Nghiên cứu phòng trừ nấm pseudplagiostoma eucalypti gây bệnh loét thân, đốm lá cây bạch đàn (eucalyptus sp) ở giai đoạn vườn ươm

75 31 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2019, 08:54

ĐẠI HỌC THÁI NGUN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM LỊ TẢI NGUYÊN NGHIÊN CỨU PHÒNG TRỪ NẤM PSEUDOPLAGIOSTOMA EUCALYPTI GÂY BỆNH LOÉT THÂN, ĐỐM CÂY BẠCH ĐÀN (EUCALYPTUS SP.) GIAI ĐOẠN VƯỜN ƯƠM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Quản lý tài nguyên rừng Khoa : Lâm nghiệp Khóa học : 2014 - 2018 Thái Nguyên, 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM LỊ TẢI NGUN NGHIÊN CỨU PHÒNG TRỪ NẤM PSEUDOPLAGIOSTOMA EUCALYPTI GÂY BỆNH LOÉT THÂN, ĐỐM CÂY BẠCH ĐÀN (EUCALYPTUS SP.) GIAI ĐOẠN VƯỜN ƯƠM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Quản lý tài nguyên rừng Lớp : K46 - QLTNRN03 Khoa : Lâm nghiệp Khóa học : 2014 - 2018 Giảng viên hướng dẫn : TS Nguyễn Minh Chí Thái Nguyên, 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan khóa luận kết nghiên cứu riêng thân không chép Các kết nghiên cứu trình bày khóa luận q trình điều tra hồn tồn trung thực, khách quan Nội dung khóa luận có tham khảo sử dụng tài liệu, thông tin đăng tải tác phẩm, tạp chí theo danh mục tài liệu khóa luận Thái Nguyên, ngày 31 tháng 05 năm 2018 Xác nhận giáo viên hướng dẫn Người viết cam đoan Đồng ý cho bảo vệ kết trước Hội đồng khoa học ThS Trần Thị Thanh Tâm Lò Tải Nguyên XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN Giáo viên chấm phản biện xác nhận sinh viên sửa sai sót sau hội đồng chấm yêu cầu (ký, ghi rõ họ tên) ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành chuyên đề báo cáo thực tập trước hết em xin gửi đến quý thầy, cô giáo khoa Lâm nghiệp, trường Đại học Nông Lâm lời cảm ơn chân thành Đặc biệt, em xin gửi đến thầy Nguyễn Minh Chí Trần Thị Thanh Tâm, người tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề báo cáo thực tập lời cảm ơn sâu sắc Em xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo, phòng ban Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ rừng - Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho em tìm hiểu thực tiễn suốt trình thực tập Truyền đạt kỹ thực tế để em hoàn thành tốt chuyên đề thực tập tốt nghiệp Đồng thời nhà trường tạo cho em có hội thưc tập nơi mà em yêu thích, cho em bước đời sống thực tế để áp dụng kiến thức mà thầy cô giáo giảng dạy Qua công việc thực tập em nhận nhiều điều mẻ bổ ích việc kinh doanh để giúp ích cho cơng việc sau thân Vì kiến thức thân hạn chế, q trình thực tập, hồn thiện chun đề em khơng tránh khỏi sai sót, kính mong nhận ý kiến đóng góp từ thầy Thái Ngun, ngày 31 tháng 05 năm 2018 Sinh viên thực Lò Tải Nguyên iii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Phân cấp khả ức chế nấm Pseudoplagiostoma eucalypti môi trường PDA 23 Bảng 3.2 Phương pháp phân cấp bệnh Keo tai tượng năm tuổi 24 Bảng 4.1: Mức độ gây bệnh chủng nấm 28 Bảng 4.2: Mức độ gây bệnh chủng nấm 30 Bảng 4.3 Khả ức chế nấm P eucalypti loại thuốc sinh học phòng thí nghiệm 31 Bảng 4.4 Khả ức chế nấm P eucalypti loại thuốc hóa học phòng thí nghiệm 33 Bảng 4.5 Tỷ lệ bị bệnh cấp bệnh trung bình cơng thức thí nghiệm sau gây bệnh nhân tạo 10 ngày 35 Bảng 4.6 Hiệu lực phòng trừ số loại thuốc bạch đàn vườn ươm 36 Bảng 4.7 Hiệu lực phục hồi số loại thuốc sau phòng trừ 37 Bảng 4.8: Kết phân cấp bệnh hại bạch đàn Phù Ninh 40 Bảng 4.9: Kết phân cấp bệnh hại bạch đàn Phù Ninh 42 Bảng 4.10: Kết phân cấp bệnh hại bạch đàn Phù Ninh 42 iv DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 4.1: Cây bạch đàn bị bệnh 26 Hình 4.2: Bào tử nấm gây bệnh: thứ tự tương ứng từ trái qua phải từ xuống gồm chủng TN1, TN2, TN3, PN1, PN2, PN3, PN4, PN5, PN6 PN7 27 Hình 4.3: Gây bệnh nhân tạo lá: 29 Hình 4.4: Gây bệnh nhân tạo 31 Hình 4.5: Hiệu lực loại thuốc sinh học đối 32 Hình 4.6: Hiệu lực loại thuốc sinh học nấm P eucalypti 32 Hình 4.7: Hiệu lực loại thuốc hóa học nấm P eucalypti 33 Hình 4.8: Hiệu lực loại thuốc hóa học nấm P eucalypti 34 Hình 4.9: Cây bạch đàn bị bệnh vườn phun thuốc 37 Hình 4.10: Vườn ươm bạch đàn (dòng CT3) Phú Thọ 43 Hình 4.11: Rừng trồng bạch đàn 1,5 tuổi 44 v DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT Giải nghĩa Từ viết tắt BVTV S P% Bảo vệ thực vật Diện tích vết bệnh trung bình Tỷ lệ bị hại N Tổng số điều tra n Số bị hại R Cấp bệnh trung bình vi Trị số cấp bị bệnh thứ i ni Số bị hại cấp bị bệnh i ĐC Đối chứng Lsd Khoảng sai dị Fpr Xác xuất tính vi MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC BẢNG iii DANH MỤC CÁC HÌNH iv DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT v MỤC LỤC vi PHẦN 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu yêu cầu đề tài…………………………… ………… 1.2.1 Mục tiêu 1.2.2 Yêu cầu đề tài PHẦN TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU…………………………4 2.1 Cơ sở khoa học vấn đề nghiên cứu 2.2 Tình hình nghiên cứu giới nước 2.2.1 Tình hình nghiên cứu bạch đàn giới 2.2.2 Tình hình nghiên cứu bạch đàn việt nam 2.3 Tổng quan khu vực nghiên cứu 14 2.3.1 Vị trí địa lí 14 2.3.2 Địa hình 15 2.3.3 Thổ nhưỡng 15 2.3.4 Khí hậu 16 2.3.5 Tài nguyên thiên nhiên 16 2.3.6 Tiềm kinh tế 18 PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20 vii 3.1 Đối tượng nghiên cứu 20 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 20 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 20 3.1.3 Địa điểm nghiên cứu 20 3.1.4 Thời gian nghiên cứu 20 3.2 Nội dung nghiên cứu 20 3.3 Phương pháp nghiên cứu 21 3.3.1 Nghiên cứu tính gây bệnh nấm Pseudoplagiostoma eucalypti gây bệnh loét thân, đốm 21 3.3.2 Nghiên cứu phòng trừ gây bệnh loét thân, đốm 22 3.3.3 Nghiên cứu đánh giá tính chống chịu bệnh giống bạch đàn 24 PHẦN 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 26 4.1 Nghiên cứu tính gây bệnh nấm Pseudoplagiostoma eucalypti gây bệnh loét thân, đốm 26 4.1.1 Thông tin nấm Pseudoplagiostoma eucalypti gây bệnh loét thân, đốm bạch đàn 26 4.1.2 Nghiên cứu tính gây bệnh nấm gây bệnh loét thân, đốm thông qua gây bệnh nhân tạo 28 4.1.3 Nghiên cứu tính gây bệnh nấm gây bệnh loét thân, đốm thông qua gây bệnh nhân tạo 29 4.2 Nghiên cứu phòng trừ nấm Pseudoplagiostoma eucalypti gây bệnh loét thân, đốm 31 4.2.1 Nghiên cứu phòng trừ nấm gây bệnh loét thân, đốm biện pháp sinh học môi trường nhân tạo 31 4.2.2 Nghiên cứu phòng trừ nấm gây bệnh loét thân, đốm biện pháp hóa học mơi trường nhân tạo 33 viii 4.2.3 Nghiên cứu phòng trừ nấm gây bệnh loét thân, đốm bị nhiễm bệnh 35 4.3 Nghiên cứu đánh giá tính chống chịu nấm Pseudoplagiostoma eucalypti giống bạch đàn 39 4.3.1 Nghiên cứu đánh giá tính chống chịu bệnh giống bạch đàn thông qua gây bệnh nhân tạo 39 4.3.2 Nghiên cứu đánh giá tính chống chịu bệnh giống bạch đàn thông qua gây bệnh nhân tạo 41 4.3.3 Đề xuất số biện pháp phòng trừ bệnh loét thân, đốm bạch đàn vườn ươm nấm Pseudoplagiostoma eucalypti gây .45 PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 47 5.1 Kết luận 47 5.2 Kiến nghị 47 TÀI LIỆU THAM KHẢO 49 PHỤ LỤC 53 51 II Tài liệu tiếng nước 16 Blaedow, R.A and Juzwik, J (2010), “Spatial and temporal distribution of Ceratocystis fagacearumin roots and root grafts of oak wilt affected red oaks” Arboriculture and Urban Forestry, (36), pp 28-34 17 Cheewangkoon, R., Groenewald, J.Z., Verkley, G.J.M., Hyde, K.D., Wingfield, M.J., Gryzenhout, M & Crous, P.W., 2010 Re-evaluation of Cryptosporiopsis eucalypti and Cryptosporiopsis-like species occurring on Eucalyptus leaves Fungal Diversity, 44(1), 89-105 18 Dennill, G.B and Donnelly, D., 1991 Biological control of Acacia Iongifolia and related weed species (Fabaceae) in South Africa Agriculture Ecosystems and Environment., 37:115-135 19 Jaber, L.R and Ownley, B.H (2017), “Can we use entomopathogenic fungi as endophytes for dual biological control of insect pests and plant pathogens?” Biological Control Jaber, L.R and Ownley, B.H (2017), “Can we use entomopathogenic fungi as endophytes for dual biological control of insect pests and plant pathogens?” Biological Control 20 Liu, F.F., Mbenoun, M., Barnes, I., Roux, J., Wingfield, M.J., Li, G.Q., Li, J.Q & Chen, S.F., 2015 New Ceratocystis species from Eucalyptus and Cunninghamia in South China Antonie van Leeuwenhoek, 107(6), pp 1451-1473 21 McGrath, M.T (2009), “Fungicides and other Chemical Approaches for use in Plant Disease Control” Encyclopedia of Microbiology (Third Edition), pp 412-421 22 Roux, J., Wingfield, M.J, Bouillett, J.P., Wingfield, B.D & Alfenas, A.C., 2000 A serious new disease of Eucalyptus caused by Ceratocystis fimbriata in Central Africa, Forest Pathology, (30), pp 175-184 52 23 Van Wyk, M., Wingfield, B.D & Wingfield, M.J., 2011 Four new Ceratocystis spp associated with wounds on Eucalyptus, Schizolobium and Terminalia trees in Ecuador Fungal Diversity, 46, pp 111-131 24 Wang, C.L., Yang, S.W & Chiang, C.Y., 2016 The First Report of Leaf Spot of Eucalyptus robusta Caused by Pseudoplagiostoma eucalypti in Taiwan Plant Disease, 100(7), 1504-1504 25 Xiang, L., Gong, S., Yang, L., Hao, J., Xue, M., Zeng, F., Zhang, X., Shi, W., Wang, H and Yu, D (2016), “Biocontrol potential of endophytic fungi in medicinal plants from Wuhan Botanical Garden in China” Biological Control, 94:47-55 26 Sankaran, K V., Sutton, B C., & Balasundaran, M (1995) Cryptosporiopsis eucalypti sp nov., causing leaf spots of eucalypts in Australia, India and USA Mycological Research, 99(7), 827-830 27 Boedijn, K B., & Reitsma, J (1950) Notes on the genus Cylindrocladium (Fungi: Mucedinaceae) Reinwardtia, 1(1), 51-60 28 Glen, M., Alfenas, A C., Zauza, E A V., Wingfield, M J., & Mohammed, C (2007) Puccinia psidii: a threat to the Australian environment and economy–a review Australasian Plant Pathology, 36(1), 1-16 29 Roux, J., Greyling, I., Coutinho, T A., Verleur, M., & Wingfield, M J (2013) The Myrtle rust pathogen, Puccinia psidii, discovered in Africa IMA fungus, 4(1), 155-159 PHỤ LỤC Kết xử lý số liệu GenStat Release 12.1 ( PC/Windows Vista) 26 February 2018 19:54:58 Copyright 2009, VSN International Ltd Registered to: The NULL Corporation GenStat Twelfth Edition GenStat Procedure Library Release PL20.1 %CD 'C:/Users/Romantic/Documents' "Data taken from File: \ -3 D:/Data analysis/6 Vien Phu Ninh/Thu thuoc cho PN4/So lieu thu thuoc chung PN4.3.xlsx\ -4 " DELETE [REDEFINE=yes] _stitle_: TEXT _stitle_ READ [PRINT=*; SETNVALUES=yes] _stitle_ 10 PRINT [IPRINT=*] _stitle_; JUST=left Data imported from Excel file: D:\Data analysis\6 Vien Phu Ninh\Thu thuoc cho PN4\So lieu thu thuoc chung PN4.3.xlsx on: 26-Feb-2018 19:55:07 taken from sheet ""PN4.3"", cells A2:E217 11 DELETE [REDEFINE=yes] TT,CT,D_ucche_mm 12 UNITS [NVALUES=*] 13 VARIATE [NVALUES=216] TT 14 READ TT Identifier Minimum Mean Maximum Values Missing TT 1.000 108.5 216.0 216 25 FACTOR [MODIFY=yes; NVALUES=216; LEVELS=12; LABELS=!t('CT1','CT10','CT11',\ 26 'CT2','CT3','CT4','CT5','CT6','CT7','CT8','CT9','DC'); REFERENCE=1] CT 27 READ CT; FREPRESENTATION=ordinal Identifier Values Missing CT 216 Levels 12 35 VARIATE [NVALUES=216] D_ucche_mm 36 READ D_ucche_mm Identifier Minimum Mean Maximum Values Missing D_ucche_mm 0.0000 25.48 60.00 216 46 %PostMessage 1129; 0; 84402576 "Sheet Update Completed" 47 "General Analysis of Variance." 48 BLOCK "No Blocking" 49 TREATMENTS CT 50 COVARIATE "No Covariate" 51 ANOVA [PRINT=aovtable,information,means; FACT=32; CONTRASTS=7; PCONTRASTS=7; FPROB=yes;\ 52 PSE=diff,lsd,means; LSDLEVEL=5] D_ucche_mm Analysis of variance Variate: D_ucche_mm Source of variation d.f CT s.s m.s v.r F pr 11 111443.59 10131.24 512.80
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu phòng trừ nấm pseudplagiostoma eucalypti gây bệnh loét thân, đốm lá cây bạch đàn (eucalyptus sp) ở giai đoạn vườn ươm , Nghiên cứu phòng trừ nấm pseudplagiostoma eucalypti gây bệnh loét thân, đốm lá cây bạch đàn (eucalyptus sp) ở giai đoạn vườn ươm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn