Nghiên cứu ảnh hưởng của thuốc kích thích ra rễ NAA đến sự hình thành cây hom mắt nai tại trường đại học nông lâm thái nguyên

54 33 0
  • Loading ...
1/54 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2019, 08:52

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LƯỜNG VĂN TOẢN NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC KÍCH THÍCH RA RỄ NAA ĐẾN SỰ HÌNH THÀNH CÂY HOM MẮT NAI (Alternanthera dentata) TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Quản lý tài nguyên rừng Khoa : Lâm nghiệp Khoá học : 2014 - 2018 Thái Nguyên, năm 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LƯỜNG VĂN TOẢN NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC KÍCH THÍCH RA RỄ NAA ĐẾN SỰ HÌNH THÀNH CÂY HOM MẮT NAI (Alternanthera dentata) TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÁI NGUN KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Quản lý tài nguyên rừng Lớp : K46 – QLTNR – N01 Khoa : Lâm nghiệp Khoá học : 2014 - 2018 Giảng viên hướng dẫn : PGS.TS Lê Sỹ Trung Thái Nguyên, năm 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài nghiên cứu riêng Các số liệu kết nghiên cứu khóa luận trung thực Khóa luận giáo viên hướng dẫn xem sửa Thái Nguyên,ngày 25 tháng 05 năm 2018 Giảng viên hướng dẫn PGS.TS Lê Sỹ Trung Giảng viên phản biện (Ký ghi rõ họ tên) Sinh viên Lường Văn Toản ii LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập, rèn luyện trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, em nhận dạy bảo tận tình thầy, giáo Nhờ vậy, em thầy cô giáo trang bị kiến thức khoa học kỹ thuật đạo đức tư cách người cán tương lai Thầy cô trang bị cho em đầy đủ hành trang lòng tin vững bước vào đời,vào sống nghiệp sau Để hồn thành tốt khóa luận tốt nghiệp này, ngồi cố gắng thân Em nhận bảo tận tình thầy, giáo khoa Lâm Nghiệp, giúp đỡ thầy giáo hướng dẫn PGS.TS Lê Sỹ Trung trực tiếp hướng dẫn để em hoàn thành khóa luận Qua em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Ban giám hiệu trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Ban chủ nhiệm khoa Lâm Nghiệp, thầy giáo tận tình giúp đỡ em suốt thời gian học tập trường Đặc biệt em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, quan tâm giúp đỡ thầy giáo hướng dẫn PGS.TS Lê Sỹ Trung trực tiếp hướng dẫn để em hồn thành khóa luận Do điều kiện thời gian có hạn, trình độ thân hạn chế nên khóa luận khơng tránh khỏi thiếu sót định Vì em mong nhận ý kiến đóng góp thầy bạn để đề tài hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn Thái Nguyên, ngày 25 tháng 05 năm 2018 Sinh viên Lường văn Toản iii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 3.4: Bảng phân tích phương sai nhân tố ANOVA 25 Bảng 4.1: Tỷ lệ sống hom Mắt Nai công thức thí nghiệm theo định kỳ theo dõi 27 Bảng 4.2: Chỉ tiêu rễ hom Mắt Nai cơng thức thí nghiệm 29 Bảng 4.3 Kết ảnh hưởng nồng độ thuốc NAA đến khả chồi hom Mắt Nai cơng thức thí nghiệm 33 iv DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình ảnh Mắt nai 19 Hình 3.1: Sơ đồ bố trí thí nghiệm giâm hom ảnh hưởng nồng độ thuốc 21 Hình 4.1 : Tỷ lệ sống hom Mắt Nai cơng thức thí nghiệm theo định kì theo dõi 28 Hình 4.2a: Tỷ lệ rễ cơng thức thí nghiệm giâm hom Mắt Nai (%) 29 Hình 4.2b: Ảnh rễ hom Mắt Nai cơng thức thí nghiệm 30 Hình 4.2c: Số rễ trung bình/hom công thức TN giâm hom Mắt Nai (cái) 31 Hình 4.2d: Chiều dài rễ trung bình/hom cơng thức thí nghiệm giâm hom Mắt Nai (cm) 31 Hình 4.2e : Chỉ số rễ cơng thức thí nghiệm giâm hom Mắt Nai 32 Hình 4.3a: Ảnh chồi hom Mắt Nai CTTN 34 Hình 4.3b: Tỷ lệ chồi cơng thức thí nghiệm giâm hom Mắt Nai 34 Hình 4.3c: Số chồi trung bình/hom cơng thức thí nghiệm giâm hom Mắt Nai (cái) 35 Hình 4.3d: Chiều dài chồi trung bình cơng thức thí nghiệm giâm hom Mắt Nai (cm) 36 Hình 4.3e: Chỉ số chồi cơng thức thí nghiệm giâm hom Mắt Nai 37 v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CTTN : Cơng thức thí nghiệm CT : Cơng thức TB : Trung bình IAA : Axit Indol-axitic NAA : Naphthalene acetic acid NST : Nhiễm sắc thể PPM : Đơn vị miligam/lit vi MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC BẢNG iii DANH MỤC CÁC HÌNH iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT v MỤC LỤC vi PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa học tập nghiên cứu khoa học 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn sản xuất PHẦN TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở khoa học 2.1.1 Cơ sở tế bào học 2.1.2 Cơ sở di truyền học 2.1.3 Sự hình thành rễ bất định 2.1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến khả rễ hom 2.1.5 Những yêu cầu kỹ thuật giâm hom 15 2.2 Tình hình nghiên cứu giới Việt Nam 16 2.3 Tổng quan khu vực nghiên cứu 18 2.3.1 Vị trí địa lý địa hình 18 2.3.2 Đặc điểm khí hậu, thời tiết 18 2.4 Đặc điểm Mắt Nai 19 vii PHẦN ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 20 3.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 20 3.3 Nội dung nghiên cứu tiêu theo dõi 20 3.4 Phương pháp nghiên cứu 20 3.4.1 Phương pháp bố trí thí nghiệm: 20 3.4.2 Thu thập số liệu 24 3.4.3 Công tác nội nghiệp 24 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 27 4.1 Ảnh hưởng nồng độ thuốc NAA đến tỷ lệ sống, rễ hom Mắt Nai 27 4.1.1 Ảnh hưởng cuả nồng độ NAA đến tỷ lệ sống hom Mắt Nai 27 4.1.2 Các tiêu rễ hom Mắt Nai cơng thức thí nghiệm 29 4.1.2.3 Kết chiều dài trung bình/hom hom Mắt Nai 31 4.2 Ảnh hưởng nồng độ thuốc NAA đến khả chồi hom Mắt Nai 33 4.2.1 Kết tỷ lệ chồi trung bình hom Mắt Nai 33 4.2.2 Kết số chồi trung bình/hom hom Mắt Nai 35 4.2.3 Kết chiều dài trung bình/hom hom Mắt Nai 36 4.2.4 Kết số chồi hom Mắt Nai 37 PHẦN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 39 5.1 Kết luận 39 5.2 Kiến nghị 40 TÀI LIỆU THAM KHẢO 41 PHỤ BIỂU PHỤ BIỂU PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Cây xanh tách rời hoạt động sống người đâu dù nơng thơn hay thành thị Cây xanh gắn liền với tồn phát triển của quốc gia, dân tộc Nó cung cấp cho người nhu cầu thiết yếu lương thực, thực phẩm, nguyên liệu xây dựng, tạo tất tiện nghi phục vụ sống… Về phương diện có ý nghĩa lớn, chi phối yếu tố khí hậu, giảm nhẹ thiên tai, ngăn bụi làm khơng khí, tạo nên cảnh quan sinh động, cung cấp dưỡng khí, tạo mơi trường lành, nâng cao chất lượng sống người dân Để phục vụ cho việc tạo rừng, tạo cảnh quan mơi trường công tác tạo giống việc quan trọng Trong năm gần đây, trung tâm nghiên cứu giống nước tiến hành nghiên cứu chọn giống, khảo nghiệm nhân giống cho nhiều loài Đã đạt số kết bước đầu định Một phương pháp nhân giống trì ngun vẹn tính trạng tốt từ đời trước cho đời sau phương pháp nhân giống hom Nhân giống hom phương thức nhân giống dùng rộng rãi cho số loài rừng, cảnh ăn Là phương pháp có hệ số nhân giống cao, phù hợp với quy mô lớn sản phẩm cuối cho số lượng giống đồng mặt chất lượng di truyền Cây Mắt Nai có tốc độ sinh trưởng nhanh, ưa ánh sáng, không kén đất, chịu hạn, đất hoang Nhân giống cách giâm cành Cây thích hợp trồng viền cho cơng trình cơng cộng, cơng viên, trang trí thảm hoa sân vườn… Giâm hom phương pháp trì tính trạng mẹ Giâm hom phương pháp dùng đoạn ngọn, thân rễ 31 Số rễ trung bình/hom (cái) 5.28 5.33 6.28 5.53 5.04 3.55 CT 100ppm CT 300ppm CT 600ppm CT 900ppm CT 1200ppm CT khơng thuốc Hình 4.2c: Số rễ trung bình/hom cơng thức TN giâm hom Mắt Nai (cái) Từ bảng 4.2 hình 4.2b,c ta thấy số rễ trung bình/hom có chênh lệch CTTN :Cơng thức cho số rễ trung bình/hom cao (6,28 )cái, tiếp cơng thức (5,53) công thức ( 5,33 ) công thức ( 5,28), công thức công thức đối chứng khơng dùng thuốc cho số rễ trung bình/hom thấp nhất,cơng thức 5,04 cơng thức đối chứng 3,55 (cái) Như dùng thuốc NAAnồng độ 100ppm, 300ppm, 600ppm, 900ppm 1200ppm kích thích hom Mắt Nai có số lượng rễ/hom cao Không dùng thuốc 4.1.2.3 Kết chiều dài trung bình/hom hom Mắt Nai Chiều dài rễ trung bình (cm) 4.28 4.58 5.22 4.44 CT 100ppm CT 300ppm CT 600ppm CT 900ppm 4.37 CT 1200ppm 4.03 CT khơng thuốc Hình 4.2d: Chiều dài rễ trung bình/hom cơng thức thí nghiệm giâm hom Mắt Nai (cm) 32 Từ bảng 4.2 hình 4.2b,d ta thấy: Ở cơng thức nồng độ thuốc khác cho chiều dài rễ trung bình/hom khơng có khác rõ rệt việc sử dụng không sử dụng chất kích thích sinh trưởng Cuối đợt thí nghiệm kết theo dõi tính tốn cho biết chiều dài rễ trung bình/hom cơng thức thí nghiệm là: Cơng thức có chiều dài rễ trung bình/hom cao (5,22), tiếp cơng thức (4,58) đến công thức (4,44) công thức (4,37), công thức công thức đối chứng không dùng thuốc có chiều dài rễ trung bình/hom thấp nhất, cơng thức (4,28) cơng thức đối chứng (4,03) cm Như dùng thuốc NAAnồng độ 600ppm cho chiều dài rễ/hom cao so với với nồng độ 100ppm,300ppm,900ppm,1200ppm 4.1.2.4 Kết số rễ hom Mắt Nai Chỉ số rễ 32.78 35 30 25 22.6 24.55 24.41 22.02 20 14.31 15 10 CT 100Ppm CT 300ppm CT 600ppm CT 900ppm CT 1200ppmCT khơng thuốc Hình 4.2e : Chỉ số rễ cơng thức thí nghiệm giâm hom Mắt Nai Chỉ số rễ phản ánh tổng thể sinh trưởng, chất lượng hệ rễ, so sánh tiêu rễ hom với tỷ lệ rễ cơng thức có số rễ cao có sức sinh trưởng mạnh Qua biểu đồ ta thấy cơng thức có số rễ cao nhất, tiếp cơng thức đến công thức công thức 1, công thức cơng thức đối chứng 33 khơng dùng thuốc có số rễ thấp Từ ta thấy nồng độ thuốc ảnh hưởng tới rễ hom Mắt Nai, tất nơng độ kích thích rễ, nhiên nồng độ phù hợp CT3 600 ppm Vậy để có sở chắn khẳng định cơng thức thí nghiệm có ảnh hưởng tốt đến số rễ hom Mắt nai, tiên hành phân tích phương sai1nhân tố với lần lặp phần mềm SPSS (phụ biểu 01) Kết cho thấy xác suất F số rễ hom Mắt nai nhỏ 0,05 Điều khẳng định, số rễ cơng thức thí nghiệm có khác rõ rệt Sử dụng tiêu chuẩn Ducan để kiểm tra sai dị trung bình mẫu nhằm lựa chọn cơng thức cho số rễ tốt nhất, kết cho thấy CT3 công thức trội nhất, chứng tỏ nồng độ 600 ppm cho rễ tốt Như nhân giống Mắt nai hom nên sử dụng nồng độ 600 ppm 4.2 Ảnh hưởng nồng độ thuốc NAA đến khả chồi hom Mắt Nai 4.2.1 Kết tỷ lệ chồi trung bình hom Mắt Nai Kết tiêu chồi hom Mắt Nai cơng thức thí nghiệm thể bảng 4.3 ; hình 4.3a; 4.3b; 4.3c; 4.3d;4.3e Bảng 4.3 Kết ảnh hưởng nồng độ thuốc NAA đến khả chồi hom Mắt Nai cơng thức thí nghiệm Số hom thí Số hom Tỷ lệ nghiệm chồi (hom) (%) CT1 90 54 60 CT2 90 66 CT3 90 CT4 Số chồi Tb Chiều dài Chỉ số chồi Tb (cm) chồi 2,73 1,26 3,44 73,33 3,15 1,35 4,25 83 92,22 5,52 1,44 7,95 90 63 70 3,09 1,31 4,05 CT5 90 58 64 2,83 1,28 3,62 CT6 90 39 43,33 1,72 1,2 2,06 CTT hom (cái) (Nguồn: Kết thí nghiệm đề tài) 34 CT1 (100ppm) CT2 (300ppm) CT3 (600ppm) CT4 (900ppm) CT5 (1200ppm) CT6 (khơng thuốc) Hình 4.3a: Ảnh chồi hom Mắt Nai CTTN Tỉ lệ chồi ( %) 92.22 100 80 73.33 60 70 64.44 60 43.33 40 20 CT 100ppm CT 300ppm CT 600ppm CT 900ppm CT 1200ppm CT không thuốc Hình 4.3b: Tỷ lệ chồi cơng thức thí nghiệm giâm hom Mắt Nai 35 Từ bảng 4.3 hình 4.3a,b ta thấy: Ở cơng thức nồng độ thuốc khác cho tỷ lệ chồi khơng có khác rõ rệt việc sử dụng khơng sử dụng chất kích thích sinh trưởng Cuối đợt thí nghiệm kết theo dõi tính tốn cho thấy: Cơng thức cho tỷ lệ chồi cao 92,22%, tiếp công thức công thức 4,tiếp công thức sau cơng thức 1, cơng thức đối chứng không dùng thuốc cho tỉ lệ chồi thấp 43,33% Từ ta thấy rằng: - Thuốc kích thích chồi NAAlàm tăng khả chồi hom Mắt Nai - Nồng độ thích hợp làm tăng khả chồi hom (công thức 3;2;4) 4.2.2 Kết số chồi trung bình/hom hom Mắt Nai Số chồi trung bình /hom (cái) 5.52 2.73 3.15 3.09 2.83 1.72 CT 100ppm CT 300ppm CT 600ppm CT 900ppm CT 1200ppm CT khơng thuốc Hình 4.3c: Số chồi trung bình/hom cơng thức thí nghiệm giâm hom Mắt Nai (cái) Từ bảng 4.3 hình 4.3a,c, ta thấy: Cơng thức cho số chồi trung bình/hom cao (5,52), tiếp cơng thức (3,15)rồi đến công thức (3,09) 36 công thức (2,83), công thức công thức đối chứng khơng dùng thuốc cho số chồi trung bình/hom thấp , cơng thức (2,73) cơng thức không thuốc (1,72) Như dùng thuốc NAAnồng độ 100ppm, 300ppm, 600ppm, 900ppm, 1200ppm kích thích hom Mắt Nai có số lượng chồi/hom cao Không dùng thuốc 4.2.3 Kết chiều dài trung bình/hom hom Mắt Nai Chiều dài chồi trung bình /hom 1.44 1.5 1.35 1.4 1.3 1.31 1.26 1.28 1.2 1.2 1.1 CT 100ppm CT 300ppm CT 600ppm CT 900ppm CT 1200ppm CT khơng thuốc Hình 4.3d: Chiều dài chồi trung bình cơng thức thí nghiệm giâm hom Mắt Nai (cm) Từ bảng 4.3 hình 4.3a,d ta thấy: Ở cơng thức nồng độ thuốc khác cho chiều dài chồi trung bình/hom khơng có khác rõ rệt việc sử dụng khơng sử dụng chất kích thích sinh trưởng Cuối đợt thí nghiệm kết theo dõi tính tốn cho biết chiều dài chồi trung bình/hom cơng thức thí nghiệm là: Cơng thức có chiều dài chồi trung bình/hom cao nhất, tiếp cơng thức đến cơng thức công thức 5, công thức công thức đối chứng khơng dùng thuốc có chiều dài chồi trung bình/hom thấp 37 Như dùng thuốc NAAnồng độ 100ppm, 300ppm, 600ppm, 900ppm, 1200ppm kích thích hom Mắt Nai cho chiều dài chồi/hom cao không dùng thuốc 4.2.4 Kết số chồi hom Mắt Nai Chỉ số chồi 7.95 4.25 4.05 3.44 3.62 2.06 CT 100ppm CT 300ppm CT 600ppm CT 900ppm CT 1200ppm CT khơng thuốc Hình 4.3e: Chỉ số chồi cơng thức thí nghiệm giâm hom Mắt Nai Chỉ số chồi phản ánh tổng thể sinh trưởng, chất lượng hệ chồi, so sánh tiêu chồi hom với tỷ lệ chồi cơng thức có số chồi cao có sức sinh trưởng mạnh Từ bảng 4.3 hình 4.3a,e, ta thấy: Cơng thức có số chồi cao 7,95, tiếp công thức , công thức công thức 5, công thức công thức đối chứng khơng dùng thuốc có số chồi thấp 2,06 Như vậy, nồng độ thuốcảnh hưởng đến số chồi hom Mắt Nai Để có sở chắn khẳng định cơng thức thí nghiệm có ảnh hưởng tốt đến số chồi hom Mắt nai, tiên hành phân tích 38 phương sai nhân tố với lần lặp phần mềm SPSS (phụ biểu 02) Kết cho thấy sig < 0,05 Điều khẳng định, số chồi hom cơng thức thí nghiệm có khác rõ rệt Sử dụng tiêu chuẩn Ducan để kiểm tra sai dị nồng độ thuốc nhằm lựa chọn công thức cho số chồi tốt nhất, kết cho thấy CT3 công thức cao Chứng tỏ nồng độ thuốc 600ppm cho chồi tốt Như nhân giống Mắt nai hom nên sử dụng nồng độ 600ppm 39 PHẦN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Qua trình tiến hành thí nghiệm nhân giống Mắt Nai hom ảnh hưởng chất kích thích rễ NAA với nồng độ khác trung tâm nghiên cứu Lâm Nghiệp vùng núi phía Bắc - trường ĐH Nơng Lâm Thái Ngun tơi có kết luận sau: * Tỉ lệ sống hom Mắt Nai cơng thức thí nghiệm Cơng thức (600ppm) cho tỷ lệ sống cao nhất: 95,56 Công thức đối chứng không thuốc cho tỷ lệ sống thấp nhất: 56,67% * Các tiêu rễ hom Mắt Nai cơng thức thí nghiệm + Tỷ lệ rễ Công thức (600ppm) cho tỷ lệ rễ cao là: 95,56% Công thức đối chứng (không dùng thuốc) cho tỷ lệ rễ thấp là: 56,67% + Số rễ trung bình/hom Cơng thức đối chứng cho số rễ trung bình/hom thấp là: 3,55cái Cơng thức (600ppm) cho số rễ trung bình/hom cao là: 6,28 + Chiều dài rễ trung bình/hom Cơng thức (600ppm) cho chiều dài rễ trung bình/hom cao là: 5,22cm Công thức đối chứng (không dùng thuốc) cho chiều dài rễ trung bình/hom thấp là: 4,03cm + Chỉ số rễ trung bình/hom Cơng thức (600ppm) cho số rễ cao là: 32,78 Công thức đối chứng (không dùng thuốc) cho số rễ thấp là: 14,31 * Các tiêu chồi hom Mắt Nai cơng thức thí nghiệm + Tỷ lệ chồi Cơng thức (600ppm) cho tỷ lệ chồi cao là: 92,22% 40 Công thức đối chứng (không dùng thuốc) cho tỷ lệ chồi thấp là: 43,33% + Số chồi trung bình/hom Cơng thức (600ppm) cho số chồi trung bình cao là: 5,52 Cơng thức đối chứng (không dùng thuốc) cho tỷ lệ là: 1,72 + Chiều dài trung bình chồi/hom Cơng thức (600ppm) cho chiều dài chồi trung bình/hom cao là: 1,44 cm Công thức đối chứng (không dùng thuốc) cho chiều dài chồi trung bình/hom thấp là: 1,2 cm + Chỉ số chồi hom Mắt Nai Công thức (600ppm) cho số chồi cao là: 7,95 Công thức đối chứng (không dùng thuốc) cho số chồi thấp là: 2,06 5.2 Kiến nghị - Nếu dùng thuốc NAA để giâm hom Mắt Nai nên sử dụng thuốcnồng độ 600ppm - Cần nghiên cứu cho loại khác để có kết tốt - Xem xét mối quan hệ qua lại nhiệt độ, độ ẩm, nồng độ thuốc loại hom tới tỉ lệ hom sống, tỉ lệ rễ hom Mắt Nai - Sử dụng giá thể cát đất để giâm hom Mắt Nai - Cần nghiên cứu thêm triệu chứng bệnh, sâu bệnh vườn - Cần nghiên cứu sâu ảnh hưởng số nhân tố khác nhiệt độ, ẩm độ, chế độ tưới nước… đến sinh trưởng suất - Cần có đề tài nghiên cứu tiếp ảnh hưởng tuổi mẹ khác nhau, loại giá thể khác trình rễ hom giâm Mùa giâm hom khác TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tiếng Việt Nguyễn Đăng Cường (2012), Bài giảng thống kê toán học lâm nghiệp, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên Nông Thị Hoa (2015), Nghiên cứu ảnh hưởng chất kích thích rễ IBA đến hình thành hom vù hương, Trường Đại học nông Lâm Thái Nguyên Lê Đình Khả - Dương Mộng Hùng, (1998) Giáo trình cải thiện giống rừng, Đại học Lâm nghiệp Lê Đình Khả (1993), Nhân giống Keo Tràm, Keo Tai tượng, Tạp chí Lâm Nghiệp số5 Lê Đình Khả, Đồn Thị Bích, Trần Cự (1997), “Nghiên cứu tạo chồi môi trường giá thể giâm hom Bạch đàn trắng Kết nghiên cứu chọn giống rừng” Nxb Nơng nghiệp Lê Đình Khả, Phạm Văn Tuấn (1996), Nhân giống Mỡ hom, Tạp chí Lâm Nghiệp số10 Đoàn Thị Mai CS (2009), số kết ứng dụng công nghệ sinh học nhân giống lâm nghiệp Viện Khoa học Lâm Nghiệp Việt Nam Hoàng Minh Tấn CS (2009), Giáo trình sinh lý thực vật, Trường Đại học Nơng Nghiệp I Hà Nội Hoàng minh Thư (2014), Nghiên cứu ảnh hưởng số yếu tố nội đến khả hình thành hom Gáo( Anthocephalus chinensis (Lam) 10 Hoàng Minh Tiến CS (2005), Kết giâm hom hồng tùng phục vụ trồng rừng bảo tồn nguồn gen Viện Khoa học Lâm Nghiệp Việt Nam 11 Phạm Văn Tuấn (1992), Sản xuất giống phương pháp Mô hom ý nghĩa ứng dụng Thông tin chuyên đề số11, trang 17 12 Phạm Văn Tuấn (1996), Một số nhân tố ảnh hưởng đến tỉ lệ rễ hom, Bản tin hội khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp Việt Nam, số trang 8-11 13 Phạm Văn Tuấn (1997), Nhân giống rừng hom, thành tựu khả áp dụng Việt Nam Tổng luận chuyên khảo khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp, Hà Nội 14 Phạm Văn Tuấn (1997), Phương pháp việc nhân giống hom họ Dầu Indonesia Tạp chí Lâm nghiệp số 1, trang 12 15 Phạm Văn Tuấn (1998), Nhân giống sinh dưỡng họ dầu hom vùng đông nam Tài liệu dịch trung tâm giống rừng Asean Canada (ACFTSC) 16 Trung tâm Giống rừng (1998), Tài liệu tập huấn kỹ thuật nhân giống Keo lai hom II Tài liệu trích dẫn từ INTERNET 17 https://blogcaycanh.vn/cay_canh/d/cay-mat-nhung-mat-nai 18 https://hoangnguyengreen.com/san-pham/cay-mat-nai-p138.html PHỤ BIỂU Descriptives Csrare 95% Confidence Interval for Mean Std Std Lower Upper Deviation Error Bound Bound N Mean CT1(100ppm) 22,5867 ,33946 ,19599 21,7434 CT2(300ppm) 24,4000 ,94064 ,54308 CT3(600ppm) 32,7633 ,39829 CT4(900ppm) 24,5900 CT5(1200ppm) 22,0233 CT6(khongthuoc) 18 Total Minimum Maximum 23,4299 22,22 22,89 22,0633 26,7367 23,44 25,32 ,22995 31,7739 33,7527 32,42 33,20 ,32047 ,18502 23,7939 25,3861 24,26 24,90 ,65072 ,37569 20,4069 23,6398 21,28 22,49 14,3433 1,17364 ,67760 11,4278 17,2588 13,00 15,17 23,4511 5,58402 1,31617 20,6742 26,2280 13,00 33,20 F Sig Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic Csrare df1 2,182 df2 Sig 12 ,124 ANOVA Mean Sum of Squares Csrare Between Groups Within Groups Total df Square 523,957 104,791 6,124 12 ,510 530,082 17 205,324 Csrare Duncan Subset for alpha = 0.05 CTTN N CT6(khongthuoc) CT5(1200ppm) 22,0233 CT1(100ppm) 22,5867 CT2(300ppm) 24,4000 CT4(900ppm) 24,5900 CT3(600ppm) Sig 14,3433 32,7633 1,000 ,353 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 ,750 1,000 ,000 PHỤ BIỂU Descriptives Csrachoi 95% Confidence N Mean Std Std Interval for Mean Deviation Error Lower Upper Bound Bound Minimum Maximum CT1(100ppm) 3,4400 ,26514 ,15308 2,7814 4,0986 3,17 3,70 CT2(300ppm) 4,2533 ,09452 ,05457 4,0185 4,4881 4,18 4,36 CT3(600ppm) 7,9533 ,12897 ,07446 7,6330 8,2737 7,81 8,06 CT4(900ppm) 4,0667 ,13868 ,08007 3,7222 4,4112 3,95 4,22 CT5(1200ppm) 3,6133 ,07506 ,04333 3,4269 3,7998 3,57 3,70 CT6(khongthuoc) 2,0567 ,05859 ,03383 1,9111 2,2022 1,99 2,10 18 4,2306 1,86458 ,43948 3,3033 5,1578 1,99 8,06 F Sig Total Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic Csrachoi df1 1,378 df2 Sig 12 ,299 ANOVA Sum of Squares Csrachoi Between Mean df Square 58,855 11,771 ,248 12 ,021 59,103 17 Groups Within Groups Total 568,796 ,000 Csrachoi Duncan Subset for alpha = 0.05 CTTN N CT6(khongthuoc) CT1(100ppm) 3,4400 CT5(1200ppm) 3,6133 CT4(900ppm) 4,0667 CT2(300ppm) 4,2533 CT3(600ppm) Sig 2,0567 7,9533 1,000 ,166 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 ,138 1,000 ...ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LƯỜNG VĂN TOẢN NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC KÍCH THÍCH RA RỄ NAA ĐẾN SỰ HÌNH THÀNH CÂY HOM MẮT NAI (Alternanthera dentata) TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG... hưởng thuốc kích thích rễ NAA đến hình thành hom Mắt Nai trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Xác định nồng độ thuốc kích thích rễ thích hợp cho nhân giống Mắt Nai hom ... QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 27 4.1 Ảnh hưởng nồng độ thuốc NAA đến tỷ lệ sống, rễ hom Mắt Nai 27 4.1.1 Ảnh hưởng cuả nồng độ NAA đến tỷ lệ sống hom Mắt Nai 27 4.1.2 Các tiêu rễ
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của thuốc kích thích ra rễ NAA đến sự hình thành cây hom mắt nai tại trường đại học nông lâm thái nguyên , Nghiên cứu ảnh hưởng của thuốc kích thích ra rễ NAA đến sự hình thành cây hom mắt nai tại trường đại học nông lâm thái nguyên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn