Điều tra bổ sung, đánh giá hiện trạng tình hình chăn nuôi gà lông xước tại tỉnh hà giang

58 28 0
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2019, 08:50

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM -o0o - LÙ THỊ THU THẢO Tên đề tài: ĐIỀU TRA BỔ SUNG, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG TÌNH HÌNH CHĂN NI LƠNG XƯỚC TẠI TỈNH GIANG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Chăn nuôi Thú y Lớp : K46 - CNTY - NO1 Khoa : Chăn ni Thú y Khóa học : 2014 - 2018 Giảng viên hướng dẫn : PGS TS Lê Minh Thái Nguyên, năm 2018 i LỜI CẢM ƠN Được trí Ban giám hiệu nhà trường, Ban chủ nhiệm khoa Chăn nuôi Thú y - Trường Đại học Nơng Lâm Thái Ngun Sau hồn thành khóa học trường em tiến hành thực tập tốt nghiệp tỉnh Giang với đề tài: “Điều tra bổ sung, đánh giá trạng tình hình chăn nuôi Lông Xước tỉnh Giang” Để có kết này, ngồi nỗ lực thân, em nhận giúp đỡ chu đáo, tận tình nhà trường, quan, thầy cơ, anh (chị), gia đình bạn bè Em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới: Thầy, giáo khoa Chăn nuôi Thú y, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, người truyền đạt cho em kiến thức bổ ích suốt năm học qua tạo điều kiện giúp đỡ em q trình thực khóa luận Em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến giảng viên PGS TS Lê Minh, người dành nhiều thời gian, tâm huyết tận tình hướng dẫn tơi suốt trình thực đề tài Em xin chân thành cảm ơn tới hộ gia đình có chăn nuôi Lông Xước huyện: Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc, Quản Bạ tỉnh Giang cung cấp tạo điều kiện cho thu thập số liệu cần thiết tận tình giúp đỡ tơi q trình nghiên cứu địa bàn tỉnh Cuối xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới bố mẹ, anh chị em bạn bè người thân động viên tinh thần vật chất thời gian thực đề tài Trong q trình thực khóa luận, khơng thể tránh khỏi sai sót, em mong nhận bảo thầy giáo, góp ý kiến bạn sinh viên, để khóa luận tơi hồn chỉnh Em xin trân trọng cảm ơn ! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2018 Sinh viên Lù Thị Thu Thảo ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 4.2 Kết tính biệt Lông Xước tỉnh Giang 25 Bảng 4.3 Đặc điểm ngoại hình Lơng Xước giai đoạn 01 ngày tuổi 27 Bảng 4.4 Đặc điểm kiểu mào Lông Xước huyện tỉnh Giang 28 Bảng 4.5 Đặc điểm hình dáng mào Lông Xước huyện tỉnh Giang 29 Bảng 4.6 Đặc điểm cấu trúc lông giống Lông Xước huyện tỉnh Giang 31 Bảng 4.7 Đặc điểm màu sắc lông giống Lông Xước huyện tỉnh Giang 32 Bảng 4.8 Đặc điểm màu sắc da giống Lông Xước huyện tỉnh Giang 33 Bảng 4.9 Đặc điểm màu sắc chân Lông Xước huyện tỉnh Giang 34 Bảng 4.10 Đặc điểm màu sắc mỏ Lông Xước từ tuần tuổi trở lên huyện tỉnh Giang 35 Bảng 4.11 Đặc điểm màu sắc mắt Lông Xước huyện tỉnh Giang 36 Bảng 4.12 Đặc điểm sinh trưởng giống Lông Xước huyện tỉnh Giang 39 Bảng 4.13 Khả sinh sản giống Lông Xước huyện tỉnh Giang 40 iii DANH MỤC VIẾT TẮT Từ viết tắt Nghĩa diễn giải cs Cơ sở KHKT Khoa học kỹ thuật NN & PTNT Nông nghiệp phát triển nông thôn TTTA Tiêu tốn thức ăn iv MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC VIẾT TẮT iii MỤC LỤC iv PHẦN I: MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu đề tài PHẦN II: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở khoa học đề tài 2.1.1 Cơ sở nghiên cứu đặc điểm ngoại hình kích thước chiều đo gia cầm 2.1.2 Cơ sở khoa học sức sống khả kháng bệnh 2.1.3 Tính trạng sản xuất gia cầm 2.1.3.1 Bản chất di truyền tính trạng sản xuất 2.1.3.3 Tiêu tốn thức ăn 12 2.1.4 Khả sinh trưởng cho thịt gia cầm 13 2.2 Tình hình nghiên cứu nước 14 2.2.1 Tình hình nghiên cứu giới 14 2.2.2 Tình hình nghiên cứu nước 16 PHẦN III: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA21 3.1 Đối tượng điều tra 21 3.2 Địa điểm thời gian 21 3.2.1 Địa điểm: 21 3.2.2 Thời gian: 21 3.3 Nội dung thực 21 3.4 Phương pháp tiến hành 21 3.4.1 Phương pháp bố trí điều tra khảo sát 21 v 3.4.2 Phương pháp đánh giá ngoại hình giống Lơng Xước 22 3.4.3 Đánh giá khả sản xuất giống Lông Xước 22 3.4.4 Các tiêu theo dõi 23 3.5 Phương pháp xử lý số liệu 23 PHẦN IV: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 24 4.1 Kết điều tra tình hình chăn ni Lơng Xước tỉnh Giang 24 4.1.1 Kết điều tra số lượng tính biệt giống Lơng Xước tỉnh Giang 24 4.2 Kết điều tra đặc điểm ngoại hình Lơng Xước tỉnh Giang 26 4.2.1 Đặc điểm ngoại hình Lông Xước giai đoạn (01 ngày tuổi - tuần tuổi) 26 4.2.2.1 Đặc điểm kiểu hình dáng mào Lơng Xước 28 4.2.2.2 Đặc điểm lông Lông Xước tỉnh Giang 30 4.2.2.3 Đặc điểm màu sắc da 33 4.2.2.4 Đặc điểm màu sắc chân Lông Xước 34 4.2.2.5 Đặc điểm màu sắc mỏ 35 4.2.2.6 Đặc điểm màu sắc mắt 36 4.3 Khả sinh trưởng sinh sản Lông Xước 39 4.3.1 Khả sinh trưởng Lông Xước huyện tỉnh Giang 39 4.3.2 Khả sinh sản Lông Xước huyện điều tra 40 PHẦN V: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 42 5.1 Kết luận 42 5.2 Đề nghị 43 TÀI LIỆU THAM KHẢO 44 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Chăn nuôi gia cầm nước ta có truyền thống lâu đời, góp phần quan trọng cải thiện kinh kế hàng triệu nông dân Hàng năm, ngành chăn nuôi gia cầm cung cấp 18 - 20% tổng khối lượng thịt loại, đứng thứ hai sau thịt lợn (thịt lợn chiếm vị trí số với tỷ lệ 75 - 76%), bên cạnh chăn ni gia cầm cung cấp nguồn thực phẩm có dinh dưỡng hồn chỉnh trứng gia cầm Vốn có nhiều truyền thống chăn nuôi, song hành với tiến độ hội nhập nước, ngành chăn ni gia cầm nói chung chăn ni nói riêng Việt Nam ngày phát triển Tuy nhiên, với tình hình chăn ni diễn biến phức tạp, dịch bệnh nhiều, yếu tố thích nghi nên số giống nhập ngoại thường có sức chống chịu bệnh tật số chưa phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng Trong điều kiện số giống gia cầm địa phương trọng khôi phục phát triển nhằm đáp ứng u cầu Lơng Xước giống địa phát số huyện như: Quản Bạ, Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh - tỉnh Giang Giống có đặc điểm: lơng xước ngược tồn thân lơng nhím; hình dáng thon, nhỏ, nhanh nhen, khỏe Chúng có chất lượng thịt ngon, có khả chịu đựng thời tiết khắc nghiệt vùng núi cao tỉnh Giang Trọng lượng lớn Lông Xước - 5kg năm mái đẻ 50 - 60 trứng Tuy nhiên, Việt Nam chưa có cơng trình nghiên cứu sâu nghiên cứu giống chưa có cơng bố cụ thể thực trạng giống tỉnh Giang Ngày 07 tháng năm 2015, Hội đồng nhân dân tỉnh Giang có Nghị số 187/NQ-HĐND việc thơng qua quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, có tập trung bảo tồn chỗ chuyển chỗ nguồn gen động vật quý hiếm, gen động vật đặc sản; Lông Xước nằm danh mục Trong báo cáo kết thực công tác bảo tồn quỹ gen vật nuôi Việt Nam giai đoạn 2005 - 2009 tác giả Phạm Văn Vinh - Phòng NN&PTNT huyện Mèo Vạc, tỉnh Giang đánh giá kết thực mơ hình bảo tồn giống Lông Xước Huyện Mèo Vạc - Giang Xuất phát từ thực tế trên, tiến hành thực đề tài “Điều tra bổ sung, đánh giá trạng tình hình chăn ni Lơng Xước tỉnh Giang” để bước đầu có sở khoa học đánh giá trạng tình hình chăn nuôi Lông Xước người dân tỉnh Giang có sở để thực nghiên cứu khai thác, phát triển giống Mục tiêu đề tài - Điều tra đánh giá tình hình chăn ni, cấu đàn giống, phương thức chăn ni, khả sản xuất, tình hình dịch bệnh giống Lông Xước, nuôi giữ địa phương - Khảo sát sơ đặc điểm ngoại hình khả sản xuất Lông Xước nuôi giữ nông hộ PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở khoa học đề tài 2.1.1 Cơ sở nghiên cứu đặc điểm ngoại hình kích thước chiều đo gia cầm * Ngoại hình Các đặc điểm ngoại hình gia cầm biểu đặc trưng cho phẩm giống, thể khuynh hướng sản xuất giá trị kinh tế vật ni Ngoại hình tính trạng chất lượng gia cầm Đó đặc điểm bên ngồi gia cầm quan sát như: màu lơng, da, hình dáng, mào tích, … Các đặc điểm ngoại hình gia cầm đặc trưng cho giống, thể khuynh hướng sản xuất giá trị kinh tế vật ni Tính trạng ngoại hình - Sự phát triển lông: Lông dẫn xuất da, thể đặc điểm di truyền giống có ý nghĩa quan trọng việc phân loại nở có lơng tơ che phủ, q trình phát triển lơng tơ thay lông cố định - Tốc độ mọc lông: biểu khả mọc lơng sớm hay muộn, có liên quan chặt chẽ tới tốc độ sinh trưởng gia cầm Theo Brandsch H Bilchel H (1978) [1]), gia cầm lớn nhanh có tốc độ mọc lơng nhanh Theo Siegel P B Dunington E A (1978) [35], alen quy định tốc độ mọc lông nhanh phù hợp với khả tăng trọng cao Hayer J F cs (1970) [31], cho biết mái mọc lông trống dòng ảnh hưởng hormone có tác dụng ngược với gen liên kết giới tính quy định tốc độ mọc lông - Màu lông: số gen quy định phụ thuộc vào sắc tố chứa bào tương tế bào Đặng Hữu Lanh cs (1999) [14] cho biết, màu sắc lơng, da mã hiệu giống, tín hiệu để nhận dạng giống Màu sắc lơng da tiêu chọn lọc gia cầm Các giống gia cầm khác có lơng khác nhau, khác màu sắc lông mức độ oxy hóa chất tiền sắc tố melanin (Melanogene) tế bào lông, chất sắc tố nhóm lipocrom (Carotinoit) lơng có nâu đỏ, trắng pha nâu Nếu khơng có chất sắc tố lơng có màu nâu - Đầu: Cấu tạo xương đầu coi có độ tin cậy cao việc đánh giá đầu gia cầm Da mặt phần phụ đầu cho phép rút kết luận phát triển mô liên kết mơ đỡ trống có ngoại hình đầu giống mái có tính sinh dục kém, mái có ngoại hình đầu giống trống khơng cho suất cao, trứng thường có tỷ lệ phơi cao - Mỏ chân: + Mỏ: Là sản phẩm da, tạo thành từ lớp sừng (Stratumcorneum) Mỏ phải ngắn chắn có mỏ dài mảnh khả sản xuất không cao Màu sắc mỏ có nhiều loại: Vàng, đỏ, đen, hồng Màu mỏ thường phù hợp với màu chân Những giống da vàng mỏ vàng, nhiên mái màu sắc bị nhạt vào cuối thời kỳ đẻ trứng + Chân: Những giống tốt phải có chân chắn khơng thơ Chân gia cầm có ngón, ngón (Trần Kiên Trần Hồng Việt, 1998) [13] Chân thường có vảy sừng bao kín, tiêu giảm gân da chân hình chữ bát, ngón chân cong, xương khuyết tật khơng nên sử dụng làm giống Chân thường có vuốt cựa, cựa có vai trò cạnh tranh đấu tranh sinh tồn lồi chân cao thường cho thịt thấp phát dục chậm (Brandsch H, Bilchel H, 1978) [1] - Mào tích đặc điểm sinh dục phụ thứ cấp nên phân biệt trống mái Mào đa dạng hình dạng, kích thước, màu sắc, đặc trưng 38 Nguyễn Hữu Lương Trần Thị Loan (2009) [17], Lê Thị Thu Hiền cs (2015) [7] cho biết, Đông Tảo nở có màu lơng trắng đục trắng, trưởng thành có tầm vóc tương đối lớn, thơ; Đơng Tảo có thân dài, kết cấu khỏe, xương to; trống có lơng màu nâu đỏ, đỏ tía (màu mã lĩnh), mái có màu lơng nâu, nâu nhẹt; mào kép hay nụ, hoa hồng hay bèo dâu; trưởng thành chân to, thơ xù xì có vảy rồng, có hàng vảy Năm 2012, Trịnh Phú Cử cs [3] cơng bố đặc điểm ngoại hình Liên Minh nuôi bảo tồn tài địa phương cho biết, lúc 30 tuần tuổi trống có màu lơng đỏ tía cổ, lưng cánh, phần bụng có màu vàng rơm, phần lơng số lơng cánh có màu đen ánh xanh; mái lông màu vàng rơm, phần lông đuôi số lông cánh màu đen, vùng cổ tiếp giáp với thân số có đốm đen hoa mơ; trống mái da chân, mỏ vàng đậm Nguyễn Bá Mùi cs (2012) [20] cho biết, nghiên cứu đặc điểm ngoại hình lơng cằm thấy trống có màu màu đỏ tía màu đỏ nâu; mái có màu vàng rơm vàng nâu Theo Nguyễn Hoàng Thịnh cs (2016) [24], nhiều ngón giống mang nguồn gen đồng bào dân tộc thuộc khu vực rừng quốc gia Xuân Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ; có đặc điểm: thân hình cân đối, nhanh nhẹn, đầu nhỏ, tròn, cổ cao, mắt linh hoạt, lơng dày có đặc điểm ngoại Ri: trống yếu có màu nâu đỏ (95%), mái yếu có màu nâu vàng sẫm; mào chủ yếu mào đơn (trên 90%); đa số trống (98,8%) có - ngón, mái (90,16%) có - ngón; khơng phát có có ngón Như vậy, từ kết nghiên cứu đặc điểm ngoại hình Lơng Xước với kết nghiên cứu tác giả, thấy rằng, Lơng Xước có số ngồi đặc điểm ngoại hình gần giống với giống địa phương khác, đặc điểm lơng xước tồn thân đặc điểm ưu thế, đặc trưng giống nhầm lẫn với giống địa khác 39 4.3 Khả sinh trưởng sinh sản Lông Xước 4.3.1 Khả sinh trưởng Lông Xước huyện tỉnh Giang Kết nghiên cứu khả sinh trưởng Lông Xước biểu qua bảng 4.12 Bảng 4.12 Đặc điểm sinh trưởng giống Lông Xước huyện tỉnh Giang n Con trống Mean 268,00 n Con mái Mean 269,50 Sd 39,15 Sd 13,38 72 551,39 8,27 81 360,96 7,90 22 645,41 14,07 68 447,59 15,57 18 773,28 11,30 77 625,32 81,78 26 944,88 15,17 88 734,88 23,16 10 42 1099,12 41,76 50 809,98 13,09 11 22 1127,23 15,52 66 940,80 19,61 12 28 1151,36 12,40 101 1002,62 40,35 13 17 1263,76 21,24 45 1128,18 59,01 14 24 1444,96 42,55 48 1226,08 119,07 15 19 1509,42 15,65 46 1290,30 16,34 16 14 1563,50 21,31 63 1314,46 6,12 17 14 1649,86 1,70 43 1374,74 6,70 18 30 1724,60 22,86 89 1426,94 34,24 19 17 1772,71 13,95 67 1509,75 15,21 20 1794,00 7,67 53 1558,77 15,60 Tuần tuổi Theo dõi khả sinh trưởng Lông Xước giai đoạn từ - 20 tuần tuổi ta thấy: Thời điểm tuần tuổi khối lượng trống mái tương đương nhau, thời điểm 20 tuần tuổi khối lượng trống cao mái Điều cho thấy khả sinh trưởng trống Lông Xước cao mái Cụ thể sinh trưởng tích lũy thời điểm tuần tuổi Lơng Xước theo thứ tự trống mái 268,00% g/con 269,5% g/con; thời điểm 17 tuần tuổi (119 ngày tuổi), sinh trưởng tích lũy trống mái 40 1649,98 g/con 1374,74 g/com, sinh trưởng tích lũy thời điểm 20 tuần tuần 1794,0 g/con 1558,7 g/con Khả sinh trưởng tích lũy Lơng Xước tăng dần theo giai đoạn tuần tuổi, nhiên sinh trưởng tích lũy Lơng Xước địa bàn thấp so với sinh trưởng tích lũy giống khác nuôi địa bàn Chúng cho rằng, đặc đặc điểm cấu trúc kiểu lông xước toàn thân nên phải tiêu tốn nhiều lượng cho việc điều tiết thân nhiệt thể làm ảnh hưởng đáng kể đến khả sinh trưởng 4.3.2 Khả sinh sản Lông Xước huyện điều tra Kết đánh giá khả sinh sản Lông Xước điều tra huyện tỉnh Giang thể bảng 4.13 Bảng 4.13 Khả sinh sản giống Lông Xước huyện tỉnh Giang Địa điểm (huyện) Diễn giải Tuổi thành thục trống (ngày) Tuổi thành thục mái (ngày) Tuổi đẻ trứng đầu (ngày) Lứa đẻ /năm (lứa) Số trứng /lứa (quả) Khoảng cách lứa đẻ (ngày) Thời gian ấp trứng (ngày) Tỷ lệ nở (%) Mean Sd Mean Sd Mean Sd Mean Sd Mean Sd Mean Sd Mean Sd Mean Sd Trung Đồng Văn Mèo Vạc Quản Bạ Yên Minh bình 138,42 138,62 138,50 138,74 138,57 2,01 1,66 2,00 1,97 1,911 141,81 142,39 141,09 139,05 141,09 4,62 3,94 3,06 1,80 3,35 145,48 142,50 143,00 139,57 142,64 5,06 2,67 2,61 1,75 3,02 6,26 6,16 6,03 6,14 6,15 1,06 0,89 0,83 0,96 0,94 15,16 15,47 15,74 15,29 15,42 1,27 1,03 1,24 0,96 1,12 87,19 88,61 89,85 87,38 88,26 7,01 3,98 9,45 6,64 6,77 21,68 21,89 21,82 21,52 21,73 0,70 0,79 0,58 0,75 0,71 75,87 76,08 75,53 78,52 76,50 10,64 10,29 11,07 5,73 9,43 41 Theo dõi khả sinh sản giống Lông Xước qua bảng 4.13 ta thấy, Lông Xước trống có thời gian thành thục trung bình 138,57 ngày tuổi, mái có thời gian thành thục muộn trống, trung bình dao động 141,09 ngày tuổi, tuổi đẻ trứng đầu trung bình 142,64 ngày tuổi Như vậy, thời gian thành thục giống Lông Xước tương đương với giống khác Theo dõi suất đẻ trứng Lông Xước địa bàn nghiên cứu cho thấy, đẻ trung bình 6,15 lứa/năm, lứa đẻ trung bình 15,42 quả/lứa, khoảng cách lứa đẻ trung bình 88,26 ngày Theo dõi tỷ lệ nở giống Lông Xước thấy tỷ lệ nở 76,5% Kết điều tra cho thấy khả sinh sản Lông Xước tốt, đẻ trứng tốt có ấp trứng cao Tuy nhiên, tỷ lệ nở chưa cao công tác giống chưa trọng 42 PHẦN V KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Từ kết thu thập được, kết luận sau: * Về trạng chăn nuôi Lông Xước Lơng Xước giống trì nuôi lẻ hộ dân số huyện tỉnh Giang: Quản Bạ, Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh, với tổng số 216 hộ có 1.185 con, có 9,00% (106 con), 64,52% trống (796 con) 26,49% mái (310 con) * Về đặc điểm ngoại hình Lơng Xước - (01 ngày tuổi): 100% có thân hình nhỏ gọn, nhanh nhẹn; có 62,86% lơng màu vàng tơ; 100% lơng mượt 85,71% mỏ có màu hồng; 100% chân sáng bóng, mập, ngón chân tõe ra; 65,71% chân có màu hồng - (02 ngày tuổi đến tuần tuổi): có thay đổi lông, mỏ, da chân mào - Lông Xước từ tuần tuổi trở lên có số đặc điểm ngoại hình ưu như: mào cờ, cưa; lơng xước tồn thể, trống lơng có màu mận, mái có màu chuối khơ; da trắng; chân màu chì; mỏ màu đen vàng; mắt có màu cam - Đặc điểm ngoại hình Lông Xước so với giống địa phương khác có khác biệt rõ nhất, đặc điểm lơng xước tồn thể * Về khả sinh trưởng sinh sản Lông Xước - Thời điểm tuần tuổi, trống mái có khối lượng thể tương đương nhau; đến 20 tuần tuổi khối lượng trống cao mái - trống Lơng Xước có thời gian thành thục trung bình 138,57 ngày tuổi mái có thời gian thành thục muộn trống, trung bình 141,09 ngày tuổi, tuổi đẻ trứng đầu trung bình 142,64 ngày tuổi, lứa đẻ mái 43 trung bình 6,15 năm, khoảng cách lứa đẻ 88,26 ngày, thời gian ấp trứng 21,73 ngày, tỷ lệ nở 76,50% 5.2 Đề nghị - Cần tạo điều kiện cho người dân tiếp cận tiến KHKT phương thức chăn ni, cơng tác thú y phòng chống dịch bệnh đàn - Cần chọn lọc đàn hạt nhân Lơng Xước có đặc điểm ngoại hình khả sinh sản đặc trưng giống - Cần có biện pháp bảo tồn phát triển giống Lơng Xước người dân chưa ý đến việc bảo tồn nguồn gen quý 44 TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT Brandsch H., Bilchel H (1978), “Cơ sở nhân giống di truyền gia cầm", Cơ sở sinh học nhân giống ni dưỡng gia cầm, Nguyễn Chí Bảo dịch, Nxb Khoa học Kỹ thuật, tr 132 - 156 Đỗ Thị Kim Chi (2011), Đặc điểm sinh học khả sản xuất giống H’Mông nuôi huyện Quảng Bạ - Giang, Luận văn Thạc sĩ Nông nghiệp, Đại học Nông nghiệp, Nội Trịnh Phú Cử, Hồ Xuân Tùng, Vũ Văn Liệu, Nguyễn Thị Nga (2012), Báo cáo đánh giá sơ nguồn gen Liên Minh, Hội nghị bảo tồn nguồn gen vật nuôi 2012 - 2012, Viện Chăn nuôi, Tr 219 - 234 Nguyễn Huy Đạt (1991), Nghiên cứu số tính trạng sản xuất dòng giống Leghorn trắng điều kiện Việt Nam, Luận án phó tiến sĩ Khoa học nơng nghiệp, Viện Khoa học Kỹ thuật nông nghiệp Việt Nam, tr 40-50 Nguyễn Huy Đạt, Vũ Thị Hưng, Hồ Xuân Tùng (2006), “Nghiên cứu chọn tạo nâng cao suất Ri vàng rơm”, Báo cáo khoa học năm 2005, Phần nghiên cứu giống vật nuôi Viện Chăn nuôi, Nội, 8/2006, tr 203 213 Lê Xuân Đồng, Nguyễn Thượng Trữ (1998), Kỹ thuật nuôi vịt con, Nxb Nông nghiệp, Nội, tr - 15 Lê Thị Thu Hiền, Phùng Đức Tiến, Nguyễn Hữu Cường, Nguyễn Quý Khiêm, Nguyễn Thị Tình, Nguyễn Thị Kim Oanh, Phạm Thùy Linh, Nguyễn Thanh Sơn, Phùng Văn Cảnh (2015), “Chọn lọc nhân giống Đơng Tảo”, Tạp chí khoa học cơng nghệ chăn nuôi, số 57 tháng 11/2015, tr 31 - 38 Nguyễn Duy Hoan, Trần Thanh Vân (1998), Giáo trình chăn nuôi gia cầm, Nxb Nông Nghiệp, Nội, tr 172 - 176 45 Nguyễn Duy Hoan, Bùi Đức Lũng, Nguyễn Thanh Sơn, Đoàn Xuân Trúc (1999), Chăn ni gia cầm, Giáo trình dùng cho Cao học NCS, Nxb Nông nghiệp Nội, tr: 36 - 40 10 Nguyễn Duy Hoan (2001), “Sức sống, sinh trưởng vả khả cho thịt giống Mèo”, Tạp chí Nông nghiệp Phát triển nông thôn, số kỳ năm 2001, tr 86 - 87 11 Nguyễn Mạnh Hùng, Hoàng Thanh, Bùi Hữu Đoàn, Nguyễn Thị Mai (1994), Chăn nuôi gia cầm, Nxb Nông nghiệp Nội, tr 11- 12, 15 17, 24 - 25 12 Khavecman (1972), Sự di truyền suất gia cầm, sở di truyền suất chọn giống động vật, tập 2, Johansson chủ biên, (Phan Cự Nhân, Trần Đình Miên, Trần Đình Trọng dịch), Nxb Khoa học Kỹ thuật, Nội, tr 31, 34 - 37 13 Trần Kiên, Trần Hồng Việt (1998), Động vật có xương sống, Nxb Giáo dục, tr 86 14 Đặng Hữu Lanh, Trần Đình Miên, Trần Đình Trọng (1999), Cơ sở di truyền chọn giống động vật, Nxb Giáo dục Nội, tr 96 - 100 15 Trần Long, Nguyễn Thị Thu, Bùi Đức Lũng (1996), “Bước đầu nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng Ri”, Tuyển tập cơng trình nghiên cứu Khoa học - Kỹ thuật gia cầm, Liên hiệp xí nghiệp gia cầm Việt Nam, Nxb Nông nghiệp, tr 77 - 82 16 Ngô Giản Luyện (1994), Nghiên cứu số tính trạng suất dòng chủng V1, V3, V5, giống thịt cao sản Hybro điều kiện Việt Nam, Luận án Phó tiến sĩ Khoa học nông nghiệp, tr - 12 17 Nguyễn Hữu Lương, Trần Thị Loan (2009), “Một số đặc điểm sinh học khả sản xuất Đông Tảo ni trại thú – Trung tâm nghiên cứu đồng cỏ Ba Vì”, Báo cáo kết nguồn gen vật nuôi Việt Nam (2005 – 2009), tr 254 - 258 46 18 Lê Viết Ly (1995), Chuyên khảo bảo tồn nguồn gen vật ni bình diện tồn cầu, Hội nghị Bảo tồn quỹ gen vật ni 1999 - 2004, Viện Chăn ni 19 Trần Đình Miên, Nguyễn Kim Đường (1992), Chọn nhân giống gia súc, Nxb Nông nghiệp, tr 40, 41, 48, 99, 116 20 Nguyễn Bá Mùi, Nguyễn Chí Thành, Lê Anh Đức, Nguyễn Bá Hiếu (2012), “Đặc điểm ngoại hình khả cho thịt địa phương lông cằm Lục Ngạn, Bắc Giang”, Tạp chí Khoa học phát triển, tập 10, số 7, Tr 978 - 985 21 Lê Thị Nga, Nguyễn Đăng Vang, Trần Công Xuân, Phùng Đức Tiến, Nguyễn Mạnh Hùng, Lê Thu Hiền, Nguyễn Thị Mười (1999), “Khả sản xuất Đông Tảo, Ri, Mía lại Đơng Tảo với Tam Hoàng”, Báo cáo khoa học năm 1999, Viện Chăn nuôi, tr – 26 22 Phan Cự Nhân (1971), “Một số ý kiến nghiên cứu vận dụng điều kiện thực tiễn Việt Nam”, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp, tháng 11/1971, tr 832 - 833 23 Phan Cự Nhân, Trần Đình Miên (1998), Di truyền học tập tính, Nxb Giáo dục Nội 24 Nguyễn Hoàng Thịnh, Phạm Kim Đăng, Vũ Thị Thúy Hằng, Hoàng Anh Tuấn, Bùi Hữu Đoàn (2016), “Một số đặc điểm ngoại hình, khả sản xuất nhiều ngón ni rừng Quốc gia Xn Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ”, Tạp chí khoa học phát triển, tập 14, số 1, Tr – 20 25 Nguyễn Văn Thiện (1995), Di truyền học số lượng ứng dụng chăn nuôi, Nxb Nông Nghiệp, Nội, tr 192 - 194 26 Nguyễn Văn Thiện (1996), Thuật ngữ thống kê, di truyền, giống chăn nuôi, Nxb Nông Nghiệp, Nội, tr 58 47 27 Hồ Xuân Tùng, Nguyễn Huy Đạt, Nguyễn Văn Đồng, Vũ Chí Thiện, Nguyễn Thị Thu Hiền (2009), “Đánh giá đặc điểm ngoại hình khả sinh trưởng, sinh sản giống Hồ, Mía Móng (Tiên Phong) trại thực nghiệm Liên Ninh”, Báo cáo khoa học năm 2008 - Phần di truyền - Giồng vật nuôi, Viện Chăn nuôi, tr 286 - 295 28 Nguyễn Đăng Vang, Trần Công Xuân, Phùng Đức Tiến, Lê Thị Nga, Nguyễn Mạnh Hùng (1997), “Nghiên cứu khả sản xuất Ri”, Chuyên san chăn nuôi gia cầm, Hội Chăn ni Việt Nam, tr 99 100 TIẾNG NƯỚC NGỒI 29 Chambers J R (1990), “Genetic of growth and meat production in chicken”, Poultry breeding and genetics, R D Crawford Ed Amsterdam, pp 627 628 30 Gavora J F (1990), Disease genetic in poultry breeding and genetic, R P Cawforded Elsevier Amsterdam, pp 806 - 809 31 Hayer J F and Mc Cathy J C (1970), “The effect of selection at different ages for high and low weight are the pattern of deposition in mice”, Genetic Res., pp 27 32 Hill J F., Dickerson G E., and Kempstern H L (1954), “Some relationship between change ability egg production adult more ability”, Poultry Science 33, pp 1059 - 1060 33 King D J (1996), “Influence of chicken breed on pathogenitic valuation of velogenic newrotropic Newcaster disease virus isolated from cormorant and turkey”, Avian disease (USA), pp 210 - 217 34 Lerner J M and Mundsen V S (1938), Genetics of growth constants in domestic fowl, Amerhat, pp 77 35 Siegel P B and Dunington E A (1978), “Selection for growth in chicken”, C R Scrit Rev., Pountry boil 1, pp - 24 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA LÔNG XƯỚC THÔNG TIN NGƯỜI ĐIỀU TRA Họ tên Nơi công tác Số năm công tác ……………………… ……………………… ……………… Chuyên ngành ………………… THÔNG TIN VỀ NÔNG HỘ Họ tên: Dân tộc: …………………………………… Làng/Thôn/Bản:………………………… Xã:……………………………… Huyện: Tỉnh: Ngày: ………/………/ 2017 Số nhân khẩu: ……………………… THÔNG TIN ĐIỀU TRA LÔNG XƯỚC 3.1 Lịch sử nguồn gốc 3.1.1 Cơ cấu đàn đặc điểm ngoại hình T T Tuổi ước Giới tính (tuần) tính Khối lượng (ước tính) Mào Kiểu Hình dáng Màu Kiểu lông Lông Da 10 Ghi chú: - Kiểu mào: Mào cờ Mào sít Khác Chân Mỏ Mắt Răng cưa - Hình dáng mào: Hạt đậu Hoa hồng Dâu tây - Cấu trúc lông: Lông xước Lông mượt Khác - Màu lông: Trắng nâu nhạt Vàng nhạt Trắng ngà Màu đen đỏ (mã mận) Lông cánh màu đen Pha tạp - Màu da: Trắng Vàng - Màu sắc chân: Trắng Vàng Khác - Màu sắc mỏ: Trắng Vàng Đen Khác - Màu mắt: Vàng cam Nâu Đen Đỏ 3.1.2 Công tác giống - Nguồn gốc: Nhân đàn Hàng xóm Bạn bè Họ hàng Cơ sở giống Khác - Gia đình có ý đến cơng tác giống khơng ? Có Khơng - Nếu có cách ? Trong nội đàn Trao đổi trống nông hộ Mua từ sở giống Khác 3.1.3 Phương thức chăn nuôi Nuôi nhốt Bán chăn thả Có chuồng Khơng có chuồng Chăn thả Vật liệu chuồng:………………… 3.1.4 Thú y: - Tiêm phòng vắc xin theo quy định: Có Khơng - Vệ sinh, sát trùng, tiêu độc chuồng trại: Có Khơng - Tiêu hủy chết: Có Khơng 3.1.5 Thức ăn Phụ phẩm nông nghiệp Thức ăn công nghiệp Cả hai 3.2 Khả sinh sản TT Chỉ tiêu theo dõi Đơn vị tính Tuổi thành thục - trống Ngày Tuổi thành thục - mái Ngày Tuổi đẻ đầu Ngày Lứa đẻ / năm Lứa Số / lứa Quả Khoảng cách lứa đẻ Ngày Số liệu Thời gian ấp Ngày Tỷ lệ ấp nở 3.3 Khả sinh trưởng % Chỉ tiêu theo dõi TT Giới tính Tuổi ước tính lúc điều tra Khối lượng thể Đơn vị tính Số liệu Trống / Mái Ngày Kg 3.4 Xu hướng quần thể vòng năm gần Tăng Ổn định Giảm 3.5 Thị trường tiêu thụ Chợ địa phương Bán nhà cho nông dân Bán chợ huyện tỉnh Bán nhà cho thương gia Bán cho nhà hàng Khác 3.6 Sử dụng nguồn gen Bán trứng Bán giống ngày tuổi Bán thịt Khác 3.7 Lý ni giữ Tình trạng q Văn hóa Tăng thu nhập Khác 3.8 Thu nhập - Giá bán: Bán thịt: …………đồng/kg Giống: ………… đồng/con (bóc trứng) Trứng: ……………đồng/quả - Thu nhập: + Tổng thu nhập:……………………………………………… + Thu nhập từ chăn nuôi:……………………………………… + Thu nhập từ nuôi gà: ………………………………………… Ngày Xác nhận UBND xã Chủ hộ tháng năm 201… Người vấn MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA ĐỀ TÀI Ảnh Đàn Lông Xước nuôi gia Ảnh Đàn Lơng Xước ni gia đình đình ơng Sình Mí Vàng (Thơn Páo Sảng – xã ơng Thào Chúa Và (thôn Pừ Chừ Lủng – xã Pải Lủng - huyện Mèo Vạc - tỉnh Giang) Sủng Là - huyện Đồng Văn - tỉnh Giang) Ảnh Đàn Lơng Xước ni gia đình Ảnh Lơng Xước 01 ngày tuổi ơng Lầu Nhìa Chứ (thôn Khau Pia - xã Mậu Duệ - huyện Yên Minh - tỉnh Giang) Ảnh Lông Xước 01 ngày tuổi Ảnh Lông Xước tuần tuổi Ảnh trống Lông Xước (lông đỏ mận; Ảnh Mào cưa Lông Xước mào cờ, cưa; mỏ nâu vàng, chân chì) Ảnh Mào hình hạt đậu Lơng Xước Ảnh 10 Mào hoa hồng Lông Xước ... Kết điều tra tình hình chăn ni gà Lơng Xước tỉnh Hà Giang 24 4.1.1 Kết điều tra số lượng tính biệt giống gà Lơng Xước tỉnh Hà Giang 24 4.2 Kết điều tra đặc điểm ngoại hình gà Lông. .. thực mơ hình bảo tồn giống gà Lơng Xước Huyện Mèo Vạc - Hà Giang Xuất phát từ thực tế trên, tiến hành thực đề tài Điều tra bổ sung, đánh giá trạng tình hình chăn ni gà Lông Xước tỉnh Hà Giang ... có chăn ni gà Lông Xước huyện: Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc tỉnh Hà Giang để đánh giá tình hình chăn ni gà Lơng Xước huyện tỉnh Hà Giang 4.1.1 Kết điều tra số lượng tính biệt giống gà
- Xem thêm -

Xem thêm: Điều tra bổ sung, đánh giá hiện trạng tình hình chăn nuôi gà lông xước tại tỉnh hà giang , Điều tra bổ sung, đánh giá hiện trạng tình hình chăn nuôi gà lông xước tại tỉnh hà giang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn