Theo dõi quy trình gieo ươm và chăm sóc cây quế (cinnamomum cassia) tại vườn ươm trường đại học nông lâm thái nguyên

52 26 0
  • Loading ...
1/52 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2019, 08:56

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN THỊ PHƯƠNG CHÂM Tên đề tài: THEO DÕI QUY TRÌNH GIEO ƯƠM CHĂM SÓC CÂY QUẾ (Cinnamomum Cassia.BL ) TẠI VƯỜN ƯƠM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Quản lý tài nguyên rừng Khoa : Lâm Nghiệp Khóa học : 2014 – 2018 Giảng viên hướng dẫn : TS Nguyễn Thị Thu Hoàn Thái Nguyên, năm 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học thân tôi, số liệu kết thực trình bày khố luận q trình theo dõi, điều tra sở thực tập hoàn toàn trung thực, khách quan Thái Nguyên, ngày 31 tháng 05 năm 2018 XÁC NHẬN CỦA GVHD TS Nguyễn Thị Thu Hoàn Người viết cam đoan Nguyễn Thị Phương Châm XÁC NHẬN CỦA GV CHẤM PHẢN BIỆN Giáo viên chấm phản biện xác nhận sinh viên để sửa chữa sai sót sau Hội đồng chấm yêu cầu! (Ký, họ tên) ii LỜI CẢM ƠN Thực tập tốt nghiệp nội dung quan trọng sinh viên trước lúc trường Giai đoạn vừa giúp cho sinh viên kiểm tra, hệ thống lại kiến thức lý thuyết làm quen với công tác nghiên cứu khoa học, vận dụng kiến thức vào thực tiễn sản xuất Để đạt mục tiêu đó, trí ban chủ nhiệm khoa Lâm Nghiệp trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên tiến hành thực tập tốt nghiệp với đề tài: “Theo dõi quy trình gieo ươm chăm sóc Quế (Cinnamomum Cassia) vườn ươm Trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên ” Trong trình thực tập niềm say mê, nhiệt tình, cố gắng thân với giúp đỡ cô TS Nguyễn Thị Thu Hồn, thầy khoa cán Vườn ươm khoa Lâm Nghiệp tận tình giúp đỡ, bảo tơi để hồn thành đề tài Tơi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến thầy cô khoa Lâm Nghiệp, gia đình, bạn bè đặc biệt giáo TS Nguyễn Thị Thu Hồn giúp đỡ tơi hồn thành khóa luận Trong suốt q trình thực tập, cố gắng để hoàn thành tốt khóa luận, thời gian kiến thức thân hạn chế Vì khóa luận khơng tránh khỏi thiếu sót Vậy tơi mong giúp đỡ, góp ý chân thành thầy giáo tồn thể bạn bè để khóa luận tốt nghiệp tơi hồn thiện Tôi xin chân thành cảm ơn! Thái nguyên, ngày 31 tháng 05 năm 2018 Sinh viên Nguyễn Thị Phương Châm iii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 4.1 Giấy chứng nhận nguồn gốc lô 18 Bảng 4.2 Phân bố số bệnh hại Quế 25 Bảng 4.3 Phân bố sâu kèn nhỏ hại Quế 26 Bảng 4.4: Kết đánh giá chất lượng lần đo cuối 31 iv DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 4.1 Sơ đồ vườn ươm 17 Hình 4.2: Rẫy cỏ xung quanh khu vực làm luống đóng bầu 19 Hình 4.3 Đóng bầu xếp bầu vào luống 21 Hình 4.4 Hạt Quế xử lý nứt nanh 22 Hình 4.5: Dung dịch Boocdo 1% phun phòng chữa bệnh 28 Hình 4.6 Bệnh khơ đầu quế giai đoạn vườn ươm 28 Hình 4.7 Thuốc trừ bệnh giai đoạn vườn ươm 29 Hình 4.8 Sâu kèn nhỏ ăn Quế non 30 Hình 4.9 Vườn đạt tiêu chuẩn xuất vườn 32 Hình 4.10 Xếp để vận chuyển đến nơi trồng rừng 33 v DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT Viết tắt Nghĩa đầy đủ Doo Đường kính cổ rễ Hvn Chiều cao vút ODB Ô dạng PCNP Pentachorontri benzen PTNT Phát triển nông thơn TB Trung bình vi MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii DANH MỤC CÁC BẢNG iii DANH MỤC CÁC HÌNH iv DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT v MỤC LỤC .vi PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu, yêu cầu thực 1.2.1 Mục tiêu 1.2.2 Yêu cầu thực PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học Quế 2.2 Cơ sở khoa học việc gieo ươm 2.3 Những kết gieo ươm Quế giới Việt Nam 2.3.1 Kết thực giới 2.3.2 Kết thực Việt Nam 10 2.4 Tổng quan sở thực tập 12 2.4.1 Điều kiện vườn ươm 12 2.4.2 Đặc điểm khí hậu thủy văn 12 PHẦN ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN 14 3.1 Thời gian phạm vi thực 14 3.2 Nội dung thực 14 3.2.1 Theo dõi bước quy trình thực gieo ươm 14 3.2.2 Theo dõi bước thực chăm sóc giai đoạn vườn ươm 14 vii 3.2.3 Kĩ thuật theo dõi phòng trừ sâu bệnh hại giai đoạn vườn ươm 14 3.2.4 Tiêu chuẩn xuất vườn 14 3.3 Các bước thực 15 PHẦN KẾT QUẢ THỰC HIỆN THẢO LUẬN .17 4.1 Kết theo dõi đánh giá bước quy trình thực gieo ươm 17 4.1.1.Nguồn gốc giống hồ sơ vườn ươm 17 4.1.2 Kỹ thuật tạo bầu 19 4.1.3 Kỹ thuật xử lý hạt 21 4.1.4 Kỹ thuật tra hạt vào bầu 22 4.2 Kỹ thuật chăm sóc Quế giai đoạn vườn ươm 22 4.2.1 Tưới nước 22 4.2.2 Cấy dặm 23 4.2.3 Nhổ cỏ phá váng 23 4.2.4 Bón thúc 23 4.2.5 Đảo bầu 24 4.3 Kỹ thuật theo dõi đánh giá phòng trừ sâu bệnh hại 24 Thành phần: ZINEB …… 80% W/W 29 4.4 Đánh giá chất lượng con, dự tính tỷ lệ xuất vườn Quế 31 PHẦN KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ .34 5.1 Kết luận 34 5.2 Đề nghị 35 TÀI LIỆU THAM KHẢO 36 PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Rừng nguồn tài ngun có giá trị to lớn khơng mặt kinh tế mà xã hội, khoa học, mơi trường, quốc phòng an ninh,… Thế nhưng, giai đoạn từ năm 2000 trở trước tài nguyên rừng nước ta suy giảm đáng kể số lượng chất lượng Do việc tăng lên dân số phát triển nhanh chóng cơng nghiệp dẫn tới việc phá rừng, lạm dụng tài nguyên rừng cách trầm trọng Gây hậu nghiêm trọng như: xói mòn, rửa trơi, cạn kiệt nguồn nước, phá hủy môi trường sống động vật, đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu, nhiễm môi trường, hàng loạt hậu xấu diễn diện tích rừng bị giảm Vai trò việc trồng rừng ngày quan tâm trọng, nhằm đáp ứng nhu cầu gỗ, lâm sản ngồi gỗ chức phòng hộ, cảnh quan điều hòa khí hậu, Để tăng tỷ lệ che phủ đất trống đồi núi trọc, tạo thêm công ăn việc làm cho người dân sống miền núi, đặc biệt đồng bào sống gần rừng đồng thời đáp ứng nhu cầu gỗ cho ngành cơng nghiệp chế biến gỗ, việc trồng rừng lồi có giá trị kinh tế cao thời gian sinh trưởng nhanh yêu cầu cấp bách Những năm gần nhà nước quan tâm đến có sách hợp lý để đẩy mạnh công tác trồng rừng nhằm tăng diện tích nâng cao chức rừng Diện tích rừng trồng chủ yếu rừng sản xuất với mục đích kinh tế trồng có thời gian sinh trưởng ngắn như: Keo, Mỡ, Bạch đàn, Bồ đề, Bên cạnh đặc sản đa tác dụng như: Trám trắng, Trám đen, Trám ba cạnh, Dẻ, Quế, quan tâm trọng cho suất tốt, khả phòng hộ cao, nâng cao chất lượng sống người dân gần rừng Với đặc điểm vậy, loài đáp ứng mục tiêu trồng rừng sản xuất nước ta giai đoạn trước mắt lâu dài Quế Cây Quế loại thân gỗ, sống lâu năm rộng, thường xanh Cây Quế thường mọc tự nhiên thành rừng người dân gây trồng nhiều nơi tỉnh miền núi phía Bắc nước ta để lấy vỏ, chế biến Để thực tốt việc việc đảm bảo nguồn giống phục vụ cho việc trồng rừng cần thiết Xuất phát từ thực tế tiến hành thực đề tài: “Theo dõi quy trình gieo ươm chăm sóc Quế (Cinnamomum Cassia) Vườn ươm Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên” 1.2 Mục tiêu, yêu cầu thực 1.2.1 Mục tiêu - Thực theo dõi quy trình gieo ươm Quế vườm ươm - Chăm sóc Quế vườn ươm - Góp phần nâng cao chất lượng giống Quế phục vụ trồng rừng 1.2.2 Yêu cầu thực - Hệ thống lại kiến thức học vận dụng vào thực tiễn sản xuất - Làm quen với số phương pháp sử dụng nghiên cứu đề tài cụ thể - Học tập tìm hiểu thêm kinh nghiệm kĩ thuật áp dụng thực tiễn địa bàn nghiên cứu - Rèn luyện kĩ làm việc, kỹ viết đề tài tốt nghiệp cho người thực - Xác định nguồn gốc hạt giống - Nắm bắt kĩ thuật gieo ươm Quế giai đoạn vườn ươm 30 - Bệnh khô đầu thời tiết Bệnh xuất không che chắn nhiệt độ thời tiết hanh khô Thường xuất bệnh hai bên rìa ngồi luống, đầu cuối luống Cần định kỳ kiểm tra tình hình, làm dàn che cho - Bệnh lí thiếu dinh dưỡng khoáng + Trong vườn xuất số chí đám có biểu thiếu dinh dưỡng khống chất, còi cọc, tím lá, bạc vàng còi, khơng có màu xanh lục + Cách phòng trừ: Ngồi việc bón thúc, phun phòng bệnh theo chế độ kể cần tăng cường Supe Lân Lâm thao nồng độ 0,2% với liều lượng 2,5 lít/m2 - ngày lần kéo dài - tuần khỏi bệnh - Phòng trừ sâu hại Quế Hình 4.8 Sâu kèn nhỏ ăn Quế non Khi xuất sâu hại, việc thường xuyên kiểm tra bắt sâu vào sáng sớm, dùng 0,05 lít Fenitrotion pha với 10 lít nước phun liều lượng lít /10m2 Đối với sâu xám ăn hại trực tiếp bắt dùng thuốc Malation (Lythion – 25WP) pha nồng độ 0,1% để phun lít/4-5m2 31 4.4 Đánh giá chất lượng con, dự tính tỷ lệ xuất vườn Quế Kết thực chất lượng con, dự đoán tỷ lệ xuất vườn Quế đánh giá số điểm luống thực bảng 4.4 sau: Bảng 4.4: Kết đánh giá chất lượng lần đo cuối Chỉ tiêu STT Chất lượng (%) Tỷ lệ xuất D oo TB Hvn TB (mm) (cm) Tốt TB Xấu 2.1 22 32 48.3 19.7 80.3 1.9 23 29.4 45.5 25.1 74.9 1.7 21 58 27.7 14.3 85.7 1.8 20 79.1 10.2 10.7 89.3 2.1 25 46.3 28.2 25.5 74.5 2.4 21 44.8 38.9 16.3 83.7 1.6 19 54.3 22.8 22.9 77.1 1.4 22 60.1 29.6 10.3 89.7 1.4 18 55.7 30.1 14.2 85.8 10 1.8 19 48.6 33.2 18.2 81.8 11 1.9 23 46.3 40.2 13.5 86.5 12 2.0 25 40.7 44.2 15.1 84.9 13 2.3 19 43.2 39.2 17.6 82.4 14 2.2 18 48.5 40.7 10.8 89.2 15 1.9 22 44.5 38.4 17.1 82.9 TB 1.9 21.13 48.77 34.48 16.75 83.25 vườn (%) Bảng 4.4 cho thấy: Dựa vào phẩm chất ta dự kiến tỷ lệ xuất vườn, tỷ lệ xuất vườn khoảng 83.24% có đủ tiêu chuẩn xuất vườn lại tiếp tục chăm sóc đến đủ tiêu chuẩn xuất vườn 32 Cây xuất vườn nuôi dưỡng vườn ươm khoảng năm tuổi, từ - 14 tháng (tùy thuộc thời vụ trồng), chiều cao khoảng 25 - 30 cm, đường kính gốc lớn mm, có từ - lá, thân thẳng có thân, xanh, khơng cụt ngọn, khơng sâu bệnh Hình 4.9 Vườn đạt tiêu chuẩn xuất vườn *Kỹ thuật xếp đủ tiêu chuẩn xuất vườn Trước xếp đủ tiêu chuẩn xuất vườn ta cần tưới nước tạo độ ẩm bầu với nhau, việc lấy bầu dễ dàng cơng việc tiến hành nhanh chóng Ngồi cung cấp đủ ẩm cho trình vận chuyển Nếu vận chuyển xa bị héo thời tiết nắng nóng Quá trình xếp thực sau đảo bầu, mà việc lựa chọn khỏe mạnh đủ tiêu chuẩn xuất vườn dễ dàng Thao tác thực đơn giản, túi nilon thường xếp 50 bầu Khi xếp cần ý cao xếp xuống đáy túi thấp xếp bên Xếp xong buộc chặt miệng túi nilon vận chuyển xe để chở đến nơi nuôi trồng 33 Hình 4.10 Xếp để vận chuyển đến nơi trồng rừng *Bài học kinh nghiệm Khi theo dõi quy trình sản xuất Quế hạt giai đoạn vườn ươm nhận thấy cần quan tâm nhiều đến chế độ ánh sáng cây, phòng trừ sâu bệnh hại để ln khỏe mạnh có tỷ lệ xuất vườn cao hạn chế rủi ro kinh doanh - Khi gieo ươm loại phải quan tâm đến nguồn gốc giống, giấy chứng nhận lô giống - Phải lập sơ đồ vườn ươm để phù hợp với sinh trưởng - Trong trình gieo trồng cần phải tạo bầu cây, làm cỏ, lên luống Thành phần ruột bầu cần có đủ chất dinh dưỡng trồng cần đem lại hiệu kinh tế cao - Tùy loại hạt có tính chất khác mà có cách xử lý hạt khác biện pháp xử lý để giúp hạt nảy mầm nhanh - Sau tra hạt việc chăm sóc quan trọng Chế độ ánh sáng khác nên cần bổ sung dàn che với ưa bóng Chế độ nước khác qua loài, ưa ẩm cần nhiều nước không ưa ẩm Chế độ nhiệt vậy, nhiệt độ mơi trường có tác động không nhỏ đến việc sinh trưởng phát triển - Hệ điều kiện nhiệt, ẩm, ánh sáng tôt hợp song hành q trình chăm sóc ni dưỡng trồng, muốn chăm sóc tốt cần quan tâm đến nhân tố 34 PHẦN KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Qua trình thực quy trình sản xuất Quế hạt vườn ươm Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Đã cho tơi có điều kiện thực hành nắm vững số kĩ thuật quan trọng gieo ươm là: Kỹ thuật tạo bầu cây, xử lý hạt giống, gieo hạt, theo dõi trình nảy mầm cây, tra hạt vào bầu, theo dõi trình sinh trưởng cây… Sau tiến hành theo dõi tơi thấy: - Q trình theo dõi dựa vào thực tế điều kiện gây trồng vườn ươm giúp hiểu kỹ thuật sản xuất Quế từ hạt, từ góp phần hồn thiện sở lý luận thực tiễn Đưa hướng dẫn kỹ thuật nhân giống Quế hạt qua giai đoạn - Nguồn gốc hạt giống Quế gieo vườn ươm có nguồn giống lơ a, khoảnh 8, lô a khoảnh 15, tiểu khu 168 Xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái Thu hoạch ngày 15/01/2017 Chi Cục Kiểm Lâm tỉnh Yên Bái cấp giấy chứng nhận nguồn gốc lô giống - Kỹ thuật đóng bầu gieo ươm đất tán rừng có thành phần giới thịt nhẹ đến trung bình - Kỹ thuật xử lý hạt nước ấm 30-40o C - Nắm vững kỹ thuật chăm sóc sau tra hạt, giai đoạn chăm sóc quan trọng, định đến tỷ lệ xuất vườn - Thực phòng trừ sâu bệnh hại, để đảm bảo không bị sâu hại công - Từ kết cho để thực quy trình sản xuất Quế hạt đạt hiệu cao phù hợp với vùng cần quan tâm đến nhiều yếu tố khí hậu, giống, chế độ nhiệt, độ ẩm, đất 35 trồng, biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại Do đó, muốn có đạt tiêu chuẩn xuất vườn cao đòi hỏi chế độ chăm sóc người sản xuất phải nâng cao hơn, biết áp dụng tiến kỹ thuật có để chăm sóc trồng cách hiệu 5.2 Đề nghị Cần có thời gian theo dõi, tìm hiểu thêm kỹ thuật chăm sóc Quế khu vực vườn ươm để đưa quy trình đầy đủ chi tiết phương pháp nhân giống hạt Phương pháp xử lý kích thích hạt giống nảy mầm khác, hàm lượng nước tiêu chuẩn hạt giống Quế, phương pháp bảo quản hật giống, chưa nghiên cứu công thức ảnh hưởng hỗn hợp ruột bầu khác Để có kết rõ ràng phải tiếp tục nghiên cứu theo dõi thời gian dài Tiếp tục nghiên cứu nhiều đến chế độ chăm sóc cho giai đoạn vườn ươm tưới nước, bón phân, phòng trừ sâu bệnh để giống có chất lượng tốt phục vụ cho công tác trồng rừng 36 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng việt Lương Thi Anh Mai Quang Trường, (2007), giáo trình trồng rừng, Đại học Nơng Lâm Thái Ngun Hồng Cơng Đãng, (2000), Nghiên cứu ảnh hưởng số nhân tốsinh thái đến sinh trưởng sinh khối Bần chua (Sonneratia caseolaris) giai đoạn vườn ươm Tóm tắt luận án tiến sỹ nông nghiệp, Viện Khoa học lâm nghiệp Việt Nam, Hà Nội Lê Đình Khả, Dương Mộng Hùng (2003), "Giống rừng", NXB Nông nghiệp-2003 Lê Đình Khả (2006), “Lai giống rừng”, Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội Nguyễn Thị Cẩm Nhung, (2006), Nghiên cứu điều kiện cất trữ gieo ươm Huỷnh liên (Tecoma stans) phục vụ cho trồng xanh đô thị Luận văn thạc sĩ khoa học lâm nghiệp, Trường Đại học Nơng lâm Tp Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Mừng, (1997), Nghiên cứu ảnh hưởng tỉ lệ che bóng, hỗn hợp ruột bầu đến sinh trưởng Cẩm lai (Dalbergia bariaensis Pierre) giai đoạn vườn ươm Kon Tum Luận án thạc sĩ khoa học lâm nghiệp, Trường Đại Học Lâm Nghiệp Nguyễn Tuấn Bình, (2002), kích thước bầu thích hợp cho gieo ươm Dầu song nàng Nguyễn Văn Sở, (2004), Kỹ thuật sản xuất vườn ươm Tủ sách Trường Đại học nông lâm Thái Nguyên Nguyễn Văn Thêm, Phạm Thanh Hải, (2004), Ảnh hưởng hỗn hợp ruột bầu đến sinh trưởng Chiêu liêu nước (Terminalia calamansanai)6 37 tháng tuổi điều kiện vườn ươm Tạp chí KHKT Nơng lâm nghiệp Tủ sách Trường Đại học Nơng lâm Tp Hồ Chí Minh 10 Nguyễn Xn Quát, (1985), Thông nhựa Việt Nam – Yêu cầu chất lượng hỗn hợp ruột bầu ươm để trồng rừng Tóm tắt luận án Phó Tiến sĩ khoa học nông nghiệp Viện khoa học lâm nghiệp Việt Nam 11 Trịnh Xuân Vũ tác giả khác, (1975), Sinh lý thực vật Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 12 Viện Thổ nhưỡng nơng hóa, (1998), Sổ tay phân tích đất, nước, phân bón trồng Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội II Tài liệu tiếng anh 13 Thomas D Landis, (1985), Mineral nutrition an index of seedling quality Evaluating seedling quality: principles, proceducres predictive abilities of major ttests Workshop held October 16 – 18, (1984), Forest Research Laboratory, Oregon state Univercity 14 Ekta Khurama and J.S Singh, (2000), Ecology of seed and seedling growth for concervation and retration of tropical dry forest: a review Department of Botany, Banras Hindu Unniversity, Varansi India 15 “Genome Biology” http://genomebiology.com/2001/3/1/reviews/1002 16.http://www.dnp.go.th/research/English/abstracts_silvic/Seed%20Resear ch.htm PHỤ LỤC Mẫu biểu 1: CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc MẪU BIỂU PHỎNG VẤN Người vấn:……………………………………Thời gian:…………… Người vấn:………………………………Năm sinh:………… Địa chỉ:……………… ……………………………….Kết quả:…………… Nguồn gốc hạt giống lấy đâu? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Hạt xử lý trước gieo nào? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Thời điểm xử lý? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Kĩ thuật tra hạt nào? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Kĩ thuật tra dặm làm nào? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Kĩ thuật chăm sóc, bón phân qua tiến hành sao? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Kĩ thuật đảo bầu làm nào? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Kĩ thuật điều tra đánh giá sâu, bệnh hại con? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Kĩ thuật phòng trừ sâu bệnh hại tiến hành vào thời điểm nào? Ra sao? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 10 Tiêu chuẩn xuất vườn ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Mẫu biểu Kết đánh giá tình hình sâu, bệnh hại TT ODB Tổng số cây/ Số bị ôdb bệnh P% Phân bố Công thức: P% = n/N x 100 (n; số bị hại, số cây/ô) (P25% đều) Mẫu biểu 3: MẪU BIỂU THEO DÕI PHẨM CHẤT CÂY QUẾ Ở GIAI ĐOẠN VUỜN UƠM Địa điểm Ngày theo dõi Người theo dõi Đánh giá chất lượng STT ODB … Tốt TB ODB … Xấu Tốt TB ODB … Xấu Tốt TB Xấu Mẫu biểu 4: Sổ nhật ký vườn ươm Hồ SƠ THEO DÕI TÌNH HÌNH SảN XUấT CÂY GốNG LÂM NGHIệP Loài cây: Quế Nguồn gốc lô hạt: Phiếu xuất kho Phương pháp nhân giống: Bằng hạt STT Thơng tin Thời gian đóng bầu Số lượng bầu/Luống Ngày tra hạt Ngày nảy mầm Tỉ lệ nảy mầm Ngày dặm lần Ngày dặm lần Ngày dặm lần Ngày dđảo bầu 10 Sâu bệnh hại xử lí thuốc lần 11 Sâu bệnh hại xử lí thuốc lần 12 Sâu bệnh hại xử lí thuốc lần 13 Chăm sóc bón thúc lần 14 15 Chăm sóc bón thúc lần Chăm sóc bón thúc lần Luống Luống Luống thứ thứ thứ Luống Luống Luống thứ thứ… thứ 16 Mẫu biểu 5: THÔNG BÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT CÂY CON Ở VƯỜN ƯƠM CÂY LÂM NGHIỆP ĐỢT NĂM 2018 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Thái Nguyên, ngày 15 tháng 03 năm 2018 THÔNG BÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT CÂY CON Ở VƯỜN ƯƠM CÂY LÂM NGHIỆP ĐỢT NĂM 2018 Kính gửi: - Sở Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Nguyên - Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Thái Nguyên Thực quy định thủ tục giám sát chuỗi hành trình giống trồng lâm nghiệp chính, chúng tơi thơng báo kết sản xuất năm 2018 đề nghị quý quan thẩm định để cấp giấy chứng nhận nguồn gốc giống cho lô sau đây: Tên đơn vị SXKDGLN CÔNG TY CỔ PHẦN Vườn ươm Trường Đại học Nông Lâm, Địa đơn vị SXKDGLN ĐHTN (Tổ 10, xã Quyết Thắng, TP.Thái Nguyên) Loại sản xuất: Cây - Cây ươm từ hạt Quế (Cinnamomum cassia) Mã số nguồn giống gốc công nhận dùng để nhân giống: SC.11.17 100kg hạt giống Quế theo hợp đồng mua bán số 14/HĐMB ngày 20/01/2017 hóa đơn tài số 0000070 hợp tác xã Long An, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái Kèm theo giấy chứng nhận nguồn gốc lô giống trồng lâm nghiệp - Khối lượng (kg) hạt đưa vào gieo Số lượng: ươm: 100 kg hạt giống - Số lượng đạt tiêu chuẩn xuất vườn đợt 1: 200.000 Quế Ngày15 tháng 03 năm 2018 Trưởng đơn vị SXKDGLN ... khoa Lâm Nghiệp trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên tiến hành thực tập tốt nghiệp với đề tài: Theo dõi quy trình gieo ươm chăm sóc Quế (Cinnamomum Cassia) vườn ươm Trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên. .. tài: Theo dõi quy trình gieo ươm chăm sóc Quế (Cinnamomum Cassia) Vườn ươm Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên 1.2 Mục tiêu, yêu cầu thực 1.2.1 Mục tiêu - Thực theo dõi quy trình gieo ươm Quế. .. 14 3.2.1 Theo dõi bước quy trình thực gieo ươm 14 3.2.2 Theo dõi bước thực chăm sóc giai đoạn vườn ươm 14 vii 3.2.3 Kĩ thuật theo dõi phòng trừ sâu bệnh hại giai đoạn vườn ươm
- Xem thêm -

Xem thêm: Theo dõi quy trình gieo ươm và chăm sóc cây quế (cinnamomum cassia) tại vườn ươm trường đại học nông lâm thái nguyên , Theo dõi quy trình gieo ươm và chăm sóc cây quế (cinnamomum cassia) tại vườn ươm trường đại học nông lâm thái nguyên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn