bai39 Dia 9 Phat trien tong hop kinh te bien va bao ve tai nguyen moi truong bien - dao

Ernst Abbe
Ernst Abbe(11570 tài liệu)
(12 người theo dõi)
Lượt xem 1061
7
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 17 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/09/2013, 20:10

Mô tả: 3. Khai thác và chế 3. Khai thác và chế biến khoáng sản biển biến khoáng sản biển Dựa vào hình bên và Dựa vào hình bên và thông tin trong SGK, thông tin trong SGK, em hãy cho biết vùng em hãy cho biết vùng biển Việt Nam có biển Việt Nam có những tiềm năng những tiềm năng khoáng sản gì? khoáng sản gì? Lược đồ tiềm năng một số ngành kinh tế biển 3. Khai thác và chế biến khoáng sản biển 3. Khai thác và chế biến khoáng sản biển  Biển là nguồn muối Biển là nguồn muối   Phát triển nghề làm muối Phát triển nghề làm muối  Cát ven biển Cát ven biển   Nguyên liệu cho CN chế biến thủy Nguyên liệu cho CN chế biến thủy tinh, pha lê (cát trắng), xuất khẩu (cát chứa ôxit titan) tinh, pha lê (cát trắng), xuất khẩu (cát chứa ôxit titan)  Dầu mỏ khí đốt ở thềm lục địa Dầu mỏ khí đốt ở thềm lục địa   Khai thác dầu khí, Khai thác dầu khí, CN hóa dầu, chế biến khí CN hóa dầu, chế biến khí Nghề làm muối Cát trắng - nguồn nguyên liệu cho CN thủy tinh, pha lê Công nghiệp khai thác dầu và nhà máy lọc dầu Dung Quất đang trong giai đoạn thi công 4. Du lịch biển - đảo và ven biển 4. Du lịch biển - đảo và ven biển Dựa vào những hình ảnh dưới đây em có nhận xét Dựa vào những hình ảnh dưới đây em có nhận xét gì về tiềm năng du lịch biển và đảo của Việt Nam? gì về tiềm năng du lịch biển và đảo của Việt Nam? Vịnh Hạ Long Vịnh Nha Trang Đảo Phú Quốc Đảo Cát Bà Bãi tắm trên đào Ti-Tốp (Vịnh Hạ Long) Vũng Tàu 3. Du lịch biển - đảo và ven biển 3. Du lịch biển - đảo và ven biển  Tài nguyên du lịch biển phong phú Tài nguyên du lịch biển phong phú   Xây dựng các Xây dựng các khu du lịch và nghỉ dưỡng. khu du lịch và nghỉ dưỡng.  Nhiều tỉnh ven biển và đảo ven bờ có phong cảnh kì Nhiều tỉnh ven biển và đảo ven bờ có phong cảnh kì thú thú   Hấp dẫn khách du lịch. Hấp dẫn khách du lịch.  Một số trung tâm du lịch biển phát triển nhưng mới chỉ Một số trung tâm du lịch biển phát triển nhưng mới chỉ tập trung khai thác hoạt động tắm biển. tập trung khai thác hoạt động tắm biển. . chủng. - Chất lượng các khu du lịch giảm - Chất thải sinh hoạt của các đô thị ven biển - Sự cố tràn dầu trên biển - Nước thải của hoạt động công nghiệp - Hóa. Quốc Đảo Cát Bà Bãi tắm trên đào Ti-Tốp (Vịnh Hạ Long) Vũng Tàu 3. Du lịch biển - đảo và ven biển 3. Du lịch biển - đảo và ven biển  Tài nguyên du lịch biển

— Xem thêm —

Xem thêm: bai39 Dia 9 Phat trien tong hop kinh te bien va bao ve tai nguyen moi truong bien - dao, bai39 Dia 9 Phat trien tong hop kinh te bien va bao ve tai nguyen moi truong bien - dao, bai39 Dia 9 Phat trien tong hop kinh te bien va bao ve tai nguyen moi truong bien - dao

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bai39-dia-9-phat-trien-tong-hop-kinh-te-bien-va-bao-ve-tai-nguyen-moi-truong-bien-dao

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.109659910202 s. Memory usage = 18.45 MB