điều trị số bệnh gặp phải đàn lợn nái lợn ni trại em tham gia thực thao tác đỡ đẻ, mài nanh, bấm đuôi, tiêm chế phẩm Fe - Dextran, thiến, bấm tai… cho đàn lợn nuôi trại Kết thực thao tác đàn lợn trình bày bảng 4.10 52 Bảng 4.10 Kết thực thao tác lợn STT Tên cơng việc Số Tỷ lệ hồn Số thực (con) thành (%) (con) 3784 890 23,52 Mài nanh, bấm tai, tiêm chế phẩm Nova - Fe - B12 Cầu trùng 3784 2720 71,88 Uống điện giải amoxicol 3784 3124 82,55 Cắt đuôi 3784 2145 56,68 Thiến lợn con, mổ hernia 1653 1632 98,73 Đỡ đẻ 3784 2418 63,90 Qua bảng 4.10 thấy tháng thực tập em thực thao tác đàn lợn không đồng Lợn sau sinh ngày phải mài nanh, bấm tai, tiêm chế phẩm Nova - Fe - B12 chống thiếu máu, nâng cao sức đề kháng cho lợn tránh làm tổn thương vú lợn mẹ em tiến hành mài nanh, bấm tai, tiêm chế phẩm Nova - Fe - B12 cho 890 tổng số 3784 con, chiếm tỷ lệ 23,52% Công việc uống điện giải amoxicol thực nhiều với số lượng 3124 tổng số 3784 chiếm tỷ lệ 82,55% Cho 2720 uống toltrazuril 5% tổng 3784 chiếm 71,88% Phải cho lợn uống điện giải + amoxicol liên tục ngày sau sinh ngày thứ cho uống toltrazuril phòng bệnh cầu trùng lợn Khi lợn ngày tuổi tiến hành thiến, mổ hernia cho lợn con, em thiến mổ hernia cho 1632 tổng số 1653 chiếm tỷ lệ 98,73% Do số lợn bị tiêu chảy nặng còi cọc số bị hernia khó mổ nên em khơng thể hồn thành 100% Công việc đỡ đẻ công việc em thực nhiều thứ với số 2418 tổng số 3784 chiếm tỷ lệ 63,90% Lợn sau sinh cắt đuôi em cắt đuôi cho 2145 tổng số 3784 chiếm tỷ lệ 56,68% 53 Phần KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Qua tháng thực tập tốt nghiệp trại lợn nái sinh sản Nguyễn Xn Dũng, Ba Vì, Nơi em rút số kết luận sau: - Cơ cấu đàn lợn trại qua năm 2015 – 2017 có xu hướng tăng lên cho thấy trại có xu hướng phát triển theo hướng ổn định - Tỷ lệ lợnsinh 10,88 con/nái/lứa lợn cai sữa 10,41 con/nái/lứa, tỷ lệ sống đến cai sữa 95,69% tỷ lệ trại tăng lên cao so với thời gian đầu - Công tác phòng, chẩn đốn điều trị bệnh cho đàn lợn nái đẻ đàn lợn cho thấy em điều trị cho 27 lợn nái với số khỏi 23 Lợn 1981 mắc bệnh tiêu chảy với số khỏi 1869 con, không khỏi 112 Số lợn mắc hội chứng hô hấp 723 với số khỏi 687 không khỏi 36 - Công việc mài nanh, bấm số tai, tiêm sắt em đẫ thực 890 tổng số 3784 Cho lợn uống điện giải amoxicol với số lượng 3124 tổng số 3784 Cho 2720 uống toltrazuril 5% tổng 3784 Em tiến hành thiến, mổ hernia cho lợn con, em thiến mổ hernia cho 1632 tổng số 1653 Công việc đỡ đẻ em thực 2418 tổng số 3784 em cắt đuôi cho 2145 tổng số 3784 chiếm tỷ lệ 56,68% 5.2 Đề nghị Xuất phát từ thực tế trại qua phân tích đánh giá hiểu biết mình, em có số ý kiến nhằm nâng cao hoạt động trại sau: - Thực tốt công tác vệ sinh trước, sau đẻ, có thao tác đỡ đẻ khoa học để giảm bớt tỷ lệ mắc bệnh đường sinh sản lợn nái 54 - Tăng cường cơng tác chăm sóc, ni dưỡng quản lý, thực tốt công tác vệ sinh thú y - Cần nâng cao tay nghề cho đội ngũ kỹ thuật trại công nhân trại nhằm nâng cao chất lượng phục vụ sản xuất - Cần cố gắng để tỉ lệ lợnsinh tỉ lệ lợn cai sữa cao đạt theo yêu cầu công ty 55 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Việt Nguyễn Tấn Anh, Nguyễn Duy Hoan (1998), Sinhsinh sản gia súc, Nxb Nông nghiệp, Nội Bilkei (1994), Quản lý lợn nái lợn hậu bị để sinh sản có hiệu Nguyễn Xn Bình (2000), Phòng trị bệnh heo nái - heo - heo thịt, Nxb Nông nghiệp, Nội, tr 29 - 35 Trần Thị Dân (2004), Sinh sản heo nái sinh lý heo con, Nxb Nông nghiệp, thành phố Hồ Chí Minh Phạm Hữu Doanh, Lưu Kỷ (2003), Kỹ thuật nuôi lợn nái mắn đẻ sai con, Nxb Nơng nghiệp, Nội Đồn Thị Kim Dung, Lê Thị Tài (2002), Phòng trị bệnh lợn nái để sản xuất lợn thịt siêu nạc xuất khẩu, Nxb Nông nghiệp, Nội Nguyễn Chí Dũng (2013), Nghiên cứu vai trò gây bệnh vi khuẩn E Coli hội chứng tiêu chảy lợn nuôi tỉnh Vĩnh Phúc biện pháp phòng trị, Luận án thạc sỹ khoa học Nông nghiệp Trần Tiến Dũng, Dương Đình Long, Nguyễn Văn Thanh (2002), Giáo trình sinh sản gia súc, Nxb Nông nghiệp, Nội Nguyễn Mạnh Hà, Đào Đức Thà, Nguyễn Đức Hùng (2012), Giáo trình công nghệ sinh sản vật nuôi, Nxb Nông nghiệp, Nội 10 Nguyễn Hiên, Huỳnh Thị Mỹ Lệ (2012), Giáo trình bệnh truyền nhiễm thú y, Nxb Nơng nghiệp, Nội 11 Từ Quang Hiển, Trần Văn Phùng, Phan Đình Thắm, Trần Thanh Vân, Từ Trung Kiên (2013), Dinh dưỡng thức ăn chăn nuôi, Nxb Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 12 Phạm Sỹ Lăng, Phan Địch Lân, Trương Văn Dung (2002), Bệnh phổ biến lợn biện pháp phòng trị, Nxb Nơng nghiệp, Nội 56 13 Trương Lăng (1996), Ni lợn gia đình, Nxb Nông nghiệp, Nội 14 Nguyễn Đức Lưu, Nguyễn Hữu Vũ (2004), Một số bệnh quan trọng lợn, Nxb Nông nghiệp, Nội 15 Madec Neva (1995), “Viêm tử cung chức sinh sản lợn nái”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, tập 16 Lê Hồng Mận (2002), Chăn nuôi lợn nái sinh sản nông hộ, Nxb Nông nghiệp, Nội 17 Lê Minh, Nguyễn Văn Quang, Phan Thị Hồng Phúc, Đỗ Quốc Tuấn, La Văn Cơng (2017), Giáo trình thú y, Nxb Nông nghiệp, Nội 18 Lê Văn Năm (2009), Hướng dẫn điều trị số bệnh gia súc, gia cầm, Nxb Nông nghiệp 19 Nguyễn Tài Năng, Phạm Đức Chương, Cao Văn, Nguyễn Thị Quyên (2016), Giáo trình Dược lý học thú y, Nxb Đại học Hùng Vương 20 Nguyễn Thị Ngân, Phan Thị Hồng Phúc, Nguyễn Quang Tính (2016), Giáo trình chẩn đốn bệnh gia súc, gia cầm, Nxb Nông nghiệp, Nội 21 Nguyễn Như Pho (2002), Ảnh hưởng số yếu tố kỹ thuật chăn nuôi đến hội chứng M.M.A khả sinh sản heo nái, Khoa học kỹ thuật thú y, tập IX (số 1), Trang 60 – 65 22 Trần Văn Phùng, Từ Quang Hiển, Trần Thanh Vân, Thị Hảo (2004), Giáo trình chăn ni lợn, Nxb Nơng nghiệp, Nội 23 Popkov (1999), “Điều trị bệnh viêm tử cung”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, số 24 Nguyễn Khánh Quắc, Từ Quang Hiển, Nguyễn Quang Tun, Trần Văn Phùng (1995), Giáo trình chăn ni lợn, Đại học Nơng Lâm Thái Ngun 25 Hồng Tồn Thắng, Cao Văn (2006), Giáo trình sinh lý học động vật nuôi, Nxb Nông nghiệp, Nội 57 26 Nguyễn Văn Thanh (2003), “Khảo sát tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung đàn lợn nái ngoại nuôi Đồng sơng Hồng thử nghiệm điều trị”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, tập 10 27 Nguyễn Văn Thanh (2007), “ Khảo sát tỷ lệ mắc thử nghiệm điều trị bệnh viêm tử cung đàn lợn nái ngoại nuôi vùng Đồng Bắc Bộ”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, tập 14, số 28 Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Thị Thương, Giang Hoàng (2015), Bệnh thường gặp lợn nái sinh sản chăn ni theo mơ hình gia trại, Nxb Nơng nghiệp, Nội 29 Nguyễn Văn Thanh, Trần Tiến Dũng, Sử Thanh Long, Nguyễn Thị Mai Thơ (2016), Giáo trình bệnh sinh sản gia súc, Nxb Nông nghiệp, Nội 30 Trịnh Đình Thâu, Nguyễn Văn Thanh (2010), “ Tình hình bệnh viêm tử cung đàn lợn nái ngoại biện pháp phòng trị”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, tập 17 31 Nguyễn Thiện, Phạm Sỹ Lăng, Phan Địch Lân, Hoàng Văn Tiến, Võ Trọng Hốt (2004), Chăn ni lợn gia đình trang trại, Nxb Nông nghiệp, Nội II Tài liệu nước 32 Gardner J.A.A., Dunkin A.C., Lloyd L.C (1990), “Metritis - Mastitis Agalactia”, in Pig production in Autralia Butterworths, Sydney, pp 33 Jose Bento S., Ferraz and Rodger, K., Johnson (2012), “Animal Model Estimation of Genetic Pamaeter and Response to Selection For Litter Size and Weight, Growth, and Backfat in Closed Seedstock Populations of Large White and Landrace Swine”, Department of Animal Science, December 4, 2012, University of Nebraska, Linciln 68583 - 0908 58 34 Smith B.B., Martineau G., Bisaillon A., (1995), “Mammary gland and lactation problems”, In disease of swine, 7thedition, Iowa state university press, pp 40 - 57 35 Taylor D.J (1995), Pig diseases, 6th edition, Glasgow university 36 Urban V.P., Schnur V.I., Grechukhin A.N (1983), “The metritis, mastitis agalactia syndome of sows as seen on a large pig farm”, Vestnik selskhozyaistvennoinauki, 6, pp 69 - PHỤ LỤC Một số ảnh minh họa trình thực tập Ảnh 1: Nova-amcoli điều trị Ảnh 2: Lincoject điều trị hội chứng hội chứng tiêu chảy hô hấp Ảnh 3: Nước sát trùng Ảnh 4: Pendistrep Ảnh 5: Mài nanh Ảnh 7: Tra cám Ảnh 6: Xịt gầm Ảnh 8: Đỡ đẻ Ảnh 9: Tiêm lợn tiêu chảy Ảnh 10: Mổ hernia Ảnh 11: Lợn bị viêm tử cung Ảnh 12: Bệnh tử cung lộn bít tất ... viên hướng dẫn sở thực tập, em tiến hành thực chuyên đề: Thực quy trình chăm sóc ni dưỡng phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản nuôi trại lợn Nguyễn Xuân Dũng, Ba Vì - Hà Nội 2 1.2 Mục đích... thực quy trình chăm sóc, ni dưỡng đàn lợn nái sinh sản 42 4.3 Kết thực quy trình đỡ đẻ cho lợn nái sinh sản 43 4.4 Kết ni dưỡng, chăm sóc đàn lợn theo mẹ 44 4.5 Kết thực biện pháp phòng bệnh. .. HỌC NÔNG LÂM LA THỊ LOAN Chun đề: THỰC HIỆN QUY TRÌNH CHĂM SĨC, NI DƯỠNG VÀ PHỊNG TRỊ BỆNH CHO ĐÀN LỢN NÁI SINH SẢN NUÔI TẠI TRẠI LỢN NGUYỄN XUÂN DŨNG, BA VÌ - HÀ NỘI KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản nuôi tại trại lợn nguyễn xuân dũng, ba vì hà nội , Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản nuôi tại trại lợn nguyễn xuân dũng, ba vì hà nội

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn