Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ chất kích thích NAA đến sự hình thành hom cây trà hoa vàng (camellia chrysantha) tại trường đại học nông lâm thái nguyên

53 30 0
  • Loading ...
1/53 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2019, 08:52

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN VĂN TUẤN NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ CHẤT KÍCH THÍCH RA RỄ NAA ĐẾN SỰ HÌNH THÀNH HOM CÂY TRÀ HOA VÀNG (Camellia chrysantha) TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÁI NGUN KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Quản lý tài nguyên rừng Khoa : Lâm nghiệp Khoá học : 2014 – 2018 Thái Nguyên, năm 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN VĂN TUẤN NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ CHẤT KÍCH THÍCH RA RỄ NAA ĐẾN SỰ HÌNH THÀNH HOM CÂY TRÀ HOA VÀNG (Camellia chrysantha) TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Quản lý tài nguyên rừng Lớp : K46 – QLTNR – N01 Khoa : Lâm nghiệp Khoá học : 2014 – 2018 Giảng viên hướng dẫn : TS Nguyễn Thị Thu Hoàn Thái Nguyên, năm 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài nghiên cứu riêng tôi, số liệu kết khóa luận tốt nghiệp hoàn toàn trung thực, chưa sử dụng để bảo vệ học vị Mọi giúp đỡ cho việc hoàn thành luận văn cảm ơn Các thơng tin, tài liệu trình bày luận văn rõ nguồn gốc Thái Nguyên, ngày 10 tháng năm 2018 Người viết cam đoan Xác nhận GVHD Đồng ý cho bảo vệ kết trước hội đồng khoa học Nguyễn Văn Tuấn XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN CHẤM PHẢN BIỆN Giáo viên chấm phản biện xác nhận sinh viên sửa chữa sai sót sau hội đồng chấm yêu cầu! (Ký ghi rõ họ tên) ii LỜI CẢM ƠN Trong q trình thực hồn thành đề tài: “Nghiên cứu ảnh hưởng nồng độ chất kích thích NAA đến hình thành hom Trà hoa vàng (Camellia chrysantha) trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên’’, nhận quan tâm giúp đỡ thầy cô giáo Khoa Lâm nghiệp Trường Đại học Nơng Lâm Thái Ngun Xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Nguyễn Thị Thu Hoàn người hướng dẫn đề tài tốt nghiệp tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi q trình thực đề tài Tôi xin trân trọng cám ơn Ban giám hiệu nhà trường, thầy cô giáo Khoa Lâm nghiệp - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên tạo điều kiện thuận lợi cho tơi q trình học tập, nghiên cứu hoàn thành đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, tháng năm 2018 Sinh viên Nguyễn Văn Tuấn iii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Nhiệt độ, độ ẩm môi trường khơng khí tháng 2-5/2017 23 Bảng 4.1: Tỷ lệ sống hom Trà hoa vàng cơng thức thí nghiệm theo định kì theo dõi 29 Bảng 4.2 Phân tích phương sai nhân tố tỉ lệ sống hom 30 Bảng 4.3 Tỉ lệ rễ hom Trà hoa vàng công thức đợt cuối thí nghiệm 31 Bảng 4.4: Bảng phân tích phương sai nhân tố số rễ hom 33 Bảng 4.5 Tỷ lệ chồi hom giâm Trà hoa vàng 34 Bảng 4.6: Bảng phân tích phương sai nhân tố số chồi hom 35 Bảng 4.7 Kết sinh trưởng tiêu chuẩn xuất vườn 36 iv DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1 Cây trà hoa vàng tự nhiên 15 Hình 2.2 Cây trà hoa vàng tái sinh tự nhiên 17 v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Ý nghĩa CTTN Cơng thức thí nghiệm CT Cơng thức TN Thí nghiệm TB Trung bình ĐC Đối chứng NAA Naphthalene Acetic Acid vi MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC BẢNG .iii DANH MỤC CÁC HÌNH iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT v MỤC LỤC vi PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa học tập nghiên cứu khoa học 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn sản xuất PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học vấn đề nghiên cứu 2.2 Tổng quan loài Trà hoa vàng 14 2.3 Tình hình nghiên cứu Trà hoa vàng giới Việt Nam 17 2.4 Tổng quan khu vực nghiên cứu 23 2.4.1 Đặc điểm - vị trí địa hình, đất đai khu vực nghiên cứu 23 2.4.2 Một số tiêu nhiệt độ, độ ẩm mơi trường khơng khí thời gian thí nghiệm 23 PHẦN ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 24 3.2 Nội dung nghiên cứu 24 3.3 Phương pháp nghiên cứu 24 vii 3.3.1 Chỉ tiêu theo dõi 24 3.3.2 Phương pháp theo dõi thu thập thông tin 24 3.3.3 Phương pháp bố trí thí nghiệm 27 3.3.4 Phương pháp kế thừa chọn lọc 27 3.3.5 Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm 27 3.3.6 Phương pháp xử lí số liệu 28 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 29 4.1 Kết ảnh hưởng nồng độ thuốc NAA đến tỉ lệ sống hom Trà hoa vàng 29 4.2 Kết ảnh hưởng nồng độ thuốc NAA đến khả rễ hom Trà hoa vàng 31 4.3 Khả chồi hom Trà hoa vàng cơng thức đợt cuối thí nghiệm 34 4.4 Đánh giá sinh trưởng tiêu chuẩn xuất vườn Trà hoa vàng 36 PHẦN KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 38 5.1 Kết luận 38 5.2 Đề nghị 39 TÀI LIỆU THAM KHẢO 40 PHỤ LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Trà hoa vàng (Camellia chrysantha) thuộc chi Camellia chi lớn thuộc họ Chè Theaceae Các lồi chi Camellia có nhiều tác dụng làm gỗ, làm đồ gia dụng bền chắc, hoa làm đồ uống, làm dược liệu làm cảnh Ngồi ra, trồng tán khác đai rừng phòng hộ chống xói mòn, ni dưỡng nguồn nước Trà hoa vàng loại đồ uống bổ dưỡng cao cấp có tác dụng phòng chữa bệnh tốt, ứng dụng khác sử dụng chất dinh dưỡng lá, hoa có tác dụng hạ huyết áp, tim mạch, giảm tiểu đường, hạ cholesterol, hạ mỡ máu, chống u bướu, tăng cường hệ miễn dịch chưa khai thác, hạn chế nguồn giống Ngồi lồi cảnh quan ưa chuộng màu vàng trà hoa vàng đặc trưng, khó tạo phương pháp lai hữu tính Trà hoa vàng có giá trị sử dụng để lấy gỗ, làm trồng tầng đai rừng phòng hộ Ngày nhà thực vật giới xem loài trà hoa vàng nguồn gen quý cần bảo vệ nghiêm ngặt Trước Trà hoa vàng dùng làm cảnh sắc màu vàng đượm, lung linh trà hoa vàng khiến người chơi cảnh bị mê trà hoa vàng để chơi cảnh mà dùng làm trà uống hàng ngày ngon bổ dưỡng Ngay nên khoa học đại Trà hoa vàng (Camellia chrysantha) trở nên quý giá hết bợi cơng dụng lợi ích trà hoa vàng mang lại hợp chất trà hoa vàng nhiều quý người ta tìm thấy trà chứa 400 hoạt chất quý giá saponin Tea polyphenon nguyên tố Selenium (Se), Germannium 30 Sau 60 ngày tỷ lệ sống hom giâm qua cơng thức thí nghiệm tương đối cao Sau 90 ngày tỷ lệ sống hom giâm có dấu hiệu giảm sút có chênh lệch cơng thức thí nghiệm - Tỷ lệ sống hom cao công thức 1: 76,7% - Tỷ lệ sống hom thấp công thức đối chứng: 5,5% Vì tiến hành giâm hom trà hoa vàng ta nên sử dụng chất kích thích rễ NAA với nồng độ 750ppm để tăng tỷ lệ sống rễ hom giâm Bảng 4.2 Phân tích phương sai nhân tố tỉ lệ sống hom ANOVA Source of Variation SS df MS Between Groups 6902.75 1380.549 Within Groups 939.493 12 78.29111 Total 7842.24 17 F P-value 17.63354 3.68E-05 F crit 3.105875 Đặt nhân tố A nồng độ CTTN - Đặt giả thuyết H0: nhân tố A tác động lên kết thí nghiệm - Đặt đối thuyết H1: nhân tố A tác động không đồng lên kết thí nghiệm So sánh: ta thấy FA = 17,63354 > F05 = 3,105875 Vậy giả thuyết H0 bị bác bỏ, chấp nhận đối thuyết H1 tức nhân tố A tác động không đồng đến tỷ lệ sống hom Trà hoa vàng Ảnh hưởng nồng độ khác không giống nhau, có cơng thức tác động trội cơng thức lại So sánh bảng 4.1 thấy CT3 có ảnh hưởng tốt đến tỉ lệ sống hom Trà hoa vàng so với cơng thức lại 76.7% 31 4.2 Kết ảnh hưởng nồng độ thuốc NAA đến khả rễ hom Trà hoa vàng Khi nghiên cứu tìm hiểu kỹ thuật nhân giống vơ tính phương pháp giâm hom hình thành rễ tỷ lệ rễ yếu tố đóng vai trò định đến thành cơng hay thất bại việc nghiên cứu Sau tiến hành giâm hom Trà hoa vàng tiến hành thu thập số liệu rễ hom định kỳ 30 ngày lần Kết nghiên cứu khả rễ hom cơng thức thí nghiệm thể bảng 4.2 Bảng 4.3 Tỉ lệ rễ hom Trà hoa vàng cơng thức đợt cuối thí nghiệm Chiều Cơng thức thí nghiệm Số hom thí Số hom nghiệm sống Số Tỷ lệ Số rễ dài rễ Chỉ hom rễ trung trung số rễ (%) bình/hom bình rễ (cm) CT1 90 54 40 44,43 2,63 1,98 1,84 CT2 90 51 38 42,2 3,21 1,82 1,78 CT3 90 69 50 55,57 4,18 2,04 2,05 CT4 90 45 32 35,56 3,06 1,78 1,72 CT5 90 40 30 33,30 2,80 1,64 1,64 ĐC 90 3,33 1,3 1,37 0,76 32 Hình 4.2 Biểu đồ biểu diễn tỷ rễ (%) trung bình hom Trà hoa vàng qua cơng thức thí nghiệm Nhìn vào bảng 4.3 hình 4.2 ta thấy tỷ lệ rễ Trà hoa vàng công thức khác khác - Với tiêu tỷ lệ rễ hom giâm cơng thức cho tỷ lệ cao với 55,57% thấp công thức đối chứng với tỷ lệ rễ 3,33% - Chỉ tiêu số rễ trung bình/hom cao công thức với 4,1 rễ/hom thấp công thức đối chứng với 1.3 rễ/hom - Chỉ tiêu chiều dài trung bình rễ/hom: Cao với cơng thức 2,,04cm/hom, thấp với công thức đối chứng 1,07 cm/hom - Chỉ tiêu số rễ: Cao với công thức 2,05, thấp với công thức đối chứng 0,98 Qua tiêu đánh giá ta thấy cơng thức với 750ppm đem lại hiệu cao cơng thức thí nghiệm Vì tiến hành giâm hom Trà hoa vàng ta nên sử dụng chất kích thích NAA với nồng độ 750ppm tỷ lệ rễ cao 33 Bảng 4.4: Bảng phân tích phương sai nhân tố số rễ hom ANOVA Source of Variation Between Groups Within Groups Total SS df MS F P-value F crit 7.677387 0.001901 3.105875 3.003778 0.600756 0.939 12 0.07825 3.942778 17 Đặt nhân tố A nồng độ cơng thức thí nghiệm - Đặt giả thuyết H0: Nhân tố A tác động lên kết thí nghiệm - Đặt đối thuyết H1: Nhân tố A tác động không đồng lên kết thí nghiệm So sánh: Ta thấy FA = 7,677387 > F05 3,105875 Vậy giả thuyết H0 bị bác bỏ, chấp nhận đối thuyết H1 tức nhân tố A tác động không đồng đến tỷ lệ rễ hom Trà hoa vàng Ảnh hưởng nồng độ khác khác nhau, có cơng thức tác động trội cơng thức lại So sánh bảng 4.2a thấy cơng thức có ảnh hưởng tốt đến khả rễ hom Trà hoa vàng so với cơng thức lại 2,05 Hình 4.3: Hom Trà hoa vàng rễ 34 4.3 Khả chồi hom Trà hoa vàng công thức đợt cuối thí nghiệm Sau giâm hom 60 ngày bắt đầu xuất chồi Các hom chồi rải rác tất công thức Ở đợt cuối thí nghiệm có số hom rễ chưa chồi (mới nhú mầm chồi) có số hom có chồi lại khơng rễ Hình 4.4: Hom Trà hoa vàng chồi Ta thấy tỷ lệ chồi hom giâm trà hoa vàng đợt cuối thí nghiệm thấp hon so với tỷ lệ rễ Bảng 4.5 Tỷ lệ chồi hom giâm Trà hoa vàng Số CTTN hom TN Số hom sống Tỷ lệ Số Chiều Số hom Chỉ số chồi chồi dài chồi chồi (%) tb/hom chồi tb 90 54 20 22,22 1,95 1,69 1,14 90 51 14 15,56 1,79 1,72 1,03 90 69 26 28,89 2,31 1,76 1,29 90 45 12 13,33 1,58 1,56 1,1 90 40 10 11,11 1,5 1,63 0,84 ĐC 90 2,22 1,3 0,26 35 Nhìn vào bảng 4.5 ta thấy tỷ lệ chồi Trà hoa vàng công thức thí nghiệm khác - Với tiêu tỷ lệ chồi cơng thức cho tỷ lệ cao 28,29% thấp công thức đối chứng 2.22% - Với tiêu số chồi trung bình/hom cơng thức cho kết cao với 2.31 chồi, thấp công thức với 1chồi - Với tiêu chiều dài chồi trung bình/hom cơng thức cho kết cao với 1,76 cm công thức đối chứng cho kết thấp với 1.3cm - Với tiêu số chồi cơng thức cho tỉ lệ cao 1,29 thấp công thức đối chứng với 0,26 Bảng 4.6: Bảng phân tích phương sai nhân tố số chồi hom ANOVA Source of Variation SS Between Groups 2.018133 Within Groups 0.566867 Total 2.585 df MS F P-value F crit 0.403627 8.544373 0.001194 3.105875 12 0.047239 17 Đặt nhân tố A nồng độ công thức thí nghiệm - Đặt giả thuyết H0: nhân tố A tác động lên kết thí nghiệm - Đặt đối thuyết H1: nhân tố A tác động không đồng lên kết thí nghiệm So sánh: ta thấy FA = 8,544373 > F05 =3,105875 Vậy giả thuyết H0 bị bác bỏ, chấp nhận đối thuyết H1 tức nhân tố A tác động không đồng đến tỷ lệ rễ hom Trà hoa vàng Ảnh hưởng nồng độ khác khác nhau, có cơng thức tác động trội cơng thức lại Khi so sánh bảng 4.3a thấy nồng 36 đơi chất kích NAA 750ppm có ảnh hưởng tốt đến khả rễ hom Trà hoa vàng 1,3 4.4 Đánh giá sinh trưởng tiêu chuẩn xuất vườn Trà hoa vàng Những hom đủ tiêu chuẩn xuất vườn hom có rễ khoẻ mạnh, có chồi đủ dài phải đảm bảo tỷ lệ sống cao đem trồng ngồi thực địa Qua q trình theo dõi nhận thấy tất hom sống q trình thí nghiệm đủ tiêu chuẩn xuất vườn chưa đảm bảo chất lượng Kết sinh trưởng hom đủ điều kiện xuất vườn tổng hợp sau: Bảng 4.7 Kết sinh trưởng tiêu chuẩn xuất vườn Phẩm chất Số CTTN hom Tốt Hvn sống Tỷ lệ Số Tỷ lệ Số Tỷ lệ (%) hom (%) hom (%) 44 81.48 14.81 3.70 Số hom 24 Xấu Trung bình CT1: 300ppm 54 CT2: 500ppm 51 23 41 80.39 13.73 5.88 CT3: 750ppm 69 25 60 86.96 10.14 2.90 CT4: 1000ppm 45 22 32 71.11 10 22.22 6.67 CT5: 1500ppm 40 18 28 70 22.5 7.50 CT6: ĐC 0 0 100 Qua bảng 4.7 thấy chất lượng hom công thức khác khác Các hom công thức với nồng độ 750ppm phát triển tốt, có khả xuất vườn đem lại kinh tế cao với tỷ lệ có phẩm chất tốt 86,96%, trung bình 10,14% xấu 2,9% Số có đủ điều kiện xuất vườn có phẩm chất tốt trung bình 67hom Các hom cơng thức đối chứng khơng rễ, có vài hom rễ mọc chồi Với hom sống ng 100% hom xấu khơng 37 đủ tiêu chuẩn xuất vườn Sau thời gian ngắn số hom khơng có khả sinh trưởng tự chết Từ kết thu được, lấy hom từ mẹ trưởng thành, hom bánh tẻ cho tỷ lệ rễ chồi cao Các hom chồi sớm hom thứ hom gốc Tuy nhiên hom thứ cho tỷ lệ rễ lớn Vì vật hom có khả đem lại sinh trưởng tốt hom bánh tẻ, hom thứ 38 PHẦN KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Trong trình tiến hành giâm hom Trà hoa vàng vườn ươm Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên thấy thuốc NAA với nồng độ khác cho tỷ lệ rễ khác Trong cơng thức với nồng độ 750ppm cho tỷ lệ rễ cao 55,57% Từ đưa kết luận sau: - Cây Trà hoa vàng hồn tồn nhân giống vơ tính phương pháp giâm hom Đây phương pháp nhân giống cho hệ số an tòan cao đảm bảo chất lượng giống - Hom Trà hoa vàng có thời gian rễ kéo dài nên sau giâm hom khoảng 60 ngày hom bắt đầu rễ Cần ý tưới hom bình phun sương thường xuyên để cấp ẩm tạo điều kiện thuận lợi cho sớm rễ - Cây Trà hoa vàng lồi ưa bóng, ảnh hưởng giàn che định lớn tới khả sinh trưởng phát triển hom giâm Cần che phủ lớp nilon, điều chỉnh độ sáng phù hợp, tránh ánh nắng trực tiếp vào hom giâm - Việc sử dụng loại thuốc nồng độ làm cải thiện chất lượng hom giâm mà mang ý nghĩa lớn công tác sản xuất giống trồng Qua đợt thí nghiệm thấy thuốc kích thích NAA với nồng độ 750ppm cho tỷ lệ sống số khác tốt Vì vận nên sử dụng nồng độ để đảm bảo chất lượng giống, đem lại hiệu kinh tế cho người dân sản xuất 39 5.2 Đề nghị Để đánh giá ảnh hưởng nồng độ thuốc NAA đến hình thành hom Trà hoa vàng phương pháp giâm đầy đủ xác em xin có kiến nghị sau: - Cần thử nghiệm công thức với nồng độ khác - Thực thí nghiệm giá thể khác - Tiến hành nghiên cứu khoảng thời gian khác năm - Việc tiến hành nghiên cứu cần thực lại nhiều lần để đánh giá kết xác 40 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu nước Nguyễn Chí Anh (2012), “Nghiên cứu biện pháp nhân vơ tính ảnh hưởng số cơng thức bón phân đến sinh trưởng, phát triển Đan sâm Tam Đảo - Vĩnh Phúc”, Luận văn thạc sỹ khoa học nông nghiệp, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội Hồng Minh Chúc (1996), “Tìm hiểu đặc tính hình thái, sinh thái sinh trưởng lồi Camellia có hương thơm VQG Ba Vì - Hà Tây”, Khóa luận tốt nghiệp, Trường đại học Lâm Nghiệp Hà Tây Lê Thành Cương (2012), “Nghiên cứu số đặc điểm sinh học khả nhân giống hom loài Hải đường vàng (Camellia tienii Ninh, Tr.) Vườn Quốc gia Tam Đảo”, Luận văn thạc sỹ khoa học Lâm nghiệp, Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam Ngô Quang Đê, Lê Thanh Sơn, Đinh Thị Lê (2008), “Kết giâm hom Trà hoa vàng Ba Vì (Camellia tonkinensis) Trà hoa vàng Sơn Động (C euphlebia )”, Báo cáo kết nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam La Quang Độ, Trần Thị Thu Hà, La Thu Phưuơng (2013), “Kết thử nghiệm giâm hom Bách vàng (Xanthocyparis vietnamensis Farjon & Hiep) nhằm phục vụ công tác bảo tồn nguồn gen thực vật rừng q hiếm”, Tạp chí Khoa học Cơng nghệ, số 8/2013, trang 69 - 73 Chu Tương Hồng (1993), Nghiên cứu lợi dụng tài nguyên hoa trà triển vọng, Nxb Nông nghiệp Trần Ninh Naotoshi (2010), Các loài trà vườn Quốc Gia Tam Đảo, Nxb VHTT Lê Đình Khả (2001), Cải thiện giống rừng, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 41 Lê Đình Khả Dương Mộng Hùng (2003), Giống rừng, Nxb Nơng nghiệp, Hà Nội 10 Nguyễn Hồng Nghĩa (2001), Nhân giống vơ tính trồng rừng dòng vơ tính, Nxb Nơng nghiệp, Hà Nội 11 Nguyễn Thu Phương (2011), Nghiên cứu giâm hom trà hoa vàng Tam Đảo - Vĩnh Phúc (Camellia tamdaoensis) Trà hoa vàng Ba Vì - Hà Nội (Camellia tonkinensis), Nxb Nơng nghiệp, Hà Nội 12 Đỗ Đình Tiến (2000), “Bước đầu nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh thái, sinh trưởng khả nhân giống hom loài trà hoa vàng tam đảo Camellia petelotii (Merrill) Sealy”, Luận văn thạc sỹ khoa học Lâm nghiệp, Trường đại học Lâm nghiệp Việt Nam 13 Dương Đức Trình (2011), “Nghiên cứu số đặc điểm hình thái, sinh thái, sinh trưởng khả nhân giống hom trà hoa vàng Tam Đảo”, Luận văn Thạc sỹ khoa học lâm nghiệp, Trường đại học lâm nghiệp Việt Nam II Tài liệu nước 14 Dat Truong Hong, Bruce Bartholomew, Camellias, B.T Bastford Ltd London 15 Sealy, J.R (1958), Revesion of the genus Camellia Roy.Hort Soc, London PHỤ BIỂU 01 Nghiên cứu ảnh hưởng Nồng độ chất kích thích rễ NAA đến tỷ lệ sống hom Trà hoa vàng Bảng 1.1 Sắp xếp số quan sát tỷ lệ sống phân tích phương sai nhân tố ảnh hưởng nồng độ thuốc NAA đến tỷ lệ sống hom Trà hoa vàng Tỷ lệ sống lần nhắc lại Trung bình CTTN theo công thức I 66,67 60 53,3 60 II 60 56,7 46,7 56,7 III 83,3 66,7 46,7 76 IV 53,3 50 46,7 50 V 43,3 46,7 43,3 44,4 VI 10 6,7 5,5 Bảng 1.2 Bảng phân tích phương sai nhân tố tỷ lệ sống hom Anova: Single Factor SUMMARY Groups Column Column Column Column Column Column Count 3 3 3 ANOVA Source of Variation SS Between Groups 6902.75 Within Groups 939.493 Total 7842.24 Sum 180 163.4 196.7 149.9 133.3 16.7 df Average 60 54.46667 65.56667 49.96667 44.43333 5.566667 Variance 44.89 47.96333 335.8533 11.22333 3.853333 25.96333 MS F P-value F crit 1380.549 17.63354 3.68E-05 3.105875 12 78.29111 17 PHỤ BIỂU 02 Nghiên cứu ảnh hưởng Nồng độ chất kích thích rễ NAA đến khả rễ hom Trà hoa vàng Bảng 2.1 Sắp xếp số quan sát số rễ phân tích phương sai nhân tố ảnh hưởng nồng độ thuốc NAA đến khả rễ hom Trà hoa vàng Chỉ số rễ lần nhắc lại Trung bình Tổng theo CTTN theo cơng cơng thức thức I 1,82 1,81 1,89 5,52 1,84 II 1,79 1,71 1,83 5,33 1,78 III 2,08 2,07 6,15 2,05 IV 1,71 1,69 1,76 5,16 1,72 V 1,58 1,65 1,68 4,91 1,64 VI 1,29 2,29 0,76 29,36  Bảng 2.2 Bảng phân tích phương sai nhân tố số rễ hom Anova: Single Factor SUMMARY Groups Column Column Column Column Column Column Count 3 3 3 ANOVA Source of Variation SS Between Groups 3.003778 Within Groups 0.939 Total 3.942778 Sum Average Variance 5.52 1.84 0.0019 5.33 1.776667 0.003733 6.15 2.05 0.0019 5.16 1.72 0.0013 4.91 1.636667 0.002633 2.29 0.763333 0.458033 df MS F P-value F crit 0.600756 7.677387 0.001901 3.105875 12 0.07825 17 Phụ biểu 03 Nghiên cứu ảnh hưởng Nồng độ chất kích thích rễ NAA đến khả chồi hom Trà hoa vàng Bảng 3.1 Sắp xếp số quan sát số chồi phân tích phương sai nhân tố Chỉ số chồi lần nhắc lại Trung Tổng theo CTTN bình theo cơng thưc công thức I 1,19 1,05 1,19 3,43 1,14 II 0,94 0,99 1,16 3,09 1,03 III 1,45 1,19 1,22 3,86 1,29 IV 1,11 0,98 1,20 3,29 1,10 V 0,95 0,95 0,63 2,53 0,84 VI 0,77 0 0,77 0,26  16,97 Bảng 3.2 Bảng phân tích phương sai nhân tố số chồi hom Anova: Single Factor SUMMARY Groups Column Column Column Column Column Column ANOVA Source of Variation Between Groups Within Groups Total Count 3 3 3 SS 2.018133 0.566867 2.585 Sum 3.43 3.09 3.87 3.29 2.53 0.77 df Average 1.143333 1.03 1.29 1.096667 0.843333 0.256667 Variance 0.006533 0.0133 0.0196 0.012233 0.034133 0.197633 MS F 0.403627 8.544373 12 0.047239 17 P-value F crit 0.001194 3.105875 ...ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN VĂN TUẤN NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ CHẤT KÍCH THÍCH RA RỄ NAA ĐẾN SỰ HÌNH THÀNH HOM CÂY TRÀ HOA VÀNG (Camellia chrysantha) TẠI TRƯỜNG... Nghiên cứu ảnh hưởng nồng độ chất kích thích NAA đến hình thành hom Trà hoa vàng (Camellia chrysantha) trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên ’, nhận quan tâm giúp đỡ thầy cô giáo Khoa Lâm nghiệp Trường. .. kích thích rễ NAA đến hình thành hom Trà hoa vàng (Camellia chrysantha) trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Xác định nồng độ thuốc kích thích rễ thích hợp cho nhân giống
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ chất kích thích NAA đến sự hình thành hom cây trà hoa vàng (camellia chrysantha) tại trường đại học nông lâm thái nguyên , Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ chất kích thích NAA đến sự hình thành hom cây trà hoa vàng (camellia chrysantha) tại trường đại học nông lâm thái nguyên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn