Thực hiện công tác nuôi dưỡng, chăm sóc và phòng, trị bệnh cho lợn nái tại trại nguyễn xuân dũng, ba vì, hà nội

53 32 0
  • Loading ...
1/53 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2019, 08:56

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI THỊ QUỲNH Tên chuyên đề: THỰC HIỆN CÔNG TÁC NUÔI DƯỠNG, CHĂM SĨC PHỊNG, TRỊ BỆNH CHO LỢN NÁI TẠI TRẠI NGUYỄN XN DŨNG, BA VÌ, NỘI KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên ngành: Chăn nuôi Thú y Khoa: Chăn nuôi thú y Khóa học: 2014 - 2018 THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI THỊ QUỲNH Tên chuyên đề: THỰC HIỆN CÔNG TÁC NUÔI DƯỠNG, CHĂM SĨC PHỊNG, TRỊ BỆNH CHO LỢN NÁI TẠI TRẠI NGUYỄN XN DŨNG, BA VÌ, NỘI KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên ngành: Chăn nuôi Thú y Lớp: K46-CNTYN01 Khoa: Chăn ni thú y Khóa học: 2014 - 2018 Giảng viên hướng dẫn: GSTS Từ Quang Hiển THÁI NGUYÊN - 2018 i LỜI CẢM ƠN Để hồn thành khóa luận tốt nghiệp này, trước hết em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo Khoa Chăn nuôi Thú y tạo điều kiện giúp đỡ em suốt thời gian thực đề tài Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn thầy giáo GS.TS Từ Quang Hiển tận tình hướng dẫn em hồn thành Khóa luận tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn cán bộ, công nhân trại nái Nguyễn Xuân Dũng - Ba Vì - Nội tạo điều kiện cho em trình thực đề tài Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình, người thân, bạn bè ủng hộ, động viên, giúp đỡ em suốt thời gian học tập thực đề tài Thái Nguyên, ngày tháng năm 2018 Sinh viên Thái Thị Quỳnh ii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC BẢNG iv DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT v PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu yêu cầu chuyên đề 1.2.1 Mục tiêu 1.2.2 Yêu cầu PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Điều kiện sở nơi thực tập 2.1.1 Điều kiện tự nhiên, sở vật chất sở thực tập 2.2 Tổng quan tài liệu 2.2.1 Quy trình chăm sóc đàn lợn nái trại 2.2.2 Quy trình phòng bệnh cho đàn lợn trại 2.2.3 Chuẩn đoán điều trị bệnh cho lợn nái 12 2.2.4 Tình hình nghiên cứu ngồi nước 18 PHẦN NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH 22 3.1 Đối tượng nghiên cứu 22 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 22 3.3 Nội dung tiến hành 22 3.4 Các tiêu phương pháp theo dõi 22 3.4.1 Các tiêu theo dõi 22 3.4.2 Phương pháp theo dõi 22 3.4.3 Phương pháp xử lý số liệu 24 iii PHẦN KẾT QUẢ THẢO LUẬN 25 4.1 Tìm hiểu nắm bắt tình hình chăn ni sở 25 4.1.1 Tình hình chăn ni 26 4.1.2 Tình hình thú y 26 4.2 Kết thực quy trình ni dưỡng chăm sóc đàn lợn 27 4.3 Thực quy trình phòng bệnh cho đàn lợn 32 4.3.1 Phòng bệnh phương pháp vệ sinh, sát trùng trại 32 4.3.2 Kết phòng bệnh cho đàn lợn trại thuốc vắc xin 33 4.4 Chuẩn đoán điều trị bệnh gặp đàn lợn nái lợn trại 35 4.4.1 Kết chẩn đoán điều trị bệnh đàn lợn nái 35 4.4.2 Kết chẩn đoán điều trị bệnh cho đàn lợn trại 36 4.5 Công tác chuyên môn khác 37 PHẦN KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 39 5.1 Kết luận 39 5.2 Đề nghị 40 TÀI LIỆU THAM KHẢO 41 I Tài liệu tiếng Việt 41 II Tài liệu tiếng nước 41 PHỤ LỤC iv DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.2 Lịch phòng bệnh trại lợn nái 12 Bảng 4.1 Tình hình chăn ni lợn trại lợn Nguyễn Xuân Dũng thời điểm thực tập 25 Bảng 4.2 Kết thực quy trình ni dưỡng, chăm sóc đàn lợn 27 Bảng 4.3 Số lượng lợn nái, lợn trực tiếp chăm sóc ni dưỡng trại qua tháng 29 Bảng 4.4 Tình hình sinh sản lợn nái trực dõi thời gian thực tập 30 Bảng 4.5 Kết thực vệ sinh, sát trùng trại 33 Bảng 4.6 Kết phòng bệnh cho đàn lợn trại 34 Bảng 4.7 Kết chẩn đoán điều trị bệnh đàn lợn nái 35 Bảng 4.8 Kết chuẩn đoán điều trị bệnh cho đàn lợn trại 37 Bảng 4.9 Kết công tác chuyên môn khác 38 v DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT CP: Công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam Cs: Cộng G: Gam Kg: Kilogam Ml: Mililit Nxb: Nhà xuất STT: Số thứ tự TT: Thể trọng VAC: Vườn - Ao - Chuồng PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Chăn nuôi ngày có vị trí quan trọng cấu ngành nông nghiệp Sản phẩm ngành chăn nuôi nguồn thực phẩm thiếu nhu cầu đời sống người Trong đó, chăn nuôi lợn phổ biến trở thành nghề quan trọng để phát triển kinh tế hộ gia đình nơng nghiệp trang trại, đặc biệt mơ hình trang trại VAC Với mục đích đa ngành kinh tế nay, chăn nuôi lợn trở thành mũi nhọn cấu ngành chăn nuôi nói riêng phát triển cơng nghiệp hóa, đại hóa nói chung Chính tầm quan trọng ngành chăn ni, đồng thời để hồn thành chương trình học Nhà trường, thực phương châm “Học đôi với hành”, “Lý thuyết gắn liền với thực tiễn”, giai đoạn thực tập tốt nghiệp sở trước trường quan trọng sinh viên, nhằm củng cố hệ thống lại toàn kiến thức học, nâng cao tay nghề, đồng thời tạo cho tự lập, lòng u nghề, có phong cách làm việc đắn, đáp ứng nhu cầu thực tiễn sản xuất Thực tập trại chăn nuôi lợn giúp sinh viên nắm phương pháp tổ chức ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất, trường trở thành người cán khoa học có chun mơn, đáp ứng nhu cầu thực tiễn, góp phần xứng đáng vào nghiệp phát triển đất nước Xuất phát từ sở khoa học thực tiễn trên, đồng ý Ban chủ nhiệm khoa Chăn nuôi Thú y - trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên với giúp đỡ tận tình thầy giáo hướng dẫn sở thực tập, tiến hành thực chuyên đề: “Thực công tác ni dưỡng, chăm sóc phòng, trị bệnh cho lợn nái trại Nguyễn Xuân Dũng, Ba Vì, Nội” 1.2 Mục tiêu yêu cầu chuyên đề 1.2.1 Mục tiêu - Đánh giá tình hình chăn ni sở - Tìm hiểu thực quy trình ni dưỡng, chăm sóc trị bệnh cho đàn lợn nái nuôi sở - Rèn luyện tay nghề, nâng cao hiểu biết kinh nghiệm thực tế - Góp phần giúp sở nâng cao suất, chất lượng chăn nuôi 1.2.2 Yêu cầu - Nắm vững quy trình phòng, trị bệnh đàn lợn nái ni - Nắm vững quy trình ni dưỡng, chăm sóc lợn nái ni - Thực tốt yêu cầu, quy định sở - Chăm chỉ, học hỏi để cao kỹ thuật, tay nghề cá nhân PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Điều kiện sở nơi thực tập 2.1.1 Điều kiện tự nhiên, sở vật chất sở thực tập 2.1.1.1 Điều kiện tự nhiên *Vị trí địa lý Trại lợn Nguyễn Xuân Dũng xây dựng năm 2014, trại gia công Công ty cổ phần CP Việt Nam với quy mô 2000 nái bố mẹ Trại xây dựng xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì, thành phố Nội, đồi với diện tích gần Khánh Thượng xã miền núi nằm sườn Tây núi Ba Vì, với diện tích tự nhiên 2882,43 ha, cách trung tâm huyện Ba Vì 35 km, cách trung tâm thành phố Nội 82 km Xã có địa bàn giáp ranh với tỉnh (phía Đơng Nam giáp tỉnh Hồ Bình, phía Tây cách sơng Đà tỉnh Phú Thọ) có trục đường giao thơng Sơn Tây - Chẹ - Hợp Thịnh - Kỳ Sơn - Hoà Bình qua Điều kiện địa lý xã thuận lợi cho việc giao thông, vận chuyển thức ăn việc bn bán, vận chuyển hàng hóa trại * Điều kiện khí hậu Huyện Ba Vì nằm khu vực đồng sông Hồng, chịu ảnh hưởng khí hậu nhiệt đới gió mùa Do đó, trại lợn Nguyễn Xuân Dũng chịu ảnh hưởng chung khí hậu vùng, nhiệt độ thay đổi theo mùa rõ rệt Mùa hè nóng ẩm, mưa nhiều (từ tháng đến tháng 8), mùa đông lạnh, khô (từ tháng 10 đến tháng năm sau) Nhiệt độ trung bình năm khoảng 23,4oC Ở vùng thấp, nhiệt độ tối thấp xuống tới 2,7oC; nhiệt độ tối cao lên tới 42oC Ở độ cao 400m nhiệt độ trung bình năm 20,6oC; Từ độ cao 1000m trở lên nhiệt độ 16oC Nhiệt độ thấp tuyệt đối xuống 0,2oC Nhiệt độ cao tuyệt đối 32 - Cần phải ghi chép cẩn thận xác lịch phối giống cho lợn nái, để có kế hoạch chuẩn bị cho lợn nái đẻ - Trước đẻ, cần chuẩn bị tốt ô úm cho lợn - Vệ sinh vùng mông âm hộ lợn nái trước đẻ Khi lợn đẻ phải 43 ý để nhận biết đẻ khó, đẻ dễ, ý thời gian đẻ để biết nhanh hay chậm Nếu mẹ đẻ khó cần can thiệp sớm cách dùng oxytocin để kích thích co bóp trơn tử cung, xoa bầu vú Nếu thai to, mẹ rặn đẻ khơng phải nhanh chóng can thiệp đưa con để tránh ngạt, làm chết lại tử cung Khi can thiệp phải ý sát trùng tay vệ sinh vùng mông, âm hộ, phải tiến hành nhẹ nhàng tránh gây đứt nhau, xây sát niêm mạc tử cung nái Những người trực tiếp đỡ đẻ can thiệp đẻ khó phải cắt móng tay, để móng tay dài làm tổn thương lợn sinh, can thiệp đẻ khó làm xây sát niêm mạc tử cung lợn nái 4.3 Thực quy trình phòng bệnh cho đàn lợn 4.3.1 Phòng bệnh phương pháp vệ sinh, sát trùng trại Việc vệ sinh sát trùng chuồng trại có vai trò quan trọng chăn nuôi Vê ̣sinh bao gồm nhiều yếu tố: vê ṣ inh môi trường xung quanh, vê ̣sinh đất, nước, vê ṣ inh chuồng trại… Trong thời gian thực tập chúng tơi thực tốt quy trình vê ṣ inh chăn nuôi Hàng ngày tiến hành thu gom phân thải, rửa chuồng, quét lối lại dãy chuồng Định kỳ tiến hành phun thuốc sát trùng, quét vôi, phun thuốc diệt muỗi, quét mạng nhện chuồng rắc vôi bột cửa vào chuồng, đường nhằm đảm bảo vệ sinh Kết thực vệ sinh, sát trùng trại trình bày bảng 4.5 33 Bảng 4.5 Kết thực vệ sinh, sát trùng trại Stt Công việc Số lượng Số lượng theo quy thực định (lần) (lần) 190 96 50,52 88 11 12,5 180 55 30,56 Vệ sinh chuồng trại hàng ngày Phun sát trùng định kỳ xung quanh chuồng trại Quét rắc vôi đường Tỷ lệ (%) Nhìn vào bảng 4.5 ta thấy việc vệ sinh, sát trùng hàng ngày trại quan tâm làm thường xuyên hàng ngày Theo quy định trại việc vệ sinh chuồng rắc vôi đường thực lần/ngày, thời gian thực tập trại thực 96 lần vệ sinh chuồng (đạt tỷ lệ 50,52 %)vệ sinh chuồng 55 lần rắc vôi bột đường (đạt tỷ lệ 30,56%) Phun sát trùng xung quanh chuồng trại tiến hành định kỳ lần/tuần Nếu trại có tình hình dịch bệnh tăng cường việc phun sát trùng hàng ngày Qua đó, tơi biết cách thực việc vệ sinh, sát trùng chăn nuôi cho hợp lý nhằm hạn chế dịch bệnh nâng cao sức đề kháng cho vật ni 4.3.2 Kết phòng bệnh cho đàn lợn trại thuốc vắc xin Quy trình tiêm phòng, phòng bệnh cho đàn lợn trang trại thực tích cực, thường xuyên bắt buộc Tiêm phòng cho đàn lợn nhằm tạo thể chúng sức miễn dịch chủ động, chống lại xâm nhập vi khuẩn, tăng sức đề kháng cho thể Trong thời gian thực tập trại, tham gia vào quy trình phòng bệnh cho đàn lợn lợn nái trại Kết quy trình phòng bệnh thuốc vắc xin cho đàn lợn trại trình bày qua bảng 4.6 34 Bảng 4.6 Kết phòng bệnh cho đàn lợn trại Số Thực lượng (con) (con) 3402 3402 100 3402 3402 100 Tiêm vắc xin dịch tả lợn 3613 1892 52,37 Tiêm vắc xin Mycoplasma 3613 1017 28,14 Đối với Tiêm vắc xin khô thai (Parvo) 239 17 7,11 đàn lợn Tiêm vắc xin dịch tả (Coglapest) 1152 21 1,82 1152 12 1,041 Loại lợn Nội dung công việc thực Tiêm chế phẩm Fe - Dextran - B12 Đối với phòng bệnh thiếu máu đàn lợn Cầu trùng (cho uống) nái Tiêm vắc xin giả dại (Begonia) Tỷ lệ (%) Nhìn vào bảng 4.6 ta thấy tổng quát việc phòng bệnh cho đàn lợn lợn nái thuốc vắc xin trại Lợn từ - ngày tuổi tiêm chế phẩm Fe - Dextran - B12 để phòng bệnh thiếu máu lợn con, đồng thời tăng sức đề kháng cho lợn 100% số lợn trại phải tiêm sắt Tôi tiêm Fe - Dextran - B12 10% cho uống cầu trùng 3402 lợn (đạt tỷ lệ 100%) Lợn từ 10 - 14 ngày tuổi tiêm vắc xin Mycoplasma phòng bệnh suyễn lợn, tơi tiêm cho 1017 (đạt 28,14 % so với số lợn phải tiêm) Lợn từ 16 - 18 ngày tuổi tiêm vắc xin dịch tả lợn tiêm 1892 (đạt tỷ lệ 52,34% so với số lợn phải tiêm) Ngoài tiêm phòng cho đàn lợn con, tơi tham gia vào việc tiêm phòng cho đàn lợn nái trại Do kinh nghiệm, kỹ thuật chưa có nhiều nên chúng tơi khơng trực tiếp tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn lợn nái mà gián tiếp tham gia Chính tỷ lệ thực tiêm phòng vắc xin cho đàn lợn nái thấp so với việc tiêm phòng cho đàn lợn 35 4.4 Chuẩn đoán điều trị bệnh gặp đàn lợn nái lợn trại 4.4.1 Kết chẩn đoán điều trị bệnh đàn lợn nái Trong thời gian thực tập trại tham gia vào cơng tác chẩn đốn điều trị bệnh cho đàn lợn nái với kỹ sư trại Qua chúng tơi trau dồi thêm kiến thức, kinh nghiệm chẩn đoán số bệnh thường gặp, nguyên nhân gây bệnh biện pháp điều trị bệnh Phác đồ điều trị bệnh: + Bệnh viêm tử cung: Dùng Oxytocin, cồn Iod 10% làm tử cung, đồng thời tiêm Amoxinject LA 10ml/con/ngày Điều trị 3-5 ngày + Bệnh viêm vú: Chườm nước đá lạnh Tiêm Analgin kết hợp với tiêm Vetrimoxin LA: 10ml/con/ngày Điều trị 3-5 ngày Kết công tác chẩn đoán điều trị bệnh đàn lợn nái trại trình bày bảng 4.7 Bảng 4.7 Kết chẩn đoán điều trị bệnh đàn lợn nái Stt Bệnh lợn nái mắc Số nái theo dõi Số nái Số nái điều mắc bệnh trị khỏi (con) (con) Tỷ lệ khỏi (%) Bệnh viêm tử cung 200 27 24 88,89 Bệnh viêm vú 200 14 13 92,86 Bảng 4.7 cho thấy số lợn mắc bệnh viêm tử cung cao cao số lợn mắc bệnh viêm vú nhiều Theo tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung đàn lợn nái nuôi trại cao đàn lợn nái thuộc dòng nái giống ngoại có suất sinh sản cao, lại chưa thích nghi cao độ với 36 điều kiện nước ta, ni dưỡng, chăm sóc chưa thật tốt thời tiết khơng thuận lợi Đây ngun nhân gây nên bệnh viêm tử cung lợn nái Mặt khác, trình phối giống cho lợn nái phương pháp thụ tinh nhân tạo không kỹ thuật làm sây sát niêm mạc tử cung, tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập phát triển gây bệnh Hoặc trình can thiệp lợn đẻ khó phải sử dụng thủ thuật để móc lấy thai làm cho vi khuẩn từ bên dễ dàng xâm nhập vào gây viêm Số lợn nái mắc bệnh viêm vú 14 cao, theo tơi thấy ngun nhân gây nên bệnh kế phát từ ca lợn nái mắc bệnh viêm tử cung thể nặng, vi khuẩn theo máu đến vú gây viêm vú, ngồi trình mài nanh lợn sơ sinh chưa tốt, trình lợn bú sữa gây tổn thương đầu núm vú lợn mẹ Tỷ lệ nái điều trị không khỏi bệnh viêm tử cung (11,11%) cao so với bệnh viêm vú (5,88 %) bệnh viêm tử cung việc chẩn đốn bệnh thường khó khăn hơn, phát bệnh bệnh thể viêm nặng điều trị khó khăn Vì trại loại thải lợn nái 4.4.2 Kết chẩn đoán điều trị bệnh cho đàn lợn trại Một bệnh thường gặp lợn trại mà em tham gia điều trị tiêu chảy viêm phổi sử dụng phác đồ điều trị sau: Bệnh tiêu chảy: Nova - amcoli: 1ml/con/ngày, Tiêm bắp Điều trị - ngày Bệnh viêm phổi: Tylogenta: 1,5ml/con.Tiêm bắp, ngày/lần Điều trị từ: - ngày Kết thể qua bảng 4.8: 37 Bảng 4.8 Kết chuẩn đoán điều trị bệnh cho đàn lợn trại Số lợn Số lợn điều Bệnh lợn Số lợn theo mắc dõi Tiêu chảy 1500 1140 1003 87,98 Viêm phổi 1500 213 195 91,55 Stt mắc trị khỏi (con) (con) Tỷ lệ khỏi (%) Qua bảng 4.8 ta thấy lợn trại mắc tiêu chảy cao (1140 con) tỷ lệ điều trị khỏi bệnh thấp (87,98%), nguyên nhân lợn đẻ sức đề kháng yếu dễ bị ảnh hưởng yếu tố bên vi sinh vật xâm hại hay nhiệt độ chuồng nuôi không thích hợp (lạnh q hay nóng q) đặc biệt vào ngày mùa đông nhiệt độ xuống thấp cần phải có úm bóng điện sưởi cho lợn Cách khắc phục tốt để hạn chế lợn mắc tiêu chảy cho lợn bú sữa đầu sau đẻ giữ ấm thể cho lợn Bên cạnh đó, thời tiết lạnh mà lợn không giữ ấm khiến lợn mắc số bệnh đường hô hấp viêm phổi, nguyên nhân làm cho số lợn mắc bệnh viêm phổi cao (213 con) 4.5 Công tác chuyên môn khác Trong thời gian thực tập trại chúng tơi vừa tham gia chăm sóc, ni dưỡng đàn lợn vừa học làm số kỹ thuật như: đỡ đẻ cho lợn nái, mài nanh, bấm số tai, thiến lợn đực mổ hecni cho lợn Kết trình bày bảng 4.9 38 Bảng 4.9 Kết công tác chuyên môn khác STT Công việc Số lượng (con) Thực (con) Tỷ lệ (%) Đỡ đẻ cho lợn nái 3612 1120 31,01 Mài nanh, bấm số tai lợn 3613 950 26,29 Thiến lợn đực 1078 525 48,70 Mổ hecni 117 37 31,62 Xuất lợn 1500 1500 100 Truyền dịch cho lợn nái 18 18 100 Qua bảng 4.9 thấy thời gian thực tập đỡ đẻ công việc nhiều cho 1120 lợn nái (đạt 31,01%) thủ thuật đàn lợn Công việc mài nanh, bấm số tai thực với số làm 950 (đạt 26,29%) Vì lợn sau sinh cần phải mài nanh không làm tổn thương vú lợn mẹ bú tránh việc lợn cắn nhau, bấm số tai sớm để vết thương nhanh liền, chảy máu giảm stress cho lợn Công việc mổ hecni chiếm tỷ lệ thấp số lượng lợn bị hecni thấp, thời gian thực tập tơi có theo dõi phát 115 lợn bị hecni tiến hành mổ 37 (đạt tỷ lệ 31,62 %) Nguyên nhân dẫn đến lợn bị hecni chủ yếu bẩm sinh, đẻ lợn mắc, phần trình thao tác kỹ thuật thiến lợn không làm sa ruột bẹn Qua công việc giúp học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm chăm sóc lợn nâng cao tay nghề thao tác kỹ thuật lợn con, đồng thời giúp mạnh dạn hơn, tự tin vào khả mình, hồn thành tốt cơng việc giao 39 PHẦN KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Qua tháng thực tập tốt nghiệp trại lợn Nguyễn Xuân Dũng, em theo dõi thực số công việc sau: - Về công tác chăm sóc ni dưỡng lợn: + Quy mơ đàn năm 2017 16 lợn đực, 1150 lợn nái, 165 lợn hậu bị, 26890 lợn + Chăm sóc, ni dưỡng cho 347 lợn nái, lợn nái đẻ trung bình 10,78 con/nái/lứa Có 97,70% nái đẻ bình thường 2,29% nái đẻ khó phải can thiệp + Chăm sóc, ni dưỡng 3628 lợn con, số sống đến cai sữa 3413 con, tỷ lệ nuôi sống đạt 94,07% + Cho lợn ăn ngày 120 lần, tắm chải cho lợn mẹ 98 lần - Về cơng tác phòng bệnh : + Thực 96 lần vệ sinh chuồng (đạt tỷ lệ 50,52%) vệ sinh chuồng 55 lần rắc vôi bột đường (đạt tỷ lệ 30,56%), 11 lần phun sát trùng định kỳ xung quanh chuồng ( đạt 12,5%) + Thực tiêm phòng loại vắc xin tai giả dại begonia, hội chứng rối loạn hô hấp sinh sản PRRS, lở mồm long móng aftopor, dịch tả colapes, ký sinh trùng idectin cho lợn nái; vắc xin xảy thai, khô thai truyền nhiễm parvovirus cho lợn hậu bị; vắc xin dịch tả colapes, suyễn mycoplasma, chế phẩm sắt Fe Dextran - B12, thuốc phòng trị cầu trùng toltrazuril cho lợn - Về công tác chẩn đoán, điều trị bệnh: + Số lợn nái điều trị khỏi trang trại mắc bệnh viêm tử cung 24 con, viêm vú 13 40 + Số lợn điều trị khỏi trang trại mắc bệnh viêm phổi 195 con, tiêu chảy 1003 - Ngoài ra: + Thực đỡ đẻ 1120 con, thiến lợn đực 525 con, bấm tai mài nanh 950 con, cắt đuôi, mổ hecni cho 37 lợn, xuất 1500 lợn, truyền dịch 16 lợn nái 5.2 Đề nghị - Trại lợn cần thực tốt quy trình vệ sinh phòng bệnh quy trình ni dưỡng, chăm sóc đàn lợn nái để giảm tỷ lệ lợn nái mắc bệnh sinh sản nói riêng bệnh tật nói chung - Thực tốt công tác vệ sinh trước, sau đẻ, có thao tác đỡ đẻ khoa học để giảm bớt tỷ lệ mắc bệnh đường sinh sản lợn nái - Thực số biện pháp để làm hạn chế tỷ lệ nhiễm bệnh đàn lợn như: + Nâng cao kỹ thuật đỡ đẻ kỹ thuật chăm sóc lợn khác cho công nhân Hướng dẫn cho công nhân cách phát bệnh đàn lợn + Tiêm chế phẩm Fe - Dextran - B12 10% cho lợn lúc ngày tuổi tiêm nhắc lại lúc 10 ngày tuổi + Đảm bảo khí hậu chuồng ni thích hợp với giai đoạn phát triển lợn con, đặc biệt giai đoạn từ - 21 ngày tuổi Cần thực tốt cơng tác phòng bệnh viêm đường sinh dục cho lợn nái sinh sản biện pháp sau: + Cho lợn nái chửa thường xuyên vận động, đảm bảo ăn uống đầy đủ, vệ sinh + Thực tốt công tác vệ sinh trước, sau đẻ + Có thao tác đỡ đẻ khoa học để giảm bớt tỷ lệ mắc bệnh viêm đường sinh dục lợn nái sinh sản 41 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Việt Bilkei (1994), Quản lý lợn nái lợn hậu bị để sinh sản có hiệu Nguyễn Xn Bình (2000), Phòng trị bệnh heo nái - heo - heo thịt, Nxb Nông nghiệp - Nội, trang 29 - 35 Pierre Brouillet Bernard Faroult (2003), Điều trị viêm vú lâm sàng, Nxb Nông nghiệp, Nội Phạm Hữu Doanh, Lưu Kỷ (2003), Kỹ thuật nuôi lợn nái mắn đẻ sai con, Nxb Nông nghiệp, Nội Trần Tiến Dũng, Dương Đình Long, Nguyễn Văn Thanh (2002), Sinh sản gia súc, Nxb Nông nghiệp, Nội Phạm Sỹ Lăng, Phan Địch Lân, Trương Văn Dung (2002), Bệnh phổ biến lợn biện pháp phòng trị, tập II, Nxb Nơng nghiệp, trang 44 - 52 Nguyễn Đức Lưu, Nguyễn Hữu Vũ (2004), Một số bệnh quan trọng lợn, Nxb Nông nghiệp, Nội Trekaxova A.V, Đaninko L.M, Ponomareva M.I, Gladon N.P (1983), Bệnh lợn đực lợn nái sinh sản, (Nguyễn Đình Chí dịch), Nxb Nơng nghiệp, Nội II Tài liệu tiếng nước Gardner J.A.A., Dunkin A.C., Lloyd L.C (1990), “Metritis - Mastitis Agalactia”, in Pig production in Autralia, Butterworths, Sydney, pp 10 Smith B.B, Martineau G, Bisaillon A, (1995), “Mammary gland and lactation problems”, In disease of swine, 7th edition, Iowa state university press, pp 40 - 57 11 Taylor D.J (1995), Pig diseases 6th edition, Glasgow university, U.K 12 Urban, V.P., Schnur, V.I., Grechukhin, A.N (1983), “The metritis, mastitis agalactia syndrome of sows as seen on a large pig farm”, Vestnik selskhozyaistvennoinauki, 6, pp 69 - PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI TRẠI Hình ảnh trình thực tập Hình 1: Cho lợn uống cầu trùng Hình 2: Cắt lợn Hình 3: Cào phân lợn Hình 4: Truyền nước muối sinh lý cho lợn mẹ Hình 5: Cho lợn mẹ ăn Hình 6: Phun thuốc sát trùng Hình 7: qt vơi đường hành lang Hình 8: mài nanh, cắt tai, tiêm sắt Hình 9: tiêm kháng sinh cho lợn Mẹ sau đẻ Hình 10: Thử lợn Hình 11: phối giống nhân tạo Một số thuốc sử dụng trại Hình 12: Thuốc Amoxicol Hình 13: Oxytoxin Hình 14: Hitamox (sử dụng cho lợn nái) (sử dụng cho lợn nái) Hình 15: Fe-B12 Hình 16: Nova- amcoli (sử dụng cho lợn con) (kháng sinh sử dụng cho lợn con) ... chuyên đề: THỰC HIỆN CÔNG TÁC NUÔI DƯỠNG, CHĂM SĨC VÀ PHỊNG, TRỊ BỆNH CHO LỢN NÁI TẠI TRẠI NGUYỄN XN DŨNG, BA VÌ, HÀ NỘI KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên ngành: Chăn nuôi Thú... trại thời điểm thực tập - Thực công tác nuôi dưỡng chăm sóc đàn lợn - Thực quy trình phòng bệnh cho đàn lợn - Tham gia chẩn đốn điều trị bệnh cho đàn lợn nái lợn - Tham gia công tác chuyên môn... phòng, trị bệnh cho lợn nái trại Nguyễn Xuân Dũng, Ba Vì, Hà Nội 2 1.2 Mục tiêu yêu cầu chuyên đề 1.2.1 Mục tiêu - Đánh giá tình hình chăn ni sở - Tìm hiểu thực quy trình ni dưỡng, chăm sóc trị bệnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hiện công tác nuôi dưỡng, chăm sóc và phòng, trị bệnh cho lợn nái tại trại nguyễn xuân dũng, ba vì, hà nội , Thực hiện công tác nuôi dưỡng, chăm sóc và phòng, trị bệnh cho lợn nái tại trại nguyễn xuân dũng, ba vì, hà nội

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn