Đánh giá quy trình sản xuất rau xà lách an toàn tại làng kawakamimura,huyện minamisaku gu, tỉnh nagano, nhật bản

47 58 0
  • Loading ...
1/47 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2019, 08:50

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐINH VĂN TRƯỜNG ĐÁNH GIÁ QUY TRÌNH SẢN XUẤT RAU LÁCH AN TOÀN TẠI LÀNG KAWAKAMI-MURA,HUYỆN MINAMISAKU-GU, TỈNH NAGANO, NHẬT BẢN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chun ngành : Khoa học Mơi trường Lớp : K45 - KHMT Khoa : Mơi trường Khóa học : 2013 - 2017 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐINH VĂN TRƯỜNG ĐÁNH GIÁ QUY TRÌNH SẢN XUẤT RAU LÁCH AN TỒN TẠI LÀNG KAWAKAMI-MURA,HUYỆN MINAMISAKU-GU, TỈNH NAGANO, NHẬT BẢN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Khoa học Môi trường Lớp : K45 - KHMT Khoa : Mơi trường Khóa học : 2013 – 2017 Giảng viên hướng dẫn : Nguyễn Chí Hiểu Thái Nguyên, năm 2018 i LỜI CẢM ƠN Thực tập tốt nghiệp nội dung quan trọng sinh viên trước lúc trường Giai đoạn vừa giúp cho sinh viên kiểm tra, hệ thống lại kiến thức lý thuyết làm quen với công tác nghiên cứu khoa học, vận dụng kiến thức vào thực tiễn sản xuất Thật may mắn tơi tham gia khóa thực tập nơng nghiệp nhật Nó khơng giúp tơi có thêm kiến thức bổ ích mà giúp cho tơi có thêm trải nghiệm khám phá nông nghiệp tiên tiến, đại Đây không khóa thực tập mà hội giúp cho tơi có hướng phát phát triển sau tốt nghiệp Để hoàn thành khóa luận tơi nhận giúp đỡ tận tình chủ hộ gia đình làng Kawakami, thầy cô giáo trung tâm phát triển quốc tế ITC, thầy giáo ngồi khoa Khoa học Môi trường, đặc biệt hướng dẫn bảo tận tình thầy giáo hướng dẫn: TS.Nguyễn Chí Hiểu giúp đỡ tơi suốt q trình làm đề tài Nhân dịp tơi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến thầy khoa Khoa học Mơi trường, gia đình, bạn bè đặc biệt thầy giáo TS.Nguyễn Chí Hiểu giúp đỡ tơi hồn thành khóa luận Trong suốt q trình thực tập, cố gắng để hồn thành tốt khóa luận, thời gian kiến thức thân hạn chế Vì khóa luận khơng tránh khỏi thiếu sót Vậy tơi mong giúp đỡ, góp ý chân thành thầy giáo tồn thể bạn bè để khóa luận tốt nghiệp tơi hồn thiện Tơi xin chân thành cảm ơn! ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 4.1 Tình hình sử dụng đất làng Kawakami năm 2016 .13 Bảng 4.2 Mức thu nhập hộ nông dân năm 2016 16 iii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 4.1 Máy phân tich thành phần dinh dưỡng đất 18 Hình 4.2 Phân bón cho rau lách với tỉ lệ 8- - tương ứng cho đạm,lân,kali 19 Hình 4.3 Bón vơi cho đất 20 Hình 4.4 Phủ bạt maruchi 21 Hình 4.5 Trồng rau lách 24 Hình 4.6 Rau lách thu hoạch vào lúc 3h sáng 30 Hình 4.7 Nhanh chóng thu hoạch rau lách lúc nắng lên 30 iv DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT ATTP : An toàn thực phẩm BVTV : Bảo vệ thực vật ĐVT : Đơn vị tính HTX : Hợp tác HĐQT : Hội đồng quản trị JA : Hiệp Hội Nông Nghiệp Nhật Bản NN : Nông nghiệp NĐT : Nhà đầu tư TNHH : Trách nhiệm hữu hạn v MỤC LỤC Trang PHẦN MỞ ĐẦU .1 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu yêu cầu .2 1.2.1 Mục tiêu 1.2.2 Yêu cầu PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Các khái niệm .3 2.2 Thông tin sản xuất rau .4 2.3 ý nghĩa việc làm đất .7 2.4 Kỹ thuật trồng rau lách theo công nghệ nhật 2.5 Những thuận lợi khó khăn liên quan đến nội dung thực tập PHẦN NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH 10 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 10 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 10 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 10 3.2 Nội dung thực .10 3.3 Phương pháp thực .10 3.3.1 Thu thập thông tin thứ cấp: .10 3.3.2 Thu thập thông tin sơ cấp: .10 3.3.3 Phương pháp tổng hợp xử lý số liệu 10 3.3.4 Phương pháp phân tích thơng tin 11 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 12 4.1 Sơ lược vị trí địa lí, kinh tế - hội làng Kawakami 12 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 12 4.1.2 Điều kiện kinh tế - hội 14 4.2 Quy trình sản xuất rau an toàn làng Kawakami 17 4.2.1 Cải tạo đất trước vụ gieo trồng (tháng - tháng ) 16 4.2.2 Tạo luống đất phủ bạt nilong (Tháng ) 20 vi 4.2.3 Ươm hạt giống (Tháng - Trung tuần tháng 8) 22 4.2.4 Chuyển giống từ vườn ươm trồng ruộng (Tháng - Trung tuần tháng ) 23 4.2.5 Chăm sóc rau giai đoạn sinh trưởng (Tháng - Trung tuần tháng 9) 25 4.2.6 Thu hoạch (Trung tuần tháng - trung tuần tháng 10) 27 4.2.7 Thu dọn sau mùa vụ ( Tháng 10 - trung tuần tháng 11 ) 32 4.3 Triển vọng áp dụng sản xuất rau an toàn Việt Nam .35 PHẦN KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ .36 5.1 Kết luận 36 5.2 Đề nghị 36 TÀI LIỆU THAM KHẢO 38 PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Chương trình thực tập nghề Nhật Bản chương trình có hợp tác, liên kết chặt chẽ Trường Đại học Khoa học Môi trường Thái Nguyên với Trung tâm Đào tạo Phát triển Quốc tế nhiều lĩnh vực giáo dục đào tạo, chuyển giao khoa học cơng nghệ Trong lĩnh vực hợp tác phát triển nông nghiệp trọng quan tâm đặc thù Việt Nam nước nông nghiệp dựa vào nơng nghiệp Nhật Bản nước dù chịu nhiều thiên tai điều kiệm thời tiết khắc nghiệt nông nghiệp phát triển cách thần kỳ nước có nên nơng nghiệp công nghệ cao tiên tiến, đại hàng đầu giới Đối với chương trình thực tập lần khơng học kiến thức nơng nghiệp mà trải nghiệm văn hóa, sống thường nhật người địa Nông nghiệp ngành sản xuất tổng hợp tồn với thiên nhiên Ở có trải nghiệm thực tế học mà hẳn sách không đề cập đến Ví dụ, mầm từ gieo trồng đến lúc ruộng phải qua nhiều công đoạn Sản xuất rau không cần công nghệ, kỹ thuật mà phụ thuộc nhiều vào yếu tố tự nhiên , sâu bệnh, nhiệt độ, lượng mưa….mưa đá, bão, ảnh hưởng sau bão, ảnh hưởng gió bão vận chuyển trồng… tất ảnh hưởng từ tự nhiên cần xem xét cách kỹ lưỡng Thông qua trải nghiệm thực tế để khám phá thêm kiến thức biến thành kinh nghiệm cho thân Ở Việt Nam ngày tin thời sự, báo chí đưa tin nhiều vụ ngộ độc thực phẩm Điều cho thấy nhu cầu nông nghiệp Việt Nam thực cần thiết Để có mơ hình trồng rau từ nước phát triển nông nghiệp nhật nên định lựa chọn đề tàiĐánh giá quy trình sản xuất rau lách an toàn làng Kawakamimura,huyện Minamisaku-gu, Tỉnh nagano, Nhật Bản ” 1.2 Mục tiêu yêu cầu 1.2.1 Mục tiêu Học tập kinh nghiệm sản xuất rau cơng nghệ cao, an tồn mơi trường vệ sinh thực phẩm Nhật như: Công nghệ làm đất, gieo hạt, chăm sóc con, q trình phòng ngừa sâu bệnh hại, thu hoạch kỹ thuật bảo quản rau -Nắm quy trình kỹ thuật sản xuất loại rau làng Kawakami - Các yếu tố ảnh hưởng đến suất, sản lượng loại rau làng Kawakami quận Minamisaku, tỉnh Nagano Nhật Bản - Tích cực tiếp thu kiến thức kỹ thuật, công nghệ cao nông nghiệp tiên tiến Nhật để từ đem lại kiến thức ứng dụng tùy thuộc vào vùng điều kiện cụ thể sản xuất Việt Nam 1.2.2 Yêu cầu - Nắm quy trình sản xuất rau cơng nghệ cao an tồn Nhật Bản - Hiểu sản xuất rau cơng nghệ cao an tồn 25 4.2.5 Chăm sóc rau giai đoạn sinh trưởng (Tháng - Trung tuần tháng 9) - Trong thời gian hanh khô, lượng mưa ít, cần ý cơng tác tưới tiêu Lúc thời điểm tưới nước cần đặc biệt ý - Cần ý diệt cỏ bên xung quanh luống rau - Để giảm thiểu tối đa thiệt hại sâu, bệnh cần thường xun quan sát tình trạng rau trồng, có biểu bệnh ý lựa chọn sử dụng loại thuốc thích hợp Sâu dịch bệnh thường dễ phát triển vào ngày mưa kéo dài khô hạn - Cơng tác phòng chống dịch bệnh trước sau mùa mưa quan trọng Ngoài cần lựa chọn loại hạt giống có khả chống dịch bệnh cao - Các loại thuốc trừ sâu cần kiểm soát cách chặt chẽ Tuân thủ quy định cách sử dụng, số lượng sử dụng, ngày phun thuốc phải nghi chép lại cụ thể Nghiêm cấm việc phun thuốc trừ sâu trước ngày thu hoạch Trước thu hoạch ngày, phải nộp lại ghi thời gian phun thuốc trừ sâu cho hợp tác nông nghiệp - Trong trường hợp thâm canh tăng vụ, để giảm thiểu cơng việc bón phân cho đất phân ure, phân bón trước san đất phủ bạt nilon lúc thâm canh vụ thứ - Đảm bảo an toàn - an tâm: + Quản lý ghi ngày phòng chống dịch bệnh trồng trọt Những ghi ngày chủ hộ nông dân phòng chống dịch bệnh nhập vào kho liệu chung Căn thông tin kho liệu thiết lập phương pháp trồng trọt an toàn + Kiểm tra lượng tồn dư thuốc bảo vệ thực vật thông qua sở kiểm tra bên Để đảm bảo tính an tồn thực phẩm, luật an tồn thực phẩm đời Việc kiểm tra lượng tồn dư loại thuốc bảo vệ thực vật nơng sản tích cực thực định kỳ thơng qua quan kiểm tra bên ngồi 26 - Ghi chép hàng ngày phòng chống dịch bệnh Thiết lập tiêu chuẩn việc theo dõi phòng chống dịch bệnh hàng ngày Phổ biến , hướng dẫn đến hộ nông dân tiêu chuẩn Các hộ nông dân tiêu chuẩn, hàng ngày theo dõi, ghi vào sổ phòng chống dịch bệnh Sổ phòng chống dịch bệnh kiểm tra JA * Phun thuốc cho rau giai đoạn (Tháng - Trung tuần tháng 9) - Chú ý đối tượng sâu bệnh dòi đục lá, sâu khoang, bệnh mốc sương, cần theo dõi bệnh héo xanh, bệnh xoăn virut - Sử dụng thuốc BVTV hệ để phòng trừ mật độ sâu bệnh cao + Dòi đục lá: > 20% bị hại cấp - sử dụng loại thuốc có hoạt chất Cyromazine, Difenthiuron, Dinotefuran, Emamectin benzoate + Sâu khoang: Mật độ > con/m2 sử dụng loại thuốc có hoạt chất Lufenuron, Indoxacarb(Ammate 150SC), Permethrin + Bệnh mốc sương: > 10% bị bệnh cấp - sử dụng loại thuốc có hoạt chất Cymoxanil + Mancozeb, Propineb, Difenoconazole, Mancozeb - Sử dụng thuốc BVTV hóa học hệ mới, thảo mộc, sinh học nguồn gốc sinh học mật độ sâu bệnh cao: + Dòi đục lá: > 40% bị hại cấp - sử dụng loại thuốc có hoạt chất Emamectin benzoate, Abamectin, Dinotefuran + Sâu đục nụ hoa - quả: > 15% nụ, hoa, bị đục sử dụng loại thuốc hóa học hệ có hoạt chất Spinosad, Indoxacarb, Matrine, thuốc sinh học Bt, Emamectinbenzoate, Abamectin + Bệnh mốc sương, đốm lá: > 10% lá, bị bệnh cấp - sử dụng loại thuốc có hoạt chất Chlorothalonil, Mancozeb + Metalaxyl, Difenoconazole * Chú ý sử dụng thuốc phòng trừ:Thời điểm xử lý sâu đục thích hợp vào đợt hoa rộ Việc sử dụng thuốc BVTV giai đoạn thu hoạch cần phải tính tốn cân nhắc phù hợp với thời gian thu hoạch để đảm bảo đủ thời gian cách ly 27 4.2.6 Thu hoạch (Trung tuần tháng - trung tuần tháng 10) - Thu hoạch rau lách kéo dài tầm tháng ( tháng 7, tháng 8, tháng ) - Đầu tháng chịu ảnh hưởng mùa mưa Tuy nhiên, sau ngày mưa, ngày hè nắng gay gắt Đây giai đoạn bắt đầu áp dụng phương pháp chống ảnh hưởng tia cực tím Tại ruộng rau, việc gieo trồng xuất kho tiến hành song song Sau kiểm tra chất lượng, vệ sinh an tồn thực phẩm, tình trạng sâu bệnh, rau bọc túi xếp cẩn thận vào hộp tông chuyển đến khu vực tập trung đóng gói Tại khu vực tập trung đóng gói, tất nơng sản kiểm tra lại kiểm tra viên Sản phẩm đạt chuẩn cho vào máy làm lạnh chân không vận chuyển tới nơi tiêu thụ xe bảo quản chuyên dụng Sản phẩm không đạt tiêu chuẩn người nơng dân bán với giá thấp mang khơng nhận doanh thu cho sản phẩm - Sang tháng 8, ngàu hè oi tiếp diễn Tại HTX Kawakami, để đảm bảo độ tươi ngon nông sản, việc thu hoạch hành vào sáng sớm chuyển đến nơi tiêu thụ nắng chưa gay gắt Thời gian này, người dân HTX trừ trường hợp khẩn cấp, thường tránh việc ngoài, điện thoại trì thói quen ngủ vào lúc tối Trong thời gian thu hoạch, phương tiện xe tải, máy kéo thường xuyên lưu thông nên tham gia giao thông cần cần ý giữ an tồn Tháng tháng có nhiều lễ hội, Lễ hội Obon, lễ hội pháo hoa… hội tốt để bạn trải nghiệm giao lưu với người dân - Vào tháng 9, ban ngày nhiệt độ thường cao, vào buổi sáng chiều tối, trời thưởng trở lạnh Đi kèm với mưa mùa thu mùa bão Đối với nhà nông, thời điểm cần phải tập trung cao độ Tại ruộng rau, việc thu hoạch quản lý trồng tiến hành song 28 song Các loại rau lách mềm có khả chống chịu bệnh vào ngày mưa Vì việc phòng bệnh cần thiết tùy loại sử dụng loại thuốc trừ sâu tương ứng Liều lượng thuốc trừ sâu thời gian phun trước thu hoạch ngày quy định rõ ràng, phải nghiêm ngặt tuân thủ theo quy định đề Trong trường hợp, phát liều lượng thuốc trừ sâu vượt mức an toàn cho phép, việc xuất kho bị đình Do để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phải nghiêm túc chấp hành theo quy định hướng dẫn tiêu chuẩn đề 4.2.6.1 Quá trình thu hoạch - Tùy loại rau, mà có quy định xuất kho khác nhau, vào số lượng, độ dài, độ rộng, độ cảu để phân loại thành sản phẩm cao cấp, thấp cấp, sản phẩm loại L loại chất lượng cao, giá bán tốt nhất, mục đích người nơng dân - Để thu hoạch thời điểm thích hợp, cần ý tới cơng tác giám sát tình trạng loại rau trồng - Đối với loại rau lách, vết cắt cần rửa lại cẩn thận nước đạt chuẩn ( nước máy , vv ) - Tùy thuộc kích cỡ to nhỏ, tình trạng bên để làm phân loại chất lượng loại rau Chất lượng khác để riêng biệt Rau củ xếp vào hộp cẩn thận theo số lượng quy định - Các rau bị sâu bệnh hư hại ảnh hưởng thời tiết bị loại bỏ - Trên thùng tông, cần dán nhãn để phân biệt loại hàng loại L, loại LA, loại S, loại B - Tại thời điểm thu hoạch đầu tiên, ý cẩn thận không dẫm lên bạt nilong, làm cho đất cứng lại, gây ảnh hướng đến mùa vụ canh tác thứ Thu hoạch bước quan trọng, cắt rau khơng tốt ảnh hưởng đến giá bán chất lượng rau nên người dân nhắc 29 kỹ lần thu hoạch Những vết cắt phải mặt phẳng cắt vết Những điều thật Việt Nam * An tồn q trình thu hoạch: Trước thu hoạch cần phải ngưng phun thuốc trừ sâu bệnh, tùy theo mức độ tồn độc thuốc (thời gian cách ly) lâu hay nhanh để an toàn cho người sử dụng - Thời điểm thu hoạch rau quan trọng để đạt hiệu tốt trình bảo quản chế biến Xác định thời điểm thu hoạch giúp kéo dài thời gian bảo quản nâng cao chất lượng rau Thời gian thu hoạch thuận lợi vào buổi sáng sớm chiều mát - Sau rau sinh trưởng phát triển đảm bảo thời gian sinh trưởng loại rau, rau chuyển sang giai đoạn chín kỹ thuật, hay chín thu hoạch thời điểm sản phẩm sử dụng làm thương phẩm rau việt Đối với thu hoạch lấy trái, tiến hành thu hoạch trái đủ tuổi trái có màu xanh mượt lớp phấn trắng, sng đẹp, khơng nên hái non giảm suất, già ảnh hưởng đến phẩm chất Khi thu trái dùng dao bén kéo để cắt không ảnh đến - Rau việt thu hoạch độ chín, loại bỏ già, héo, bị sâu, dị dạng Rau rửa kỹ nước sạch, đưa rau vào hồ xử lý dung dịch Ozone, sau để cho vào túi trước vận chuyển tiêu thụ cửa hàng Trên bao bì phải có phiếu bảo hành ghi rõ địa nơi sản xuất nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng 4.2.6.2 Q trình vận chuyển - Nơng sản vận chuyển xe tải, xe kéo đến nơi tập trung đóng gói Khi dỡ nơng sản cần cẩn thận việc sử dụng hộp để hàng chuyên dụng - Trước vận chuyển rau vào kho tập trung, ủng bị bẩn phải rửa nước máy - Trong trường hợp hộp tơng bị dính bùn, dùng khăn thấm nước lau vết bẩn 30 - Các loại thùng dùng để đóng gói nơng sản: thùng tơng, container…( có nhiều loại ) - Sau viết hóa đơn xuất kho, nơng sản chuyển qua bước kiểm tra Hình 4.6: Rau lách thu hoạch vào lúc 3h sáng Hình 4.7: Nhanh chóng thu hoạch rau lách lúc nắng lên 4.2.6.3 Đảm bảo trì chất lượng sản phẩm trình vận chuyển - Với vị trí địa lý thuận lợi nằm trung tâm nước nhật, rau thu hoạch vào sáng sớm vận chuyển ngày đến khu vực tiêu thụ lớn như: Tokyo, Osaka, Nagoya mà giữ nguyên độ tươi ngon Ngay vùng 31 xa xôi Kyushu, HTX Kawakami cố gắng đưa sản phẩm rau tươi ngon đến với người tiêu dùng nhanh - Để hạn chế tối đa việc giảm chất lượng độ tươi ngon rau trình vận chuyển, việc kiểm tra chất lượng sau vận chuyển tiến hành định kỳ, nỗ lực bữa sáng tươi ngon người tiêu dùng - Để rau giữ độ tươi ngon đến tay người tiêu dùng: rau sau thu hoạch vận chuyển xe bảo quản lạnh chuyên dụng để tránh làm giảm chất lượng rau nhiệt độ cao bên ngồi Chúng tơi ln tìm phương pháp tối ưu để cung cấp đến người tiêu dùng sản phẩm tươi ngon - Tại nơi tập trung rau, rau bảo quản thiết bị hút lạnh chân không + Làm lạnh chân khơng nói tắt giảm khí áp để giảm nhiệt độ điểm sôi Nước áp suất thường sôi 100 độ C bốc Tuy nhiên, ta giảm khí áp xuống nhiệt độ sôi nước giảm xuống 100 độ C Tóm lại: Giảm áp xuất ta đạt nhiệt độ điểm sôi mong muốn Từ nhiệt độ điểm sôi ta nhiệt độ bảo quản rau mong muốn Đồng thời rau bốc lượng nước sấp xỉ 2% nên nhiệt độ rau giảm giảm Và bảo quản chất lượng rau cách tốt * An tồn q trình vận chuyển: - Phương tiện vận chuyển rau việt loại xe chuyên dùng để vận chuyển sản phẩm rau cửa hàng để bán, phải làm trước xếp thùng chứa sản phẩm - Tuyệt đối không bảo quản vận chuyển sản phẩm chung với hàng hóa khác có nguy gây nhiễm sản phẩm - Bao bì, thùng chứa sản phẩm cần có nhãn mác để giúp việc truy nguyên nguồn gốc dễ dàng 32 - Mỗi giao nhận sản phẩm rau việt phải ghi chép rõ thời gian cung cấp, nơi nhận lưu giữ hồ sơ cho lô sản phẩm - Rau việt phải bảo quản điều kiện thoáng mát, xếp gọn gàng tránh dập nát, luôn giữ cho rau tươi 4.2.7 Thu dọn sau mùa vụ ( Tháng 10 - trung tuần tháng 11 ) - Tiết trời sang thu, núi khoác lên áo vàng Trời bắt đầu trở lạnh Tiết thu, thời tiết dễ chịu nhiên vào sáng sớm chiều tối, bạn cảm nhận lạnh mùa đông dần tới nên ý giữ ấm Trong HTX, người lớn trẻ em háo thức tham gia ngày hội thể thao với trò chơi vận động truyền thống Nếu có thời gian, bạn thực tập sinh hòa khơng khí lễ hội làng Tại ruộng rau, công việc thu hoạch kéo dài đến tháng hạn chế dần việc thu hoạch rau vào sáng sớm Đến cuối tháng, bạt nilong gỡ bỏ Công việc dọn dẹp sau mùa vụ bắt đầu Tiếp máy kéo san phẳng đất Quá trình làm đất kết thúc, máy đem bảo trì, mùa vụ kết thúc - Những bạt nilong gỡ bỏ Các ống túi nước gắn bạt nilong gỡ ra, phơi khô, cho vào túi chuyển dụng cắt để sử dụng cho mùa vụ Bạt nilong tái sử dụng làm chất đốt cho nhà máy ( nhà máy thép ) tái chế thành khay nhựa - Để chuẩn bị cho mùa vụ tiếp theo, máy kéo sử dụng để bón phân hữu cho đất Cứ 10 hecta bón phân hữu - Để tránh đất bị bạc màu, loại phân hữu từ nguồn gốc từ lúa mạch, bột mì sử dụng để bón cho đất -Tùy vào tình trạng đất canh tác mà loại máy cày máy ủi sử dụng để làm đất Trước mùa đông tới, công việc dọn dẹp, phục hồi đất hoàn tất Bài học kinh nghiệm: Qua công việc làm người dân nơi đây, dạy nhiều tỉ mỉ, chau truốt đến li tí Từ tơi nhận 33 tâm người dân nơi đây, đặt chất lượng rau lên hàng đầu, ln coi rau đem bán rau ăn Ln ln làm khách hàng hài lòng dù người khó tính Khơng có vậy, tơi nhận yếu tố cơng nghệ cần thiết, giúp giảm cơng sức người gấp hàng chục chí hàng trăm lần Nhưng yếu tố người quan trọng Qua ngày tháng bên Nhật Bản nhận chăm chỉ, cần cù cần thiết Chỉ có chăm giúp người dân ngơi làng Kawakami trở nên thần kỳ phép màu biến ngồi làng thần ngơi làng gọi với tên “ Làng Thần Kỳ” 4.3 Đánh giá tính ưu việt việc đảm bảo an tồn mơi trường sản phẩm * Tính ưu điểm sản xuất rau an tồn: Ưu điểm mơ hình trồng rau đất khơng bị nhiễm kim loại nặng, hố chất BVTV, vi sinh vật có hại Người trồng khơng phải trùng đất đồng, tiết kiệm tối đa tiền mua thuốc BVTV công phun tưới Các hộ dân sống thị tận dụng không gian nhỏ đất bỏ trống, ban công, sân thượng để tự trồng chủ động nguồn rau xanh, sạch, an tồn cho gia đình - Đối với hội: Áp dụng sản xuất rau an toàn làm thay đổi tập quán sản xuất nay, hội giảm bớt chi phí y tế, người dân sử dụng sản phẩm an toàn vệ sinh thực phẩm nghĩa nâng cao chất lượng sống cộng đồng đảm bảo phát triển bền vững hội - Đối với nhà sản xuất: Giúp nhà sản xuất phản ứng kịp thời với vấn đề sản xuất liên quan đến an tồn, vệ sinh thực phẩm thơng qua việc kiểm sốt sản xuất khâu làm đất, chăm sóc thu hoạch, tạo sản phẩm có chất lượng cao, ổn định Những sở sản xuất áp dụng quy trình cấp chứng mang lại lòng tin cho nhà phân phối, người tiêu dùng quan quản lý 34 - Đối với doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu: Nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng nên bảo đảm chất lượng đầu sản phẩm, giữ uy tín với khách hàng, giảm nguy sản phẩm bị cấm nhập không đảm bảo yêu cầu dư lượng hóa chất - Đối với người tiêu dùng: Người tiêu dùng sử dụng sản phẩm có chất lượng an tồn vệ sinh thực phẩm, mục tiêu lợi ích lớn mà sản xuất rau an toàn mang lại - Về đất trồng: Đất để sản xuất "rau an tồn", khơng trực tiếp chịu ảnh hưởng xấu chất thải công nghiệp, giao thông khu dân cư tập trung, bệnh viện, nghĩa trang, khơng nhiễm hóa chất độc hại cho người mơi trường - Về phân bón: Sử dụng hợp lý cân đối loại phân (hữu cơ, vô ) Số lượng phân dựa tiêu chuẩn cụ thể quy định quy trình loại rau, đặc biệt rau ăn phải kết thúc bón trước thu hoạch sản phẩm 15 20 ngày Có thể dùng bổ sung phân bón (có danh mục phép sử dụng Việt Nam) phải theo hướng dẫn Hạn chế tối đa sử dụng chất kích thích điều hòa sinh trưởng trồng - Về nước tưới: Nước từ sông suối hồ lớn không bị ô nhiểm chất độc hại Tuyệt đối không dùng trực tiếp nước thải từ công nghiệp, thành phố bệnh viện, khu dân cư nước ao, mương tù đọng - Về phòng trừ sâu bệnh: Phải áp dung phương pháp quản lý dịch hại tổng hợp nguyên tắc hạn chế thấp thiệt hại sâu bệnh gây ra; có hiệu kinh tế cao, độc hại cho người mơi trường Do cần ý biện pháp sau: + Giống : Phải chọn giống tốt, giống cần xử lý sâu bệnh trước xuất khỏi vườn ươm + Biện pháp canh tác : Cần tận dụng triệt để biện pháp canh tác để góp phần hạn chế thấp điều kiện nguồn phát sinh loại dịch hại 35 rau Chú ý thực hiên chế độ luân canh: rau xen canh loại rau khác họ với nhau:xà lách, Bắp cải, su hào, suplơ với cà chua để giảm bớt sâu tơ số sâu hại khác + Sử dụng thuốc Bảo vệ thực vật : Chỉ dùng thuốc thật cần thiết Phải có điều tra phát sâu bệnh, hướng dẫn dùng thuốc cán kỹ thuật Tuyệt đối không dùng thuốc danh mục cấm hạn chế sử dụng Việt Nam Hoặc hạn chế tối đa sử dụng loại thuốc có độ độc cao (thuộc nhóm độc I II), thuốc chậm phân hủy thuộc nhóm Clor lân hữu Triệt để sử dụng loại thuốc sinh học, thuốc thảo mộc, thuốc có độc thấp (thuộc nhóm độc III trở lên), thuốc chóng phân hủy, ảnh hưởng lồi sinh vật có ích ruộng Cần sử dụng ln phiên loại thuốc khác để tránh sâu nhanh quen thuốc Bảo đảm thời gian cách ly trước thu hoạch hướng dẫn nhãn loại thuốc Nhờ áp dụng trồng rau theo hướng an toàn sinh học góp phần BVMT nơng nghiệp địa phương, hạn chế tối đa lượng thuốc BVTV phân bón hóa học độc hại làm tổn hại đến độ phì nhiêu đất, ảnh hưởng đến mơi trường nước 4.4 Triển vọng áp dụng sản xuất rau an tồn Việt Nam Theo tơi để áp dụng mơ hình rau theo cơng nghệ Nhật Bản vào Việt Nam hồn tồn áp dụng - Đầu tiên tơi thấy khí hậu khơng phải giống với bên làng Kawakami Nhật Bản hồn tồn trồng số vùng Đà Lạt, Ninh Bình… - Về cơng nghệ ta khơng thể đầu tư chi phí lớn bên Nhật Bản vào áp dụng công nghệ ta hồn tồn sử dụng trang thiết bị sẵn có Việt Nam với chi phí nhỏ gấp nhiều lần - Về vấn đề sản xuất ta khơng áp dụng hồn tồn ta học bên Nhật Bản ta áp dụng vào Việt Nam mà ta cần cải tiến cho phù hợp với chi phí điều kiện nước ta 36 PHẦN KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận - Qua tháng thực tập làng Kawakami, trải nghiệm tất công việc mà người dân nơi làm cảm thấy thực khâm phục họ, không chăm chỉ, tính kỷ luật mà coi chất lượng rau đem bán trồng cho thân ăn Người dân nơi coi trọng chất lượng rau hàng đầu, uy tín chất lượng mức độ tin tưởng vào độ an toàn đặt lên hết - Để mà nói đến cơng nghệ nơi có nông nghiệp thực tiên tiến, máy cày máy bừa thực khổng lồ, công việc đơn giản gieo hạt hay đóng hộp giới máy móc Nó khơng rẻ chút tơi thấy hộ gia đình phải sở hữu vài - Nói cơng việc nơng nghiệp nơi tơi thấy thực khơng phải q to tát, công việc đơn giản mà Việt Nam làm gieo hạt rau, trồng rau hay tưới nước chăm sóc rau diễn vậy, tuân thủ nguyên tắc chặt chẽ đến li tí Họ yêu cầu chất lượng rau nên mjỗi công việc thu hoạch vất vả nhất, dậy sớm để cắt rau Việt nam khơng có 5.2 Đề nghị - Để áp dụng cơng nghệ sản xuất rau lách từ Nhật Bản cần có thêm thời gian nghiên cứu cho phù hợp với điều kiện tự nhiên, khí hậu nên áp dụng không nên áp dụng vào Việt Nam - Cần có mơ hình nhỏ để thử nghiệm loại giống từ Nhật Bản để chọn loại giống phù hợp * Áp dụng sản xuất rau an toàn vào Việt Nam Tp Hà Nội: Thời gian qua, TP Hà Nội quan tâm đến việc phát triển sản xuất rau an toàn Nhưng đến nay, tổng diện tích canh tác rau khoảng 12 nghìn 37 héc-ta có năm nghìn héc-ta rau an toàn, sản lượng đáp ứng khoảng 40% nhu cầu người dân Thủ Diện tích sản lượng rau hữu hơn, chiếm 0,3% Ðiều đáng nói, việc đưa rau an tồn vào hệ thống phân phối đại thông qua hợp đồng với hợp tác (HTX), doanh nghiệp chiếm từ 1% đến 2% Hơn 80% rau an toàn phân phối qua kênh bán buôn chợ đầu mối người sản xuất tự bán lẻ chợ dân sinh Quysản xuất rau an tồn nhỏ lẻ, phân tán địa bàn 22 quận, huyện, thị Trưởng Phòng Trồng trọt (Sở Nơng nghiệp Phát triển nông thôn Hà Nội) Nguyễn Thị Thoa nhận định, việc sản xuất, tiêu thụ nhỏ lẻ, tự phát dẫn đến việc quản lý rau an tồn khó khăn Về chất lượng, nhân lực, kinh phí cho công tác hướng dẫn, kiểm tra kiểm nghiệm an toàn thực phẩm (ATTP) chưa đáp ứng yêu cầu, khó đánh giá việc chấp hành quy định nông dân, sở sản xuất thiếu thông tin cho doanh nghiệp, người tiêu dùng việc kinh doanh tiêu thụ rau an toàn Người tiêu dùng khó mua rau an tồn có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, thiếu lòng tin với sản phẩm phân biệt rau an tồn với rau khơng an tồn cảm quan Về giá bán, người sản xuất chưa bán rau giá trị Ngành hàng có doanh nghiệp tham gia, vốn đầu tư lớn mà lợi nhuận lại thấp, thu hồi chậm, rủi ro cao Trong HTX nơng nghiệp khơng đóng vai trò tiêu thụ rau cho nơng dân, thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm kinh doanh Ðể cải thiện tình trạng này, đây, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Hà Nội (HPA) phối hợp tổ chức JICA - quan triển khai dự án Tăng cường độ tin cậy lĩnh vực trồng an toàn khu vực miền bắc tổ chức Hội nghị "Kết nối cung cầu tiêu thụ rau an toàn địa bàn TP Hà Nội" Tại hội nghị, nhà sản xuất rau an toàn, doanh nghiệp phân phối Việt Nam chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm triển khai thành công chương trình sản xuất rau an tồn Nhật Bản số tỉnh nước 38 Theo đại diện JICA, Nhật Bản, người sản xuất người mua hợp tác, tạo đồng thuận để sản xuất phân phối rau an toàn tới người tiêu dùng Cụ thể, người sản xuất người mua lập kế hoạch sản xuất thực sản xuất dựa kế hoạch sản xuất lập, thông qua họp mặt trực tiếp bên liên quan nhằm thống ý kiến chất lượng tiêu chuẩn giao hàng cho loại rau Cuộc họp thúc đẩy việc kinh doanh nâng cao chất lượng sản phẩm Thay đổi chiến lược từ "kiểm tra sản phẩm cuối cùng" sang "kiểm soát giai đoạn" để bảo đảm chất lượng sản phẩm TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tiếng Việt Trần Khắc Thi, 1995 “Rau số vấn đề quan tâm nghiên cứu ứng dụng” Tạp chí khoa học kỹ thuật, số 1/1995, Nxb Nông nghiệp Hà Nội Cẩm nang trồng rau ăn an toàn: Sở Nông Nghiệp & Phát triển nông thôn TP Hồ Chí Minh - Trung tâm khuyến nơng.2014 Tài liệu Rau Lách chọn lọc - TaiLieu.VN 4.Tìm hiểu kỹ thuật trồng rau sạch, an tồn cơng nghệ cao 5.Sinh lý, kĩ thuật trồng rau lách - Tài liệu text - 123doc.org II Tài liệu trích dẫn từ INTERNET 1.Làng nông nghiệp Nhật Bản: http://japo.vn/contents/tin-tuc/13122.html [ngày truy cập 25/11/2017] https://tailieunongnghiep.wordpress.com , https://xemtailieu.com › Nông - Lâm - Ngư › Nông nghiệp Thuvienso.tgu.edu.vn/tag/trong-rau-an-toan.ht https://tailieunongnghiep.wordpress.com/tag/rau-sach 39 ... hình trồng rau từ nước phát triển nông nghiệp nhật nên định lựa chọn đề tài “ Đánh giá quy trình sản xuất rau xà lách an toàn làng Kawakamimura,huyện Minamisaku-gu, Tỉnh nagano, Nhật Bản ” 1.2... ĐINH VĂN TRƯỜNG ĐÁNH GIÁ QUY TRÌNH SẢN XUẤT RAU XÀ LÁCH AN TOÀN TẠI LÀNG KAWAKAMI-MURA,HUYỆN MINAMISAKU-GU, TỈNH NAGANO, NHẬT BẢN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chun ngành... nghiên cứu - Quy trình sản xuất rau an toàn làng Kawakami, quận Minamisaku, tỉnh Nagano, Nhật Bản - Người dân sản xuất rau làng Kawakami 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi không gian: Đề tài triển
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá quy trình sản xuất rau xà lách an toàn tại làng kawakamimura,huyện minamisaku gu, tỉnh nagano, nhật bản , Đánh giá quy trình sản xuất rau xà lách an toàn tại làng kawakamimura,huyện minamisaku gu, tỉnh nagano, nhật bản

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn