Thực hiện qui trình chăm sóc nuôi dưỡng lợn nái sinh sản tại trại nguyễn xuân dũng ba vì hà nội

60 32 0
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2019, 08:56

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - NGUYỄN THỊ THANH Đề tài: “THỰC HIỆN QUY TRÌNH CHĂM SĨC NI DƯỠNG LỢN NÁI SINH SẢN TẠI TRẠI NGUYỄN XUÂN DŨNG - BA - NỘI” KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chun ngành: Khoa: Khóa học: Chính qui Chăn nuôi thú y Chăn nuôi thú y 2014 - 2018 Thái Nguyên, năm 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - NGUYỄN THỊ THANH Đề tài: “THỰC HIỆN QUY TRÌNH CHĂM SĨC NI DƯỠNG LỢN NÁI SINH SẢN TẠI TRẠI NGUYỄN XN DŨNG - BA - NỘI” KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chuyên ngành: Chính qui Chăn ni thú y Lớp: Khoa: K46 – CNTY – N01 Chăn ni thú y Khóa học: 2014 - 2018 Giảng viên hướng dẫn: TS Dương Ngọc Dương Thái Nguyên, năm 2018 i LỜI CẢM ƠN Trong thời gian thực tập, rèn nghề mái trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên thực tập tốt nghiệp, em nhận giúp đỡ tận tình thầy cô khoa Chăn nuôi Thú y thầy cô giáo trường trang bị cho em kiến thức bản, cho em niềm tin vững bước sống công tác sau Nhân dịp em xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc tới: Ban giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên, Ban chủ nhiệm Khoa tồn thể thầy giáo, giáo khoa Chăn ni Thú y tận tình dạy bảo, dạy giúp đỡ em toàn khóa học Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo hướng dẫn TS Dương Ngọc Dương tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em hồn thành tốt khóa luận Em xin chân thành cảm ơn cán bộ, công nhân trại nái Nguyễn Xuân Dũng - Ba - Nội tạo điều kiện cho em trình thực đề tài Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình, người thân, bạn bè ln ủng hộ, động viên, giúp đỡ em suốt thời gian học tập thực đề tài Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2018 Sinh viên Nguyễn Thị Thanh ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.2 Những biểu lợn đẻ 16 Bảng 4.1 Tình hình chăn ni lợn trại lợn Nguyễn Xuân Dũng thời điểm thực tập 24 Bảng 4.2 Định mức ăn cho đàn lợn trại 27 Bảng 4.3 Số lượng lợn nái trực tiếp chăm sóc ni dưỡng trại 29 Bảng 4.4 Tỷ lệ lợn nái đẻ phải can thiệp sở 30 Bảng 4.5 Một số tiêu số lượng lợn lợn nái (n=348) 32 Bảng 4.6 Lịch sát trùng trại lợn nái .34 Bảng 4.7 Kết khử trùng sở 35 Bảng 4.8 Lịch phòng bệnh trại lợn nái 37 Bảng 4.9 Kết tiêm phòng vacxin sở .38 Bảng 4.10 Tình hình mắc bệnh lợn nái sinh sản 39 Bảng 4.11 Kết điều trị bệnh đàn lợn nái 41 Bảng 4.12 Kết điều trị bệnh đàn lợn 43 iii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT CP: Cổ phần Cs: Cộng Kg: Kilogam L: Landrace LMLM: Lở mồm long móng Nxb: Nhà xuất STT: Số thứ tự Y: Yorkshire iv MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC BẢNG .ii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT iii MỤC LỤC iv Phần 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích yêu cầu đề tài 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu đề tài Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Điều kiện sở nơi thực tập 2.1.1 Điều kiện trang trại 2.1.2 Cơ cấu tổ chức trại 2.1.3 Cơ sở vật chất trại 2.1.4 Thuận lợi, khó khăn 2.2 Tổng quan tài liệu 2.2.1 Một số đặc điểm sinh lý, sinh dục lợn nái 2.2.2 Quy trình chăm sóc ni dưỡng lợn nái sinh sản giai đoạn chửa, đẻ, nuôi 13 2.2.3 Tình hình nghiên cứu ngồi nước 18 2.2.3.1 Tình hình nghiên cứu nước 18 2.2.3.2 Tình hình nghiên cứu nước ngồi 20 Phần 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH22 3.1 Đối tượng 22 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 22 v 3.3 Nội dung tiến hành 22 3.4 Các tiêu phương pháp theo dõi 22 3.4.1 Các tiêu theo dõi 22 3.4.2 Phương pháp theo dõi 22 3.4.3 Cơng thức tính 23 3.4.4 Phương pháp xử lý số liệu 23 Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 24 4.1 Tình hình chăn ni trại 24 4.2 Thực quy trình chăm sóc ni dưỡng đàn lợn nái sinh sản 26 4.2.1 Thực quy trình chăm sóc lợn nái 26 4.2.2 Kết thực chăm sóc lợn nái sở 28 4.3 Tình hình sinh sản lợn nái ni sở 29 4.4 Một số tiêu số lượng lợn lợn nái 31 4.5 Kết thực biện pháp vệ sinh phòng bệnh cho lợn nái sinh sản sở 33 4.5.1 Thực biện pháp vệ sinh phòng bệnh 33 4.6 Công tác chẩn đoán điều trị bệnh cho lợn nái sinh sản 39 4.6.1 Tình hình mắc bệnh lợn nái sinh sản 39 4.6.2 Kết điều trị bệnh cho đàn lợn nuôi trại 40 Phần 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 45 5.1 Kết luận 45 5.2 Đề nghị 45 TÀI LIỆU THAM KHẢO 47 PHỤ LỤC Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Nước ta nước nơng nghiệp, chăn ni ngành kinh tế quan trọng đứng sau ngành trồng trọt, chăn nuôi lợn ngành cung cấp thịt chủ yếu không nước ta mà nhiều nước giới, chiếm vị trí quan trọng ngành chăn ni gia súc, xếp lên hàng đầu cung cấp nguồn thực phẩm lớn giàu dinh dưỡng cho người tiêu dùng nước, xuất khẩu, bên cạnh cung cấp lượng lớn phân bón cho trồng sản phẩm phụ da, mỡ để phục vụ cho công nghiệp chế biến Không thế, ngành chăn nuôi lợn mang lại nguồn thu nhập cho người chăn ni, góp phần vào giải cơng ăn việc làm, xóa đói giảm nghèo, tăng thu nhập ổn định đời sống nhân dân (Trần Văn Phùng cs (2004) [13] Tuy nhiên, ngành chăn nuôi lợn nước ta dần phát triển, chuyển từ chăn nuôi quy mô nông hộ nhỏ lẻ sang chăn nuôi tập trung trang trại kĩ thuật chăn nuôi tiến người chăn nuôi trọng áp dụng nhằm mục đích nâng cao suất chăn ni Xuất phát từ tình hình thực tế trên, đồng ý Ban chủ nhiệm khoa CNTY - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, với giúp đỡ giáo viên hướng dẫn sở nơi thực tập thực chuyên đề: “Thực qui trình chăm sóc ni dưỡng lợn nái sinh sản trại Nguyễn Xuân Dũng - Ba - Nội” 1.2 Mục đích yêu cầu đề tài 1.2.1 Mục đích - Nắm tình hình chăn ni trại Nguyễn Xn Dũng - Ba - Nội - Nắm quy trình chăm sóc lợn nái sinh sản - Nắm loại thức ăn dành cho lợn nái sinh sản, định mức ăn cách cho lợn nái ăn qua giai đoạn mang thai 1.2.2 Yêu cầu đề tài - Đánh giá tình hình chăn ni trại Nguyễn Xuân Dũng - Ba - Nội - Áp dụng quy trình chăm sóc, ni dưỡng cho đàn lợn nái nuôi sở Phần TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Điều kiện sở nơi thực tập 2.1.1 Điều kiện trang trại *Vị trí địa lý Trại lợn Nguyễn Xuân Dũng xây dựng năm 2014, trại gia công Công ty CP Việt Nam với quy mô 2000 nái bố mẹ Trại xây dựng xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì, thành phố Nội, đồi với diện tích gần Khánh Thượng xã miền núi nằm sườn Tây núi Ba Vì, với diện tích tự nhiên 2882,43 ha, cách trung tâm huyện Ba 35 km, cách trung tâm thành phố Nội 82 km Xã có địa bàn giáp ranh với tỉnh (phía Đơng Nam giáp tỉnh Hồ Bình, phía Tây cách sông Đà tỉnh Phú Thọ) Điều kiện địa lý xã thuận lợi cho việc giao thông, vận chuyển thức ăn việc buôn bán, vận chuyển hàng hóa trại * Điều kiện khí hậu Huyện Ba nằm khu vực đồng sơng Hồng, chịu ảnh hưởng khí hậu nhiệt đới gió mùa Do đó, trại lợn Nguyễn Xuân Dũng chịu ảnh hưởng chung khí hậu vùng, nhiệt độ thay đổi theo mùa rõ rệt Mùa hè nóng ẩm, mưa nhiều (từ tháng đến tháng 8), mùa đông lạnh, khô (từ tháng 10 đến tháng năm sau) Nhiệt độ trung bình năm khoảng 23,4oC Ở vùng thấp, nhiệt độ tối thấp xuống tới 2,7oC; nhiệt độ tối cao lên tới 42oC Ở độ cao 400m nhiệt độ trung bình năm 20,6oC; Từ độ cao 1000m trở lên nhiệt độ 16oC Nhiệt độ thấp tuyệt đối xuống 0,2oC Nhiệt độ cao tuyệt đối 33,1oC Lượng mưa trung bình năm 2.500mm, phân bố khơng năm, tập trung nhiều vào tháng 7, tháng Độ ẩm khơng khí 86,1% Vùng thấp thường khơ hanh vào tháng 12, tháng Từ độ cao 400m trở lên khơng có mùa 39 4.6 Cơng tác chẩn đốn điều trị bệnh cho lợn nái sinh sản 4.6.1 Tình hình mắc bệnh lợn nái sinh sản Trong thời gian tháng thực tập trại, em tham gia vào cơng tác chẩn đốn điều trị bệnh cho đàn lợn với anh kỹ sư trại Qua đó, em trau dồi thêm kiến thức, kinh nghiệm chẩn đoán số bệnh thường gặp, nguyên nhân gây bệnh cách khắc phục, điều trị bệnh Làm tốt công tác chẩn đốn giúp vật nhanh chóng khỏi bệnh, giảm tỷ lệ chết, giảm thời gian dùng thuốc giảm thiệt hại kinh tế hàng ngày, chúng em cán kỹ thuật tiến hành theo dõi lợn chuồng phát lợn có biểu khác thường Khi phát bệnh, lợn biểu triệu chứng điển hình, thường thấy vật ủ rũ, mệt mỏi, ăn uống giảm bỏ ăn, lười hoạt đông, thân nhiệt tăng Do vậy, để chẩn đốn xác bệnh khơng dựa vào biểu bên ngồi vật mà phải dựa vào kinh nghiệm cán kỹ thuật, công nhân có tay nghề cao đơi phải sử dụng biện pháp phi lâm sàng khác Sau kết cơng tác chẩn đốn điều trị bệnh em thực đàn lợn ni trại Bảng 4.10 Tình hình mắc bệnh lợn nái sinh sản Số lợn theo dõi Số lợn mắc Tỷ lệ (con) bệnh (con) (%) Hiện tượng đẻ khó 290 51 17,59 Viêm tử cung 290 191 65,86 Viêm vú 290 30 10,34 Bệnh sót 290 16 5,52 Tên bệnh Kết bảng 4.10 cho biết theo dõi 290 lợn nái sinh sản trước sau đẻ bốn bệnh sinh sản thường gặp lợn nái thấy bệnh viêm tử 40 cung có 191 mắc bệnh, chiếm tỷ lệ cao 65,86 %, tiếp đến tượng đẻ khó có 51 con, chiếm tỷ lệ 17,59 %, viêm vú có 30 con, chiếm 10,34 % bệnh sót gặp 16 con, chiếm 5,52 % Tỷ lệ lợn nái mắc bệnh đẻ khó 17,59 %, theo chúng tơi giai đoạn mang thai lợn nái vận động, chăm sóc ni dưỡng chưa tốt làm cho lợn mẹ yếu, đẻ sức rặn Ngoài ra, lợn nái đẻ lứa đầu chủ yếu nên xoang chậu hẹp, làm cho việc đẻ tự nhiên lợn gặp nhiều khó khăn Nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ lợn nái trại mắc bệnh viêm tử cung cao (65,86 %) trình phối giống cho lợn nái phương pháp thụ tinh nhân tạo không kỹ thuật làm sây sát niêm mạc tử cung, tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập phát triển gây bệnh Hai là, trình can thiệp lợn đẻ khó phải sử dụng thủ thuật để móc lấy thai làm cho vi khuẩn từ bên dễ dàng xâm nhập vào gây viêm Mặt khác, điều kiện chăm sóc, ni dưỡng chưa tốt gặp điều kiện khí hậu ẩm ướt mưa nhiều tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập, phát triển gây viêm tử cung 4.6.2 Kết điều trị bệnh cho đàn lợn nuôi trại Qua bảng 4.11 cho thấy: Trong tổng số 51 lợn nái xảy tượng đẻ khó, chúng em can thiệp thành cơng 45 ca đẻ khó, đạt 88,23 % Biện pháp can thiệp em áp dụng là: phát có biểu chuẩn bị cho việc sinh sản, thường dùng thuốc Lutalyse ml/con theo dõi khoảng - mà không thấy lợn ra, lúc chúng em tiến hành phương pháp ngoại khoa dùng tay móc thai Sau móc thai ngồi hết, tiêm amoxicillin có tác dụng chống viêm nhiễm sau đẻ Do thời gian đầu em chưa thành thạo công việc, kỹ thuật can thiệp chưa tốt, số trường hợp thai chết ngạt từ trước lợn mẹ có biểu đẻ nên 41 khơng can thiệp được, thai to không lấy khỏi tử cung mẹ Bảng 4.11 Kết điều trị bệnh đàn lợn nái Kết Chỉ tiêu Tên bệnh Thuốc điều trị Hiện tượng đẻ Lutalyse 2ml/con; khó Oxytocin Liệu Số nái Số nái Tỷ lệ trình điều trị khỏi khỏi (con) (con) (%) ngày 51 45 88,23 ngày 30 25 83,33 ngày 191 180 94,24 ngày 16 13 81,25 Chườm nước đá Viêm vú lạnh, tiêm Analgin kết hợp với tiêm Vetrimoxin LA Oxytocin; cồn Iod 10% làm tử Viêm tử cung cung, đồng thời tiêm Amoxinject LA 10ml/con/ngày Oxytocin; nước muối sinh lý 0,9% Bệnh sót để rửa tử cung đông thời tiêm Amoxinject LA 10ml/con/ngày Theo kết bảng trên, số 30 nái bị viêm vú, em tham gia điều trị khỏi 25 lợn nái, đạt 83,33 % Biện pháp điều trị áp dụng là: phong bế giảm đau bầu vú cách chườm nước đá lạnh (cục bộ), tiêm Analgin kết hợp với 42 tiêm Vetrimoxin LA (toàn thân) Kết điều trị có trường hợp lợn nái bị viêm vú lâu nái nhiều lứa nên điều trị không khỏi Đồng thời, em điều trị 191 lợn nái bị viêm tử cung, khỏi 180 nái, đạt 94,24 % Kết số trường hợp nái già (nái đẻ lứa thứ 12) bị viêm nhiều lần nên không chữa khỏi nái bị viêm lại sau trình chăm sóc Biện pháp điều trị em áp dụng: cách đẩy hết dịch mủ sát trùng quan sinh dục tiến hành điều trị kháng sinh Thuốc dùng để đẩy mủ chất khác tử cung sử dụng Oxytocin Thuốc làm tử cung co bóp đẩy chất tử cung ngồi, sau tiến hành thụt rửa nhiều lần cồn Iod 10 % để làm tử cung đồng thời tiêm Amoxinject LA 10 ml/con/ngày thuốc có tác dụng chống viêm Tuy nhiên, trình theo dõi, chúng em thấy có bị bệnh điều trị khỏi thường khơng động dục trở lại có chửa trở lại hay đẻ non sảy thai, thường bị loại thải Chúng em kịp thời phát, theo dõi điều trị heo nái xuất bệnh sót nhau, cụ thể sau: Phát 16 trường hợp lợn nái có tượng xuất bệnh, qua q trình điều trị chữa khỏi 13 đạt 81,25 %, số trường hợp phát muộn nên trình điều trị gặp nhiều khó khăn Biện pháp điều trị, em tiêm oxytoxin da để kích thích co bóp tử cung cho sót lại đẩy hết Sau thai ra, dùng nước muối sinh lý 0,9 % để rửa tử cung ba ngày liên tục Ngồi việc, chẩn đốn điều trị bệnh cho đàn lợn nái em tham gia thực đàn lợn Kết điều trị bệnh đàn lợn trình bày bảng 4.12 43 Bảng 4.12 Kết điều trị bệnh đàn lợn STT Tên bệnh Phác đồ điều trị Số điều trị (con) Số khỏi (con) Tỷ lệ (%) Nova-amcoli: 1ml/con/ngày Tiêu chảy Tiêm bắp 245 210 85,71 105 98 93,33 89 65 73,03 Điều trị 3-5 ngày Tylogenta: 1,5 ml/con Viêm phổi Tiêm bắp, ngày /lần Điều trị từ 3-6 ngày Amlistin: Viêm khớp 1ml/con/ngày Tiêm bắp Điều trị 3-5 ngày Kết bảng 4.12 cho thấy: Em tham gia điều trị 245 lợn bị tiêu chảy Tuy nhiên, số điều trị khỏi đạt 210 lợn con, tương ứng 85,71% Nguyên nhân lợn đẻ sức đề kháng yếu dễ chịu tác động điều kiện ngoại cảnh bên ngoài, hệ tiêu hóa chưa hồn thiện nên khả khỏi bệnh khơng cao Trong thời gian thực tập, em tham gia điều trị cho 105 lợn bị viêm phổi, điều trị khỏi 98con, hiệu điều trị đạt 44 93,33% Thuốc điều trị viêm phổi dùng nhiều trại tylogenta, hiệu điều trị cao Ngoài ra,dưới hướng dẫn kỹ sư trại, em trực tiếp điều trị cho 89 bị viêm khớp, điều trị khỏi 65 con, đạt tỷ lệ 73,03 % Qua việc tham gia chẩn đoán, điều trị bệnh cho đàn lợn nuôi trại, em thấy tự tin có thêm nhiều kinh nghiệm hữu ích cho cơng việc em sau trường 45 Phần KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Qua tháng thực tập tốt nghiệp trại lợn Nguyễn Xuân Dũng, em theo dõi thực số công việc sau: - Về hiệu chăn nuôi trại: + Hiệu chăn nuôi trại tốt + Tỷ lệ lợnsinh sống trung bình đạt 92,78%, số đẻ trung bình 11,80 con/lứa, số sống đến cai sữa trung bình 10,98 con/lứa, tỷ lệ nái đẻ trung bình 96,26%, tỷ lệ trại tăng lên cao so với thời gian đầu Để đạt kết cố gắng không ngừng công việc cán kỹ thuật công nhân trại - Về cơng tác phòng bệnh : Thực tiêm phòng loại vacxin giả dại begonia, hội chứng rối loạn hô hấp sinh sản PRRS, lở mồm long móng aftopor, dịch tả colapest; vacxin sảy thai, khô thai truyền nhiễm parvovirus cho lợn hậu bị; vacxin dịch tả colapest, suyễn mycoplasma, chế phẩm sắt Fe Dextran - B12, thuốc phòng trị cầu trùng toltrazuril cho lợn Những kiến thức kỹ tay nghề học trại: Qua tháng thực tập sở, em học hỏi dạy nhiều kiến thức thao tác kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng cho đàn lợn nái, lợn Tham gia phòng bệnh, tiêm vacxin cho lợn nái lợn Trực tiếp đỡ đẻ cho lợn nái, mài nanh, bấm tai, cắt đuôi thiến lợn đực Nắm rõ quy trình phòng bệnh, thực nghiêm túc, đầy đủ kỹ thuật sở đề 5.2 Đề nghị - Với khoa Chăn nuôi Thú y: Tiếp tục cử sinh viên trại Nguyễn Xuân Dũng để thực tập, điều kiện tốt cho sinh viên nâng cao tay nghề học hỏi kinh nghiệm tổ chức sản xuất chăn nuôi lợn nái quy mô lớn 46 - Với trại Nguyễn Xuân Dũng: Mở rộng quy mô sản xuất, đầu tư nâng cấp thêm sở hạ tầng, vật chất kỹ thuật, dụng cụ thú y Tăng cường cơng tác chăm sóc ni dưỡng quản lý, thực tốt công tác vệ sinh thú y Thực tốt quy trình chăm sóc, ni dưỡng, quản lý, vệ sinh thú y, tiêm phòng, để phát huy tối đa khả sinh sản dòng lợn nái ngoại, nâng cao số lượng chất lượng giống 47 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu Tiếng Việt Bilkei (1994), Quản lý lợn nái lợn hậu bị để sinh sản có hiệu Đặng Vũ Bình (1995), “Các tham số thống kê di truyền số chọn lọc suất sinh sản lợn nái Yorkshire Landrace”, Kỷ yếu kết nghiên cứu khoa học Khoa Chăn nuôi Thú y (1991 - 1995), Nxb Nông nghiệp, NộiXuân Cương (1986), Năng suất sinh sản lợn nái, Nxb Nông nghiệp, Nội Đinh Văn Chỉnh, Đặng Vũ Bình, Trần Xuân Việt, Vũ Ngọc Sơn (1995), "Năng suất sinh sản lợn nái Yorkshire Landrace nuôi Trung tâm giống gia súc Tây", Kết nghiên cứu khoa học Khoa Chăn nuôi - Thú y (1991-1995), Trường Đại học Nông nghiệp I, Nội, Nxb Nông nghiệp, Nội, tr 70 – 72 Phạm Hữu Doanh, Lưu Kỷ (2003), Kỹ thuật nuôi lợn nái mắn đẻ sai con, Nxb Nông nghiệp, Nội Dwane R.Zimmernan Edepurkhiser (1992), Quản lý lợn nái, lợn hậu bị để có hiệu quả, Nxb Bản đồ Nguyễn Đức Hùng, Nguyễn Mạnh Hà, Trần Huê Viên, Phan Văn Kiểm (2003), Giáo trình truyền giống nhân tạo vật ni, Nxb Nông nghiệp, Nội Hội chăn nuôi Việt Nam (2006), Cẩm nang chăn nuôi lợn, Nxb Nông nghiệp, Nội, tr 35 – 64 John Nichl, (1992), Quản lý lợn nái hậu bị để sinh sản có hiệu quả, Nội 10 Kalash Nikova (2000), “Tạp chí chăn nuôi lợn”, Hội Chăn nuôi Việt Nam, Trường Đại học Nông Nghiệp Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học Nông nghiệp 48 11 Nguyễn Thị Thúy Mỵ, Trần Thanh Vân (2014), Bài giảng chăn nuôi chuyên khoa, trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 12 Nguyễn Như Pho, Lê Minh Chí (2002), “Ảnh hưởng số yếu tố kỹ thuật chăn nuôi đến hội chứng M.M.A khả sinh sản heo nái”, Luận án Tiến sỹ nông nghiệp, trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh 13 Trần Văn Phùng, Từ Quang Hiển, Trần Thanh Vân, Thị Hảo (2004), Giáo trình Chăn ni lợn, Nxb Nơng nghiệp, Nội 14 Nguyễn Khánh Quắc, Từ Quang Hiển, Nguyễn Quang Tuyên, Trần Văn Phùng (1995), Giáo trình chăn ni lợn, Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 15 Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Thị Thương, Giang Hoàng (2002), Bệnh thường gặp lợn nái sinh sản chăn ni theo mơ hình gia trại, Nxb Nơng nghiệp, Nội 16 Hồng Tồn Thắng, Cao Văn (2005), Giáo trình Sinh lý học động vật, Nxb Nông nghiệp, Nội 17 Nguyễn Văn Thắng, Đặng Vũ Bình (2005), “So sánh khả sinh sản nái lai F1 (LY) phối với đực Duroc Pietran”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Nơng nghiệp, Trường Đại học Nông nghiệp Nội, Tập III số 2, tr 140 – 143 18 Phùng Thị Vân, Lê Thị Kim Ngọc, Trần Thị Hồng (2001), “Khảo sát khả sinh sản xác định tuổi loại thải thích hợp với lợn nái Landrace Yorkshire”, Báo cáo khoa học viện chăn nuôi phần chăn nuôi gia súc 2000 – 2001, tr 96 – 101 II Tài liệu Tiếng Anh 19 Dzhunelbaev E T., Kurenkova N (1998), “Carcass quality of pure breed and cross breed of pigs”, Animal breeding Abstracts, 66 (4), pp 2573 49 20 Hughes P.E., Jemes T (1996), Maximizing pig production and Reproduction, Campus, Hue University of Agriculture and Forestry 21 Gerasimov V I., Pron E.V (1997), “The result of and breed crossing of pigs”, Animal breeding Abstracts, 65 (3), pp 1395 22 Jan Gordon (1997), Controlled reproduction in pigs, CAB international 23 McIntosh G B (1996), "Mastitis metritis agalactia syndrome", Science report, Animal research institute, Yeerongpilly, Queensland, Australia, Unpublish, pp - 24 Ostrowski A., Blicharski T (1997), “Effect of different paternal components on meat quality of cross breed of pigs”, Animal breeding Abstracts, 65 (7), pp 3587 25 Smith B B., Martineau, G., Bisaillon A (1995), “Mammary gland and lactation problems”, In disease of swine, 7th edition, Iowa state university press, pp 40 - 57 26 Taylor D J (1995), Pig diseases 6th edition, Glasgow university 27 Urban V P., Schnur V I., Grechukhin A N (1983), “The metritis, mastitis agalactia syndome of sows as seen on a large pig farm”, Vestnik selskhozyaistvennoinauki, 6, pp 69 – III Tài liệu Internet 28 Muirhead.M., Alexander.T (2010), Reproductive System, Managing Pig Health and Treat of Disease, http://www.thepigsite.com PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH THỰC HÀNH TẠI TRẠI LỢN Hình Mài nanh Hình Cắt Hình Nhỏ cầu trùng lợn Hình Đỡ đẻ cho lợn Hình 5: Phối tinh Hình Vacxin suyễn Hình 6: Thụt rửa lợn nái đẻ Hình Vacxin dịch tả Hình 9: Fe-B12 Hình 10: Nova- amcoli (sử dụng cho lợn con) (kháng sinh sử dụng cho lợn con) Hình 11: Oxytocin ( kích thích trơn co bóp ) Hình 12: Lincoject ( điều trị hội chứng hơ hấp ) Hình 13: Kháng sinh Hình 14: Coxin 5% ... trại 24 4.2 Thực quy trình chăm sóc ni dưỡng đàn lợn nái sinh sản 26 4.2.1 Thực quy trình chăm sóc lợn nái 26 4.2.2 Kết thực chăm sóc lợn nái sở 28 4.3 Tình hình sinh sản. .. lợn nái sinh sản trại Nguyễn Xuân Dũng - Ba Vì - Hà Nội 1.2 Mục đích yêu cầu đề tài 1.2.1 Mục đích - Nắm tình hình chăn ni trại Nguyễn Xuân Dũng - Ba Vì - Hà Nội 2 - Nắm quy trình chăm sóc lợn. .. - NGUYỄN THỊ THANH Đề tài: “THỰC HIỆN QUY TRÌNH CHĂM SĨC NI DƯỠNG LỢN NÁI SINH SẢN TẠI TRẠI NGUYỄN XUÂN DŨNG - BA VÌ - HÀ NỘI” KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chun ngành: Chính qui
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hiện qui trình chăm sóc nuôi dưỡng lợn nái sinh sản tại trại nguyễn xuân dũng ba vì hà nội , Thực hiện qui trình chăm sóc nuôi dưỡng lợn nái sinh sản tại trại nguyễn xuân dũng ba vì hà nội

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn