Thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã an khang, thành phố tuyên quang, tỉnh tuyên quang năm 2017

63 29 0
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2019, 08:56

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LA VĂN HỒN Tên đề tài: THỰC HIỆN CƠNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI AN KHANG, THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG, TỈNH TUYÊN QUANG NĂM 2017 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Quản lý đất đai Lớp : K46 – QLĐĐ – N02 Khoa : Quản lý Tài nguyên Khóa học : 2014 – 2018 Giảng viên hướng dẫn: TS Nguyễn Thu Thùy Thái Nguyên, năm 2018 i LỜI CẢM ƠN Qua trình học tập rèn luyện Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, nhiệt tình giảng dạy thầy, trường nói chung thầy Khoa Quản lý Tài Nguyên nói riêng, em trang bị kiến thức chuyên mơn lối sống, tạo cho hành trang vững cho công tác sau Trước tiên em xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới thầy, cô giáo Trường Đại học Nông Lâm Thái Ngun nói chung thầy giáo khoa Quản lý Tài ngun nói riêng tận tình giảng dạy em thời gian qua Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn đến cô TS Nguyễn Thu Thùy, tận tình giúp đỡ, trực tiếp bảo, hướng dẫn em suốt trình thực đề tài Trong thời gian làm việc với cô, em khơng ngừng tiếp thu thêm nhiều kiến thức bổ ích mà học tập tinh thần làm việc, thái độ nghiên cứu khoa học nghiêm túc, hiệu quả, tảng cho tương lai em Đồng thời em xin chân thành cảm ơn cô, chú, anh, chị công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên công nghệ Tài nguyên Môi trường Gia Linh Đã tạo điều kiện giúp đỡ em việc cung cấp thơng tin đóng góp ý kiến có liên quan đến việc nghiên cứu, giúp em hồn thành tốt đề tài tốt nghiệp Sau em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới gia đình, bạn bè động viên, đóng góp ý kiến chỗ dựa tinh thần vững cho em q trình học tập, nghiên cứu hồn thành đề tài Với thời gian khả hạn chế, đề tài tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận góp ý chân tình từ thầy cô bạn Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên,ngày tháng năm 2018 Sinh viên La Văn Hoàn ii DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 4.1 Hiện trạng sử dụng đất đai An Khang năm 2016 32 Bảng 4.2 Bảng tổng hợp số liệu hộ gia đình, cá nhân tham gia kê khai cấp GCNQSDĐ số thôn thuộc An Khang năm 2017 41 Bảng 4.3 Tổng hợp số hộ gia đình cá nhân đủ điều kiện cấp GCNQSDĐ 43 Bảng 4.4 Tổng hợp số hộ gia đình cá nhân khơng đủ điều kiện cấp GCNQSDĐ 44 Bảng 4.5 Một số ví dụ trường hợp không đủ điều kiện cấp GCNQSDĐ 45 Bảng 4.6 Tổng hợp kết cấp GCNQSDĐ số thôn thuộc An Khang năm 2017 46 iii DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Mẫu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 26 Hình 4.1 Cơ cấu diện tích cấp GCNQSDĐ An Khang năm 2017 47 iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Ký hiệu, từ viết tắt Nghĩa đầy đủ BTNMT Bộ Tài nguyên môi trường GCN Giấy chứng nhận GCNQSDĐ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất HTX NLN Hợp tác Nơng Lâm nghiệp NĐ-CP Nghị định phủ UBND Uỷ ban nhân dân v MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC BẢNG BIỂU ii DANH MỤC HÌNH iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv MỤC LỤC v PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu thực 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa học tập nghiên cứu khoa học 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở pháp lý công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất 2.1.1 Đăng kí đất đai 2.1.2 Quyền sử dụng đất 2.1.3 Quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất 2.1.4 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất 2.1.5 Sự cần thiết phải cấp giấy chứng nhận quyền dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất 2.2 Căn pháp lý cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất vi 2.3 Cơ sở thực tiễn 11 2.3.1 Tình hình cấp GCNQSDĐ nước số tỉnh 11 2.3.2 Tình hình cấp GCNQSDĐ nước 11 2.3.3 Tình hình cấp GCNQSDĐ số tỉnh 12 2.4 Những quy định chung giấy chứng nhận 16 2.4.1 Khái niệm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất 16 2.4.2 Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất 16 2.4.3 Nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất 17 2.4.4 Những trường hợp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất 18 2.4.5 Các trường hợp không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất 22 2.4.6 Trình tự thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất 23 2.4.7 Mẫu GCN 25 PHẦN ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27 3.1 Đối tượng, phạm vi nguyên cứu 27 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 27 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 27 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành nghiên cứu 27 3.3 Nội dung nghiên cứu 27 3.3.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - hội An Khang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 27 vii 3.3.2 Tình hình sử dụng đất đai An Khang 27 3.3.3 Thực công tác cấp GCNQSD đất An Khang năm 201727 3.3.4 Những thuận lợi, khó khăn đưa số giải pháp để nâng cao hiệu công tác cấp GCNQSD đất An Khang 27 3.4 Phương pháp nguyên cứu 27 3.4.1 Phương pháp điều tra 27 3.4.2 Phương pháp thống kê 28 3.4.3 Phương pháp so sánh 28 3.4.4 Phương pháp phân tích, đánh giá 28 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 29 4.1 Khái quát điều kiên tự nhiên, kinh tế - hội An Khang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 29 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 29 4.1.2 Điều kiện kinh tế - hội 30 4.2 Tình hình sử dụng đất đai An Khang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 32 4.3 Thực công tác cấp GCNQSDĐ số thôn địa bàn An Khang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2017 35 4.3.1 Quy trình cấp GCNQSDĐ địa bàn tỉnh Tuyên Quang 35 4.3.2 Kết trình thực cấp GCNQSDĐ số thôn An Khang năm 2017 40 4.4 Những thuận lợi, khó khăn cơng tác cấp GCNQSD đất An Khang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 48 4.4.1 Những thuận lợi 48 4.4.2 Những khó khăn 48 4.5 Giải pháp nâng cao hiệu công tác cấp GCNQSDĐ An Khang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 49 viii 4.5.1 Giải pháp chung 49 4.5.1 Giải pháp cụ thể cho trường hợp tồn địa bàn An Khang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 49 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 51 5.1 Kết luận 51 5.2 Kiến nghị 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO 53 PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Đất đai tài nguyên vô quý giá quốc gia, điều kiện tồn phát triển người sinh vật khác trái đất Đó tư liệu sản xuất đặc biệt, thành phần quan trọng hàng đầu môi trường sống, địa bàn phân bố dân cư, xây dựng sở kinh tế, văn hoá hội, an ninh quốc phòng Mỗi quốc gia, địa phương có quỹ đất đai định giới hạn diện tích, ranh giới, vị trí Việc sử dụng quản lý quỹ đất đai thực theo quy định nhà nước, tuân thủ luật đất đai văn pháp lý có liên quan Luật đất đai năm 2013 đời xác định đất đai thuộc sở hữu toàn dân nhà nước thống quản lý Để đảm bảo tính thống cơng tác quản lý đất đai cơng tác đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải thực nghiêm túc Công tác không đảm bảo thống quản lý mà bảo đảm quyền lợi nghĩa vụ cho người sử dụng, giúp cho người sử dụng đất yên tâm đầu tư, sản xuất, xây dựng cơng trình Hiện vấn đề đất đai vấn đề nhiều người quan tâm, tranh chấp, khiếu nại, lấn chiếm đất đai thường xuyên xảy việc giải vấn đề nan giải thiếu giấy tờ pháp lý Cùng với q trình cơng nghiệp hoá, đại hoá đất nước ngày làm cho thị trường bất động sản trở nên sôi động, đất đai hàng hố chủ yếu thị trường Nhưng thực tế thị trường thị trường ngầm phát triển mạnh mẽ Đó vấn đề đáng lo ngại Để đảm bảo cho thị trường hoạt động công khai, minh bạch u cầu cơng tác đăng ký cấp giấy chứng nhận phải tiến hành Ngoài vấn đề quan trọng việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giúp cho nhà 40 Bước 5: Tiếp nhận hồ sơ viết giấy chứng nhận - Văn phòng đăng ký thuộc Phòng Tài nguyên Mơi trường huyện, thành phố có trách nhiệm tiếp nhận kiểm tra số lượng hồ sơ Ủy ban nhân dân nộp Việc tiếp nhận hồ sơ phải lập sổ ghi rõ người nhận, người nộp, thời gian nộp, số lượng, loại hồ sơ nộp ghi phiếu tiếp nhận cho người đến nộp hồ sơ - Việc viết giấy chứng nhận thực theo quy định Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 Bộ Tài nguyên Môi trường Hướng dẫn số 206/HD-TNMT ngày 28/3/2013 Sở Tài nguyên Môi trường Đối với nơi chưa có đồ địa sơ đồ trang Giấy chứng nhận thể sơ họa theo sơ đồ tự đo vẽ chủ sử dụng đất ghi rõ tên chủ sử dụng đất liền kề, khơng ghi kích thước cạnh đất (có giấy chứng nhận viết mẫu kèm theo) - Sau hoàn thành việc viết giấy chứng nhận văn phòng đăng ký cấp huyện phải lập sổ Mục kê, Địa sổ Cấp giấy chứng nhận theo quy định để quản lý 4.3.2 Kết trình thực cấp GCNQSDĐ số thôn An Khang năm 2017 - Tiến hành kê khai: Sau q trình thực đến thơn phối hợp với đồng chí trưởng thơn tiến hành kiểm tra, rà sốt, phân tích, tổng hợp số liệu chịu đạo trực tiếp ban đạo cấp giấy chứng nhận thành phố Tuyên Quang Tổ công tác thực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất thu kết kê khai hộ gia đình cá nhân địa bàn An khang, tỉnh Tuyên Quang thu kết sau: 41 Bảng 4.2 Bảng tổng hợp số liệu hộ gia đình, cá nhân tham gia kê khai cấp GCNQSDĐ số thôn thuộc An Khang năm 2017 STT Thôn Số hộ kê khai An lộc A 16 Tổng Phúc Lộc A Tổng Phúc Lộc B 33 Tổng Tân Thành 10 Tổng Trường Thi A Tổng Tổng 75 Số 13 1 23 4 10 27 37 1 75 19 11 15 142 Loại đất LNK BHK LUC CLN NHK ONT BHK LUC CLN ONT BHK LUC LUK NTS LNK BHK LUC LNK LNQ TSN BHK LUC Diện tích 5596,7 5435 2409,4 1313,4 663,8 15418,3 2040,9 2760,6 2603,2 124,1 7528,8 16587 22447 15936,3 593,1 1105,8 1.788 58457,2 3320,7 3810 202,7 2400 301,4 10034,8 1577,5 3258,2 4835,7 96306 (Nguồn: Công ty TNHH thành viên Công nghệ Tài Nguyên Môi trường Gia Linh) Qua bảng 4.2 cho thấy: Tổng số hộ tham gia kê khai cấp GCNQSDĐ năm thôn 75 hộ với 142 đất, tổng diện tích kê khai 96.306,0 m2 Trong 42 thơn có diện tích kê khai nhiều thôn Phúc Lộc B 58.457,2 m2 Thôn có diện tích kê khai thơn Trường Thi A với diện tích 4.835,7 m2 Các hộ chủ yếu kê khai cấp GCNQSDĐ loại đất sau: Đất trồng hành năm khác (BHK), đất nông thôn (ONT), đất chuyên trồng lúa nước (LUC), đất trồng lúa nước lại (LUK), đất trồng lâu năm (CLN), đất trồng lâu năm khác (LNK), đất trồng ăn lâu năm (LNQ), đất nương rẫy trồng hàng năm khác (NHK), đất nuôi trồng thủy sản (NTS) đất nôi trồng thủy sản nước (TSN), Thơn An Lộc A có 16 hộ kê khai với 23 đất, diện tích kê khai 15.418,3 m2 Trong đó: Đất LNK thửa, diện tích 5.596,7 m2; BHK 13 thửa, diện tích 5.435 m2; LUC thửa, diện tích 2.409,4 m2; CLN thửa, diện tích 1.313,4 m2 NHK thửa, 663,8 m2 Thơn Phúc Lộc A có hộ kê khai với 10 đất, diện tích kê khai 7.528,8 m2 Trong đó: Đất ONT thửa, diện tích 2.040,9 m2; BHK thửa, diện tích 2.760,6 m2; LUC thửa, diện tích 2.603,2 m2 CLN thửa, diện tích 124,1m2 Thơn Phúc Lộc B có 33 hộ kê khai với 75 đất, diện tích kê khai 58.457,2 m2 Trong đó: Đất ONT thửa, diện tích 16.587 m2; BHK 27 thửa, diện tích 22.447 m2; LUC 37 thửa, diện tích 15.936,3 m2; LUK thửa, diện tích 591,3 m2; NTS thửa, diện tích 1.105,8 m LNK thửa, diện tích 1.788 m2 Thơn Tân Thành có 10 hộ kê khai với 19 đất, diện tích kê khai 10.034,8 m2 Trong đó: Đất BHK thửa, diện tích 3.320,7 m2; LUC diện tích 3.810 m2; LNK thửa, diện tích 202,7 m 2; LNQ thửa, diện tích 2.400 m2 TSN có thửa, diện tích 301,4 m Thơn Trường Thi A có hộ kê khai với 15 đất, diện tích kê khai 4.835,7 m2 Trong đó: Đất BHK thửa, diện tích 1.577,5 m2 LUC 11 thửa, diện tích 3.258,2 m2 43 - Tiến hành công khai hồ sơ cấp GCNQSDĐ + Sau hoàn thiện hồ sơ cấp GCNQSDĐ cho hộ gia đình, cá nhân tổ cơng tác thơng qua UBND An Khang tiến hành công khai hồ sơ cấp GCNQSDĐ theo quy định + Thời gian công khai 15 ngày làm việc + Sau thời gian công khai hồ sơ thu kết sau: Bảng 4.3 Tổng hợp số hộ gia đình cá nhân đủ điều kiện cấp GCNQSDĐ STT Số hộ Thôn An lộc A Số HS 16 16 06 06 Tổng Phúc Lộc A Tổng Phúc Lộc B 22 22 Tổng Tân Thành 06 06 08 08 58 58 Tổng Trường Thi A Tổng Tổng Số 13 1 22 4 08 16 27 45 11 11 97 Diện tích (m2) 5435 2409,4 1313,4 663,8 540,8 10362,4 2760,6 2603,2 5363,8 11950,9 11000 593,1 23544, 2419,3 1692,7 1353,3 5465,3 1029,2 2750,8 3780, 48515,5 Loại đất BHK LUC CLN NHK LNK BHK LUC BHK LUC LUK BHK LUC LNQ BHK LUC (Nguồn: Công ty TNHH thành viên Công nghệ Tài Nguyên Môi trường Gia Linh) Qua bảng 4.3 cho thấy Tổng số hộ có đủ điều kiện cấp GCNQSDĐ thôn 58 hộ với 58 hồ sơ tổng số 97 với diện tích đủ điều kiên cấp GCNQSDĐ 48.515,5 m2 44 Thơn có nhiều hộ có đủ điều kiện cấp GCNQSDĐ thơn Phúc Lộc B với 22 hộ, đồng thời thơn có diện tích đủ điều kiện cấp GCNQSDĐ lớn 23.544 m2 Thơn có hộ có đủ điều cấp GCNQSDĐ thôn Phúc Lộc A Thôn Tân Thành thơn hộ Thơn có diện tích đủ điều kiện cấp GCNQSDĐ thơn Trường Thi A với diện tích 3.780 m2 Bảng 4.4 Tổng hợp số hộ gia đình cá nhân khơng đủ điều kiện cấp GCNQSDĐ STT Thôn An lộc A Tổng Phúc Lộc A Số hộ 01 02 Tổng Phúc Lộc B 20 Tổng Tân Thành Tổng Trường Thi B Tổng Tổng 31 Số 01 1 02 12 10 1 30 1 08 03 44 Diện tích (m2) 5055,9 5055,9 2040,9 124,1 2165 15372,2 11247,1 4936,3 1788 1105,8 34449,4 901,4 2117,3 1046,7 301,4 202,7 4569,5 548,3 416,8 965,1 47204,9 Loại đất LNK ONT CLN ONT BHK LUC LNK NTS BHK LUC LNQ TSN LNK BHK LUC (Nguồn: Công ty TNHH thành viên Công nghệ Tài Nguyên Môi trường Gia Linh) Qua bảng: 4.4 cho thấy: Tổng số hộ không đủ điều kiện cấp giấy thôn 31 hộ với tổng diện tích 47.204,9 m2 45 Thơn có nhiều hộ khơng đủ điều kiện cấp GCNQSDĐ thôn Phúc Lộc B 20 hộ, 30 đất diện tích 34.449,4 m2 Thơn có diện tích khơng đủ điều kiện cấp GCNQSDĐ lớn thơn Phúc Lộc B 34.449,4 m2 Ít thơn Trường Thi A 965,1 m2 Bảng 4.5 Một số ví dụ trường hợp khơng đủ điều kiện cấp GCNQSDĐ STT Tên chủ sử dụng Số Số tờ Diện MĐSD tích Thơn (m2) Ngun nhân Đào Văn Sửu 48 LNK 5055,9 An Lộc A Tranh chấp Lê Tú Lai 25 240 CLN 124,1 Phúc Lộc A Trần Xuân Chí 25 185 ONT 2040,9 Phúc Lộc A Tranh chấp Vũ Duy Quyền 34 53 ONT 3683 Phúc Lộc B Tranh chấp Hà Văn Quyền 33 144 BHK 108,9 Phúc Lộc B Đất quy Phạm Văn Dũng 33 137 ONT 3288,2 Phúc Lộc B Tranh chấp Nguyễn Thị Huệ 44 30 LUC 679,7 Tân Thành Tranh chấp Trần Thị Mùi 45 142 BHK 763,3 Tân Thành Đất 5% Ninh Văn Mạnh 11 201 BHK 548,3 Trường Thi A Tranh chấp 10 Nguyễn Văn Thi 10 139 LUC 244 Trường Thi A Tranh chấp Thuộc đất 5% hoạch (Nguồn: Công ty TNHH thành viên Công nghệ Tài Nguyên Môi trường Gia Linh) Qua bảng 4.5 cho thấy: Một số hộ điển hình khơng cấp giấy chứng nhận qun sử dụng đất quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất Các hộ không cấp GCNQSDĐ lý tranh chấp, kê khai vào đất quy hoạch, kê khai đất thuê (đất 5%) 46 - Tiếp nhận hồ sơ viết giấy chứng nhận Sau trình hồ sơ lên Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Tuyên Quang thẩm định hồ sơ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Tuyên Quang có nhiệm vụ thẩm định hồ sơ chuyển hồ sơ sang UBND thành phố Tuyên Quang UBND thành phố Tuyên Quang Quyết định in GCNQSDĐ Tổ công tác thu kết sau: Bảng 4.6 Tổng hợp kết cấp GCNQSDĐ số thôn thuộc An Khang năm 2017 STT Thôn Số hộ Số Giấy An lộc A 16 16 Tổng Phúc Lộc A 06 06 Tổng Phúc Lộc B 22 22 Tổng Tân Thành 06 06 Tổng Trường Thi A 08 08 Tổng Tổng 58 58 Số 13 1 22 4 08 16 27 45 11 11 97 Diện tích (m2) 5435 2409,4 1313,4 663,8 540,8 10362,4 2760,6 2603,2 5363,8 11950,9 11000 593,1 23544, 2419,3 1692,7 1353,3 5465,3 1029,2 2750,8 3780, 48515,5 Loại đất BHK LUC CLN NHK LNK Cơ cấu (%) 21,36 BHK LUC 11,06 BHK LUC LUK 48,53 BHK LUC LNQ 11,26 BHK LUC 7,79 100 (Nguồn: Công ty TNHH thành viên Công nghệ Tài nguyên Môi trường Gia Linh) 47 Hình 4.1 Cơ cấu diện tích cấp GCNQSDĐ An Khang năm 2017 Qua bảng 4.6 hình 4.1 cho thấy: Kết cấp GCNQSD đất năm thôn thuộc An khang năm 2017 - Tổng số cấp 97 với diện tích 48.515,5 m2 đó: + Thơn An Lộc A cấp 22 với diện tích 10.362,4 m2 gồm: (BHK: 5.435 m2; LUC: 2.409,4 m2; CLN: 1.313,4 m2; LNK: 540,8 m2) + Thôn Phúc Lộc A cấp 08 với diện tích 5.363,8 m2 gồm: (BHK: 2.760,6 m2; LUC: 2.603,2 m2) + Thôn Phúc Lộc B cấp 45 với diện tích 23.544 m2 gồm: (BHK: 11.950,9 m2; LUC: 11000 m2; LUK: 593,1 m2) + Thôn Tân Thành cấp 11 với diện tích 5.465,3 m2 gồm: (BHK: 2.419,3 m2; LUC: 1.692,7 m2; LNQ: 1353,3 m2) + Thôn Trường Thi A cấp 11 với diện tích 3.780 m2 gồm: (BHK: 1.029,2 m2; LUC: 2.750,8 m2) - Thơn Phúc Lộc B thơn có số lượng đất diện tích cấp GCNQSD đất nhiều chiếm 48,53% diện tích đất cấp - Thơn Trường Thi A thơn có số lượng đất diện tích cấp GCNQSD đất chiếm 7,79% diện tích đất cấp 48 4.4 Những thuận lợi, khó khăn cơng tác cấp GCNQSD đất An Khang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 4.4.1 Những thuận lợi - Người dân hòa đồng, hợp tác nhiệt tình cung cấp đầy đủ hồ sơ cho tổ công tác cấp GCNQSD đất - Có đầy đủ đồ địa đồ dải 299 để tiến hành ốp đồ so sánh đồ địa với đồ dải 299 Ngồi có đồ quy hoạch sử dụng đất - Có đầy đủ thơng tin đất đai sổ kê địa chính, sổ mục kê đất… - Có phối hợp nhiệt tình quyền địa phương - Có đầy đủ văn hướng dẫn thực cấp GCNQSD đất 4.4.2 Những khó khăn - Bên cạnh có số hộ dân khơng hợp tác nhiệt tình với tổ cơng tác, gây khó dễ khơng cung cấp hồ sơ nên số đất không cấp GCNQSD đợt - Tình trạng lấn chiếm đất cơng, tự chuyển mục đích sử dụng đất; tự ý chia tách, chuyển nhượng đất đai bất hợp pháp; vi phạm quy định quản lý sử dụng đất đai - Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất khơng chủ động đăng ký kê khai - Việc xác định nguồn gốc sử dụng đất, thời điểm sử dụng đất quyền chậm - Do “dồn điền đổi thửa” nên sau thực thành công chủ trương số lượng GCNQSDĐ đất nơng nghiệp nhân dân cần cấp lại lớn - Hồ sơ địa thiếu chưa hồn thiện 49 4.5 Giải pháp nâng cao hiệu công tác cấp GCNQSDĐ An Khang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 4.5.1 Giải pháp chung - Chính quyền địa phương cần phát nhanh chóng, xác trường hợp lấn, chiếm, sử dụng trái phép đất hành lang an tồn giao thơng, ngăn chặn kịp thời cơng trình xây dựng trái phép đất để bảo vệ hành lang bảo vệ an tồn cơng trình, buộc người có hành vi vi phạm khơi phục lại tình trạng đất trước vi phạm để hạn chế trường hợp khác xảy - Dựa nhu cầu quyền lợi, lợi ích người dân UBND phải tiến hành điều chỉnh quy hoạch hủy bỏ quy hoạch không khả thi để cấp GCN cho người sử dụng đất - Cần có sách cho phép cấp GCNQSD đất theo trạng sử dụng đất hộ gia đình có đất dồn điền đổi theo quy định pháp luật - Nhanh chóng hồn thiện hồ sơ địa thiếu - Nhanh chóng rà sốt lại nguồn gốc sử dụng đất tiến hành cấp đầy đủ GCNQSD đất cho bà nhân dân tránh trường hợp bỏ sót 4.5.1 Giải pháp cụ thể cho trường hợp tồn địa bàn An Khang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang - Đối với hộ gia đình có tranh chấp, gia đình chưa thống nhất: Cần tăng cường công tác tuyền truyền phổ biến sách pháp luật đến người dân để người dân hiểu việc cấp giấy chứng nhận quyền lợi họ Đối với hộ có tranh chấp, UBND thành phố thành lập tổ công tác hòa giải vận động hộ xác định lại nguồn gốc đất dựa vào tài liệu xã, giấy tờ chủ sử dụng đất tranh chấp, kết hợp thông 50 tin khác để đối chiếu tài liệu nhằm giải hợp lý Sau giao cho phận Địa tiến hành xét cấp cho hộ - Đối với hộ gia đình lấn chiếm đất cơng: Đối với hộ tăng diện tích mà sử dụng ổn định trước ngày 1/7/2004 phù hợp quy hoạch khu dân cư cho hộ nộp tiền sử dụng đất để hợp thức Còn hộ phần diện tích tăng mà nằm vào quy hoạch vận động hộ giải phóng mặt phần đất lấn chiếm cấp GCN cho hộ với phần diện tích hợp pháp - Các trường hợp kê khai đất quy hoạch cần cho phép trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất mà phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phép chuyển mục đích sử dụng khơng gây khó dễ cho người dân 51 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Qua trình thực tập An Khang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang đề tài: " Thực công tác cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất An Khang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang" Em xin rút số kết luận sau: - An Khang có vị trí địa lý thuận lợi, giáp ranh với thành phố Tuyên Quang có nhiều hội để tiếp thu thành tựu khoa học công nghệ tiến hội Tình hình kinh tế - hội phát triển ổn định đáp ứng thực trạng phát triển kinh tế hội tương lai - Tổng số hộ tham gia kê khai 75 hộ với 142 đất, tổng diện tích kê khai 96.306 m2 - Có 58 hộ đủ điều kiện 31 hộ không đủ điều kiện cấp GCNQSDĐ - Tổng số GCNQSDĐ cấp 58 giấy, 97 với diện tích 48.515,5 m2 Trong đó: BHK 40 với diện tích 23.595 m2; LUC 50 với diện tích 20.456,1 m2; LUK với diện tích 593.1 m2; LNQ với diện tích 1.353,3 m2; CLN với diện tích 1.313,4 m2; LNK với diện tích 540,8 m2; NHK với diện tích 663,8 m2 5.2 Kiến nghị Để đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận địa bàn cần: - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đất đai, vận động người sử dụng đất đặc biệt hộ gia đình, cá nhân lập thủ tục kê khai đăng ký cấp GCN 52 - Kiểm tra, rà soát lại hộ chưa cấp GCN để có kế hoạch triển khai cách hợp lý Khi giải giấy tờ đất đai cần thực nhanh chóng, hẹn, tránh lại nhiều lần gây phiền hà cho nhân dân - Công khai hóa đầy đủ quy định, thủ tục hành chính, thuế, lệ phí phải nộp theo quy định nhà nước để góp phần tăng hiệu q trình giải yêu cầu nhân dân - UBND An Khang cần tổ chức thông báo, phổ biến, tuyên truyền sách pháp Luật đất đai tới người dân để họ hiểu rõ ý nghĩa công tác đăng kí đất đai cấp GCN QSDĐ 53 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài nguyên Môi trường (2014), Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 quy định giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất Tài liệu ấn hành Bộ Tài nguyên Môi trường (2014), Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 quy định hồ sơ địa Tài liệu ấn hành Chính phủ (2014) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật đất đai Nguyễn Khắc Thái Sơn (2007), Bài giảng quản lý nhà nước đất đai, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Nguyễn Văn Quý (2017), khóa luận tốt nghiệp đánh giá kết công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất địa huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội năm 2017 Quốc Hội (2013), Nước CHXHCNVN, Luật đất đai 2013 NXB trị gia, Hà Nội Tài liệu ấn hành UBND An Khang (2016), thống kê, kiểm kê diện tích đất đai năm 2016 Tuyên Quang (2016) Tình hình Kinh tế - hội An Khang, thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang năm 2016 (https://www.tuyenquang.gov.vn/3cms/tinh-hinh-thuc-hien-nhiem-vuphat-trien-kinh-te -xa-hoi-nam-2016.htm) Ngày 12/6/2016 Bộ Tài nguyên Môi trường (2016) Báo cáo Tổng cục quản lý đất đai năm 2016 lĩnh vực đất đai (http://www.dangcongsan.vn/khoagiao/nam-20165-ca-nuoc-da-cap-42-3-trieu-giay-chung-nhan-quyen-sudung-dat-365129.html) Ngày12/06/2016 54 10 Phạm Khuê (2015), “Tình hình thực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà địa bàn tỉnh” Bài viết http://www.binhthuan.gov.vn/wps/portal/binhthuan/chinhquyen/tintuc/! ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gfDxcLQ2MDQ09_X y9XA0f3ED8nswB3Y7MgA_2CbEdFAE5tqDc!/?WCM_GLOBAL_C ONTEXT=/wps/wcm/connect/bt_vi/bt_noi_dung/tin_tuc/tin_cq/9a0532 80498f271590fcf1be0a65fb9b 11 Sở tài nguyên Môi trường tỉnh Sơn La, Báo cáo thống kê đất đai năm 2015 tỉnh Sơn La 12 Thùy Linh (2015), “Tình hình thực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà địa bàn tỉnh” Bài viết http://baotuyenquang.com.vn/kinh-te/xay-dung/thanh-pho-tuyen-quangtang-cuong-quan-ly-su-dung-dat-dai-58975.html 13 Trang thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang tuyenquang.gov.vn (http://baotuyenquang.com.vn/kinh-te/xay-dung/thanh-pho-tuyenquang-tang-cuong-quan-ly-su-dung-dat-dai-58975.html 14 Trang thông tin điện tử Bộ TN&MT www.monre.gov.vn 15 Trang thông tin điện tử Tổng cục Quản lý đất đai www.gdla.gov.vn ... thực đề tài "Thực công tác cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất xã An Khang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2017" 1.2 Mục tiêu thực 1.2.1 Mục tiêu chung Thực công tác cấp giấy chứng. .. Khang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 32 4.3 Thực công tác cấp GCNQSDĐ số thôn địa bàn xã An Khang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2017 35 4.3.1 Quy trình cấp. .. bàn tỉnh Tuyên Quang 35 4.3.2 Kết trình thực cấp GCNQSDĐ số thôn xã An Khang năm 2017 40 4.4 Những thuận lợi, khó khăn cơng tác cấp GCNQSD đất xã An Khang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã an khang, thành phố tuyên quang, tỉnh tuyên quang năm 2017 , Thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã an khang, thành phố tuyên quang, tỉnh tuyên quang năm 2017

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn